KELAN KIILA-KURSSIEN ESIVALINTAPROSESSI JA KESKITETTY PÄÄTÖKSENTEKO alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELAN KIILA-KURSSIEN ESIVALINTAPROSESSI JA KESKITETTY PÄÄTÖKSENTEKO alkaen"

Transkriptio

1 KANSANELÄKELAITOS MUISTIO Etuuspalvelujen lakiyksikkö Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuspalvelujen ryhmä KELAN KIILA-KURSSIEN ESIVALINTAPROSESSI JA KESKITETTY PÄÄTÖKSENTEKO alkaen

2 2 Sisällysluettelo YLEISET OHJEET ESIVALINTATAHO / HAKIJATAHO JA PALVELUNTUOTTAJA Esivalintataho Lomakkeet ja aikataulut Tietojen tarkistaminen Toistuva hakeminen kurssille Kurssien siirtäminen tai peruuttaminen Kuntoutuksen jatkaminen poissaolojen jälkeen Päätöksen lakkauttaminen Myöhästynyt hakemus Kuntoutuspäätöksiä ei ole vielä tehty Kuntoutuspäätökset kyseiselle kurssille on jo tehty Tulkkauksen tarve Ennakkotiedon antamisesta hakijoille Toimenpiteet esivalinnan jälkeen Esivalinnan siirtyminen LIITTEET Liite 1 KIILAN esivalintakurssien ja kaikkien KIILA-kurssien keskitetyn päätöksenteon Kelan keskitetyt vakuutuspiirit ja yhteyshenkilöt Liite 2 Hakemuslomake KU 101 Hakemus Ammatillinen kuntoutus Liite 3 KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU Liite 4 Yhteenvetolomake Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU Liite 5 KIILA-kurssien esivalinta- ja keskitetty päätöksenteko, vuokaavio... 12

3 3 Kelan kurssien esivalintaprosessi ja keskitetty päätöksenteko YLEISET OHJEET Tämä KIILA-kurssien esivalintaprosessia ja keskitetty päätöksentekoa kuvaava muistio täydentää kuntoutuksen prosessikuvausta. Muistiossa on kuvattu esivalintatahon/hakijatahon ja palveluntuottajan tehtäviä esivalintaprosessissa. Kelan tehtäviä kuvataan tarkemmin laajemmassa versiossa, joka on laadittu Kelan vakuutuspiirien käyttöön. Muistiota tarkentavaa ja täydentävää tietoa on seuraavissa liitteissä: - KIILAN esivalintakurssien ja kaikkien KIILA-kurssien keskitetyn päätöksenteon Kelan keskitetyt vakuutuspiirit ja yhteyshenkilöt (Liite 1) - Hakemus Ammatillinen kuntoutus Hakemuslomake KU 101 (Liite 2) - KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 (Liite 3) (Ei koske yrittäjiä) - Yhteenvetolomake Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU 129 (Liite 4). - KIILA-kurssien esivalinta ja keskitetty päätöksenteko, vuokaavio (Liite 5) Liitteet 1-5 löytyvät internetistä Kelan sivustolta > Kuntoutuspalvelut > Kurssit > Kurssien esivalinta Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Kurssit > KIILA-kuntoutus > Kuntoutus > KIILA-kuntoutus Lisäksi lomakkeet löytyvät kohdasta > Kuntoutus

4 4 TEKIJÄ TYÖVAIHE 1. ESIVALINTATAHO / HAKIJATAHO JA PALVELUNTUOTTAJA Esivalintataho 1.1 Esivalintataho Kurssien esivalintatahona toimii hakijataho, joka on yleensä työpaikan työterveyshuolto. Esivalinta on käytössä lähinnä työpaikkakohtaisissa kursseissa. Esivalinnan tekevässä hakijatahon työryhmässä on oltava vähintään yksi terveydenhuollon ammattihenkilö. Palveluntuottaja ja hakijataho tiedottavat kursseista, kun ne on julkaistu. Kurssit ovat nähtävissä Kelan Internet-sivuilla Kuntoutuskurssihaussa Kurssien tiedoissa on ilmoitettu esivalintatahon osoite ja esivalintakursseissa hakuajan päättyminen. Kursseista on laadittu esivalinnan ja keskitetyn päätöksenteon prosessia kuvaavat vuokaavio (liite 5), joissa on kuvattu kurssien käsittelyvaiheet. 1.2 Lomakkeet ja aikataulut Kuntoutuja toimittaa suoraan esivalintataholle/hakijataholle tai Kelan vakuutuspiiriin - ammatillisen kuntoutuksen hakemuslomakkeen KU 101 (liite 2), - KIILA-kuntoutuksen ammatillisen selvityslomakkeen KU200 (liite 3) (Ei koske yrittäjiä) - lääkärinlausunto B:n muine mahdollisine liitteineen. Jos esivalintakurssin hakemus tullut ensin Kelaan, hakemus liitteineen toimitetaan esivalintataholle. Jos asiakas kieltää hakemuksen lähettämisen esivalintataholle, hakemus siirretään keskitettyyn vakuutuspiiriin käsiteltäväksi. Hakemuslomakkeella KU101 kysytään seuraavasti: Jos haluat, voit kieltää hakemuksesi lähettämisen esivalintataholle. Tällöin hakemuksesi käsitellään Kelassa ilman esivalintaa. Ko. kohdassa on rastitettava kohta, johon hakija rastittaa kohdan Kiellän hakemuksen lähettämisen työterveyshuoltoon. Jos hakija ei halua toimittaa hakemusta esivalintataholle, hakijan tulee toimittaa se Kelaan viimeistään hakuajan päättymispäivään mennessä. Esivalintataholla hakemukset on oltava vähintään noin 2 kuukautta ennen kurssin alkamista. Jos perustelluista syistä on tarpeen muuttaa hakuaikaa, esivalintatahon pitää ottaa ensin yhteyttä Kelan keskitetyn vakuutuspiirin yhteyshenkilöön sopiakseen asiasta. Jos muutos sopii vakuutuspiirille, palveluntuottaja korjaa hakuajan päättymispäivää koskevan muutoksen kuntoutuskurssijärjestelmään. Esivalinnan jälkeen hakemukset tulee toimittaa Kelaan kannanottoineen vähintään 1 kuukausi ennen kurssin alkamista.

5 5 1.3 Tietojen tarkistaminen Kun esivalintakurssin hakemus on käsittelyssä esivalintataholla, esivalintaho tarkistaa, että hakemuksessa on: - kaikki tarvittavat tiedot ja kurssinumero ja palveluntuottajan nimi - liitteenä enintään vuoden vanha lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, jossa kuvataan sairauden tai vamman nykytila ja perustellaan kurssin tarve - KU200 ammatillinen selvityslomake Jos hakemuksesta ei riittävästi selviä, mitä haetaan ja mihin aikaan, esivalintataho tarkentaa asiaa hakijalta. Kuntoutujan hakemus ei saa olla vuotta vanhempi kurssin alkaessa. Lisäksi esivalintatahon on varmistettava, että hakijan lääkärinlausunto on voimassa. Esivalintataho tekee esivalinnat hakemusten perusteella. Jos esivalintaho kutsuu hakijoita esivalintahaastatteluun, esivalintaho ilmoittaa hakijoille kutsun yhteydessä, ettei Kela korvaa haastattelukäyntiin mahdollisesti liittyviä matkakustannuksia, vaan hakija maksaa ne itse. Kuntoutujan kurssille osallistumisen arviointi - Esivalintataho arvioi kuntoutujan soveltuvuuden kurssille ja osallistumisen tarpeellisuuden suhteessa muihin hakijoihin. - Valinnat tehdään hakemusten perusteella. - Kelan keskitetty vakuutuspiiri tekee lopullisen valinnan ja ottaa huomioon päätöksenteossa kaikki hakijat, myös ne jotka eivät suostuneet esivalintaan. 1.4 Toistuva hakeminen kurssille Jos aiemmin TYK- tai KIILA-kuntoutuksessa ollut henkilö hakee uudelleen KIILA-kuntoutukseen, tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti. Lääkärinlausunnosta on löydyttävä perustelut toistuvalle kuntoutustarpeelle. Hyväksyttävä perustelu uudelle myönnettävälle KIILA-kuntoutukselle voi olla esim. uusiutunut työkyvyttömyyden riski Esivalintataho tarkistaa, että hakemuksessa ja/tai lääkärinlausunnossa on perustelu toistuvalle kuntoutustarpeelle. Jos tiedot ovat puutteelliset, esivalintataho pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään niitä. Jos hakijan TYK- tai KIILA-kuntoutus on aiemmin keskeytynyt, voidaan tapauskohtaisesti harkita uuden kurssin hakemista. 1.5 Kurssien siirtäminen tai peruuttaminen Kurssien kuntoutujamääristä, kurssien siirtämisestä ja peruuttamisesta on ohje standardin yleisen osan kohdassa 3.8. Sen mukaan kurssi toteutetaan, jos 8 kuntoutujan kurssille osallistuu vähintään 6 kuntoutujaa. Jos kursseilla on osallistujia edellä mainittuja kuntoutujamääriä vähemmän, palveluntuottaja voi siirtää kuntoutuksen alkamista samana kalenterivuonna viemällä uuden aikataulutiedon suoraan kurssijärjestelmään tai peruuttaa kurssin. Palveluntuottaja voi toteuttaa kurssin, jos kuntoutujia on vähintään kolme.

6 6 Kelan sivustolla palveluntuottajien ohjeet on myös ohjeita kurssien siirtämisestä ja peruuttamisesta ja viittaus tähän muistioon. Siirtäminen Kurssia voidaan siirtää, jos kurssille ei ole riittävästi hakijoita standardin yleisessä osassa kuvatun ohjeen mukaisesti. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kurssin siirtymisestä hakijoille ja Kelan keskitetyn vakuutuspiirin yhteyshenkilölle (etunimi.sukunimi(at)kela.fi) ja hakijatahoille/esivalintataholle Palveluntuottaja tekee suoraan kurssijärjestelmään extranetissä kurssiaikataulumuutoksen, jos se on mahdollista. Jos tietojen vieminen ei onnistu, palveluntuottaja ottaa yhteyttä Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmään sähköpostilla Siirrettävä kurssi on aloitettava aina sen vuoden aikana, jolle se on myönnetty. Kuntoutujan hakemus ei kuitenkaan saa olla vuotta vanhempi kurssin alkaessa. Lisäksi esivalintatahon/palveluntuottajan on varmistettava, että hakijan lääkärinlausunto ei ole vuotta vanhempi. Jos kurssi siirtyy ennen kun kurssin esivalinta on tehty, esivalintataho tiedustelee hakijoilta, sopiiko uusi aikataulu hakijoille vai haluavatko he hakea jollekin muulle kurssille. Jos hakija ei jää odottamaan siirtyvää kurssia, esivalintataho ilmoittaa asiasta Kelan yhteyshenkilölle ja lähettää hakemuksen, liitteet ja lomakkeen KU200 ja yhteenvetolomakkeen KU129 Kelan keskitettyyn vakuutuspiiriin. Kelan keskitetyn vakuutuspiirin yhteyshenkilö selvittää muut kurssivaihtoehdot ja asiakkaan toiveen. Jos kyseessä on kurssi, johon on jo tehty kuntoutuspäätökset, toimitaan kurssin siirtämisen suhteen samoin kuin edellä on kuvattu. Peruuttaminen Jos ammattialakohtainen kurssi on peruuntumassa ja myöhemmin ko. vuonna on vastaavia kursseja, palveluntuottaja selvittää, haluaako hakija muuttaa hakemuksensa koskemaan myöhempää kurssia. Jos hakija haluaa muuttaa hakemuksensa koskemaan myöhemmin toteutuvaa kurssia, palveluntuottaja varmistaa, että hakijan hakemus ei ole vuotta vanhempi kurssin alkaessa. Lisäksi palveluntuottajan on varmistettava, että hakijan lääkärinlausunto on voimassa myös myöhemmin toteutuvaa kurssia ajatellen. Kurssin peruuttamiseksi palveluntuottaja ottaa yhteyttä Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmään sähköpostilla ja ilmoittaa peruutuksesta perusteluineen. Lisäksi palveluntuottaja tiedottaa kurssin peruuttamisesta Kelan keskitetyn vakuutuspiirin yhteyshenkilölle (etunimi.sukunimi(at)kela.fi) Kuntoutuspalvelujen ryhmä ilmoittaa myös keskitetyn vakuutuspiirien yhteyshenkilölle ja keskitetyn vakuutuspiirin ryhmäsähköpostilaatikkoon kurssin peruutuksesta.

7 7 Jos kurssille on jo tehty kuntoutuspäätöksiä, palveluntuottaja ottaa yhteyttä hakijoihin ja Kelan KIILA-kurssien yhteyshenkilöön sopiakseen menettelystä. Ko. hakijoiden päätökset lakkautetaan ja he siirtyvät toiselle kurssille, jos niitä on tarjolla. Kelassa etsitään hakijoille vastaava toinen kurssi, jos sellainen on tarjolla, tai muita kuntoutusmuotoja. Asiakasta kuullaan ensin ja Kela tekee sen jälkeen lakkautuspäätöksen tai päätöksen muuhun kuntoutukseen Kuntoutuksen jatkaminen poissaolojen jälkeen - Jos kuntoutuja ei pysty osallistumaan kurssin alussa toteutettavaan tilannearvioon, hän ei voi aloittaa kurssia. Kuntoutujan tulee ottaa välittömästi yhteyttä Kelaan ja selvittää, miten kuntoutuksen toteuttamisen osalta menetellään. Kyseeseen voi tulla kurssin vaihtaminen. - Jos kuntoutuja sairastuu ennen kurssia tai tilannearvion jälkeen eikä pysty enää osallistumaan lainkaan kurssille, hän voi selvittää Kelan kanssa mahdollisuutta päästä myöhemmin toiselle, esim. ammattialakohtaiselle KIILAkurssille. - Jos kuntoutuja ei voi perustellusta syystä (esim. sairaus) osallistua jollekin kurssin ryhmäjaksolle, alkanutta kurssia ei keskeytetä. Tällöin palveluntuottaja ja kuntoutuja sopivat kurssin loppuun saattamisesta erikseen. Ryhmäjaksoa ei voi korvata eikä vaihtaa toisen kurssin vastaavalle jaksolle, vaan kurssin loppuunsaattamisessa hyödynnetään yksilöllisiä käyntikertoja standardin puitteissa. Ammattialakohtaisessa kurssissa voidaan yksilökohtaisesti harkita kuntoutuksen vaihtamista, jos löytyy myöhemmin vastaava kurssi. Jos kurssille valitun hakijan päätös lakkautetaan, palveluntuottaja saa Kelasta lakkautuspäätöksen tiedoksi. - Asiasta on annettu Kelan sivustolla Yhteistyökumppanien sivuilla kohdassa Kuntoutuksen palveluntuottajan ohjeet ohje nimellä Laskuttaminen äkillisen sairauspoissaolon yhteydessä ja kuntoutuksen jatkamisesta poissaolojen jälkeen. 1.7 Päätöksen lakkauttaminen - Jos kurssille valitun hakijan päätös lakkautetaan, palveluntuottaja saa Kelasta lakkautuspäätöksen tiedoksi. - Palveluntuottaja ilmoittaa lakkautuksesta esivalintataholle/hakijataholle. 1.8 Myöhästynyt hakemus Kuntoutuspäätöksiä ei ole vielä tehty - Jos esivalintakurssille tulee myöhässä hakemuksia asiakkaasta riippumattomasta syystä ja hakija olisi täyttänyt ammatillisen kuntoutuksen kriteerit, esivalintataho ottaa yhteyttä Kelan keskitettyyn vakuutuspiirin. - Keskitetty vakuutuspiiri selvittää tarvittaessa kuntoutuspalvelujen ryhmästä, onko muita kursseja kuten ammattialakohtaisia kursseja tarjolla, johon hakija voisi hakea.

8 8 - Jos hakemus tulee myöhään Kelan vakuutuspiiriin (ohi esivalinnan), Kelan keskitetty vakuutuspiiri selvittää, onko muita kursseja kuten ammattialakohtaisia kursseja tarjolla, johon hakija voisi hakea. - Jos kuntoutujapaikkoja on vielä vapaana, keskitetty vakuutuspiiri ja työterveyshuolto voivat vielä neuvotella asiasta Kuntoutuspäätökset kyseiselle kurssille on jo tehty Kursseille ei voida myöntää lisäpaikkoja. Keskitetty vakuutuspiiri katsoo, onko muita vastaavia kursseja tarjolla tai muuta kuntoutuspalvelua. Jos ammatillisen kuntoutuksen kriteerit täyttyvät, keskitetty vakuutuspiiri tekee myönteisen ei toimeenpanoa -päätöksen. Hakemus ei jää odottamaan uusia kursseja. 1.9 Tulkkauksen tarve Jos hakijataho tai palveluntuottaja saa tietoonsa kuntoutujan vieraan kielen tulkkaus tarpeen, se toimittaa tämän tiedon Kelan keskitettyyn vakuutuspiiriin yhdessä muiden kuntoutujan hakemuksen asiakirjojen kanssa. Keskitetty vakuutuspiiri ottaa kantaa tulkkauksen tarpeeseen kuntoutuspäätöksen yhteydessä. Kuntoutuksen palveluntuottaja saa kuntoutuspäätöksen ja tiedon tulkkausmahdollisuudesta. Kuntoutuspäätöksen yhteydessä toimitetaan kuntoutujalle ja kuntoutuksen palveluntuottajalle toimintaohjeet. Kuntoutuksen palveluntuottaja toimii ohjeiden mukaan ja toimittaa VATUkeskukseen kuntoutuskurssin ohjelman/kuntoutuksen toteuttamisen aikataulun ja tiedon kuntoutusajoista, joihin tarvitaan tulkkausta. Tutustu www. kela.fi sivulle lisättyyn Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa osioon, joka sisältää mm. yleistä tietoa vieraan kielen tulkkauksesta koosteen kuntoutustoimenpiteistä, joihin vieraan kielen tulkkaus on mahdollinen toimintaohjeita kuntoutuspalveluntuottajalle yhteystietoja 1.10 Ennakkotiedon antamisesta hakijoille Esivalintataho ei anna hakijoille ennakkoon tietoa kannanotoistaan, jotka se on ilmoittanut Kelalle lähettämissä lomakkeissa Toimenpiteet esivalinnan jälkeen Esivalintataho tekee esivalinnan kurssille ja täyttää yhteenvetolomakkeen KU129. Sen jälkeen se lähettää viimeistään 1 kuukautta ennen kurssin alkua kaikkia hakijoita koskevat hakemisasiakirjat Kelaan lopullista valintaa varten nimettyyn Kelan osoitteeseen. Osoitetiedot on saatavissa liitteessä 1.

9 9 Vakuutuspiirissä asiakirjat skannataan Kelan sähköiseen etuustyön hallintajärjestelmään. Esivalintatahon lähettämissä hakemisasiakirjoissa mukana ovat: - alkuperäinen hakemuslomake KU 101. Jos esivalintataholle on jo toimitettu Kelasta ko. lomake, Kelasta esivalintataholle lähetettyjä hakemuskopioita ei lähetetä takaisin Kelaan, jotta asiakirjat eivät tule skannattua Kelan etuustyön hallintajärjestelmään toiseen kertaan. - alkuperäinen lääkärinlausunto B. Kelasta esivalintataholle lähetettyjä lääkärinlausuntokopioita ei lähetetä takaisin Kelaan. - ammatillinen selvityslomake KU muut mahdolliset esivalintatahon omat lomakkeet. - yhteenvetolomake KU 129 Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa, johon kirjataan yhteenveto kaikista hakijoista. - Listaan kirjataan puollettavat hakijat (enintään kurssin kuntoutujien määrä). Lomakkeelle KU129 merkitään aina: - kurssin nimi ja numero - Kelan keskitetyn vakuutuspiirin ja Kelan yhteyshenkilön nimi - palveluntuottaja/kurssipaikka ja kurssin alkamisaika - esivalintatahon yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite Lomake KU 129 on tulostettavissa Kelan internetsivustolta >Kurssit > Kurssien esivalinta tai > Kuntoutus sekä kohdasta >kuntoutus>kiila-kuntoutus > Hakeminen >Tarkistuslista esivalintaan Esivalintatahoille on laadittu internetiin Työantajan sivuille tarkistuslista. Kaikki liitteet on oltava valmiina ennen kuin hakemus lähetetään Kelaan. Esivalintataho lähettää yhteenvetolomake KU129 ja hakemuslomakkeet liitteineen yhtenä nippuna Kelan nimettyyn vakuutuspiiriin. Päällimmäiseksi tulee yhteenvetolomake KU 129. Esivalintataho lähettää lisäksi Kelan keskitetyn vakuutuspiirin ryhmäpostilaatikkoon sähköpostitse tiedon siitä, että esivalinnan asiakirjat ja lista hakijoista on lähetetty Kelan vakuutuspiiriin. Kelan keskitettyjen vakuutuspiirien yhteyshenkilöstä ja ryhmäsähköpostilaatikoista ja PL-osoitteista on laadittu liite 1, joka on saatavissa internetistä www. Keskitetty vakuutuspiiri hoitaa lopullisen valinnan ja tekee myönteiset ja hylkäävät kuntoutuspäätökset. Niille KIILA-kuntoutuksen hakijoille, jotka eivät mahtuneet kurssille, mutta täyttävät ammatillisen kuntoutuksen kriteerit, tehdään myönteinen, ei toimeenpanoa päätös.

10 Esivalinnan siirtyminen Esivalintaho huolehtii siitä, että hakemusten lääkärinlausunnot ja suunnitelmat eivät ehdi vanheta. Esivalintataho ilmoittaa niille hakijoille, jotka eivät mahtuneet kurssille, että hakija voi hakea Kelasta esim. muuta ammattialakohtaista KIILA-kuntoutusta tai muita Kelan kuntoutuspalveluja, esim. muiden sairausryhmien kursseja. Vaihtoehtoisesti hakijataho hakee uutta työpaikkakohtaista kurssia, johon hakija voi hakea.

11

12 12 LIITTEET Liite 1 KIILAN esivalintakurssien ja kaikkien KIILA-kurssien keskitetyn päätöksenteon Kelan keskitetyt vakuutuspiirit ja yhteyshenkilöt Liite 2 Hakemuslomake KU 101 Hakemus Ammatillinen kuntoutus Liite 3 KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 Liite 4 Yhteenvetolomake Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU 129 Liite 5 KIILA-kurssien esivalinta- ja keskitetty päätöksenteko, vuokaavio

KELAN KIILA-KURSSIEN ESIVALINTAPROSESSI JA KESKITETTY PÄÄTÖKSENTEKO. 1.5.2016 alkaen

KELAN KIILA-KURSSIEN ESIVALINTAPROSESSI JA KESKITETTY PÄÄTÖKSENTEKO. 1.5.2016 alkaen KANSANELÄKELAITOS MUISTIO Etuuspalvelujen lakiyksikkö Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuspalvelujen ryhmä 21.6.2016 KELAN KIILA-KURSSIEN ESIVALINTAPROSESSI JA KESKITETTY PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä 15.10.2013 Esityksen sisältö Yhteistyöllä kohti parempia palveluja Sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä muistettavaa

Lisätiedot

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä 28.1.2014 Esityksen sisältö Yhteistyöllä kohti parempia palveluja Sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä muistettavaa

Lisätiedot

Standardit esimiestyön tukena

Standardit esimiestyön tukena Standardit esimiestyön tukena 21.1.2016 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuksen kehittämisryhmä Esityksen sisältö Esitykseen on otettu sellaisia

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa Merja Pouttu Suunnittelija, Kela 19.1.2017 Vieraan kielen tulkkaus uudistui 1.10.2016 Mikä uudistui? Tulkkauspalvelut on hankittu kilpailutuksen kautta Toimenpiteet,

Lisätiedot

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Esityksen sisältö Kuntoutusryhmän ja palveluntuottajan yhteistyö Kurssien toimeenpano

Lisätiedot

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012

Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kelan kurssien toimeenpano vuonna 2012 Suunnittelija Leena Poikkeus Palveluntuottajien koulutustilaisuus 18.-19.1.2012 Kurssi- ja kuntoutujamäärät vuonna 2012 Kelan kurssit

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET

KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET KANSANELÄKELAITOS Etuuspalvelujen lakiyksikkö Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuspalvelujen ryhmä KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET Muutosten tekeminen Aikataulujen, yhteyshenkilö-

Lisätiedot

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017 Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus

Lisätiedot

Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa

Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa Välityömarkkinoiden työpaja 1/2017 Ilkka Rantanen, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, TKK-Pilotit hanke Terveydentilan

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET

KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET KANSANELÄKELAITOS Etuuspalvelujen lakiyksikkö Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuspalvelujen ryhmä KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET Muutosten tekeminen Aikataulujen, yhteyshenkilö-

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke KUTUPA-projekti 30.4.2015-29.2.2016 KUTUPA2-projekti 1.3.-31.8.2016 Noora Heinonen Projektipäällikkö 21.1.2016 Lähtökohdat Kelalla

Lisätiedot

Työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen tulevaisuus Kelan näkökulmasta - ammatillinen työkykyä ja toimintakykyä tukeva KIILA kuntoutus

Työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen tulevaisuus Kelan näkökulmasta - ammatillinen työkykyä ja toimintakykyä tukeva KIILA kuntoutus Työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen tulevaisuus Kelan näkökulmasta - ammatillinen työkykyä ja toimintakykyä tukeva KIILA kuntoutus Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Koulutustilaisuuden sisältö Kelan

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kela Kansaneläkelaitos hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan asiointipalvelu, selainsovellus 2018 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

TIEDOTE 21.5.2012. Hankkeeseen liittyy arviointitutkimus. Hanke- ja arviointitutkimus päättyvät 31.12.2014.

TIEDOTE 21.5.2012. Hankkeeseen liittyy arviointitutkimus. Hanke- ja arviointitutkimus päättyvät 31.12.2014. Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 21.5.2012 Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toinen vaihe (-hanke) 2012 2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa vuosina 2007 2011 toteutettua Työhönkuntoutuksen

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutustilaisuus Kelassa. Tietoa Kelan kuntoutuksesta

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutustilaisuus Kelassa. Tietoa Kelan kuntoutuksesta Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutustilaisuus 19.1.2017 Kelassa Tietoa Kelan kuntoutuksesta Kelan kuntoutuksen vahvuudet Kelan kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta on laajaa ja laadukasta Yhä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET

KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN KUNTOUTUSKURSSIJÄRJESTELMÄN EXTRANET Muutosten tekeminen Aikataulujen ja yhteyshenkilötietojen muuttamisen käsikirja Sairausryhmäkohtaiset kuntoutus-

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

Työnantaja: Näin haet korvausta työterveyshuollon kustannuksista verkossa

Työnantaja: Näin haet korvausta työterveyshuollon kustannuksista verkossa Työnantaja: Näin haet korvausta työterveyshuollon kustannuksista verkossa 2018 Työterveyshuollon korvaukset - verkkopalvelu työnantajille Työnantaja voi täyttää ja lähettää työterveyshuollon korvaushakemuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Uusien vuosiraporttien satoa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Uusien vuosiraporttien satoa Esityksen sisältö Vuosiraporttikokeilu 2011 Toteutus Tulokset Tiedon hyödyntäminen Vuoden 2012 raportointi Vanha malli Uusi malli: missä käytössä,

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Yleistä hankkeesta

Lisätiedot

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula

Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus. Kehittämispäällikkö Seija Sukula Mittarit Vuosiraportit Kehittämistoiminnan rahoitus Kehittämispäällikkö Seija Sukula Standardien mittarit Mittareiden valinta Tieto mittareiden pätevyydestä mittaamaan haluttua toimintakyvyn osa-aluetta

Lisätiedot

KIILA. Sähköinen hakeminen -hakijatahon käyttäjän käsikirja Kuntoutuspalvelujen ryhmä KELA KIILA

KIILA. Sähköinen hakeminen -hakijatahon käyttäjän käsikirja Kuntoutuspalvelujen ryhmä KELA KIILA KIILA Sähköinen hakeminen -hakijatahon käyttäjän käsikirja 25.4.2016 Kuntoutuspalvelujen ryhmä KELA KIILA Sisällys KIILA hakemuksen rekisteröinti... 2 1 Yleistä... 2 1.1 Aukiolo... 2 2 Järjestelmään kirjautuminen...

Lisätiedot

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Inari Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Kela lisää saamenkielistä palvelua Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 8.4.2016 Dnro 14/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettavat sydänsairaiden aikuisten kuntoutuskurssit ja sydänsairaiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit vuosina

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016

Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Kelan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet Minna Nilsson Etuuskäsittelyn päällikkö Läntinen vakuutuspiiri 9.2.2016 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (KKRL 566/2005)

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille 1(5) Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus 25.11.2016 2 KELA hylkää haetun kuntoutuksen tilastoa 3 KELA hylkää haetun kuntoutuksen

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen koulutustilaisuus 19.9.2014, TYKS Sanna Filatoff-Rajaniemi Kuntoutusasiantuntija Keva Keva

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja

AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi. Veli-Matti Vadén ja AKVA - Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vadén 5.10.2016 ja 6.10.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Skype-info tuloksellisuuden raportoinnista (AKVA:sta) 5.10 ja 6.10.2016

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela

Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 2016 Kuntoutuspäivät 9.3.2015 Kirsi Vainiemi asiantuntijalääkäri Kela 1 Kelan kuntoutus työssä oleville vuonna 2014 Kelan kuntoutujia kaiken kaikkiaan 107 100 (2013: 98 863; 2012: 91 150) Harkinnanvaraisia

Lisätiedot

Hakuohje Nuorten perhekursseille

Hakuohje Nuorten perhekursseille 1(5) Hakuohje Nuorten perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat asuvat

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300 Kelan aivohalvauspotilaiden (65-75- vuotiaat) tehostetun kädenkäytön kuntoutuksen ja painokevennetyn kävelykuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2008-2011 Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille HAKUOHJE Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri Kuntoutus Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri 24.3.2017 Kelan kuntoutustoiminnan perusta ja tavoite Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahalaki KKRL 566/2005 Kuntoutus

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela Rovaseudun MAKO-verkosto 27.4.2017 Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela 1. Kunta tekee valinnat kiintiöpakolaisista Elyn listojen mukaisesti. 2. Kunta saa valintojen jälkeen tarkemmat

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS Kuntoutuspsykoterapia: Kohderyhmänä ovat 16-67-vuotiaat, jotka tarvisevat kuntoutusta työ- tai opiskelukyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. : Kohderyhmänä ovat alle 65-henkilöt,

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Hyvä vastaanottaja, [pp.kk.2014] Sinua pyydetään vastaamaan Työterveyslaitoksen toteuttamaan kyselyyn, joka lähetetään TK2 kuntoutuksen päätyttyä kaikille [työpaikan]:n kuntoutujaryhmän työterveyshuollon

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku Anna-Mari Aalto, Tarja Heponiemi, Vesa Syrjä 27.8.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimuksen hyödyt työnantajien ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot