Kuntien uuden sukupolven organisaatio ja toimintamallit. Jyväskylän kaupunki Kehityspäällikkö Jarmo Asikainen Audiapro Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien uuden sukupolven organisaatio ja toimintamallit. Jyväskylän kaupunki 26.11.2010 Kehityspäällikkö Jarmo Asikainen Audiapro Oy"

Transkriptio

1 Kuntien uuden sukupolven organisaatio ja toimintamallit Jyväskylän kaupunki Kehityspäällikkö Jarmo Asikainen Audiapro Oy

2 Muutospaineiden sipuli

3 Muutokset kuntakentällä Kansallisen elinvoiman kehittäminen kansainvälisessä kilpailussa metropolialue ja suuret kaupunkikeskukset ratkaisevat Suomen tulevaisuuden Toimintaympäristö vastaavan organisaation ja johtamisen kehittäminen strategisen kokonaisnäkemyksen ja joustavan toimeenpanon tasapaino Demokratian vaateet kuntalaisten vaikuttamisen, teknologian mukaantulo ja edustuksellisen demokratian muuttuvat roolit Mitä Jyväskylä voi antaa valtakunnalliseen kehittämiseen o elinvoiman kehittämisen tulokset o kuntarakennemuutoksen kokemukset o uusien organisaatio ja toimintamallien rakentaminen o näkemykset uuden kuntalain valmisteluun

4 Itsehallinto ja demokratia Kun asiat monimutkaistuvat on palattava perustehtävään okunta on asukkaiden itsehallintoa o Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto o Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan oitsehallinto on kykyä tehdä paikallisia valintoja (Arto Haveri)

5 Kunnan itsehallinto uuden kuntajakolain kaltaisena tarkasteluna 1. DEMOKRATIA ja johtaminen 2. Talous 3. Suhde valtioon 4. Hyvinvointi ja palvelut 5. Elinvoima Arto Koski Kun viidenneksi näkökulmaksi otetaan vielä kunnan elinvoima, voidaan puhua laajasta kunnallisen itsehallinnon tulkinnasta. Tosin noiden viiden eri näkökulman keskinäisissä painotuksissa voi olla suuriakin eroja. Kun kuntajakoselvitys käynnistyy, ei yksittäisen kuntalaisen /valtuutetun itsehallintonäkemys suinkaan asetu automaattisesti kuntajakolain mukaiseksi! 5

6 Organisaation muutospaineet Nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa toimintaympäristöllä kunnalla pitäisi olla ostrategiaperusteinen proaktiivinen ja nopeasti reagoiva toimintakulttuuri oyksinkertainen ja vaikuttava johtamisjärjestelmä ja organisaatio ohajautettu palvelujen toteuttamisvalta ja vastuu otoimiva kuntalaisten/asiakkaiden ja palveluhenkilöstön palautejärjestelmä

7 Strategian muutos ja uusiutuminen pieniä muutoksia vai toimintamallien vallankumous? (Kari Neilimo 2010) Potentiaaliset toimintahyödyt Toiminnan uudelleensuunnittelu; uudet toimintamallit Nykyprosessien dokumentointi Nykyprosessein virtaviivaistaminen ja/tai harmonisointi Kriittisten prosessien uudelleen suunnittelu Kohtalaiset parannukset kustannustehokkuudessa ja asiakaspalvelussa Strategiset hyödyt Merkittävät parannukset kustannustehokkuudessa ja asiakaspalvelussa Pienet vaikutukset Muutoksen haastavuus

8 Strategioiden toteuttaminen voiko monia strategioita viedä perille samanaikaisesti? (Kari Neilimo) A: Muutokset kilpailussa Keskeisten kilpailijoiden kehittyminen Uudet toimintamallit, liikeideat ja tekniikka Nopeutuva muutosvauhti ja paraneva osaaminen Kansainvälistyvä kauppa Tiedolla johtamisen merkityksen kasvu C: Talouden reunaehdot - pakot Teholuvut kaikilla alueilla Volyymietujen hyödyntäminen Investointikyvyn turvaaminen Toimintamalli ja toimintojen tehostaminen Kriittinen osaaminen D: Johtamisen ja taloudellinen kehittämiskyky; reunaehdot - pakot kriittinen massa Päätöksentekokyvyn kytkeminen uudistuviin toimintamalleihin B: Muutokset Osaamisen lisääminen kysynnässä Uusiutumiskyky ja Muuttoliike nopeus proaktiivisesti Ikääntyminen Läpi toimintaprosessien Polarisaatio menevät tietojärjestelmät Hintatietoisuus Erilaistuva asiakas Konsernitason päätöksentekokyvyn parantaminen Toimintamallihyödyt E: Toimintamallien uudistamisen välttämättömyys Asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja täsmäjohtaminen Laatu & osaaminen Asiakaslähtöisyys ja alueellisten markkinain hallinta Moniportfolioisuuden hallinta Verkostomaisen S- ryhmämallin hallinta F: Rakenteiden uudistamisen välttämättömyys Kriittinen koko kustannustehokkuus ja alueellisuus Osaaminen Päätöksentekokyky Rakennemallihyödyt

9 Ydinprosessit ja matriisi Konserni ja palveluorganisaatio o strategiaperusteinen poliittinen ja ammatillinen johtaminen o yksinkertainen ja proaktiivinen organisaatio Ydinprosessit o perustehtävän ja poliittisen vastuun prosessit o ydinprosessit, pääprosessit ja asiakasprosessit hiearkia Matriisimaisuus o asiantuntemuksen ja resurssien siirto ydinprosessien, pääprosessien ja asiakasprosessien välillä Jatkuva kehittäminen o kehittämisresurssien osaaminen ja riittävyys o projektien organisoimisjärjestelmä

10 Poliittinen johtaminen vaalien kiinnostavuus ja äänestysaktiivisuus luottamushenkilöiden saatavuus luottamushenkilöorganisaation laajuus ja luottamushenkilöiden määrä/vaikutusvalta aktiivikuntalaisten osallistumiskanavat ja käyttäjädemokratia valtuusto hallitus lautakunta johtokunta valta/ vastuunjako toimintakulttuuri ja päätöksentekokyky luottamushenkilöiden/ryhminen välinen yhteistyö luottamushenkilöiden pätevyys (taitokehikko) hyvä hallitus ja toimielintyöskentely pormestari ja päätoimiset puheenjohtajat luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon yhteistyö

11 Kaupunkien mallien tyypittely Toimi 2010 Kaupunkien tilaaja-tuottajamallien eri tyypit Suomessa Kokonaisvaltaiset mallit Toimialakohtaiset mallit Dualististista johtamista korostavat kokonaisvaltaiset mallit Ammattijohtamista korostavat kokonaisvaltaiset mallit Poliittista johtamista korostavat kokonaisvaltaiset mallit Valtuuston ohjusmalli Perinteiset toimialakohtaiset mallit Markkinasuuntautuneet toimialakohtaiset mallit Oulu Rovaniemi Hämeenlinna Tampere Kemi Jyväskylä Hamina Lahti Mikkeli 11

12 Espoon palveluverkon kehittämisen konsepti Jarmo Asikainen

13 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä teemat ja tapausesimerkit (20 suurimman kaupungin tuottavuus, Hakari ) 1. Arvoon perustuva hankinta 2. Kuntayhtymän omistajaohjaus: Case Lappeenranta 3. Verkosto ohjausmallien kehittäminen 4. Sopimusohjaus ja asukaslähtöinen toimintamalli: Case Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistus 5. Yksityisen ja julkisen yhteistyö: Case Mikkelin yhteistyritys 6. Ylivuotinen budjetointi 7. Liikelaitostaminen ja hinnoittelun muutokset: Case Vantaan suun terveydenhuolto 8. Kuntajako ja toimintamallimuutokset: Case Uuden Oulun uudet toimintamallit 9. Asiakaslähtöinen palvelualueuudistus: Case Kuopio 10. Prosessiperusteinen organisaatio: Case Jyväskylän uuden sukupolven palveluja organisaatiouudistus 11. Tilaaja tuottaja toimintamallien arviointi. Toimi 2010 verkostohankkeen tulokset 12. Asiakaslähtöisyys ja palvelujen hankinta. Case Hämeenlinnan Kylä kaupungissa hanke 13. Asiakasohjautuvat toimintamallit. Case Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 14. Non profit organisaatiot palvelutuottajina. Case Jyväskylä ja Case Koukkuniemi

14 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Toimenpide ehdotukset (20 suurimman kaupungin tuottavuus, Hakari ) Tuottavuuden näkökulmasta organisaatio ja ohjausjärjestelmien muutokset ovat mahdollistavia tekijöitä. Ne eivät automaattisesti paranna tuottavuutta, mutta ne luovat puitteet, jotka mahdollistavat uudenlaiset, entistä tuottavammat tavat toimia. 1. Yhteistyön lisääminen kaupunkien kesken 2. Omistajaohjauksen vahvistaminen 3. Tilaajan ja tuottajan eriyttäminen 4. Asiakaslähtöisten organisaatiorakenteiden mahdollistaminen 5. Asiakkaan valintaa ja osallistumista tukevien mallien kehittäminen 6. Vaikuttavuuden hankinnan kehittäminen 7. Verkosto ohjausmallien tutkiminen 8. Tilikaudet ylittävän budjetoinnin mahdollistaminen 9. Uudistuksia estävien rajoitteiden poistaminen ja kokeilujen mahdollistaminen

15 USO:n osallistujakunnat Suuret kaupungit Keskisuuret kunnat Pienet kunnat Espoo Forssa Joroinen Hämeenlinna Harjavalta Juva Joensuu Järvenpää Paltamo Jyväskylä Kempele Posio Kokkola Kerava Punkaharju Kuopio Kitee Rantasalmi Oulu Laitila Salla Pori Liminka Siikajoki Salo Loviisa Taivassalo Tampere Nurmijärvi Viitasaari

16 Kuntajohtamisen kehittäminen

17 USO verkostohankkeen työsuunnitelma Hankkeen käynnistys 10 12/10 Kuntakohtainen kysely ja haastattelut vko Kehittämissuunnitelma Kuntakohtainen työpaja Isot kuntavertaiset 8.2 Keskisuuret kuntavertaiset 2.2 Pienet kuntavertaiset /11 Kuntakohtainen työpaja Hankkeen toteutus Kuntakohtainen työpaja Isot kuntavertaiset Keskisuuret kuntavertaiset Pienet kuntavertaiset Väliraportti Kuntakohtainen työpaja Isot kuntavertaiset Keskisuuret kuntavertaiset Pienet kuntavertaiset 1 12/12 Kuntakohtainen työpaja Kuntakohtainen työpaja Isot kuntavertaiset Keskisuuret kuntavertaiset Pienet kuntavertaiset Johtamisen ja organisaation kehittämisohjelma 2017 Loppuraportti Strateginen johtaminen (TS 1) 3.11 Vaikuttavat prosessit (TS 2) 22.3 Nordisk kommunalkonferens Poliittinen ja ammatillinen johtaminen (TS 3) vko 43 Konsernijohtaminen (TS 4) vko Henkilöstövoimavarat (TS 5) vko Päätösseminaari (TS 6) vko Julkaisut ja policy papers mm. asiakkaasta kuntalaiseen, prosessijohtaminen, kannustava budjettiohjaus, uusi poliittinen johtaminen, konsernijohtaminen Vuoropuhelu kuntalain valmisteluorganisaation ja valtakunnallisten kehittämishankkeiden (mm. kuntalaki) kanssa Viestintä Arviointi mm. käynnistyksen arviointi, puolivuosittainen arviointi, loppuarviointi

18 TERVETULOA RAKENTAMAAN UUDEN SUKUPOLVEN ORGANISAATIOTA!