Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas"

Transkriptio

1 Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman edi-sanomaopas 1

2 VIENTI-ILMOITUS SANOMAOPAS 4 1 YLEISTÄ 5 2 SANOMAT Ilmoittajan lähettämät sanomat Tullin vastaussanomat 8 3 KÄYTTÖTAPAUKSET Tavanomaiset tapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Virheetön ilmoitus - ennakolta ilmoittaminen - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Virheen korjaaminen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen Tullin lähettämät sanomat, joihin asiakas ei vastaa sanomalla Tulli havaitsee hyväksymistarkistusvaiheessa virheen Tulli pyytää lisäselvitystä ennen kuin tavara on luovutettu vientimenettelyyn Tulli päättää tehdä tavarantarkastuksen Asiakkaan tekemä virheen korjaus menettelyyn luovutuksen jälkeen Tulli hylkää korjauspyynnön Tulli epää luovutuksen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen tai pyytää lisäselvitystä - asiakas ei korjaa virhettä tai ei toimita lisäselvitystä Erityistapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Ilmoituksen mitätöinti Ilmoitus on virheetön, mutta asiakas haluaa mitätöidä sen ennen luovutusta vientimenettelyyn - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakas haluaa mitätöidä ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuksen jälkeen - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Ilmoituksen oikaisu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu 44 2

3 3.6.3 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee tavaran poistumisen jälkeen Poistumisen jälkeen tapahtuva oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista 50 SANOMAOPAS SAAPUMINEN POISTUMISPAIKALLE (IE507) SAAPUMINEN SUOMALAISELLE POISTUMISPAIKALLE JA LASTAUSLUPA SAAPUMINEN POISTUMISPAIKALLE SANOMA (IE507) Virheetön ilmoitus Tulli havaitsee tarkistuksissa virheen Vientitapahtuma on väärässä tilassa saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen (IE507) saapuessa Vientitapahtuma on oikaistavana saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen ( IE507) saapuessa Vientitapahtuma on oikaistavana Saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen ( IE507) saapuessa, lastauslupaa ei myönnetä 57 3

4 Vienti-ilmoitus sanomaopas 4

5 1 Yleistä Tämän oppaan tarkoituksena on antaa viennin sähköistä ilmoitustapaa käyttävälle asiakkaalle kuva vientimenettelyn eri vaiheissa sovellettavasta sanomaliikenteestä. Oppaassa kuvattu sanomaliikenne soveltuu niin lopullisen, väliaikaisen kuin jälleenvienninkin menettelyihin. Oppaassa kuvataan yleisimpiä esiintyviä tilanteita Tullin ja asiakkaan välisessä sanomavaihdossa. Kansainvälinen tullihallintojen välinen sanomaliikenne on jätetty tämän oppaan ulkopuolelle. Erilaiset yhdistelmät tämän oppaan esimerkeistä ovat käytännön tilanteissa mahdollisia. Tullin järjestelmä tarkastaa eri vaiheissa, että Tullille lähetetty ilmoitussanoma, täyttää Tullin sanomarakenteelle ja -sisällölle määrittämät vaatimukset Sanomamuotoinen ilmoittaminen tulee käyttöön vuoden 2008 marraskuussa. 5

6 2 Sanomat 2.1 Ilmoittajan lähettämät sanomat Vienti-ilmoitussanoma Sanoma, jonka asiakas lähettää Tullille, kun hän haluaa osoittaa tavaralle tulliselvitysmuodoksi viennin. Käytössä on yksi tekninen sanoma, jonka sisältö vaihtelee tapauksittain. Vienti-ilmoitussanoma voi sisältää yksi- tai kaksivaiheisen tullauksen tiedot. Yksivaiheisessa ilmoittamisessa ilmoitussanoma sisältää kaikki vienti-ilmoituksen tiedot lopullisena. Kaksivaiheinen ilmoittaminen on kyseessä, kun tiettyjä ensimmäisessä vaiheessa lähetetyn sanoman arviotietoja voidaan muuttaa toisessa vaiheessa. Kummassakin vaiheessa lähetetään aina kaikki vientiilmoituksen tiedot. Ennakolta annetut vienti-ilmoitukset annetaan erikseen määriteltynä ajankohtana ennen tavaran esittämistä Tullille. Yksivaiheinen ilmoittaminen EX1 Täydellinen vientiilmoitus Ennakolta annettu täydellinen vientiilmoitus Ennakko- EX1 Kaksivaiheinen ilmoittaminen EX12 Ennakko- EX12 Epätäydellinen vienti-ilmoitus Ennakolta annettu epätäydellinen vienti-ilmoitus Reaaliaikainen, täydellinen vienti-ilmoitus Täydellinen vienti-ilmoitus, jonka asiakas jättää Tulliin ennen kuin tavara on esitettävissä Tullille. Reaaliaikainen vienti-ilmoitus, joka on tiettyjen tietojen osalta arviotiedoin (epätäydellisin) tiedoin. Epätäydellisen ilmoituksen hyväksymispäivä on samalla vientipäivä. Epätäydellisen vientiilmoituksen perusteella tapahtuu luovutus vientimenettelyyn. Vienti-ilmoitus, jonka asiakas jättää Tulliin ennen kuin tavara on esitettävissä Tullille. 6

7 EX22 Täydentävä vienti-ilmoitus Tavanomainen vienti-ilmoitus, joka annetaan säädetyssä ajassa ja joka sisältää samat tiedot, kuin täydellinen vientiilmoitus. Ilmoituksessa käytetään vastaavan epätäydellisen ilmoituksen tapahtumatunnusta. Täydentävällä ilmoituksella asiakas saa muuttaa seuraavia epätäydellisellä ilmoituksella annettuja tietoja: aktiivisen kuljetusvälineen tunnus rajalla aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus rajalla sisämaan kuljetusmuoto kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä kuljetusmuoto rajalla tulliselvitettävän erän bruttopaino tavaraerän bruttopaino tavaraerän nettopaino tavaraerän lisäpaljous tilastoarvo Muiden tietojen muuttaminen tapahtuu kirjallisella oikaisupyynnöllä. Täydentävä vienti-ilmoitus voidaan lähettää vain kerran vientitapahtumaa kohti. Korjaava vienti-ilmoitussanoma Asiakas voi halutessaan korjata aiemmin sanomassa lähettämiään vientitietoja korjaavalla ilmoitussanomalla. Korjaavia ilmoitussanomia voidaan lähettää siihen asti, kunnes tavara on luovutettu vientimenettelyyn ja Tulli on lähettänyt viennin saateasiakirjan (Export Accompanying Document, EAD) sekä luovutuspäätöksen. Tämän jälkeen tehtävät muutokset käsitellään oikaisuna ja oikaisupyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Poikkeuksena on täydentävän ilmoituksen korjaus, jota asiakas voi korjata Tullin pyynnöstä myös tavaran vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen. 7

8 2.2 Tullin vastaussanomat lla ilmoitetaan vienti-ilmoituksen käsittelyn tila tullissa. Alla luetellaan kaikki statussanomien 11 sisältövaihtoehtoa. Vientimenettelyyn luovutus Tieto siitä, että tavara on luovutettu vientimenettelyyn. an liittyy pdf-muodossa viennin saateasiakirja (EAD = Export Accompanying Document, EAD-pdf) ja luovutuspäätös, Luovutus-pdf. Luovutuspäätöksessä on mm. yksilöidyt tiedot vientimenettelyyn asetetuista tavaroista. Asiakkaan tulostama viennin saateasiakirjan kulkee muiden vientiasiakirjojen kanssa tavaran mukana poistumispaikkaan. Luovutuspäätökseen liittyy valitusosoitus. Poistuminen Vahvistus siitä, että tavara on poistunut yhteisön tullialueelta. na liittyy pdf-muodossa Poistumisvahvistettu luovutuspäätös, Poistumisvahvistus-pdf, asiakirja on alkuperäisen luovutuspäätöksen kaltainen, jossa on lisäksi poistumismerkinnät. Poistumisvahvistus lähetetään vain erikseen pyydettäessä, pyyntö esitetään ilmoitussanomalla käyttämällä koodia (Ret.Exp). Menettelyyn luovutuksen epääminen Tieto siitä, että tavaraa ei ole luovutettu vientimenettelyyn sekä epäämisen perusteet. an liittyy pdf-muodossa epäämispäätös Epääminen-pdf. Epäämispäätökseen liittyy valitusosoitus. Mitätöinti Tieto siitä, että ilmoitus on mitätöity ja mitätöinnin perusteet. an liittyy pdf-muodossa mitätöintipäätös Mitätöinti-pdf. Mitätöintipäätökseen liittyy valitusosoitus. 8

9 Oikaisupäätös Vastaus asiakkaan kirjallisesti tekemään oikaisupyyntöön. Oikaisupäätös voidaan toimittaa asiakkaalle sanomana. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan asiakas pyytää oikaisupäätöksen lähettämistä sanomana oikaisupyynnössä. sisältää tiedon siitä, että asiakkaan tekemä oikaisupyyntö on käsitelty ja päätös on vahvistettu. an liittyy pdf-muodossa oikaisupäätös Oikaisu-pdf, joka sisältää valitusosoituksen. Sanomaan liittyy myös viennin saateasiakirja (EAD-pdf), jos vienti-ilmoitusta ei ole poistumisvahvistettu. Hyväksyminen Tieto asiakkaalle siitä, että ilmoitussanoma on läpäissyt hyväksymistarkistukset ja vienti-ilmoitus on hyväksytty vastaanotetuksi ja että asia on tullut vireille. Asiakkaalle ilmoitetaan mm. yksilöivä tapahtumatunnus sekä vienti-ilmoituksen hyväksymispäivä, joka on samalla vientipäivä. an liittyy vientitukivienneissä pdf-muodossa Vientitukihakemus-pdf. Vastaanotto Tieto siitä, että ennakolta annettu ilmoitus tai täydentävä ilmoitus on vastaanotettu Tullin järjestelmään ja odottaa hyväksymistä. Reaaliaikaisessa yksivaiheisessa ilmoitusmenettelyssä vastaanottosanomaa ei lähetetä. Tämä statussanoma ilmoittaa asiakkaalle, että asiakkaan lähettämä ilmoitussanoma on läpäissyt Tullin hyväksymistarkistukset, sanoma on vastaanotettu käsiteltäväksi ja asia on vireillä Tullissa. Kun statussanoma lähetetään vastauksena ennakolta annettuun ilmoitukseen, Tulli ilmoittaa sanomassa mm. yksilöivän tapahtumatunnuksen ja MRN-numeron. Vastatessaan täydentäviin ilmoituksiin Tullin järjestelmä käyttää tapahtumatunnuksena epätäydellisen ilmoitussanoman käsittelyssä muodostunutta tapahtumatunnusta. Hylkäys Tieto siitä, että asiakkaan lähettämä sanoma on hylätty eikä asia ole vireillä Tullissa. Hylkäävä statussanoma voi liittyä joko vienti-ilmoitussanomaan tai korjaussanomaan. 9

10 Sanoma sisältää tiedon siitä, että ilmoitussanoma ei ole läpäissyt hyväksymistarkistuksia sekä erittelyn hyväksymistarkistuksissa havaituista virheistä. Jos hylkäys on vastaus vienti-ilmoitussanomaan, asia ei ole Tullissa vireillä, vaan asiakkaan pitää käynnistää vientiprosessi uudelleen lähettämällä uusi vientiilmoitussanoma. Jos hylkäys on vastaus korjaussanomaan, korjaus ei ole Tullissa vireillä, vaan asiakkaan pitää lähettää uusi korjaussanoma. Virheet Tieto sanoman sisältämistä virheistä, jotka asiakkaan on korjattava ennen kuin vientimenettelyyn luovutus on mahdollista. Sanomassa on mainittu myös määräaika korjauksien tekemiseksi. Tieto voidaan lähettää vastauksena epätäydelliseen, täydelliseen, täydentävään tai ennakolta annettuun vientiilmoitukseen. an liittyy pdf-muodossa luettelo virheistä, Virheet-pdf. Lisäselvityspyyntö Sanoma, jossa Tulli pyytää asiakkaalta täydentäviä asiakirjoja, lisäselvitystä vienti-ilmoituksen tietojen tueksi tai vietävästä tavarasta. Lisäselvitys tulee toimittaa Tullille sanomassa ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja ilmoitetulla tavalla esim. faksilla. an liittyy Lisäselvitys-pdf. Tullin ilmoitus Tullin ilmoitus esimerkiksi seuraavista asioita: tavarantarkastuksesta, jossa Tulli tarkastaa tavaran ja ilmoituksen vastaavuuden näytteenotosta, jolloin Tulli tai muu viranomainen ottaa näytteen tavarasta laboratorio- tai muuta tutkimusta varten 10

11 3 Käyttötapaukset Tapaus sopii sekä yksivaiheiseen että kaksivaiheiseen ilmoitusmenettelyyn, jos muuta ei ole mainittu. Tavanomaiselle viejälle riittää, että viejän tullausjärjestelmä selviytyy joko tapauksesta tai sekä pystyy lähettämään korjaussanoman olipa syynä tullin havaitsema virhe tai asiakkaan itsensä toteama (tapaukset 3.2.1, ja 3.2.3). Vastaanottosanomien osalta riittää, että järjestelmä pystyy tulostamaan saate- ja päätösasiakirjat sekä tulkitsemaan vastaussanomat ja toimimaan niiden mukaisesti sekä ymmärtää toimia oikein poikkeustilanteissa. 3.1 Tavanomaiset tapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta F. Poistumiskäsittely 11

12 Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen: Ilmoittaja lähettää ilmoitussanoman ja jää odottaman Tullin vastaussanomaa Hyväksymistarkistus: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä suorittaa ilmoituksen hyväksymiseen liittyvät aika- ja toimijatarkistukset. Tullin järjestelmä muodostaa tapahtumalle tapahtumatunnuksen,mrn-numeron ja antaa vientipäivän. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, joka sisältää tullin antaman viennin tapahtumatunnuksen, MRN-numeron ja vientipäivän. Kaikessa vientiilmoittamiseen liittyvässä myöhemmin tapahtuvassa yhteydenpidossa viitataan kyseiseen vientitapahtumaan tällä tapahtumatunnuksella. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Ennen vientimenettelyyn luovuttamista Tullin järjestelmä suorittaa kontrollitarkistukset, joissa tarkistetaan, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia, sekä sen, ettei ole riskeistä tai lainsäädännöstä johtuvia esteitä tavaran luovuttamiselle vientimenettelyyn ja vaatiiko luovutuksen edellytysten selvittäminen tuekseen fyysistä tavaratarkastusta Jos esteitä ei ole olemassa Tulli luovuttaa vientierän ilmoituksen tietojen perusteella vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Vientiasiakirjojen käsittely (EAD:n tulostus): Asiakas tulostaa viennin saateasiakirjan, joka kulkee muiden vientiasiakirjojen kanssa tavaran mukana poistumispaikkaan. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta: Tavara esitetään Tullille sen poistuessa yhteisön tullialueelta. Poistumiskäsittely: Kun tavara on poistunut yhteisön tullialueelta, tekee Tullin käsittelijä poistumismerkinnät vientijärjestelmään. Vientijärjestelmästä lähetetään statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös (pdf) sitä pyytäneelle. 12

13 3.1.2 Virheetön ilmoitus - ennakolta ilmoittaminen - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX1 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto D. Tavara on esitettävissä Tullille C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.. E. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf 13

14 Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistus: Sisältö muutoin sama kuin kohdassa 3.1.1, mutta tässä tapauksessa Tulli ilmoittaa statussanomalla, että ilmoitus on vastaanotettu ja sanoma on läpäissyt hyväksymistarkistukset. Tullin järjestelmä antaa tapahtumalle tapahtumatunnuksen ja MRN-numeron. Tämä eroaa kohdan tapauksesta sinä, että ilmoitus on otettu käsittelyyn, mutta ei ole tullut hyväksytyksi. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.tullin järjestelmä tarkistaa, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia, sekä sen, ettei ole riskeistä tai lainsäädännöstä johtuvia esteitä tavaran luovuttamiselle vientimenettelyyn ja vaatiiko luovutuksen edellytysten selvittäminen tuekseen fyysistä tavaratarkastusta Vientimenettelyyn luovutus: Kun asiakkaan ennakolta annetussa sanomassa antama tavaran esittämisajankohta täyttyy, Tullin järjestelmä antaa tapahtumalle vientipäivän, erä luovutetaan vientimenettelyyn ja luovutuspäätös muodostetaan. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, jossa ilmoitetaan vientipäivä, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf).. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. 14

15 3.2 Virheen korjaaminen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ei Ok Virheet-pdf D. Korjattujen vientitietojen antaminen (Korjattu) EX1 E. Hyväksymistarkistus F. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf 15

16 EAD-pdf G. EAD:n tulostus H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Ennen vientimenettelyyn luovuttamista Tullin järjestelmä suorittaa kontrollitarkistukset, joissa tarkistetaan, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia. Kun järjestelmä havaitsee ilmoitustiedoissa virheen, niin järjestelmä lähettää automaattisesti asiakkaalle statussanoman ja luettelon korjattavista virheistä pdf-muodossa.. Sanomalla eritellään vientiilmoituksella esiintyvät virheet ja annetaan määräaika niiden korjaamiseksi Korjattujen vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää Tullille vientiilmoitussanoman, johon hän on tehnyt tarvittavat korjaukset. Korjatun ilmoitussanoman käsittely: Sanoma käy läpi samat hyväksymistarkistukset kuin ensimmäinenkin ilmoitussanoma sekä muut vientimenettelyn luovutukseen liittyvät vaiheet. Jos esteitä ei ole, niin Tulli luovuttaa vientierän korjatun ilmoituksen tietojen perusteella vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 16

17 3.2.2 Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vienti-tietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Korjattujen vienti-tietojen antaminen Korjattu EX1 D. Hyväksymistarkistus E. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta 17

18 H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset suoritetaan kuten tapauksessa on kuvattu. Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Asiakas lähettää Tulliin korjatun vienti-ilmoitussanoman. Tullin järjestelmä tarkastaa, onko ilmoituksen korjaus mahdollista ja toteaa, että korjaus on mahdollista Vientimenettelyyn luovutus ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 18

19 3.2.3 Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX1 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto D. Korjattujen vientitietojen antaminen Korjattu ennakko-ex1 C, Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. E. Hyväksymistarkistus Vastaanotto F. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.. G. Tavara on esitettävissä Tullille H. Vientimenettelyyn luovutus EAD-pdf 19

20 Luovutus-pdf I. EAD:n tulostus J. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta K. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten kohdassa on kuvattu. Asiakasaloitteinen korjaus: Asiakas huomaa virheen aiemmin lähettämässään vienti-ilmoituksen tiedoissa ja lähettää Tullille korjaussanoman. Tavaran esittämisajankohta ei ole vielä täyttynyt. Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Sanoma käsitellään järjestelmässä kuten ensimmäinenkin ilmoitussanoma. Tulli lähettää statussanoman, jolla vahvistetaan, että korjaus on hyväksytty ja alkuperäinen vienti-ilmoitus on korvattu korjatulla ilmoituksella. Vientimenettelyyn luovutus ja tavaran poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 20

21 3.3 Tullin lähettämät sanomat, joihin asiakas ei vastaa sanomalla Tulli havaitsee hyväksymistarkistusvaiheessa virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus Virheitä Täydellisten vientitietojen antaminen: Ilmoittaja lähettää ilmoitussanoman ja jää odottaman Tullin vastaussanomaa Hyväksymistarkistus: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä suorittaa ilmoituksen hyväksymiseen liittyvät aika- ja toimijatarkistukset. Jos järjestelmä havaitsee ilmoitustiedoissa virheen, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto hylkäyksestä, joka tarkoittaa sitä, ettei asia ole lainkaan Tullissa käsiteltävänä. Käynnistääkseen vientiprosessin uudestaan on asiakkaan lähetettävä Tulliin uusi ilmoitussanoma. 21

22 3.3.2 Tulli pyytää lisäselvitystä ennen kuin tavara on luovutettu vientimenettelyyn Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Pyydetään lisäselvitystä Lisäselvitys-pdf D. Lisäselvitysten antaminen E. Lisäselvityksen käsittely F. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf G. EAD:n tulostus H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Poistumiskäsittely 22

23 Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten kohdassa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos Tulli tarvitsee tuekseen lisätietoja, niin Tulli ilmoittaa tästä sekä statussanomalla ja pfd - muodossa, joissa on yksilöity tarvittava lisäselvitys, haluttu toimituspaikka ja määräaika lisäselvityksen toimittamiseksi. Lisäselvitysten toimitus: Asiakas toimittaa Tullille lisäselvityksen annettuun määräaikaan mennessä. Asiakas odottaa Tullin toimenpiteitä. Lisäselvityksen käsittely: Kun lisäselvitys on saapunut, niin Tulli ottaa ilmoituksen uudelleenkäsittelyyn ja jos lisäselvitys on riittävä erä luovutetaan vientimenettelyyn. Vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen käsittelyvaiheet ovat samat kuin tapauksessa on kuvattu. 23

24 3.3.3 Tulli päättää tehdä tavarantarkastuksen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastustarve D. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastus suoritettu Luovutus-pdf EAD-pdf E. EAD:n tulostus F. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf 24

25 Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos luovutuksen edellytysten tarkistusvaiheessa Tulli päättää tehdä tavaratarkastuksen, ilmoitetaan tästä asiakkaalle statussanomalla. Tavarantarkastus: Tulli suorittaa tavarantarkastuksen. Jos tavarantarkastuksessa ei havaita poikkeavia tietoja eikä tarkastuksen tulos edellytä jatkotoimenpiteitä, Tulli luovuttaa erän vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen käsittelyvaiheet ovat samat kuin tapauksessa on kuvattu. 25

26 3.3.4 Asiakkaan tekemä virheen korjaus menettelyyn luovutuksen jälkeen Tulli hylkää korjauspyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vienti-tietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. Korjattujen vienti-tietojen antaminen Korjattu EX1 E. Hyväksymistarkistus Hylkäys Vientimenettelyyn luovutukseen asti asiakas ja Tulli toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. 26

27 Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Asiakas lähettää Tulliin korjatun vienti-ilmoitussanoman. Tullin järjestelmä tarkastaa, onko ilmoituksen korjaus mahdollista ja toteaa, ettei korjaus ole sillä hetkellä mahdollista. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, jolla ilmoitetaan, ettei korjaus ole mahdollinen, koska vientierä on luovutettu vientimenettelyyn. Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen oikaisupyyntö. Tulli toimii samalla tavoin olipa kyseessä sitten täydellinen tai epätäydellinen ilmoitus. 27

28 3.3.5 Tulli epää luovutuksen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastustarve D. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastus suoritettu Edellytykset Ei Ok Epääminen-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos luovutuksen edellytysten tarkistusvaiheessa Tulli päättää tehdä tavaratarkastuksen, ilmoitetaan tästä asiakkaalle statussanomalla. Tulli suorittaa tavarantarkastuksen. Tavarantarkastuksessa Tulli havaitsee, ettei ilmoitettua tavaraerää voida luovuttaa menettelyyn. Tulli vahvistaa ja laatii päätöksen menettelyyn luovutuksen epäämisestä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja menettelyyn luovutuksen epäämispäätöksen. Samalla tavoin toimitaan epätäydellisen ilmoituksen tapauksessa. 28

29 3.3.6 Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen tai pyytää lisäselvitystä - asiakas ei korjaa virhettä tai ei toimita lisäselvitystä Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Virheitä/ Pyydetään lisäselvitystä Virheet/Lisäselvitys-pdf D. Asiakas ei korjaa virhettä tai toimita lisäselvitystä määräajassa E. Keskeneräisten erien käsittely Mitätöinti-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos Tulli tarvitsee tuekseen lisätietoja, niin Tulli ilmoittaa tästä sekä statussanomalla ja pfd - muodossa, joissa on yksilöity tarvittava lisäselvitys, haluttu toimituspaikka ja määräaika lisäselvityksen toimittamiseksi. 29

30 Keskeneräisten erien käsittely: Tulli käy aika ajoin läpi ilmoitettuja eriä, joita ei ole vielä luovutettu vientimenettelyyn ja havaitsee, ettei asiakas ole asetetussa määräajassa tehnyt tarvittavia korjauksia tai toimittanut lisätietoja. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen ja lähettää toimenpiteestä asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf 30

31 3.4 Erityistapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen Sanoma EX12 Tullin prosessi B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 F. Täydentävän ilmoituksen käsittely H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävän ilmoituksen Vientimenettelyyn luovutus.. I. Poistumiskäsittely 31

32 Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten kohdassa on selostettu. Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin ilmoittajalle lähetetään statussanoma, mikä tarkoittaa sitä, että täydentävä ilmoitus on vastaanotettu. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 32

33 3.4.2 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävien vientitietojen antaminen F. Manuaalinen poistumiskäsittely EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely I. Täydentävän ilmoituksen kontrollitarkistus.. J. Poistumiskäsittely 33

34 Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta: Tavara esitetään sen poistuessa yhteisön tullialueelta. Poistumiskäsittely: Kun tavara on poistunut yhteisön tullialueelta, tekee Tullin käsittelijä poistumismerkinnät vientijärjestelmään. Asiakkaalle ei lähetetä mitään sanomaa tässä vaiheessa. Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin asiakkaalle lähetetään statussanoma täydentävän ilmoituksen vastaanotosta sekä statussanoma tavaran poistumisesta ja poistumissvahvistettu luovutuspäätös (pdf). 34

35 3.4.3 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX12 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. D. Tavara on esitettävissä Tullille E. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely I. Täydentävän ilmoituksen 35

36 J. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta. K. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistuksen, ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistuksen ja vientimenettelyyn luovutuksen sisältö sama kuin kohdassa Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin ilmoittajalle lähetetään statussanoma, mikä tarkoittaa sitä, täydentävä ilmoitus on vastaanotettu. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 36

37 Keskeneräisten erien käsittely: Tulli käy aika ajoin läpi ilmoitettuja eriä, joita ei ole vielä luovutettu vientimenettelyyn ja havaitsee, ettei asiakas ole asetetussa määräajassa tehnyt tarvittavia korjauksia tai toimittanut lisätietoja. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen ja lähettää toimenpiteestä asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf). 37

38 3.4.4 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX12 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. D. Tavara on esitettävissä Tullille E. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Täydentävien vientitietojen antaminen H. Manuaalinen poistumiskäsittely EX22 J. Täydentävän ilmoituksen käsittely 38

39 K. Täydentävän ilmoituksen kontrollitarkistus.. Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistuksen, ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistuksen ja vientimenettelyyn luovutuksen sisältö sama kuin kohdassa Tavaran poistumiskäsittely ja ilmoituksen täydentäminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. 39

40 3.5 Ilmoituksen mitätöinti Ilmoitus on virheetön, mutta asiakas haluaa mitätöidä sen ennen luovutusta vientimenettelyyn - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Mitätöintipyyntö D. Mitätöintipyynnön käsittely Mitätöinti-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Mitätöintipyyntö: Asiakas pyytää kirjallisesti mitätöintiä ennen kuin erä on luovutettu vientimenettelyyn Mitätöintipyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee mitätöintipyynnön, selvittää onko edellytykset mitätöinnille. Mitätöintipyyntö voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf), joka voi olla joko hyväksyvä tai hylkäävä. Mikäli Tulli on ilmoittanut asiakkaalle tarkastavansa tavarat, mitätöintiä koskeva pyyntö voidaan käsitellä vasta tarkastuksen jälkeen. 40

41 3.5.2 Asiakas haluaa mitätöidä ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuksen jälkeen - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Mitätöintipyyntö F. Mitätöintipyynnön käsittely Mitätöinti-pdf Vienti-ilmoituksen menettelyyn luovutukseen asti toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. Mitätöintipyyntö: Asiakas pyytää kirjallisesti mitätöintiä, vasta kuin erä on jo luovutettu vientimenettelyyn. Mitätöintipyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee mitätöintipyynnön ja selvittää onko edellytykset mitätöinnille, pyyntö voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf), joka voi olla joko hyväksyvä tai hylkäävä. 41

42 3.6 Ilmoituksen oikaisu Oikaisu on vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen tapahtuvaa vienti-ilmoituksen tietojen muuttamista Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta 42

43 H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Vienti-ilmoituksen menettelyyn luovutukseen asti toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, voiko pyynnön hyväksyä. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle lähetetään aina oikaisutilanteesta uusi luovutuspäätös (pdf), saateasiakirja (pdf) lähetetään mikäli tavara ei ole vielä poistunut yhteisön tullialueelta. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta etenee kuten tapauksessa on kuvattu. 43

44 3.6.2 Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta F. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf G. Oikaisupyyntö H. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf 44

45 Vientimenettelyyn luovutus ja poistuminen tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös oikaistuin tiedoin pdfmuodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. 45

46 3.6.3 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely 46

47 I. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta J. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle toimitetaan myös uusi viennin saateasiakirja. Tavaran poistumisen ja täydentävän ilmoituksen suhteen toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. 47

48 3.6.4 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta H. Poistumiskäsittely I. Täydentävien vientitietojen 48

49 antaminen EX22 J. Täydentävän ilmoituksen käsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle toimitetaan myös uusi viennin saateasiakirja. Tavaran poistumisen ja täydentävän ilmoituksen suhteen toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. 49

50 3.6.5 Poistumisen jälkeen tapahtuva oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 F. Täydentävän ilmoituksen käsittely H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävän ilmoituksen käsittely.. I. Poistumiskäsittely 50

51 Poistumisvahvistus-pdf J. Oikaisupyyntö K. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely tavaran poistumiseen saakka etenee kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös oikaistuin tiedoin pdfmuodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. 51

52 Sanomaopas saapuminen poistumispaikalle (IE507) 52

53 1. Saapuminen suomalaiselle poistumispaikalle ja lastauslupa Vientikuljetuksen saavuttua suomalaiselle poistumispaikalle (satamaan, lentokentälle tai vientiterminaaliin junaan lastausta varten), on poistumispaikan toimijan annettava tullin vientijärjestelmään (ELEX) ilmoitussanoma siitä, että tavarat ovat saapuneet poistumispaikalle. (Ks. AREX kuvaus ohjeet/arex_kuvaus.pdf) 2. Saapuminen poistumispaikalle sanoma (IE507) 2.1 Virheetön ilmoitus Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset C. Lastauslupa alukseen/lentokoneeseen Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, että saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. 53

54 Ilmoituksen hyväksyminen: Tullin järjestelmä hyväksyy poistumispaikan toimijan lähettämän saapuminen poistumispaikalle- ilmoituksen (IE507) ja lähettää statussanoman (saapumisen hyväksyminen TSH). Hyväksymissanoma toimii lastauslupana asiakkaalle. Sanomalla ilmoitetaan asiakkaalle MRNnumero, saapumisilmoituksen hyväksymispäivä, lastausluvan voimaantuloaika sekä Tullin yhteystiedot. 2.2 Tulli havaitsee tarkistuksissa virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Virheitä Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Jos järjestelmä havaitsee tarkistuksissa virheitä, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa hylkäys (TSR) saapuminen poistumispaikalle -sanoman (IE507) käsittely keskeytyy. lla hylkäys ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle-sanoma (IE507). 54

55 2.3 Vientitapahtuma on väärässä tilassa saapuminen poistumispaikalleilmoituksen (IE507) saapuessa Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuman tila väärä Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, jotta saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuman tila ei ole sallittu saapuminen poistumispaikalle- sanoman (IE507) vastaanottamiseen, asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä ja saapuminen poistumispaikalle-sanoman (IE507) käsittely keskeytyy. 55

56 lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507). 2.4 Vientitapahtuma on oikaistavana saapuminen poistumispaikalleilmoituksen ( IE507) saapuessa Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuma oikaistavana C. Oikaisun hyväksyminen D. Lastauslupa alukseen/lentokoneeseen Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. 56

57 Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, jotta saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuma on oikaistavana, asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä, jonka syyksi ilmoitetaan lisätietona Vientitapahtuma on Tullin käsittelyssä. Saatte automaattisesti uuden vastauksen saapuminen poistumispaikalle ilmoitukseen käsittelyn päätyttyä. lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot Oikaisun hyväksymisen jälkeen Tullin järjestelmä lähettää statussanomalla asiakkaalle tiedon saapuminen poistumispaikalle- sanoman hyväksymisestä (TSH). Hyväksymissanoma toimii lastauslupana asiakkaalle. 2.5 Vientitapahtuma on oikaistavana Saapuminen poistumispaikalleilmoituksen ( IE507) saapuessa, lastauslupaa ei myönnetä Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. ISaapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuma oikaistavana C. Oikaisun hyväksyminen 57

58 Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää Saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, että saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuma on oikaistavana, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto Saapuminen poistumispaikallesanoman hylkäyksestä, jonka syyksi ilmoitetaan lisätietona Vientitapahtuma on Tullin käsittelyssä. Saatte automaattisesti uuden vastauksen saapuminen poistumispaikalle ilmoitukseen käsittelyn päätyttyä. lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Mikäli Tulli ei myönnä lastauslupaa, lähetetään asiakkaalle statussanomalla tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507). 58

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35.

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. 1 Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. Tunnistautunut ilmoittaja hakee ilmoituksen, jolle aikoo tehdä oikaisupyynnön. Ilmoituksen tilan pitää olla joko luovutettu

Lisätiedot

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen TULLIN VIENTIJÄRJESTELMÄN ILMOITUSSANOMIEN JA TULLIN VASTAUSSANOMIEN VERSIO 2.1 MUUTOS 4 Tullin siirtyessä uuteen viennin tullausjärjestelmään on otettu käyttöön XML-muotoiset sähköiset sanomat. Sanomakuvaukset

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Nettivienti-palvelu https://asiointi.tulli.fi/nettivienti/anonymous/frontpage.html?locale=fi Käytettävissä 24/7 Ei yleensä käyntiä Tullissa

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Lupaohje Yksinkertaistetun ilmoituksen lupa tulli.fi 9.5.2017 Uusi ohje Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Tulli voi hakemuksesta myöntää luvan yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn,

Lisätiedot

Feoga-tavaroiden vienti-ilmoittaminen

Feoga-tavaroiden vienti-ilmoittaminen ELEX: Feoga-viennin asiakasohje Fe1 Menettelyohje versio 1.3, 31.05.2013 www.tulli.fi Korvaa feoga-viennin asiakasohjeen Fe1/2009, versio,1.2, 01.09.2013 Feoga-tavaroiden vienti-ilmoittaminen 1 Ohjeen

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapuminen

Lisätiedot

Varastointi. Webinaari

Varastointi. Webinaari Varastointi Webinaari 17.5.2017 Menettelyyn asettaminen; nykytila Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus Toimipaikalle / Spakelle Yksivaiheinen menettely Toimijan kirjanpitoon tehtävä merkintä EIR Tavarat katsotaan

Lisätiedot

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely 10.8.2009 10.8.2009 1 Viennin netti-ilmoittaminen 1. Kaikkien käyttäjien sivut ja toiminnot Tunnistamattomana käyttäjänä ilmoituksen tekijä saa ilmoituskohtaisen

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Passituksen sanomaliikenneopas

Passituksen sanomaliikenneopas Passituksen sanomaliikenneopas sivu Sisällys 1 Yleistä... 4 2 Passitusmenettelyn aloittaminen... 4 2.1 Valtuutetun lähettäjän menettely / tavanomainen menettely... 4 2.2 Menettelyn kulku... 5 2.2.1 Valtuutetun

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

Tilityksen mitätöinti-ikkuna

Tilityksen mitätöinti-ikkuna Kuva 22. Tilityksen mitätöinti-ikkuna 5 Oikaiseva maksatuspäätös (lisämaksatuspäätös) 5.1 Yleistä Kun maksatuspäätös on EURA 2007 -järjestelmässä siirtynyt tilaan maksettu, ei sen tietoja voi enää lainkaan

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

Kohteena Skandinavian markkinat

Kohteena Skandinavian markkinat Kohteena Skandinavian markkinat Ruotsi ja Norja: Lähellä ja erilaista! 1 PNP 25 vuotta: 2000 koulutus ja konsultointiprojektia Pohjoismaat & Eurooppa & PohjoisAmerikka Ruotsi / Norja ß à Kielitaitoa Sisältö

Lisätiedot

Vientituellisten maataloustuotteiden valvonta

Vientituellisten maataloustuotteiden valvonta Feoga-viennin yleisohje Fe8 www.tulli.fi versio 1.1, 31.5.2013 Korvaa feoga-viennin asiakasohjeen Fe8/2012 versio 1.0, 23.3.2012 Vientituellisten maataloustuotteiden valvonta 1. Yleistä vientitukiviennistä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Tuonti-ilmoituspalvelu

Tuonti-ilmoituspalvelu Tuonti-ilmoituspalvelu Rahtitullaus Yksityishenkilöt Käyttöohjeet Tuonti-ilmoituspalvelussa voit antaa tuonti-ilmoituksen EU:n ulkopuolelta, Ahvenanmaalle saapuvasta (muualta kuin Manner-Suomesta) ja muualta

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. Tuonnin asiakasohje 51/2016 Sisäinen jalostus tulli.fi 12.1.2017 korvaa ohjeen 26.10.2015 Sisäinen jalostus Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa unionin tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi.

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS

VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS ASIAKASOHJE VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS OPAS VIENNIN SANOMA-ILMOITTAJAKSI HAKEUTUVALLE SISÄLLYSLUETTELO KÄYTETYT TERMIT... 4 1. VIENNIN SANOMAILMOITTAJA... 6 1.1. Viennin sanomaliikenteessä käytettävät asiointikanavat...

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

Yleisilmoitus nettipalvelussa

Yleisilmoitus nettipalvelussa Yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Yleisilmoitus tehdään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa

Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Purkaustulos-ilmoitus

Lisätiedot

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus)

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus) 1 Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus) 1. RAJOITUS YLEISESTI Rajoitus koskee kaupallista kalastusta ja tullitariffin nimikeryhmiä 03, 1604 ja 1605. Rajoituksen ulkopuolella ovat

Lisätiedot

Tuonti-ilmoituspalvelu

Tuonti-ilmoituspalvelu Tuonti-ilmoituspalvelu Postitullaus Yksityishenkilöt Käyttöohjeet Tuonti-ilmoituspalvelussa voit antaa tuonti-ilmoituksen EU:n ulkopuolelta, Ahvenanmaalle saapuvasta (muualta kuin Manner- Suomesta) ja

Lisätiedot

MÄÄRÄMAAN KAPPALE LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE EUROOPAN YHTEISÖ A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 1 ILMOITUS. Nro.

MÄÄRÄMAAN KAPPALE LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE EUROOPAN YHTEISÖ A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 1 ILMOITUS. Nro. 1 6 A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 3 Lomake 4 Tavaraluett. LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE MÄÄRÄMAAN KAPPALE 38 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä/saavuttaessa

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje

Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje 1 JOHDANTO Elintarvikehuollon turvaamiseksi valtion varmuusvarastoissa pidetään viljaa kotimaisen tarjonnan varmistamiseksi normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden

Lisätiedot

6 31 Kollit ja tavaran kuvaus

6 31 Kollit ja tavaran kuvaus EUROOPAN YHTEISÖ 6 MÄÄRÄMAAN KAPPALE 2 Lähettäjä/Viejä Nro Yang Mei Electronic Ltd Export Str. 143 Yang Mei Thailand 8 Vastaanottaja Nro Elektroniikka Oy Vastuskatu 12 00140 Helsinki 14 Ilmoittaja/Asiamies

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Mikä muuttuu tulliselvityksessä ? Verkkoseminaari UTK UTU Asiakasprojekti

Mikä muuttuu tulliselvityksessä ? Verkkoseminaari UTK UTU Asiakasprojekti Mikä muuttuu tulliselvityksessä 2017-2020? Verkkoseminaari 17.5.2017 UTK UTU Asiakasprojekti Uudistettu unionin tullikoodeksi, UTK Tavoitteet: SSS: Simplicity, Service, Speed Lainsäädännön muutoksia tullimenettelyihin,

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä

Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä 13.6.2008 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 Aikavyöhyke... 3 Sanomien tarkistaminen... 3 2. TAVARAN VASTAANOTTAJAN TOIMINNOT...5 AAD:n vastaanottaminen...

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

ILMOITUS KIRJOITUSVIRHEEN KORJAUSPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

ILMOITUS KIRJOITUSVIRHEEN KORJAUSPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA 1 (1) 10.10.2016 VA2016:0030 Scandian Metals AB Fasadvägen 43 98141 Kiruna Sweden ILMOITUS KIRJOITUSVIRHEEN KORJAUSPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöksen

Lisätiedot

Nettivienti, käyttöohjeet

Nettivienti, käyttöohjeet 1 Nettivienti, käyttöohjeet 8.11.2013 ETUSIVU Nettipalvelun etusivulla näkyy yleistä tietoa sovelluksesta, linkki käyttöehtoihin ja käyttöohjeisiin, linkki Taric-hakuun sekä järjestelmätiedotteet ja puhelinpalvelun

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV)

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A90/200/2016 1.2 ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO... 3 4 KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009 4.9. ja 11.9.2009 1 Asiakkaiden nykyiset sanomaliikenneyhteydet Tulliin Nykytilassa sanomaliikenneyhteydet Tullin asiakkaiden tietojärjestelmistä Tullin sovelluksiin välillä hoidetaan operaattoreiden kautta,

Lisätiedot

FEOGA-VIENNIN VARAMENETTELYSSÄ KÄYTETTÄVIEN POIKKEUSTILANNELOMAKKEIDEN (M / ESS / SAD/ SSD) TÄYTTÖOHJEET

FEOGA-VIENNIN VARAMENETTELYSSÄ KÄYTETTÄVIEN POIKKEUSTILANNELOMAKKEIDEN (M / ESS / SAD/ SSD) TÄYTTÖOHJEET 1(18) Feoga-viennin poikkeustilannelomakkeiden täyttöohje versio 1.1. 16.4.2013 www.tulli.fi Korvaa version Feoga-viennin asiakasohjeena 7 julkaistun version 1.0, 24.10.2011 FEOGA-VIENNIN VARAMENETTELYSSÄ

Lisätiedot

Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje

Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje 1 JOHDANTO Elintarvikehuollon turvaamiseksi valtion varmuusvarastoissa pidetään viljaa kotimaisen tarjonnan varmistamiseksi normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 Neuvoston ja Coreperin esityslistoissa käytettävät termit 7178/16 AJL/isk

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Ilona Iivonen E-TULLAUSPROSESSI STORA ENSON IMATRAN TEHTAILLA JA E-TULLAUKSEN KÄYTTÖMANUAALI KÄYTTÄJILLE

Ilona Iivonen E-TULLAUSPROSESSI STORA ENSON IMATRAN TEHTAILLA JA E-TULLAUKSEN KÄYTTÖMANUAALI KÄYTTÄJILLE Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Tuotantotalouden koulutusohjelma Ilona Iivonen E-TULLAUSPROSESSI STORA ENSON IMATRAN TEHTAILLA JA E-TULLAUKSEN KÄYTTÖMANUAALI KÄYTTÄJILLE Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU ASIAKKAAN VERKKOPALVELU e-ad:n haku, selaus ja käsittely Kaj Weckström 29.3.2010 Asiakkaan verkkopalvelu FS0 vaihe: Hallinnollisen asiakirjan (e-ad) vastaanottaminen Vastaanottoraportin lähetys Viivästysselvitys

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 3 Lomake LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 8 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä 19 Kontti 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle PÄÄTÖS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 27092010 Oma OKV/209/l/2009 Kalevi Kämäräinen Porokylänkatu 18 75530 NURMES 1/5 ASIA Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista

Lisätiedot

Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet v 1.1 Ulkomaankauppa ja verotus 16.12.2013 Yritysneuvonta. Poikkeustilannelomakkeiden (SSD / ESS) täyttöohjeet

Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet v 1.1 Ulkomaankauppa ja verotus 16.12.2013 Yritysneuvonta. Poikkeustilannelomakkeiden (SSD / ESS) täyttöohjeet Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet v 1.1 Ulkomaankauppa ja verotus Yritysneuvonta Poikkeustilannelomakkeiden (SSD / ESS) täyttöohjeet Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet Sisällysluettelo 1 Varamenettelylomakkeen

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2018 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 28.9.2017 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A67/7101/2017

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 3.5.2016 1 (5) Lupatunnus Keliber Oy Toholammintie 496 69600 Kaustinen VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta 2017 Tarjous sidonnaisuuspalvelusta Jyrki Autio 2 Tarjous Sidonnaisuuspalvelu.fi TARJOUS SIDONNAISUUSPALVELUSTA Tarjous Kuntalain 810/2015, 84 S:n tarkoittaman sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. 1. ASIAKKAAN

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B)

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot