Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö"

Transkriptio

1 Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen poistumispaikalle sanoma FIArrivalAtExit 2 Tullin vastaussanomat kansallinen Tullin statussanoma FIExportResponse 3 Tullihallitus, Suomi

2 ELEX tietomalli 2/4 ILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ Nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Tunniste Tunnisteen jatko-osa Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköposti EDUSTAJA HENKILÖ Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköposti EDUSTAJA Nimi Nimen jatko-osa Tunniste Tunnisteen jatko-osa Edustuksen laatu TULLISELVITYSTOIMIPAIKKA Viitenumero Tullitoimipaikan nimi Tullipiiri Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön faksinumero Yhteyshenkilön sähköposti TOIMINNALLINEN VIRHE Virhetyyppi Virhetaso Virheellinen tavaraerä Virheosoitin Virheteksti Virhesyy Virhekoodi Lisätietoja VASTAANOTTAJA Nimi Nimen jatko-osa Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Tunniste Koodiluettelon ylläpitäjä ERITYISMAININNAT Erityismainintakoodi Teksti PAKKAUKSET Pakkausten merkit ja numerot Pakkauslaji Pakkausten lukumäärä Kappalemäärä OTSIKKO (Korvaava) Tapahtumatunnus Viitenumero (MRN) Sanoman tarkoitus, koodi Ilmoituksen viitenumero (LRN) Ylimääräinen viitenumero Ilmoitustyyppi Ilmoitus Tavaraerien kokonaismäärä Pakkausten kokonaismäärä Kokonaisbruttopaino Hyväksymipäivä Ilmoituksen päiväys Ilmoituksen laatimispaikka Epäämispäivä Todellinen vientipäivä Ennakkoilmoitettu hyväksymispäivä ja -aika Päätöksen päivä ja aika Määräpäivä Lähetysmaa Määrämaa Kontti-indikaattori Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä Kuljetusvälineen tunnus rajalla Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla Sisämaan kuljetusmuoto Kuljetusmuoto rajalla Tilastoarvo, valuuttalaji Kauppatapahtuman luonne Tietojenvaihdon kieli lähdettäessä Rahdin maksutapa Lastauspaikan tyyppi Lastauspaikka Tullitoimipaikan viitenumero Tavaran sijaintipaikka Varastointitieto Tavaran valtuutettu varastointipaikka Vastauspaikan tyyppi Sanoman osa Tavaraerän numero Mitätöinnin syykoodi Mitätöinnin teksti TAVARAERÄ Tavaraerän järjestysnumero Tavaran kuvaus Bruttopaino Nettopaino Muu paljous Muun paljouden yksikkö Muun paljouden yksikön tarkennin Menettelykoodi (EY) Menettelykoodi (kansallinen) Tilastoarvo YK:n vaarallisten aineiden koodi Tavaran sijaintipaikan tyyppi Tullitoimipaikan viitenumero Tavaran sijaintipaikka (TODELLINEN) POISTUMISTOIMIPAIKKA Viitenumero SINETIT KONTIT Kontin tunnus Konttiin liittyvä tavaraerä VIEJÄ Nimi Nimen jatko-osa Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Tunniste Tunnisteen jatko-osa VARASTO Laji kuten art. 525 Tunniste Tunnisteen jatko-osa Varastolajin tarkennin Yhteisömaa TOIMITUSEHTO Incoterm-koodi Tarkennettava ehto Paikkakunta Sinettien lukumäärä SINETTIEN NUMEROT 0..9 Sinetin numero KULKUREITTI Reittimaan koodi LIITEASIAKIRJAT Asiakirjan koodi Asiakirjan numero Asiakirjan päiväys EDELTÄVÄT ASIAKIRJAT Asiakirjan tyyppi Asiakirjan numero Asiakirjan päiväys (KOODI) TAVARAN Tavaran koodi TARIC lisäkoodi (LISÄKOODI) TAVARAN TARIC lisäkoodi 0..3 Tullihallitus, Suomi

3 Sanomaliikenne käytössä kaikissa sanomissa 3/4 Taso 0 RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi SANOMA X R Sanoman lähettäjä R an..35 Message sender Tunnisteena käytetään lähettäjän ISO-6523 standardin mukaista OVT-tunnusta. Rekisterin ylläpitäjän ICD-koodin (0037) jälkeen ilmoitetaan Y-tunnus ilman väliviivaa tarkistusnumeroineen. Jos kyseessä kuitenkin on suora sanoma-asiointi (WebService), tunnisteena käytetään maakoodia FI ja Y-tunnusta (esim. FI ). Sanoman vastaanottaja R an..35 Message recipient Tunnisteena käytetään vastaanottajan ISO-6523 standardin mukaista OVT-tunnusta. Rekisterin ylläpitäjän ICD-koodin (0037) jälkeen ilmoitetaan Y-tunnus ilman väliviivaa tarkistusnumeroineen. Tullihallituksen OVT-tunnus on ' '. Jos kyseessä kuitenkin on suora sanoma-asiointi (WebService), tunnisteena käytetään maakoodia FI ja Y-tunnusta (esim. FI ). Tullin tunniste on tällöin FI Laatimispäivä ja aika R an9 Message issue datetimetype Sanoman laatimispäivä ja -aika asiakkaan tiloissa. Sanoman tunniste R an..35 Message reference Sanoman yksilöllinen tunniste. Tullin määrittämän viisikirjaimisen merkkijonon jälkeen vapaamuotoinen lähetyskerran tunniste. Tullin vastaussanomissa ilmoitetaan Tullin määrittämä lähetyskerran yksilöllinen tunniste. Jos kyseessä on suora sanoma-asiointi (WebService), asiakkaan määrittämän lähetyskerran viitteen on oltava yhdeksänmerkkinen, jolloin tunnisteen kokonaispituus on aina 4 merkkiä. Lähetyskerran kontrollointitunnus O an..35 Message controlreference Käytössä vain Tullin vastaussanomissa. Kentässä ilmoitetaan ilmoitussanoman 'Sanoman tunniste' -kentässä ilmoitettu arvo johon vastaus viittaa. Scheman versio R an3 Message version versiontype XML-scheman versio. Testi-indikaattori D n Message test indicatorcode Sanomaliikennettä testattaessa ilmoitetaan arvo. Tullihallitus, Suomi

4 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO OTSIKKO X R R R Tapahtumatunnus D D R an7 Declaration customsreference customsnumber Täydentävällä tai korjaavalla ilmoituksella ilmoitetaan korjattavan / täydennettävän tulli-ilmoituksen tapahtumatunnus. Ilmoitustyyppi R R R a2 Declaration typepartone typepartonecode Koodiluettelo 0024 Ilmoitus R R R a..3 Declaration typeparttwo typeparttwocode Koodiluettelo 0023 Sanoman tarkoitus, R R R n Declaration function functioncode koodi Koodiluettelo 0093 Tavaraerien kokonaismäärä R R R n..3 Declaration goodsitem goodsitemtype Ilmoitetaan tavaraerien kokonaismäärä ilmoituksella. Pakkausten kokonaismäärä n..5 [Declaration] DeclarationPackaging (Packaging) packages quantity R05 Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "" jokaisesta irtotavarasta. Tarkastus ei ole mahdollinen, kun "Tavaraluetteloiden määrä" (kenttä 4) on käytössä. R830 Kenttää ei voida ilmoittaa jos kentän 37 kaksi ensimmäistä numeroa ovat 76 tai 77. Ilmoituksen viitenumero R R R an..35 GoodsShipment (UCR) traderrefer- (LRN) ence Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite. Jos käytössä on yhtenäisviite (UCR, ISO-standardi 5459), ilmoitetaan se tässä. Lisätietoja UCR:stä löytyy osoitteesta Ylimääräinen viitenumererreference O O O an..35 GoodsShipment (UCR) additionaltrad- Tarvittaessa voidaan ilmoittaa ylimääräinen, esim. edustajan, viitenumero. Lähetysmaa R R R a2 GoodsShipment exportationcountry countrycode Ilmoitetaan sen maan koodi, josta tavarat alun perin viedään tai lähetetään. Jos tavara toimitetaan jostain muusta jäsenvaltiosta vientitullattavaksi Suomessa, ilmoitetaan sen jäsenvaltion maakoodi, josta tavarat on lähetetty. Määrämaa R R R a2 GoodsShipment (DeliveryDestination) countrycode Country Ilmoitetaan sen lopullisen määrämaan koodi, joka vientihetkellä on tiedossa. Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä (TransportMeans) identity R R R an..27 [Consignment] DepartureTransportMeans transportmeansidentifier C005 JOS "Sisämaan kuljetusmuoto" (kenttä 26) ensimmäinen numero = "5" tai "7" NIIN Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä (kenttä 8) ei voida ilmoittaa. R83 Jos tavaraerällä kentässä 37, kaksi ensimmäistä numeroa ovat 76 tai 77, tai jos kentässä ja 4. numero ovat 7 tai 78, niin kenttä 8 "Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä" ei voida ilmoittaa, muuten "Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä" (kenttä 8) = O. R838 Attribuutti on pakollinen kun kentän 33. tai 2. lisäkoodi sisältävät maatalouden (tuki-)koodin, ja kentän 37. ja 2. numero sisältää koodin 0, tai 23, ja kun "Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)" ensimmäinen numero on muu kuin "5" tai "7". Ilmoitetaan, sen mukaan kuin on tiedossa, sen kulkuneuvon tunnus, johon tavarat on välittömästi lastattu tai aiotaan lastata silloin, kun ne esitetään tullitoimipaikassa, jossa lähtöpaikkamuodollisuudet suoritetaan. Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa lennon numero ja päivämäärä muodossa lennon numero isoin kirjaimin kauttaviiva päivämäärä muodossa PP.KK.VVVV, maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus ja rautatievaunusta numero. Jos käytetään veto- ja perävaunua, ilmoitetaan molempien tunnukset. Tällöin vetoauton rekisterinumeron perään merkitään väli kauttaviiva väli ja perävaunun rekisteritunnus. Postitse tai kiinteitä laitteita käyttäen tapahtuvien lähetysten osalta (kuljetusmuotokoodi on 5 tai 7), tietoa ei ilmoiteta. Kulkuneuvon kansallisuutta ei ilmoiteta. JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. Kontti-indikaattori R R R n Consignment containerindicator indicatorcode Koodiluettelo 0038 R230 Attribuuttia käytetään lippuna, sen arvo voi olla joko "0" ("ei") tai "" ("kyllä"). Kuljetusvälineen tunnus rajalla (TransportMeans) identifier an..3 [Consignment] BorderTransport- Means activetransport- Means Identifier R838 Attribuutti on pakollinen kun kentän 33. tai 2. lisäkoodi sisältävät maatalouden (tuki-)koodin, ja kentän 37. ja 2. numero sisältää koodin 0, tai 23, ja kun "Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)" ensimmäinen numero on muu kuin "5" tai "7". Ilmoitetaan, sen mukaan kuin on tiedossa, se aktiivinen kulkuneuvo, jolla kuljetus ylittää yhteisön ulkorajan. Aktiivinen kulkuväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen (esimerkiksi laiva, jos kuorma-auto on lastattu merialukseen). Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa lennon numero muodossa lennon numero isoin kirjaimin kauttaviiva päivämäärä muodossa PP.KK.VVVV, maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus ja rautatievaunusta numero. Jos käytetään veto- ja perävaunua, ilmoitetaan molempien tunnukset. Tällöin vetoauton rekisterinumeron perään merkitään väli kauttaviiva väli ja perävaunun rekisteritunnus. Jos kyse on jälleenviennistä sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen jälkeen tai asettamisesta ulkoiseen jalostukseen, tietoa ei ilmoiteta. JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla a2 [Consignment] BorderTransport- Means (TransportMeans) countrycode registrationnationality Tullihallitus, Suomi

5 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX RDO EX2 RDO EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO C00 JOS "Kuljetusmuoto rajalla" (kenttä 25) ensimmäinen numero = "2", "5" tai "7" NIIN "Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus" (kenttä 2) = "O" MUUTEN "Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus" (kenttä 2) = "R" R838 Attribuutti on pakollinen kun kentän 33. tai 2. lisäkoodi sisältävät maatalouden (tuki-)koodin, ja kentän 37. ja 2. numero sisältää koodin 0, tai 23, ja kun "Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)" ensimmäinen numero on muu kuin "5" tai "7". JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. Sisämaan kuljetusmuoto n [Consignment] DepartureTransportMeans (TransportMeans) modeandtype Koodiluettelo 004 C557 JOS 'VientiTOIMIPAIKKA.Viite (kenttä A)' ja 'PoistumisTOIMIPAIKKA.Viite (kenttä 29)' eivät ole sama NIIN 'Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)' = 'R' MUUTEN 'Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)' ei voida ilmoittaa. Kuljetusmuoto rajalla R R R n [Consignment] BorderTransport- Means (TransportMeans) modeandtype Koodiluettelo 004 Tilastoarvo, valuuttalaji Ilmoitetaan tilastoarvon valuuttalaji (EUR). Kauppatapahtuman luonne Koodiluettelo 0034 R R R a3 [Declaration] currencytype CurrencyExchange transportmodecode transportmodecode currencycode n2 GoodsShipment transactionnature transactionnature- Code JOS edeltävä menettely = '7' or '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. MUUTEN tämä attribuutti = 'R'. Lastauspaikan tyyppi D a [GoodsShipment] Loading (Location) qualifier locationqualifier- Code JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), tietoelementti = 'R' ja sen arvo = 'Z'. MUUTEN tietoelementti ei käytössä. Lastauspaikka D an8 [GoodsShipment] (Location) identification customsofficecode Loading Koodiluettelo 029 JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), ilmoitetaan tullitoimipaikan koodi, jonka alueella lastaus tapahtuu. Tietojenvaihdon O O O a2 Declaration language languagecode kieli lähdettäessä Koodiluettelo 0036 R00 Attribuuttia käytetään toimijan ja Tullin järjestelmän välisen tietojenvaihdon peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä järjestelmän oletuskieltä. Kokonaisbruttopaino R R R n..,3 Declaration totalgrossmass measure TR002 Kentän arvon on oltava suurempi kuin nolla (0). Ilmoituksen tavaroiden paino (massa) mukaan lukien pakkaukset, mutta pois lukien kuljetusliikkeen kalusto. Massa voidaan ilmoittaa gramman tarkkuudella. Ilmoituksen päiväys R R R an0 Declaration issue datetype Ilmoitetaan ilmoituksen päiväys. Ennakkoilmoitettu hyväksymispäivä ja D D -- an9 Declaration predeclarationdate- Time optionaldatetime- Type -aika JOS 'Ilmoitus' = 'D' tai 'F', NIIN ilmoitetaan päivä ja aika jolloin tavarat ovat tarkastettavissa. Ennakkoilmoitettu hyväksymispäivä on samalla D- ja F-ilmoitusten vientipäivä. JOS 'Ilmoitus' = 'M' ja on kyseessä vientitukivienti tai interventiovienti, NIIN ilmoitetaan se päivämäärä ja aika, jolloin vientitukihakemus on viimeistään jätettävä Tullille ja jolloin vientisanoma hyväksytään Tullin sähköisessä järjestelmässä. Ilmoitettava aika on 2 tuntia (virka-aikaa) aikaisempi kuin erityismaininnan koodilla FIXCD ilmoitettu päivämäärä ja lastausaika, jolloin tavarat ovat Tullin tarkastettavissa. JOS 'Ilmoitus' = 'M' ja on kyseessä vientivelvoitevienti, NIIN ilmoitetaan sama aika kuin erityismaininnan koodilla FIXCD (= päivämäärä ja lastausaika, jolloin tavarat ovat Tullin tarkastettavissa). JOS kyseessä on M-ilmoitus, hyväksymisajan on oltava Tullin virka-aikana (arkipäivisin ) MUUTEN tietoa ei ilmoiteta Todellinen vientipäivä D an0 Declaration exportpointdate optionaldatetype JOS kuljetusmuoto = '7', NIIN ilmoitetaan todellinen vientipäivä, jakson viimeinen päivä. Varamenettelyssä tai jälkikäteen jätetyssä ilmoituksessa ilmoitetaan todellinen vientipäivä. Rahdin maksutapa a [Consignment] FreightPayment Koodiluettelo 0327 Ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan rahdin maksutapa. TOIMITUSEHTO X method freightpayment MethodCode JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä tietoryhmä = 'O'. MUUTEN tämä tietoryhmä = 'R'. Incoterm-koodi a3 GoodsShipment (TradeTerm) condition deliverytermscode Koodiluettelo 024 JOS 'Tarkennettava ehto' on ilmoitettu, 'Incoterm-koodi' ei voida ilmoittaa. Ilmoitetaan Incoterm-toimituslausekkeiden mukainen toimitusehto. Tarkennettava ehto an..32 GoodsShipment (TradeTerm) description tradetermdescription Tullihallitus, Suomi

6 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO JOS 'Incoterm-koodi' on ilmoitettu, 'Tarkennettava ehto' ei voida ilmoittaa. Jos kauppalaskun toimitusehto ei ole Incoterm-ehtojen mukainen, ilmoitetaan toimitusehto tässä. Paikkakunta an..28 GoodsShipment (TradeTerm) locationname tradetermlocation Toimitusehdon paikkakunta. LIITEASIAKIRJAT R R R 99X Asiakirjan koodi R R R an4 [GoodsShipment] (Document) type documenttypecode AdditionalDocument Koodiluettelo 0006 Ilmoitetaan koko tulliselvitettävää erää koskevan liiteasiakirjan/luvan koodi. Tarvittavia asiakirjoja/lupa voivat olla esimerkiksi kauppalasku tai taloudellisesti vaikuttaviin tullimenettelyihin liittyvät luvat sekä kuljetusasiakirjat. Ilmoitetaan myös kuljetusasiakirjan tiedot, jos yhtenäisviite ei ole käytössä. Asiakirjan numero R R R an..35 [GoodsShipment] (Document) reference AdditionalDocument Ilmoitetaan liiteasiakirjaa koskeva numero, tunniste tai muu yksilöintitieto. Asiakirjan päiväys R R R an0 [GoodsShipment] (Document) issue datetype AdditionalDocument Ilmoitetaan asiakirjan/luvan päivämäärä. ERITYISMAININ- NAT 99X Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnat. MUUTEN tietoryhmä ei ole käytössä. Erityismainintakoodi Koodiluettelo 005 R R R an5 GoodsShipment (AdditionalInformation) statement specialmentionscode Ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodi. Teksti an..70 GoodsShipment (AdditionalInformation) texttype description Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodia vastaava lisätieto. (VIEJÄ) TOIMIJA R R R X Tunniste R R R an..7 [Declaration] (Party) identity identifier Ilmoitetaan viejän tunniste. Tunnus ilmoitetaan seuraavasti: Suomalaisen oikeushenkilön Y-tunnus (tarkistusnumero erotettuna väliviivalla, tunnuksen edessä maakoodi FI). Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen yrityksen arvonlisäverotunnus, jonka edessä on maatunnus Suomalainen luonnollinen henkilö: maatunnus FI + henkilötunnus. Muuhun EY-maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö: maatunnus ja syntymäaika muodossa VVVVKKPP. Ei mikään näistä: maatunnus jonka perässä syntymäpäivä tai yritystunnus. Tunnisteen jatkoosa an5 [Declaration] (Party) identityexten- identifierextension sion JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, tämä tieto = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Nimi R R R an..35 [Declaration] (Party) name Nimen jatko-osa O O O an..35 [Declaration] (Party) name2 Katuosoite an..35 [Declaration] (Party.Address) line Postitoimipaikka an..35 [Declaration] (Party.Address) city Postinumero an..9 [Declaration] (Party.Address) post- postalcode Code Maa an2 [Declaration] (Party.Address) countrycode country Ilmoitetaan sen osapuolen nimi, joka tekee vienti-ilmoituksen tai jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään ja joka on tavaroiden omistaja tai jolla on vastaava oikeus määrätä niistä silloin, kun ilmoitus vastaanotetaan. Viejän osoitteen ilmoittaminen on vapaaehtoista, jos viejällä on suomalainen yritystunnus ja Tullin antama viennin jatko-osa. Muulloin osoitteen ilmoittaminen on pakollista. (VASTAANOTTA- JA) TOIMIJA X R0 Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKOtasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää. Tunniste O O O an..7 [GoodsShipment] (Party) identity identifier Vastaanottajan tunnisteen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Koodiluettelon ylläpitäjä Koodiluettelo 9998 n..3 [GoodsShipment] JOS vastaanottajan tunniste on ilmoitettu, NIIN koodiluettelon ylläpitäjä on ilmoitettava. Nimi R R R an..35 [GoodsShipment] Nimen jatko-osa O O O an..35 [GoodsShipment] (Party) name (Party) name2 (Party) codelistresponsibleagency codelistresponsibleagencycode Tullihallitus, Suomi

7 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO Katuosoite R R R an..35 [GoodsShipment] (Party.Address) line Postitoimipaikka R R R an..35 [GoodsShipment] (Party.Address) city Postinumero O O O an..9 [GoodsShipment] (Party.Address) post- postalcode Code Postinumero ilmoitetaan, mikäli se on käytössä. Maa R R R an2 [GoodsShipment] (Party.Address) countrycode country Ilmoitetaan vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot. Postinumero ilmoitetaan, jos sellainen on käytössä. Vastaanottaja on lähtökohtaisesti tavaroiden lopullinen vastaanottaja määrämaassa. Milloin tämä ei ole tiedossa, ilmoitetaan viimeinen tunnettu vastaanottaja. (EDUSTAJA) TOIMIJA X JOS viejä käyttää edustajaa, NIIN tämä tietoelementti = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Tunniste R R R an..7 [Declaration] (Party) identity identifier Agent Ilmoitetaan edustajan tunniste. Tunnus ilmoitetaan seuraavasti: Suomalaisen oikeushenkilön Y-tunnus (tarkistusnumero erotettuna väliviivalla, tunnuksen edessä maakoodi FI). Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen yrityksen arvonlisäverotunnus, jonka edessä on maatunnus Suomalainen luonnollinen henkilö: maatunnus FI + henkilötunnus. Muuhun EY-maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö: maatunnus ja syntymäaika muodossa VVVVKKPP. Ei mikään näistä: maatunnus jonka perässä syntymäpäivä tai yritystunnus. Tunnisteen jatkoosa R R R an5 [Declaration] (Party) identityexten- identifierextension Agent sion Ilmoitetaan Tullin antama tunnisteen jatko-osa. Nimi R R R an..35 [Declaration] (Party) name Agent Nimen jatko-osa O O O an..35 [Declaration] (Party) name2 Agent Edustuksen laatu R R R n [Declaration] Agent status declarantstatuscode Koodiluettelo 003 (EDUSTAJA) R R R HENKILÖ X Yhteyshenkilön nimi R R R an..35 [Declaration] Representative- Person (Party) name Ilmoitetaan ilmoituksen tekijän nimi. Yhteyshenkilön puhelinnumero an..35 [Declaration] Representative- Person (Party.Communication) telephone Joko Yhteyshenkilön puhelinnumero tai Yhteyshenkilön sähköposti tai molemmat on ilmoitettava. Yhteyshenkilön sähköposti an..00 [Declaration] Representative- Person (Party.Communication) Joko Yhteyshenkilön puhelinnumero tai Yhteyshenkilön sähköposti tai molemmat on ilmoitettava. (POISTUMIS) R R R TOIMIPAIKKA X Viitenumero R R R an8 [GoodsShipment] (Location) identification ExitCustomsOffice Ilmoitetaan oletettu poistumispaikka yhteisön tullialueelta (ks. Tullitoimipaikkaluettelo, roolit EXT ja EIN). JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), todellinen poistumistoimipaikka on ilmoitettava. KONTIT 99X JOS tavara kuljetetaan konteissa, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Konttiin liittyvä tavaraerä sequence type customsofficecode D O O n..3 [Consignment] EquipmentIdentification sequencenumber- Type JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), NIIN tämä attribuutti = 'R'. MUUTEN tämä attribuutti = 'O'. Kontin tunnus an..3 [Consignment] identification containeridentifier EquipmentIdentification Ilmoitetaan kontin/konttien numero(t), jos tavara kuljetetaan kontissa. Kontin numero kirjoitetaan yhteen ilman välilyöntejä: neljä kirjainta (jos on) + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistusnumero. Esim. ABCD Mikäli tulliselvitettävä erä sisältää useita tavaraeriä, voidaan kontin/konttien tunnus ilmoittaa joko ensimmäisen tavaraerän kohdalla tai tavaraerä-kohtaisesti eroteltuna. SINETIT X JOS sinettejä on kiinnitetty, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Sinettien lukumäärä n..2 Declaration sealsaffixed sealquantity Jos sinettejä on kiinnitetty, ilmoitetaan kiinnitettyjen sinettien lukumäärä. SINETTIEN NUMEROT 99X JOS 'Sinettien lukumäärä' > '0', NIIN tämä tietoelementti = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Tullihallitus, Suomi

8 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO Sinetin numero R R R an..20 [Consignment] seal sealidentifier TransportEquip- ment Kiinnitettyjen sinettien numerot kokonaisuudessaan. TAVARAERÄ 999X R R R Tavaraerän järjestysnumero R R R n..3 CustomsGoodsItem sequence sequencenumber- Type R005 "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "" R007 Jokainen 'Tavaraerän järjestysnumero' (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen. Tavaraerät tulee numeroida nousevasti, alkaen yhdestä '' ja kasvaen arvolla '' jokaiselta seuraavalta tavaraerältä. Tavaran kuvaus R R R an..255 CustomsGoodsItetion (Commodity) descrip- text Ilmoitetaan tavaran kuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kauppanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten. "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissio ylläpitää luetteloa tämänkaltaisista yleisistä termeistä. Bruttopaino n..,3 CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) measure grossmass R832 Jos kentän 37, kaksi ensimmäistä numeroa ovat 76 tai 77, tai jos kenttä ja 4. numero ovat 7 tai 78, niin kenttä 35 on pakollinen. Muuten kenttä 35 on vapaaehtoinen. TR002 Kentän arvon on oltava suurempi kuin nolla (0). Ilmoitetaan bruttopaino eriteltynä tavaraerille, jos kyse on ennakolta rahoitettujen tai samassa tilassa jälleenvietäviksi tarkoitettujen tuotteiden tai tavaroiden asettaminen tullivarastointi-menettelyyn tai siirtäminen vapaa-alueelle tai sellaisten ennakolta rahoitettujen jalostettujen tuotteiden tai tavaroiden, jotka on tarkoitus viedä jalostuksen jälkeen, siirtäminen tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon (tullimenettelykoodin kaksi ensimmäistä koodia on 76 tai 77) tai jos kyse on tavaroista, jotka ovat olleet tullivarastointimenettelyssä tai valvontatyypin II mukaiselta vapaa-alueella (tullimenettelykoodin kaksi viimeistä numeroa ovat 7 tai 78). Muulloin tavaraeräkohtaisen bruttopaljouden ilmoittaminen on vapaaehtoista. Nettopaino R R R n..,3 CustomsGoodsItem Ilmoitetaan nettopaino. Nettopaino on tavaroiden paino ilman pakkausmateriaalia. (GoodsMeasure) netnetweight measure JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA) ja vientitukea haetaan, nettopaino pyöristetään lähimpään kiloon yleisten pyöristyssääntöjen mukaisesti. Muu paljous n..7,3 CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) tariff measure Ilmoitetaan tarvittaessa Taricin mukainen muu paljous kuin puhdas nettopaino, esimerkiksi litra, kappale, pari jne. Osalähetyksissä toimitettavien koneiden, laitteiden yms. kappalemäärä ilmoitetaan viimeisen osatoimituksen yhteydessä. Muihin toimituksiin merkitään kappaleluvuksi nolla (0). Muun paljouden yksikkö a3 CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) measurementunit measurementunit- Code Koodiluettelo 0079 Jos ilmoitetaan muu paljous, ilmoitetaan myös paljouden yksikkö. Muun paljouden yksikön tarkennin a CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) measurementunitqualifier measurementunit- QualifierCode Koodiluettelo 0079 Tarvittaessa ilmoitetaan Taricin käyttämä paljouden yksikön tarkennin. Menettelykoodi (EY) R R R n4 CustomsGoodsItem (CustomsProcedure) procedurecode currentandprevious Koodiluettelo 028 Ilmoitetaan se tullimenettely, johon tavarat asetetaan. Koodi on kaksiosainen, josta ensimmäinen 2-numeroinen koodi osoittaa tällä ilmoituksella pyydetyn menettelyn ja toinen 2-numeroinen osa tätä ilmoitusta edeltäneen menettelyn. Menettelykoodi (kansallinen) R R R an3 CustomsGoodsItem (CustomsProcedure) national nationalprocedure- Code Koodiluettelo 0027 JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), vientitukea haetaan ja vientituen E-koodin lisäksi ilmoitetaan toinen kansallinen menettelykoodi (esim. 7SA sisäiselle jalostukselle), kansallinen E-koodi ilmoitetaan tavaraerittäin erityismainintakoodille FIXXX. Tilastoarvo R R R n..,2 CustomsGoodsItem statisticalvalue amount Ilmoitetaan tavaraerän tilastoarvo. YK:n vaarallisten aineiden koodi n4 CustomsGoodsItem (Commodity) UNDG dangerousgoods- Code Jos ilmoituksella on YK:n UNDG-koodituksen (United Nations Dangerous Goods) mukaisia vaarallisia aineita, ilmoitetaan kyseinen koodi. Tavaran sijaintipaikan tyyppi (Location) qualifier Koodiluettelo 04 JOS Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN ei käytössä. JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), sallitut arvot ovat 'O' ja 'L'. Ilmoitetaan sijaintipaikan tyyppi, jossa tavara on tarkastettavissa joko ennen lastausta tai lastauksen jälkeen. Tullitoimipaikan viitenumero an8 [CustomsGoodsItem] GoodsLocation (Location) identification a [CustomsGoodsItem] GoodsLocation locationqualifier- Code customsofficecode Tullihallitus, Suomi

9 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX RDO Koodiluettelo 029 EX2 RDO JOS Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN ei käytössä. EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO JOS 'Tavaran sijaintipaikan tyyppi' = Z ja Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tietoelementti = R. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Tavaran sijaintipaikktem] an..35 [CustomsGoodsI- (Location) name GoodsLoca- tion JOS 'Tavaran sijaintipaikan tyyppi' Z ja Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tietoelementti = R. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. JOS Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN ei käytössä. Ilmoitetaan sijaintipaikka, jossa tavara on tarkastettavissa joko ennen lastausta tai lastauksen jälkeen. EDELTÄVÄT ASIAKIRJAT 9X JOS tavaraerään liittyy edeltävä asiakirja, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Asiakirjan koodi an..4 [CustomsGoodsItem] PreviousCustomsDocument (Document) type documenttypecode Koodiluettelo 0006 Tieto on pakollinen taloudellisesti vaikuttavissa tullimenettelyissä paitsi jos ulkoiseen jalostukseen viedään tavaraa, jolla ei ole edeltävää tullimenettelyä tai se on saanut yhteisöaseman tai vietäessä sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmä) vastaavista tavaroista saatujen jalostettuja tuotteita ennen tuontitavaroiden menettelyyn asettamista. Väliaikaisesta varastosta vietäessä ilmoitetaan varastointinumeron koodi. Tullivarastosta vietävästä tavarasta ilmoitetaan varastoonpanonumeron koodi. Vietäessä valmisteveron alaisia tuotteita ilmoitetaan hallinnollisen saateasiakirjan koodi. Asiakirjan an..35 [CustomsGoodsItem] (Document) reference numero PreviousCus- tomsdocument Ilmoitetaan yleisilmoituksen tai edeltävään asiakirjaan liittyvä asiakirjan numero(t). Väliaikaisesta varastosta vietäessä ilmoitetaan varastointinumero. Tullivarastosta vietävästä tavarasta ilmoitetaan varastoon panonumero. Vietäessä valmisteveron alaisia tuotteita ilmoitetaan hallinnollinen viitekoodi (ARC). Asiakirjan an0 [CustomsGoodsItem] (Document) issue datetype päiväys PreviousCus- tomsdocument Ilmoitetaan asiakirjaan / varastointinumeroon liittyvä päivämäärä. LIITEASIA- KIRJAT 99X JOS tavaraerään liittyy liiteasiakirjoja, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Asiakirjan R R R an4 [CustomsGoodsItem] (Document) type documenttypecode koodi Additional- Document Koodiluettelo 0006 Ilmoitetaan tarvittaessa tavaraerää koskevan liiteasiakirjan / luvan koodi. Asiakirjan numero R R R an..35 [CustomsGoodsItem] Additional- Document (Document) reference Ilmoitetaan tarvittaessa tavaraerää koskevan liiteasiakirjan numero, tunniste tai muu yksilöintitieto. Asiakirjan R R R an0 [CustomsGoodsItem] (Document) issue datetype päiväys Additional- Document Ilmoitetaan tarvittaessa ilmoitetun asiakirjan / luvan päivämäärä. ERITYIS- MAININNAT 99X JOS tavaraerään liittyy erityismainintoja, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Erityismainintakoodi Koodiluettelo 005 R R R an5 CustomsGoodsItem (AdditionalInformation) statement Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodi. Teksti an..70 CustomsGoodsItem Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodia vastaava lisätieto. (KOODI) R R R TAVARAN X Tavaran koodi R R R n8 CustomsGoodsItem (AdditionalInformation) description (Commodity) tariff- Classification Ilmoitetaan Taric-koodin mukaiset kahdeksan (8) ensimmäistä numeroa. (LISÄ- KOO- DI) TAVA- RAN 3X specialmentionscode texttype tariccode JOS tavaran nimikkeeseen liittyy lisäkoodi, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä tietoryhmä = 'O'. Tullihallitus, Suomi

10 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO TARIC R R R n4 CustomsGoodsItem (Commodity) tariff tariffextensioncode lisäkoodon ClassificationExtensi- Ilmoitetaan Taricin mukaiset lisäkoodit (esim. vientirajoituksiin liittyvät lisäkoodit), jotka täydentävät 8-merkkistä koodia sekä maatalouspoliittiseen vientituen (FEOGA) maksamisjärjestelmään liittyvät lisäkoodit. (VASTAAN- OTTAJA) TOIMIJA X R0 Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää. Tunniste O O O an..7 [CustomsGoodsItem] (Party) identity identifier Vastaanottajan tunnisteen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Koodiluettelon ylläpitäjä n..3 [CustomsGoodsItem] (Party) codelist ResponsibleAgency codelistresponsible AgencyCode Koodiluettelo 9998 JOS vastaanottajan tunniste on ilmoitettu, NIIN koodiluettelon ylläpitäjä on ilmoitettava. Nimi R R R an..35 [CustomsGoodsItem] (Party) name Nimen jatkoostem] O O O an..35 [CustomsGoodsI- (Party) name2 Katuosoite R R R an..35 [CustomsGoodsItem] (Party.Address) line Postitoimipaikktem] R R R an..35 [CustomsGoodsI- (Party.Address) city Postinumero O O O an..9 [CustomsGoodsItem] (Party.Address) post- postalcode Code Postinumero ilmoitetaan mikäli se on käytössä. Maa R R R a2 [CustomsGoodsItem] (Party.Address) countrycode country PAKKAUK- SET 99X R R R Pakkausten merkit ja numerot C060 NIIN an..42 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) marks- Number packagemarks JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 2: "VQ", "VG", "VL", "VY","VR" tai "VO") "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 2: = "NE"; "NF" tai "NG") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) = "R" MUUTEN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "R" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) = "R" "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa Pakkauslaji R R R an2 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) package- Type packagetypecode Koodiluettelo 0075 Pakkausten lukumäärä n..5 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) packages quantity C060 JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 2: "VQ", "VG", "VL", "VY","VR" tai "VO") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 2: = "NE"; "NF" tai "NG") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) = "R" MUUTEN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "R" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) = "R" "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa R02 Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisena arvona. TR0022 Jos TAVARAERÄ.PAKKAUKSET.Pakkausten lukumäärä on '0', on oltava ainakin yksi TAVARAERÄ jolla on samat 'Pakkausten merkit ja numerot' ja 'Pakkausten lukumäärä' suurempi kuin '0'. Kappalemäärä n..5 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) pieces quantity Tullihallitus, Suomi

11 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO C060 JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 2: "VQ", "VG", "VL", "VY","VR" tai "VO") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 2: = "NE"; "NF" tai "NG") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) = "R" MUUTEN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "R" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) = "R" "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa KULKUREITTI O O O 99X R877 Tietoryhmää voidaan käyttää reittimaiden ilmoittamiseen, pois lukien Vientimaa (kenttä 5/5a) ja Määrämaa (kenttä 7/7a). Reittimaan koodi a2 Consignment routingcountry countrycode Ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kuljetetaan alkuperäisen lähtömaan ja lopullisen määrämaan välillä. (VARASTON) TUNNUS X JOS tavara on varastokirjanpidossa menettelyyn asetettaessa, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Laji kuten art. 525 R R R a [GoodsShipment] Warehouse type customswarehouse TypeCode Koodiluettelo 047 Ilmoitetaan sen varastolajin koodi, jonka kirjanpidossa tavara on. Tunniste R R R an..7 [GoodsShipment] identification identifier Warehouse Ilmoitetaan varastoluvan haltijan / varastonpitäjän Y-tunnus. Tunnisteen jatkoosa an5 [GoodsShipment] identificationextensi- identifierextension Warehouse on Jos varastolla on Tullin antama varastolupa, ilmoitetaan Tullin rekisterissä oleva varastotunnisteen jatko-osa. Varastolajin tarkennin a [GoodsShipment] Warehouse warehousetype warehousetypecode Koodiluettelo 050 Jos varasto on muu kuin tullivarasto, ilmoitetaan varaston tunnisteen lisä. Yhteisömaa R R R a2 [GoodsShipment] country countrycode Warehouse Tullihallitus, Suomi

12 IE507 Saapuminen poistumis- Ref: DDNXA Version 200-EN /4 paikalle (E_ARR_EXT) Taso RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi OTSIKKO X R Viitenumero (MRN) R an8 Declaration MRN mrntype Ilmoitetaan saapuminen poistumispaikalle -sanomaan liittyvän ilmoituksen MRN. Ilmoituksen päiväys R an0 Declaration (Document) issue datetype Ilmoitetaan ilmoituksen päiväys. Ilmoituksen laatimispaikka R an..35 Declaration (Document) issuelocation Ilmoitetaan ilmoituksen laatimispaikka. Tullitoimipaikan viitenumero D an8 [Declaration] ExitLocation (Location) code identifier Koodiluettelo 029 Jos tavarat ovat tullitoimipaikan alueella, ilmoitetaan tullitoimipaikan koodi. 'Tullitoimipaikan viitenumero', 'Tavaran sijaintipaikka' ja 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida käyttää samaan aikaan. Tavaran sijaintipaikka D an..35 [Declaration] ExitLocation (Location) name Ilmoitetaan tavaroiden sijaintipaikka, jos se ei ole tullitoimipaikka tai varasto. Sijaintipaikkana ilmoitetaan katuosoite tai vastaava tarkka sijainti. Postinumeron tai lokeron ilmoittaminen ei ole riittävä. 'Tullitoimipaikan viitenumero', 'Tavaran sijaintipaikka' ja 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida käyttää samaan aikaan. Varastointitieto R n Declaration (Warehouse) storing indicatorcode R230 Attribuuttia käytetään lippuna, sen arvo voi olla joko "0" ("ei") tai "" ("kyllä"). JOS tavarat esitetään poistumistoimipaikalle välitöntä yhteisöstä poistumista varten, varastointitieto on "ei". JOS tavaroita säilytetään varastossa ennen poistumista, varastointitieto on "kyllä". Tavaran valtuutettu varastointipaikka D an..7 Declaration (Warehouse) identification identifier C56 JOS 'Varastointitieto'= 'KYLLÄ' NIIN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' = 'R' MUUTEN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida ilmoittaa. 'Tullitoimipaikan viitenumero', 'Tavaran sijaintipaikka' ja 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida käyttää samaan aikaan. (TODELLINEN POISTUMIS-) R TOIMIPAIKKA X Viitenumero R an8 [Declaration] ExitCustomsOffice (Location) code identifier Ilmoitetaan sen toimipaikan koodi, jonka alueelta tavarat poistuvat yhteisön tullialueelta (ks. Tullitoimipaikkaluettelo, roolit EXT ja EIN). (ILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMI- R JA X Tunniste R an..7 [Declaration] Carrier (Party) identity identifier Ilmoitetaan ilmoituksen jättäjän tunniste. Tunnus ilmoitetaan seuraavasti: Suomalaisen oikeushenkilön Y-tunnus (tarkistusnumero erotettuna väliviivalla, tunnuksen edessä maakoodi FI). Tunnisteen jatko-osa D an5 [Declaration] Carrier (Party) identityextension identifierextension JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, tämä tieto = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Nimi R an..35 [Declaration] Carrier (Party) name Katuosoite D an..35 [Declaration] Carrier (Party.Address) line Postitoimipaikka D an..35 [Declaration] Carrier (Party.Address) city Postinumero D an..9 [Declaration] Carrier (Party.Address) postcode postalcode Maa D a2 [Declaration] Carrier (Party.Address) country countrycode Ilmoitetaan ilmoituksen jättäjän nimi- ja osoitetiedot. Jos tunnisteen jatko-osa on annettu, ovat osoitetiedot vapaaehtoiset, muuten ne on ilmoitettava. (EDUSTAJA) HENKILÖ X R Yhteyshenkilön nimi R an..35 [Declaration] Carrier (Party.Contact) name Ilmoitetaan ilmoituksen tekijän nimi. Yhteyshenkilön puhelinnumero D an..35 [Declaration] Carrier (Party.Communication) telephone Joko 'Yhteyshenkilön puhelinnumero' tai 'Yhteyshenkilön sähköposti' tai molemmat on ilmoitettava. Yhteyshenkilön sähköposti D an..00 [Declaration] Carrier (Party.Communication) type Joko 'Yhteyshenkilön puhelinnumero' tai 'Yhteyshenkilön sähköposti' tai molemmat on ilmoitettava. Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa O a2 Declaration language languagecode Koodiluettelo 0036 R0 Attribuuttia käytetään toimijan ja Tullin järjestelmän välisen tietojenvaihdon peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä kyseisen toimipaikan oletuskieltä. Tullihallitus, Suomi

13 Viennin statussanoma Kansallisesti määritelty rakenne 3/4 (Kansallinen sanoma) Taso RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi OTSIKKO X R Sanoman tarkoitus, koodi R a3 Response function responsefunctiontype Käytössä ovat seuraavat koodit: TDE Hylkäys THY Hyväksyminen TVA Vastaanotto TER Virhe TTI Tullin ilmoitus TLP Lisäselvityspyyntö TLU Vientimenettelyyn luovutus TEP Menettelyyn luovutuksen epääminen TPV Poistumisvahvistus TMI Mitätöinti TOI Oikaisu TSH Saapumisen hyväksyminen TSR Saapumisen hylkäys Vastauspaikan tyyppi R a [Response] ContactCustomsOffice (CustomsOffice.Location) locationqualifiercode qualifier Ilmoitetaan, että ilmoitus on käsitelty tullitoimipaikassa (koodi 'Z'). Päätöksen päivä ja aika D an..22 [Response] Status effective optionaldatetimetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLU, TPV, TOI, TMI tai TEP, NIIN ilmoitetaan päätöksen päiväys. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TSH, NIIN ilmoitetaan lastausluvan voimaantuloaika. MUUTEN tietoa ei ilmoiteta. Sanoman osa D an..9 [Response] Status (Pointer) documentsection code an..2 JOS 'Sanoman tarkoitus' = TOI, NIIN ilmoitetaan, onko oikaisu tehty otsikko- vai tavaraerätasolla. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Käytettävät koodit: Oikaisu tehdään otsikkotasolle 0 Oikaisu tehdään tavaraerätasolle Tavaraerän numero D n..3 [Response] Status (Pointer) sequence sequencenumbertype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TOI ja oikaisupäätös koskee tavaraerää, NIIN ilmoitetaan oikaistun tavaraerän numero. JOS oikaisupäätös koskee otsikkotasoa, NIIN arvo = '0'. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Määräpäivä D an0 [Response] Control limit optionaldatetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLU ja 'Ilmoitus' ilmoitussanomalla = 'B', 'C', 'E' tai 'F', NIIN ilmoitetaan täydentävän ilmoituksen jätön määräaika. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLP, NIIN ilmoitetaan määräpäivä, jolloin lisäselvitys on annettava. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TER, NIIN ilmoitetaan virheen korjaamiselle annettu määräpäivä. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Hyväksymispäivä D an0 [Response] Declaration acceptance optionaldatetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = THY tai TSH, NIIN ilmoitetaan hyväksymispäivä. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Tapahtumatunnus D an7 [Response] Declaration customsreference customsnumber JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE ja kyseessä on alkuperäisen epätäydellisen tai alkuperäisen täydellisen vienti-ilmoituksen hylkäys, NIIN tietoa ei ilmoiteta. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TSH tai TSR, NIIN tietoa ei ilmoiteta. MUUTEN tässä tietoelementissä ilmoitetaan tapahtumatunnus. Viitenumero (MRN) D an8 [Response] Declaration MRN mrntype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE ja kyseessä on alkuperäisen epätäydellisen tai alkuperäisen täydellisen vienti-ilmoituksen hylkäys, NIIN tietoa ei ilmoiteta. MUUTEN tässä tietoelementissä ilmoitetaan MRN. Epäämispäivä ja aika D an..22 [Response] Declaration rejection optionaldatetimetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE tai TSR, NIIN ilmoitetaan epäämisen päiväys ja aika. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Ilmoituksen viitenumero D an..35 [Response.Declaration] (UCR) traderreference (LRN) GoodsShipment JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan ilmoituksen viitenumero, mikäli se on pystytty ilmoitussanomalta lukemaan. MUUTEN ilmoitetaan ilmoituksen viitenumero. Ylimääräinen viitenumero D an..35 [Response.Declaration] (UCR) additionaltrader Reference GoodsShipment JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan ylimääräinen viitenumero, mikäli se on pystytty ilmoitussanomalta lukemaan. MUUTEN ilmoitetaan ylimääräinen viitenumero. (TULLISELVITYS-) TOI- R MIPAIKKA X Viitenumero R an8 [Response] ContactCustomsOffice (CustomsOffice.Location) customsofficecode identification Ilmoitetaan sen tullitoimipaikan tunnus, jossa vienti-ilmoitus on käsitelty automaattisesti tai manuaalisesti (FI Tullauskeskus, vienti). Tullitoimipaikan nimi R an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party) name CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoitusta käsittelevän tullitoimipaikan nimi. Jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä, ilmoitetaan käsittelijän tullitoimipaikan nimi, muuten "Sähköinen tullauskeskus". Tullipiiri R an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party) name2 CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoitusta käsittelevän tullitoimipaikan tullipiiri. Jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä, ilmoitetaan käsittelijän tullipiirin nimi, muuten "Tulli". Yhteyshenkilön nimi D an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Contact) name CustomsOffice Tullihallitus, Suomi

14 Viennin statussanoma Kansallisesti määritelty rakenne 4/4 (Kansallinen sanoma) Taso RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi Lisäselvityspyyntö (TLP): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Menettelyyn luovutuksen epääminen (TEP): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Mitätöinti (TMI): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Oikaisupäätös (TOI): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Virhe (TER): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Muut sanomat: Ilmoitetaan "ELEX". Yhteyshenkilön puhelinnumero D an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Communication) te- CustomsOffice lephone Jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä, ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän puhelinnumero. Muuten ilmoitetaan Sähköisen tullauskeskuksen yhteinen puhelinnumero. Yhteyshenkilön faksinumero D an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Communication) telefax CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän faksinumero, jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä. Muuten ilmoitetaan sähköisen tullauskeskuksen faksinumero. Yhteyshenkilön sähköposti D an..00 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Communication) type CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän sähköpostiosoite, jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä. Muuten tietoa ei ilmoiteta. TOIMINNALLINEN VIRHE D 999X JOS Sanoman tarkoitus, koodi = TDE tai TER, NIIN tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Virhetyyppi Virhetaso D an..9 [Response] Error (Pointer) documentsection code an..2 JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE tai TER, NIIN ilmoitetaan millä tasolla sanomassa virhe on. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Käytettävät koodit: Virhe on ollut otsikkotasolla 0 Virhe on ollut tavaraerätasolla Virheellinen tavaraerä D n..3 [Response] Error (Pointer) sequence sequencenumbertype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE tai TER ja virhe on ollut tavaraerällä, NIIN ilmoitetaan virheellisen tavaraerän numero. JOS virhe on otsikkotasolla, NIIN arvo = '0'. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Virheosoitin Virheteksti D an..255 [Response] Error additionaldescription code text JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan virheteksti. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Virhesyy Virhekoodi D an..3 [Response] Error validation code Koodiluettelo 9999 JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan virhekoodi. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Lisätietoja D an..000 [Response] AdditionalInformation description longdescriptiontype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLP, TTI, TMI, TOI, TLU tai TEP, NIIN ilmoitetaan Tullin sanomaan liittyvä teksti. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Tullihallitus, Suomi

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö Nettiliitu-palvelu... 2 Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot... 2 Rajaukset Nettiliitu-palvelun

Lisätiedot

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet versio 2.1 19.11.2010 Energiateollisuus ry www.energia.fi/fi/sahko/sahkokauppa/ediel-sivut EDIEL sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet, versio 2.1 2 päivämäärä

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi HAKUOPAS Voin yksityinen varastointi 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuen edellytykset... 4 2.1 Voin laatuvaatimukset... 4 2.2 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettavan tuen määrä... 4 2.3 Varastointi ja

Lisätiedot

16.12.2014 PRINETIN INTERNET-VERSION INTEGROINTIRAJAPINTA

16.12.2014 PRINETIN INTERNET-VERSION INTEGROINTIRAJAPINTA 1 (13) PRINETIN INTERNET-VERSION INTEGROINTIRAJAPINTA 2 (13) Versiohistoria Versio Päiväys Muutos 0.0 Ensimmäinen versio 1.0 28.04.2006 Lisää versiohistoria ja sisällysluettelo Schemat siirretty erillisiin

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys 2. TELEPHONE SIGNALLING ISDN-LIITTYMÄMERKINANTO (ILM) Työn tavoitteet tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon oppia ISDN-merkinannon peruskäsitteet nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot 04.02.2005 1 (72) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (72) Muutoshistoria

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö

Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö 1 (8) LUONNOS Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö Sisällysluettelo 1 Y-tunnus lyhyesti... 2 2 Tunnisteet... 3 2.1 Tunnisteen löytäminen... 3 2.1.1 Yritystunniste... 3 2.1.2 Yhdistystunniste... 4

Lisätiedot

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet

Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Sivu 1 / 7 Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet v. 1.0, 11.8.2014 Sivu 2 / 7 Suoran sanoma-asioinnin yleisimmät ongelmatilanteet Tämä tarkistuslista

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. LIITE V (A) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO RAHOITUSSELVITYKSISTÄ SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA RAHOITETTAVAN ERC:N AVUSTUSSOPIMUKSEN NOJALLA

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot