Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen."

Transkriptio

1 Espanja Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Spanska Rör inte dessa uppgiftspapper innan övervakaren ger tillstånd att börja besvara uppgifterna.

2 Sukunimi / Efternamn: Kaikki etunimet / Samtliga förnamn: Henkilötunnus (tai syntymäaika) / Personbeteckning (eller födelsedatum): Espanjalainen filologia Valintakoe ja sivuainekoe 2014 Koekirjallisuus: Karlsson: Yleinen kielitiede. Yliopistopaino / Gaudeamus. Luvut 1 (Johdanto), 4 (Morfologia) ja 5 (Syntaksi). tai Sigurd & Håkansson: Språk, språkinlärning och språkforskning. Studentlitteratur Kokeessa on kolme osaa: 1 Teoriaosa (0 40 pistettä) 2 Kieliopillinen analyysi, esim. lauseenjäsennystä suomeksi tai ruotsiksi (0 20 pistettä) 3 Käännös suomesta tai ruotsista espanjaan (0 40 pistettä) Olet suorittanut kokeen hyväksyttävästi, jos saat kokeen kustakin osasta vähintään 10 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Kirjoita vastaukset tehtävämonisteeseen. Sinulle jaettu ruutupaperi on vain vastaustesi luonnostelemista varten. Spansk filologi Urvalsprov och biämnesprov 2014 Urvalsprovslitteratur: Karlsson.: Yleinen kielitiede. Yliopistopaino / Gaudeamus. Kapitlen 1 (Johdanto), 4 (Morfologia) ja 5 (Syntaksi). eller Sigurd & Håkansson: Språk, språkinlärning och språkforskning. Studentlitteratur Provet består av tre delar: 1 En teoridel (0 40 poäng) 2 En grammatisk analys, t.ex. en satsanalys på svenska eller finska ( 0 20 poäng) 3 En översättning från svenska eller finska till spanska ( 0 40 poäng) Provet bedöms som godkänt om du får minst 10 poäng i varje enskild del och sammanlagt minst 50 poäng i hela provet. Skriv svaren på uppgiftspappret. Rutpappret du fått är endast för att skissera svaren. 1 (10)

3 Osa 1: teoria / Del 1: teori (0 40 p.) Niille, jotka ovat lukeneet KARLSSONIN kirjan. Vastaa suomeksi tai ruotsiksi. För dem som har läst KARLSSONS bok. Svara på svenska eller finska. Kirjoita osan 1 vastaukset (tehtävät 1-6) itse tehtäväpaperille, älä käytä ruutupaperia. Skriv svaren för del 1 (uppgifterna 1-6) på uppgiftspappret, använd inte rutat papper. Tehtävä 1 / Uppgift 1 (0 6 p.) Mitä tarkoitetaan kielen kaksoisjäsennyksellä? Selitä käsite lyhyesti espanjan sanan gato avulla. Vad menas med språkets dubbla artikulation? Förklara begreppet kort med hjälp av det spanska ordet gato. Tehtävä 2 / Uppgift 2 (0 7 p.) Jaa seuraavat sanat morfeihin kirjoittamalla sanat uudestaan siten, että erotat morfit toisistaan kauttaviivalla (/). Dela de följande orden i morfer genom att skriva orden på nytt så att du skiljer morferna från varandra med ett snedstreck (/) mellan varje morf. a) talojen puutarhat b) flores hermosas c) hablo varios idiomas Tehtävä 3 / Uppgift 3 (0 4 p.) Mitä tarkoitetaan persoonakongruenssilla? Määrittele käsite lyhyesti ja anna esimerkki ilmiöstä espanjan kielestä. Vad menas med personkongruens? Förklara begreppet kort och ge ett spanskspråkigt exempel på fenomenet. 2 (10)

4 Tehtävä 4 / Uppgift 4 (0 7 p.) Selitä lyhyesti käsite "täydennysjakauma". (0 4 p.) Förklara kort begreppet "Komplementär distribution". (0 4 p.) Missä seuraavista espanjan taivutuspäätteistä on kysymys täydennysjakaumasta? Alleviivaa oikea vastaus. (0 3 p.) I vilka av de följande böjningsändelserna i spanskan är det fråga om komplementär distribution? Understryk det rätta svaret. (0 3 p.) a) cant-ara / cant-ase b) beb-er / viv-ir c) compr-aba / vend-ía d) hablar-é / hablar-ía Tehtävä 5 / Uppgift 5 (0 6 p.) Mitä tarkoitetaan verbien aktanteilla? Selitä käsite lyhyesti ja anna yksi suomenkielinen esimerkki (verbi, jolla voi olla vain yksi aktantti) sekä espanjankielinen esimerkki (verbi, jolla voi olla kaksi aktanttia). Vad menas med verbets aktanter? Förklara begreppet kort och ge ett finskspråkigt exempel (ett verb som kan ha endast en aktant) samt ett spanskspråkigt exempel (ett verb som kan ha två aktanter). Esimerkit Exemplen 3 (10)

5 Tehtävä 6 / Uppgift 6 (0 10 p.) Tee puukuvain seuraavista lauseista ja nimeä lauseiden pääjäsenten funktiot käyttämällä seuraavia nimityksiä: nominilauseke (NS), verbilauseke (VS), prepositiolauseke (PS) Gör ett träddiagram över de följande satserna och namnge huvudsatsdelarnas funktioner genom att andvända följande termer: nominalfras (NS), verbfras (VS), prepositionsfras (PS) a) El niño ha tirado la pelota contra la ventana. b) Mi hermano es miembro del Partido Democrático. 4 (10)

6 Del 1: teori / Osa 1: teoria (0 40 p.) För dem som har läst SIGURDS OCH HÅKANSSONS bok. Svara på svenska eller finska. Niille, jotka ovat lukeneet SIGURDIN JA HÅKANSSONIN kirjan. Vastaa suomeksi tai ruotsiksi. Skriv svaren för del 1 (uppgifterna 1-6) på uppgiftspappret, använd inte rutat papper. Kirjoita osan 1 vastaukset (tehtävät 1-6) itse tehtäväpaperille, älä käytä ruutupaperia. Uppgift 1 / Tehtävä 1 (0 9 p.) Kongruens i svenskan och i spanskan. Förklara kort, vilken typ av kongruens det finns i svenskan och i spanskan, och get ett exempel på varje typ. Kongruenssi ruotsissa ja espanjassa. Selitä lyhyesti minkä tyyppistä kongruenssia on ruotsissa ja espanjassa ja anna kustakin tyypistä esimerkki. Uppgift 2 / Tehtävä 2 (0 7 p.) Dela de följande orden i morfer genom att skriva orden på nytt så att du skiljer morferna från varandra med ett snedstreck (/) mellan varje morf. Jaa seuraavat sanat morfeihin kirjoittamalla sanat uudestaan siten, että jokaisen morfin välissä on kauttaviiva (/). a) husens trädgårdar b) flores hermosas c) hablo varios idiomas Uppgift 3 / Tehtävä 3 (0 4 p.) Vilka av de följande uttrycken innehåller ett minimalt par, där ett prosodiskt drag särskiljer mellan olika betydelser? Understryk de ord som utgör det minimala paret i vardera exempel och ange vilket prosodiskt drag det är fråga om. Missä seuraavista ilmauksista on minimipari, jossa jokin prosodinen piirre erottaa merkityksen? Alleviivaa sanat, jotka muodostavat minimiparin kummassakin esimerkissä ja määrittele, mistä prosodisesta piirteestä on kyse. Qué hora es? / Sabes que hoy es domingo? Tome usted un taxi. / Yo ayer tomé y costó poco. 5 (10)

7 Uppgift 4 / Tehtävä 4 (0 6 p.) Vad menas med grammatikalisering? Förklara begreppet kort och ge ett svenskspråkigt exempel. Mitä tarkoitetaan kieliopillistumisella? Selitä käsite lyhyesti ja anna esimerkki ruotsin kielestä. Uppgift 5 / Tehtävä 5 (0 8 p.) Aktor som semantisk roll. Förklara begreppet kort och ge två spanskspråkiga exempel. Aktorn bör i dessa två exempel representera två olika satsdelar enligt traditionell grammatik. Aktori (ruots. aktor) semanttisena roolina. Selitä käsite lyhyesti ja anna kaksi esimerkkiä espanjasta. Aktorin tulee vastata kummassakin esimerkissä eri perinteisen kieliopin mukaista lauseenjäsentä. Uppgift 6 / Tehtävä 6 (0 6 p.) Det spanska ordet för skola är escuela och ordet för station är estación. Vilket fonologiskt fenomen förekommer i de spanska orden? Namnge fenomenet och förklara hur det fungerar i dessa exempel. Espanjankielinen vastine ruotsin sanalle skola on escuela ja sanalle station estación. Mikä fonologinen ilmiö esiintyy espanjankielisissä sanoissa? Nimeä ilmiö ja selitä, miten se näissä esimerkeissä toimii. 6 (10)

8 Osa 2: kieliopillinen analyysi / Del 2: grammatisk analys (0 20 p.) Tehtävä 1 / Uppgift 1 (0 2 p.) Alla on kaksi lausetta, joissa esiintyy espanjan pronomini se. Merkitse kummankin lauseen viereen, mikä kieliopillinen funktio pronominilla on kyseisessä lauseessa. Nedan finns två satser med det spanska pronomenet se. Ange bredvid vardera sats den grammatikaliska funktion som pronomenet har i satsen i fråga. a) Pedro se lavó las manos. b) Pedro se lava con agua fría. Tehtävä 2 / Uppgift 2 (0 12 p.) Jäsennä seuraavat lauseet merkitsemällä asianomaisen lauseenjäsenen alle sen symboli. Käytä seuraavia symboleja: S subjekti P predikaatti O suora objekti eli akkusatiiviobjekti PR predikatiivi E epäsuora objekti eli datiiviobjekti Analysera de följande satserna genom att ange satsdelens symbol nedanför satsdelen i fråga. Använd följande symboler: S subjekt P predikat O direkt objekt eller ackusativobjekt PR predikatsfyllnad E indirekt objekt eller dativobjekt a) Feliz es aquel que tiene amigos. b) Elena lo considera seguro. c) Elena sabe que Juan la quiere. d) El ruido que hacen los niños me va a volver loco. 7 (10)

9 Tehtävä 3 / Uppgift 3 (0 6 p.) Alleviivaa alla olevasta tekstistä YKSI esimerkki kustakin seuraavasta kieliopillisesta kategoriasta ja merkitse marginaaliin kyseisen kategorian symboli: I E P epäsuorassa kerronnassa esiintyvä imperfekti epäsuora kysymyslause pronomini se epäsuorana objektina Understryk i texten nedan ETT exempel var på de följande grammatiska kategorierna, och ange symbolen för kategorien i fråga i marginalen: I E P imperfekt i indirekt anföring indirekt frågesats pronomet se som indirekt objekt Symboli: Symbolen: Había una vez una rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se miraba largamente en un espejo buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse para saber si los demás la aprobaban. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. 8 (10)

10 Osa 3: käännös suomesta tai ruotsista espanjaan Del 3: Översättning från svenska eller finska till spanska (0 40 p.) Käännä seuraavat lauseet (1-14) tehtäväpaperille espanjaksi niin tarkkaan kuin mahdollista. Älä anna vaihtoehtoja. Arvostelussa annetaan pääpaino kielioppiosaamiselle. Pisteytys: Virheistä vähennetään 0,5 4 pistettä ja kääntämättä jätetystä lauseesta 8 pistettä. 1. Lola täytti kaksi viikkoa sitten kaksikymmentäyksi vuotta. 2. Hän oli pahoillaan siitä, ettei Pedro tullut hänen juhliinsa. 3. Pedro soitti hänelle tuona päivänä ja sanoi olevansa sairas. 4. Lola ei uskonut Pedron puhuvan totta; hän oli melkein varma siitä, että Pedro valehteli. 5. Pedro oli ostanut Lolalle kauniin lahjan ja lähetti sen hänelle postitse. 6. Saadessaan lahjan Lola ajatteli: Olen iloinen, että Pedro lähetti minulle korvakorut, mutta oikeastaan en pidä niistä. (korvakorut: pendientes m.) 7. Seuraavalla viikolla he tapasivat kahvilassa. 8. Pedro oli jo kahvilassa ja luki sanomalehteä, kun Lola tuli sisään. 9. Toivon, että olet jo terve, sanoi Lola. 10. Sitten hän kysyi: Onko sinulla toinen tyttöystävä? 11. On, vastasi Pedro. Tulin tänne kertoakseni sen sinulle. 12. Tiesin sen, vastasi Lola ja ajatteli: Jos korvakorut olisivat nyt mukanani, palauttaisin ne hänelle. 13. Hän nousi ylös ja lähti kahvilasta sanomatta Pedrolle sanaakaan. 14. Lola!, huusi Pedro, se oli vitsi! Mutta Lola oli kaukana eikä kuullut mitään. (vitsi: chiste m.) Översätt följande satser (1-14) till spanska så noggrant som möjligt på svarspappret. Ge inga alternativ. Huvudvikten vid bedömningen läggs vid dina kunskaper i spansk grammatik. Poängsättning: Avdrag för varje fel 0,5-4 poäng och för sats som inte översatts 8 poäng. 1. Lola fyllde tjugoett år för två veckor sedan. 2. Hon var ledsen för att Pedro inte kom till hennes fest. 3. Pedro ringde henne den dagen och sade att han var sjuk. 4. Lola trodde inte att Pedro talade sanning; hon var nästan säker på att han ljög. 5. Pedro hade köpt en vacker gåva till Lola och sände den till henne med posten. 6. När Lola fick gåvan tänkte hon: Jag är glad över att Pedro sände mig örhängen, men egentligen tycker jag inte om dem. (örhängen: pendientes m.) 7. Följande vecka träffades de på ett kafé. 8. Pedro var redan på kaféet och läste en tidning när Lola kom in. 9. Jag hoppas att du redan är frisk, sa Lola. 10. Sedan frågade hon: Har du en annan flickvän? 11. Ja, sade Pedro. Jag kom hit för att berätta det till dig. 12. Jag visste det, sa Lola och tänkte: Om jag nu hade örhängena med mig, så skulle jag ge dem tillbaka till honom. 13. Hon steg upp och lämnade kaféet utan att säga ett ord till Pedro. 14. Lola!, ropade Pedro, det var ett skämt! Men Lola var redan långt borta och hörde ingenting. (skämt: chiste m.) 9 (10)

11 (10)

Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier

Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier Rör inte

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-154-X JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-154-X JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEORIA Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta F o l k t i n g e t Vad språket betyder för människan Språket är det redskap vi använder när vi vill

Lisätiedot

Opettele uuden sanan yhteydessä aina myös sen suku!

Opettele uuden sanan yhteydessä aina myös sen suku! SUBSTANTIIVIT PERUSTAIVUTUS 1 en källa källan källor källorna 2 en granne grannen grannar grannarna 3 en trend trenden trender trenderna 4 ett område området områden områdena 5 ett bevis beviset bevis

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 1 MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 28.6.2011 / KESÄTENTTI 2 Tehtävä 1 Tehtävässä oli syytä ottaa ensin kantaa lesken oikeuksiin. Leskelle kuului avio-osana puolet puolisoiden yhteenlasketun

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen SISÄLLYSLUETTELO 1. Peruskauraa 3 2.Peruskauraa osa 2..5 3.Substantiivien taivutus..6 4.Substantiivien epämääräinen ja määräinen muoto 7 5.Adjektiivien

Lisätiedot

Juhanin lukujärjestys (Helsingin normaalilyseo)

Juhanin lukujärjestys (Helsingin normaalilyseo) FIN5 Etunimi: Sukunimi: Sukupuoli: Syntymäaika: Kansalaisuus: Siviilisääty: Ammatti: Osoite: Lukujärjestys Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 8.00 9.35 11.05 11.40 Ruokailu 13.00 14.40

Lisätiedot

TILLSAMMANS MED BARNEN Yhdessä lasten kanssa

TILLSAMMANS MED BARNEN Yhdessä lasten kanssa TILLSAMMANS MED BARNEN Yhdessä lasten kanssa 25 TILLSAMMANS MED BARNEN Yhdessä lasten kanssa 26 TILLSAMMANS MED BARNEN Yhdessä lasten kanssa Sagan om fåglarna Rudi Joutsen 3,8 år Visselpipan Upplands Väsby

Lisätiedot

KOMPARATIIVINEN ANALYYSI TEMPUSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMEN JA RUOTSIN KIELISSÄ

KOMPARATIIVINEN ANALYYSI TEMPUSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMEN JA RUOTSIN KIELISSÄ Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för finska Stockholms universitet KOMPARATIIVINEN ANALYYSI TEMPUSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMEN JA RUOTSIN KIELISSÄ Tiia Köping Magisteruppsats Höstterminen

Lisätiedot

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO 21.-23.8. 2015 POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO festivalnorpas.org facebook.com/festivalnorpas

Lisätiedot

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b.

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b. HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot ON 17.10.2012 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla joko erilliselle arkille tai kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Tekstaa

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Ruotsin kirjoitelma-aiheita

Ruotsin kirjoitelma-aiheita Ruotsin kirjoitelma-aiheita Lyhyet * Olet menossa interrailille Norjaan. Lähetät ennen matkaasi viestin norjalaiselle forumille (http://reseforum.no/) löytääksesi ikäisiäsi norjalaisia, jotka voisivat

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 Aika: 3.-4.6.2011 klo 09.00 15.15 Paikka: MS Mariella reitillä Tukholma Helsinki

Lisätiedot

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki

Näkökulmia. vammaisuuteen. Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Näkökulmia vammaisuuteen Toimittaneet Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki Artikkelikokoelma on tehty osana Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa toimivan Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toimintaa.

Lisätiedot

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 För psykiskt välmående Klubbhus Fontana Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 Mielen hyvinvoinnin puolesta Klubitalo Fontana Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger

Lisätiedot

Sisältö / Innehåll. Tämä lehti löytyy PDF-muodossa osoitteesta www.hankoart.net

Sisältö / Innehåll. Tämä lehti löytyy PDF-muodossa osoitteesta www.hankoart.net Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan palsta... 4 Hangonpäivät ja Me kolme -projekti... 6 Esko Sihtola näyttelykokemuksia ja muistoja... 10 Vuosien viemää...... 16 Hanko taidetta tulvillaan... 20 Keith Haringin

Lisätiedot

Hej! 10 ruotsin harjoituskirja

Hej! 10 ruotsin harjoituskirja Riitta Kuusinen Hej! 10 ruotsin harjoituskirja OPETUSHALLITUS Kirjan käyttäjälle Hej! Tervetuloa 10. luokan harjoituskirjan pariin! Sanasto- ja rakennetehtävien lisäksi kirjassa on kuuntelu- ja ääntämistehtäviä

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Vaasan yliopisto Vasa universitet Valintakoe 6.6.2014 klo 12 16 Urvalsprov 6.6.2014 kl. 12 16 Etunimet/Förnamn: Sukunimi/Efternamn:

Lisätiedot

HELSINGFORS UNIVERSITET

HELSINGFORS UNIVERSITET 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET RIKOSOIKEUS/Aineopinnot STRAFFRÄTT/Ämnesstudier ON/RN 28.05.2009 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla erilliselle arkille. Tekstaa nimesi selvästi

Lisätiedot

s. 144 asunto bostad, lägenhet ihan kaupungin keskustassa

s. 144 asunto bostad, lägenhet ihan kaupungin keskustassa FIN4 Sanasto ja harjoitukset Kappale 19 s.136 tykätä (4) tycka om harrastus intresse, hobby esimerkiksi till exempel terveellinen hälsosam, nyttig kansanmusiikki, folkki folkmusik niin kai här: antagligen

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1.4.2015 Tehtävä 1 Ks. Urpo Kangas, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet, erit. s. 526-527, 530-539. Tehtävässä tuli huomata, että yhden testamentin saajan

Lisätiedot

XVIII KÄÄNTÄMISENTUTKIMUKSEN PÄIVÄT OULUSSA 3.12.2009

XVIII KÄÄNTÄMISENTUTKIMUKSEN PÄIVÄT OULUSSA 3.12.2009 11 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta University of Oulu Faculty of Humanities Kosunen (toim.) ISBN 978-951-42-9335-1 ISSN 1796-4725 Studia humaniora ouluensia K A N SI R A I MO A H O N E N XVIII

Lisätiedot

MIKAEL AGRICOLA. Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541 1542 Åbo domkyrkas och prästerskaps inkomster 1541 1542

MIKAEL AGRICOLA. Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541 1542 Åbo domkyrkas och prästerskaps inkomster 1541 1542 MIKAEL AGRICOLA Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541 1542 Åbo domkyrkas och prästerskaps inkomster 1541 1542 Jyrki Knuutila Anneli Mäkelä-Alitalo Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Helsinki Suomalaisen

Lisätiedot