Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen."

Transkriptio

1 Espanja Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Spanska Rör inte dessa uppgiftspapper innan övervakaren ger tillstånd att börja besvara uppgifterna.

2 Sukunimi / Efternamn: Kaikki etunimet / Samtliga förnamn: Henkilötunnus (tai syntymäaika) / Personbeteckning (eller födelsedatum): Espanjalainen filologia Valintakoe ja sivuainekoe 2014 Koekirjallisuus: Karlsson: Yleinen kielitiede. Yliopistopaino / Gaudeamus. Luvut 1 (Johdanto), 4 (Morfologia) ja 5 (Syntaksi). tai Sigurd & Håkansson: Språk, språkinlärning och språkforskning. Studentlitteratur Kokeessa on kolme osaa: 1 Teoriaosa (0 40 pistettä) 2 Kieliopillinen analyysi, esim. lauseenjäsennystä suomeksi tai ruotsiksi (0 20 pistettä) 3 Käännös suomesta tai ruotsista espanjaan (0 40 pistettä) Olet suorittanut kokeen hyväksyttävästi, jos saat kokeen kustakin osasta vähintään 10 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Kirjoita vastaukset tehtävämonisteeseen. Sinulle jaettu ruutupaperi on vain vastaustesi luonnostelemista varten. Spansk filologi Urvalsprov och biämnesprov 2014 Urvalsprovslitteratur: Karlsson.: Yleinen kielitiede. Yliopistopaino / Gaudeamus. Kapitlen 1 (Johdanto), 4 (Morfologia) ja 5 (Syntaksi). eller Sigurd & Håkansson: Språk, språkinlärning och språkforskning. Studentlitteratur Provet består av tre delar: 1 En teoridel (0 40 poäng) 2 En grammatisk analys, t.ex. en satsanalys på svenska eller finska ( 0 20 poäng) 3 En översättning från svenska eller finska till spanska ( 0 40 poäng) Provet bedöms som godkänt om du får minst 10 poäng i varje enskild del och sammanlagt minst 50 poäng i hela provet. Skriv svaren på uppgiftspappret. Rutpappret du fått är endast för att skissera svaren. 1 (10)

3 Osa 1: teoria / Del 1: teori (0 40 p.) Niille, jotka ovat lukeneet KARLSSONIN kirjan. Vastaa suomeksi tai ruotsiksi. För dem som har läst KARLSSONS bok. Svara på svenska eller finska. Kirjoita osan 1 vastaukset (tehtävät 1-6) itse tehtäväpaperille, älä käytä ruutupaperia. Skriv svaren för del 1 (uppgifterna 1-6) på uppgiftspappret, använd inte rutat papper. Tehtävä 1 / Uppgift 1 (0 6 p.) Mitä tarkoitetaan kielen kaksoisjäsennyksellä? Selitä käsite lyhyesti espanjan sanan gato avulla. Vad menas med språkets dubbla artikulation? Förklara begreppet kort med hjälp av det spanska ordet gato. Tehtävä 2 / Uppgift 2 (0 7 p.) Jaa seuraavat sanat morfeihin kirjoittamalla sanat uudestaan siten, että erotat morfit toisistaan kauttaviivalla (/). Dela de följande orden i morfer genom att skriva orden på nytt så att du skiljer morferna från varandra med ett snedstreck (/) mellan varje morf. a) talojen puutarhat b) flores hermosas c) hablo varios idiomas Tehtävä 3 / Uppgift 3 (0 4 p.) Mitä tarkoitetaan persoonakongruenssilla? Määrittele käsite lyhyesti ja anna esimerkki ilmiöstä espanjan kielestä. Vad menas med personkongruens? Förklara begreppet kort och ge ett spanskspråkigt exempel på fenomenet. 2 (10)

4 Tehtävä 4 / Uppgift 4 (0 7 p.) Selitä lyhyesti käsite "täydennysjakauma". (0 4 p.) Förklara kort begreppet "Komplementär distribution". (0 4 p.) Missä seuraavista espanjan taivutuspäätteistä on kysymys täydennysjakaumasta? Alleviivaa oikea vastaus. (0 3 p.) I vilka av de följande böjningsändelserna i spanskan är det fråga om komplementär distribution? Understryk det rätta svaret. (0 3 p.) a) cant-ara / cant-ase b) beb-er / viv-ir c) compr-aba / vend-ía d) hablar-é / hablar-ía Tehtävä 5 / Uppgift 5 (0 6 p.) Mitä tarkoitetaan verbien aktanteilla? Selitä käsite lyhyesti ja anna yksi suomenkielinen esimerkki (verbi, jolla voi olla vain yksi aktantti) sekä espanjankielinen esimerkki (verbi, jolla voi olla kaksi aktanttia). Vad menas med verbets aktanter? Förklara begreppet kort och ge ett finskspråkigt exempel (ett verb som kan ha endast en aktant) samt ett spanskspråkigt exempel (ett verb som kan ha två aktanter). Esimerkit Exemplen 3 (10)

5 Tehtävä 6 / Uppgift 6 (0 10 p.) Tee puukuvain seuraavista lauseista ja nimeä lauseiden pääjäsenten funktiot käyttämällä seuraavia nimityksiä: nominilauseke (NS), verbilauseke (VS), prepositiolauseke (PS) Gör ett träddiagram över de följande satserna och namnge huvudsatsdelarnas funktioner genom att andvända följande termer: nominalfras (NS), verbfras (VS), prepositionsfras (PS) a) El niño ha tirado la pelota contra la ventana. b) Mi hermano es miembro del Partido Democrático. 4 (10)

6 Del 1: teori / Osa 1: teoria (0 40 p.) För dem som har läst SIGURDS OCH HÅKANSSONS bok. Svara på svenska eller finska. Niille, jotka ovat lukeneet SIGURDIN JA HÅKANSSONIN kirjan. Vastaa suomeksi tai ruotsiksi. Skriv svaren för del 1 (uppgifterna 1-6) på uppgiftspappret, använd inte rutat papper. Kirjoita osan 1 vastaukset (tehtävät 1-6) itse tehtäväpaperille, älä käytä ruutupaperia. Uppgift 1 / Tehtävä 1 (0 9 p.) Kongruens i svenskan och i spanskan. Förklara kort, vilken typ av kongruens det finns i svenskan och i spanskan, och get ett exempel på varje typ. Kongruenssi ruotsissa ja espanjassa. Selitä lyhyesti minkä tyyppistä kongruenssia on ruotsissa ja espanjassa ja anna kustakin tyypistä esimerkki. Uppgift 2 / Tehtävä 2 (0 7 p.) Dela de följande orden i morfer genom att skriva orden på nytt så att du skiljer morferna från varandra med ett snedstreck (/) mellan varje morf. Jaa seuraavat sanat morfeihin kirjoittamalla sanat uudestaan siten, että jokaisen morfin välissä on kauttaviiva (/). a) husens trädgårdar b) flores hermosas c) hablo varios idiomas Uppgift 3 / Tehtävä 3 (0 4 p.) Vilka av de följande uttrycken innehåller ett minimalt par, där ett prosodiskt drag särskiljer mellan olika betydelser? Understryk de ord som utgör det minimala paret i vardera exempel och ange vilket prosodiskt drag det är fråga om. Missä seuraavista ilmauksista on minimipari, jossa jokin prosodinen piirre erottaa merkityksen? Alleviivaa sanat, jotka muodostavat minimiparin kummassakin esimerkissä ja määrittele, mistä prosodisesta piirteestä on kyse. Qué hora es? / Sabes que hoy es domingo? Tome usted un taxi. / Yo ayer tomé y costó poco. 5 (10)

7 Uppgift 4 / Tehtävä 4 (0 6 p.) Vad menas med grammatikalisering? Förklara begreppet kort och ge ett svenskspråkigt exempel. Mitä tarkoitetaan kieliopillistumisella? Selitä käsite lyhyesti ja anna esimerkki ruotsin kielestä. Uppgift 5 / Tehtävä 5 (0 8 p.) Aktor som semantisk roll. Förklara begreppet kort och ge två spanskspråkiga exempel. Aktorn bör i dessa två exempel representera två olika satsdelar enligt traditionell grammatik. Aktori (ruots. aktor) semanttisena roolina. Selitä käsite lyhyesti ja anna kaksi esimerkkiä espanjasta. Aktorin tulee vastata kummassakin esimerkissä eri perinteisen kieliopin mukaista lauseenjäsentä. Uppgift 6 / Tehtävä 6 (0 6 p.) Det spanska ordet för skola är escuela och ordet för station är estación. Vilket fonologiskt fenomen förekommer i de spanska orden? Namnge fenomenet och förklara hur det fungerar i dessa exempel. Espanjankielinen vastine ruotsin sanalle skola on escuela ja sanalle station estación. Mikä fonologinen ilmiö esiintyy espanjankielisissä sanoissa? Nimeä ilmiö ja selitä, miten se näissä esimerkeissä toimii. 6 (10)

8 Osa 2: kieliopillinen analyysi / Del 2: grammatisk analys (0 20 p.) Tehtävä 1 / Uppgift 1 (0 2 p.) Alla on kaksi lausetta, joissa esiintyy espanjan pronomini se. Merkitse kummankin lauseen viereen, mikä kieliopillinen funktio pronominilla on kyseisessä lauseessa. Nedan finns två satser med det spanska pronomenet se. Ange bredvid vardera sats den grammatikaliska funktion som pronomenet har i satsen i fråga. a) Pedro se lavó las manos. b) Pedro se lava con agua fría. Tehtävä 2 / Uppgift 2 (0 12 p.) Jäsennä seuraavat lauseet merkitsemällä asianomaisen lauseenjäsenen alle sen symboli. Käytä seuraavia symboleja: S subjekti P predikaatti O suora objekti eli akkusatiiviobjekti PR predikatiivi E epäsuora objekti eli datiiviobjekti Analysera de följande satserna genom att ange satsdelens symbol nedanför satsdelen i fråga. Använd följande symboler: S subjekt P predikat O direkt objekt eller ackusativobjekt PR predikatsfyllnad E indirekt objekt eller dativobjekt a) Feliz es aquel que tiene amigos. b) Elena lo considera seguro. c) Elena sabe que Juan la quiere. d) El ruido que hacen los niños me va a volver loco. 7 (10)

9 Tehtävä 3 / Uppgift 3 (0 6 p.) Alleviivaa alla olevasta tekstistä YKSI esimerkki kustakin seuraavasta kieliopillisesta kategoriasta ja merkitse marginaaliin kyseisen kategorian symboli: I E P epäsuorassa kerronnassa esiintyvä imperfekti epäsuora kysymyslause pronomini se epäsuorana objektina Understryk i texten nedan ETT exempel var på de följande grammatiska kategorierna, och ange symbolen för kategorien i fråga i marginalen: I E P imperfekt i indirekt anföring indirekt frågesats pronomet se som indirekt objekt Symboli: Symbolen: Había una vez una rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se miraba largamente en un espejo buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse para saber si los demás la aprobaban. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. 8 (10)

10 Osa 3: käännös suomesta tai ruotsista espanjaan Del 3: Översättning från svenska eller finska till spanska (0 40 p.) Käännä seuraavat lauseet (1-14) tehtäväpaperille espanjaksi niin tarkkaan kuin mahdollista. Älä anna vaihtoehtoja. Arvostelussa annetaan pääpaino kielioppiosaamiselle. Pisteytys: Virheistä vähennetään 0,5 4 pistettä ja kääntämättä jätetystä lauseesta 8 pistettä. 1. Lola täytti kaksi viikkoa sitten kaksikymmentäyksi vuotta. 2. Hän oli pahoillaan siitä, ettei Pedro tullut hänen juhliinsa. 3. Pedro soitti hänelle tuona päivänä ja sanoi olevansa sairas. 4. Lola ei uskonut Pedron puhuvan totta; hän oli melkein varma siitä, että Pedro valehteli. 5. Pedro oli ostanut Lolalle kauniin lahjan ja lähetti sen hänelle postitse. 6. Saadessaan lahjan Lola ajatteli: Olen iloinen, että Pedro lähetti minulle korvakorut, mutta oikeastaan en pidä niistä. (korvakorut: pendientes m.) 7. Seuraavalla viikolla he tapasivat kahvilassa. 8. Pedro oli jo kahvilassa ja luki sanomalehteä, kun Lola tuli sisään. 9. Toivon, että olet jo terve, sanoi Lola. 10. Sitten hän kysyi: Onko sinulla toinen tyttöystävä? 11. On, vastasi Pedro. Tulin tänne kertoakseni sen sinulle. 12. Tiesin sen, vastasi Lola ja ajatteli: Jos korvakorut olisivat nyt mukanani, palauttaisin ne hänelle. 13. Hän nousi ylös ja lähti kahvilasta sanomatta Pedrolle sanaakaan. 14. Lola!, huusi Pedro, se oli vitsi! Mutta Lola oli kaukana eikä kuullut mitään. (vitsi: chiste m.) Översätt följande satser (1-14) till spanska så noggrant som möjligt på svarspappret. Ge inga alternativ. Huvudvikten vid bedömningen läggs vid dina kunskaper i spansk grammatik. Poängsättning: Avdrag för varje fel 0,5-4 poäng och för sats som inte översatts 8 poäng. 1. Lola fyllde tjugoett år för två veckor sedan. 2. Hon var ledsen för att Pedro inte kom till hennes fest. 3. Pedro ringde henne den dagen och sade att han var sjuk. 4. Lola trodde inte att Pedro talade sanning; hon var nästan säker på att han ljög. 5. Pedro hade köpt en vacker gåva till Lola och sände den till henne med posten. 6. När Lola fick gåvan tänkte hon: Jag är glad över att Pedro sände mig örhängen, men egentligen tycker jag inte om dem. (örhängen: pendientes m.) 7. Följande vecka träffades de på ett kafé. 8. Pedro var redan på kaféet och läste en tidning när Lola kom in. 9. Jag hoppas att du redan är frisk, sa Lola. 10. Sedan frågade hon: Har du en annan flickvän? 11. Ja, sade Pedro. Jag kom hit för att berätta det till dig. 12. Jag visste det, sa Lola och tänkte: Om jag nu hade örhängena med mig, så skulle jag ge dem tillbaka till honom. 13. Hon steg upp och lämnade kaféet utan att säga ett ord till Pedro. 14. Lola!, ropade Pedro, det var ett skämt! Men Lola var redan långt borta och hörde ingenting. (skämt: chiste m.) 9 (10)

11 (10)

Espanja. Spanska. Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Espanja. Spanska. Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Espanja Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Spanska Rör inte dessa uppgiftspapper innan övervakaren ger tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI

ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 11.6.2008 Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Valintakoe + tasokoe 2008/ Urvalsprov + nivåprov 2008 (Kotimaisten

Lisätiedot

Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua

Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi Latvia ja liettua Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 25.5.2009 Helsingfors unviersitet, humanistiska fakulteten

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 25.5.2009 Helsingfors unviersitet, humanistiska fakulteten Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 25.5.2009 Helsingfors unviersitet, humanistiska fakulteten ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Anvisningarna och frågorna på svenska finns på sidorna

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Arkeologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Kotimainen kirjallisuus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Inhemsk litteratur Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoreettinen filosofia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoretisk filosofi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi. Lettiska och litauiska Polska, tjeckiska och sydslaviska

Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi. Lettiska och litauiska Polska, tjeckiska och sydslaviska Latvia ja liettua Puola, tšekki ja eteläslaavi Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Lettiska och litauiska Polska, tjeckiska och sydslaviska Rör

Lisätiedot

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia

Yleinen kielitiede ja kieliteknologia Yleinen kielitiede ja kieliteknologia Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Allmän språkvetenskap och språkteknologi Rör inte dessa uppgiftspapper

Lisätiedot

Taidehistorian valintakoe 2015

Taidehistorian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä TTA A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Taidehistorian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Espanja Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Spanska Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna. Ohjeita

Lisätiedot

Alue- ja kulttuurintutkimuksen valintakoe 2015

Alue- ja kulttuurintutkimuksen valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä XAK A (B) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Alue- ja kulttuurintutkimuksen valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2007 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2007 Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Jätä tilaa vastauspaperin

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE 2008 / TASOKOE (venäjä vieraana kielenä)

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE 2008 / TASOKOE (venäjä vieraana kielenä) Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakultet VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE 2008 / TASOKOE (venäjä vieraana kielenä) URVALSPROV / NIVÅPROV 2008

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Alue- ja kulttuurintutkimus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Haetun kielen koe 27.5.2009 klo 17 19 Prov i det språk till vilket sökanden sökt. Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1 9. Älä

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen Rysk översättning. Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov)

Venäjän kääntäminen Rysk översättning. Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov) Venäjän kääntäminen Rysk översättning Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) 1.6.2011 Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov) Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1

Lisätiedot

Alue- ja kulttuurintutkimus. Region- och kulturstudier

Alue- ja kulttuurintutkimus. Region- och kulturstudier Alue- ja kulttuurintutkimus Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Region- och kulturstudier Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd

Lisätiedot

ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI

ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 11.6.2007 Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Valintakoe + tasokoe 2007/ Urvalsprov + nivåprov 2007 (Kotimaisten

Lisätiedot

Kansatieteen valintakoe 2015

Kansatieteen valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KSU A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Kansatieteen valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE (Vieraan kielen linja)

VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE (Vieraan kielen linja) Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten VENÄJÄN KIELEN JA KIRJALLISUUDEN VALINTAKOE / TASOKOE (Vieraan kielen linja) URVALSPROV / NIVÅPROV I RYSKA

Lisätiedot

Allmän språkvetenskap och språkteknologi

Allmän språkvetenskap och språkteknologi Yleinen kielitiede ja kieliteknologia Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Allmän språkvetenskap och språkteknologi Rör inte dessa uppgiftspapper

Lisätiedot

Alue- ja kulttuurintutkimus

Alue- ja kulttuurintutkimus Alue- ja kulttuurintutkimus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet Humanistinen tiedekunta / Humanistiska fakulteten

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet Humanistinen tiedekunta / Humanistiska fakulteten Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Koevalvoja merkitsee paperiin hakijanumerosi. Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren. Övervakaren antecknar ditt ansökningsnummer.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2015

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar CYY A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

HUOMIO! Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspapereihin. Jätä vastauspaperin yläreunaan 2 cm tilaa valvojan merkintöjä varten.

HUOMIO! Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspapereihin. Jätä vastauspaperin yläreunaan 2 cm tilaa valvojan merkintöjä varten. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta 31.5.2010 Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten 31.5.2010 ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSK FILOLOGI Valintakoe + sivuainekoe 2010 / Urvalsprov +

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO, HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HELSINGFORS UNIVERSITET, HUMANISTISKA FAKULTETEN

HELSINGIN YLIOPISTO, HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HELSINGFORS UNIVERSITET, HUMANISTISKA FAKULTETEN HELSINGIN YLIOPISTO, HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HELSINGFORS UNIVERSITET, HUMANISTISKA FAKULTETEN ITALIALAISEN FILOLOGIAN VALINTAKOE/SIVUAINEKOE 15.6.2009 URVALSPROV/INTRÄDESFÖRHÖR FÖR BIÄMNESSTUDIER I ITALIENSK

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät Tehtäväpaperi

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät Tehtäväpaperi ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS Valintakoetehtävät 23.5.2011 Tehtäväpaperi Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Koevalvoja merkitsee paperiin hakijanumerosi. Kokeessa on viisi tehtävää.

Lisätiedot

1. Luettele 10 naapurivaltiota, joiden kanssa Venäjällä on maarajaa. 2. Paljonko on Venäjän tuloveroprosentti ja mikä on tuloverotuksen progressio?

1. Luettele 10 naapurivaltiota, joiden kanssa Venäjällä on maarajaa. 2. Paljonko on Venäjän tuloveroprosentti ja mikä on tuloverotuksen progressio? Venäjän kääntäminen Rysk översättning Haetun kielen valintakoe 10.6.2010 Prov i det språk till vilket sökanden sökt Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1 10. Älä merkitse nimeäsi äläkä henkilötunnustasi

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12.

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12. Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville 31.5.2016 klo 9-12. Urvalsprovet i samhällsvetenskap för sökande till ansökningsalternativet

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 7.9.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 20 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Venäjän kielen ja kirjallisuuden valintakoe / sivuainekoe (vieraan kielen linja)

Venäjän kielen ja kirjallisuuden valintakoe / sivuainekoe (vieraan kielen linja) Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspapereihin. Koevalvoja merkitsee papereihin hakijanumerosi. Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren. Övervakaren antecknar ditt ansökningsnummer.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Miljö,, samarbete, teknologi

Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Kulttuuri, yhteydet, luovuus Kultur, samband, kreativitet Motto:

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2010 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2010

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2010 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2010 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian valintakoe 2010 Urvalsprovet för allmän språkvetenskap och språkteknologi 2010 Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Valvoja merkitsee paperiin

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Italialainen filologia valintakoe / sivuainekoe 2015

Italialainen filologia valintakoe / sivuainekoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar RIT A (D) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

HAKIJA ID: (Valvoja täyttää / Ifylls av övervakaren) ITALIALAINEN FILOLOGIA / ITALIENSK FILOLOGI

HAKIJA ID: (Valvoja täyttää / Ifylls av övervakaren) ITALIALAINEN FILOLOGIA / ITALIENSK FILOLOGI HAKIJA ID: (Valvoja täyttää / Ifylls av övervakaren) ITALIALAINEN FILOLOGIA / ITALIENSK FILOLOGI 12. 6. 2007 Valintakoe / Urvalsprov 2007 Tasokoe / Nivåprov 2007 (Kotimaisten hakijoiden koe / Detta prov

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 20 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Hanna hakkee joukhaista

Hanna hakkee joukhaista Hanna hakkee joukhaista s. 4-8 Lentävä varis saapi jotaki, istuva ei mithään 1. Mikä aikakausi se oon, ja kunka sen tietää? 2. Kuka Hannan tykö tullee? 3. Mikä asia sillä oon? 4. Miksi joukhainen tarttee

Lisätiedot

Espanjalainen filologia Valintakoe ja sivuainekoe 2015

Espanjalainen filologia Valintakoe ja sivuainekoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar RES A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Kansatiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Etnologi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT / ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER

AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT / ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT / ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER Valintakoetehtävät 2006

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat.

PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS. Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Kieltosanat ja muut liikkuvat määreet ovat. A) SUORA SANAJÄRJESTYS Maria spelar gitarr varje dag. Max bor i Esbo. PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS Lauseen aloittaa ja toisella paikalla lauseessa on. Mats vill inte städa sitt rum. Mamma och pappa har alltid

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010

Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Maantieteen valintakoe, Helsingin yliopisto Urvalsprov till geografi, Helsingfors universitet 24.5.2010 Nimi / Namn: Henkilötunnus / Personbeteckning: Tehtävä 1/Uppgift 1 (9 pistettä/9 poäng) Käytä tehtävässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

28.5.2012. Venäjä vieraana kielenä -hakukohteen valintakoe / sivuainekoe. Urvalsprov / Biämnesprov för ansökningsobjektet Ryska som främmande språk

28.5.2012. Venäjä vieraana kielenä -hakukohteen valintakoe / sivuainekoe. Urvalsprov / Biämnesprov för ansökningsobjektet Ryska som främmande språk Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspapereihin. Koevalvoja merkitsee papereihin hakijanumerosi. Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren. Övervakaren antecknar ditt ansökningsnummer.

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi.

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. VERBIHARJOITUS I 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. 1. Qué tal estás? 2. bien, gracias. 3. Dónde estás por las mañanas? 4. en el colegio. Mitä kahta asiaa voidaan ilmaista ESTAR-verbillä?

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

SEKALAISIA HARJOITUKSIA

SEKALAISIA HARJOITUKSIA SEKALAISIA HARJOITUKSIA 1. Etsi ristikosta 10 kaupunkikuvassa näkyvää asiaa. O B A L C Ó N B C C P A T R H A N Y A W A O A D J Y O U C S F A L C Q A A E K F U Z D Q L H O R R J V R Á N R S E E O A E Z

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 9.2.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 9.2.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ LÅNG LÄROKURS 9.2.2009 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 15 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 11.2.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 11.2.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 11.2.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Osallisuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

Suomen kieli Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Suomen kieli Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä SZU A (D) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen kieli Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Folkloristiikan valintakoe 2015

Folkloristiikan valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KFO A (E) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Folkloristiikan valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot