Eija Rautakorpi Työllisyyspäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eija Rautakorpi Työllisyyspäällikkö eija.rautakorpi@mtkl.fi"

Transkriptio

1 Eija Rautakorpi Työllisyyspäällikkö

2 Pohdittavaksi Mikäon työvalmentajan/ ohjaajan tärkein rooli?

3 Mielenterveyden keskusliiton Ammatillisen Kuntoutumisen Tukipiste Amos Tukipiste Amoksen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien ammatillisen kuntoutumisen kehittäminen Tukipiste Amos tarjoaa valmennusta ja kursseja pääkaupunkiseudun kuntoutujille sekäammattihenkilöstön koulutusta koko maassa. Toiminta on tarkoitettu mielenterveysongelmien johdosta vajaakuntoisille pitkäaikaistyöttömille, työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään palaaville sekä kuntoutustuella oleville.

4 Ammatillisen Kuntoutumisen Tukipiste Amoksen toimintatavat Järjestää kuntoutujille kursseja ja valmennusryhmiä Tarjoaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta Järjestää mielenterveyskysymyksiin perehdyttävää koulutusta ammattihenkilöstölle Ylläpitää Mielenterveys ja opintie -kehittämisverkostoa Julkaisee vuosittain ilmestyväämielenterveyskuntoutujien ammatillisen kuntoutumisen opasta (vain netissä) Julkaisee selvitysraportteja ja tutkimuksia

5 Ammatillisen kuntoutumisen tukipiste Amoksen valmennus Toiveista Totta Työtä kohti! -kurssi - kurssi Muutoksen Avaimet kurssi Neuvonta ja ohjaus Unelmakeidas Opiskelijoiden tukiryhmä 5

6 Ammatillisen kuntoutumisen tukeminen Opiskelun ja työhön hakeutumisen suunnittelun tukemista, vaihtoehtojen kartoittamista, neuvonta-ja ohjaustyötä Yksilö-ja ryhmävalmennusta opiskeluun ja työllistymiseen liittyvien tavoitteiden tukemiseksi Työllistymisen ja työssäkäynnin tukemista

7 Käsitteitä hoito kuntoutuminen ammatillinen kuntoutus ammatillinen kuntoutuminen Ammatillinen kuntoutuminen on kuntoutujan oma prosessi, joka lähtee omaehtoisesta tarpeesta ja halusta lähteätavoittelemaan muutosta omassa elämässätyöhön tai opiskeluun liittyvien tavoitteiden suuntaisesti Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma ammatilliseen kuntoutumiseen liittyvät kysymykset tulisi huomioida kuntoutussuunnitelmassa 7

8 Ammatillinen kuntoutuminen - mistä lähdetään liikkeelle Kuinka kaukaa lähdetään? Milloin on oikea aika ammatilliselle kuntoutukselle? Oma arvio keskeinen: 1) siitä kuinka lähellä työelämää on 2) kuinka motivoitunut on Ei ole prosessi, joka on irrallaan muusta elämästä: -Ulkoiset olosuhteet kunnossa (asuntoasiat, päihdeongelmattomuus )

9 Ammatillisen kuntoutumisen ja työhön valmennuksen kriittinen kysymys 1. Miksi työelämään pitäisi pyrkiä osatyökykyisenä, kuntoutujana? Miksi mielenterveyskuntoutujia kannattaa valmentaa työhön? 9

10 Miksi työelämään? 1. Yhteiskuntaan ja yhteisön rakentamiseen osallistuminen on ihmisen perustarpeita: osallisuus 2.Merkityksellinen tekeminen (työ tai opiskelu) antaa raamit elämälle 3.Työ tuo mukanaan ihmissuhteita ja erilaisia sosiaalisia tilanteita, joissa ihmisen persoona ja sosiaaliset taidot pääsevät kehittymään 4.Kuulumisen tunne (ryhmään, työyhteisöön ) tukee merkittävästi ihmisen hyvinvointia

11 Ammatillisen kuntoutumisen ja työhön valmennuksen kriittinen kysymys 2. Mikäennustaa hyväälopputulosta? 11

12 Kuntoutujien omat arviot selviytymisestään ovat tutkimusten mukaan keskeisin kuntoutumista ennakoiva tekijä Vuorinen, M Takaisin töihin. Kuntoutujan omaan positiivista selviytymistä ennakoiviin käsityksiin vaikuttaminen on siten keskeisin mielenterveyskuntoutuksen tehtävä. 12

13 Arvio omasta työkyvystä ennustaa voimakkaasti työstä selviytymistä Oma käsitys työkyvystä on työkyvyn keskeisin osa: usko omiin voimavaroihin toiveen vahvistuminen tahdoksi halu ja valmius tehdätyötätyöhönpaluuneteen (motivaation aitous ja vahvuus)

14 Itsetuntoon, itseluottamukseen ja rohkeuteen kannustaminen keskeistä Kuntoutujilla ei-kognitiiviset tekijät (mm. itsetunnon puute, luottamus omaan jaksamiseen, pelot epäonnistumisesta) on todettu tärkeimmiksi tekijöiksi päätöksentekoprosessissa mikäli näiden tekijöiden merkitystäei huomioida valmennuksessa, hyvin monet kuntoutujat jättävät hakeutumatta töihin tai opiskelemaan. Bateman1997. TheDevelopmentof astatewide Supported Education Program: Assessing Consumer and Family Needs 14

15 Ammatillisen kuntoutumisen ja työhön valmennuksen kriittinen kysymys 3. Mikähyödyttääja auttaa työhön valmennuksessa ja ohjauksessa? 15

16 Työelämään siirtyneitä henkilöitä on hyödyttänyt työ- ja koulutusvalmentajien antamassa tuessa 1. Tiedon välittäminen - esim. sellaisten ammatti-alojen löytyminen, joka mahdollistaa osaaikaisen työskentelyn 2. Ei-kognitiivisiin tekijöihin vaikuttaminen - pärjäämiseenliittyvän uskon vahvistaminen, - kokeilemaan rohkaiseminen, vertaistuki 3. Tekninen, käytännön tuki -esim. tietokoneen ja internetin käytössä, työhakemuksen ja cv:n tekemisessä ja niiden sähköisessä lähettämisessä 16

17 Tukemisen merkitykselliset elementit Valmennettavat arvostivat Amoksen toiminnassa hyvin erilaisia asioita. Tämäasettaakin ohjaustyölle haastetta: on pystyttävävastaamaan hyvin erilaisiin odotuksiin: jotkut kaipaavat tietoa ja käytännön apua työhakuun, toiset etsivät vasta omia tavoitteitaan. Tieto ja kannustus Toivon herättäminen Tavoitteiden luominen ja niiden konkretisointi Käytännön apu Vertaistuki Elämänhallinnallinen tuki Tuen jatkuvuus 17

18 Toivon luominen Minua tuki kurssin säännöllisyys ja tietoa tuli paljon. Henkilökunta oli pätevää. Usko tulevaisuuteen palautui. Peli ei ole vielä menetetty -fiilis. Kurssi kannusti tavoitteiden asettamiseen ja niihin uskomiseen. Kurssilta olen saanut paljon tietoa ja itseluottamuksen takaisin Tulevaisuuden suunnitelmat selkeni, epätoivo sen suhteen pieneni. Annettiin hyvin toivoa. Myönteisyys tulevaisuutta kohtaan lisääntyi Tavoitteiden asettaminen ja niihin uskominen 18

19 Vertaistuki Eniten hyödytti vertaistuki ja muiden ryhmäläisten kokemukset ja sai kuulla muiden ajatuksista. Vertaistuki ja se että huomaa ettei ole ainoa. Oli hyväolla samankaltaisten ryhmässä. Ryhmätilanteet ja vertaistuki hyödyttivät eniten. Apua oli ryhmän tuesta ja yhdessäolosta. Ryhmätilanteet ja vertaistuki hyödyttävät 19

20 Mikä hyödyttää: Tieto työllistymisvaihtoehdoista ja työn ja eläkkeen yhdistämisestä Työ avoimilla työmarkkinoilla Osa-aika-ja keikkatyöavoimilla työmarkkinoilla Työtoiminta Avotyötoiminta Sosiaaliset yritykset Osuuskunta Vapaaehtoistyö

21 Mikä hyödyttää: Tieto palveluista Työllistämistuet Työkokeilu/ työharjoittelu Tuettu työllistäminen ja työvalmentajan palvelut Klubitalon siirtymätyö Työtoiminta Kelan työhönvalmennus

22 Käsityksen vahvistaminen siitä mitä voin itse tehdä työllistymiseni edistämiseksi Laatia tavoitteita! Kartoittaa kykyjäni ja tehdä ne näkyväksi itsearvioinnin avulla ja ottaa niitä kehittämisen kohteeksi Rakentaa verkostoja

23 Omien tavoitteiden luominen Omien tavoitteiden luomiskyky Tieto eri alojen työllisyystilanteesta (missäon pulaa työvoimasta) Käsitys omista voimavaroista Käsitys omista kyvyistä, osaamisesta ja jaksamisen rajoista Työllistyneiden esimerkit (vertaistarinat) auttavat! Työnhaun harjoittelu Työskentely tavoitteen toteuttamiseksi! -välitavoitteiden luominen

24 Kuva itsestä ratkaisee

25 Mihin huomio kiinnittyy, se kasvaa ja lisääntyy

26 Askelmerkit arjessa Henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle viikolle Tavoite voi liittyä arkeen, kuntoutumiseen, mikä sillä hetkellä tuntuu tärkeimmältä Tavoitteet vahvistuvat, kun ne sanoo ääneen Onnistumisen kokemuksia päivittäin Millä palkitsee itsensä tavoitteen saavutettuaan: Palkitseminen on itsensä arvostamista Pienikin askel on aina askel lähempänä tavoitetta

27 Ammatillisen kuntoutumisen ja työhön valmennuksen kriittinen kysymys 4. Mikävaikeuttaa työhön kiinnittymistä? 27

28 Mielenterveysongelmie n vaikutukset työssä askarruttavat 1. Itse sairauden tai sairauden takia käytetyn lääkityksen aiheuttamat terveysongelmat 2. Mielenterveyden ongelmiin liittyvät sosiaaliset vaikutukset: - Häpeän ja pelon tunteet siitä onko sairastuminen hyväksyttävää - Epävarmuus uskottavuudesta -Pelot ja epävarmuus siitämitävoi ja uskaltaa kertoa omista kokemuksistaan

29 Osaanko, pystynkö? Kyllä mua pelotti ihan hirveesti lähteä työelämään, ajattelin että ei minusta enääole työelämään, hirveesti pelotti. Se, että osaanko ja kaikki nää, ja entäjos joku saa tietäämuntaustat. Vieläkin tulee se, ettäen luota itteeni, mä oon hirveen epävarma. 29

30 Suhde omaan sairauteen määrittää työssä ja työyhteisössä jaksamista Tosta työstä mä tykkään hirveesti. Mutta mä joudun kaiken itse opetteleen,mullaei ole ketään jokamuaohjaa. Työn fyysinen rasittavuus ei rassaa, vaan se mokaamisen pelko ja se kun teen ittekseen, niin jos mokaa pahasti. Ja muut vähän arvostelee mun tekemisiä, niin se kuormittaa. En ole sen (työnantajan) kanssa puhunut. Se tietää että olen sairastanut masennuksen, sekin pelko mulla on että se tieto lähtee eteenpäin ja mitäse puhuu muille. Pomo käy vaan viuhahtamassa.mäen uskalla sanoa koskamätiedän ettämävoin sanoa rumasti.mäen halua kenenkään kanssa olla huonoissa väleissä. Sitäon vieläniin herkkäottamaan kaikki niin itteensäsillei, ei ole niin sanotusti terve ihminen. Tarpeettomastikin. Vaikka yrittääettämäen ota tätäniin vakavasti, niin kylläse on kuitenkin tuolla takaraivossa koko ajan. 30

31 Elämän suuri salaisuus on vetovoima laki! Mihin huomio kiinnittyy, se kasvaa ja lisääntyy.

32 Eija Rautakorpi ja Satu Veijalainen: PELI EI OLE VIELÄMENETETTY Seurantaraportti Mielenterveyden keskusliiton Ammatillisen kuntoutumisen Tukipiste Amoksen toiminnasta Tulostettavissa: 32

Rinnakkaistyöryhmien aineistot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot Rinnakkaistyöryhmien aineistot Yhteistyössä: 1 VATES säätiö Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta 25. 26.10.2011 Turku Rinnakkaisseminaarien puhujat Puhuja työryhmä Ajankohta sivunro Aralinna Virpi,

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA Satu Veijalainen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

Niina Laitinen. Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma

Niina Laitinen. Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma Niina Laitinen TYÖNANTAJIEN SUHTAUTUMINEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖLLISTÄMISEEN Millaista tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistämiseen? Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

TYÖHÖN PALUU masennuksesta aiheutuneen sairausloman jälkeen

TYÖHÖN PALUU masennuksesta aiheutuneen sairausloman jälkeen TYÖHÖN PALUU masennuksesta aiheutuneen sairausloman jälkeen Raija Tiainen, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 25.5.2011 1 Työhön paluu -projekti (RAY 2007-2011) Tavoitteena kehittää ja arvioida

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Sisällys Johdanto... 1 Mitä työpaikkavalmentajalla tarkoitetaan?... 2 Koulutuksen järjestäminen... 3 1 Työpaikkavalmentajana

Lisätiedot

SKARPATAAN JA HARPATAAN!

SKARPATAAN JA HARPATAAN! SKARPATAAN JA HARPATAAN! Ettei yksikään putoaisi Bongaa putoava! 2 Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Tekijät Riitta Hämäläinen (toim.) ja

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA

VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä -selvitys Sonja Miettinen & Sanna-Mari Pöyry University of Appl ied Sciences VAINULLA ETELÄ-SAVOSSA Vaikeimmin työllistyvät nuoret

Lisätiedot

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi?

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Terveenstää työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Kirjoittajat Mia Pylkkönen, Jukka Vuori ja Maija Kääriäinen Valokuvat Jukka Uotila ja Patrik Lindström Ulkoasu Leena Seppänen www.lenape.fi Taustaryhmä

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kuntoutuksella toimintakykyä ja osallisuutta

Kuntoutuksella toimintakykyä ja osallisuutta Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Kuntoutuksella toimintakykyä ja osallisuutta Kuntoutus kehittyy kumppanuudella! Kuntoutus on entistä enemmän monien toimijoiden välistä yhteistyötä. Objektiivista

Lisätiedot

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään 1/2012 Aivovamma ei ole este työuralle Työelämä karsastaa erilaisuutta Työvalmentajan tuella työelämään Pääkirjoitus Raamisopimus vauhdittaa vammaisten työllistymistä V ammaisten työllistymisen edistämisessä

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Päivi Saatsi JOS OLISI HYVÄ LUMIKOLA, NIIN EHKÄ MENISI. - työhönvalmennuksen tavoitteen saavuttaminen valmentajien raportointien mukaan

Päivi Saatsi JOS OLISI HYVÄ LUMIKOLA, NIIN EHKÄ MENISI. - työhönvalmennuksen tavoitteen saavuttaminen valmentajien raportointien mukaan Päivi Saatsi JOS OLISI HYVÄ LUMIKOLA, NIIN EHKÄ MENISI - työhönvalmennuksen tavoitteen saavuttaminen valmentajien raportointien mukaan Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2014 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA TYÖKESKUS OUNASTUOTTEELLA On se ainaki askel oikeaan suuntaan

KOKEMUKSIA KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA TYÖKESKUS OUNASTUOTTEELLA On se ainaki askel oikeaan suuntaan KOKEMUKSIA KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA TYÖKESKUS OUNASTUOTTEELLA On se ainaki askel oikeaan suuntaan PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija:

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot