ServRate - Uudistuva palveluliiketoiminta kilpailukyvyn lähteenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ServRate - Uudistuva palveluliiketoiminta kilpailukyvyn lähteenä"

Transkriptio

1 ServRate - Uudistuva palveluliiketoiminta kilpailukyvyn lähteenä Serve Research Brunch Kansallissali, Helsinki Tutkijat KTM Mari Ainasoja ja KTM Sanna Rytövuori

2 Projektin perustiedot Toteuttaja: Tampereen yliopiston CIRCMI-tutkimusryhmä Kesto: Laajuus: 41 htkk Budjetti: noin euroa Suurin osa katetaan Tekesin Serve-ohjelman rahoituksella ja Tampereen yliopiston omarahoitusosuudella Osallistujaorganisaatiot Kaupan Työnantajaliitto ry Teknologiateollisuus ry Finpro ry 2

3 Tutkimuksen tavoitteet 1. TAVOITE Kehittää toimintatapa palveluliiketoiminnan uudistumiskyvyn mittaamiseksi ja arvioimiseksi Mittariston kehittäminen Mittariston pilotointi Toimintatavan luominen mittariston hyödyntämiseen 2. TAVOITE Tunnistaa keskeisimmät kehityskohteet palveluliiketoiminnan uudistumisessa toimialatasolla Palveluliiketoiminnan uudistuminen Suomessa Vertailutieto palveluliiketoiminnan uudistumisesta kansainvälisillä markkinoilla 3

4 Projektin kulku 2. Mittariston yhteiskehittäminen Johtoryhmätyöpajat Asiantuntijatyöpajat Määrällinen esitutkimus 1. Taustatutkimus ja arviointiteemojen kokoaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Asiantuntijahaastattelut Case-haastattelut edelläkävijäyrityksille 3. Mittariston pilotointi Suomessa Pilotin suunnittelu Pilottikyselyn toteuttaminen Aineiston analyysi Mittariston toimivuuden arviointi MITTARISTON JATKUVA MUOKKAUS JA PÄIVITYS PALAUTTEEN PERUSTEELLA 5. Tiedon jakaminen Tieteelliset artikkelit Käytännönläheiset tuloskoosteet Toimialajärjestöjen tilaisuudet ja työpajat yrityksille Laajempi tiedottaminen 4. Mittariston pilotointi kansainvälisessä vertailussa Kv-pilotoinnin suunnittelu Pilottikyselyn toteuttaminen Aineiston analyysi Mittariston toimivuuden arviointi kv-vertailussa

5 Mittariston kehittäminen Laaja taustatyö Etukäteisolettamus: Uudistumiskyky rakentuu: A. Asiakasymmärryksestä B. Johdon tuesta ja asenteesta C. Tarvittavan osaamisen kehittämisestä D. Toiminnan tuloksellisuudesta Onko näin? Konfirmatorinen faktorianalyysi (CFA) eli mittariston testaus teorian/ennakkonäkemyksen pohjalta Haaste: Vastausten vähäinen määrä väittämien lukumäärään nähden Tulos: Em. neljä faktoria (A-D) eivät anna luotettavaa tulosta 1. Vaihe Tarkastelu alafaktori kerrallaan Tiivistämistä ja karsintaa 5

6 Mittariston kehittäminen 2. Vaihe Uusi aineistolähtöinen faktorien kokonaistarkastelu (EFA) Tulos: Viisi faktoria eli yrityksen jatkuvan uudistumisen taustalla olevaa keskeistä tekijää Ennakkonäkemys: A. Asiakasymmärrys B. Johdon tuki ja asenne C. Tarvittavan osaamisen kehittäminen D. Toiminnan tuloksellisuus Lopullinen mittaristo: 1. Markkinoiden haistelu 2. Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen 3. Johdon uudistushalukkuus 4. Toimintamallin selkeys 5. Asiakaskeskeisyys 6

7 Tekijät yrityksen jatkuvan uudistumisen taustalla Asiakaskeskeisyys *) 5,14 4,82 4,98 Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen *) Johdon uudistushalukkuus Markkinoiden haistelu 4,84 5,10 4,96 4,78 4,77 4,77 4,46 4,59 4,53 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Toimintamallin selkeys **) Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 4,12 4,60 4, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

8 Työpaja Tehtävä: Olette Konsultti Koponen ja tehtävänne on neuvoa joko kaupan tai teollisuuden alan yrittäjää uudistumispyrkimyksissä. Tee Best Practices -lista pöytänne nimikkofaktorista Listatkaa toimivat käytännöt Varoittakaa selkeistä sudenkuopista Aikaa 15 minuuttia Valitkaa ryhmästänne tulosten esittelijä 8

9 Suomen toimialavertailut 9

10 Tekijät yrityksen jatkuvan uudistumisen taustalla Asiakaskeskeisyys *) 5,14 4,82 4,98 Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen *) Johdon uudistushalukkuus Markkinoiden haistelu 4,84 5,10 4,96 4,78 4,77 4,77 4,46 4,59 4,53 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Toimintamallin selkeys **) Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 4,12 4,60 4, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

11 Asiakaskeskeisyys toimialoittain ~80% KA Teollisuus (N=122) ,1 ~65% Kauppa (N=119) ,8 ~70% Yht. (N=241) , % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin huonosti huonosti melko huonosti ei huonosti eikä hyvin melko hyvin hyvin erittäin hyvin

12 Asiakaskeskeisyys Asiakkaiden näkökulma on suunnitelmissa v ahvasti mukana heti alusta alkaen, kun linjaamme tulev aisuuden toimintaamme. Tuotteiden ja palv eluiden kehittämisestä v astaavat henkilöt tuntevat asiakaskuntamme tarpeet. Asiakastarpeita koskev a tietämys liikkuu meillä kaikille sitä tarvitseville. Meillä on tapana uudistaa toimintaamme asiakkaiden toiminnan tai asiakaspalautteen perusteella.***) Kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaiden kanssa (esim. osallistamalla asiakkaita kehitystyöhön taisuunnittelemalla ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa).***) Keräämme asiakkailta aktiivisesti palautetta ja kehittämisideoita (esim. keskustelut myyntitilanteessa, asiakkaiden hav ainnointi, asiakastutkimukset).**) 5,41 5,10 5,26 5,17 5,22 5,20 4,94 5,06 5,00 5,21 4,61 4,91 5,27 4,45 4,87 5,13 4,53 4,83 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Ymmärrämme myös pot entiaalisen asiakaskuntamme tarpeet. Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 4,88 4,79 4, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

13 Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen toimialoittain 65% KA Teollisuus (N=122) ,8 ~75% Kauppa (N=119) ,1 70% Yht. (N=241) , % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin huonosti huonosti melko huonosti ei huonosti eikä hyvin melko hyvin hyvin erittäin hyvin

14 Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen (kuva 1/2) Jokaisella on samat mahdollisuudet saada läpi kehittämisideansa asemasta riippumatta. 5,30 5,49 5,39 Toiminnan jatkuva kehittäminen pienin askelin on meille luonteva osa työtämme. 5,24 5,44 5,34 Johto huolehtii, että esimerkit onnistuneista asiakastarinoista kiertävät henkilöstömme keskuudessa.*) Johto antaa henkilöstölle tunnustusta hyvistä kehittämisideoista. 5,13 5,50 5,31 5,21 5,28 5,24 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Meillä on tapana ideoida yhdessä, jotta asiakkaiden tarpeet saadaan paremmin täytettyä. 5,02 5,26 5,14 Eri henkilöt, tiimit ja osastot tietävät toistensa työstä riittävästi kehittääkseen toimivia kokonaisratkaisuja asiakkaille.*) 4,76 5,12 4,93 Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

15 Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen (kuva 2/2) Myyjämme osaavat myydä yksittäisten tuotteiden sijaan laajempia kokonaisuuksia. 4,86 4,99 4,93 Ilmapiirimme rohkaisee näkemään tuloksettomat kokeilut oppimiskokemuksina eikä epäonnistumisina.*) 4,74 5,08 4,91 Henkilöstömme ymmärtää oman työnsä merkityksen palvelukonseptien onnistuneelle toteuttamiselle.***) Myyjämme ovat taitavia löytämään asiakkaille ratkaisuja, joita he eivät itse ole osanneet kysyä. 4,39 5,15 4,75 4,49 5,01 4,75 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Johto tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittää itseään palvelubisneksen kannalta olennaisilla osaalueilla. 4,38 4,59 4,49 Meillä on tapana kokeilla vaihtoehtoisia ideoita käytännössä valitaksemme niistä vain parhaat laajamittaiseen toteutukseen. 4,30 4,50 4,40 Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

16 Johdon uudistushalukkuus toimialoittain KA 63% Teollisuus (N=123) ,8 66% Kauppa (N=119) ,8 64% Yht. (N=242) , % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin huonosti huonosti melko huonosti ei huonosti eikä hyvin melko hyvin hyvin erittäin hyvin

17 Johdon uudistushalukkuus (kuva 1/2) Jos johdolla on vahva näppituntuma uudistuksen hyödyistä, niitä kohti pyritään sitkeästi pienistä vastoinkäymisistä huolimatta. 5,41 5,51 5,46 Tarjoamme jotain enemmän tai jotain uutta verrattuna kilpailijoihin. Tavoittelemme määrätietoisesti suurempaa roolia asiakkaan liiketoiminnassa/elämässä (esim. osatoimittajasta ratkaisuliiketoimintaan tai tuotteiden jakelusta osaksi elämäntyyliä). 5,13 5,18 5,16 5,32 4,97 5,15 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Meillä on palava halu visioidemme toteuttamiseen.*) 4,84 5,28 5,06 Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

18 Johdon uudistushalukkuus (kuva 2/2) Meillä on rohkeutta tehdä toimintaamme suuriakin muutoksia, vaikka ne vaativat uutta osaamista. 4,99 4,93 4,96 Kyseenalaistamme toimialalla vallitsevia toimintatapoja ja näkemyksiä. 4,52 4,76 4,64 Olemme määritelleet voimakkaan kasvun keskeiseksi tavoitteeksemme. 4,39 4,50 4,45 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Resurssimme suunnataan riskialttiiseenkin kehittämiseen eikä vain nykyisen toiminnan jatkamiseen.*) 4,58 4,11 4,35 Meillä on henkilöitä, jotka pystyvät irtautumaan päivittäisestä tulipalojen sammuttamisesta palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. 3,97 3,59 3,79 Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

19 Markkinoiden haistelu toimialoittain 54% KA Teollisuus (N=123) ,5 62% Kauppa (N=119) ,6 58% Yht. (N=242) , % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin huonosti huonosti melko huonosti ei huonosti eikä hyvin melko hyvin hyvin erittäin hyvin

20 Markkinoiden haistelu (ei tilastollisesti merkitseviä eroja) Seuraamme jatkuvasti merkkejä ja mittareita tulevaisuuden muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaamme. 4,87 4,87 4,87 Haemme aktiivisesti ideoita myös muilta toimialoilta ja markkinoilta. 4,29 4,58 4,44 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Osaamme tunnistaa, milloin markkinat ovat valmiita uusille palveluille tai toimintatavoille. 4,18 4,31 4, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyv in

21 Toimintamallin selkeys toimialoittain 40% KA Teollisuus (N=119) ,1 53% Kauppa (N=118) ,6 47% Yht. (N=237) , % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % erittäin huonosti huonosti melko huonosti ei huonosti eikä hyvin melko hyvin hyvin erittäin hyvin

22 Toimintamallin selkeys Osaamme hinnoitella palvelumme sekä tuotteita ja palveluita yhdistävät kokonaisuudet.*) 4,41 4,63 4,84 Tiedämme palvelukonseptien kehittämisestä ja toteuttamisesta syntyvät kustannukset.***) Olemme määritelleet palvelujen roolin ansaintamallissamme. 4,03 4,73 4,38 4,08 4,44 4,25 Teollisuus (N= ) Kauppa (N= ) Yht. (N= ) Meillä on toimiva malli palvelujen ja palvelukonseptien kehittämiseen.*) 3,94 4,15 4,37 Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) me lkein merkitsevä erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin

23 Keskustelua/palautetta Kommentteja uudistumismittaristosta? Jäikö jotain oleellista mittariston ulkopuolelle? Tulokset yllättävää/itsestään selvää? 23

24 Maakohtaiset vertailut toimialoittain Teollisuus: Suomi Ruotsi Saksa Kauppa: Suomi Ruotsi Iso-Britannia 24

25 Faktorit kaupan toimialalla, maakohtainen vertailu Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen *) 5,10 5,14 5,43 5,22 Asiakaskeskeisyys ***) 4,82 5,17 5,14 5,51 Johdon uudistushalukkuus ***) 4,77 5,09 5,07 5,41 Markkinoiden haistelu ***) 4,59 5,11 5,05 5,55 Toimintamallin selkeys ***) Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 4,60 4, erittäin huonosti Keskiarvo Suomi (n= ) Ruotsi (n=93-95) Iso-Britannia (n=99-100) Yht. (n= ) 4,98 5,54 erittäin hyvin

26 Faktorit teollisuuden toimialalla, maakohtainen vertailu Asiakaskeskeisyys 5,14 5,23 5,42 5,26 Johdon uudistushalukkuus ***) 4,78 4,96 5,01 5,31 Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen *) Markkinoiden haistelu ***) 4,84 5,01 5,16 5,00 4,46 4,74 4,88 5,46 Toimintamallin selkeys ***) 4,12 4,46 4,55 5,08 Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin Suomi (n= ) Ruotsi (n=98-99) Saksa (n=113) Yht. (n= )

27 ServRate-uudistumismittaristo - Osuttiinko oikeaan? 27

28 Faktorit yrityksen Uudistumisen innovatiivisuuden osatekijät suhteessa ja innovatiivisuus, kilpailijoihin mukaan toimialakohtainen toimialoittaintarkastelu Asiakaskeskeisyys ***)T+K 4,42 4,87 5,15 5,59 Markkinoiden haistelu ***)T+K Johdon uudistushalukkuus ***)T+K Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen ***)T Toimintamallin selkeys ***)T, **)K Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 3,79 4,15 4,18 4,37 4,21 4,99 4,97 4,62 5,19 4,94 5,24 4,64 4,23 4,92 5,23 5, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin Teollisuus: Ei edelläkävijät (N=73-77) Teollisuus: Edelläkävijät (N=46) Kauppa: Ei edelläkävijät (N=53) Kauppa: Edelläkävijät (N=64-65) Itsearvio innovatiivisuudesta suhteessa kilpailijoihin: - Ei edelläkävijät: Pääosin joko vakiintuneisiin käytäntöihin tukeutuva tai aktiivinen seurailija - Edelläkävijät: Pääosin edelläkävijä

29 Uudistumisen osatekijät ja uudistumiskyvyn itsearvio, Faktorit kyvyn uudistaa toimialakohtainen liiketoimintaa tuloksekkaasti tarkastelu mukaan toimialoittain Asiakaskeskeisyys ***)T+K 3,89 4,73 5,21 5,52 Markkinoiden haistelu ***)T+K 3,57 3,81 5,04 5,04 Johdon uudistushalukkuus ***)T+K 3,58 4,16 5,32 5,24 Teollisuus: Ei uudistuskykyiset (N=52-53) Teollisuus: Uudistuskykyiset (N=61-64) Kauppa: Ei uudistuskykyiset (N=33-34) Kauppa: Uudistuskykyiset (N=83) Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen ***)T+K Toimintamallin selkeys ***)T+K Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 3,62 3,64 4,42 4,40 4,52 5,19 5,03 5, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin Itsearvio kyvystä uudistaa liiketoimintaa tuloksekkaasti: - Ei uudistuskykyiset: huono/melko huono/välttävä/tyydyttävä - Uudistumiskykyiset: melko hyvä/ hyvä/erinomainen

30 Uudistumisen osatekijät ja yrityksen talous, toimialakohtainen tarkastelu Faktorit yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan toimialoittain Asiakaskeskeisyys *)Kauppa 4,57 5,14 5,15 5,00 Markkinoiden haistelu *)Kauppa 4,38 4,55 4,28 4,80 Johdon uudistushalukkuus Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen Toimintamallin selkeys *)Kauppa Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 4,19 4,04 4,26 4,73 4,84 4,56 4,90 4,76 4,94 5,07 5,09 4, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin Teollisuus: Ei menestyjät (N=64-65) Teollisuus: Menestyjät (N=55-57) Kauppa: Ei menestyjät (N=51-52) Kauppa: Menestyjät (N=66) Itsearvio yrityksen taloudellisesta tilanteesta: - Ei menestyjät: huono/välttävä/ tyydyttävä - Menestyjät: hyvä/erinomainen

31 Uudistumisen osatekijät ja teollisuuden palveluliiketoiminnan rooli Faktorit palveluliiketoiminnan roolin mukaan teollisuudessa Asiakaskeskeisyys **) Markkinoiden haistelu **) 4,16 4,95 4,81 5,46 Ei palvelusuuntautuneet: - vain pakollisiset palvelut (esim. takuut) - ei laskutettavia palveluja, joitain kuitenkin tuotemyynnin tukemiseksi - palveluja kehitetty tarpeen tullen muutamia asiakkaita varten Johdon uudistushalukkuus ***) 4,43 5,23 Ei palvelusuuntautuneet (N=65) Palvelusuuntautuneet (N=52) Rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen **) Toimintamallin selkeys ***) Ero tilastollisesti: ***) erittäin merkitsevä **) merkitsevä *) melkein merkitsevä 3,58 4,63 4,77 5, erittäin huonosti Keskiarvo erittäin hyvin Palvelusuuntautuneet: - valmis valikoima tuotteistettuja palveluita - ratkaisut/palvelut keskeinen osa liiketoimintaa

32 Kiitos! Mari Ainasoja: / Sanna Rytövuori: /

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011

myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011 myynnin uusi sukupolvi näkökulma Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011 Executive summary Suomalainen graafinen ala on suurten muutosten ja valintojen

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUKSEN IMPLEMENTOINNIN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Upm-Kymmene Oyj

TÄRKEIMMÄT TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUKSEN IMPLEMENTOINNIN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Upm-Kymmene Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TÄRKEIMMÄT TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUKSEN IMPLEMENTOINNIN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Upm-Kymmene Oyj Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Palvelumyynti - uskallusta luvata? Palveluiden myynti vaatii aivan erilaista osaamista kuin perinteinen tuotemyynti. Tuotteet voivat olla hyvin samankaltaisia,

Lisätiedot

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lahden yksikkö LIITU Liiketoiminnan tutkimusyksikkö Lappeenranta University of Technology Lahti Unit LIITU Unit of Business Research Tutkimusraportti Research Report

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä PK -yrityksen kasvun opas Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Johdatus kasvuun... 3 1.1. Tavoitteena PK-yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen... 3 1.2. Innovaatio on jotakin uutta, käyttöön otettua

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä- Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä- Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä- Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämä 2020 -esiselvitys Marja-Liisa Manka & Laura Bordi Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013 Työn 1 / 2013 tuuli Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Toimitusjohtaja KTT Paula Kirjavainen, Novetos Oy Professori Kari Lilja, Aalto

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot