Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö"

Transkriptio

1 Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen poistumispaikalle sanoma FIArrivalAtExit 2 Tullin vastaussanomat kansallinen Tullin statussanoma FIExportResponse 3 Tullihallitus, Suomi

2 ELEX tietomalli 2/4 ILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ Nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Tunniste Tunnisteen jatko-osa Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköposti EDUSTAJA HENKILÖ Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköposti EDUSTAJA Nimi Nimen jatko-osa Tunniste Tunnisteen jatko-osa Edustuksen laatu TULLISELVITYSTOIMIPAIKKA Viitenumero Tullitoimipaikan nimi Tullipiiri Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön faksinumero Yhteyshenkilön sähköposti TOIMINNALLINEN VIRHE Virhetyyppi Virhetaso Virheellinen tavaraerä Virheosoitin Virheteksti Virhesyy Virhekoodi Lisätietoja VASTAANOTTAJA Nimi Nimen jatko-osa Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Tunniste Koodiluettelon ylläpitäjä ERITYISMAININNAT Erityismainintakoodi Teksti PAKKAUKSET Pakkausten merkit ja numerot Pakkauslaji Pakkausten lukumäärä Kappalemäärä OTSIKKO (Korvaava) Tapahtumatunnus Viitenumero (MRN) Sanoman tarkoitus, koodi Ilmoituksen viitenumero (LRN) Ylimääräinen viitenumero Ilmoitustyyppi Ilmoitus Tavaraerien kokonaismäärä Pakkausten kokonaismäärä Kokonaisbruttopaino Hyväksymipäivä Ilmoituksen päiväys Ilmoituksen laatimispaikka Epäämispäivä Todellinen vientipäivä Ennakkoilmoitettu hyväksymispäivä ja -aika Päätöksen päivä ja aika Määräpäivä Lähetysmaa Määrämaa Kontti-indikaattori Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä Kuljetusvälineen tunnus rajalla Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla Sisämaan kuljetusmuoto Kuljetusmuoto rajalla Tilastoarvo, valuuttalaji Kauppatapahtuman luonne Tietojenvaihdon kieli lähdettäessä Rahdin maksutapa Lastauspaikan tyyppi Lastauspaikka Tullitoimipaikan viitenumero Tavaran sijaintipaikka Varastointitieto Tavaran valtuutettu varastointipaikka Vastauspaikan tyyppi Sanoman osa Tavaraerän numero Mitätöinnin syykoodi Mitätöinnin teksti TAVARAERÄ Tavaraerän järjestysnumero Tavaran kuvaus Bruttopaino Nettopaino Muu paljous Muun paljouden yksikkö Muun paljouden yksikön tarkennin Menettelykoodi (EY) Menettelykoodi (kansallinen) Tilastoarvo YK:n vaarallisten aineiden koodi Tavaran sijaintipaikan tyyppi Tullitoimipaikan viitenumero Tavaran sijaintipaikka (TODELLINEN) POISTUMISTOIMIPAIKKA Viitenumero SINETIT KONTIT Kontin tunnus Konttiin liittyvä tavaraerä VIEJÄ Nimi Nimen jatko-osa Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Tunniste Tunnisteen jatko-osa VARASTO Laji kuten art. 525 Tunniste Tunnisteen jatko-osa Varastolajin tarkennin Yhteisömaa TOIMITUSEHTO Incoterm-koodi Tarkennettava ehto Paikkakunta Sinettien lukumäärä SINETTIEN NUMEROT 0..9 Sinetin numero KULKUREITTI Reittimaan koodi LIITEASIAKIRJAT Asiakirjan koodi Asiakirjan numero Asiakirjan päiväys EDELTÄVÄT ASIAKIRJAT Asiakirjan tyyppi Asiakirjan numero Asiakirjan päiväys (KOODI) TAVARAN Tavaran koodi TARIC lisäkoodi (LISÄKOODI) TAVARAN TARIC lisäkoodi 0..3 Tullihallitus, Suomi

3 Sanomaliikenne käytössä kaikissa sanomissa 3/4 Taso 0 RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi SANOMA X R Sanoman lähettäjä R an..35 Message sender Tunnisteena käytetään lähettäjän ISO-6523 standardin mukaista OVT-tunnusta. Rekisterin ylläpitäjän ICD-koodin (0037) jälkeen ilmoitetaan Y-tunnus ilman väliviivaa tarkistusnumeroineen. Jos kyseessä kuitenkin on suora sanoma-asiointi (WebService), tunnisteena käytetään maakoodia FI ja Y-tunnusta (esim. FI ). Sanoman vastaanottaja R an..35 Message recipient Tunnisteena käytetään vastaanottajan ISO-6523 standardin mukaista OVT-tunnusta. Rekisterin ylläpitäjän ICD-koodin (0037) jälkeen ilmoitetaan Y-tunnus ilman väliviivaa tarkistusnumeroineen. Tullihallituksen OVT-tunnus on ' '. Jos kyseessä kuitenkin on suora sanoma-asiointi (WebService), tunnisteena käytetään maakoodia FI ja Y-tunnusta (esim. FI ). Tullin tunniste on tällöin FI Laatimispäivä ja aika R an9 Message issue datetimetype Sanoman laatimispäivä ja -aika asiakkaan tiloissa. Sanoman tunniste R an..35 Message reference Sanoman yksilöllinen tunniste. Tullin määrittämän viisikirjaimisen merkkijonon jälkeen vapaamuotoinen lähetyskerran tunniste. Tullin vastaussanomissa ilmoitetaan Tullin määrittämä lähetyskerran yksilöllinen tunniste. Jos kyseessä on suora sanoma-asiointi (WebService), asiakkaan määrittämän lähetyskerran viitteen on oltava yhdeksänmerkkinen, jolloin tunnisteen kokonaispituus on aina 4 merkkiä. Lähetyskerran kontrollointitunnus O an..35 Message controlreference Käytössä vain Tullin vastaussanomissa. Kentässä ilmoitetaan ilmoitussanoman 'Sanoman tunniste' -kentässä ilmoitettu arvo johon vastaus viittaa. Scheman versio R an3 Message version versiontype XML-scheman versio. Testi-indikaattori D n Message test indicatorcode Sanomaliikennettä testattaessa ilmoitetaan arvo. Tullihallitus, Suomi

4 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO OTSIKKO X R R R Tapahtumatunnus D D R an7 Declaration customsreference customsnumber Täydentävällä tai korjaavalla ilmoituksella ilmoitetaan korjattavan / täydennettävän tulli-ilmoituksen tapahtumatunnus. Ilmoitustyyppi R R R a2 Declaration typepartone typepartonecode Koodiluettelo 0024 Ilmoitus R R R a..3 Declaration typeparttwo typeparttwocode Koodiluettelo 0023 Sanoman tarkoitus, R R R n Declaration function functioncode koodi Koodiluettelo 0093 Tavaraerien kokonaismäärä R R R n..3 Declaration goodsitem goodsitemtype Ilmoitetaan tavaraerien kokonaismäärä ilmoituksella. Pakkausten kokonaismäärä n..5 [Declaration] DeclarationPackaging (Packaging) packages quantity R05 Pakkausten kokonaismäärä on "Pakkausten lukumäärä" + "Kappalemäärä" + arvo "" jokaisesta irtotavarasta. Tarkastus ei ole mahdollinen, kun "Tavaraluetteloiden määrä" (kenttä 4) on käytössä. R830 Kenttää ei voida ilmoittaa jos kentän 37 kaksi ensimmäistä numeroa ovat 76 tai 77. Ilmoituksen viitenumero R R R an..35 GoodsShipment (UCR) traderrefer- (LRN) ence Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite. Jos käytössä on yhtenäisviite (UCR, ISO-standardi 5459), ilmoitetaan se tässä. Lisätietoja UCR:stä löytyy osoitteesta Ylimääräinen viitenumererreference O O O an..35 GoodsShipment (UCR) additionaltrad- Tarvittaessa voidaan ilmoittaa ylimääräinen, esim. edustajan, viitenumero. Lähetysmaa R R R a2 GoodsShipment exportationcountry countrycode Ilmoitetaan sen maan koodi, josta tavarat alun perin viedään tai lähetetään. Jos tavara toimitetaan jostain muusta jäsenvaltiosta vientitullattavaksi Suomessa, ilmoitetaan sen jäsenvaltion maakoodi, josta tavarat on lähetetty. Määrämaa R R R a2 GoodsShipment (DeliveryDestination) countrycode Country Ilmoitetaan sen lopullisen määrämaan koodi, joka vientihetkellä on tiedossa. Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä (TransportMeans) identity R R R an..27 [Consignment] DepartureTransportMeans transportmeansidentifier C005 JOS "Sisämaan kuljetusmuoto" (kenttä 26) ensimmäinen numero = "5" tai "7" NIIN Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä (kenttä 8) ei voida ilmoittaa. R83 Jos tavaraerällä kentässä 37, kaksi ensimmäistä numeroa ovat 76 tai 77, tai jos kentässä ja 4. numero ovat 7 tai 78, niin kenttä 8 "Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä" ei voida ilmoittaa, muuten "Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä" (kenttä 8) = O. R838 Attribuutti on pakollinen kun kentän 33. tai 2. lisäkoodi sisältävät maatalouden (tuki-)koodin, ja kentän 37. ja 2. numero sisältää koodin 0, tai 23, ja kun "Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)" ensimmäinen numero on muu kuin "5" tai "7". Ilmoitetaan, sen mukaan kuin on tiedossa, sen kulkuneuvon tunnus, johon tavarat on välittömästi lastattu tai aiotaan lastata silloin, kun ne esitetään tullitoimipaikassa, jossa lähtöpaikkamuodollisuudet suoritetaan. Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa lennon numero ja päivämäärä muodossa lennon numero isoin kirjaimin kauttaviiva päivämäärä muodossa PP.KK.VVVV, maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus ja rautatievaunusta numero. Jos käytetään veto- ja perävaunua, ilmoitetaan molempien tunnukset. Tällöin vetoauton rekisterinumeron perään merkitään väli kauttaviiva väli ja perävaunun rekisteritunnus. Postitse tai kiinteitä laitteita käyttäen tapahtuvien lähetysten osalta (kuljetusmuotokoodi on 5 tai 7), tietoa ei ilmoiteta. Kulkuneuvon kansallisuutta ei ilmoiteta. JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. Kontti-indikaattori R R R n Consignment containerindicator indicatorcode Koodiluettelo 0038 R230 Attribuuttia käytetään lippuna, sen arvo voi olla joko "0" ("ei") tai "" ("kyllä"). Kuljetusvälineen tunnus rajalla (TransportMeans) identifier an..3 [Consignment] BorderTransport- Means activetransport- Means Identifier R838 Attribuutti on pakollinen kun kentän 33. tai 2. lisäkoodi sisältävät maatalouden (tuki-)koodin, ja kentän 37. ja 2. numero sisältää koodin 0, tai 23, ja kun "Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)" ensimmäinen numero on muu kuin "5" tai "7". Ilmoitetaan, sen mukaan kuin on tiedossa, se aktiivinen kulkuneuvo, jolla kuljetus ylittää yhteisön ulkorajan. Aktiivinen kulkuväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen (esimerkiksi laiva, jos kuorma-auto on lastattu merialukseen). Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa lennon numero muodossa lennon numero isoin kirjaimin kauttaviiva päivämäärä muodossa PP.KK.VVVV, maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus ja rautatievaunusta numero. Jos käytetään veto- ja perävaunua, ilmoitetaan molempien tunnukset. Tällöin vetoauton rekisterinumeron perään merkitään väli kauttaviiva väli ja perävaunun rekisteritunnus. Jos kyse on jälleenviennistä sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen jälkeen tai asettamisesta ulkoiseen jalostukseen, tietoa ei ilmoiteta. JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. Kuljetusvälineen kansallisuus rajalla a2 [Consignment] BorderTransport- Means (TransportMeans) countrycode registrationnationality Tullihallitus, Suomi

5 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX RDO EX2 RDO EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO C00 JOS "Kuljetusmuoto rajalla" (kenttä 25) ensimmäinen numero = "2", "5" tai "7" NIIN "Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus" (kenttä 2) = "O" MUUTEN "Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus" (kenttä 2) = "R" R838 Attribuutti on pakollinen kun kentän 33. tai 2. lisäkoodi sisältävät maatalouden (tuki-)koodin, ja kentän 37. ja 2. numero sisältää koodin 0, tai 23, ja kun "Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)" ensimmäinen numero on muu kuin "5" tai "7". JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. Sisämaan kuljetusmuoto n [Consignment] DepartureTransportMeans (TransportMeans) modeandtype Koodiluettelo 004 C557 JOS 'VientiTOIMIPAIKKA.Viite (kenttä A)' ja 'PoistumisTOIMIPAIKKA.Viite (kenttä 29)' eivät ole sama NIIN 'Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)' = 'R' MUUTEN 'Sisämaan kuljetusmuoto (kenttä 26)' ei voida ilmoittaa. Kuljetusmuoto rajalla R R R n [Consignment] BorderTransport- Means (TransportMeans) modeandtype Koodiluettelo 004 Tilastoarvo, valuuttalaji Ilmoitetaan tilastoarvon valuuttalaji (EUR). Kauppatapahtuman luonne Koodiluettelo 0034 R R R a3 [Declaration] currencytype CurrencyExchange transportmodecode transportmodecode currencycode n2 GoodsShipment transactionnature transactionnature- Code JOS edeltävä menettely = '7' or '78', NIIN tämä attribuutti = 'O'. MUUTEN tämä attribuutti = 'R'. Lastauspaikan tyyppi D a [GoodsShipment] Loading (Location) qualifier locationqualifier- Code JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), tietoelementti = 'R' ja sen arvo = 'Z'. MUUTEN tietoelementti ei käytössä. Lastauspaikka D an8 [GoodsShipment] (Location) identification customsofficecode Loading Koodiluettelo 029 JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), ilmoitetaan tullitoimipaikan koodi, jonka alueella lastaus tapahtuu. Tietojenvaihdon O O O a2 Declaration language languagecode kieli lähdettäessä Koodiluettelo 0036 R00 Attribuuttia käytetään toimijan ja Tullin järjestelmän välisen tietojenvaihdon peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä järjestelmän oletuskieltä. Kokonaisbruttopaino R R R n..,3 Declaration totalgrossmass measure TR002 Kentän arvon on oltava suurempi kuin nolla (0). Ilmoituksen tavaroiden paino (massa) mukaan lukien pakkaukset, mutta pois lukien kuljetusliikkeen kalusto. Massa voidaan ilmoittaa gramman tarkkuudella. Ilmoituksen päiväys R R R an0 Declaration issue datetype Ilmoitetaan ilmoituksen päiväys. Ennakkoilmoitettu hyväksymispäivä ja D D -- an9 Declaration predeclarationdate- Time optionaldatetime- Type -aika JOS 'Ilmoitus' = 'D' tai 'F', NIIN ilmoitetaan päivä ja aika jolloin tavarat ovat tarkastettavissa. Ennakkoilmoitettu hyväksymispäivä on samalla D- ja F-ilmoitusten vientipäivä. JOS 'Ilmoitus' = 'M' ja on kyseessä vientitukivienti tai interventiovienti, NIIN ilmoitetaan se päivämäärä ja aika, jolloin vientitukihakemus on viimeistään jätettävä Tullille ja jolloin vientisanoma hyväksytään Tullin sähköisessä järjestelmässä. Ilmoitettava aika on 2 tuntia (virka-aikaa) aikaisempi kuin erityismaininnan koodilla FIXCD ilmoitettu päivämäärä ja lastausaika, jolloin tavarat ovat Tullin tarkastettavissa. JOS 'Ilmoitus' = 'M' ja on kyseessä vientivelvoitevienti, NIIN ilmoitetaan sama aika kuin erityismaininnan koodilla FIXCD (= päivämäärä ja lastausaika, jolloin tavarat ovat Tullin tarkastettavissa). JOS kyseessä on M-ilmoitus, hyväksymisajan on oltava Tullin virka-aikana (arkipäivisin ) MUUTEN tietoa ei ilmoiteta Todellinen vientipäivä D an0 Declaration exportpointdate optionaldatetype JOS kuljetusmuoto = '7', NIIN ilmoitetaan todellinen vientipäivä, jakson viimeinen päivä. Varamenettelyssä tai jälkikäteen jätetyssä ilmoituksessa ilmoitetaan todellinen vientipäivä. Rahdin maksutapa a [Consignment] FreightPayment Koodiluettelo 0327 Ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan rahdin maksutapa. TOIMITUSEHTO X method freightpayment MethodCode JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä tietoryhmä = 'O'. MUUTEN tämä tietoryhmä = 'R'. Incoterm-koodi a3 GoodsShipment (TradeTerm) condition deliverytermscode Koodiluettelo 024 JOS 'Tarkennettava ehto' on ilmoitettu, 'Incoterm-koodi' ei voida ilmoittaa. Ilmoitetaan Incoterm-toimituslausekkeiden mukainen toimitusehto. Tarkennettava ehto an..32 GoodsShipment (TradeTerm) description tradetermdescription Tullihallitus, Suomi

6 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO JOS 'Incoterm-koodi' on ilmoitettu, 'Tarkennettava ehto' ei voida ilmoittaa. Jos kauppalaskun toimitusehto ei ole Incoterm-ehtojen mukainen, ilmoitetaan toimitusehto tässä. Paikkakunta an..28 GoodsShipment (TradeTerm) locationname tradetermlocation Toimitusehdon paikkakunta. LIITEASIAKIRJAT R R R 99X Asiakirjan koodi R R R an4 [GoodsShipment] (Document) type documenttypecode AdditionalDocument Koodiluettelo 0006 Ilmoitetaan koko tulliselvitettävää erää koskevan liiteasiakirjan/luvan koodi. Tarvittavia asiakirjoja/lupa voivat olla esimerkiksi kauppalasku tai taloudellisesti vaikuttaviin tullimenettelyihin liittyvät luvat sekä kuljetusasiakirjat. Ilmoitetaan myös kuljetusasiakirjan tiedot, jos yhtenäisviite ei ole käytössä. Asiakirjan numero R R R an..35 [GoodsShipment] (Document) reference AdditionalDocument Ilmoitetaan liiteasiakirjaa koskeva numero, tunniste tai muu yksilöintitieto. Asiakirjan päiväys R R R an0 [GoodsShipment] (Document) issue datetype AdditionalDocument Ilmoitetaan asiakirjan/luvan päivämäärä. ERITYISMAININ- NAT 99X Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnat. MUUTEN tietoryhmä ei ole käytössä. Erityismainintakoodi Koodiluettelo 005 R R R an5 GoodsShipment (AdditionalInformation) statement specialmentionscode Ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodi. Teksti an..70 GoodsShipment (AdditionalInformation) texttype description Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodia vastaava lisätieto. (VIEJÄ) TOIMIJA R R R X Tunniste R R R an..7 [Declaration] (Party) identity identifier Ilmoitetaan viejän tunniste. Tunnus ilmoitetaan seuraavasti: Suomalaisen oikeushenkilön Y-tunnus (tarkistusnumero erotettuna väliviivalla, tunnuksen edessä maakoodi FI). Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen yrityksen arvonlisäverotunnus, jonka edessä on maatunnus Suomalainen luonnollinen henkilö: maatunnus FI + henkilötunnus. Muuhun EY-maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö: maatunnus ja syntymäaika muodossa VVVVKKPP. Ei mikään näistä: maatunnus jonka perässä syntymäpäivä tai yritystunnus. Tunnisteen jatkoosa an5 [Declaration] (Party) identityexten- identifierextension sion JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, tämä tieto = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Nimi R R R an..35 [Declaration] (Party) name Nimen jatko-osa O O O an..35 [Declaration] (Party) name2 Katuosoite an..35 [Declaration] (Party.Address) line Postitoimipaikka an..35 [Declaration] (Party.Address) city Postinumero an..9 [Declaration] (Party.Address) post- postalcode Code Maa an2 [Declaration] (Party.Address) countrycode country Ilmoitetaan sen osapuolen nimi, joka tekee vienti-ilmoituksen tai jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään ja joka on tavaroiden omistaja tai jolla on vastaava oikeus määrätä niistä silloin, kun ilmoitus vastaanotetaan. Viejän osoitteen ilmoittaminen on vapaaehtoista, jos viejällä on suomalainen yritystunnus ja Tullin antama viennin jatko-osa. Muulloin osoitteen ilmoittaminen on pakollista. (VASTAANOTTA- JA) TOIMIJA X R0 Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKOtasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää. Tunniste O O O an..7 [GoodsShipment] (Party) identity identifier Vastaanottajan tunnisteen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Koodiluettelon ylläpitäjä Koodiluettelo 9998 n..3 [GoodsShipment] JOS vastaanottajan tunniste on ilmoitettu, NIIN koodiluettelon ylläpitäjä on ilmoitettava. Nimi R R R an..35 [GoodsShipment] Nimen jatko-osa O O O an..35 [GoodsShipment] (Party) name (Party) name2 (Party) codelistresponsibleagency codelistresponsibleagencycode Tullihallitus, Suomi

7 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO Katuosoite R R R an..35 [GoodsShipment] (Party.Address) line Postitoimipaikka R R R an..35 [GoodsShipment] (Party.Address) city Postinumero O O O an..9 [GoodsShipment] (Party.Address) post- postalcode Code Postinumero ilmoitetaan, mikäli se on käytössä. Maa R R R an2 [GoodsShipment] (Party.Address) countrycode country Ilmoitetaan vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot. Postinumero ilmoitetaan, jos sellainen on käytössä. Vastaanottaja on lähtökohtaisesti tavaroiden lopullinen vastaanottaja määrämaassa. Milloin tämä ei ole tiedossa, ilmoitetaan viimeinen tunnettu vastaanottaja. (EDUSTAJA) TOIMIJA X JOS viejä käyttää edustajaa, NIIN tämä tietoelementti = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Tunniste R R R an..7 [Declaration] (Party) identity identifier Agent Ilmoitetaan edustajan tunniste. Tunnus ilmoitetaan seuraavasti: Suomalaisen oikeushenkilön Y-tunnus (tarkistusnumero erotettuna väliviivalla, tunnuksen edessä maakoodi FI). Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen yrityksen arvonlisäverotunnus, jonka edessä on maatunnus Suomalainen luonnollinen henkilö: maatunnus FI + henkilötunnus. Muuhun EY-maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö: maatunnus ja syntymäaika muodossa VVVVKKPP. Ei mikään näistä: maatunnus jonka perässä syntymäpäivä tai yritystunnus. Tunnisteen jatkoosa R R R an5 [Declaration] (Party) identityexten- identifierextension Agent sion Ilmoitetaan Tullin antama tunnisteen jatko-osa. Nimi R R R an..35 [Declaration] (Party) name Agent Nimen jatko-osa O O O an..35 [Declaration] (Party) name2 Agent Edustuksen laatu R R R n [Declaration] Agent status declarantstatuscode Koodiluettelo 003 (EDUSTAJA) R R R HENKILÖ X Yhteyshenkilön nimi R R R an..35 [Declaration] Representative- Person (Party) name Ilmoitetaan ilmoituksen tekijän nimi. Yhteyshenkilön puhelinnumero an..35 [Declaration] Representative- Person (Party.Communication) telephone Joko Yhteyshenkilön puhelinnumero tai Yhteyshenkilön sähköposti tai molemmat on ilmoitettava. Yhteyshenkilön sähköposti an..00 [Declaration] Representative- Person (Party.Communication) Joko Yhteyshenkilön puhelinnumero tai Yhteyshenkilön sähköposti tai molemmat on ilmoitettava. (POISTUMIS) R R R TOIMIPAIKKA X Viitenumero R R R an8 [GoodsShipment] (Location) identification ExitCustomsOffice Ilmoitetaan oletettu poistumispaikka yhteisön tullialueelta (ks. Tullitoimipaikkaluettelo, roolit EXT ja EIN). JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), todellinen poistumistoimipaikka on ilmoitettava. KONTIT 99X JOS tavara kuljetetaan konteissa, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Konttiin liittyvä tavaraerä sequence type customsofficecode D O O n..3 [Consignment] EquipmentIdentification sequencenumber- Type JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), NIIN tämä attribuutti = 'R'. MUUTEN tämä attribuutti = 'O'. Kontin tunnus an..3 [Consignment] identification containeridentifier EquipmentIdentification Ilmoitetaan kontin/konttien numero(t), jos tavara kuljetetaan kontissa. Kontin numero kirjoitetaan yhteen ilman välilyöntejä: neljä kirjainta (jos on) + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistusnumero. Esim. ABCD Mikäli tulliselvitettävä erä sisältää useita tavaraeriä, voidaan kontin/konttien tunnus ilmoittaa joko ensimmäisen tavaraerän kohdalla tai tavaraerä-kohtaisesti eroteltuna. SINETIT X JOS sinettejä on kiinnitetty, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Sinettien lukumäärä n..2 Declaration sealsaffixed sealquantity Jos sinettejä on kiinnitetty, ilmoitetaan kiinnitettyjen sinettien lukumäärä. SINETTIEN NUMEROT 99X JOS 'Sinettien lukumäärä' > '0', NIIN tämä tietoelementti = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Tullihallitus, Suomi

8 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO Sinetin numero R R R an..20 [Consignment] seal sealidentifier TransportEquip- ment Kiinnitettyjen sinettien numerot kokonaisuudessaan. TAVARAERÄ 999X R R R Tavaraerän järjestysnumero R R R n..3 CustomsGoodsItem sequence sequencenumber- Type R005 "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on aina käytössä, vaikka "Tavaraerien yhteismäärä" (kenttä 5) = "", "Tavaraerän järjestysnumero" (kenttä 32) on myös "" R007 Jokainen 'Tavaraerän järjestysnumero' (kenttä 32) on yksilöllinen läpi ilmoituksen. Tavaraerät tulee numeroida nousevasti, alkaen yhdestä '' ja kasvaen arvolla '' jokaiselta seuraavalta tavaraerältä. Tavaran kuvaus R R R an..255 CustomsGoodsItetion (Commodity) descrip- text Ilmoitetaan tavaran kuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kauppanimitystä. Tämä nimitys on ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten. "yhdistettyä", "yleistä lastia" tai "osia") ei voida hyväksyä. Komissio ylläpitää luetteloa tämänkaltaisista yleisistä termeistä. Bruttopaino n..,3 CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) measure grossmass R832 Jos kentän 37, kaksi ensimmäistä numeroa ovat 76 tai 77, tai jos kenttä ja 4. numero ovat 7 tai 78, niin kenttä 35 on pakollinen. Muuten kenttä 35 on vapaaehtoinen. TR002 Kentän arvon on oltava suurempi kuin nolla (0). Ilmoitetaan bruttopaino eriteltynä tavaraerille, jos kyse on ennakolta rahoitettujen tai samassa tilassa jälleenvietäviksi tarkoitettujen tuotteiden tai tavaroiden asettaminen tullivarastointi-menettelyyn tai siirtäminen vapaa-alueelle tai sellaisten ennakolta rahoitettujen jalostettujen tuotteiden tai tavaroiden, jotka on tarkoitus viedä jalostuksen jälkeen, siirtäminen tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon (tullimenettelykoodin kaksi ensimmäistä koodia on 76 tai 77) tai jos kyse on tavaroista, jotka ovat olleet tullivarastointimenettelyssä tai valvontatyypin II mukaiselta vapaa-alueella (tullimenettelykoodin kaksi viimeistä numeroa ovat 7 tai 78). Muulloin tavaraeräkohtaisen bruttopaljouden ilmoittaminen on vapaaehtoista. Nettopaino R R R n..,3 CustomsGoodsItem Ilmoitetaan nettopaino. Nettopaino on tavaroiden paino ilman pakkausmateriaalia. (GoodsMeasure) netnetweight measure JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA) ja vientitukea haetaan, nettopaino pyöristetään lähimpään kiloon yleisten pyöristyssääntöjen mukaisesti. Muu paljous n..7,3 CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) tariff measure Ilmoitetaan tarvittaessa Taricin mukainen muu paljous kuin puhdas nettopaino, esimerkiksi litra, kappale, pari jne. Osalähetyksissä toimitettavien koneiden, laitteiden yms. kappalemäärä ilmoitetaan viimeisen osatoimituksen yhteydessä. Muihin toimituksiin merkitään kappaleluvuksi nolla (0). Muun paljouden yksikkö a3 CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) measurementunit measurementunit- Code Koodiluettelo 0079 Jos ilmoitetaan muu paljous, ilmoitetaan myös paljouden yksikkö. Muun paljouden yksikön tarkennin a CustomsGoodsItem (GoodsMeasure) measurementunitqualifier measurementunit- QualifierCode Koodiluettelo 0079 Tarvittaessa ilmoitetaan Taricin käyttämä paljouden yksikön tarkennin. Menettelykoodi (EY) R R R n4 CustomsGoodsItem (CustomsProcedure) procedurecode currentandprevious Koodiluettelo 028 Ilmoitetaan se tullimenettely, johon tavarat asetetaan. Koodi on kaksiosainen, josta ensimmäinen 2-numeroinen koodi osoittaa tällä ilmoituksella pyydetyn menettelyn ja toinen 2-numeroinen osa tätä ilmoitusta edeltäneen menettelyn. Menettelykoodi (kansallinen) R R R an3 CustomsGoodsItem (CustomsProcedure) national nationalprocedure- Code Koodiluettelo 0027 JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), vientitukea haetaan ja vientituen E-koodin lisäksi ilmoitetaan toinen kansallinen menettelykoodi (esim. 7SA sisäiselle jalostukselle), kansallinen E-koodi ilmoitetaan tavaraerittäin erityismainintakoodille FIXXX. Tilastoarvo R R R n..,2 CustomsGoodsItem statisticalvalue amount Ilmoitetaan tavaraerän tilastoarvo. YK:n vaarallisten aineiden koodi n4 CustomsGoodsItem (Commodity) UNDG dangerousgoods- Code Jos ilmoituksella on YK:n UNDG-koodituksen (United Nations Dangerous Goods) mukaisia vaarallisia aineita, ilmoitetaan kyseinen koodi. Tavaran sijaintipaikan tyyppi (Location) qualifier Koodiluettelo 04 JOS Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN ei käytössä. JOS 'Ilmoitus' = 'M' (FEOGA), sallitut arvot ovat 'O' ja 'L'. Ilmoitetaan sijaintipaikan tyyppi, jossa tavara on tarkastettavissa joko ennen lastausta tai lastauksen jälkeen. Tullitoimipaikan viitenumero an8 [CustomsGoodsItem] GoodsLocation (Location) identification a [CustomsGoodsItem] GoodsLocation locationqualifier- Code customsofficecode Tullihallitus, Suomi

9 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX RDO Koodiluettelo 029 EX2 RDO JOS Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN ei käytössä. EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO JOS 'Tavaran sijaintipaikan tyyppi' = Z ja Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tietoelementti = R. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Tavaran sijaintipaikktem] an..35 [CustomsGoodsI- (Location) name GoodsLoca- tion JOS 'Tavaran sijaintipaikan tyyppi' Z ja Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tietoelementti = R. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. JOS Tavaraerän järjestysnumero =, NIIN tämä tieto = R. MUUTEN ei käytössä. Ilmoitetaan sijaintipaikka, jossa tavara on tarkastettavissa joko ennen lastausta tai lastauksen jälkeen. EDELTÄVÄT ASIAKIRJAT 9X JOS tavaraerään liittyy edeltävä asiakirja, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Asiakirjan koodi an..4 [CustomsGoodsItem] PreviousCustomsDocument (Document) type documenttypecode Koodiluettelo 0006 Tieto on pakollinen taloudellisesti vaikuttavissa tullimenettelyissä paitsi jos ulkoiseen jalostukseen viedään tavaraa, jolla ei ole edeltävää tullimenettelyä tai se on saanut yhteisöaseman tai vietäessä sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmä) vastaavista tavaroista saatujen jalostettuja tuotteita ennen tuontitavaroiden menettelyyn asettamista. Väliaikaisesta varastosta vietäessä ilmoitetaan varastointinumeron koodi. Tullivarastosta vietävästä tavarasta ilmoitetaan varastoonpanonumeron koodi. Vietäessä valmisteveron alaisia tuotteita ilmoitetaan hallinnollisen saateasiakirjan koodi. Asiakirjan an..35 [CustomsGoodsItem] (Document) reference numero PreviousCus- tomsdocument Ilmoitetaan yleisilmoituksen tai edeltävään asiakirjaan liittyvä asiakirjan numero(t). Väliaikaisesta varastosta vietäessä ilmoitetaan varastointinumero. Tullivarastosta vietävästä tavarasta ilmoitetaan varastoon panonumero. Vietäessä valmisteveron alaisia tuotteita ilmoitetaan hallinnollinen viitekoodi (ARC). Asiakirjan an0 [CustomsGoodsItem] (Document) issue datetype päiväys PreviousCus- tomsdocument Ilmoitetaan asiakirjaan / varastointinumeroon liittyvä päivämäärä. LIITEASIA- KIRJAT 99X JOS tavaraerään liittyy liiteasiakirjoja, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Asiakirjan R R R an4 [CustomsGoodsItem] (Document) type documenttypecode koodi Additional- Document Koodiluettelo 0006 Ilmoitetaan tarvittaessa tavaraerää koskevan liiteasiakirjan / luvan koodi. Asiakirjan numero R R R an..35 [CustomsGoodsItem] Additional- Document (Document) reference Ilmoitetaan tarvittaessa tavaraerää koskevan liiteasiakirjan numero, tunniste tai muu yksilöintitieto. Asiakirjan R R R an0 [CustomsGoodsItem] (Document) issue datetype päiväys Additional- Document Ilmoitetaan tarvittaessa ilmoitetun asiakirjan / luvan päivämäärä. ERITYIS- MAININNAT 99X JOS tavaraerään liittyy erityismainintoja, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Erityismainintakoodi Koodiluettelo 005 R R R an5 CustomsGoodsItem (AdditionalInformation) statement Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodi. Teksti an..70 CustomsGoodsItem Tarvittaessa ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodia vastaava lisätieto. (KOODI) R R R TAVARAN X Tavaran koodi R R R n8 CustomsGoodsItem (AdditionalInformation) description (Commodity) tariff- Classification Ilmoitetaan Taric-koodin mukaiset kahdeksan (8) ensimmäistä numeroa. (LISÄ- KOO- DI) TAVA- RAN 3X specialmentionscode texttype tariccode JOS tavaran nimikkeeseen liittyy lisäkoodi, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. JOS edeltävä menettely = '7' tai '78', NIIN tämä tietoryhmä = 'O'. Tullihallitus, Suomi

10 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO TARIC R R R n4 CustomsGoodsItem (Commodity) tariff tariffextensioncode lisäkoodon ClassificationExtensi- Ilmoitetaan Taricin mukaiset lisäkoodit (esim. vientirajoituksiin liittyvät lisäkoodit), jotka täydentävät 8-merkkistä koodia sekä maatalouspoliittiseen vientituen (FEOGA) maksamisjärjestelmään liittyvät lisäkoodit. (VASTAAN- OTTAJA) TOIMIJA X R0 Kun sama Vastaanottaja ilmoitetaan kaikille tavaraerille, käytetään tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' OTSIKKO-tasolla. Tietoryhmää 'TOIMIJA Vastaanottaja (kenttä 8)' TAVARAERÄ-tasolla ei voida käyttää. Tunniste O O O an..7 [CustomsGoodsItem] (Party) identity identifier Vastaanottajan tunnisteen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Koodiluettelon ylläpitäjä n..3 [CustomsGoodsItem] (Party) codelist ResponsibleAgency codelistresponsible AgencyCode Koodiluettelo 9998 JOS vastaanottajan tunniste on ilmoitettu, NIIN koodiluettelon ylläpitäjä on ilmoitettava. Nimi R R R an..35 [CustomsGoodsItem] (Party) name Nimen jatkoostem] O O O an..35 [CustomsGoodsI- (Party) name2 Katuosoite R R R an..35 [CustomsGoodsItem] (Party.Address) line Postitoimipaikktem] R R R an..35 [CustomsGoodsI- (Party.Address) city Postinumero O O O an..9 [CustomsGoodsItem] (Party.Address) post- postalcode Code Postinumero ilmoitetaan mikäli se on käytössä. Maa R R R a2 [CustomsGoodsItem] (Party.Address) countrycode country PAKKAUK- SET 99X R R R Pakkausten merkit ja numerot C060 NIIN an..42 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) marks- Number packagemarks JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 2: "VQ", "VG", "VL", "VY","VR" tai "VO") "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 2: = "NE"; "NF" tai "NG") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) = "R" MUUTEN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "R" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) = "R" "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa Pakkauslaji R R R an2 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) package- Type packagetypecode Koodiluettelo 0075 Pakkausten lukumäärä n..5 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) packages quantity C060 JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 2: "VQ", "VG", "VL", "VY","VR" tai "VO") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 2: = "NE"; "NF" tai "NG") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) = "R" MUUTEN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "R" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) = "R" "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa R02 Nollaa (0) on tässä kentässä pidettävä oikeellisena arvona. TR0022 Jos TAVARAERÄ.PAKKAUKSET.Pakkausten lukumäärä on '0', on oltava ainakin yksi TAVARAERÄ jolla on samat 'Pakkausten merkit ja numerot' ja 'Pakkausten lukumäärä' suurempi kuin '0'. Kappalemäärä n..5 [CustomsGoodsItem] Goods- Packaging (Packaging) pieces quantity Tullihallitus, Suomi

11 IE55 Vienti-ilmoitus Ref: DDNXA Version 200-EN /4 Taso Taso 2 Taso 3 EX EX2 EX22 Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi RDO RDO RDO C060 JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee irtotavaraa (UNECE rec 2: "VQ", "VG", "VL", "VY","VR" tai "VO") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa MUUTEN JOS "Pakkauslaji" (kenttä 3) ilmaisee pakkaamatonta (UNECE rec 2: = "NE"; "NF" tai "NG") NIIN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "O" "Pakkausten lukumäärä" ei voida ilmoittaa "Kappalemäärä" (kenttä 3) = "R" MUUTEN "Pakkausten merkit ja numerot" (kenttä 3) = "R" "Pakkausten lukumäärä" (kenttä 3) = "R" "Kappalemäärä" (kenttä 3) ei voida ilmoittaa KULKUREITTI O O O 99X R877 Tietoryhmää voidaan käyttää reittimaiden ilmoittamiseen, pois lukien Vientimaa (kenttä 5/5a) ja Määrämaa (kenttä 7/7a). Reittimaan koodi a2 Consignment routingcountry countrycode Ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit, joiden kautta tavarat kuljetetaan alkuperäisen lähtömaan ja lopullisen määrämaan välillä. (VARASTON) TUNNUS X JOS tavara on varastokirjanpidossa menettelyyn asetettaessa, NIIN tämä tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Laji kuten art. 525 R R R a [GoodsShipment] Warehouse type customswarehouse TypeCode Koodiluettelo 047 Ilmoitetaan sen varastolajin koodi, jonka kirjanpidossa tavara on. Tunniste R R R an..7 [GoodsShipment] identification identifier Warehouse Ilmoitetaan varastoluvan haltijan / varastonpitäjän Y-tunnus. Tunnisteen jatkoosa an5 [GoodsShipment] identificationextensi- identifierextension Warehouse on Jos varastolla on Tullin antama varastolupa, ilmoitetaan Tullin rekisterissä oleva varastotunnisteen jatko-osa. Varastolajin tarkennin a [GoodsShipment] Warehouse warehousetype warehousetypecode Koodiluettelo 050 Jos varasto on muu kuin tullivarasto, ilmoitetaan varaston tunnisteen lisä. Yhteisömaa R R R a2 [GoodsShipment] country countrycode Warehouse Tullihallitus, Suomi

12 IE507 Saapuminen poistumis- Ref: DDNXA Version 200-EN /4 paikalle (E_ARR_EXT) Taso RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi OTSIKKO X R Viitenumero (MRN) R an8 Declaration MRN mrntype Ilmoitetaan saapuminen poistumispaikalle -sanomaan liittyvän ilmoituksen MRN. Ilmoituksen päiväys R an0 Declaration (Document) issue datetype Ilmoitetaan ilmoituksen päiväys. Ilmoituksen laatimispaikka R an..35 Declaration (Document) issuelocation Ilmoitetaan ilmoituksen laatimispaikka. Tullitoimipaikan viitenumero D an8 [Declaration] ExitLocation (Location) code identifier Koodiluettelo 029 Jos tavarat ovat tullitoimipaikan alueella, ilmoitetaan tullitoimipaikan koodi. 'Tullitoimipaikan viitenumero', 'Tavaran sijaintipaikka' ja 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida käyttää samaan aikaan. Tavaran sijaintipaikka D an..35 [Declaration] ExitLocation (Location) name Ilmoitetaan tavaroiden sijaintipaikka, jos se ei ole tullitoimipaikka tai varasto. Sijaintipaikkana ilmoitetaan katuosoite tai vastaava tarkka sijainti. Postinumeron tai lokeron ilmoittaminen ei ole riittävä. 'Tullitoimipaikan viitenumero', 'Tavaran sijaintipaikka' ja 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida käyttää samaan aikaan. Varastointitieto R n Declaration (Warehouse) storing indicatorcode R230 Attribuuttia käytetään lippuna, sen arvo voi olla joko "0" ("ei") tai "" ("kyllä"). JOS tavarat esitetään poistumistoimipaikalle välitöntä yhteisöstä poistumista varten, varastointitieto on "ei". JOS tavaroita säilytetään varastossa ennen poistumista, varastointitieto on "kyllä". Tavaran valtuutettu varastointipaikka D an..7 Declaration (Warehouse) identification identifier C56 JOS 'Varastointitieto'= 'KYLLÄ' NIIN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' = 'R' MUUTEN 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida ilmoittaa. 'Tullitoimipaikan viitenumero', 'Tavaran sijaintipaikka' ja 'Tavaran valtuutettu varastointipaikka' ei voida käyttää samaan aikaan. (TODELLINEN POISTUMIS-) R TOIMIPAIKKA X Viitenumero R an8 [Declaration] ExitCustomsOffice (Location) code identifier Ilmoitetaan sen toimipaikan koodi, jonka alueelta tavarat poistuvat yhteisön tullialueelta (ks. Tullitoimipaikkaluettelo, roolit EXT ja EIN). (ILMOITUKSEN JÄTTÄJÄ) TOIMI- R JA X Tunniste R an..7 [Declaration] Carrier (Party) identity identifier Ilmoitetaan ilmoituksen jättäjän tunniste. Tunnus ilmoitetaan seuraavasti: Suomalaisen oikeushenkilön Y-tunnus (tarkistusnumero erotettuna väliviivalla, tunnuksen edessä maakoodi FI). Tunnisteen jatko-osa D an5 [Declaration] Carrier (Party) identityextension identifierextension JOS toimijalla on Tullin antama jatko-osa, tämä tieto = 'R'. MUUTEN ei käytössä. Nimi R an..35 [Declaration] Carrier (Party) name Katuosoite D an..35 [Declaration] Carrier (Party.Address) line Postitoimipaikka D an..35 [Declaration] Carrier (Party.Address) city Postinumero D an..9 [Declaration] Carrier (Party.Address) postcode postalcode Maa D a2 [Declaration] Carrier (Party.Address) country countrycode Ilmoitetaan ilmoituksen jättäjän nimi- ja osoitetiedot. Jos tunnisteen jatko-osa on annettu, ovat osoitetiedot vapaaehtoiset, muuten ne on ilmoitettava. (EDUSTAJA) HENKILÖ X R Yhteyshenkilön nimi R an..35 [Declaration] Carrier (Party.Contact) name Ilmoitetaan ilmoituksen tekijän nimi. Yhteyshenkilön puhelinnumero D an..35 [Declaration] Carrier (Party.Communication) telephone Joko 'Yhteyshenkilön puhelinnumero' tai 'Yhteyshenkilön sähköposti' tai molemmat on ilmoitettava. Yhteyshenkilön sähköposti D an..00 [Declaration] Carrier (Party.Communication) type Joko 'Yhteyshenkilön puhelinnumero' tai 'Yhteyshenkilön sähköposti' tai molemmat on ilmoitettava. Tietojenvaihdon kieli saavuttaessa O a2 Declaration language languagecode Koodiluettelo 0036 R0 Attribuuttia käytetään toimijan ja Tullin järjestelmän välisen tietojenvaihdon peruskielenä seuraavissa yhteydenotoissa. Jos toimija ei käytä tätä attribuuttia, käyttää Tullin järjestelmä kyseisen toimipaikan oletuskieltä. Tullihallitus, Suomi

13 Viennin statussanoma Kansallisesti määritelty rakenne 3/4 (Kansallinen sanoma) Taso RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi OTSIKKO X R Sanoman tarkoitus, koodi R a3 Response function responsefunctiontype Käytössä ovat seuraavat koodit: TDE Hylkäys THY Hyväksyminen TVA Vastaanotto TER Virhe TTI Tullin ilmoitus TLP Lisäselvityspyyntö TLU Vientimenettelyyn luovutus TEP Menettelyyn luovutuksen epääminen TPV Poistumisvahvistus TMI Mitätöinti TOI Oikaisu TSH Saapumisen hyväksyminen TSR Saapumisen hylkäys Vastauspaikan tyyppi R a [Response] ContactCustomsOffice (CustomsOffice.Location) locationqualifiercode qualifier Ilmoitetaan, että ilmoitus on käsitelty tullitoimipaikassa (koodi 'Z'). Päätöksen päivä ja aika D an..22 [Response] Status effective optionaldatetimetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLU, TPV, TOI, TMI tai TEP, NIIN ilmoitetaan päätöksen päiväys. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TSH, NIIN ilmoitetaan lastausluvan voimaantuloaika. MUUTEN tietoa ei ilmoiteta. Sanoman osa D an..9 [Response] Status (Pointer) documentsection code an..2 JOS 'Sanoman tarkoitus' = TOI, NIIN ilmoitetaan, onko oikaisu tehty otsikko- vai tavaraerätasolla. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Käytettävät koodit: Oikaisu tehdään otsikkotasolle 0 Oikaisu tehdään tavaraerätasolle Tavaraerän numero D n..3 [Response] Status (Pointer) sequence sequencenumbertype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TOI ja oikaisupäätös koskee tavaraerää, NIIN ilmoitetaan oikaistun tavaraerän numero. JOS oikaisupäätös koskee otsikkotasoa, NIIN arvo = '0'. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Määräpäivä D an0 [Response] Control limit optionaldatetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLU ja 'Ilmoitus' ilmoitussanomalla = 'B', 'C', 'E' tai 'F', NIIN ilmoitetaan täydentävän ilmoituksen jätön määräaika. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLP, NIIN ilmoitetaan määräpäivä, jolloin lisäselvitys on annettava. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TER, NIIN ilmoitetaan virheen korjaamiselle annettu määräpäivä. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Hyväksymispäivä D an0 [Response] Declaration acceptance optionaldatetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = THY tai TSH, NIIN ilmoitetaan hyväksymispäivä. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Tapahtumatunnus D an7 [Response] Declaration customsreference customsnumber JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE ja kyseessä on alkuperäisen epätäydellisen tai alkuperäisen täydellisen vienti-ilmoituksen hylkäys, NIIN tietoa ei ilmoiteta. JOS 'Sanoman tarkoitus' = TSH tai TSR, NIIN tietoa ei ilmoiteta. MUUTEN tässä tietoelementissä ilmoitetaan tapahtumatunnus. Viitenumero (MRN) D an8 [Response] Declaration MRN mrntype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE ja kyseessä on alkuperäisen epätäydellisen tai alkuperäisen täydellisen vienti-ilmoituksen hylkäys, NIIN tietoa ei ilmoiteta. MUUTEN tässä tietoelementissä ilmoitetaan MRN. Epäämispäivä ja aika D an..22 [Response] Declaration rejection optionaldatetimetype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE tai TSR, NIIN ilmoitetaan epäämisen päiväys ja aika. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Ilmoituksen viitenumero D an..35 [Response.Declaration] (UCR) traderreference (LRN) GoodsShipment JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan ilmoituksen viitenumero, mikäli se on pystytty ilmoitussanomalta lukemaan. MUUTEN ilmoitetaan ilmoituksen viitenumero. Ylimääräinen viitenumero D an..35 [Response.Declaration] (UCR) additionaltrader Reference GoodsShipment JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan ylimääräinen viitenumero, mikäli se on pystytty ilmoitussanomalta lukemaan. MUUTEN ilmoitetaan ylimääräinen viitenumero. (TULLISELVITYS-) TOI- R MIPAIKKA X Viitenumero R an8 [Response] ContactCustomsOffice (CustomsOffice.Location) customsofficecode identification Ilmoitetaan sen tullitoimipaikan tunnus, jossa vienti-ilmoitus on käsitelty automaattisesti tai manuaalisesti (FI Tullauskeskus, vienti). Tullitoimipaikan nimi R an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party) name CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoitusta käsittelevän tullitoimipaikan nimi. Jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä, ilmoitetaan käsittelijän tullitoimipaikan nimi, muuten "Sähköinen tullauskeskus". Tullipiiri R an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party) name2 CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoitusta käsittelevän tullitoimipaikan tullipiiri. Jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä, ilmoitetaan käsittelijän tullipiirin nimi, muuten "Tulli". Yhteyshenkilön nimi D an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Contact) name CustomsOffice Tullihallitus, Suomi

14 Viennin statussanoma Kansallisesti määritelty rakenne 4/4 (Kansallinen sanoma) Taso RDO Muoto Polku (Yleinen tyyppi) tyyppi Lisäselvityspyyntö (TLP): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Menettelyyn luovutuksen epääminen (TEP): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Mitätöinti (TMI): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Oikaisupäätös (TOI): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Virhe (TER): Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän nimi. Muut sanomat: Ilmoitetaan "ELEX". Yhteyshenkilön puhelinnumero D an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Communication) te- CustomsOffice lephone Jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä, ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän puhelinnumero. Muuten ilmoitetaan Sähköisen tullauskeskuksen yhteinen puhelinnumero. Yhteyshenkilön faksinumero D an..35 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Communication) telefax CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän faksinumero, jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä. Muuten ilmoitetaan sähköisen tullauskeskuksen faksinumero. Yhteyshenkilön sähköposti D an..00 [Response.ContactCustomsOffice] (Party.Communication) type CustomsOffice Ilmoitetaan ilmoituksen käsittelijän sähköpostiosoite, jos ilmoitus on ollut manuaalisessa käsittelyssä. Muuten tietoa ei ilmoiteta. TOIMINNALLINEN VIRHE D 999X JOS Sanoman tarkoitus, koodi = TDE tai TER, NIIN tietoryhmä = R. MUUTEN ei käytössä. Virhetyyppi Virhetaso D an..9 [Response] Error (Pointer) documentsection code an..2 JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE tai TER, NIIN ilmoitetaan millä tasolla sanomassa virhe on. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Käytettävät koodit: Virhe on ollut otsikkotasolla 0 Virhe on ollut tavaraerätasolla Virheellinen tavaraerä D n..3 [Response] Error (Pointer) sequence sequencenumbertype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE tai TER ja virhe on ollut tavaraerällä, NIIN ilmoitetaan virheellisen tavaraerän numero. JOS virhe on otsikkotasolla, NIIN arvo = '0'. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Virheosoitin Virheteksti D an..255 [Response] Error additionaldescription code text JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan virheteksti. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Virhesyy Virhekoodi D an..3 [Response] Error validation code Koodiluettelo 9999 JOS 'Sanoman tarkoitus' = TDE, TSR tai TER, NIIN ilmoitetaan virhekoodi. MUUTEN tietoelementtiä ei käytetä. Lisätietoja D an..000 [Response] AdditionalInformation description longdescriptiontype JOS 'Sanoman tarkoitus' = TLP, TTI, TMI, TOI, TLU tai TEP, NIIN ilmoitetaan Tullin sanomaan liittyvä teksti. MUUTEN tietoelementti ei ole käytössä. Tullihallitus, Suomi

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä).

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä). 6 SARAKKEET, JOTKA -ILMOITTAJA TÄYTTÄÄ Päälomakkeella käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 5-8, 14-15, 18-22, 24-26, 29-42, 44-49 ja 54. Saraketta A käytetään erikseen mainituissa tapauksissa. Lisälehdillä

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/15 Sanomien tietosisältö versio 2.1

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/15 Sanomien tietosisältö versio 2.1 Vieti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /5 Saomie tietosisältö versio 2. Saoma Schema Sivu Tietomalli 2 Saomaliikee 3 Saomat toimijalta Tullille IE55 Vieti-ilmoitussaoma FIExportDeclaratio 4 IE54 Mitätöitipyytö

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

1.1. Passituksesta vastaava

1.1. Passituksesta vastaava Etusivu Haku Passituksesta vastaavan tiedot on tallennettu Toimijan luonne P - Yksityishenkilö/ei-EU Y-tunnus / Henkilötunnus 12.05.1966 TIR Haltijan tunnus Yrityksen nimi / Nimi Ivan Ivanov Lähiosoite

Lisätiedot

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 3 Lomake LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 8 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä 19 Kontti 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35.

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. 1 Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. Tunnistautunut ilmoittaja hakee ilmoituksen, jolle aikoo tehdä oikaisupyynnön. Ilmoituksen tilan pitää olla joko luovutettu

Lisätiedot

Nettivienti, käyttöohjeet

Nettivienti, käyttöohjeet 1 Nettivienti, käyttöohjeet 8.11.2013 ETUSIVU Nettipalvelun etusivulla näkyy yleistä tietoa sovelluksesta, linkki käyttöehtoihin ja käyttöohjeisiin, linkki Taric-hakuun sekä järjestelmätiedotteet ja puhelinpalvelun

Lisätiedot

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. Tuonnin asiakasohje 51/2016 Sisäinen jalostus tulli.fi 12.1.2017 korvaa ohjeen 26.10.2015 Sisäinen jalostus Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa unionin tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi.

Lisätiedot

TIR-carnet n täyttöohjeet

TIR-carnet n täyttöohjeet TIR-carnet n täyttöohjeet Tullihallitus Dnro Antopäivä 81/010/11 18.5.2011 Säädösperusta: Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen liite 1 Tullilaki 1466/94, 4 2 kohta Voimassaoloaika: 1.7.2011 lukien toistaiseksi.

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2015 C(2015) 9248 final ANNEXES 1 to 13 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET asiakirjaan Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Puhelin: Hankintaviranomainen (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/18/EY)

Puhelin: Hankintaviranomainen (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/18/EY) EUROOPAN UNIONI Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faksi (+352) 29 29 42 670 Sähköpostiosoite ojs@publications.europa.eu Tietoja ja lomakkeita verkossa

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Pyyntö: Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää vain kohdat 1, 2, 5, 7 ja 12) Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää

Lisätiedot

Yhteisön sisäisen kaupan todistus

Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.1. Lähettäjä Yhteisön sisäisen kaupan todistus I.2. Todistuksen viitenumero I.2.a. Paikallinen viitenumero: I.3. Toimivalnen keskusviranomainen Osa I: Saapuvaa erää koskevat tiedot I.4. Toimivalnen paikallishallintoviranomainen

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

AREX SANOMA-ASIAKKUUS

AREX SANOMA-ASIAKKUUS versio 2.0 ASIAKASOHJE AREX SANOMA-ASIAKKUUS OPAS YLEISILMOITTAMISEN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISILMOITTAMISEN (AREX) SANOMAILMOITTAJA... 3 1.1 AREX-sanomaliikenteessä

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tuonnin asiakasohje 47/2015 Tietty käyttötarkoitus (end-use) tulli.fi 27.1.2017 korvaa version 1.2 7.3.2016 Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2014 (OR. en) 16988/14 ADD 1 SAN 490 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. joulukuuta 2014 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö LIITTEET

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen*

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* * Hinnasto voimassa toistaiseksi (uuden version julkaisuun asti) www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä 1 (8) uusi hakemus muutoshakemus* Ks. hakemuksen täyttöohje YRITYKSEN TIEDOT Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero Yrityksen postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Yrityksen käyntiosoite Yrityksen kotipaikka

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä Ohjeen sisältö: Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä 1. Pakolliset Synkka-tuotetietopankin kentät, joista annetaan varoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1 Valmisyksikkömaksu 1.1.2 Kuormausyksikön purkamismaksu 1.2 Tuontirahdin

Lisätiedot

Tehokkuutta kuljetustoimintoihin. Heikki Laaksamo, TIEKE, 23.5.2012

Tehokkuutta kuljetustoimintoihin. Heikki Laaksamo, TIEKE, 23.5.2012 Tehokkuutta kuljetustoimintoihin Heikki Laaksamo, TIEKE, 23.5.2012 SÄTKY Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa Hankkeessa on luotu työkaluja, jotka mahdollistavat suomalaisen logistiikan

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Ilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisestä 1

Ilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisestä 1 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu Ilmoitus julkisia

Lisätiedot

Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä

Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä Sanomaliikenneopas asiakkaille EMCS-järjestelmä 13.6.2008 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 Aikavyöhyke... 3 Sanomien tarkistaminen... 3 2. TAVARAN VASTAANOTTAJAN TOIMINNOT...5 AAD:n vastaanottaminen...

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 2760 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

Tullihallituksen päätöksen 204/010/2010 liite 1

Tullihallituksen päätöksen 204/010/2010 liite 1 Tullihallituksen päätöksen 204/010/2010 liite 1 Sisällysluettelo 1. YHTEISÖÖN MERITSE JA LENTOTEITSE SAAPUVAT TAVARAT...2 1. 1. Alus saapuu suoraan kolmannesta maasta...2 1.2 Alus saapuu yhteisömaasta

Lisätiedot

1 http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/ohjeita_tuon

1 http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/ohjeita_tuon Sivu/sivut 1 / 6 Nämä ohjeet päivitetään nettiympäristössä. Viimeisin versio (päivitysajankohta ohjeen lopussa) tästä ohjeesta tulee aina vielä varmistaa / kopioida ko. nettisivulta: 1 http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/ohjeita_tuon

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

Valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomien siirtojen määräpaikan muutoksen korvaava ilmoitus

Valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomien siirtojen määräpaikan muutoksen korvaava ilmoitus Täyttöohje 1 (4) Valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomien siirtojen määräpaikan muutoksen korvaava ilmoitus Kun Suomen valmisteverollisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

Ennakolta annettu täydellinen vientituki-, vientivelvoite- ja interventiovienti-ilmoitus.

Ennakolta annettu täydellinen vientituki-, vientivelvoite- ja interventiovienti-ilmoitus. 1(31) FEOGA Nettivienti, kenttäkohtaiset ohjeet 2.5.2012 Feogailmoitus Ennakolta annettu täydellinen vientituki-, vientivelvoite- ja interventiovienti-ilmoitus. Etusivu Etusivulla käyttäjä voi valita käyttöliittymän

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Verohallinnon infotilaisuus FATCA-, CRS- ja DAC2- velvoitteista

Verohallinnon infotilaisuus FATCA-, CRS- ja DAC2- velvoitteista Verohallinnon infotilaisuus FATCA-, CRS- ja DAC2- Muutokset FATCA-vuosi-ilmoitukseen vuodelta 2016 Yleisimpiä virheitä vuoden 2015 FATCA-vuosi-ilmoittamisessa CRS- ja DAC2-vuosi-ilmoitus vuodelta 2016

Lisätiedot

N:o 1050 4363. Liite 1 Rajanylityspaikat ja rajatarkastusasemat, asemien aukioloajat sekä asemilla tarkastettavat elintarvikkeet ja tuotteet...

N:o 1050 4363. Liite 1 Rajanylityspaikat ja rajatarkastusasemat, asemien aukioloajat sekä asemilla tarkastettavat elintarvikkeet ja tuotteet... N:o 1050 4363 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Liite 1 Rajanylityspaikat ja rajatarkastusasemat, asemien aukioloajat sekä asemilla tarkastettavat elintarvikkeet ja tuotteet... 4364 Liite 2 Tuontierien eläinlääkinnällinen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi ja osoitteet Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

Tuotetietojen tallennuskoulutus

Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Päivän oppimistavoite Synkka Tuotteen toiminnallisuudet tutuksi Osaan perustaa vähittäistuotteen ja kuljetuspakkauksen Tiedän miten pakkaushierarkia

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

NSB. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopäivämäärä. Asiakkaan viite

NSB. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopäivämäärä. Asiakkaan viite NSB VEROILMOITUS Eräiden polttoaineiden valmisteveroja /5 Valtuutettu varastonpitäjä Rekisteröity vastaanottaja Rekisteröimätön verovelvollinen Maakaasun rekisteröity käyttäjä Maakaasuverkonhaltija Polttoturpeen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET KANSAINVÄLISET -KOODISÄÄNNÖKSET 1 Kansainväliset -koodisäännökset Kansainväliset -koodisäännökset määrittelevät yhtenäiset säännöt, milloin vähittäistuotteelle/lajitelmalle tai kuljetuspakkaukselle on

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintayksikkö I.1) Nimi ja osoitteet 1 (ilmoittakaa kaikki menettelystä vastaavat hankintayksiköt)

Lisätiedot

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki 1 Sisällys 1 Elintarviketietoasetus EU 1169/2011... 3 2 Elintarviketietoasetuksen vaatimien tietojen ilmoittaminen... 3 3 Pakollisesti

Lisätiedot

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 2 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE (versio 1.0) 1 Yleistä... 3 2 SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö... 4 2.1 MessageActionCode...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot