Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas"

Transkriptio

1 Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman edi-sanomaopas 1

2 VIENTI-ILMOITUS SANOMAOPAS 4 1 YLEISTÄ 5 2 SANOMAT Ilmoittajan lähettämät sanomat Tullin vastaussanomat 8 3 KÄYTTÖTAPAUKSET Tavanomaiset tapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Virheetön ilmoitus - ennakolta ilmoittaminen - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Virheen korjaaminen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen Tullin lähettämät sanomat, joihin asiakas ei vastaa sanomalla Tulli havaitsee hyväksymistarkistusvaiheessa virheen Tulli pyytää lisäselvitystä ennen kuin tavara on luovutettu vientimenettelyyn Tulli päättää tehdä tavarantarkastuksen Asiakkaan tekemä virheen korjaus menettelyyn luovutuksen jälkeen Tulli hylkää korjauspyynnön Tulli epää luovutuksen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen tai pyytää lisäselvitystä - asiakas ei korjaa virhettä tai ei toimita lisäselvitystä Erityistapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Ilmoituksen mitätöinti Ilmoitus on virheetön, mutta asiakas haluaa mitätöidä sen ennen luovutusta vientimenettelyyn - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakas haluaa mitätöidä ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuksen jälkeen - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Ilmoituksen oikaisu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu 44 2

3 3.6.3 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee tavaran poistumisen jälkeen Poistumisen jälkeen tapahtuva oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista 50 SANOMAOPAS SAAPUMINEN POISTUMISPAIKALLE (IE507) SAAPUMINEN SUOMALAISELLE POISTUMISPAIKALLE JA LASTAUSLUPA SAAPUMINEN POISTUMISPAIKALLE SANOMA (IE507) Virheetön ilmoitus Tulli havaitsee tarkistuksissa virheen Vientitapahtuma on väärässä tilassa saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen (IE507) saapuessa Vientitapahtuma on oikaistavana saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen ( IE507) saapuessa Vientitapahtuma on oikaistavana Saapuminen poistumispaikalle-ilmoituksen ( IE507) saapuessa, lastauslupaa ei myönnetä 57 3

4 Vienti-ilmoitus sanomaopas 4

5 1 Yleistä Tämän oppaan tarkoituksena on antaa viennin sähköistä ilmoitustapaa käyttävälle asiakkaalle kuva vientimenettelyn eri vaiheissa sovellettavasta sanomaliikenteestä. Oppaassa kuvattu sanomaliikenne soveltuu niin lopullisen, väliaikaisen kuin jälleenvienninkin menettelyihin. Oppaassa kuvataan yleisimpiä esiintyviä tilanteita Tullin ja asiakkaan välisessä sanomavaihdossa. Kansainvälinen tullihallintojen välinen sanomaliikenne on jätetty tämän oppaan ulkopuolelle. Erilaiset yhdistelmät tämän oppaan esimerkeistä ovat käytännön tilanteissa mahdollisia. Tullin järjestelmä tarkastaa eri vaiheissa, että Tullille lähetetty ilmoitussanoma, täyttää Tullin sanomarakenteelle ja -sisällölle määrittämät vaatimukset Sanomamuotoinen ilmoittaminen tulee käyttöön vuoden 2008 marraskuussa. 5

6 2 Sanomat 2.1 Ilmoittajan lähettämät sanomat Vienti-ilmoitussanoma Sanoma, jonka asiakas lähettää Tullille, kun hän haluaa osoittaa tavaralle tulliselvitysmuodoksi viennin. Käytössä on yksi tekninen sanoma, jonka sisältö vaihtelee tapauksittain. Vienti-ilmoitussanoma voi sisältää yksi- tai kaksivaiheisen tullauksen tiedot. Yksivaiheisessa ilmoittamisessa ilmoitussanoma sisältää kaikki vienti-ilmoituksen tiedot lopullisena. Kaksivaiheinen ilmoittaminen on kyseessä, kun tiettyjä ensimmäisessä vaiheessa lähetetyn sanoman arviotietoja voidaan muuttaa toisessa vaiheessa. Kummassakin vaiheessa lähetetään aina kaikki vientiilmoituksen tiedot. Ennakolta annetut vienti-ilmoitukset annetaan erikseen määriteltynä ajankohtana ennen tavaran esittämistä Tullille. Yksivaiheinen ilmoittaminen EX1 Täydellinen vientiilmoitus Ennakolta annettu täydellinen vientiilmoitus Ennakko- EX1 Kaksivaiheinen ilmoittaminen EX12 Ennakko- EX12 Epätäydellinen vienti-ilmoitus Ennakolta annettu epätäydellinen vienti-ilmoitus Reaaliaikainen, täydellinen vienti-ilmoitus Täydellinen vienti-ilmoitus, jonka asiakas jättää Tulliin ennen kuin tavara on esitettävissä Tullille. Reaaliaikainen vienti-ilmoitus, joka on tiettyjen tietojen osalta arviotiedoin (epätäydellisin) tiedoin. Epätäydellisen ilmoituksen hyväksymispäivä on samalla vientipäivä. Epätäydellisen vientiilmoituksen perusteella tapahtuu luovutus vientimenettelyyn. Vienti-ilmoitus, jonka asiakas jättää Tulliin ennen kuin tavara on esitettävissä Tullille. 6

7 EX22 Täydentävä vienti-ilmoitus Tavanomainen vienti-ilmoitus, joka annetaan säädetyssä ajassa ja joka sisältää samat tiedot, kuin täydellinen vientiilmoitus. Ilmoituksessa käytetään vastaavan epätäydellisen ilmoituksen tapahtumatunnusta. Täydentävällä ilmoituksella asiakas saa muuttaa seuraavia epätäydellisellä ilmoituksella annettuja tietoja: aktiivisen kuljetusvälineen tunnus rajalla aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus rajalla sisämaan kuljetusmuoto kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä kuljetusmuoto rajalla tulliselvitettävän erän bruttopaino tavaraerän bruttopaino tavaraerän nettopaino tavaraerän lisäpaljous tilastoarvo Muiden tietojen muuttaminen tapahtuu kirjallisella oikaisupyynnöllä. Täydentävä vienti-ilmoitus voidaan lähettää vain kerran vientitapahtumaa kohti. Korjaava vienti-ilmoitussanoma Asiakas voi halutessaan korjata aiemmin sanomassa lähettämiään vientitietoja korjaavalla ilmoitussanomalla. Korjaavia ilmoitussanomia voidaan lähettää siihen asti, kunnes tavara on luovutettu vientimenettelyyn ja Tulli on lähettänyt viennin saateasiakirjan (Export Accompanying Document, EAD) sekä luovutuspäätöksen. Tämän jälkeen tehtävät muutokset käsitellään oikaisuna ja oikaisupyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Poikkeuksena on täydentävän ilmoituksen korjaus, jota asiakas voi korjata Tullin pyynnöstä myös tavaran vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen. 7

8 2.2 Tullin vastaussanomat lla ilmoitetaan vienti-ilmoituksen käsittelyn tila tullissa. Alla luetellaan kaikki statussanomien 11 sisältövaihtoehtoa. Vientimenettelyyn luovutus Tieto siitä, että tavara on luovutettu vientimenettelyyn. an liittyy pdf-muodossa viennin saateasiakirja (EAD = Export Accompanying Document, EAD-pdf) ja luovutuspäätös, Luovutus-pdf. Luovutuspäätöksessä on mm. yksilöidyt tiedot vientimenettelyyn asetetuista tavaroista. Asiakkaan tulostama viennin saateasiakirjan kulkee muiden vientiasiakirjojen kanssa tavaran mukana poistumispaikkaan. Luovutuspäätökseen liittyy valitusosoitus. Poistuminen Vahvistus siitä, että tavara on poistunut yhteisön tullialueelta. na liittyy pdf-muodossa Poistumisvahvistettu luovutuspäätös, Poistumisvahvistus-pdf, asiakirja on alkuperäisen luovutuspäätöksen kaltainen, jossa on lisäksi poistumismerkinnät. Poistumisvahvistus lähetetään vain erikseen pyydettäessä, pyyntö esitetään ilmoitussanomalla käyttämällä koodia (Ret.Exp). Menettelyyn luovutuksen epääminen Tieto siitä, että tavaraa ei ole luovutettu vientimenettelyyn sekä epäämisen perusteet. an liittyy pdf-muodossa epäämispäätös Epääminen-pdf. Epäämispäätökseen liittyy valitusosoitus. Mitätöinti Tieto siitä, että ilmoitus on mitätöity ja mitätöinnin perusteet. an liittyy pdf-muodossa mitätöintipäätös Mitätöinti-pdf. Mitätöintipäätökseen liittyy valitusosoitus. 8

9 Oikaisupäätös Vastaus asiakkaan kirjallisesti tekemään oikaisupyyntöön. Oikaisupäätös voidaan toimittaa asiakkaalle sanomana. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan asiakas pyytää oikaisupäätöksen lähettämistä sanomana oikaisupyynnössä. sisältää tiedon siitä, että asiakkaan tekemä oikaisupyyntö on käsitelty ja päätös on vahvistettu. an liittyy pdf-muodossa oikaisupäätös Oikaisu-pdf, joka sisältää valitusosoituksen. Sanomaan liittyy myös viennin saateasiakirja (EAD-pdf), jos vienti-ilmoitusta ei ole poistumisvahvistettu. Hyväksyminen Tieto asiakkaalle siitä, että ilmoitussanoma on läpäissyt hyväksymistarkistukset ja vienti-ilmoitus on hyväksytty vastaanotetuksi ja että asia on tullut vireille. Asiakkaalle ilmoitetaan mm. yksilöivä tapahtumatunnus sekä vienti-ilmoituksen hyväksymispäivä, joka on samalla vientipäivä. an liittyy vientitukivienneissä pdf-muodossa Vientitukihakemus-pdf. Vastaanotto Tieto siitä, että ennakolta annettu ilmoitus tai täydentävä ilmoitus on vastaanotettu Tullin järjestelmään ja odottaa hyväksymistä. Reaaliaikaisessa yksivaiheisessa ilmoitusmenettelyssä vastaanottosanomaa ei lähetetä. Tämä statussanoma ilmoittaa asiakkaalle, että asiakkaan lähettämä ilmoitussanoma on läpäissyt Tullin hyväksymistarkistukset, sanoma on vastaanotettu käsiteltäväksi ja asia on vireillä Tullissa. Kun statussanoma lähetetään vastauksena ennakolta annettuun ilmoitukseen, Tulli ilmoittaa sanomassa mm. yksilöivän tapahtumatunnuksen ja MRN-numeron. Vastatessaan täydentäviin ilmoituksiin Tullin järjestelmä käyttää tapahtumatunnuksena epätäydellisen ilmoitussanoman käsittelyssä muodostunutta tapahtumatunnusta. Hylkäys Tieto siitä, että asiakkaan lähettämä sanoma on hylätty eikä asia ole vireillä Tullissa. Hylkäävä statussanoma voi liittyä joko vienti-ilmoitussanomaan tai korjaussanomaan. 9

10 Sanoma sisältää tiedon siitä, että ilmoitussanoma ei ole läpäissyt hyväksymistarkistuksia sekä erittelyn hyväksymistarkistuksissa havaituista virheistä. Jos hylkäys on vastaus vienti-ilmoitussanomaan, asia ei ole Tullissa vireillä, vaan asiakkaan pitää käynnistää vientiprosessi uudelleen lähettämällä uusi vientiilmoitussanoma. Jos hylkäys on vastaus korjaussanomaan, korjaus ei ole Tullissa vireillä, vaan asiakkaan pitää lähettää uusi korjaussanoma. Virheet Tieto sanoman sisältämistä virheistä, jotka asiakkaan on korjattava ennen kuin vientimenettelyyn luovutus on mahdollista. Sanomassa on mainittu myös määräaika korjauksien tekemiseksi. Tieto voidaan lähettää vastauksena epätäydelliseen, täydelliseen, täydentävään tai ennakolta annettuun vientiilmoitukseen. an liittyy pdf-muodossa luettelo virheistä, Virheet-pdf. Lisäselvityspyyntö Sanoma, jossa Tulli pyytää asiakkaalta täydentäviä asiakirjoja, lisäselvitystä vienti-ilmoituksen tietojen tueksi tai vietävästä tavarasta. Lisäselvitys tulee toimittaa Tullille sanomassa ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja ilmoitetulla tavalla esim. faksilla. an liittyy Lisäselvitys-pdf. Tullin ilmoitus Tullin ilmoitus esimerkiksi seuraavista asioita: tavarantarkastuksesta, jossa Tulli tarkastaa tavaran ja ilmoituksen vastaavuuden näytteenotosta, jolloin Tulli tai muu viranomainen ottaa näytteen tavarasta laboratorio- tai muuta tutkimusta varten 10

11 3 Käyttötapaukset Tapaus sopii sekä yksivaiheiseen että kaksivaiheiseen ilmoitusmenettelyyn, jos muuta ei ole mainittu. Tavanomaiselle viejälle riittää, että viejän tullausjärjestelmä selviytyy joko tapauksesta tai sekä pystyy lähettämään korjaussanoman olipa syynä tullin havaitsema virhe tai asiakkaan itsensä toteama (tapaukset 3.2.1, ja 3.2.3). Vastaanottosanomien osalta riittää, että järjestelmä pystyy tulostamaan saate- ja päätösasiakirjat sekä tulkitsemaan vastaussanomat ja toimimaan niiden mukaisesti sekä ymmärtää toimia oikein poikkeustilanteissa. 3.1 Tavanomaiset tapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta F. Poistumiskäsittely 11

12 Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen: Ilmoittaja lähettää ilmoitussanoman ja jää odottaman Tullin vastaussanomaa Hyväksymistarkistus: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä suorittaa ilmoituksen hyväksymiseen liittyvät aika- ja toimijatarkistukset. Tullin järjestelmä muodostaa tapahtumalle tapahtumatunnuksen,mrn-numeron ja antaa vientipäivän. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, joka sisältää tullin antaman viennin tapahtumatunnuksen, MRN-numeron ja vientipäivän. Kaikessa vientiilmoittamiseen liittyvässä myöhemmin tapahtuvassa yhteydenpidossa viitataan kyseiseen vientitapahtumaan tällä tapahtumatunnuksella. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Ennen vientimenettelyyn luovuttamista Tullin järjestelmä suorittaa kontrollitarkistukset, joissa tarkistetaan, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia, sekä sen, ettei ole riskeistä tai lainsäädännöstä johtuvia esteitä tavaran luovuttamiselle vientimenettelyyn ja vaatiiko luovutuksen edellytysten selvittäminen tuekseen fyysistä tavaratarkastusta Jos esteitä ei ole olemassa Tulli luovuttaa vientierän ilmoituksen tietojen perusteella vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Vientiasiakirjojen käsittely (EAD:n tulostus): Asiakas tulostaa viennin saateasiakirjan, joka kulkee muiden vientiasiakirjojen kanssa tavaran mukana poistumispaikkaan. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta: Tavara esitetään Tullille sen poistuessa yhteisön tullialueelta. Poistumiskäsittely: Kun tavara on poistunut yhteisön tullialueelta, tekee Tullin käsittelijä poistumismerkinnät vientijärjestelmään. Vientijärjestelmästä lähetetään statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös (pdf) sitä pyytäneelle. 12

13 3.1.2 Virheetön ilmoitus - ennakolta ilmoittaminen - yksivaiheinen ilmoitusmenettely Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX1 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto D. Tavara on esitettävissä Tullille C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.. E. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf 13

14 Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistus: Sisältö muutoin sama kuin kohdassa 3.1.1, mutta tässä tapauksessa Tulli ilmoittaa statussanomalla, että ilmoitus on vastaanotettu ja sanoma on läpäissyt hyväksymistarkistukset. Tullin järjestelmä antaa tapahtumalle tapahtumatunnuksen ja MRN-numeron. Tämä eroaa kohdan tapauksesta sinä, että ilmoitus on otettu käsittelyyn, mutta ei ole tullut hyväksytyksi. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.tullin järjestelmä tarkistaa, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia, sekä sen, ettei ole riskeistä tai lainsäädännöstä johtuvia esteitä tavaran luovuttamiselle vientimenettelyyn ja vaatiiko luovutuksen edellytysten selvittäminen tuekseen fyysistä tavaratarkastusta Vientimenettelyyn luovutus: Kun asiakkaan ennakolta annetussa sanomassa antama tavaran esittämisajankohta täyttyy, Tullin järjestelmä antaa tapahtumalle vientipäivän, erä luovutetaan vientimenettelyyn ja luovutuspäätös muodostetaan. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, jossa ilmoitetaan vientipäivä, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf).. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. 14

15 3.2 Virheen korjaaminen Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ei Ok Virheet-pdf D. Korjattujen vientitietojen antaminen (Korjattu) EX1 E. Hyväksymistarkistus F. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf 15

16 EAD-pdf G. EAD:n tulostus H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Ennen vientimenettelyyn luovuttamista Tullin järjestelmä suorittaa kontrollitarkistukset, joissa tarkistetaan, että ilmoitussanomassa annetut tiedot ovat keskenään loogisia. Kun järjestelmä havaitsee ilmoitustiedoissa virheen, niin järjestelmä lähettää automaattisesti asiakkaalle statussanoman ja luettelon korjattavista virheistä pdf-muodossa.. Sanomalla eritellään vientiilmoituksella esiintyvät virheet ja annetaan määräaika niiden korjaamiseksi Korjattujen vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää Tullille vientiilmoitussanoman, johon hän on tehnyt tarvittavat korjaukset. Korjatun ilmoitussanoman käsittely: Sanoma käy läpi samat hyväksymistarkistukset kuin ensimmäinenkin ilmoitussanoma sekä muut vientimenettelyn luovutukseen liittyvät vaiheet. Jos esteitä ei ole, niin Tulli luovuttaa vientierän korjatun ilmoituksen tietojen perusteella vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 16

17 3.2.2 Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vienti-tietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Korjattujen vienti-tietojen antaminen Korjattu EX1 D. Hyväksymistarkistus E. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta 17

18 H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset suoritetaan kuten tapauksessa on kuvattu. Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Asiakas lähettää Tulliin korjatun vienti-ilmoitussanoman. Tullin järjestelmä tarkastaa, onko ilmoituksen korjaus mahdollista ja toteaa, että korjaus on mahdollista Vientimenettelyyn luovutus ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 18

19 3.2.3 Asiakkaan tekemä virheen korjaus ennen menettelyyn luovutusta - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX1 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto D. Korjattujen vientitietojen antaminen Korjattu ennakko-ex1 C, Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. E. Hyväksymistarkistus Vastaanotto F. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus.. G. Tavara on esitettävissä Tullille H. Vientimenettelyyn luovutus EAD-pdf 19

20 Luovutus-pdf I. EAD:n tulostus J. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta K. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ennakolta ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten kohdassa on kuvattu. Asiakasaloitteinen korjaus: Asiakas huomaa virheen aiemmin lähettämässään vienti-ilmoituksen tiedoissa ja lähettää Tullille korjaussanoman. Tavaran esittämisajankohta ei ole vielä täyttynyt. Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Sanoma käsitellään järjestelmässä kuten ensimmäinenkin ilmoitussanoma. Tulli lähettää statussanoman, jolla vahvistetaan, että korjaus on hyväksytty ja alkuperäinen vienti-ilmoitus on korvattu korjatulla ilmoituksella. Vientimenettelyyn luovutus ja tavaran poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 20

21 3.3 Tullin lähettämät sanomat, joihin asiakas ei vastaa sanomalla Tulli havaitsee hyväksymistarkistusvaiheessa virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus Virheitä Täydellisten vientitietojen antaminen: Ilmoittaja lähettää ilmoitussanoman ja jää odottaman Tullin vastaussanomaa Hyväksymistarkistus: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä suorittaa ilmoituksen hyväksymiseen liittyvät aika- ja toimijatarkistukset. Jos järjestelmä havaitsee ilmoitustiedoissa virheen, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto hylkäyksestä, joka tarkoittaa sitä, ettei asia ole lainkaan Tullissa käsiteltävänä. Käynnistääkseen vientiprosessin uudestaan on asiakkaan lähetettävä Tulliin uusi ilmoitussanoma. 21

22 3.3.2 Tulli pyytää lisäselvitystä ennen kuin tavara on luovutettu vientimenettelyyn Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Pyydetään lisäselvitystä Lisäselvitys-pdf D. Lisäselvitysten antaminen E. Lisäselvityksen käsittely F. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf G. EAD:n tulostus H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Poistumiskäsittely 22

23 Poistumisvahvistus-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten kohdassa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos Tulli tarvitsee tuekseen lisätietoja, niin Tulli ilmoittaa tästä sekä statussanomalla ja pfd - muodossa, joissa on yksilöity tarvittava lisäselvitys, haluttu toimituspaikka ja määräaika lisäselvityksen toimittamiseksi. Lisäselvitysten toimitus: Asiakas toimittaa Tullille lisäselvityksen annettuun määräaikaan mennessä. Asiakas odottaa Tullin toimenpiteitä. Lisäselvityksen käsittely: Kun lisäselvitys on saapunut, niin Tulli ottaa ilmoituksen uudelleenkäsittelyyn ja jos lisäselvitys on riittävä erä luovutetaan vientimenettelyyn. Vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen käsittelyvaiheet ovat samat kuin tapauksessa on kuvattu. 23

24 3.3.3 Tulli päättää tehdä tavarantarkastuksen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastustarve D. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastus suoritettu Luovutus-pdf EAD-pdf E. EAD:n tulostus F. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf 24

25 Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos luovutuksen edellytysten tarkistusvaiheessa Tulli päättää tehdä tavaratarkastuksen, ilmoitetaan tästä asiakkaalle statussanomalla. Tavarantarkastus: Tulli suorittaa tavarantarkastuksen. Jos tavarantarkastuksessa ei havaita poikkeavia tietoja eikä tarkastuksen tulos edellytä jatkotoimenpiteitä, Tulli luovuttaa erän vientimenettelyyn ja muodostaa luovutuspäätöksen. Ilmoittajalle lähetetään statussanoma, viennin saateasiakirja (pdf) ja luovutuspäätös (pdf). Vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen käsittelyvaiheet ovat samat kuin tapauksessa on kuvattu. 25

26 3.3.4 Asiakkaan tekemä virheen korjaus menettelyyn luovutuksen jälkeen Tulli hylkää korjauspyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vienti-tietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. Korjattujen vienti-tietojen antaminen Korjattu EX1 E. Hyväksymistarkistus Hylkäys Vientimenettelyyn luovutukseen asti asiakas ja Tulli toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. 26

27 Asiakasaloitteisen korjaussanoman käsittely: Asiakas lähettää Tulliin korjatun vienti-ilmoitussanoman. Tullin järjestelmä tarkastaa, onko ilmoituksen korjaus mahdollista ja toteaa, ettei korjaus ole sillä hetkellä mahdollista. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman, jolla ilmoitetaan, ettei korjaus ole mahdollinen, koska vientierä on luovutettu vientimenettelyyn. Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen oikaisupyyntö. Tulli toimii samalla tavoin olipa kyseessä sitten täydellinen tai epätäydellinen ilmoitus. 27

28 3.3.5 Tulli epää luovutuksen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastustarve D. Vientimenettelyyn luovutus Tavarantarkastus suoritettu Edellytykset Ei Ok Epääminen-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos luovutuksen edellytysten tarkistusvaiheessa Tulli päättää tehdä tavaratarkastuksen, ilmoitetaan tästä asiakkaalle statussanomalla. Tulli suorittaa tavarantarkastuksen. Tavarantarkastuksessa Tulli havaitsee, ettei ilmoitettua tavaraerää voida luovuttaa menettelyyn. Tulli vahvistaa ja laatii päätöksen menettelyyn luovutuksen epäämisestä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja menettelyyn luovutuksen epäämispäätöksen. Samalla tavoin toimitaan epätäydellisen ilmoituksen tapauksessa. 28

29 3.3.6 Tulli havaitsee vienti-ilmoituksessa aineellisen virheen tai pyytää lisäselvitystä - asiakas ei korjaa virhettä tai ei toimita lisäselvitystä Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Virheitä/ Pyydetään lisäselvitystä Virheet/Lisäselvitys-pdf D. Asiakas ei korjaa virhettä tai toimita lisäselvitystä määräajassa E. Keskeneräisten erien käsittely Mitätöinti-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Vientimenettelyyn luovutus ja kontrollitarkistus: Jos Tulli tarvitsee tuekseen lisätietoja, niin Tulli ilmoittaa tästä sekä statussanomalla ja pfd - muodossa, joissa on yksilöity tarvittava lisäselvitys, haluttu toimituspaikka ja määräaika lisäselvityksen toimittamiseksi. 29

30 Keskeneräisten erien käsittely: Tulli käy aika ajoin läpi ilmoitettuja eriä, joita ei ole vielä luovutettu vientimenettelyyn ja havaitsee, ettei asiakas ole asetetussa määräajassa tehnyt tarvittavia korjauksia tai toimittanut lisätietoja. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen ja lähettää toimenpiteestä asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf 30

31 3.4 Erityistapaukset ilmoittamisessa Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen Sanoma EX12 Tullin prosessi B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Edellytykset Ok Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 F. Täydentävän ilmoituksen käsittely H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävän ilmoituksen Vientimenettelyyn luovutus.. I. Poistumiskäsittely 31

32 Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten kohdassa on selostettu. Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin ilmoittajalle lähetetään statussanoma, mikä tarkoittaa sitä, että täydentävä ilmoitus on vastaanotettu. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 32

33 3.4.2 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävien vientitietojen antaminen F. Manuaalinen poistumiskäsittely EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely I. Täydentävän ilmoituksen kontrollitarkistus.. J. Poistumiskäsittely 33

34 Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta: Tavara esitetään sen poistuessa yhteisön tullialueelta. Poistumiskäsittely: Kun tavara on poistunut yhteisön tullialueelta, tekee Tullin käsittelijä poistumismerkinnät vientijärjestelmään. Asiakkaalle ei lähetetä mitään sanomaa tässä vaiheessa. Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin asiakkaalle lähetetään statussanoma täydentävän ilmoituksen vastaanotosta sekä statussanoma tavaran poistumisesta ja poistumissvahvistettu luovutuspäätös (pdf). 34

35 3.4.3 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX12 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. D. Tavara on esitettävissä Tullille E. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely I. Täydentävän ilmoituksen 35

36 J. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta. K. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistuksen, ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistuksen ja vientimenettelyyn luovutuksen sisältö sama kuin kohdassa Ilmoituksen täydentäminen: Asiakas lähettää määräaikaan mennessä uuden ilmoitussanoman, jolla tämä voi muuttaa epätäydellisen ilmoituksen tietoja. Sanomakuvauksessa on kerrottu, mitä tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Sanomalle suoritetaan samat järjestelmätarkistukset ja vertailut kuin epätäydelliselle ilmoituksellekin ja jos virheitä ei todeta, niin ilmoittajalle lähetetään statussanoma, mikä tarkoittaa sitä, täydentävä ilmoitus on vastaanotettu. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta ja poistumiskäsittely tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. 36

37 Keskeneräisten erien käsittely: Tulli käy aika ajoin läpi ilmoitettuja eriä, joita ei ole vielä luovutettu vientimenettelyyn ja havaitsee, ettei asiakas ole asetetussa määräajassa tehnyt tarvittavia korjauksia tai toimittanut lisätietoja. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen ja lähettää toimenpiteestä asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf). 37

38 3.4.4 Virheetön ilmoitus - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - ennakolta ilmoittaminen täydentävä ilmoitus tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta Ennakko-EX12 B. Hyväksymistarkistus Vastaanotto C. Ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistus. D. Tavara on esitettävissä Tullille E. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf F. EAD:n tulostus G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta I. Täydentävien vientitietojen antaminen H. Manuaalinen poistumiskäsittely EX22 J. Täydentävän ilmoituksen käsittely 38

39 K. Täydentävän ilmoituksen kontrollitarkistus.. Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen ennakolta: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ennen kuin tavara on esitettävissä vientitullitoimipaikalla. Ilmoittaminen voidaan tehdä ennakolta erikseen määriteltynä ajankohtana. Hyväksymistarkistuksen, ennakolta annetun ilmoituksen kontrollitarkistuksen ja vientimenettelyyn luovutuksen sisältö sama kuin kohdassa Tavaran poistumiskäsittely ja ilmoituksen täydentäminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. 39

40 3.5 Ilmoituksen mitätöinti Ilmoitus on virheetön, mutta asiakas haluaa mitätöidä sen ennen luovutusta vientimenettelyyn - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Mitätöintipyyntö D. Mitätöintipyynnön käsittely Mitätöinti-pdf Täydellisten vientitietojen antaminen ja Tullin hyväksymistarkistukset toimivat kuten tapauksessa on kuvattu. Mitätöintipyyntö: Asiakas pyytää kirjallisesti mitätöintiä ennen kuin erä on luovutettu vientimenettelyyn Mitätöintipyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee mitätöintipyynnön, selvittää onko edellytykset mitätöinnille. Mitätöintipyyntö voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf), joka voi olla joko hyväksyvä tai hylkäävä. Mikäli Tulli on ilmoittanut asiakkaalle tarkastavansa tavarat, mitätöintiä koskeva pyyntö voidaan käsitellä vasta tarkastuksen jälkeen. 40

41 3.5.2 Asiakas haluaa mitätöidä ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuksen jälkeen - Tulli hyväksyy mitätöintipyynnön Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Mitätöintipyyntö F. Mitätöintipyynnön käsittely Mitätöinti-pdf Vienti-ilmoituksen menettelyyn luovutukseen asti toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. Mitätöintipyyntö: Asiakas pyytää kirjallisesti mitätöintiä, vasta kuin erä on jo luovutettu vientimenettelyyn. Mitätöintipyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee mitätöintipyynnön ja selvittää onko edellytykset mitätöinnille, pyyntö voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Tulli lähettää asiakkaalle statussanoman ja mitätöintipäätöksen (pdf), joka voi olla joko hyväksyvä tai hylkäävä. 41

42 3.6 Ilmoituksen oikaisu Oikaisu on vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen tapahtuvaa vienti-ilmoituksen tietojen muuttamista Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta 42

43 H. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Vienti-ilmoituksen menettelyyn luovutukseen asti toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, voiko pyynnön hyväksyä. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle lähetetään aina oikaisutilanteesta uusi luovutuspäätös (pdf), saateasiakirja (pdf) lähetetään mikäli tavara ei ole vielä poistunut yhteisön tullialueelta. Tavaran poistuminen yhteisön tullialueelta etenee kuten tapauksessa on kuvattu. 43

44 3.6.2 Oikaisu - yksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistuminen on vahvistettu Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Täydellisten vientitietojen antaminen EX1 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta F. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf G. Oikaisupyyntö H. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf 44

45 Vientimenettelyyn luovutus ja poistuminen tapahtuvat kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös oikaistuin tiedoin pdfmuodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. 45

46 3.6.3 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 H. Täydentävän ilmoituksen käsittely 46

47 I. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta J. Poistumiskäsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle toimitetaan myös uusi viennin saateasiakirja. Tavaran poistumisen ja täydentävän ilmoituksen suhteen toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. 47

48 3.6.4 Oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - poistumista ei ole vahvistettu, täydentävä ilmoitus tulee tavaran poistumisen jälkeen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Oikaisupyyntö F. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf EAD-pdf G. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta H. Poistumiskäsittely I. Täydentävien vientitietojen 48

49 antaminen EX22 J. Täydentävän ilmoituksen käsittely Poistumisvahvistus-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely ja ilmoitukseen vastaaminen tapahtuu kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja oikaisupäätös pdf-muodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. Asiakkaalle toimitetaan myös uusi viennin saateasiakirja. Tavaran poistumisen ja täydentävän ilmoituksen suhteen toimitaan kuten tapauksessa on kuvattu. 49

50 3.6.5 Poistumisen jälkeen tapahtuva oikaisu - kaksivaiheinen ilmoitusmenettely - täydentävä ilmoitus tulee ennen tavaran poistumista Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Epätäydellisten vientitietojen antaminen EX12 B. Hyväksymistarkistus C. Vientimenettelyyn luovutus Luovutus-pdf EAD-pdf D. EAD:n tulostus E. Täydentävien vientitietojen antaminen EX22 F. Täydentävän ilmoituksen käsittely H. Tavara poistuu yhteisön tullialueelta G. Täydentävän ilmoituksen käsittely.. I. Poistumiskäsittely 50

51 Poistumisvahvistus-pdf J. Oikaisupyyntö K. Oikaisupyynnön käsittely Oikaisu-pdf Epätäydellisten vientitietojen antaminen: Asiakas lähettää ilmoitussanoman epätäydellisin tiedoin ja jää odottamaan tullin käsittelyä. Ilmoituksen käsittely tavaran poistumiseen saakka etenee kuten tapauksessa on kuvattu. Oikaisupyyntö: Asiakas haluaa oikaista antamaansa ilmoitustietoja ja lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Oikaisupyynnön käsittely: Tullivirkailija käsittelee oikaisupyynnön ja harkitsee, onko edellytykset sen hyväksymiselle. Jos Tulli hyväksyy oikaisupyynnön, niin asiakkaalle voidaan pyynnöstä lähettää statussanoma ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös oikaistuin tiedoin pdfmuodossa. Muutoin asiakkaalle tulostetaan ja annetaan oikaisupäätös kirjallisena. 51

52 Sanomaopas saapuminen poistumispaikalle (IE507) 52

53 1. Saapuminen suomalaiselle poistumispaikalle ja lastauslupa Vientikuljetuksen saavuttua suomalaiselle poistumispaikalle (satamaan, lentokentälle tai vientiterminaaliin junaan lastausta varten), on poistumispaikan toimijan annettava tullin vientijärjestelmään (ELEX) ilmoitussanoma siitä, että tavarat ovat saapuneet poistumispaikalle. (Ks. AREX kuvaus ohjeet/arex_kuvaus.pdf) 2. Saapuminen poistumispaikalle sanoma (IE507) 2.1 Virheetön ilmoitus Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset C. Lastauslupa alukseen/lentokoneeseen Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, että saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. 53

54 Ilmoituksen hyväksyminen: Tullin järjestelmä hyväksyy poistumispaikan toimijan lähettämän saapuminen poistumispaikalle- ilmoituksen (IE507) ja lähettää statussanoman (saapumisen hyväksyminen TSH). Hyväksymissanoma toimii lastauslupana asiakkaalle. Sanomalla ilmoitetaan asiakkaalle MRNnumero, saapumisilmoituksen hyväksymispäivä, lastausluvan voimaantuloaika sekä Tullin yhteystiedot. 2.2 Tulli havaitsee tarkistuksissa virheen Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Virheitä Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Jos järjestelmä havaitsee tarkistuksissa virheitä, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa hylkäys (TSR) saapuminen poistumispaikalle -sanoman (IE507) käsittely keskeytyy. lla hylkäys ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle-sanoma (IE507). 54

55 2.3 Vientitapahtuma on väärässä tilassa saapuminen poistumispaikalleilmoituksen (IE507) saapuessa Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuman tila väärä Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, jotta saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuman tila ei ole sallittu saapuminen poistumispaikalle- sanoman (IE507) vastaanottamiseen, asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä ja saapuminen poistumispaikalle-sanoman (IE507) käsittely keskeytyy. 55

56 lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507). 2.4 Vientitapahtuma on oikaistavana saapuminen poistumispaikalleilmoituksen ( IE507) saapuessa Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. Saapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuma oikaistavana C. Oikaisun hyväksyminen D. Lastauslupa alukseen/lentokoneeseen Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. 56

57 Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, jotta saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuma on oikaistavana, asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä, jonka syyksi ilmoitetaan lisätietona Vientitapahtuma on Tullin käsittelyssä. Saatte automaattisesti uuden vastauksen saapuminen poistumispaikalle ilmoitukseen käsittelyn päätyttyä. lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot Oikaisun hyväksymisen jälkeen Tullin järjestelmä lähettää statussanomalla asiakkaalle tiedon saapuminen poistumispaikalle- sanoman hyväksymisestä (TSH). Hyväksymissanoma toimii lastauslupana asiakkaalle. 2.5 Vientitapahtuma on oikaistavana Saapuminen poistumispaikalleilmoituksen ( IE507) saapuessa, lastauslupaa ei myönnetä Asiakkaan prosessi Sanoma Tullin prosessi A. ISaapuminen poistumispaikalle ilmoitus (IE507) IE507 B. Tarkistukset Vientitapahtuma oikaistavana C. Oikaisun hyväksyminen 57

58 Saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen (IE507) antaminen: Poistumispaikan toimija lähettää Saapuminen poistumispaikalle sanoman (IE507) ja jää odottamaan Tullin vastaussanomaa. Tarkistukset: Tullin järjestelmä tarkistaa sanoman muodollisen oikeellisuuden sekä sanoman sisällön. Tullin järjestelmä suorittaa saapuneelle sanomalle myös kenttä- ja ristiintarkistukset. Tullin järjestelmä tarkistaa, että vientitapahtuma on sellaisessa tilassa, että saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507) voidaan hyväksyä. Jos järjestelmä havaitsee, että vientitapahtuma on oikaistavana, niin asiakkaalle lähetetään statussanomassa tieto Saapuminen poistumispaikallesanoman hylkäyksestä, jonka syyksi ilmoitetaan lisätietona Vientitapahtuma on Tullin käsittelyssä. Saatte automaattisesti uuden vastauksen saapuminen poistumispaikalle ilmoitukseen käsittelyn päätyttyä. lla hylkäys (TSR) ilmoitetaan asiakkaalle MRN-numero, saapumisilmoituksen hylkäyspäivä ja kellonaika, hylkäyksen syy sekä Tullin yhteystiedot. Mikäli Tulli ei myönnä lastauslupaa, lähetetään asiakkaalle statussanomalla tieto saapuminen poistumispaikalle-sanoman hylkäyksestä. Saadakseen lastausluvan poistumispaikan toimijan on lähetettävä uusi saapuminen poistumispaikalle- sanoma (IE507). 58

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten

eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten Käsikirja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) Sisällysluettelo I Johdanto: Eurooppalainen riita-asiamenettely...............................................................................

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

.eu Sunrise säännöt v. 1

.eu Sunrise säännöt v. 1 .eu verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat toimintalinjat ja vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana tehtyjä verkkotunnushakemuksia koskevat sopimusehdot Sunrise säännöt p. 1/28 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta)

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...4 1.1 Järjestelmän

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOLIIKENTEEN JA TIETOTEKNIIKAN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOLIIKENTEEN JA TIETOTEKNIIKAN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOLIIKENTEEN JA TIETOTEKNIIKAN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset

AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset AEO-itsearviointilomakkeen tarkoituksena on auttaa yritystänne ymmärtämään vaatimukset, jotka sen on täytettävä valtuutetun talouden toimijan (AEO) aseman

Lisätiedot