Erityisryhmien liikunta Eurassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityisryhmien liikunta Eurassa"

Transkriptio

1 Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala

2 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO JOHDANTO Taustaa Erityisryhmäläiset Eurassa Erityisliikuntaa kuntiin hanke Euran kunnan toiminta hankkeessa ERITYISRYHMILLE SOVELTUVAT LIIKUNTATILAT OHJAAJARESURSSIT ERITYISLIIKUNNAN NYKYISET RYHMÄT Erityisryhmille suunnatut ryhmät Hyväkuntoisten ikäihmisten ryhmät Yhteenveto kaikista ryhmistä liikuntamuodoittain KYSELY ERITYISLIIKUNNASTA YHDISTYKSILLE, YHTEISÖILLE JA PALVELUKODEILLE KYSELY ERITYISLIIKUNNASTA LAPSILLE JA NUORILLE SEKÄ HEIDÄN VANHEMMILLEEN KYSELY ERITYISLIIKUNNASTA TOIMINTAKESKUKSEN JA SOSIAALITOIMEN ASIAKKAILLE YHTEENVETO KYSELYISTÄ ERITYISLIIKUNTA EURAN LIIKUNTATOIMESSA...32 LIITE 1: Kyselyyn vastanneet yhdistykset, yhteisöt ja palvelukodit LIITE 2: Erityisliikunnan ja ikäihmisten ryhmät, kevät 2014 LIITE 3: Kyselylomakkeet (3 kpl)

3 2 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO Euran Erityisliikunnan peruskartoituksessa tuodaan esille kunnan erityisryhmien liikuntatoiminnan nykytila, voimavarat ja tarpeet, kuten erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä, erityisliikuntaryhmät, ohjaajaresurssit, erityisliikuntaan soveltuvat liikuntatilat ja yhdistysten tarpeet. Peruskartoitus on osa Erityisliikunta kuntiin hanketta, johon Euran kunta lähti mukaan keväällä Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään on arvioitu kuuluvan noin prosenttia väestöstä. Euran kohdalla tämä tarkoittaa noin henkilöä. Tarkemmin arvioituna Eurassa on eri erityisryhmäläisiä seuraavasti: pitkäaikaissairaita , vammaisia ja iäkkäitä (yli 65 -vuotiaita) 2 800, joista toimintakyky on heikentynyt arviolta iäkkäällä. Tässä kohdin on huomioitava, että erityisryhmäläinen voi olla mukana useammassa tilastossa, kuten vammainen tai iäkäs pitkäaikaissairaissa. Euran kunnan alueella toimii 23 erityisliikuntaryhmää ja 31 hyväkuntoisten ikäihmisten liikuntaryhmää. Erityisliikuntaryhmiä on Euran kokoisissa kunnissa (tosin niissä joissa on erityisliikunnanohjaaja) keskimäärin n. 27,9 ryhmää asukasta kohden 1, joten tilannetta on pidettävä korkeintaan tyydyttävänä. Positiivista on, että erityisliikuntaryhmiä on niin erityislapsille, vammaisille, pitkäaikaissairaille kuin niille ikääntyneille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Ryhmiä järjestävät niin kunnan eri toimijat kuin kolmannen sektorin toimijat. Peruskartoituksen perusteella Eurassa on kuitenkin kysyntää uusille erityisryhmille, joita tarvittaisiin lisää esimerkiksi lasten ja nuorten sekä aikuisten kohderyhmiin. Yhtenä painopistealueena uusissa ryhmissä voisi olla uinti ja vesiliikunta, joille näyttäisi olevan kysyntää. Euran peruskorjattu urheilutalo uimahalleineen antaa vesiliikunnan järjestämiselle myös hyvät mahdollisuudet. Erityisryhmien liikuntaryhmien ohjaajina toimivat Euran liikuntapalveluiden liikuntasihteeri ja tuntiohjaaja, halliyhtiön työntekijä, sosiaalipalveluiden tuntiohjaaja, toimintayksiköiden ja palvelutalojen työntekijät, terveyskeskuksen fysioterapeutit, yksityisten toimijoiden fysioterapeutit, ohjaajat ja kuntohoitaja sekä yhdistysten yli kymmenen ohjaajaa tai vertaisohjaajaa. Peruskartoituksen perusteella ohjaajia tarvitaan kuitenkin lisää, sillä ohjaajapula on suurin ja merkittävin este erityisliikuntaryhmien liikunnan järjestämisessä ja lisäämisessä. Eurassa on tulevaisuudessa koulutettava lisää ammattitaitoisia ohjaajia ja vertaisohjaajia. Euran kunnan alueella on paljon tiloja, joissa erityisryhmäläisten on mahdollista harrastaa liikuntaa. Euran pääliikuntapaikka on urheilutalo, jonka vuonna 2013 peruskorjatut tilat soveltuvat hyvin erityisryhmille. Tilat ovat myös edulliset euralaisille yhdistyksille. Erityisliikunnan kehittämistyön yhteydessä tuli esille, että palloiluhallivuorot tulisi olla erityisryhmien ja ikäihmisten varattavissa, koska päiväaikana ryhmät eivät voi saada vuoroa koulujen liikuntatiloista. Myös muut tilat, kuten urheilukeskus, koulujen salit ja eri toimijoiden 1 Ala-Vähälä, Timo: Raportti kuntien erityisliikunnan tilanteesta vuonna OKM 2010.

4 kuntosalit mahdollistavat esteettömyysongelmista huolimatta erityisliikunnan järjestämisen. Näistä tiloista koulujen liikuntasalit ovat yhdistyksille maksuttomia, jos toiminta on suunnattu alle 18 -vuotiaille, erityisryhmille tai eläkeläisille. Kaikkiin liikuntatiloihin liittyy esteettömyyden kannalta enemmän tai vähemmän ongelmia, joten paljon on siis kehitettävää. Positiivista on kuitenkin se, että ongelmakohdista on jo olemassa tietoa vaikka toki kaikkea ei tiedetä eri tilojen esteettömyydestä. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeen yhteydessä tuotetaan jonkin verran lisää tietoa esteettömyydestä. Moni esteettömyysongelma olisi korjattavissa aika pienillä toimenpiteillä. Esteettömyyden kehittäminen on siis pitkälti kiinni tahdosta ja tietenkin resursseista. Peruskartoituksessa toteutettiin kyselyitä erityisliikunnasta niin yhdistyksille, julkisen sektorin toimijoille kuin asiakkaille. Kyselystä nousi esiin paljon erityisliikuntaan liittyviä kehittämiskohteita, joita Eurassa tulee kehittää tulevien vuosien aikana. Jotta erityisliikunnan asioita saadaan eteenpäin, tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien ja yhdistysten välillä. Euraan tulee luoda toimintatapamalli, jolla voidaan vastata kunnan erityisliikuntatarpeisiin tuottamalla erityisliikuntapalveluita nykyistä suunnitelmallisemmin ja tiiviimmässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tarvitaan muun muassa kohdennettuja määrärahoja erityisliikuntaan, nykyistä parempaa tiedottamista erityisliikuntapalveluista ja ammattitaitoisia erityisliikunnan toimijoita, jotka ovat valmiita antamaan osaamisensa tukea tarvitsevien liikuntamahdollisuuksien parantamiseen. Keskeisin kartoitustyössä ja Euran kehittämistyöryhmän työssä esille noussut kehittämiskohde on päätoimisen erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen kuntaan. Euraan tarvittaisiin henkilö, joka toimisi kunnan alueella erityisliikunnan suunnittelijana, organisoijana, kouluttajana, tiedottajana ja uusien ryhmien ohjaajana. Suomen asukkaan kunnista 2/3 on erityisliikunnan ohjaaja, joten Eura kuuluu tässä kohdin vähemmistöön 2. Kunnan erityisryhmiä nykyisin ohjaavat työntekijät kaipaavat tukea ja uusia ideoita, joita voisi antaa päätoiminen erityisliikunnan ammattilainen. Euraan tarvitaan myös muita henkilöstöresursseja, kuten erityisryhmien uimaopettajia, lasten liikuntakerhon ohjaajia ja kuntosali- ja jumpparyhmien ohjaajia. Kunnan alueella olisi hyvä olla myös ikäihmisten ulkoiluttajia, jotka toimisivat yhteistyössä vanhainkotien ja palvelukotien kanssa. Kaiken kaikkiaan tämä tehty peruskartoitus on tullut tarpeeseen luoden hyvän kuvan Euran erityisliikuntapalveluista ja sen tarpeista. Kartoitus antaa Euran erityisliikunnan kehittämistyöryhmälle hyvän tietopohjan lähteä kehittämään erityisliikuntaa oikeaan suuntaan. Kartoituksen pohjalta tehdään vielä erillinen erityisliikunnan kehittämissuunnitelma, jossa tullaan pohtimaan tarkemmin kartoitustyössä esiinnousseita kehittämiskohteita ja laaditaan niille konkreettiset toimenpiteet. 3 2 Ala-Vähälä, Timo: Raportti kuntien erityisliikunnan tilanteesta vuonna OKM 2010.

5 4 2. JOHDANTO 2.1. Taustaa Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Määritelmällä tarkoitetaan erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Iäkkäistä henkilöistä erityisryhmiin lasketaan henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. 3 Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään on katsottu hyvin karkeasti arvioiden kuuluvan vähintään noin prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista. 4 Osa heistä voi käyttää yleisiä liikuntapalveluja, mutta osa tarvitsee heidän erityistarpeensa huomioonottavia liikuntapalveluita. Ohjatussa erityisliikunnassa arvioidaan liikkuvan nykyisin noin henkilöä. Suurimmat erityisryhmäläisten liikuttajat ovat erityisliikuntajärjestöt, kuntien liikuntatoimet, sosiaali- ja terveysalan laitokset sekä eläkeläisjärjestöt. 5 Väestön ikääntymisen myötä erityisryhmien liikuntapalvelujen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Liikunnasta on todistetusti hyötyä jokaisen yksilön terveydelle, mutta erityisryhmiin kuuluvat voivat hyötyä liikunnan harrastamisesta terveydentilansa ja toimintakykynsä kannalta vielä enemmän kuin niin sanonut normaalit liikkujat. Yksilötasolla erityisryhmien liikunnalla pyritään parantamaan liikkujien terveyttä ja toimintakykyä sekä edellytyksiä selviytyä mahdollisimman itsenäisesti arjessa 6. Erityisliikunnalla pystytään vaikuttamaan fyysisen terveyden lisäksi myös psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Erityisliikunta muun muassa vähentää ihmisten eristäytymistä, opettaa ryhmässä toimimista, edistää mielenterveyttä ja kehittää itseluottamusta. Yksilön kannalta liikuntamuoto on sitä parempi, mitä useampaan toimintakykyä rajoittavaan tekijään liikuntamuodolla on mahdollista vaikuttaa samanaikaisesti. Eri erityisryhmillä on omia erityistavoitteita, joita liikunnalla halutaan tavoittaa. Esimerkiksi ikäihmisillä tavoitteena on toimintakyvyn ylläpito, reumaatikoilla nivelten liikkuvuuteen vaikuttaminen, liikuntavammaisilla toimivien ruumiinosien lihasvoima ja cp-vammaisilla pakkoliikkeitten vähentäminen ja kehonhallinta. 7 Yhteiskunnan tasolla hyvin järjestetyllä erityisryhmien liikunnalla saavutetaan taloudellisia etuja. Erityisliikunnan avulla voidaan vähentää tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluille, lykätä laitoshoitoon joutumista ja nopeuttaa työhön kuntoutumista. Liikunnan järjestäminen ja ylipäänsä ennalta ehkäisevä toiminta on aina halvempaa kuin korjaavat toimenpiteet 8. 3 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö Kari Koivumäki: Erityisliikunnan perustiedosto Erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelma Kari Koivumäki: Erityisliikunnan perustiedosto Kari Koivumäki Liikunnan erityisryhmät. Teoksessa Kimmo Aaltonen (toim.): Urheilun ja liikunnan oikeus käytännössä.

6 Erityisryhmäläiset Eurassa Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään voidaan arvioida kuuluvan noin prosenttia väestöstä. Eurassa oli vuonna 2011 asukkaita noin , joten karkeasti arvioiden erityisliikunnan piiriin kuului noin henkilöä. Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrää voidaan arvioida myös tarkemmin kohderyhmittäin (ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset) hyödyntämällä tilastoja. Kovin tarkkaa ja yksiselitteistä arviota ei voida antaa tilastojenkaan perusteella, sillä yksi erityisryhmäläinen voi olla mukana useammassa tilastossa (esimerkiksi vammainen pitkäaikaissairaissa). Pitkäaikaissairaat Pitkäaikaissairaalla on yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Pitkäaikaissairaudet voidaan määritellä monin eri tavoin, kuten sairauden ja hoidon keston sekä sairauden vaikutusten perusteella. Pitkäaikaissairauksiksi voidaan luokitella niin pysyvät ja pysyvää vammautumista aiheuttavat sairaudet kuin myös sairaudet, joiden oireet tai hoidon tarve kestävät vähintään puoli vuotta. Pitkäkestoisuuden lisäksi pitkäaikaissairaudet voivat vaatia kuntoutumista varten erityistä koulutusta, pitkäaikaista ohjausta, tarkkailua tai hoitoa. 10 Pitkäaikaissairauksille on myös tyypillistä, että ne haittaavat sairastuneen jokapäiväistä elämää. 11 Yleisimpiä pitkäaikaissairauksia ovat astma, reuma, sydänsairaudet, diabetes, syöpä ja mielenterveyshäiriöt. 12 Kohtalaisen hyvänä pitkäaikaissairastavuuden indikaattorina toimii erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä. Euran kunnassa oli vuonna 2011 KELA:n tilastojen mukaan henkilöä, jotka olivat oikeutettuja erityiskorvattaviin lääkkeisiin. 13 Pitkäaikaissairaiden määrää voidaan arvioida myös tutkimustulosten mukaan. Tutkimusten mukaan noin 28 prosentilla Länsi-Suomen väestöstä on jokin pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen sairaus tai vamma, joka haittasi heidän jokapäiväistä elämää. Euran kohdalla tämä tarkoittaisi noin 3450 henkilöä. 14 Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia Eurassa oli vuonna henkilöä. 15 Pitkäaikaissairaita voi siis arvioida olevan Eurassa noin henkilöä, joista yli 65- vuotiaita on arviolta noin henkilöä. 9 Käytetään vuoden 2011 väestömäärää, koska moni uusimmista tilastoista koskee vuotta Pitkäaikaisiin hoitoihin sitoutuminen Näyttöä toiminnan tueksi. Lääketietokeskus 2004 ja Hopia, Hanna: Somaattisesti pitkäaikaissairaan lapsen perheen terveyden edistäminen. Tampereen yliopisto Vaarama, Marja Moisio, Pasi ja Karvonen, Sakari (toim.): Suomalaisten hyvinvointi THL Mälkiä, Esko - Rintala, Pauli: Uusi erityisliikunta. Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Liikuntatieteellinen Seura Luvut on saatu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen SOTKAnet - tilasto- ja indikaattoripankista. 14 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009 kysely. 15 Tilastot Suomen eläkkeensaajista kunnittain. KELA 2012

7 6 Vammaiset Vammaiselle henkilölle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Kansainvälisessä määritelmässä vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma. Vuorovaikutuksessa erilaisten toimintaympäristön esteiden kanssa vamma voi estää yksilön täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 16 Kuntien toimintaa ohjaavassa vammaispalvelulaissa vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Ulkopuolelle on rajattu sairauden aiheuttama vähäisempi tai lyhytaikainen vajaakuntoisuus. Haittaa voidaan pitää pitkäaikaisena aina, kun se arvioidaan kestävän yli vuoden. 17 Määritelmien lisäksi myös vammaisten määristä esiintyy erilaisia näkemyksiä. Määrittelytavasta riippuen vammaisia henkilöitä arvioidaan olevan noin 5 10 prosenttia suomalaisesta väestöstä. Tämän arvioin mukaan Eurassa olisi vähimmilläänkin noin 600 henkilöä, jolla on jokin merkittävää haittaa aiheuttava vamma tai toiminnan vajaus. Määrä voi joidenkin arvioiden perusteella nousta yli tuhanteen henkilöön. Vammaisten määrää voi arvioida myös Kelan myöntämien vammaisetuuksien perusteella. Eurassa etuuksia jaettiin vuonna 2011 yhteensä 710 henkilölle seuraavasti: - Lasten vammaistukia 106 henkilölle - Aikuisten vammaistukia 24 henkilölle - Eläkkeensaajien hoitotukia 580 henkilölle 18 Kaikki oikeutetut eivät välttämättä ole hakeneet Kelan vammaisetuuksia, joten vammaisten määrä voi olla todellisuudessa suurempi. Eri tavalla vammaisia voi siis arvioida olevan Eurassa noin henkilöä. Iäkkäät Iäkkäillä henkilöillä tarkoitetaan yleensä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Ihmiset ovat erilaisia vanhenemisen suhteen, joten iäkkäiden ryhmä muodostuu toimintakyvyltään hyvin erilaisista yksilöistä. Elämänsä aikana hyvin kunnostaan huolta pitäneen 70-vuotiaan toimintakyky voi olla sama kuin 40-vuotiaan. 19 Toisaalta on arvioitu, että noin puolella 75 vuotta täyttäneistä on ongelmia liikkumisessaan 20. Erityisliikunnan kohderyhmänä ovatkin ne iäkkäät, joiden toimintakyky on heikentynyt selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. 16 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista ja Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista HE 219/1986 vp. 18 Vammaisetuuksien saajat ja väestöosuudet kunnittain KELA Rintala, Pauli Huovinen, Terhi Niemelä, Satu: Soveltava Liikunta. Liikuntatieteellinen Seura Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma. OKM 2011.

8 Eurassa oli vuonna 2011 reilut yli 65-vuotiasta henkilöä eli noin 23 prosenttia asukkaista. Vanhuseläkkeellä oli Eurassa vuonna henkilöä. Vuonna 2020 yli 65- vuotiaita on väestöennusteen mukaan yli henkilöä, mikä tarkoittaa noin 29 prosenttia asukkaista. Iäkkäistä henkilöistä heikentynyt toimintakyky voidaan katsoa olevan esimerkiksi niillä, jotka kokevat vaikeuksia liikkumiskykyä edellyttävissä toiminnoissa. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi puolen kilometrin kävely tai yhden kerrosvälin nouseminen portaita pitkin. Maan keskiarvoihin suhteutettuna tällaisia iäkkäitä on Eurassa arviolta noin henkilöä ERITYISRYHMÄ Pitkäaikaissairaat Vammaiset Iäkkäät/Joista toimintakyky on heikentynyt Karkea arvio erityisryhmäläisistä yhteensä ARVIO MÄÄRISTÄ henkilöä henkilöä 2 800/ henkilöä henkilöä Arvio erityisryhmäläisistä Eurassa 2.3. Erityisliikuntaa kuntiin hanke Erityisliikuntaa kuntiin hankkeen taustalla ovat aikaisemmat Liikuntatieteellisen Seuran toteuttamat samannimiset hankkeet vuosilta , ja Aikaisemmilla hankkeilla on onnistuttu muun muassa vahvistamaan erityisliikunnan asemaa kuntien liikuntatoimen osana, kasvattamaan erityisliikuntaryhmien, -tapahtumien ja -ohjaajien määrää, parantamaan toimijoiden osaamista sekä lisäämään yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa. Neljäs kuntien erityisliikunnan kehittämiseen kohdistuva hanke on käynnistynyt huhtikuussa 2013 ja sen on tarkoitus kestää joulukuuhun Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke on kohdennettu niihin jäljellä oleviin yli asukkaan kuntiin, jossa ei ole vielä erityisliikunnanohjaajaa tai joiden erityisliikunnan palveluita kannattaa kehittää. Hankkeen yhteistyökunniksi ovat lähteneet mukaan Eura, Huittinen, Loviisa, Orimattila, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden liikunnan kehittämishankkeiden kanssa, kuten Liikkuva Koulu -ohjelman kanssa. Valtakunnallisen hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda erityisryhmille nykyistä tasaarvoisemmat liikuntaedellytykset. Tavoitteena on yhteistyökunnissa toteutettavilla kehittämistoimilla: 21 Käytetty lukuja teoksesta Koskinen, Seppo - Lundqvist, Annamari - Ristiluoma, Noora (toim.): Terveys, hyvinvointi ja toimintakyky Suomessa: Liikkumiskykyä edellyttävistä toiminnoista vaikeuksia kokevien osuus.

9 - Lisätä erityisliikuntatoimijoiden yhteistyötä sekä selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa. - Lisätä ammattitaitoisten erityisliikunnan-ohjaajien määrää ja varmistaa tuntiohjaajien laatu. - Lisätä erityisliikuntaryhmien määrää. - Luoda perusteita resurssien kohdentamiseksi erityisliikuntaan. - Luoda pysyviä toimintakäytäntöjä ja levittää hyviä toimintatapoja kuntatasolla. 8 Näiden valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi yhteistyökunnat asettavat omien resurssiensa ja kunnan toimintatapojen mukaiset valtakunnallisen hankkeen suuntaiset tavoitteet erityisliikunnan kehittämiselle Euran kunnan toiminta hankkeessa Liikuntatieteellinen Seura kutsui yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa maaliskuussa 2013 Euran kunnan mukaan Erityisliikuntaa kuntiin hankkeeseen. Kutsua käsiteltiin Euran kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitukselle annetussa esityksessä todettiin, että Euran kunnalla ei ole omaa erityisliikunnanohjaajaa ja erityisliikunnan toteuttaminen Euran kunnassa on satunnaista. Hankkeeseen liittyvä kehittämistyö olisi erinomainen mahdollisuus luoda Euraan erityisliikunnan osaaminen, joka tukisi sekä vammaisten, pitkäaikaissairaiden, vanhusten että nuorten kuntouttamista. Kunnanhallitus päätti osallistua hankkeeseen. Yhteyshenkilöksi nimettiin liikuntasihteeri Pia Malja, joka tulisi koordinoimaan hanketta Eurassa ja huolehtimaan työryhmän kokoamisesta. Hanketoiminta käynnistyi Eurassa huhtikuussa, kun Liikuntatieteellisen Seuran koordinaattori Toni Piispanen ja projektipäällikkö Saku Rikala kävivät vierailemassa Euran kunnassa esittelemässä hanketta ja sen ensimmäisiä toimenpiteitä sekä keskustelemassa Euran erityisliikunnan nykytilanteesta Ensimmäisenä varsinaisena toimenpiteenä hankkeessa oli kasata kehittämistyöryhmä, joka muodostui seuraavanlaiseksi: - Rami Heino (puheenjohtaja), vastaa Euran toimintakeskuksen toiminnasta - Leena Tarkki, vammais- ja vanhushuollon sosiaalityöntekijä - Pirkko Palonen, erityisluokan opettaja - Katja Kylä-Kause, vammaisneuvoston pj. - Leena Hailio, Euran Seniorit ry:n puheenjohtaja - Hannu Aaltonen, Euran Raiku ry:n puheenjohtaja - Pia Malja (sihteeri), Euran kunnan liikuntasihteeri Kehittämistyöryhmä piti ensimmäisen kokouksensa ja on tämän jälkeen kokoontunut neljä kertaa. Ensimmäisenä tehtävänä työryhmä aloitti kesän 2013 aikana tietojen keräämisen Euran erityisliikunnan nykytilanteesta Euran erityisliikunnan peruskartoitusta varten. Työtä jatkettiin syksyn aikana, jolloin toteutettiin myös kyselyitä euralaisille erityisliikunnan toimijoille ja asiakkaille. Talven 2013 aika käynnistettiin myös

10 9 yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa, joka tekee opinnäytetyön Euran ja Huittisten kolmen liikuntapaikan esteettömyydestä. Euralta selvitykseen valittiin liikuntapaikoiksi Kirkonkylän koulun Sali, Panelian koulu ja Honkilahden koulu. Hankkeesta on tiedotettu Alasatakunta-lehdessä toimittajan tekemällä lehtijutulla ja ilmoituksilla sekä kunnan nettisivulla. Syksyllä 2013 Euran kunta järjesti yhteistyössä yhdistysten kanssa nuorten harrastetapahtuman. Satakunnan Ammattikorkeakoulu oli tapahtumassa mukana järjestämässä esteettömän maastoreitin, jossa pääsi kokeilemaan esteetöntä kulkemista erikoisvalmisteisilla maastopyörätuoleilla. Hankkeen aikana liikuntatoimi on yhdessä halliyhtiön kanssa käynnistänyt lasten erityisryhmien liikuntakerhon ja keväällä 2014 on alkamassa erityislasten uimakerho. Jokilaakson Erityisryhmien Liikunnan Edistämisyhdistys ry on tehnyt hyvää työtä järjestämällä sosiaali- ja liikuntapalveluiden tuella ikäihmisten liikuntaa Eurassa. Näiden ryhmien osalta yhteistyö Jele ry:n kanssa päättyi vuonna 2013, mutta ryhmien toiminta jatkuu sosiaalipalveluiden järjestämänä ja liikuntapalveluiden tukemana Hanke oli esillä Alasatakunta-lehdessä.

11 10 3. ERITYISRYHMILLE SOVELTUVAT LIIKUNTATILAT Euran urheilutalo Perustiedot: Rakennettu 1973, peruskorjattu 2013 Uimahalli: iso allas, monitoimiallas, opetusallas, lasten allas ja siirrettävä allashissi Muut tilat: palloiluhalli, voimailusali, peilisali, painisali, keilahalli yksityinen, (erityisryhmille soveltuva kouru), kuntokeskus Tzempin yksityinen kuntosali Peili- ja painisalin sekä palloiluhallin (1/3) vuorot ovat edulliset yhdistyksille, joille vuokra on arkipäivisin ja viikonloppuisin 10 /h ja arki-iltaisin 13 /h. Euran urheilutalon esteettömyys: Euran urheiluhallin esteettömyyttä on selvitetty Satakunnan Ammattikorkeakoulun LIEKAhankkeelle, joka on pyrkinyt selvittämään kaikkien kuntien pääliikuntapaikkojen esteettömyyttä. Selvityksessä ei ole kyse laajasta ammattilaisen tekemästä esteettömyyskartoituksesta vaan esteettömyys selvitettiin pääpiirteittäin viiden osa-alueen osalta: pääsisäänkäynti, kulkuväylät, portaat ja hissi, WC sekä pukeutumis- ja peseytymistilat. Tiedot esteettömyydestä antoi laitosmestari. Vuonna 2013 peruskorjatun urheilutalon esteettömyysasiat ovat pääasiassa kunnossa. Urheilutalolla on mm. liikuntaesteisille autopaikat pääsisäänkäynnin läheisyydessä, kulku sisään rakennukseen ja kulku rakennuksessa on pääosin esteetöntä, opasteet ovat suurelta osin kunnossa, kohteessa on esteetön inva-wc ja hissi, jolla pääsee molempiin eli kaikkiin kerroksiin. Esteettömyyttä selvitettäessä nousi esiin kuitenkin myös muutama ongelmakohta: - Pääsisäänkäyntiä ei ole erikseen merkitty opastein. - Pääsisäänkäynnin ovessa ei ole ovikelloa tms., mutta uimahallin aukioloaikana kassalla oleva henkilö näkee ulko-ovelle. - Kulkuväylillä ei ole istuimia levähtämiseen. - Portaiden askelmat eivät erotu tummuuskontrastilla arvioituna. - Uimahallin tiloissa kulku WC-tiloihin on vain osittain opastettu. Euran urheilukeskus Perustiedot: Yleisurheilukenttä, Novotan pinnoite, kaikki yleisurheilun suorituspaikat Jalkapallokentät 3 kpl, nurmipintaisia Tekonurmikenttä Jääkiekkokaukalo Tenniskentät 2 kpl, asfalttipintaisia Ulkokoripallokenttä Beach Volley -kentät, 14 kenttää

12 11 Urheilukeskuksen esteettömyydestä: Urheilukeskuksen tilat soveltuvat pääosin erityisryhmille. Urheilukeskuksen esteettömyydestä on tehty viime vuosien aikana seuraavat havainnot: - Huoltorakennuksessa on inva-wc, luiska, ei kynnyksiä. - Katettuun katsomoon on rappuset, joten sinne eivät pääse liikuntarajoitteiset /pyörätuoliasiakkaat. Maan tasaltakin voi seurata kentän tapahtumia. Katsomoon vievät portaat ovat turvalliset ja kaide on asianmukainen. - Pukuhuonetiloissa ei ole inva-wc:tä, mutta sisään pääsee ja siellä on mahdollista liikkua pyörätuolilla. Ulko-ovi on melko raskas. (Tiedot: Esteettömyyskartoitus 2006) - Parkkipaikalla ei ole liikuntaesteisten autopaikkoja. Pyörätuoliasiakkaista joku ajaa lähemmäksi. - Kulkua ei ole opastettu, mutta asfalttipintainen tie johtaa urheilukeskukseen ja yleisurheilukentälle. - Yleisurheilukentällä ei ole yleisöpukutiloja eikä WC:tä vaan urheilijat ja katsojat käyvät urheilukeskuksen huoltorakennuksen tiloissa, joka sijaitsee yleisurheilukentän vieressä. - Yleisurheilukentän katsomoon on rappuset. (Lisätiedot: liikuntapaikkojenhoitaja 2014) Kirkonkylän koulun erityisluokat, Ahmasojan koulu ja toimintakeskuksen väki järjestävät omat kilpailunsa urheilukentällä. He käyttävät osittain omia välineitään (keihäät ja moukarit) ja sovellettuja lajeja. Koulut ja niiden liikuntasalit Kirkonkylän koulun sali (salin koko 18mx 9 m, korkeus 5 m) - Koulu on peruskorjattu vuoden 2006 jälkeen. - Opiskelija Anni Ruohomaa tekee salista esteettömyysselvityksen keväällä Honkilahden koulun sali (salin koko 22m x 14m, korkeus 7 m) - Honkilahden koulussa esteettömyys on hyvin huomioitu. Ongelmana on kuitenkin liian raskas ulko-ovi. (Tiedot: Esteettömyyskartoitus 2006). - Opiskelija Anni Ruohomaa tekee salista esteettömyysselvityksen keväällä Panelian koulu (salin koko 26m x 15m, korkeus 7m) - Opiskelija Anni Ruohomaa tekee salista esteettömyysselvityksen keväällä Koulukeskuksen sali (salin koko 27 m x 13 m, korkeus 5,5m) - Lukion sisäänkäynnin porrastasanne on liian kapea. Näin ollen oven aukaiseminen on hankalaa pyörätuolista käsin. Luiskaan tulisi asentaa käsijohde käyttämistä helpottamaan. Rakennuksen inva-wc:sta puuttuvat käsijohteet. Peili ja käsienpesuallas ovat liian ylhäällä. (Tiedot: Esteettömyyskartoitus 2006.) - Liikuntasaliin mennään yleensä pukutilojen kautta. Pukutilat eivät ole esteettömät vaan rappusia pitkin pitää mennä alas ja ylös. Wc-tilat ahtaat. Saliin pääsee myös edellä olevan sisäänkäynnin kautta, kun joku avaa ovet liikuntasalin kautta. (Tiedot: liikuntasihteeri)

13 Sorkkisten koulun sali (salin koko 26m x 4 m, korkeus 7 m) - Liikuntasali rakennus on lähes esteetön. Sisäänkäyntiin on rakennettu toimiva luiska, mutta ulko-oven kynnys on liian korkea. Rakennuksessa on hyvä inva-wc, mutta sen ovesta puuttuu merkki. Tontille saapuminen saattaa olla hankalaa, sillä rakennukset ovat mäen päällä ja tie on melko jyrkkä. (Tiedot: Esteettömyyskartoitus 2006.) Kauttuan koulun sali (salin koko 19 m x 10 m, korkeus 7 m) - Kauttuan koulussa on hissi, mutta liikuntasaliin ei pääse muuta kuin portaita pitkin. Sisäänkäynnin yhteydessä (sisäpuolella) olevaa muutamaa rappusta on heikosti näkevien vaikea havaita. Rappusiin tulisi laittaa kontrastieroja esimerkiksi raidoittamalla portaat. Inva-wc on asianmukainen. (Tiedot: Esteettömyyskartoitus 2006.) - Liikkuminen liikuntatilaan tai liikkuminen tilassa on hankalaa (pyörätuolilla tms. portaat, ahtaat käytävät). Saliin on erityisliikuntaryhmäläisten mahdoton päästä. Toisella yhdistyksellä tiloja ja ohjaajia ei ole ollut saatavilla. (Erityisliik.kysely 2013) Hinnerjoen koulun sali (salin koko 20 m x 11 m, korkeus 7 m) - Hinnerjoen koulu on muuten esteetön, mutta sieltä puuttuu inva-wc ja tuulikaappi on ahdas. Korjaaminen olisi toteutettavissa, jos tarvetta tulee. (Tiedot: Esteettömyyskartoitus 2006.) Kiukaisten yhteiskoulun sali ja Kiukaisten kuntosali (salin koko 26 m x 14 m, korkeus 7m, kuntosali 90 m²) - Parkkipaikalla ei ole merkattua paikkaa liikuntaesteisille. Pyörätuolilla pääsee luiskaa pitkin miesten pukutilan kautta kuntosaliin ja liikuntasaliin. Luiskassa ei ole kaidetta. Pukutilan jälkeen on kuntosali ja kahden oven kautta pääsee liikuntasaliin. Ovien kohdalla on pieni kynnys. Miesten pukutilassa on tilava inva-wc, mutta kaiteet puuttuvat. Liikuntasali on rakennettu rinteeseen ja varsinaiset sisäänkäynnit ovat alakerrasta, jossa pukuhuoneet (2) ja liikuntasaliin käynti rappusia pitkin ylös. Kuntosalissa käyvät naiset käyttävät samaa pukutilaa kuin liikuntasalin käyttäjät. (Tiedot: liikuntasihteeri) - Joenpesän palvelukodin mielestä käytettävät Kiukaisten alakoulun sali ja kuntosali ovat hyvät. Liikuntavälineitä kaivattiin lisää. Kuntosalilla voisi olla enemmän sellaisia laitteita, joissa vastusta ei itse tarvitse säätää. Asukkaat saattaisivat hyötyä myös liikuntaan liittyvistä kuvista, sillä osa ymmärtää paremmin kuvan kuin suullisen ohjauksen. (Tiedot: Erityisliikuntakysely 2013) Kiukaisten alakoulun sali (salin koko 14 m x 11 m) - Liikuntasali on ylhäällä toisessa kerroksessa ja sinne on mentävä rappusia pitkin. 12 Kuntosalit Kuntosali, Kunto-Euran sali Euran Kuntis - Kuntosali on fysikaalisen hoitolaitoksen yhteydessä - Eläkeläisyhdistysten ja muut ryhmät: salilla kävijät on opastettu laitteisiin tai osalle on tehty henkilökohtainen ohjelma. - Jukka ja Eija Suvio ovat valmiita ottamaan vastaan erityisryhmiä ja suunnittelemaan heille oman harjoitteluvuoron.

14 - Mahdollisia lajeja esim. Kuntosaliharjoittelu, kävely/sauvakävely mahdollisuus ohjattuna venyttelyjen kanssa + tekniikan opettaminen - Kuntosalin laitteisto koostuu mm. runsaasta alkuverryttelylaitteistosta (mm. kuntopyörät, selkänojalliset recumpent-pyörät). Laitteisiin asettuminen on helppoa niiden monipuolisten säätöjen ansiosta myös liikuntarajoitteisille ja seniori-ikäisille. Kuntosali Euran Fysikaalinen hoitolaitos - Paineilmalaitteet, soveltuu eritysryhmille Kuntosali, Euran Kuntoklubi Ky - Ei sovellu erityisryhmille 13 Muut tilat Panelian jäähalli - Kaukalo 56 m x 26 m, pukuhuoneet 4 kpl - Hallin sisätilan aulassa inva- wc - Kahvio yläkerrassa, käynti rappusia pitkin Eura Sportcenter - Tenniskenttä 1 kpl (velurpinta), squashkenttä 2 kpl, sulkapallokenttä 5 kpl tai vaihtoehtoisesti salibandy 1 kpl - Kahvio ja toimisto ovat yläkerrassa Kuntokeskus Tzemppi, Kauttua - Ryhmäliikuntatila ja kuntosali - Toinen kuntosali urheilutalolla, hydraulisesti toimivat EasyLine -laitteet Jokimutkan kodin yleistila, Kiukainen - Aulassa inva-wc Palvelukodit Rantaniitty ja Suvanto - Palvelukodeissa on isot yhteiset tilat liikunnan järjestämiseen ja käytävät, joissa on hyvä liikkua. Euran Raiku, petankkihalli Fysioterapiaosaton ryhmätila, keväällä 2014 väliaikaisissa tiloissa Ikäkeskus Invapirtti Tarkinpuiston kerhotila, Panelia

15 14 4. OHJAAJARESURSSIT TOIMIJA Euran kunnan liikuntapalvelut Euran uimahalli ja urheilutalo oy Euran sosiaalipalvelut Terveyskeskuksen fysioterapiaosasto Pajurannan päiväkeskus, mielenterveyskuntoutujat Toimintakeskus Palvelutalo Joenpesä Kuntouttava työ ja palvelukoti Kirkonkylän koulu, erityisluokat Ahmasojan koulu Euran Kuntis Ky Kiukaisten Fysikaalinen hoitolaitos Kuntokeskus Tzemppi Fysio-Siru Eläkeliiton Euran yhdistys ry Euran Eläkkeensaajat ry Euran Raiku ry Euran Sydänyhdistys ry Kiukaisten Naisvoimistelijat ry Avustajakeskus OHJAAJAT Päätoiminen liikuntasihteeri Pia Malja Tuntiohjaaja, fysioterapeutti Kaisa Reunanen Vs. liikunnanohjaaja Marjo Elomaa Tuntiohjaaja, liikuntaneuvoja Jonna Peltonen Fysioterapeutti Tanja Jantunen Fysioterapeutti Kaisa Kokko Fysioterapeutti Katja Kulmala Kuntohoitaja Marketta Jaatinen (Em. fysioterapeutit tekevät pääasiallisesti kuntoutustyötä) Ohjaaja Tanja Jantunen Vs. fysioterapeutti Minna Aro Sosionomi Armi Perttu Ohjaajina työntekijät Ohjaajina työntekijät Ohjaajana työntekijä Opettajat Kati Repo Fysioterapeutti Jukka Suvio Kuntohoitaja Eija Suvio Fysioterapeutti Pirkko Halkonen Mia-Maria Jokinen Sami Mäkinen Fysioterapeutti Sirkka Karlsson Helena Kurppa Pirkko Vainio Sirpa Mäkitalo Toini Helppolainen Pirkko Helander Leena Nurmi Pirkko Hinkkanen Boccia-ohjaaja Eino Kirjonen Eija Helander- Nieminen Anni Savolainen Marja-Liisa Koivumäki Aino Kirkkala Aino Kemppinen Vapaaehtoiset ja palkalliset avustajat

16 15 5. ERITYISLIIKUNNAN NYKYISET RYHMÄT 5.1. Erityisryhmille suunnatut ryhmät LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelut Erityislasten liikuntakerho n vuotiaille Erityislasten uintikerho vuotiaille Liikuntapalvelut yhdessä Euran Tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelua VOITA - uimahalli ja urheiluhalli oy:n kanssa ryhmä senioreille ja tasapainohäiriöistä kärsiville aikuisille Vesivoimistelu (soveltuu erityisryhmille) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen fysioterapia Neurologinen ryhmä Sosiaalipalvelut Jumppa liikuntarajoitteisille ja invalideille Toimintakeskus Sählyvuoro Päivittäinen kävelylenkki Liikuntatuokioita ja tutustumisia eri lajeihin Olympic Games urheilukentällä Lukkala Kehitysvammaisten päiväkeskuksen liikuntatuokio ja ulkoilu Pajurannan päiväkeskus, Säännöllinen liikuntaryhmä mielenterveyskuntoutujat Nuorten ryhmä Palvelukoti Joenpesä Kaksi liikuntakerhoa Yhteislenkki Kuntouttava työ ja palvelukoti Kuntosali-ryhmä Ahmasojan koulu Kirkonkylän koulu KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT Kaksi liikuntakerhoa (Ei erityisryhmiä, mutta kerhoon osallistuu tukea tarvitsevia lapsia) Erityisluokkien liikuntakerho VAMMAIS-, KANSANTERVEYS- JA ELÄKEJÄRJESTÖT Euran Seudun Invalidit ry Boccia-ryhmä Euran Sydänyhdistys ry Kaksi voimisteluryhmää Euran Raiku ry Kehitysvammaisten lentopallo Panelian-Kiukaisten Invalidit ry/ Boccia-ryhmä Kiukaisten Eläkkeensaajat ry Rauman Seudun Diabetes ry Ilmaiset uinnit jäsenille maaliskuussa MUUT TOIMIJAT Kiukaisten Fysikaalinen hoitolaitos ky Lonkka polviryhmä aikuisille

17 16 Erityislapset Ikäihmiset Vammaiset Pitkäaikaissairaat YHTEENSÄ YHTEENVETO ERITYISLIIKUNTARYHMISTÄ 3 ryhmää 5 ryhmää 8 ryhmää 7 ryhmää 23 RYHMÄÄ 5.2. Hyväkuntoisten ikäihmisten ryhmät Selkeästi erityisryhmille suunnattujen ryhmien lisäksi Eurassa on paljon ikäihmisille suunnattuja ryhmiä, jotka eivät ole varsinaisesti erityisliikuntaryhmiä. Nämä ryhmät ovat suunnattu lähinnä hyväkuntoisille ikäihmisille. LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelut Viisi lihaskuntoharjoitteluryhmää iäkkäille Jumpparyhmä iäkkäille Liikuntapalvelut yhdessä Euran Neljä seniorivesijumppa-ryhmää uimahalli ja urheiluhalli oy:n kanssa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen fysioterapia Tuolijumppa miehille ja naisille Sosiaalipalvelut Kaksi jumpparyhmää iäkkäille (2 krt viikossa) Jelen entiset ryhmät jatkavat VAMMAIS-, KANSANTERVEYS- JA ELÄKEJÄRJESTÖT Eläkeliiton Euran yhdistys ry Kuntosali-ryhmä Ohjattua jumppaa ikäihmisille Mölkky-ryhmä kesällä Eläkeliiton Kiukaisten yhdistys ry Kuntosali-ryhmä Boccia-ryhmä Euran Eläkkeensaajat ry Kuntosali-ryhmä Kuntovoimistelu-ryhmä Boccia-ryhmä Ulkoiluryhmä ulkoiluttaa vanhuksia Euran Seniorit ry Kuntosali-ryhmä Senioritanssi-ryhmä Euran Raiku ry Petankki ryhmä Kauttuan Tehtaitten Eläkeläiset ry Kuntosali-ryhmä Kiukaisten Kansalliset Seniorit ry Kuntosali-ryhmä Kiukaisten Naisvoimistelijat ry Ikikukat, ikänaisten voimisteluryhmä Tanssitossut ry Senioritanssiryhmä

18 17 Kuntokeskus Tzemppi MUUT TOIMIJAT Kaksi kevyttä kuntopiiri -ryhmää 5.3. Yhteenveto kaikista ryhmistä liikuntamuodoittain Erityisliikuntaryhmät Vesiliikuntaryhmiä 2 kpl Kuntosaliryhmiä 2 kpl Jumpparyhmiä 7 kpl Pallopeliryhmiä 4 kpl Ulkoliikuntaryhmiä 2 kpl (kesällä 4 kpl) Lajit vaihtelevat 6 kpl YHTEENSÄ 23 KPL Hyväkuntoisten ikäihmisten ryhmät Vesiliikuntaryhmiä 4 kpl Kuntosaliryhmiä 13 kpl Jumpparyhmiä 7 kpl Pallopeliryhmiä 4 kpl Tanssiryhmiä 2 kpl Ulkoliikuntaryhmiä 1 kpl (kesällä 3 kpl) YHTEENSÄ 31 KPL 6. KYSELY ERITYISLIIKUNNASTA YHDISTYKSILLE, YHTEISÖILLE JA PALVELUKODEILLE Osana peruskartoitustyötä lähetettiin syyskuussa 2013 yhdistyksiin ja yhteisöihin kysely, jolla oli tarkoitus selvittää erityisliikunnan nykytilannetta ja tarpeita. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 73. Kyselyyn saatiin yhteensä 25 vastausta: 20 vastausta yhdistyksiltä 3 vastausta palvelukodeilta 2 vastausta fysikaalisilta hoitolaitoksilta. Kyselyyn vastanneet yhdistykset, yhteisöt ja palvelukodit on lueteltu liitteessä 1. Tietoja erityisliikuntaryhmistä on kerätty myös sähköpostilla ja puhelimitse. Kyselyn tulokset 1. Onko teillä liikuntavastaavaa? Viidellä (5) yhdistyksellä oli nimetty liikuntavastaava, joten suurimmalla osalla ei ole nimettynä liikunnasta vastaavaa henkilöä. Kolmessa (3) palvelukodissa ei ole oli nimetty liikuntavastaavaa. Kunto-Euran fysikaalisessa hoitolaitoksessa liikuntavastaavina toimivat omistajat

19 18 2. Järjestättekö erityisliikuntaryhmiä? Eritysliikuntaa ilmoitti järjestävänsä kuusi (6) yhdistystä ja ryhmiä on yhteensä 13. Lisäksi kaksi (2) yhdistystä ilmoitti järjestävänsä ikäihmisten liikuntaa ja ryhmiä on yhteensä kolme (3). Yksi yhdistys järjestää jäsenilleen joka vuosi ilmaisuinteja kuukauden ajan, jotta jäsenet saisivat innostuksen ja jatkaisivat harrastusta ympäri vuoden. Palvelukodeista Joenpesän palvelukodissa työntekijät vuorollaan ohjaavat liikuntaa ja kannustavat ulkoiluun ja lenkkeilyyn. Joenpesä asukkaat käyvät keskiviikkoisin liikkumassa Kiukaisten alakoululla ja toinen ryhmä samanaikaisesti kuntosalilla. Liikunnasta tiedotetaan suullisesti ja Joenpesän viikkotaulussa on kuva, mitä liikuntaa on ja asukaspalavereissa keskustellaan liikunnasta. Kiukaisten fysikaalinen hoitolaitos järjestää kuntoutuksen lisäksi erityisliikuntaa. Tiloissa kokoontuu lonkka-polviryhmä. Kunto-Euran kuntosalissa Euran Kuntiksessa kokoontuu säännöllisesti neljä (4) eläkeläisyhdistystä ja myös muita ryhmiä. Kävijöille on opastettu laitteiden käyttö ja osalle eläkeläisistä on tehty henkilökohtainen harjoitusohjelma. 3. Vastaavatko erityisliikunnan ryhmissänne käyttämänne liikuntatilat käyttötarvetta? Kahden (2) yhdistyksen tilat eivät vastaa käyttötarkoitusta (vastaukset on kirjattu kohtaan 3. Erityisryhmille soveltuvat liikuntatilat). Viiden (5) yhdistyksen vastauksessa tilat vastaavat käyttötarkoitusta. Muut 13 yhdistystä eivät ole vastanneet kysymykseen. 4. Miten tiedotatte yhdistyksenne erityisliikuntatoiminnasta? Yhdistykset ilmoittavat toiminnastaan eri tiedotusvälineissä seuraavasti: Lehdessä ilmoitti 10 yhdistystä Internetsivuilla ilmoitti 6 yhdistystä Jäsenkirjeessä ilmoitti 5 yhdistystä Kerhossa tai jäsentapaamisessa ilmoitti 4 yhdistystä 5. Onko yhdistyksenne jäsenistön toiveita/tarpeita erityisliikunnan suhteen kartoitettu? Jäsenistön toiveet/tarpeet erityisliikunnan suhteen on kartoitettu 4 yhdistyksessä. 6. Onko tarvetta käynnistää tai lisätä erityisliikuntaryhmiä? Neljä (4) yhdistystä ilmoitti, että niillä on tarvetta käynnistää tai lisätä eritysryhmiä. Lisäksi yksi (1) yhdistys ilmoitti, että kesälle ehkä tulisi lisätä liikuntaryhmiä. Kuudessa (6) yhdistyksessä ei osattu sanoa olisiko tarvetta käynnistää tai lisätä ryhmiä. Kolme (3) yhdistystä ilmoitti, että lisätarvetta ei ole. Kuusi (6) yhdistystä ei vastannut kysymykseen.

20 Palvelukodeista Rantaniityssä ja Suvannossa asukkaiden toiveita tai tarpeita ei ole kartoitettu. Asukkaat ovat iäkkäitä ja monella on dementia. Sen sijaan Joenpesän asukkailta on kyselty liikunnan toiveita. Asukkaat ovat toivoneet uintia ja keilausta. Työntekijän mielestä kysyntää voisi olla myös jumpalle ja tanssille Millaisille liikuntamuodoille olisi kysyntää? 8 Yhdistykset Palvelukodit Palvelukoti Joenpesässä toivottiin myös, että kuntosaliharjoituksia voisi olla useammin kuin kerran viikossa. Joenpesän asukkaille toivottiin erityisliikunnan kerhoa, jossa voisi olla erilaisia liikuntalajeja esim. kerran kuukaudessa. Kaikki liikuntamuodot ovat tärkeitä. 8. Ovatko erityisliikuntaryhmienne ohjaajat, muiden liikuntaryhmien ohjaajat tai muut yhdistyksenne jäsenet kiinnostuneita saamaan koulutusta erityisliikuntaryhmien ohjaamiseksi? Koulutuksesta oli kiinnostunut 4 yhdistystä ja yksi palvelukoti (Joenpesä) Koulutuksen suhteen epävarmoja oli 9 yhdistystä Koulutus ei kiinnostanut 3 yhdistystä Koulutuskysymykseen ei vastannut 4 yhdistystä ja kaksi palvelukotia?

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1 LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1.1. Liikuntapalvelut Erityislasten liikuntakerho Sunnuntaisin 12.1., 26.1., 9.2., klo 10.00 11.00 ja 23.2. klo 10.00 11.30 Euran urheilutalo

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI Kevät 2015 Euran liikuntapalvelut Euran erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA syksy 2015 kevät 2016

SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA syksy 2015 kevät 2016 SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA syksy 2015 kevät 2016 Euran liikuntapalvelut Tästä kalenterista löydät Euran alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät soveltavan liikunnan ryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät

Lisätiedot

SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA MYÖS IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSY / KEVÄT 2016. Euran liikuntapalvelut kevätpainos

SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA MYÖS IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSY / KEVÄT 2016. Euran liikuntapalvelut kevätpainos SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA MYÖS IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSY / KEVÄT 2016 Euran liikuntapalvelut kevätpainos Tästä kalenterista löydät Euran alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät soveltavan

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Erityisliikunnan kesäkalenteri

Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Erityisliikunnan kesäkalenteri Liikuntapalvelut Nurmijärven kunta Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Liikuntapalvelut Tämä erityisliikunnan kesäkalenteri pitää sisällään Nurmijärven kunnan alueella

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015. Vuoden 2013 väliarviointi

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015. Vuoden 2013 väliarviointi ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015 Vuoden 2013 väliarviointi Tammikuu 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.2 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA..4 3. YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA..6 4. HANKKEEN SUUNNITELTU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

2. luento hallinnollinen näkökulma

2. luento hallinnollinen näkökulma JOHDATUS ERITYISLIIKUNTAAN (LPE.A007) Pauli Rintala, erityisliikunnan professori 2. luento hallinnollinen näkökulma erityisryhmien väestöosuudet liikunnan merkitys eri erityisryhmille erityisliikunnan

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1. Taustaa... 3 1.2. Erityisryhmäläisten määrittelyä... 4 1.3. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 hanke... 5 1.4. Huittisten

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Valtakunnallisen projektin taustaa 2 Liperin erityisliikunnan peruskartoitus 3 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015 - Erityisliikunnan kehittämishanke LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Loviisan vapaa-aikatoimi 2 Loviisan kaupungin erityisliikunnan peruskartoitus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä.

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. Kevä tkäusi 2015 Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. 2015 Kevätkausi alkaa 5.1.2015 Tammikuun viides päivä polkaistaan käyntiin kaupungin ohjatut liikuntaryhmät. Tarjolla

Lisätiedot

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTA- PAIKAT KEVÄT 2018 (ELÄKELÄISET, LIIKUNTARAJOITTEISET, VAMMAISET, PITKÄAIKAISSAIRAAT) Euran liikuntapalvelut

SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTA- PAIKAT KEVÄT 2018 (ELÄKELÄISET, LIIKUNTARAJOITTEISET, VAMMAISET, PITKÄAIKAISSAIRAAT) Euran liikuntapalvelut SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTA- PAIKAT KEVÄT 2018 SOVELTAVA LIIKUNTA (ELÄKELÄISET, LIIKUNTARAJOITTEISET, VAMMAISET, PITKÄAIKAISSAIRAAT) Euran liikuntapalvelut 1 Tästä kalenterista löydät Euran alueella toimivat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

SYKSY 2017 KALENTERI

SYKSY 2017 KALENTERI SOVELTAVA LIIKUNTA LIIKUNTA- PAIKAT SYKSY 2017 KALENTERI EURAN TERVEYSLIIKUNTA IKÄIHMISET, SOVELTAVA LIIKUNTA Euran liikuntapalvelut 1 Tästä kalenterista löydät Euran alueella toimivat eri toimijoiden

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 Soini- Vimpeli- Alajärvi Alajärven Kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN MERKITYS...

Lisätiedot

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 2014 Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JA ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 HANKE TEEMU MÄKIPAAKKANEN Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 1 Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 Tehtävä 1: Miten Seinäjoen liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä voitaisiin edistää? Mitä haluaisitte tehdä

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät.

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät. L e Lisätietoja: Katarina Kiki Norrena puh. 0400 197150 www.hyvinkaa.fi/liikunta Vesijumppa Tuolijumppa Lyhytkurssit Erityisryhmät HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. LIIKKUEN ILOA ARKEEN! Säännöllinen

Lisätiedot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot www.vantaa.fi/liikunta Toiminnan järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 1 Sisällys Erillisaunavuorot ja perhesaunavuorot

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Orimattilan Liikuntapalvelut Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke YHTEENVETO Orimattilassa oli vuonna 2011 karkeasti arvioiden noin 3 300 4 100 henkilöä,

Lisätiedot

Erilainen tapa ikääntyä hyvin: liikkumisen monet merkitykset

Erilainen tapa ikääntyä hyvin: liikkumisen monet merkitykset Erilainen tapa ikääntyä hyvin: liikkumisen monet merkitykset Hyvää ikääntymistä yhteistyössä seminaari 10.5.2011, Kajaani Arto Tiihonen, FT, LitL Sisältö Erilainen tapa ikääntyä hyvin: esimerkkeinä liikuntaa

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007-

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- Kari Näppä 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISRYHMÄT 4 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007-2009 KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

ERILLISSAUNAVUOROT PERHESAUNAVUOROT ERITYISRYHMIEN UINTIVUOROT ERITYISRYHMIEN KUNTOSALIVUOROT

ERILLISSAUNAVUOROT PERHESAUNAVUOROT ERITYISRYHMIEN UINTIVUOROT ERITYISRYHMIEN KUNTOSALIVUOROT ERILLISSAUNAVUOROT PERHESAUNAVUOROT ERITYISRYHMIEN UINTIVUOROT ERITYISRYHMIEN KUNTOSALIVUOROT www.vantaa.fi/liikunta SISÄLLYS Erillisaunavuorot 3 Perhesaunavuorot 4 Erityisuintivuorot 5 Erityisryhmien

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut & Kädessäsi on Uudenkaupungin liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis-

Lisätiedot

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. UIMAHALLI UIMAHALLIMAKSUT Veloituksetta veteraanit ja alle 5-vuotiaat - Aikuisten uinti 4,-

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Vammaisneuvosto 27.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 17 MARJO-KAISA KONTTISEN PUHEENVUORO 4 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 5 19 MUUT ASIAT 6 NURMIJÄRVEN

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta Mänttä-Vilppulan erityisliikunta ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 MÄNTTÄ-VILPPULAN LIIKUNTAPALVELUT ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKE Sisällys 1. JOHDANTO...2 1.1. Erityisryhmien liikunnan

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta Yleiset tavoitteet Vähän liikkuville kuntalaisille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yhteensä liikuntapalveluja hyödynsi

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

SYKSYN 2016 KALENTERI

SYKSYN 2016 KALENTERI ELÄKELÄIS- YHDISTYKSET LIIKUNTA- PAIKAT KANSALAIS- OPISTO YHDISTYKSET EURAN URHEILUTALO SOVELTAVA LIIKUNTA EURASSA MYÖS IKÄIHMISTEN LIIKUNTARYHMÄT SYKSYN 2016 KALENTERI Euran liikuntapalvelut Tästä kalenterista

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 I Yleiset tavoitteet Liikuntatoimen uutta toimintakautta ohjaa kuntastrategian neljä määrettä: innovatiivisuus, aktiivisuus,

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016 S O V E L T A V A N L I I K U N N A N K A L E N T E R I 2015 2016 Sisällys Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016... 1 Seinäjoen Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti... 2 Seniorikortti 70+... 2 Sotaveteraanit

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Raahe

Alkukartoitus 2016 Raahe Alkukartoitus 2016 Raahe Asukasluku: 25 165, 75 vuotta täyttäneitä: 2 057 (8,2 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot