Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas"

Transkriptio

1 Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman edi-sanomaopas 1

2 VIENTI-ILMOITUS SANOMAOPAS 4 1 YLEISTÄ 5 2 SANOMAT Ilmoittajan lähettämät sanomat Tullin vastaussanomat 8 3 KÄYTTÖTAPAUKSET Tavanomaiset tapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Virheetön ilmoitus - ennakolta ilmoittaminen - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Virheen korjaaminen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen Tullin lähettämät sanomat, joihin asiakas ei vastaa sanomalla Tulli havaitsee hyväksymistarkistusvaiheessa virheen Tulli pyytää lisäselvitystä ennen kuin tavara on luovutettu vientimenettelyyn Tulli päättää tehdä tavarantarkastuksen Asiakkaan tekemä virheen korjaus menettelyyn luovutuksen jälkeen Tulli hylkää korjauspyynnön Tulli epää luovutuksen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen tai pyytää lisäselvitystä - asiakas ei korjaa virhettä tai ei toimita lisäselvitystä Erityistapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Ilmoituksen mitätöinti Ilmoitus on virheetön, mutta asiakas haluaa mitätöidä sen ennen luovutusta vientimenettelyyn - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakas haluaa mitätöidä ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuksen jälkeen - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Ilmoituksen oikaisu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu 44 2

3 3.6.3 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee tavaran poistumisen jälkeen Poistumisen jälkeen tapahtuva oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista 50 SANOMAOPAS SAAPUMINEN POISTUMISPAIKALLE (IE507) SAAPUMINEN SUOMALAISELLE POISTUMISPAIKALLE JA LASTAUSLUPA SAAPUMINEN POISTUMISPAIKALLE SANOMA (IE507) Virheetön ilmoitus Tulli havaitsee tarkistuksissa virheen Vientitapahtuma on väärässä tilassa saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen (IE507) saapuessa Vientitapahtuma on oikaistavana saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen ( IE507) saapuessa Vientitapahtuma on oikaistavana Saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen ( IE507) saapuessa, lastauslupaa ei myönnetä 57 3

4 Vienti-ilmoitus sanomaopas 4

5 1 Yleistä Tämän oppaan tarkoituksena on antaa viennin sähköistä ilmoitustapaa käyttävälle asiakkaalle kuva vientimenettelyn eri vaiheissa sovellettavasta sanomaliikenteestä. Oppaassa kuvattu sanomaliikenne soveltuu niin lopullisen, väliaikaisen kuin jälleenvienninkin menettelyihin. Oppaassa kuvataan yleisimpiä esiintyviä tilanteita Tullin ja asiakkaan välisessä sanomavaihdossa. Kansainvälinen tullihallintojen välinen sanomaliikenne on jätetty tämän oppaan ulkopuolelle. Erilaiset yhdistelmät tämän oppaan esimerkeistä ovat käytännön tilanteissa mahdollisia. Tullin järjestelmä tarkastaa eri vaiheissa, että Tullille lähetetty ilmoitussanoma, täyttää Tullin sanomarakenteelle ja -sisällölle määrittämät vaatimukset Sanomamuotoinen ilmoittaminen tulee käyttöön vuoden 2008 marraskuussa. 5

6 2 Sanomat 2.1 Ilmoittajan lähettämät sanomat Vienti-ilmoitussanoma Sanoma, jonka asiakas lähettää Tullille, kun hän haluaa osoittaa tavaralle tulliselvitysmuodoksi viennin. Käytössä on yksi tekninen sanoma, jonka sisältö vaihtelee tapauksittain. Vienti-ilmoitussanoma voi sisältää yksi- tai kaksivaiheisen tullauksen tiedot. Yksivaiheisessa ilmoittamisessa ilmoitussanoma sisältää kaikki vienti-ilmoituksen tiedot lopullisena. Kaksivaiheinen ilmoittaminen on kyseessä, kun tiettyjä ensimmäisessä vaiheessa lähetetyn sanoman arviotietoja voidaan muuttaa toisessa vaiheessa. Kummassakin vaiheessa lähetetään aina kaikki vientiilmoituksen tiedot. Ennakolta annetut vienti-ilmoitukset annetaan erikseen määriteltynä ajankohtana ennen tavaran esittämistä Tullille. Yksivaiheinen ilmoittaminen EX1 Täydellinen vientiilmoitus Ennakolta annettu täydellinen vientiilmoitus Ennakko- EX1 Kaksivaiheinen ilmoittaminen EX12 Ennakko- EX12 Epätäydellinen vienti-ilmoitus Ennakolta annettu epätäydellinen vienti-ilmoitus Reaaliaikainen, täydellinen vienti-ilmoitus Täydellinen vienti-ilmoitus, jonka asiakas jättää Tulliin ennen kuin tavara on esitettävissä Tullille. Reaaliaikainen vienti-ilmoitus, joka on tiettyjen tietojen osalta arviotiedoin (epätäydellisin) tiedoin. Epätäydellisen ilmoituksen hyväksymispäivä on samalla vientipäivä. Epätäydellisen vientiilmoituksen perusteella tapahtuu luovutus vientimenettelyyn. Vienti-ilmoitus, jonka asiakas jättää Tulliin ennen kuin tavara on esitettävissä Tullille. 6

7 EX22 Täydentävä vienti-ilmoitus Tavanomainen vienti-ilmoitus, joka annetaan säädetyssä ajassa ja joka sisältää samat tiedot, kuin täydellinen vientiilmoitus. Ilmoituksessa käytetään vastaavan epätäydellisen ilmoituksen tapahtumatunnusta. Täydentävällä ilmoituksella asiakas saa muuttaa seuraavia epätäydellisellä ilmoituksella annettuja tietoja: aktiivisen kuljetusvälineen tunnus rajalla aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus rajalla sisämaan kuljetusmuoto kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä kuljetusmuoto rajalla tulliselvitettävän erän bruttopaino tavaraerän bruttopaino tavaraerän nettopaino tavaraerän lisäpaljous tilastoarvo Muiden tietojen muuttaminen tapahtuu kirjallisella oikaisupyynnöllä. Täydentävä vienti-ilmoitus voidaan lähettää vain kerran vientitapahtumaa kohti. Korjaava vienti-ilmoitussanoma Asiakas voi halutessaan korjata aiemmin sanomassa lähettämiään vientitietoja korjaavalla ilmoitussanomalla. Korjaavia ilmoitussanomia voidaan lähettää siihen asti, kunnes tavara on luovutettu vientimenettelyyn ja Tulli on lähettänyt viennin saateasiakirjan (Export Accompanying Document, EAD) sekä luovutuspäätöksen. Tämän jälkeen tehtävät muutokset käsitellään oikaisuna ja oikaisupyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Poikkeuksena on täydentävän ilmoituksen korjaus, jota asiakas voi korjata Tullin pyynnöstä myös tavaran vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen. 7

8 2.2 Tullin vastaussanomat lla ilmoitetaan vienti-ilmoituksen käsittelyn tila tullissa. Alla luetellaan kaikki statussanomien 11 sisältövaihtoehtoa. Vientimenettelyyn luovutus Tieto siitä, että tavara on luovutettu vientimenettelyyn. an liittyy pdf-muodossa viennin saateasiakirja (EAD = Export Accompanying Document, EAD-pdf) ja luovutuspäätös, Luovutus-pdf. Luovutuspäätöksessä on mm. yksilöidyt tiedot vientimenettelyyn asetetuista tavaroista. Asiakkaan tulostama viennin saateasiakirjan kulkee muiden vientiasiakirjojen kanssa tavaran mukana poistumispaikkaan. Luovutuspäätökseen liittyy valitusosoitus. Poistuminen Vahvistus siitä, että tavara on poistunut yhteisön tullialueelta. na liittyy pdf-muodossa Poistumisvahvistettu luovutuspäätös, Poistumisvahvistus-pdf, asiakirja on alkuperäisen luovutuspäätöksen kaltainen, jossa on lisäksi poistumismerkinnät. Poistumisvahvistus lähetetään vain erikseen pyydettäessä, pyyntö esitetään ilmoitussanomalla käyttämällä koodia (Ret.Exp). Menettelyyn luovutuksen epääminen Tieto siitä, että tavaraa ei ole luovutettu vientimenettelyyn sekä epäämisen perusteet. an liittyy pdf-muodossa epäämispäätös Epääminen-pdf. Epäämispäätökseen liittyy valitusosoitus. Mitätöinti Tieto siitä, että ilmoitus on mitätöity ja mitätöinnin perusteet. an liittyy pdf-muodossa mitätöintipäätös Mitätöinti-pdf. Mitätöintipäätökseen liittyy valitusosoitus. 8

9 Oikaisupäätös Vastaus asiakkaan kirjallisesti tekemään oikaisupyyntöön. Oikaisupäätös voidaan toimittaa asiakkaalle sanomana. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan asiakas pyytää oikaisupäätöksen lähettämistä sanomana oikaisupyynnössä. sisältää tiedon siitä, että asiakkaan tekemä oikaisupyyntö on käsitelty ja päätös on vahvistettu. an liittyy pdf-muodossa oikaisupäätös Oikaisu-pdf, joka sisältää valitusosoituksen. Sanomaan liittyy myös viennin saateasiakirja (EAD-pdf), jos vienti-ilmoitusta ei ole poistumisvahvistettu. Hyväksyminen Tieto asiakkaalle siitä, että ilmoitussanoma on läpäissyt hyväksymistarkistukset ja vienti-ilmoitus on hyväksytty vastaanotetuksi ja että asia on tullut vireille. Asiakkaalle ilmoitetaan mm. yksilöivä tapahtumatunnus sekä vienti-ilmoituksen hyväksymispäivä, joka on samalla vientipäivä. an liittyy vientitukivienneissä pdf-muodossa Vientitukihakemus-pdf. Vastaanotto Tieto siitä, että ennakolta annettu ilmoitus tai täydentävä ilmoitus on vastaanotettu Tullin järjestelmään ja odottaa hyväksymistä. Reaaliaikaisessa yksivaiheisessa ilmoitusmenettelyssä vastaanottosanomaa ei lähetetä. Tämä statussanoma ilmoittaa asiakkaalle, että asiakkaan lähettämä ilmoitussanoma on läpäissyt Tullin hyväksymistarkistukset, sanoma on vastaanotettu käsiteltäväksi ja asia on vireillä Tullissa. Kun statussanoma lähetetään vastauksena ennakolta annettuun ilmoitukseen, Tulli ilmoittaa sanomassa mm. yksilöivän tapahtumatunnuksen ja MRN-numeron. Vastatessaan täydentäviin ilmoituksiin Tullin järjestelmä käyttää tapahtumatunnuksena epätäydellisen ilmoitussanoman käsittelyssä muodostunutta tapahtumatunnusta. Hylkäys Tieto siitä, että asiakkaan lähettämä sanoma on hylätty eikä asia ole vireillä Tullissa. Hylkäävä statussanoma voi liittyä joko vienti-ilmoitussanomaan tai korjaussanomaan. 9

10 Sanoma sisältää tiedon siitä, että ilmoitussanoma ei ole läpäissyt hyväksymistarkistuksia sekä erittelyn hyväksymistarkistuksissa havaituista virheistä. Jos hylkäys on vastaus vienti-ilmoitussanomaan, asia ei ole Tullissa vireillä, vaan asiakkaan pitää käynnistää vientiprosessi uudelleen lähettämällä uusi vientiilmoitussanoma. Jos hylkäys on vastaus korjaussanomaan, korjaus ei ole Tullissa vireillä, vaan asiakkaan pitää lähettää uusi korjaussanoma. Virheet Tieto sanoman sisältämistä virheistä, jotka asiakkaan on korjattava ennen kuin vientimenettelyyn luovutus on mahdollista. Sanomassa on mainittu myös määräaika korjauksien tekemiseksi. Tieto voidaan lähettää vastauksena epätäydelliseen, täydelliseen, täydentävään tai ennakolta annettuun vientiilmoitukseen. an liittyy pdf-muodossa luettelo virheistä, Virheet-pdf. Lisäselvityspyyntö Sanoma, jossa Tulli pyytää asiakkaalta täydentäviä asiakirjoja, lisäselvitystä vienti-ilmoituksen tietojen tueksi tai vietävästä tavarasta. Lisäselvitys tulee toimittaa Tullille sanomassa ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja ilmoitetulla tavalla esim. faksilla. an liittyy Lisäselvitys-pdf. Tullin ilmoitus Tullin ilmoitus esimerkiksi seuraavista asioita: tavarantarkastuksesta, jossa Tulli tarkastaa tavaran ja ilmoituksen vastaavuuden näytteenotosta, jolloin Tulli tai muu viranomainen ottaa näytteen tavarasta laboratorio- tai muuta tutkimusta varten 10

11 3 Käyttötapaukset Tapaus sopii sekä yksivaiheiseen että kaksivaiheiseen ilmoitusmenettelyyn, jos muuta ei ole mainittu. Tavanomaiselle viejälle riittää, että viejän tullausjärjestelmä selviytyy joko tapauksesta tai sekä pystyy lähettämään korjaussanoman olipa syynä tullin havaitsema virhe tai asiakkaan itsensä toteama (tapaukset 3.2.1, ja 3.2.3). Vastaanottosanomien osalta riittää, että järjestelmä pystyy tulostamaan saate- ja päätösasiakirjat sekä tulkitsemaan vastaussanomat ja toimimaan niiden mukaisesti sekä ymmärtää toimia oikein poikkeustilanteissa. 3.1 Tavanomaiset tapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta F. Poistumiskäsittely 11

12 Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen: Ilmoittaja lähettää ilmoitussanoman ja jää odottaman Tullin vastaussanomaa Hyväksymistarkistus: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä suorittaa ilmoituksen hyväksymiseen liittyvät aika- ja toimijatarkistukset. Tullin järjestelmä muodostaa tapahtumalle tapahtumatunnuksen,mrn-numeron ja antaa vientipäivän. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, joka sisältää tullin antaman viennin tapahtumatunnuksen, MRN-numeron ja vientipäivän. Kaikessa vientiilmoittamiseen liittyvässä myöhemmin tapahtuvassa yhteydenpidossa viitataan kyseiseen vientitapahtumaan tällä tapahtumatunnuksella. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Ennen vientimenettelyyn luovuttamista Tullin järjestelmä suorittaa kontrollitarkistukset, joissa tarkistetaan, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia, sekä sen, ettei ole riskeistä tai lainsäädännöstä johtuvia esteitä tavaran luovuttamiselle vientimenettelyyn ja vaatiiko luovutuksen edellytysten selvittäminen tuekseen fyysistä tavaratarkastusta Jos esteitä ei ole olemassa Tulli luovuttaa vientierän ilmoituksen tietojen perusteella vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Vientiasiakirjojen käsittely (EAD:n tulostus): Asiakas tulostaa viennin saateasiakirjan, joka kulkee muiden vientiasiakirjojen kanssa tavaran mukana poistumispaikkaan. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta: Tavara esitetään Tullille sen poistuessa yhteisön tullialueelta. Poistumiskäsittely: Kun tavara on poistunut yhteisön tullialueelta, tekee Tullin käsittelijä poistumismerkinnät vientijärjestelmään. Vientijärjestelmästä lähetetään statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös (pdf) sitä pyytäneelle. 12

13 3.1.2 Virheetön ilmoitus - ennakolta ilmoittaminen - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX1 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto D. Tavara on esitettävissä Tullille C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.. E. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf 13

14 Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistus: Sisältö muutoin sama kuin kohdassa 3.1.1, mutta tässä tapauksessa Tulli ilmoittaa statussanomalla, että ilmoitus on vastaanotettu ja sanoma on läpäissyt hyväksymistarkistukset. Tullin järjestelmä antaa tapahtumalle tapahtumatunnuksen ja MRN-numeron. Tämä eroaa kohdan tapauksesta sinä, että ilmoitus on otettu käsittelyyn, mutta ei ole tullut hyväksytyksi. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.tullin järjestelmä tarkistaa, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia, sekä sen, ettei ole riskeistä tai lainsäädännöstä johtuvia esteitä tavaran luovuttamiselle vientimenettelyyn ja vaatiiko luovutuksen edellytysten selvittäminen tuekseen fyysistä tavaratarkastusta Vientimenettelyyn luovutus: Kun asiakkaan ennakolta annetussa sanomassa antama tavaran esittämisajankohta täyttyy, Tullin järjestelmä antaa tapahtumalle vientipäivän, erä luovutetaan vientimenettelyyn ja luovutuspäätös muodostetaan. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, jossa ilmoitetaan vientipäivä, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf).. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. 14

15 3.2 Virheen korjaaminen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ei Ok Virheet-pdf D. Korjattujen vientitietojen antaminen (Korjattu) EX1 E. Hyväksymistarkistus F. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf 15

16 EAD-pdf G. EAD:n tulostus H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Ennen vientimenettelyyn luovuttamista Tullin järjestelmä suorittaa kontrollitarkistukset, joissa tarkistetaan, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia. Kun järjestelmä havaitsee ilmoitustiedoissa virheen, niin järjestelmä lähettää automaattisesti asiakkaalle statussanoman ja luettelon korjattavista virheistä pdf-muodossa.. Sanomalla eritellään vientiilmoituksella esiintyvät virheet ja annetaan määräaika niiden korjaamiseksi Korjattujen vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää Tullille vientiilmoitussanoman, johon hän on tehnyt tarvittavat korjaukset. Korjatun ilmoitussanoman käsittely: Sanoma käy läpi samat hyväksymistarkistukset kuin ensimmäinenkin ilmoitussanoma sekä muut vientimenettelyn luovutukseen liittyvät vaiheet. Jos esteitä ei ole, niin Tulli luovuttaa vientierän korjatun ilmoituksen tietojen perusteella vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 16

17 3.2.2 Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vienti-tietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Korjattujen vienti-tietojen antaminen Korjattu EX1 D. Hyväksymistarkistus E. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta 17

18 H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset suoritetaan kuten tapauksessa on kuvattu. Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Asiakas lähettää Tulliin korjatun vienti-ilmoitussanoman. Tullin järjestelmä tarkastaa, onko ilmoituksen korjaus mahdollista ja toteaa, että korjaus on mahdollista Vientimenettelyyn luovutus ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 18

19 3.2.3 Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX1 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto D. Korjattujen vientitietojen antaminen Korjattu ennakko-ex1 C, Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. E. Hyväksymistarkistus Vastaanotto F. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.. G. Tavara on esitettävissä Tullille H. Vientimenettelyyn luovutus EAD-pdf 19

20 Luovutus-pdf I. EAD:n tulostus J. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta K. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten kohdassa on kuvattu. Asiakasaloitteinen korjaus: Asiakas huomaa virheen aiemmin lähettämässään vienti-ilmoituksen tiedoissa ja lähettää Tullille korjaussanoman. Tavaran esittämisajankohta ei ole vielä täyttynyt. Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Sanoma käsitellään järjestelmässä kuten ensimmäinenkin ilmoitussanoma. Tulli lähettää statussanoman, jolla vahvistetaan, että korjaus on hyväksytty ja alkuperäinen vienti-ilmoitus on korvattu korjatulla ilmoituksella. Vientimenettelyyn luovutus ja tavaran poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 20

21 3.3 Tullin lähettämät sanomat, joihin asiakas ei vastaa sanomalla Tulli havaitsee hyväksymistarkistusvaiheessa virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus Virheitä Täydellisten vientitietojen antaminen: Ilmoittaja lähettää ilmoitussanoman ja jää odottaman Tullin vastaussanomaa Hyväksymistarkistus: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä suorittaa ilmoituksen hyväksymiseen liittyvät aika- ja toimijatarkistukset. Jos järjestelmä havaitsee ilmoitustiedoissa virheen, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto hylkäyksestä, joka tarkoittaa sitä, ettei asia ole lainkaan Tullissa käsiteltävänä. Käynnistääkseen vientiprosessin uudestaan on asiakkaan lähetettävä Tulliin uusi ilmoitussanoma. 21

22 3.3.2 Tulli pyytää lisäselvitystä ennen kuin tavara on luovutettu vientimenettelyyn Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Pyydetään lisäselvitystä Lisäselvitys-pdf D. Lisäselvitysten antaminen E. Lisäselvityksen käsittely F. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf G. EAD:n tulostus H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Poistumiskäsittely 22

23 Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten kohdassa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos Tulli tarvitsee tuekseen lisätietoja, niin Tulli ilmoittaa tästä sekä statussanomalla ja pfd - muodossa, joissa on yksilöity tarvittava lisäselvitys, haluttu toimituspaikka ja määräaika lisäselvityksen toimittamiseksi. Lisäselvitysten toimitus: Asiakas toimittaa Tullille lisäselvityksen annettuun määräaikaan mennessä. Asiakas odottaa Tullin toimenpiteitä. Lisäselvityksen käsittely: Kun lisäselvitys on saapunut, niin Tulli ottaa ilmoituksen uudelleenkäsittelyyn ja jos lisäselvitys on riittävä erä luovutetaan vientimenettelyyn. Vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen käsittelyvaiheet ovat samat kuin tapauksessa on kuvattu. 23

24 3.3.3 Tulli päättää tehdä tavarantarkastuksen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastustarve D. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastus suoritettu Luovutus-pdf EAD-pdf E. EAD:n tulostus F. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf 24

25 Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos luovutuksen edellytysten tarkistusvaiheessa Tulli päättää tehdä tavaratarkastuksen, ilmoitetaan tästä asiakkaalle statussanomalla. Tavarantarkastus: Tulli suorittaa tavarantarkastuksen. Jos tavarantarkastuksessa ei havaita poikkeavia tietoja eikä tarkastuksen tulos edellytä jatkotoimenpiteitä, Tulli luovuttaa erän vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen käsittelyvaiheet ovat samat kuin tapauksessa on kuvattu. 25

26 3.3.4 Asiakkaan tekemä virheen korjaus menettelyyn luovutuksen jälkeen Tulli hylkää korjauspyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vienti-tietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. Korjattujen vienti-tietojen antaminen Korjattu EX1 E. Hyväksymistarkistus Hylkäys Vientimenettelyyn luovutukseen asti asiakas ja Tulli toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. 26

27 Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Asiakas lähettää Tulliin korjatun vienti-ilmoitussanoman. Tullin järjestelmä tarkastaa, onko ilmoituksen korjaus mahdollista ja toteaa, ettei korjaus ole sillä hetkellä mahdollista. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, jolla ilmoitetaan, ettei korjaus ole mahdollinen, koska vientierä on luovutettu vientimenettelyyn. Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen oikaisupyyntö. Tulli toimii samalla tavoin olipa kyseessä sitten täydellinen tai epätäydellinen ilmoitus. 27

28 3.3.5 Tulli epää luovutuksen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastustarve D. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastus suoritettu Edellytykset Ei Ok Epääminen-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos luovutuksen edellytysten tarkistusvaiheessa Tulli päättää tehdä tavaratarkastuksen, ilmoitetaan tästä asiakkaalle statussanomalla. Tulli suorittaa tavarantarkastuksen. Tavarantarkastuksessa Tulli havaitsee, ettei ilmoitettua tavaraerää voida luovuttaa menettelyyn. Tulli vahvistaa ja laatii päätöksen menettelyyn luovutuksen epäämisestä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja menettelyyn luovutuksen epäämispäätöksen. Samalla tavoin toimitaan epätäydellisen ilmoituksen tapauksessa. 28

29 3.3.6 Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen tai pyytää lisäselvitystä - asiakas ei korjaa virhettä tai ei toimita lisäselvitystä Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Virheitä/ Pyydetään lisäselvitystä Virheet/Lisäselvitys-pdf D. Asiakas ei korjaa virhettä tai toimita lisäselvitystä määräajassa E. Keskeneräisten erien käsittely Mitätöinti-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos Tulli tarvitsee tuekseen lisätietoja, niin Tulli ilmoittaa tästä sekä statussanomalla ja pfd - muodossa, joissa on yksilöity tarvittava lisäselvitys, haluttu toimituspaikka ja määräaika lisäselvityksen toimittamiseksi. 29

30 Keskeneräisten erien käsittely: Tulli käy aika ajoin läpi ilmoitettuja eriä, joita ei ole vielä luovutettu vientimenettelyyn ja havaitsee, ettei asiakas ole asetetussa määräajassa tehnyt tarvittavia korjauksia tai toimittanut lisätietoja. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen ja lähettää toimenpiteestä asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf 30

31 3.4 Erityistapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen Sanoma EX12 Tullin prosessi B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 F. Täydentävän ilmoituksen käsittely H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävän ilmoituksen Vientimenettelyyn luovutus.. I. Poistumiskäsittely 31

32 Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten kohdassa on selostettu. Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin ilmoittajalle lähetetään statussanoma, mikä tarkoittaa sitä, että täydentävä ilmoitus on vastaanotettu. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 32

33 3.4.2 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävien vientitietojen antaminen F. Manuaalinen poistumiskäsittely EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely I. Täydentävän ilmoituksen kontrollitarkistus.. J. Poistumiskäsittely 33

34 Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta: Tavara esitetään sen poistuessa yhteisön tullialueelta. Poistumiskäsittely: Kun tavara on poistunut yhteisön tullialueelta, tekee Tullin käsittelijä poistumismerkinnät vientijärjestelmään. Asiakkaalle ei lähetetä mitään sanomaa tässä vaiheessa. Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin asiakkaalle lähetetään statussanoma täydentävän ilmoituksen vastaanotosta sekä statussanoma tavaran poistumisesta ja poistumissvahvistettu luovutuspäätös (pdf). 34

35 3.4.3 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX12 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. D. Tavara on esitettävissä Tullille E. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely I. Täydentävän ilmoituksen 35

36 J. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta. K. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistuksen, ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistuksen ja vientimenettelyyn luovutuksen sisältö sama kuin kohdassa Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin ilmoittajalle lähetetään statussanoma, mikä tarkoittaa sitä, täydentävä ilmoitus on vastaanotettu. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 36

37 Keskeneräisten erien käsittely: Tulli käy aika ajoin läpi ilmoitettuja eriä, joita ei ole vielä luovutettu vientimenettelyyn ja havaitsee, ettei asiakas ole asetetussa määräajassa tehnyt tarvittavia korjauksia tai toimittanut lisätietoja. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen ja lähettää toimenpiteestä asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf). 37

38 3.4.4 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX12 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. D. Tavara on esitettävissä Tullille E. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Täydentävien vientitietojen antaminen H. Manuaalinen poistumiskäsittely EX22 J. Täydentävän ilmoituksen käsittely 38

39 K. Täydentävän ilmoituksen kontrollitarkistus.. Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistuksen, ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistuksen ja vientimenettelyyn luovutuksen sisältö sama kuin kohdassa Tavaran poistumiskäsittely ja ilmoituksen täydentäminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. 39

40 3.5 Ilmoituksen mitätöinti Ilmoitus on virheetön, mutta asiakas haluaa mitätöidä sen ennen luovutusta vientimenettelyyn - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Mitätöintipyyntö D. Mitätöintipyynnön käsittely Mitätöinti-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Mitätöintipyyntö: Asiakas pyytää kirjallisesti mitätöintiä ennen kuin erä on luovutettu vientimenettelyyn Mitätöintipyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee mitätöintipyynnön, selvittää onko edellytykset mitätöinnille. Mitätöintipyyntö voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf), joka voi olla joko hyväksyvä tai hylkäävä. Mikäli Tulli on ilmoittanut asiakkaalle tarkastavansa tavarat, mitätöintiä koskeva pyyntö voidaan käsitellä vasta tarkastuksen jälkeen. 40

41 3.5.2 Asiakas haluaa mitätöidä ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuksen jälkeen - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Mitätöintipyyntö F. Mitätöintipyynnön käsittely Mitätöinti-pdf Vienti-ilmoituksen menettelyyn luovutukseen asti toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. Mitätöintipyyntö: Asiakas pyytää kirjallisesti mitätöintiä, vasta kuin erä on jo luovutettu vientimenettelyyn. Mitätöintipyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee mitätöintipyynnön ja selvittää onko edellytykset mitätöinnille, pyyntö voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf), joka voi olla joko hyväksyvä tai hylkäävä. 41

42 3.6 Ilmoituksen oikaisu Oikaisu on vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen tapahtuvaa vienti-ilmoituksen tietojen muuttamista Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta 42

43 H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Vienti-ilmoituksen menettelyyn luovutukseen asti toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, voiko pyynnön hyväksyä. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle lähetetään aina oikaisutilanteesta uusi luovutuspäätös (pdf), saateasiakirja (pdf) lähetetään mikäli tavara ei ole vielä poistunut yhteisön tullialueelta. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta etenee kuten tapauksessa on kuvattu. 43

44 3.6.2 Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta F. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf G. Oikaisupyyntö H. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf 44

45 Vientimenettelyyn luovutus ja poistuminen tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös oikaistuin tiedoin pdfmuodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. 45

46 3.6.3 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely 46

47 I. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta J. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle toimitetaan myös uusi viennin saateasiakirja. Tavaran poistumisen ja täydentävän ilmoituksen suhteen toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. 47

48 3.6.4 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta H. Poistumiskäsittely I. Täydentävien vientitietojen 48

49 antaminen EX22 J. Täydentävän ilmoituksen käsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle toimitetaan myös uusi viennin saateasiakirja. Tavaran poistumisen ja täydentävän ilmoituksen suhteen toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. 49

50 3.6.5 Poistumisen jälkeen tapahtuva oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 F. Täydentävän ilmoituksen käsittely H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävän ilmoituksen käsittely.. I. Poistumiskäsittely 50

51 Poistumisvahvistus-pdf J. Oikaisupyyntö K. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely tavaran poistumiseen saakka etenee kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös oikaistuin tiedoin pdfmuodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. 51

52 Sanomaopas saapuminen poistumispaikalle (IE507) 52

53 1. Saapuminen suomalaiselle poistumispaikalle ja lastauslupa Vientikuljetuksen saavuttua suomalaiselle poistumispaikalle (satamaan, lentokentälle tai vientiterminaaliin junaan lastausta varten), on poistumispaikan toimijan annettava tullin vientijärjestelmään (ELEX) ilmoitussanoma siitä, että tavarat ovat saapuneet poistumispaikalle. (Ks. AREX kuvaus ohjeet/arex_kuvaus.pdf) 2. Saapuminen poistumispaikalle sanoma (IE507) 2.1 Virheetön ilmoitus Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset C. Lastauslupa alukseen/lentokoneeseen Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, että saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. 53

54 Ilmoituksen hyväksyminen: Tullin järjestelmä hyväksyy poistumispaikan toimijan lähettämän saapuminen poistumispaikalle- ilmoituksen (IE507) ja lähettää statussanoman (saapumisen hyväksyminen TSH). Hyväksymissanoma toimii lastauslupana asiakkaalle. Sanomalla ilmoitetaan asiakkaalle MRNnumero, saapumisilmoituksen hyväksymispäivä, lastausluvan voimaantuloaika sekä Tullin yhteystiedot. 2.2 Tulli havaitsee tarkistuksissa virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Virheitä Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Jos järjestelmä havaitsee tarkistuksissa virheitä, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa hylkäys (TSR) saapuminen poistumispaikalle -sanoman (IE507) käsittely keskeytyy. lla hylkäys ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle-sanoma (IE507). 54

55 2.3 Vientitapahtuma on väärässä tilassa saapuminen poistumispaikalleilmoituksen (IE507) saapuessa Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuman tila väärä Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, jotta saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuman tila ei ole sallittu saapuminen poistumispaikalle- sanoman (IE507) vastaanottamiseen, asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä ja saapuminen poistumispaikalle-sanoman (IE507) käsittely keskeytyy. 55

56 lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507). 2.4 Vientitapahtuma on oikaistavana saapuminen poistumispaikalleilmoituksen ( IE507) saapuessa Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuma oikaistavana C. Oikaisun hyväksyminen D. Lastauslupa alukseen/lentokoneeseen Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. 56

57 Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, jotta saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuma on oikaistavana, asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä, jonka syyksi ilmoitetaan lisätietona Vientitapahtuma on Tullin käsittelyssä. Saatte automaattisesti uuden vastauksen saapuminen poistumispaikalle ilmoitukseen käsittelyn päätyttyä. lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot Oikaisun hyväksymisen jälkeen Tullin järjestelmä lähettää statussanomalla asiakkaalle tiedon saapuminen poistumispaikalle- sanoman hyväksymisestä (TSH). Hyväksymissanoma toimii lastauslupana asiakkaalle. 2.5 Vientitapahtuma on oikaistavana Saapuminen poistumispaikalleilmoituksen ( IE507) saapuessa, lastauslupaa ei myönnetä Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. ISaapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuma oikaistavana C. Oikaisun hyväksyminen 57

58 Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää Saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, että saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuma on oikaistavana, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto Saapuminen poistumispaikallesanoman hylkäyksestä, jonka syyksi ilmoitetaan lisätietona Vientitapahtuma on Tullin käsittelyssä. Saatte automaattisesti uuden vastauksen saapuminen poistumispaikalle ilmoitukseen käsittelyn päätyttyä. lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Mikäli Tulli ei myönnä lastauslupaa, lähetetään asiakkaalle statussanomalla tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507). 58

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35.

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. 1 Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. Tunnistautunut ilmoittaja hakee ilmoituksen, jolle aikoo tehdä oikaisupyynnön. Ilmoituksen tilan pitää olla joko luovutettu

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. Tuonnin asiakasohje 51/2016 Sisäinen jalostus tulli.fi 12.1.2017 korvaa ohjeen 26.10.2015 Sisäinen jalostus Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa unionin tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi.

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

7178/16 AJL/isk SERV JUR. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7178/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: POLGEN 21 CODEC 323 PE 37 Neuvoston ja Coreperin esityslistoissa käytettävät termit 7178/16 AJL/isk

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 3 Lomake LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 8 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä 19 Kontti 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä

Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä 13.6.2008 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 Aikavyöhyke... 3 Sanomien tarkistaminen... 3 2. TAVARAN VASTAANOTTAJAN TOIMINNOT...5 AAD:n vastaanottaminen...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 6 PÄÄTÖSTEN KUMOAMINEN, REKISTERIMERKINTÖJEN POISTAMINEN

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2016 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 16.10.2015 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A81/7101/2015

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Nettivienti, käyttöohjeet

Nettivienti, käyttöohjeet 1 Nettivienti, käyttöohjeet 8.11.2013 ETUSIVU Nettipalvelun etusivulla näkyy yleistä tietoa sovelluksesta, linkki käyttöehtoihin ja käyttöohjeisiin, linkki Taric-hakuun sekä järjestelmätiedotteet ja puhelinpalvelun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Laki. ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Laki. ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Asianohjaus 2 -malli

Asianohjaus 2 -malli Asianohjaus 2 -malli Sisältö Asianohjaus 2 mallin esittely: - Poissaoloilmoitukset ja vuosilomaehdotukset sekä lomasopimukset - Portaalilomakkeilla tehtävät henkilöstöasiat - Lomakkeiden siirtyminen järjestelmässä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 101 Studio Momento kampaamohuoneiston toiminnan aloittaminen, Liisankatu 3 HEL 2016-006603 T 11 02 02 01 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä päätti hyväksyä Studio Momenton

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Turvapuhelinpalvelut

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Turvapuhelinpalvelut 1 (5) TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: : 1. Rekisterinpitäjä Mainio Vire Oy Yhteystiedot Tuulensuuntori

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tuonnin asiakasohje 47/2015 Tietty käyttötarkoitus (end-use) tulli.fi 27.1.2017 korvaa version 1.2 7.3.2016 Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen

Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin Taija Rissanen Mitä näytteitä tiedonsiirto koskee? Elintarvikevalvonnan näytteet, jotka tutkittu laboratoriossa Elintarvikkeet ympäristönäytteet

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa

Nautojen ketjuinformaatio. Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke Laukaa Nautojen ketjuinformaatio Maitoa ja naudanlihaa Keski- Suomesta -koulutushanke 25.1.2010 Laukaa Mitä ketjuinformaatio on? Eläinten ja niiden tuotantoa koskevien tietojen toimittamista teurastamoon silloin

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Puhelin: Hankintaviranomainen (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/18/EY)

Puhelin: Hankintaviranomainen (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/18/EY) EUROOPAN UNIONI Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faksi (+352) 29 29 42 670 Sähköpostiosoite ojs@publications.europa.eu Tietoja ja lomakkeita verkossa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot