OHJEITA YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE PEKKA OLSBO & MARJA-LEENA TYNKKYNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEITA YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE PEKKA OLSBO & MARJA-LEENA TYNKKYNEN"

Transkriptio

1 OHJEITA YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE PEKKA OLSBO & MARJA-LEENA TYNKKYNEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUYKSIKKÖ 2003 URN:NBN:fi-fe Versio

2 OHJEITA YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE

3 ABSTRACT Olsbo, Pekka Guidelines for writing in the research series published by the University of Jyväskylä Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2003, 41 p. (Name of the series here ISSN ) ISBN. In this document the guidelines for writing in the research series published by the University of Jyväskylä are described. Document contains instructions for editing the layout of the publication, standard page settings for Microsoft Word and also the settings and guidelines for creating PDF-files. Document includes also general information about the distribution of dissertations in the University of Jyväskylä. This abstract is written here for example purposes. It describes the layout of the abstract and also the information that is needed in the abstract. Keywords: book distribution, document delivery, editing, guidebooks, layout, PDF, publishing

4 Author s address Pekka Olsbo Publishing Unit University Library of Jyväskylä, Finland P.O.BOX 35 (B), University of Jyväskylä Supervisors xxxx xxx Department of xxx University of xxxx Reviewers xxxxxx xxxxx Opponents xxxxxx xxxxxx

5 ESIPUHE Tämä ohje Jyväskylän yliopistosarjoihin kirjoittaville on saavuttanut nykyisen olomuotonsa vuosien varrella. Ohjetta on muokattu useita kertoja vastaamaan sen hetkisiä ohjeita ja käsityksiä Jyväskylän yliopistosarjojen ulkoasusta ja väitöskirjojen julkaisemisesta yleensä. Ohje on kirjoittettu vastaamaan yliopistosarjojen ulkoasumäärityksiä ja rakennetta. Sen vuoksi tähän dokumenttiin on lisätty esimerkiksi abstrakti ja tämä esipuhe kuvaamaan yliopistosarjajulkaisun rakennetta. Näin myös sivutus ja sivunumerointi on saatu vastaamaan oikeaa. Nyt käsillä oleva ohjeistus on osaltaan muokattu Kaarina Niemisen vuosia sitten kirjoittamasta ja myöhemmin Olli Ahosen korjaamasta vastaavasta ohjeesta. Tähän uuteen versioon on lisätty paitsi oikean julkaisun rakenne, myös paljon uutta asiaa ja esimerkkejä. Ohjeessa pyritään kuvaamaan yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti ne asetukset, joilla väitöskirja saadaan tuotettua paitsi oikean näköiseksi myös painatustyötä varten oikeanlaiseksi tiedostoksi. Otamme mielellämme kommentteja ja lisäysehdotuksia vastaan ja olemme luonnollisesti käytettävissänne, mikäli pelkkä teksti ei ohjeeksi riitä. Pelkän paperisen tai sähköisen ohjeen kanssa työskentely on kuitenkin pitemmän päälle kovin yksinäistä puuhaa. Ihmisten kanssa kommunikointi ja neuvon kysyminen on paitsi sallittua, myös kovin suositeltavaa ja terveellistä! Jyväskylässä Kirjoittajat

6 KUVIOT KUVA 1 Sivun asetukset MS Word ohjelmassa...16 KUVA 2 Sarkainten asettaminen sisällysluetteloa varten...18 KUVA 3 Adobe Acrobatin konversioasetusten muuttaminen...31 KUVA 4 Acrobatin konversioasetukset...31 KUVA 5 Convert to Adobe PDF painike...32 KUVA 6 Adobe PDF kirjoittimen valitseminen...32 KUVA 7 Adobe PDF kirjoittimen asetukset...33 KUVA 8 Tulosta tiedostoon...34 TAULUKOT TAULUKKO 1 Yliopistosarjojen jakelu...12 TAULUKKO 2 Muissa sarjoissa julkaistavien väitöskirjojen jakelu...13

7 SISÄLLYS ABSTRACT ESIPUHE KUVIOT JA TAULUKOT SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN JULKAISEMINEN Painatuskustannukset ISSN- ja ISBN-tunnukset Julkaisuprosessin työvaiheet ja aikataulu JAKELU JA LUOVUTUS Yliopistosarjojen jakelu Jyväskylän yliopiston laitosten julkaisusarjat sekä muualla ilmestyvät väitöskirjat (tieteellisten seurojen sarjat, muiden yliopistojen sarjat, kaupalliset kustantajat) ULKOASU Koko Kannet Kirjasintyyppi ja tekstipalstan koko Sivujen numerointi Sivun asetukset MS Word -ohjelmassa Otsikointi Tiivistelmä (abstract) Sisällys Sisällysluettelon luominen MS Word -ohjelmassa Henkilötiedot Yhteenveto (summary) Ala- ja loppuviitteet Liitteet Taulukot ja kuviot TIIVISTELMÄN (ABSTRACT) LAATIMINEN Tiivistelmän muoto ja sisältö Opastavat tiedot Tiivistelmäosa Tietojen välittäminen LÄHTEIDEN MERKINTÄ JA LÄHDELUETTELON LAADINTA Yleisperiaatteet Lähdeluettelon laatiminen Esimerkkejä lähdeluettelon laadinnasta Monografiat... 24

8 5.3.2 Moniosaiset teokset Kokoomateokset Aikakauslehdet Sarjajulkaisut Opinnäytteet ja julkaisemattomat tutkimukset Dokumentit ilman henkilötekijää Valtion virastojen julkaisut Pöytäkirjat Lait ja asetukset Julkaisemattomat monisteet Raporttisarjat Arkistolähteet Komiteanmietinnöt Abstraktit ja toissijaiset lähteet Kirja-arvostelut Suomentajan merkitseminen MALLIESIMERKKEJÄ AINEISTON TOIMITTAMINEN JULKAISUYKSIKKÖÖN Convert to Adobe PDF Adobe PDF kirjoitin Tulosta tiedostoon, Post Script tiedoston luominen Vedosliikenne ja korjaukset Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden toimittaminen julkaisuyksikköön YHTEYSTIETOJA Julkaisuyksikkö Yliopistosarjojen toimitus Tekstinkäsittely ja taitto Julkaisujen myynti Tietopalvelu Yliopiston rehtorin sihteeri Yliopistopaino Yliopistosarjojen tieteelliset toimittajat Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research Studies in Sport, Physical Education and Health Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science Jyväskylä Studies in Computing Jyväskylä Studies in Business and Economics Jyväskylä Studies in Humanities Viestintä... 40

9 1 TUTKIMUKSEN JULKAISEMINEN Nämä ohjeet koskevat Jyväskylän yliopistosarjoissa julkaistavia tieteellisiä tutkimuksia. Tieteellinen tutkimus julkaistaan painettuna ja tutkimuksen kirjoittajan luvalla myös elektronisessa muodossa. Tutkimus voidaan julkaista myös pelkkänä verkkojulkaisuna. Julkaisun toimittamisesta huolehtivat yhdessä sarjan tieteellinen toimittaja ja julkaisuyksikkö. Kirjoittaja itse sopii työn painatuksesta tai julkaisemisesta ja sen kustannuksesta julkaisusihteerin kanssa, joka valvoo painattamista ja julkaisemista. Kirjoittaja vastaa koko työn oikoluvusta. Kirjoittaja vastaa myös käsikirjoituksen toimittamisesta sarjan tieteelliselle toimittajalle sekä tieteellisen toimittajan allekirjoittaman sarjaanhyväksymislomakkeen toimittamisesta julkaisuyksikköön. Sarjaanhyväksymislomakkeen saa julkaisusihteeriltä tai verkosta: Kansien, nimiösivujen ja väitöslehden tekemisestä, sekä koko työn painattamisesta huolehtii ja vastaa julkaisuyksikkö. Kirjoittaja muokkaa tai muokkauttaa itse käsikirjoituksensa ohjeiden mukaisesti ja toimittaa sen julkaisusihteerille levykkeellä tai sähköpostin liitteenä PostScript- (prn) tulostustiedostona tai PDF-tiedostona (ks. tarkemmin luku 7). Käsikirjoitus tulee toimittaa myös paperitulosteena, jotta tiedostojen toimivuus voidaan tarkistaa. Työ voidaan muokata myös julkaisuyksikössä. Tästä on sovittava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa julkaisusihteerin kanssa, puh. (014) Verkkojulkaisemista varten tarvittava verkkojulkaisusopimus tulee myös toimittaa julkaisusihteerille. Sopimuskaavakkeita saa julkaisusihteeriltä tai verkosta: 1.1 Painatuskustannukset Julkaiseminen yliopistosarjoissa on väittelijälle maksutonta, mikäli väittelijä toimittaa aineiston julkaisuyksikköön ohjeiden mukaisesti taitettuna PDF- tai

10 10 tulostustiedostona (ps-, prn-). Maksuttomuuden edellytyksenä on myös luvan antaminen sähköiseen julkaisemiseen. Mikäli lupaa sähköiseen julkaisemiseen ei saada, väittelijä vastaa väitöskirjan tuotanto- ja painatuskustannuksista. Väittelijä voi myös teettää väitöskirjan taiton julkaisuyksikössä voimassaolevin palveluhinnoin. 1.2 ISSN- ja ISBN-tunnukset Työssä tulee olla julkaistavaksi jätettäessä ISSN- (International Standard Serial Number) ja ISBN- (International Standard Book Number) tunnusnumero. Jokaisella sarjalla on oma ISSN-numeronsa. Sarjan jokaisella osalla on oma ISBN-tunnuksensa (myöskin elektronisella julkaisulla), jonka saa julkaisusihteeriltä puh. (014) Nämä tunnukset merkitään myös tiivistelmään (Abstract), johon merkitään myös sarjassa olevan julkaisun järjestysnumero. 1.3 Julkaisuprosessin työvaiheet ja aikataulu Ennen väitöspäivän määräämistä - Tiedekunnan väittelylupa - Yhteydenotto julkaisuyksikköön - Yhteydenotto sarjan tieteelliseen toimittajaan Kaksi kuukautta ennen väitöspäivää - Materiaalin luettaminen sarjan tieteellisellä toimittajalla - Väitöskirjamateriaalin arviointi ja neuvonta julkaisukuntoon saattamiseksi - Väitöskirjamateriaalin toimittamistavan sopiminen Kuukausi ennen väitöspäivää - Materiaali painovalmiiksi taitettuna julkaisuyksikössä - Tieteellisen toimittajan kirjallinen hyväksyntä väitöskirjan painatukselle - Vedosliikenteestä sopiminen - Viimeisen taittovedoksen tarkastus - Verkkojulkaisusopimus julkaisusihteerille Kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta - Tietojen välitys Dissertation Abstracts International -julkaisuun - Väitöskirjan jakelu ohjeiden mukaisesti yliopistoyhteisön jäsenille - Väitöskirjan luovutus yliopiston rehtorille (Ajan varaus rehtorin sihteeriltä)

11 2 JAKELU JA LUOVUTUS Väittelijän tehtäviin kuuluu perinnäisen tavan mukaan antaa täydelliset kappaleet väitöskirjastaan vähintään 10 arkipäivää ennen väitöstilaisuutta sen yliopistoyhteisön jäsenille, jossa hän väittelee. Hyvän tavan mukaan väittelijä itse vie väitöskirjansa rehtorille tilattuaan tämän sihteeriltä ajan 1. Väittelijä voi myös harkintansa mukaan antaa vararehtoreille kappaleet. Vastaväittäjille ja kustokselle väittelijä toimittaa samoin kappaleet, mikäli mahdollista henkilökohtaisesti. Myös julkaisusarjan tieteelliselle toimittajalle tulee toimittaa kappale. Tiedekunnan jäsenille tulevat kappaleet toimitetaan tiedekunnan kansliaan, ellei väittelijä halua toimittaa niitä henkilökohtaisesti. Ylivahtimestarille luovutetaan 15 kappaletta, joista hän yhden asettaa julkisesti nähtäväksi ja varaa kymmenen kappaletta väitöstilaisuuden kuulijoille jaettavaksi sekä neljä kappaletta yliopiston kirjaston käyttöön. Mikäli kysymyksessä on erillisistä julkaisuista muodostuva väitöskirja, ylivahtimestarille luovutetaan vain ns. yhdistelmäosat, ellei muuten sovita. Mikäli kyseessä on Jyväskylän yliopistosarjassa julkaistava väitöskirja, huolehtii julkaisuyksikkö julkaisun edellä mainitusta sisäisestä jakelusta. Rehtorin, vastaväittäjän, kustoksen ja tieteellisen toimittajan kappaleet väittelijä pyrkii aina toimittamaan itse. Väitöskirjojen yliopiston ulkopuolisen jakelun hoitaa julkaisuyksikön myyntisihteeri. Muiden tutkimusten jakelu hoidetaan myös tämän ns. vakiojakelun mukaisesti. 2.1 Yliopistosarjojen jakelu Jyväskylän yliopistosarjat: Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science Jyväskylä Studies in Business and Economics 1 Puh. (014) , ks. myös 8.3 Yliopiston rehtorin sihteeri

12 12 Jyväskylä Studies in Computing Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research Jyväskylä Studies in Humanities Studies in Sport, Physical Education and Health Väitösopinnäytteiden painettujen kappaleiden pakollisen jakelun määrä yliopistosarjoissa on kappaletta, tiedekunnasta riippuen. Vain sähköisessä muodossa julkaistavasta väitösopinnäytteestä suoritetaan kappaleen jakelu tulosteina. Yliopistosarjoissa julkaistavien väitösopinnäytteiden jakelun hoitaa yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö yhteistyössä käytettävien painotalojen kanssa. Väittelijä vastaa ainoastaan rehtorille, kustokselle, vastaväittelijöille sekä tieteelliselle toimittajalle toimitettavien kappaleiden jakelusta (yhteensä 4 kpl). Väittelijä saa tekijänkappaleina valmista kirjaa yhteensä 19 kpl, joista hän suorittaa yllämainitun jakelun 4 kpl. Näin väittelijälle jää omaan käyttöön 15 kirjaa. TAULUKKO 1 Yliopistosarjojen jakelu Alue Kohde Sähköinen julkaisu, tulosteet Painettu julkaisu Tekijänkappaleet -Väittelijä - 15 kpl (+ 4 kpl) Väittelijän jakelukappaleet, väittelijä jakaa itse (yht. 4 kpl) Julkaisuyksikön hoitama jakelu -Rehtori 1 kpl 1 kpl -Kustos 1 kpl 1 kpl -Vastaväittelijä 1 kpl 1 kpl -Tieteellinen toimittaja 1 kpl 1 kpl Yhteensä 4 kpl 19 kpl -Hallintovirastoon 'roikkumaan' 1 kpl 1 kpl -Väitöspaikka 10 kpl 10 kpl -Tiedekunnan kanslia 1 kpl 1 kpl -Tiedekuntaneuvosto 8-16 kpl 8-16 kpl -Julkaisuyksikkö 2 kpl 2 kpl -Kirjaston kokoelmat - 4 kpl -Kirjavitriini - 5 kpl -Vapaakappaleet kpl -Yliopistokirjastovaihdot - 8 kpl Yhteensä kpl kpl Kaikki yhteensä kpl kpl 2 Sähköisten julkaisujen vapaakappalekäytännöistä ei ole olemassa selkeää ohjeistusta tällä hetkellä. Helsingin yliopiston vapaakappalepalvelut suosittavat, että ainakin yksi kappale sähköisen julkaisun tulosteista toimitettaisiin sinne.

13 2.2 Jyväskylän yliopiston laitosten julkaisusarjat sekä muualla ilmestyvät väitöskirjat (tieteellisten seurojen sarjat, muiden yliopistojen sarjat, kaupalliset kustantajat) 13 Yliopistosarjojen ulkopuolella julkaistavien painettujen väitösopinnäytteiden jakelun määrä on kpl, tiedekunnasta riippuen. Väittelijä vastaa itse yliopiston rehtorille, kustokselle, vastaväittelijälle, tiedekunnan kansliaan sekä tiedekuntaneuvostolle toimitettavien kappaleiden jakelusta (yhteensä kpl). Lisäksi väittelijän tulee toimittaa vähintään kymmentä arkipäivää ennen tiedekunnan määräämää väitöspäivää yliopiston ylivahtimestarille 15 kpl väitöskirjaa, sekä julkaisuyksikölle 8 kpl ulkoista jakelua varten. Oheiseen taulukkoon on merkitty ohjeet myös muualla julkaistavien sähköisten väitösopinnäytteiden tulosteina suoritettavasta jakelusta. TAULUKKO 2 Muissa sarjoissa julkaistavien väitöskirjojen jakelu Jakelu Kohde Sähköinen julkaisu, tulosteet Väittelijän hoitaa itse Ylivahtimestarille toimitettavat kappaleet Painettu julkaisu -Rehtori 1 kpl 1 kpl -Kustos 1 kpl 1 kpl -Vastaväittelijä 1 kpl 1 kpl -Tiedekunnan kanslia 1 kpl 1 kpl -Tiedekuntaneuvosto 8-16 kpl 8-16 kpl Yhteensä kpl kpl -Hallintovirastoon 1 kpl 1 kpl 'roikkumaan' -Väitöspaikka 10 kpl 10 kpl -Julkaisuyksikkö 2 kpl 2 kpl -Kirjaston kokoelmat - 2 kpl Yhteensä 13 kpl 15 kpl Julkaisuyksikköön -Yliopistokirjastovaihdot - 8 kpl toimitettavat kappaleet Kaikki yhteensä kpl kpl

14 3 ULKOASU Tässä luvussa käydään läpi yliopistosarjoissa julkaistavien tutkimusten ulkoasuun liittyviä määrityksiä. Mukana olevat esimerkit ja ohjeet on tehty MS Word 2002 ohjelmaa varten. Muita ohjelmia koskevia yksityiskohtaisia ohjeita saa julkaisuyksiköstä. 3.1 Koko Sisäsivut kirjoitetaan A4-kokoon, joka painatusvaiheessa pienennetään lopulliseen B5-kokoon. Kirjoittajan tulee huomioida pienennös erityisesti taulukoiden ja kuvioiden laadinnassa. 3.2 Kannet Kansina käytetään sarjalle hyväksyttyä standardikantta ja sarjalle valittua tunnusväriä. Etukansi voidaan myös suunnitella yksilölliseksi käyttäen kuvia, piirroksia yms. tai nelivärikanneksi. Tällöin on huomioitava, että etukannen väri sointuu sarjan tunnusväriin. Takakansi ja selkänauha ovat yleensä standardit. Takakanteen voidaan kuitenkin sijoittaa myös kuvia, mutta on huomioitava, että takakannessa tulee olla sarjannimipalkki, julkaisun järjestysnumero, tekijän nimi ja julkaisun nimi sekä ISSN- että ISBN-tunnukset ja myös yliopiston tunnus. Tekstin merkkilajina käytetään yleensä Book Antiqua -merkkilajia. Vaativan kuvankäsittelyn ja monivärisuunnittelun edellyttämän kannen suunnittelusta ja kustannuksista vastaa tekijä. Tällöin kansi toimitetaan valmiina tiedostona julkaisuyksikköön. Kevyen kuvankäsittelyn vaativat ja standardikansien originaalit valmistetaan julkaisuyksikössä, jossa myös huolehditaan kansien painattamisesta. Kannet painetaan kirjapainotyönä. Kansista otetaan värivedos.

15 Kirjasintyyppi ja tekstipalstan koko Perusmerkkilajina käytetään Book Antiqua -merkkilajia. Tekstin pistekoko on 12 pt. Korostukset tehdään kursiivilla. Erityistapauksessa voidaan käyttää kursivoinnin lisäksi lihavointia, ei alleviivauksia. Perustekstin riviväli on 1 (tyylimäärityksissä 14 pt). Pistekoot ja rivivälit on lueteltu myös malliesimerkeissä 3. Oikea ja vasen marginaali ovat 3 cm, jolloin palstan leveys on 15 cm. Ylämarginaali on 3 cm ja alamarginaali 2,5 cm, jolloin sivulle mahtuu tekstiriviä. 3.4 Sivujen numerointi Sivunumeroinnin laskeminen aloitetaan nimiösivulta ja numerointi jatkuu yhtäjaksoisena viimeiseen tekstiä sisältävään sivuun. Tällöin julkaisun abstrakti saa aina sivunumeron 3. Myös liite- ja hakemistosivut sisältyvät yhtäjaksoiseen sivunumerointiin. Ensimmäinen sivunumero merkitään näkyviin vasta pääotsikon jälkeiselle sivulle. Muillekaan pääotsikkosivuille ei merkitä sivunumeroa näkyviin. Pääotsikkosivujen sivunumerot voidaan poistaa myös jälkikäteen julkaisuyksikössä. Sivujen numerot merkitään arabialaisin numeroin ilman pistettä vuorosivuin sivun ulkoreunan marginaaliin, 2 cm paperin yläreunasta (teksti aloitetaan 3 cm yläreunasta). Sivunumeron fontti on Book Antiqua kokoa 12 pt. Sivunumeroinnin muistisääntönä voidaan pitää seuraavaa listaa: Nimiösivun numero on 1 Abstraktin sivunumero on 3 Sisällysluettelo alkaa aina parittomalta sivulta Ensimmäinen pääluku (johdanto) alkaa aina parittomalta sivulta Sivun asetukset MS Word -ohjelmassa Valitse Tiedosto>Sivun asetukset. Reunukset: Paperi: Asettelu: ylä 3 cm ala 2,5 cm vasen 3 cm oikea 3 cm A4 ylätunniste 2 cm alatunniste 1,25 cm 3 Ks. 6 Malliesimerkkejä

16 16 KUVA 1 Sivun asetukset MS Word -ohjelmassa Sivunumeron fontti määritellään aktivoimalla ylätunniste (tuplaklikkaa sivunumeroa) ja maalaamalla sivunumero, minkä jälkeen fontin voi määritellä Wordin normaalilla fonttimäärityksellä. Tämä kannattaa tehdä erikseen sekä parittomalle että parilliselle sivunumerolle. 3.5 Otsikointi Otsikot aloitetaan vasemmasta marginaalista. Otsikoinnissa käytetään hierarkkista numerointia. Pääotsikko aloittaa aina uuden sivun (9 cm paperin yläreunasta). Otsikkonumeroiden jälkeen ei merkitä pistettä. PÄÄOTSIKKO kirjoitetaan suurin kirjaimin, lihavoituna pistekoolla 16. Pääotsikoita ei tavuteta. Myös muiden otsikoiden tavutusta tulee välttää. Pääotsikko, jossa ei käytetä numerointia (ABSTRACT, ESIPUHE, SISÄLLYS, LÄHTEET) sijoitetaan sivun yläreunaan vasempaan marginaaliin. Tällöin otsikko kirjoitetaan lihavoituna pistekoolla 14. Ensimmäisen tason alaotsikko kirjoitetaan pienin lihavoidun kirjaimin pistekoolla 14 (= tämän ohjeen alaotsikot) ja seuraavat alaotsikot pienin lihavoiduin kirjaimin pistekoolla 12 (tekstin koko). Pääotsikon ja seuraavan alaotsikon jälkeen jätetään kaksi tyhjää rivinväliä fonttikoolla 12, riviväli 1 (tyylimäärityksissä 28 pt) ja sitä seuraavien alaotsikoiden jälkeen yksi tyhjä rivinväli (14 pt) ennen tekstin alkamista. Otsikoiden numerot sijoitetaan vasempaan marginaaliin ja otsikon teksti aloitetaan 1 cm sisennettynä. Otsikon jälkeen ensimmäinen kappale aloitetaan

17 vasemmasta marginaalista ja sitä seuraavat kappaleet ensimmäisen rivin 1 cm sisennyksellä Tiivistelmä (abstract) Tiivistelmä (abstract) 4 palvelee tutkimustietojen välittämistä tietojärjestelmiin. Se selvittää lukijalle suppeassa muodossa julkaisun sisällön. Tiivistelmä laaditaan niin, että se on ymmärrettävissä ilman alkuperäistä julkaisuakin. Tiivistelmä (abstract) kirjoitetaan englanniksi. Tiivistelmän paikka on julkaisun nimiölehteä seuraavalla sivulla ja sen sivunumero on 3. Jos julkaisu koostuu artikkeleista, kirjoitetaan kustakin artikkelista tiivistelmä, joka sijoitetaan artikkelin otsikon jälkeen ennen tekstiä. Tiivistelmän loppuun merkitään asiasanat (keywords), yleensä 7 sanaa. Sanojen valinnassa käytetään valmiita asiasanaluetteloita esim. Vesa verkkosanasto (http://vesa.lib.helsinki.fi/), Psychological Abstracts, EUDISED tai ERIC (kasvatustiede) -asiasanaluetteloita (thesaurus) tai oman tieteenalan tesauruksia. Lisätietoa tesauruksista katso esimerkiksi Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston FSD:n tesaurussivu: Asiasanoituksen tekemiseen saa apua yliopiston kirjaston tietopalvelusta oman alan informaatikolta (ks. yhteystiedot). 3.7 Sisällys Sisällysluettelo laaditaan sen jälkeen, kun muu teksti on puhtaaksikirjoitettu. Sisällysluettelo sijoitetaan julkaisun alkuun abstraktisivun ja esipuheen jälkeen. Sisällysluettelo alkaa aina parittomalta sivulta. Luettelo kirjoitetaan hierarkian mukaan porrastettuna siten, että päälukujen numerot sijoitetaan vasempaan marginaaliin ja otsikon teksti sisennetään alkamaan 1 cm vasemmasta marginaalista. Seuraavien alalukujen numerot sijoitetaan 1 cm vasemmasta marginaalista ja otsikon teksti 2 cm sisennettynä vasemmasta marginaalista. Kolmannen tason otsikoiden numerot sijoitetaan taas edellisen tason otsikkotekstin kohdalle 2 cm vasemmasta marginaalista ja teksti alkamaan 3 cm vasemmasta marginaalista. Lukuun viittaava sivunumero sijoitetaan oikeaan marginaaliin ja täytemerkkinä otsikon ja sivunumeron välissä käytetään pistettä. Luettelossa käytetään pistekokoa 12 pt ja pääotsikoiden nimet kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Ennen jokaista pääluvun otsikkoa jätetään yksi tyhjä riviväli (14 pt) erottamaan uusi pääluku edellisistä. Sisällysluettelon otsikoksi merkitään SISÄLLYS (CONTENTS) pistekoolla 14 pt lihavoituna. Katso esimerkkinä tämän ohjeen sisällys. 4 Ks. myös luku 4 Tiivistelmän laatiminen

18 Sisällysluettelon luominen MS Word -ohjelmassa Sisällysluettelon tekemisessä voidaan käyttää hyväksi Wordin automaattista sisällysluettelo-ominaisuutta. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää tyylien käyttämistä työn otsikoinnissa. Mikäli tyylejä on käytetty oikein, muodostaa Word automaattisesti sisällysluettelon haluttujen asetusten mukaisesti. Automaattisen sisällysluettelotoiminnon käyttö voi kuitenkin tuoda mukanaan myös ongelmia. Automaattisen muotoilun korjaaminen saattaa olla hyvinkin hankalaa, joten Wordin automaattisia toimintoja voi suositella vain kokeneille Wordin käyttäjille. Yksinkertaisesti ja varmasti sisällysluettelon saa luotua käyttämällä hyväksi sarkaimia. Tätä ohjetta noudattaen sisällyksen luominen on helppoa: 1. Valitse ensin Muotoile>>Sarkaimet. 2. Aseta sarkaimet 1 cm, 2 cm ja 3 cm asetuksilla vasen tasaus, täytemerkki 1 ei mitään. 3. Kirjoita sisällysluettelo käyttäen sarkainpainiketta aina kun siirryt luvun numerosta luvun otsikkoon tai kun määrität uuden luvun numeron paikkaa. Älä laita vielä sivunumeroita paikalleen! 4. Kun luettelo on valmis, valitse se kokonaan maalaamalla se. 5. Valitse Muotoile>>Sarkaimet ja aseta sarkainkohta 15 cm, tasaus oikea ja täytemerkki Nyt voit asettaa paikalleen sivunumerot painamalla sarkainpainiketta ja kirjoittamalla sivunumeron. Näin sivunumero tasautuu oikeaan marginaaliin ja täytemerkki asettuu automaattisesti. KUVA 2 Sarkainten asettaminen sisällysluetteloa varten

19 Henkilötiedot Rehtorien neuvosto suosittaa, että väitöskirjoissa on tiedot tutkimuksen tekijästä, työnohjaajista, tarkastajista ja vastaväittäjistä. Jyväskylän yliopistosarjojen väitöskirjoissa nämä tiedot sijoitetaan Abstract-sivun kääntöpuolelle luettelona. Otsikot kirjoitetaan englanninkielellä ja lihavoituna: Author s address xxxx xxx Department of xxxx University of Jyväskylä, Finland Supervisors xxxx xxx Department of xxx University of xxxx Reviewers xxxxxx xxxxx Opponents xxxxxx xxxxxx 3.9 Yhteenveto (summary) Yhteenveto (summary) on tavallisesti tiivistelmää (abstract) laajempi selostus työn sisällöstä. Yhteenveto ei korvaa tiivistelmää. Suomenkielisessä tutkimuksessa yhteenveto kirjoitetaan jollakin kansainvälisellä kielellä, yleensä englanniksi. Mikäli tutkimus on kirjoitettu muulla kuin suomenkielellä, kirjoitetaan yhteenveto suomeksi. Suomenkielisten yhteenvetojen alkuun sijoitetaan julkaisun käännetty suomenkielinen nimi. Yhteenvedon pituus voi vaihdella paljon, yleensä sen pituus on 2-10 sivua. Yhteenveto sijoitetaan julkaisun loppuun, ennen lähteitä Ala- ja loppuviitteet Ala- tai loppuviitteinä voidaan merkitä huomautukset tai pitemmät kirjallisuusviitteet. Ala- ja loppuviitteissä käytetään Book Antiqua -fonttia, pistekokoa 10,5 ja riviväliä täsmälleen 11 (MS Word).

20 20 Alaviitteen numero sijoitetaan vasempaan marginaaliin ja viitteen teksti alkaa 1 cm sisennettynä. Useammalle riville jakaantuvat alaviitteet sisennetään riippuvalla sisennyksellä niin, että vasen reuna on suora 1 cm sisennyksessä Liitteet Liitteet merkitään arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti tekstin jälkeen. Pieniä liitteitä voidaan sijoittaa useita samallekin sivulle. Liitteiden liitteitä on vältettävä. Kirjoittajan on erityisesti harkittava, mitä liitteitä hän julkaisuunsa liittää. Tutkimusmateriaali voidaan julkaista vain, jos siihen on erityistä syytä. Aiemmin julkaistuja artikkeleita ei julkaista uudelleen. Yhdistelmäväitöskirjoissa julkaisijan on hankittava artikkeleille uudelleenjulkaisu- tai myyntilupa. Varsinkin laajempien töiden loppuun suositetaan asia- ja henkilöhakemistoa Taulukot ja kuviot Taulukot ja kuviot numeroidaan arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti kumpikin omana numerosarjanaan. Numeron jälkeen ei merkitä pistettä. Taulukot ja kuviot selityksineen tulee olla ymmärrettävissä ilman varsinaisen tekstin lukemista. Sanat TAULUKKO ja KUVIO kirjoitetaan suurin kirjaimin pistekoolla 10,5. Selitystekstin pistekoko on myös 10,5 ja riviväli täsmälleen 11 (MS Word). Taulukon selitysteksti sijoitetaan taulukon yläpuolelle, kuvion selitysteksti taas kuvion alapuolelle. Taulukon sarakkeita ei mielellään eroteta toisistaan pystyviivoin ja turhia kehyksiä pyritään välttämään. Ennen taulukon nimeä jätetään yksi tyhjä rivinväli, samoin taulukon jälkeen ennen tekstiä, joka aloitetaan vasemmasta reunasta. Kuvion nimen jälkeen jätetään myös yksi tyhjä rivinväli ennen tekstiä, joka myös aloitetaan vasemmasta reunasta. Jos samalle sivulle sijoitetaan useita taulukoita tai kuvioita on selkeyden vuoksi syytä jättää väliin kaksi riviväliä. Jos taulukkoa joudutaan jatkamaan seuraavalle sivulle, kirjoitetaan sivun oikeaan alareunaan sulkuihin (jatkuu), (continues), (fortsätter) jne. Seuraavalle sivulle kirjoitetaan vasemmalle ylös taulukon numero ja sulkeisiin sama sana kuin edelliselle sivulle, esimerkiksi TAULUKKO 5 (jatkuu). Sivut on pyrittävä aina kirjoittamaan täyteen. Tekstissä olevat viittaukset kuvioihin ja taulukoihin tehdään numeroviittauksin, esimerkiksi (taulukko 2) tai (kuvio 3), joten teksti voi jatkua taulukosta tai kuviosta huolimatta. Täten esimerkiksi taulukko siirretään seuraavalle sivulle, ellei se mahdu jäljellä olevaan sivutilaan. Julkaisussa pyritään aina välttämään osittain tyhjiä sivuja.

21 4 TIIVISTELMÄN (ABSTRACT) LAATIMINEN Tutkimustietojen välittämiseksi kansainvälisiin tietojärjestelmiin, esim. tiivistelmäjulkaisuun Dissertation Abstracts International, on Jyväskylän yliopiston julkaisusarjoissa sekä myös muualla ilmestyvät, yliopistossa hyväksyttävät väitöskirjat varustettava englanninkielisellä tiivistelmällä. Tiivistelmä muodostuu julkaisua koskevista opastavista eli bibliografisista tiedoista sekä varsinaisesta tiivistelmäosasta. Tiedot painetaan julkaisun alkuun nimiölehteä seuraavalle sivulle. Tiivistelmä laaditaan alla olevien ohjeiden ja esimerkkien mukaan. Aikakauslehden tai kokoomateoksen kukin artikkeli saa erillisen tiivistelmän, joka usein on jo osa alkuperäisartikkelia. Artikkeliväitöskirja varustetaan kuitenkin myös kokoavalla tiivistelmällä. Tiivistelmä luovutetaan lopullisen käsikirjoituksen yhteydessä. Bibliografiset tiedot tarkennetaan viimeisen oikovedoksen yhteydessä. Jos julkaisuun halutaan liittää muita kuin näiden ohjeiden mukaisia tiivistelmiä tai yhteenvetoja, ne sijoitetaan teoksen loppuun. 4.1 Tiivistelmän muoto ja sisältö Opastavat tiedot Tiedot otetaan julkaisun nimiösivulta ja ne merkitään siinä olevassa muodossa. Jos sarjan osa käsittää yhden tutkimuksen tai on erillisteoksena ilmestyvä väitöskirja, on tietojen keskinäinen järjestys ja välimerkitys seuraava: Ensimmäinen tekijä (sukunimi, etunimet) Julkaisun päänimeke. Mahdollinen alanimeke. Kustannuspaikka : Kustantaja, julkaisuvuosi, sivumäärä. (Julkaisusarjan nimi, ISSN ; osan numero). ISBN

22 22 Huomautus yhteenvedosta/summary Väitöskirjahuomautus englanniksi (diss.). Esimerkki Aakkonen, Antti Writing skills. Learning by writing in the university of Jyväskylä Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2003, 101 p. (Jyväskylä Studies in Humanities ISSN ; 402) ISBN Finnish summary Diss. Jos kysymys on erillisteoksesta, jäävät julkaisusarjaa koskevat tiedot pois Tiivistelmäosa Tiivistelmän tulee antaa teoksen sisällöstä kuva, joka on ymmärrettävissä myös ilman alkuperäistekstiä. Sen maksimipituus on 250 sanaa, kuitenkin niin, että koko tiivistelmä mahtuu yhdelle sivulle. Tarvittaessa tiivistelmän fonttikokoa voidaan pienentää. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus ja kohde, tutkimusmenetelmät sekä tärkeimmät tutkimustulokset ja johtopäätökset. Tiivistelmän kielen tulee perustua tutkimuksessa käytettyyn käsitteistöön. Sen tulee olla lyhyttä ja siinä on käytettävä täydellisiä lauseita. Siinä ei saa esiintyä taulukoita eikä graafista esitystä. Tiivistelmä kirjoitetaan yhtenä kappaleena. Tiivistelmän jälkeen merkitään 1-7 teoksen sisältöä kuvailevaa englanninkielistä asiasanaa (keywords). Haluttaessa voidaan tiivistelmän jälkeen merkitä tekijän nimi, laitos ja osoite. 4.2 Tietojen välittäminen Jyväskylän yliopiston kirjasto välittää Jyväskylän yliopiston väitöskirjojen tiivistelmät kansainväliseen Dissertation Abstracts-tietokantaan. Tietojen välityksen hoitaa yliopiston kirjaston tietopalvelu 5. Väittelijän tehtävänä on täyttää verkossa oleva sopimuslomake ja toimittaa se kirjaston julkaisuyksikköön. Lisätietoa saa tarvittaessa kirjaston tietopalvelun informaatikoilta. Tiivistelmät lomakkeineen lähetetään tietokantaan puolivuosittain. Uusimmat tiivistelmät näkyvät kaikille avoimesta Digital Dissertations -tietokannasta. 5 Ks. 8.2 Tietopalvelu

23 5 LÄHTEIDEN MERKINTÄ JA LÄHDELUETTELON LAADINTA 5.1 Yleisperiaatteet Lähteiden merkinnästä ja lähdeluettelon laadinnasta on esimerkkiohjeet luvussa 5.3. Lähdeluetteloa laadittaessa on huomioitava, että eri tieteen aloilla on erityisvaatimuksensa. Tästä on sovittava sarjan tieteellisen toimittajan kanssa. Lähdeviitteet tehdään tekstin sisäisinä viitteinä. Jokaisesta lähteestä, johon tekstissä on viitattu, täytyy olla tutkielman lopussa olevassa lähdeluettelossa tarpeelliset tiedot. Jokaisesta lähdeluettelossa mainitusta lähteestä tulee olla maininta tekstissä. 5.2 Lähdeluettelon laatiminen Lähdeluettelon otsikko kirjoitetaan sivun ylämarginaaliin isoilla kirjaimilla vahvennettuna fonttikoolla 14 pt (LÄHTEET). Lähdeluetteloon merkitään seuraavat seikat: 1 kirjoittajan sukunimi ja etunimen (tai etunimien) alkukirjain 2 painovuosi 3 teoksen tai kirjoituksen tarkka nimi ja osa; artikkeleista myös aikakauskirjan tai vastaavan nimi ja osa; sanomalehden artikkeleista myös lehden nimi ja päivämäärä 4 painos (ellei se ole ensimmäinen) 5 painopaikka (siinä muodossa kuin se on teoksessa) 6 kustantaja (niin lyhyesti kuin mahdollista) Lähteet kirjoitetaan jatkuvana listana ilman tyhjiä rivivälejä. Useammalle riville jakaantuvat lähteet sisennetään riippuvalla 1 cm sisennyksellä ensimmäistä riviä lukuun ottamatta.

24 24 Lähteet merkitään sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Saman tekijän teokset merkitään aikajärjestyksessä. Samana vuonna ilmestyneet teokset tai artikkelit pannaan keskenään aakkosjärjestykseen ja erotetaan toisistaan ilmestymisvuoteen välittömästi liitetyllä pikkukirjaimella (esim. 1978a, 1978b). Lähteet translitteroidaan tarvittaessa. 5.3 Esimerkkejä lähdeluettelon laadinnasta Monografiat Isaacson, R. L., Hunt, M. L. & Blum, M. L Psychology. The science of behavior. New York: Harper & Row. Niiniluoto, I Johdatus tieteen filosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. Keuruu: Otava. Väisälä, K Keskikoulun geometria. (4. painos) Porvoo: WSOY. Painovuodeksi merkitään vuosi, jolloin tekijänoikeudet (copyright) on saatu, paitsi mikäli käytetään alkuperäisestä poikkeavaa painosta, jolloin painovuodeksi merkitään sen ilmestymisvuosi. Teoksen nimen jälkeen merkitään se painos tai laitos, jota on käytetty ja johon myös annettu vuosiluku viittaa. Kustannuspaikaksi (julkaisu- tai painopaikaksi) riittää paikkakunnan nimi, paitsi jos on olemassa useita samannimisiä paikkakuntia, jolloin lisätään valtio tms. esimerkiksi Petropolis, Brasilia. Kustantaja merkitään niin lyhyesti kuin mahdollista, mutta ymmärrettävästi, siis New York: McGraw eikä MacGraw Hill Company, Ins Moniosaiset teokset Lochren, H Collected works. London: Oxford University Press. 4 vois. Jos viitataan koko teokseen, merkitään julkaisupaikan jälkeen osien lukumäärä (osat 1-4, 4 Bände jne.). Mikäli halutaan yksilöidä jokin tai jotkin teoksen osista, merkitään teoksen nimen jälkeen nämä osat. Mikäli osilla on eri nimet, viitataan yhteen kerrallaan Kokoomateokset Jaakkola, R Huumausaineiden käyttö Suomessa. Teoksessa I. Taipale (toim.) Huumausainekysymys. Porvoo: WSOY, Pulkkinen, L Self-control and continuity from childhood to late adolescence. In P. B. Baltes & O. G. Brim (Eds.) Life-span development and behavior, Vol. 4. New York: Academic Press,

25 Toimitetun teoksen toimittajat merkitään suomeksi suomenkielisissä teoksissa, kuten esimerkissä (toim.) tai alkuperäiskielellä, esimerkiksi englanniksi (ed.) englanninkielisessä; valittua menettelyä on noudatettava johdonmukaisesti koko lähdeluettelossa. Kirjan sivut merkitään lähdeluetteloon aina, kun teoksen eri lukujen kirjoittajiksi on merkitty eri henkilöt ja halutaan viitata tällaisen teoksen johonkin tai joihinkin lukuihin - tällöin mainitaan näiden lukujen sivut (ei siis niitä sivuja, joita kirjoittaja itse on käyttänyt) Teoksen mahdolliset alaotsikot merkitään siinä tapauksessa, että ne oleellisesti selittävät kirjan luonnetta Aikakauslehdet Morgan, W. R Learning and student life quality of public and private school youth. Sociology of Education 56 (4), Ekorre, M Nuorisopolitiikan 1980-luvun tavoitteet. Nuorisotyö 4, Haavio-Mannila, E Työn laatu ja työpaikkarakkaudet. Sosiologia 19 (4), Aikakauslehdistä merkitään näkyviin vuosikerta (volyymi), mikäli se lehdessä on mainittu, lehden numero ja sivut, joilla artikkeli on Sarjajulkaisut Hurme, H Life event research. Findings and methodological problems. University of Jyväskylä. Reports from the Department of Psychology 215. Karvonen, J Opettajien asenteet, odotukset ja oppimistulokset jatkokoulutuksessa I. Teoreettinen kehys. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 63. Nummenmaa, T The language of the face. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 9. Paikkakuntien, yliopistojen tms. nimiä ei lisätä, mikäli ne selviävät sarjan nimestä. Kehysorganisaatio merkitään ensin (esim. Jyväskylän yliopisto) Opinnäytteet ja julkaisemattomat tutkimukset Beijer, S Huumausaineiden käyttö Vaasan kansalaiskouluissa, oppikouluissa ja ammattikouluissa. Julkaisematon tutkimus. Kivinen, P Huumausaineita käyttävien nuorten persoonallisuudenpiirteistä ja sosiaalisista taustatekijöistä, Helsingin yliopisto. Psykologian pro gradu -työ. Olkinuora, H Kansa- ja kansalaiskoulun opetussuunnitelmien ja oppikirjojen alkoholi-informaation erittely. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen lisensiaattityö. 25

26 Dokumentit ilman henkilötekijää Valtion virastojen julkaisut Maanomistustilastoa 1. Yhtiöiden ym. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1. p:nä tammikuuta Suomen virallinen tilasto XXXIII. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino Pöytäkirjat Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Pöytäkirja 25/ Lait ja asetukset Huumausaineasetus / Huumausainelaki / Julkaisemattomat monisteet Tutkimus Oulun koululaisista ja koululaisten päihteiden käytöstä. Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Nuorisotoimisto. Moniste Raporttisarjat Youth and drugs. Report of a WHO study group. World Health Organization Technical Report Series 516. Geneve Arkistolähteet Keski-Suomen Maakuntaliitto ry. Syysmaakuntapäivien pöytäkirja Muurame. Keski-Suomen maakuntaliiton arkisto Komiteanmietinnöt Perhekasvatustoimikunnan mietintö Komiteanmietintö 1976: 42. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Edellisen merkintätavan sijasta voidaan vaihtoehtoisena menettelynä käyttää Anon-mekintätapaa, esimerkiksi: Anon Maanomistustilastoa 1. Yhtiöiden ym. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1. p:nä tammikuuta Suomen virallinen tilasto XXXIII. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino.

27 Anon Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Pöytäkirja 25/ Anon. 1972a. Huumausainelaki 41/ Anon. 1972b. Tutkimus Oulun koululaisista ja koululaisten päihteiden käytöstä. Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat. Nuorisotoimisto. Moniste. Anon Youth and drugs. Report of a WHO study group. World Health Organization Technical Report Series 516. Genova. Anon Perhekasvatustoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1976: 42. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Mikäli dokumentilla ei ole henkilötekijää, merkitään tekijän paikalle Anon. Tällöin julkaisut sijoitetaan ilmestymisjärjestykseen. Samana vuonna ilmestyneet järjestetään aakkosjärjestykseen artikkelin tms. nimikkeen ensimmäisen sanan mukaan Abstraktit ja toissijaiset lähteet Kumata, H Attitude change and learning as a function of prestige of instructor and mode of presentation. ERIC, ED Michigan. Newell, N Vocabulary as a function of age. American Psychologist 6, 420. Abstract. Raske, T Dynamic response of elastic bodies to moving point loads. Dissertation Abstracts, 1967, 27 (2), 709-B. Smithers, E Mating behavior. Midland annuals of natural history. Artikkeliin viitattu teoksessa: Gora, N Amphibian biology. London: Barker & Smith, Kirja-arvostelut Gant, W Review of J. T. Singer, Selected works (2nd ed.) Contemporary Psychology 2, Vuorinen, R Havaitun muistaminen ja muistetun havaitseminen. Psykologia 2, Arviointi kirjoituksesta Mikkonen, V On the retention of perceptual quantities. Commentationes Humanarum Litterarum 44, 3. Turku: Societes Scientarium Fennica.

28 Suomentajan merkitseminen Uuden tekijänoikeuslain mukaan julkaisun bibliografisiin tietoihin on sisällytettävä maininta teoksen suomentajasta, jos kysymyksessä on käännös. Lähdeluetteloihin suomentaja merkitään seuraavasti: Piaget, J. & Inhelder, B Lapsen psykologia. Suomentaja Mirja Rutanen. Jyväskylä. Gummerus. Jos kyseessä on vuosikymmeniä myöhemmin julkaistu käännös vanhasta teoksesta, mainitaan alkuperäinen julkaisuvuosi kustantajatiedon jälkeen: Kollontai, A Suuri rakkaus. Suomentaja Esa Adrian. Jyväskylä: Gummerus (Alkuteos julk. 1923).

29 6 MALLIESIMERKKEJÄ Perusmerkkilajina käytetään Book Antiqua -merkkiä. Pistekoko PÄÄOTSIKOISSA Alaotsikoissa Muissa otsikoissa ja tekstissä Taulukoissa ja sisennyksissä Alaviitteissä 16 pt 14 pt 12 pt 10,5 pt 10,5 pt Riviväli tekstissä taulukoissa ja sisennyksissä alaviitteissä 1 (14 pt) täsmälleen 11 (12 pt) täsmälleen 11 (12 pt) Sivulle mahtuu tekstiriviä. Ylä- ja molemmat reunamarginaalit ovat 3 cm, alamarginaali 2,5 cm. Pääotsikko aloitetaan 9 cm yläreunasta, muut otsikot 3 cm ja sivunumerointi 2 cm yläreunasta. Kappaleet erotetaan toisistaan ensimmäisen rivin 1 cm sisennyksellä. Korostukset tehdään kursiivilla.

30 7 AINEISTON TOIMITTAMINEN JULKAISUYKSIKKÖÖN Ulkoasuohjeiden mukaiseksi muotoiltu aineisto toimitetaan julkaisuyksikköön joko valmiina PDF-tiedosto(i)na tai post script (ps, prn) tulostustiedostona. Tiedosto voidaan toimittaa sähköpostin liitetiedostona tai levykkeellä tai CDlevylle talletettuna. Aineiston tarkistamista varten mukana tulisi toimittaa myös hyvälaatuinen tuloste. PDF-tiedoston tuottamista varten koneelle täytyy olla asennettuna Adobe Acrobat ohjelmisto. Myös verkosta löytyy erilaisia PDF-tiedostojen tuottamiseen tarkoitettuja sovelluksia, joista luotettavin on Adoben verkkosivuilta löytyvä Create Adobe PDF Online palvelu. PDF-tiedosto voidaan tuottaa esimerkiksi Word-ohjelmistosta monella eri tavalla. Yksinkertaisinta on käyttää joko Wordin Convert to Adobe PDF toimintoa tai tulostaa dokumentti käyttämällä kirjoittimena Adobe PDF kirjoitinta. 7.1 Convert to Adobe PDF Convert to Adobe PDF on toiminto, joka on käytettävissä WS Word- ja muissakin Office-ohjelmissa, mikäli Adobe Acrobat on asennettu koneelle. Ennen kuin dokumentti muunnetaan PDF-tiedostoksi, on syytä käydä tarkistamassa konversiossa käytettävät asetukset. Asetukset löytyvät Wordin Adobe PDF valikon alta, josta valitaan Change Conversion Settings.

31 31 KUVA 3 Adobe Acrobatin konversioasetusten muuttaminen Avautuvasta valikosta valitaan Settings-välilehdeltä High Quality konversio asetus. Word- ja Bookmarks-välilehdiltä kannattaa ottaa kaikki ruksit pois, ne ovat tässä tapauksessa tarpeettomia ja lisäävät vain konversioon kuluvaa aikaa. Tämän jälkeen klikataan OK ja PDFMaker on valmis käyttöön. KUVA 4 Acrobatin konversioasetukset Kun edellä esitetty asetus on valittu, tuotetaan PDF-tiedosto yksinkertaisesti klikkaamalla Convert to Adobe PDF painiketta.

32 32 KUVA 5 Convert to Adobe PDF -painike 7.2 Adobe PDF kirjoitin Tulostusvalikosta löytyvä Adobe PDF kirjoitin toimii kuten mikä tahansa kirjoitin, se vain tuottaa paperin sijasta PDF-tiedostoja. Kun dokumenttia ryhdytään tulostamaan PDF-tiedostoksi, valitaan tulostusvalikosta kirjoittimeksi Adobe PDF. KUVA 6 Adobe PDF kirjoittimen valitseminen Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että mikäli Word-dokumenttia luotaessa oletuskirjoittimena on ollut jokin muu kirjoitin kuin Adobe PDF, saattavat dokumenttiin tehdyt asettelut hieman muuttua. Tämän vuoksi olisikin suositeltavaa, että mikäli dokumentti aiotaan tuottaa PDF-tiedostoksi käyttämällä Adobe PDF kirjoitinta, asetettaisiin Adobe PDF oletuskirjoittimeksi jo dokumenttia editoitaessa. Joka tapauksessa dokumentti olisi syytä käydä vielä pintapuolisesti läpi kirjoittimen valinnan jälkeen ennen tulostamista.

33 Ennen dokumentin tulostamista, on syytä vielä käydä tarkistamassa kirjoittimen ominaisuuksista, että sillä on Adobe PDF Settings välilehdellä määritelty konversioasetuksiin jälleen sama High Quality asetus. Samalla kannattaa ottaa myös ruksi pois kohdasta Do not send fonts to Adobe PDF. Tämän valinnan poistamisella varmistetaan se, että dokumentissa käytetyt fontit seuraavat myös syntyvään PDF-tiedostoon. Tämän jälkeen tiedosto on valmis tulostettavaksi. 33 KUVA 7 Adobe PDF kirjoittimen asetukset Tässä on esitetty PDF-tiedoston tuottaminen Word-ohjelmasta. Periaatteessa PDF:n tekeminen onnistuu lähes samalla tavalla myös muista tekstinkäsittelyja taitto-ohjelmista. Tarkempia tietoja muista ohjelmistoista saa julkaisuyksiköstä. 7.3 Tulosta tiedostoon, Post Script tiedoston luominen Edellisessä luvussa on esitetty, kuinka tuotetaan valmis PDF-tiedosto Adobe Acrobat ohjelmiston avulla. Mikäli Adobe Acrobat ohjelmistoa ei ole käytettävissä, toimitetaan julkaisuyksikköön Post Script tulostustiedosto. Tulostustiedoston tuottaminen on hyvin yksinkertaista. Kuten jo tiedostotyypistä käy ilmi, on ky-

34 34 seessä tiedosto, joka tuotetaan tulostamalla dokumentti tiedostoon. Esimerkiksi Word-dokumentti tulostetaan tiedostoon helposti, vain laittamalla tulostusvälilehdellä ruksi ruutuun Tulosta tiedostoon. Post Script tulostustiedostoa ei voi tuottaa millä tahansa kirjoittimella. Tarkoitukseen soveltuvat ainoastaan ns. Post Script kirjoitinohjainta käyttävät kirjoittimet. Tällaisen kirjoittimen tunnistaa yleensä siitä, että kirjoittimen nimessä on maininta Post Script tai kirjaimet PS. Käytettyjä Post Script kirjoittimia ovat esimerkiksi HP Laser Jet 5/M Post Script, Xeroxin Document Center PS ja Docutech kirjoittimet. Lähes kaikilta tulostinvalmistajilta löytyy myös post script kirjoitinohjaimia. Sopivan kirjoitinohjaimen voi myös ladata helposti verkosta esimerkiksi Adoben (www.adobe.com), Xeroxin (www.xerox.com), tai HP:n (www.hp.com) sivulta. Kun tarkoitukseen sopiva kirjoitin on käytössä ja valittuna, tuotetaan Post Script tiedosto helposti laittamalla ruksi ruutuun Tulosta tiedostoon ja klikkaamalla OK. KUVA 8 Tulosta tiedostoon Syntynyt prn (ps)-tiedosto toimitetaan julkaisuyksikköön joko sähköpostin liitteenä tai levykkeellä. Julkaisuyksikössä tästä tiedostosta tuotetaan edelleen PDF-tiedosto. Mikäli dokumentti on jaettu useaksi eri tiedostoksi, suoritetaan edellä esitetyt toimenpiteet kaikille tiedostoille ja tiedostot toimitetaan julkaisuyksikköön, jossa ne kootaan yhdeksi julkaisuksi. Julkaisuyksikössä kirjaan lisätään

35 nimiösivut sekä julkaisuluettelo ja näin kirja on valmis toimitettavaksi painoon vedosta varten Vedosliikenne ja korjaukset Yliopistosarjoissa julkaistavista teoksista otetaan aina vedos ennen varsinaista kirjan painatusta. Vedos pyritään tekemään painovalmiista tiedostosta kirjan lopulliseen kokoon ja ulkoasuun. Vedos tarkistetaan sekä julkaisuyksikössä että väittelijän toimesta. Mikäli väittelijä ei pysty tulostettua vedosta tarkistamaan, hoidetaan vedosliikenne PDF-tiedostoina. Vedoksen tarkistamisen jälkeen julkaisuun on vielä mahdollista tehdä pieniä muutoksia ja korjauksia. Korjaukset pyritään tekemään siten, että ne vaikuttavat vain yhden sivun taittoon. Näin korjaukset voidaan tehdä joko suoraan PDF-tiedostoon tai korvaamalla PDF-tiedoston yksi sivu uudella. Korjattavien sivujen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, jotta painoon voidaan toimittaa lopullista painatusta varten vain korjausta vaativat sivut. Mikäli korjattavia sivuja kertyy yli kymmenen, tulostetaan painoon koko julkaisu uudestaan. Korjauksista sovitaan yhdessä julkaisusihteerin kanssa. Korjaukset tehdään joko julkaisuyksikössä tai väittelijän toimesta, jolloin korjauksia sisältävät sivut toimitetaan julkaisuyksikköön samalla tavalla kuin varsinainen julkaisukin PDF- tai tulostustiedostoina. 7.5 Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden toimittaminen julkaisuyksikköön Mikäli väitöskirja koostuu yhteenveto-osasta ja aikaisemmin julkaisutuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä artikkeleista, toimitetaan kirjan yhteenveto-osa ja vielä julkaisemattomat artikkelit edellä esitetyn ohjeen mukaisesti taitettuina julkaisuyksikköön. Jo julkaistut artikkelit pyritään saamaan julkaisuyksikköön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa paperioriginaalien skannausta varten. Mikäli artikkeleista on saatavilla valmiit PDF-tiedostot, käytetään niitä paperioriginaalien sijasta. Väittelijän kannattaa kysyä artikkeleiden PDF-tiedostoja suoraan artikkelin julkaisseelta lehdeltä tai kustantajalta. Jo julkaistujen artikkelien uudelleen painatusta varten tarvitaan artikkelin julkaisseen kustantajan lupa. Yleensä kustantajat antavat painatusluvan kun kyseessä on väitöskirjatyö. Tieto uudelleenpainatuksen luvasta merkitään näkyviin artikkelin otsikkosivulle muodossa: Reprinted with kind permission by Artikkelien otsikkosivut tekee väittelijä. Otsikkosivut noudattavat muotoa, jossa artikkelin numero merkitään roomalaisin numeroin I, II, III 9 cm sivun yläreunasta keskitettynä ja lihavoidulla BookAntiqua fontilla kokoa 16 pt.

36 36 Artikkelin numeron jälkeen jätetään kaksi tyhjää riviväliä (fonttikoko 12) ja kirjoitetaan artikkelin otsikko lihavoiduilla isoilla kirjaimilla fonttikoolla 14 pt keskitettynä. Otsikon jälkeen jätetään neljä tyhjää riviväliä ja merkitään by ja kahden tyhjän rivivälin jälkeen artikkelin tekijät sekä vuosiluku, jolloin artikkeli on julkaistu. Tekijöiden jälkeen jätetään yksi tyhjä riviväli ja merkitään artikkelin bibliografiset tiedot; kausijulkaisun nimi, numero ja sivut. Alimmaksi merkitään tieto artikkelin uudelleenjulkaisuluvasta sekä copyright merkintä, mikäli halutaan. Tekijä-, julkaisu- ja lupatiedot kirjoitetaan fonttikoolla 12 pt. Ensimmäisen artikkelin otsikkosivulle merkitään edellisten tietojen lisäksi pääotsikko ORIGINAL PAPERS (ARTICLES). Tämä otsikko sijoitetaan kaksi riviväliä artikkelin numeron yläpuolelle. Teksti kirjoitetaan isoilla kirjaimilla vahvennettuna fonttikoolla 16 pt. Tämän ohjeen seuraavalle sivulle on tehty esimerkki artikkelin otsikkosivusta.

37 ORIGINAL PAPERS I THIS IS AN EXAMPLE OF AN ARTICLE TITLE PAGE by Pekka Olsbo & Marja-Leena Tynkkynen 2003 Journal of Jyväskylä University Library 1, 1-39 Reproduced with kind permission by Jyväskylä University.

38 8 YHTEYSTIETOJA 8.1 Julkaisuyksikkö Jyväskylän yliopiston kirjasto Seminaarinkatu 15 (B), PL JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Puh. (014) Fax (014) Julkaisuyksikön esimies Julkaisukoordinaattori Pekka Olsbo Puh. (014) , GSM Sähköposti: Yliopistosarjojen toimitus Marja-Leena Tynkkynen Puh. (014) Sähköposti: Pekka Olsbo Puh. (014) , GSM Sähköposti: Tekstinkäsittely ja taitto Marja-Leena Tynkkynen puh. (014) Sähköposti: Pekka Olsbo Puh. (014) , GSM Sähköposti:

39 Julkaisujen myynti Tilaukset Seija Kallimo Puh. (014) Fax (014) Sähköposti: tai Kirjavitriini Puh. (014) Sähköposti: 8.2 Tietopalvelu Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö Puh: Yliopiston rehtorin sihteeri Jyväskylän yliopisto Seminaarinkatu 32, PL JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Puh. (014) Fax (014) Yliopistopaino Cygnaeuksenkatu 3, PL JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Puh. (014) Väitöskirjojen jakelu ja tekijänkappaleet Veli-Matti Kalavainen Puh. (014) , GSM Sähköposti: 8.5 Yliopistosarjojen tieteelliset toimittajat Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research Maritta Hännikäinen, Varhaiskasvatuksen laitos (Education) puh. (014) Sähköposti:

OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE. koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa.

OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE. koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa. OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa. ohjeistoa täydennetään ja muokataan mahdollisimman

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

OHJEITA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE PEKKA OLSBO & SINI RAINIVAARA

OHJEITA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE PEKKA OLSBO & SINI RAINIVAARA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA 45 Pekka Olsbo & Sini Rainivaara OHJEITA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO OHJEITA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSARJOJEN KIRJOITTAJILLE

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Väitöskirjojen julkaiseminen Jyväskylän yliopistosarjoissa

Väitöskirjojen julkaiseminen Jyväskylän yliopistosarjoissa Väitöskirjojen julkaiseminen Jyväskylän yliopistosarjoissa Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto 014-260 3388 pekka.olsbo@jyu.fi 1 Yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö Perustettu

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 25.9.2015 Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje Sarja Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston toimialaan kuuluvan tieteellisen työn julkistamiseen.

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa

Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa 3.9.2014 Olli Vuolteenaho Fysiologian laitos, Oulun yliopisto 2 Acta Universitatis Ouluensis -sarja Actaa toimittaa Oulun yliopiston julkaisutoimikunta

Lisätiedot

Väitöskirjaa julkaisemaan

Väitöskirjaa julkaisemaan Väitöskirjaa julkaisemaan Julkaisupalvelut, kirjaston 2. kerros https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu (20.9.2013) Ovatko käsikirjoituksen asetukset kohdallaan? Asetukset ovat kohdallaan,

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

PDF-tiedostojen teon pikaohje

PDF-tiedostojen teon pikaohje 1 PDF-tiedostojen teon pikaohje 1. Aluksi Tässä pikaohjeessa käydään lyhyesti läpi PDF-muotoisten tiedostojen teko Adobe Acrobat 5.0 ohjelmalla. Ohje opastaa painoon optimoidun PDF-tallenteen teon. Pikaohje

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN Julkaisulautakunta 1.8.2013 julkaisusarjojen ohje Julkaisusarja jakaantuu julkaisun sisällön mukaisesti kolmeen alasarjaan, joilla on oma ISSN-numeronsa ja ISSN-L-numeronsa. ISSN-L numero kertoo, että

Lisätiedot

OHJEITA TUTKIELMAN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA TUTKIELMAN KIRJOITTAJILLE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede 1.9.2007 päivitetty versio. Tutkimuksenteon tarkat ohjeet löytyvät teoksesta Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara P. 2007.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Yliopisto suosittaa painetun julkaisun rinnalla julkaisua laitettavaksi myös LUTPubjulkaisuarkistoon.

Yliopisto suosittaa painetun julkaisun rinnalla julkaisua laitettavaksi myös LUTPubjulkaisuarkistoon. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Julkaisulautakunta 11.10.2012 Tutkimussarjaa koskeva ohje Sarja Tutkimussarja on nimeltään Acta Universitatis Lappeenrantaensis. Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut Word 2013 Kappalemuotoilut KAPPALEMUOTOILUT KAPPALEMUOTOILUT... 1 Tekstin tasaaminen... 1 Sisentäminen... 1 Koko kappaleen sisentäminen... 2 Sisennyksen poistaminen... 2 Riippuva sisennys (sivuotsikko)...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE Tekijä toimittaa käsikirjoituksensa (2 kpl) paperiversiona seuran sihteerille osoitteeseen Suomen kirkkohistoriallinen seura PL 4 00014 Helsingin yliopisto Lisäksi tekijä lähettää

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville Artikkeli Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4000 5000 sanaa) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto Väitöskirja kuosiin IT-palvelut soile.vaananen@jyu.fi Kirjasto liisa.halttunen@jyu.fi Koulutuksen kulku Word-väitöskirjamallipohja (Soile) miten saat mallipohjan käyttöön miten mallipohja toimii kirjoitusprosessin

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Väitöskirjan kansien suunnittelu

Väitöskirjan kansien suunnittelu Väitöskirjan kansien suunnittelu Ohje koskee Lapin Yliopistopainossa painettavia julkaisuja. Väittelijä toimittaa tarvittavat tiedot tekijälle sähköisenä: - julkaisun nimi - acta sarjan numero sekä ISBN

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus

TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus TEKSTINKÄSITTELY Aloitusharjoitus Kirjoita teksti, jossa kerrot lyhyesti, max. ½ sivua, mitä kaikkea olet tietokoneiden kanssa tähän mennessä puuhastellut. Mitä jo osaat ja mitä tarvitsisi vielä oppia?

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta 1(8) Suomen virallisen tilaston julkaisuohje 1. Julkaiseminen Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA 1. Sopijapuolet Teoksen tekijä: Jäljempänä tekijä Arvo tai ammatti: Osoite: Julkaisija: Turun yliopisto (jäljempänä

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua.

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2015 kirjoittaville Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Artikkeli Artikkelin pituus

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot