Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta"

Transkriptio

1 1(8) Suomen virallisen tilaston julkaisuohje 1. Julkaiseminen Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen tilaston ylläpitää viralliseen tilastoon hyväksytyistä tilastoista luetteloa. Suomen virallisen tilaston tilastot voidaan julkaista painotuotteena, CD-Rom/DVD - levykkeinä ja verkossa (html-sivut, tietokannat, pdf-tiedostot). SVT-julkaisusarja sisältää painotuotteita, verkkojulkaisuja (pdf) ja CD-Rom -taltioita. Verkossa julkaistut tietokannat, html-sivut ja pdf-tiedostot kytketään yhteen Suomen virallisen tilaston portaalin kautta, kun se valmistuu SVT-julkaisusarja: Alasarjat, sarjatunnukset Kaikki virallisen tilaston julkaisut merkitään Suomen virallisen tilaston ISSN-tunnuksella: (painotuote), (verkkojulkaisu (pdf), CD-Rom -taltio. Pääsarjassa ei ole numerointia. Suomen virallisen tilaston tilastot ja julkaisut on jaoteltu 26 aihealueeseen 1. Aihealuetunnukseen liittyy vuosiluku (julkaisuvuosi), mutta aihealueilla ei ole ISSNtunnusta eikä numerointia. Kukin julkaisija julkaisee viralliset tilastonsa omina nimekkeen mukaisina numeroituina sarjoinaan, joilla on ISSN-tunnus Julkistamiskalenterit Suomen virallisen tilaston tilastojen ja julkaisujen julkistamista seurataan jatkuvasti päivittyvien julkistamiskalentereiden avulla Internetissä. Kukin tuottaja vastaa omien julkaisujensa julkistamiskalenterista. Kalenterit tai niihin johtavat linkit kootaan Suomen virallisen tilaston portaaliin ja ennen sen valmistumista Tilastokeskuksen verkkopalveluun. Kukin julkaisija seuraa itse julkistamiskalenterinsa pitävyyttä. Tilastojen ja julkaisujen julkistamisajankohta tulee määritellä julkistamiskalenterissa: kalenterivuoden alussa vähintään kuukauden tarkkuudella, kolme kuukautta aikaisemmin vähintään viikon tarkkuudella ja julkaisuviikkoa edeltävän viikon aikana päivän tarkkuudella Virheiden korjaaminen Julkaisuissa tai verkkopalveluissa esiintyvien virheiden korjaaminen on luottamuksen säilyttämisen kannalta tärkeätä. Virheen myöntäminen ja sen korjaaminen avoimessa hengessä on Suomen virallisen tilaston maineen kannalta myönteisempää kuin yritys peitellä tapahtunutta. 1 Suomen virallisen tilaston aihealueet Tilastokeskus.fi-verkkopalvelussa:

2 2(8) Jos tilastojulkaisussa tai verkkopalvelussa havaitaan merkittäviä virheitä, Suomen virallisen tilaston suosittelee seuraavia korjausmenettelyjä: Lehdistötiedote: Merkittävät virheet lehdistötiedotteissa korjataan jakamalla korjaustiedote. Verkkopalvelusta poistetaan virheellinen tiedote ja laitetaan maininta korjausmenettelystä Painotuote Harvoin ilmestyvät julkaisut, esim. vuosijulkaisut: jakamattomiin julkaisuihin liitetään korjausliuska ja niille julkaisujen tilaajille, joiden yhteystiedot ovat tiedossa lähetetään korjaustiedote. Jos virheitä on paljon, julkaisusta otetaan uusi painos. Tiheästi ilmestyvät julkaisut, esim. kuukausijulkaisut: virhe korjataan seuraavassa julkaisuissa. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote, joka jaetaan julkaisun tilaajille Levykkeet, sähköiset julkaisut yms. Asiakkaalle lähetetään korjattu tiedosto ja tiedote virheestä. Verkkopalvelu, tietokanta Virhe korjataan ja virheelliset tiedot poistetaan ja virheestä laaditaan tiedote verkkosivuille. Julkaisussa esiintyvä virhe voi edellyttää erillisen korjaustiedotteen julkaisemista, vaikka siitä ei olisikaan alun perin tiedotettu, jos väärä tieto on saanut paljon julkisuutta. Edellä luonnehdittu menettely ei koske ennakkotietoina esitettyjä tietoja, joiden korjaantumismahdollisuus on kerrottu alkuperäisessä julkaisussa. Suoranaiset virheet tulee ennakkotiedoissakin korjata em. menettelyin. 2. Julkaisutietojen merkintätavat Seuraavassa määritellään Suomen virallisen tilaston julkaisujen merkintöjä kansi- ja nimiölehdillä. Mainittujen merkintöjen lisäksi ko. lehdillä voi olla muita merkintöjä Etu- ja takakansi Julkaisun etukannessa on julkaisijan logo. Suomen viralliseen tilaston tunnus (logo) merkitään julkaisukansiin paikkaan, jossa julkaisija normaalisti ilmoittaa sarjatunnuksen. On suositeltavaa käyttää oheisen esimerkin mukaista kuvatiedostoa tunnuksen merkinnässä: Suomen virallisen tilaston logolla on kolme versiota: musta, sininen ja negatiivi. Sinisen logon värisävy on c100%, m50%.

3 3(8) Pantonesävynä ne ovat päällystetylle paperille 3015C ja päällystämättömälle paperille 3005U. Jos kuvatiedoston käyttäminen ei sovellu julkaisujen graafiseen ilmeeseen, voidaan erikseen sopia neuvottelukunnan kanssa, miten Suomen virallisen tilaston tunnus merkitään julkaisuihin. Logo on kolmikielinen riippumatta julkaisussa käytettävistä kielistä. Suomen virallisen tilaston logon yhteyteen sijoitetaan aihealuemerkintä. Se on aina vähintään suomeksi ja ruotsiksi. Jos julkaisu on englanninkielinen on aihealuemerkintä myös englanniksi. Suomenkielisen aihealuemerkinnän yhteydessä ilmoitetaan julkaisuvuosi. Merkinnän fonttia, fonttikokoa tms. ei ole määritelty. Esimerkki 1. Julkaisijan logo Suomen virallinen tilasto Aihealue+julk.vuosi Finlands officiella statistik Ämnesområdet Official Statistics of Finland (Topic area) Tilastokeskus Suomen virallinen tilasto Teollisuus 2005 Statistikcentralen Finlands officiella statistik Industri Statistics Finland Official Statistics of Finland Industry Etukanteen sijoitetaan julkaisun nimi eli päänimeke julkaisun kielellä. Etukanteen sijoitetaan myös julkaisun rinnakkaisnimekkeet eli julkaisun nimi muilla kielillä silloin, kun julkaisu on useammalla kuin yhdellä kielellä. Etukanteen merkitään julkaisun mahdollinen alanimeke tai muu nimiketieto, joka selittää päänimekettä. Alanimeke voidaan sijoittaa myös nimiösivulle, jos kannessa ei ole sille tilaa tai kannen ulkoasu sitä edellyttää. Julkaisun etukanteen merkitään tilastovuosi/tilastovuodet nimekkeen yhteyteen. Esimerkki 2. Kesämökit 2004 Sommarstugor 2004 Väestön muutokset neljännes Befolkningsförändringar kvartalet Kuluttajahintaindeksi 2004, Kesäkuu Konsumentprisindex 2004, Juni Consumer Price Index 2004, June

4 4(8) 2.2. Nimiölehti Suomen viralliseen tilastoon kuuluvalla julkaisulla ei voi olla henkilötekijää tai toimittajaa merkittynä etukanteen. Julkaisun tekijät ilmaistaan julkaisun esipuheessa. Takakanteen merkitään julkaisun myynnin yhteystiedot sekä voidaan merkitä ISSN-, ISBN- ja muut (esim. tuotenumero-) tunnukset. Takakannessa voidaan myös ilmoittaa julkaisua koskevien lisätietojen antaja. Nämä tiedot voidaan ilmoittaa myös tai vaihtoehtoisesti copyright-sivulla. Nimiölehti muodostuu nimiösivusta ja sen kääntöpuolesta. Nimiölehti sisältää julkaisun tunnistamisessa tarvittavat bibliografiset tiedot. Nimiösivun kääntöpuolta kutsutaan myös copyright-sivuksi. Nimiösivu sisältää julkaisun tärkeimmät tunnistetiedot, julkaisun nimen, tekijöiden nimet, Suomen virallisen tilaston logon, aihealueen jne. Nimiösivulla toistetaan kannen tiedot, mutta ilmaistut tiedot ovat täydellisemmät. Nimiösivulla ilmoitetaan kustannuspaikka Copyright-sivulle merkitään: Painos, kun kyseessä on muu kuin 1. painos, copyright-merkintä, kirjapaino, painopaikka ja painovuosi, lisätietojen antaja, palauteosoite (tämä tieto voidaan ilmoittaa myös tai vaihtoehtoisesti takakannessa), kannen suunnittelija, kuvittaja tms., ISSN- ja ISBN- tunnukset, Suomen virallisen tilasto ISSN vain suomen kielellä, julkaisussa viitattujen tilastojen kuvausten verkko-osoite ja julkaisussa viitattujen tilastojen laatuselosteiden osoite ISSN- ja ISBN- tiedot Suomen virallisen tilaston ISSN-tunnus on , verkkojulkaisun ja CD-Rom -taltion Kullakin virallisen tilaston julkaisunimekkeellä (alasarjalla) on lisäksi oma ISSN-tunnuksensa. Yksittäiselle julkaisulle voidaan hankkia myös oma ISBN 2 -tunnus. Jos julkaisusta julkaistaan kopio verkossa, on sille hankittava omat tunnukset. Kaikkien julkaisun versioiden ISSN- ja ISBN-tunnukset on ilmoitettava kaikissa julkaisukopioissa. Jos julkaisusta julkaistaan erikielisiä versioista on suositeltavaa ilmoittaa myös niiden tunnukset kaikissa kieliversioissa. 2 ISBN (ISBN-tunnukset muuttuivat 10-merkkisistä 13-merkkisiksi alkaen) (978 kirjamaakoodi (uusi)) 952 maan tai kieliryhmän tunnus 5312 kustantajan tunnus 10 julkaisun tunnus 2 tarkistusmerkki

5 5(8) Tunnukset merkitään julkaisuihin seuraavasti 3 : 1. ISSN = Suomen virallinen tilasto (painojulkaisu) vain suomeksi 2. ISSN = Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu) 3. ISSN xxxx yyyy = päänimeke "hhhh" (painojulkaisu) 4. ISSN yyyy zzzz = päänimeke "hhhh" (verkkoversio) 5. ISSN åååå öööö = rinnakkaisnimeke (x:nkielinen versio) 6. ISBN bba-ccc-dd-eeee-f = päänimeke "hhhh" (painojulkaisu) 7. ISBN bbb-ccc-dd-eeee-f = päänimeke "hhhh" (verkkojulkaisu) 8. ISBN bbd-ccc-dd-eeee-f = rinnakkaisnimeke (x:nkielinen verkkojulkaisu) 3. Julkaisun sisältö 3.1. Tilaston kuvaus ja laatuseloste Tilaston kuvauksen ja laatuselosteen internet-osoite tulee ilmoittaa julkaistaessa tilaston tietoja. Jos laatuseloste sisältyy painettuun julkaisuun, suositellaan, että se sijoitetaan julkaisun loppuun liitteeksi. Tieto laatuselosteesta on kuitenkin hyvä sisällyttää julkaisun esipuheeseen tai johdantoon Henkilönimien käyttö Suomen virallisen tilaston julkaisua ei julkaista henkilönimellä. Julkaisussa ilmoitetaan kuitenkin esipuheessa ja/tai yhteystietojen yhteydessä julkaisun tekemisestä vastuullisen henkilön nimi ja yhteystiedot Kuvaus tuloksista Suomen virallisen tilaston julkaisussa tulee esittää tiivistelmä tilaston keskeisistä tuloksista. Kokoomajulkaisuissa ohjeesta voidaan poiketa, jos tilasto on julkistettu aiemmin muualla. Tällöin viittaus em. tietoon sisällytettävä lähdeviitteisiin Taulukkomerkinnät Taulukot tulee otsikoida ja painojulkaisuissa numeroida juoksevasti. Jos taulukoita on runsaasti (yli 10 kpl), niistä on julkaistava myös erillinen taulukkoluettelo. Jotta lisätiedon haku olisi mahdollisimman yksinkertaista, taulukoissa tulee olla myös lähdeviite silloin, kun taulukon tietojen lähteestä voi syntyä epäselvyyttä, kuten esimerkiksi kokoomajulkaisuissa. Tarvittaessa käytetään alaviitteitä kertomaan taulukon muuttujien määrittelyistä, epäjatkuvuuksista, ym. 3 ISBN-tunnisteesta Kansalliskirjaston sivuilla:

6 6(8) Virallisen tilaston julkaisujen taulukoissa käytetään seuraavia merkintöjä: 0,0 suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä. tieto on epälooginen esitettäväksi.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen 4. tai ei yhtään havaintoa * ennakkotieto 3.5. Grafiikka Kuvioissa tulee olla numeroitu otsikko ja lähdeviite. Tarvittaessa käytetään alaviitteitä ja selventävää kuvatekstiä. Julkaisuissa käytettävän tilastografiikan tulee olla selkeätä. Kolmiulotteisen grafiikan käyttöä ei suositella, jos kolmannella ulottuvuudella ei ole sisältöä. Pylväskuvioiden asteikkojen katkaisua ym. kuvion sanomaa vääristäviä ratkaisuja tulee välttää Kokoomajulkaisu: virallisen tilaston ja muiden taulukoiden erottaminen 4. Lähdemerkinnät Kokoomajulkaisuissa, joissa esitetään sekä Suomen virallisen tilaston tilastoihin että muihin tilastoihin pohjautuvia taulukoita, viralliseen tilastoon pohjautuviin taulukoihin merkitään lähdeviitteen alkuun tunnus SVT/FOS/OSF. Suomen virallisen tilaston julkaisuihin viitattaessa käytetään seuraavanlaisia lähdeviittausmerkintöjä Viittaaminen painojulkaisuun tekstissä Lähdeviittauksessa tulee osoittaa tilastosarja, tilaston julkaisuvuosi ja tarvittaessa järjestysnumero sekä viitattaessa laajoihin teoksiin myös sivut, joilta lähdeteksti löytyy. Suomen virallisen tilaston nimeä ei siis tarvitse mainita tekstiviitteissä. Esimerkki 3. Tulonjakotilasto 2005:1, s Aiemmassa suosituksessa salassapitosääntöjen alaisen tiedon merkintä oli kolme pistettä ( ). 5 Lisätietoja Kuusela Vesa: Tilastografiikan perusteet. Helsinki : Edita, 2000.

7 7(8) Teksteissä käytetään myös viittauksia verkossa olevaan materiaaliin. Viittauksen perässä on tällöin www-osoite. Huomaa linkin kopiointia helpottava vinkki: linkkiosoitteen molemmille puolille kannattaa jättää tyhjä välilyönti, jolloin siihen ei liity kopioitaessa ylimääräisiä merkkejä. Esimerkki 4. Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2005:9 (http://www.tilastokeskus.fi/til/plv/2005/09/plv_2005_09_ _tie_001.html) osoittaa, että... Verkkoteksti sinänsä toimii usein myös linkkinä, josta klikkaamalla pääsee ao. verkkosivuille. Silloin verkko-osoitetta ei kirjoiteta sellaisenaan tekstiin, vaan linkki merkitään asianmukaisiin tekstin termeihin. Linkitettyjen polkujen tarkoituksena on tuoda lukijalle lisäinformaatiota tekstin sisältöön. Esimerkki 5. Tulonjakotilasto vuodelta 2003 osoittaa, että Viittaaminen lähteeseen taulukossa Viitattaessa kokoomajulkaisun taulukossa Suomen viralliseen tilastoon on suositeltavaa käyttää viitteen alussa lyhennettä SVT. Esimerkki 6. Esimerkki 7. Esimerkki 8. SVT. Tulonjakotilasto 2005:1. Tilastokeskus. FOS. Inkomstfördelningsstatistik 2005:1.Statistikcentralen. OSF. Income distribution statistics 2005:1. Statistics Finland Lähdeluettelo Suomen virallisen tilaston julkaisulla, painetulla tai sähköisellä tulee olla lähdeluettelo, johon on koottu kaikki ne lähdeaineistot, joihin tekstissä on viitattu. Lähdeluettelo sijoitetaan painojulkaisun loppuun ja verkkosivuilla sopivaan paikkaan julkaisun yhteyteen. Kokoomajulkaisuissa voidaan em. säännöstä poiketa, jos lähteet on saatettu käyttäjän tietoon muuten selkeästi. Erikseen voidaan laatia luettelo aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta. Lähdeluettelosta käy ilmi lähteiden bibliografiset tiedot eli tilastosarja, julkaisusarja ja - vuosi, kustannuspaikka ja kustantaja.

8 8(8) Esimerkki 9. LÄHTEET: Tulonjakotilasto Helsinki: Tilastokeskus, s. Suomen virallinen tilasto. Aihealue: Tulot ja kulutus. Tulonjakotilasto 2003 [verkkodokumentti]. Helsinki: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto. Aihealue: Tulot ja kulutus [viitattu ]. Saatavissa:

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta virallinentilasto@stat.fi

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta virallinentilasto@stat.fi 1(8) Suomen virallisen tilaston julkaisuohje Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen tilaston

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta virallinentilasto@stat.fi

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta virallinentilasto@stat.fi 1(14) Suomen virallisen tilaston julkaisuohje Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen tilaston

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen.

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarjat A ja B Opas kirjoittajille,r3; Maatalouden Nak, tutkimuskeskus Marjo Uusikylä

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU Teksti Kirjasintyyppi: Suositellaan kirjasintyyppiä Times New Roman, Times, Palatino tai vastaava. Kirjasinkoko: Normaalitekstissä kirjasinkoko 12

Lisätiedot

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Markku Löytönen Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Ohjeiden lyhyt historia Erilaisia ohjeita lähdeviittausten tekemiseen on kirjoitettu maantieteen laitoksen opettajien toimesta jo pitkään. Niinpä myös

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN

ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN Talousoikeuden oppiaine Vaasan yliopisto Sl. 2011 Professori, dosentti Asko Lehtonen ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN 1. Standardien mukaiset merkitsemistavat

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET Viitteet, lyhenteet, lähteet ja kirjallisuus Matti Myllykoski (päivitys Leo Näreaho 2008) ESIPUHE... 2 LÄHTÖKOHTIA... 2 VIITTEET... 4 Viitteiden tarkoitus... 4 Viitteiden muoto...

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI. 16 s Kirjoitusohjeet 2009:KANSI 5.12.2008 12:29 Sivu1 LÄÄKÄRILEHTI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI 2009 16 s Kirjoitusohjeet

Lisätiedot

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum www.artefacta.fi/artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu 31.5.2012 Sisällys 1. Rakenne... 1 2. Pituus... 2 3. Muotoilu, otsikot

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON

JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON Esimerkkinä Suomi.fi-integroinnit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Integroinnin lähtökohta... 2 2.1 Taustaa Suomi.fi-portaalin

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet VAASAN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Humanistisen alan kirjoitusohjeet Vaasa 2010 1 SISÄLLYS TAULUKOT 2 TIIVISTELMÄ 3 1 KIRJOITUSOHJEIDEN KÄYTTÖ 5 1.1 Kandidaatintutkielman kirjoittaminen 5 1.2 Pro

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1 Joulukuu 2009 Helsinki 2009 ISBN 978-952-10-5941-4 (PDF) Työryhmä: Aija Vahtola, Kansalliskirjasto Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot