MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 Mikko Mäkinen MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Yleistä liikuntatoimen tehtävistä ja liikuntapaikoista Multian liikuntatoimen kenttä on vuonna 2013 mahdollisesti hyvin erilainen nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Liikunnanohjaaja on jäämässä ainakin osa-aikaeläkkeelle, ja kunnan liikuntapaikkojen kunnossapito saatetaan siirtää teknisen toimen alaisuuteen. Kuten suuressa osassa Suomen kunnista, asettavat väestön ikääntyminen ja kapea taloudellinen liikkumavara omat haasteensa myös liikuntatoimelle. Liikuntalain 2 mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä, kun taas järjestöt vastaavat toiminnan järjestämisestä. Kunnan tulee näin luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä alueellista ja paikallista yhteistyötä, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä esimerkiksi tukemalla kansalaistoimintaa. Paikallisella tasolla huomiota tulisi linjausten mukaisesti kiinnittää etenkin erityis- ja kuntoliikuntaan. 1 Liikuntatoimen tehtäväksi on Multialla määritelty mahdollisimman monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa. Toiminnan lähtökohtana on eri-ikäisten kuntalaisten saaminen liikunnan pariin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 2 Olemassa olevat liikuntapaikat ovat kunnan kokoon nähden kattavat ja monipuoliset, joten akuuttia tarvetta uusille ei juuri ole. Ehdotuksista uusiksi liikuntapaikoiksi voidaan mainita ainakin frisbeegolf-rata sekä pienimuotoinen lasten hiihtomaa Siltalamminkankaalle. Kirjasto-kuntotalon ja sen viereisen koulukeskuksen välinen pihamaasto olisi lisäksi syytä suunnitella virikkeellisemmäksi yhteistyössä koulun kanssa. Liikuntapaikkojen käyttö on tähän asti ollut maksutonta, mikä on ideaalitilanne myös jatkossa. Käyttömaksujen asettamista jouduttaneen kuitenkin harkitsemaan vanhojen kohteiden peruskorjausten sekä kunnan yleisen taloudellisen tilan vuoksi. Kuntotalon peruskorjaus on tarkoitus viedä loppuun aiempien suunnitelmien mukaisesti. Pallokenttä on hyvässä

2 kunnossa, mutta sen viereinen kenttä on kunnostettu viimeksi 1990 ja pinnoitteet ovat pahoin kuluneet. Jos käyttömaksuja tullaan vastaisuudessa perimään, on ne syytä pitää kohtuullisina. Liikuntapaikkojen tulee olla kuntalaisten käytössä ympäri vuoden. Multian liikuntapaikkoja ovat muun muassa (lisää löytyy osoitteesta ): Kuntotalo (v noin käyttökertaa) Urheilu-/pallokenttäalue Kissalahden uimala Hiihtoladut (esim. Siltalamminkankaan valaistu latu) Purstivuoren suunnistusalue Siltalamminkankaan suunnistusalue Luontopolut ja retkeilyreitit, esim. Runoilijan polku, Palsankoski/Housukoski, Kulhavuori ja Syväoja, Karhunahas Multialla järjestettävistä tapahtumista on syytä mainita: Potkukelkkailun MM-kisat (2012 osallistujia n. 100 ja yleisöä n. 400) Keuruu-Multia -laturetki (2012 osallistujia n ) Nikaraisten kirkkotievaellus (n. 70 osallistujaa) Runoilijan polun vaellus (n. 50 osallistujaa) Seurat ja järjestöt Multialla on kolme toimivaa urheiluseuraa: MultiAnts, Multian Jyske sekä Multian Naisvoimistelijat. Näistä MultiAnts keskittyy palloilulajeihin, kuten esimerkiksi futsaliin, jalkapalloon ja salibandyyn. Jyske on perinteinen yleisseura, jonka piirissä voi harrastaa hiihtoa ja yleisurheilua. Naisvoimistelijoiden ohjelma koostuu puolestaan erilaisista jumpista, tansseista ja voimistelusta. 3 Urheiluseurojen lisäksi liikuntatoimintaa järjestävät paikallisista järjestöistä mm. lippukunta Kulhan Kulkijat, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Multian osasto, kaksi eläkeläisjärjestöä, kyläyhdistykset, Lions Club Multia sekä Multia-Seura. Urheiluseurat

3 toimivat läheisessä yhteistyössä naapurikuntien seurojen kanssa. Kunta tukee seuroja rahallisesti yhteensä avustuksella. Erityisryhmät, erityisliikunta ja kolmen kunnan yhteistyö Erityis- eli soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan lyhyesti sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikeaa osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii erityisosaamista, soveltamista. Vaikka liikunnalla ja urheilulla on maassamme vahvat perinteet kasvatuksen välineenä ja terveyden edistäjänä, jäävät vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät helposti liikuntakulttuurin marginaaliin. Kuntien erityisliikuntapalvelujen taso vaihtelee huomattavasti, mikä lisää alueellista eriarvoisuutta. Väestön ikääntyessä liikunnan merkitys toimintakyvyn ja terveyden ylläpitäjänä korostuu entisestään, kuten myös kuntien rooli erityisliikunnan kehittämisessä. 4 Vaikka järjestöt ja kansalaisopisto tekevät oman osansa erityisryhmien liikuttamisessa, on toimivista ryhmistä puutetta. Urheiluseurojen oma painopiste on ymmärrettävästi lasten ja nuorten suunnalla, mutta sieltäkin olisi mahdollista yrittää rekrytoida uusia toimijoita erityisliikunnan piiriin. Vuosina toimineen Liikuntaa erityisesti Sinulle -projektin tuloksena Keuruu, Multia ja Petäjävesi palkkasivat yhteisen erityisliikunnan ohjaajan helmikuusta 2008 alkaen. Projektin tarkoituksena oli luoda kolmen kunnan alueellinen erityisliikunnan toimintamalli, jossa ko. palveluita kehitetään yli kunta- ja hallintorajojen yhdessä julkisen sektorin ja kansalaistoimijoiden kanssa. 5 Projekti tuotti kohtuullisia tuloksia ja poliittiset päättäjät saatiin yhteisten tavoitteiden taakse, mutta erityisliikuntaa tulee jatkossa ajaa entistä voimallisemmin osaksi kuntien hallintoa ja liikuntatoimia. Hyvin käynnistynyttä hanketta olisi hyvä päivittää muutamalla vuodella ja samalla arvioida, mikä on esim. erityisliikunnan ohjaajan palveluiden (iäkkäät, kehitysvammaiset, toipilaat, lapset, Vehkoon ja Poukaman hoitokodit) tarve Multialla välittömässä lähitulevaisuudessa. Yksi päivä ja muutama ryhmä viikossa on auttamatta liian

4 vähän. On myös syytä miettiä, miten olemassa olevien palveluiden ulkopuolelle herkästi jäävät (työttömät, vähän tai ei ollenkaan liikkuvat lapset) saataisiin niiden pariin. Yhteistyötä koulujen kanssa tulee tiivistää kaikkien kolmen kunnan alueella. Erityisliikunnan palvelutarpeen kartoitukseen kuuluu myös uusiin, varta vasten erityisliikuntaan tarkoitettujen liikuntapaikkoihin tehtävien investointien pohtiminen. Miten tästä eteenpäin? Liikuntatoimen henkilökuntaan kuuluu tätä kirjoittaessa liikunnanohjaaja sekä ulkoilualueiden hoitaja. Liikuntapaikkojen kunnossapito tullaan mahdollisesti siirtämään kokonaisuudessaan teknisen toimen alaisuuteen, joka on tähän mennessä vastannut sisätilojen huollosta ja siivouksesta. Osa kunnossapitotehtävistä voitaisiin ehkäpä hoitaa ostopalveluina tai vapaaehtoistyön avulla. Liikunnanohjaaja on ollut paikkakunnalla todella aktiivinen esim. erilaisia ryhmiä ohjatessaan, joten hänen tulevat eläkejärjestelynsä vaikuttavat peruuttamattomasti liikuntatoimen kenttään. Tavoitteena olisi saada Multialle yksi (1) kentänhoitajan toimi; hallinto hoidettaisiin puolestaan joko osa-aikaisen liikunnanohjaajan toimesta tai ostopalveluna yhdessä Keuruun ja Petäjäveden kanssa. Kuntien taloudellinen tilanne, työikäisen väestön suhteellinen väheneminen ja mahdolliset kuntakartan muutokset ajavat kukkaron nyörit tiukoille ja luovat epätietoisuutta tulevista investoinneista päätettäessä. On selvää, että kolmen kunnan yhteisiä materiaali- ja työvoimaresursseja on käytettävä jatkossa entistä paremmin hyödyksi. Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueelle olisi hyvä luoda yhtenevät käytännöt liikuntapalveluiden tarjonnan ja tuottamisen suhteen. Tämä koskettaa varsinkin erityisliikunnan saralla tehtäviä järjestelyitä ja päätöksiä. Syrjäytymisen ja liikkumattomuuden ehkäisyyn tulee kuitenkin panostaa, sillä liikunnalla aikaansaatavat kansanterveydelliset hyödyt ja kustannussäästöt ovat vertaansa vailla. Liikkumalla ja säännöllisesti harjoittelemalla voidaan roimasti parantaa ikääntyvien toimintakykyä. Tilanne on tältä osin suotuisa, sillä epävirallisten tilastojen mukaan leijonanosa multialaisista liikkuu kohtalaisesti tai riittävästi.

5 Kuten todettua, uusia liikuntaryhmien vetäjiä on syytä rekrytoida kolmannen sektorin ja kansalaisopiston toimijoiden riveistä. Olisiko esim. urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä syytä tiivistää? Mikäli liikuntapaikkojen käyttömaksut otetaan käyttöön, on samalla huolehdittava siitä, etteivät seurojen puitteet toimia vaarannu ja että seuroissa urheileminen ei muodostu taloudelliseksi kynnyskysymykseksi. Maksuttomuus on osaltaan taannut liikuntapalveluiden helpon saavutettavuuden kaikkien multialaisten kannalta. Esim. kuntotalo on avoinna klo 8-21, mutta siellä ei ole vakituista henkilökuntaa aukioloaikoina. Tällöin ainut tasapuolinen ratkaisu käyttömaksujen suhteen olisi jonkinlainen magneettijuovakorteilla tm. toimiva kulunvalvonta. Ulkopaikkakuntalaisilta voitaisiin periä hieman isompia käyttömaksuja kuin multialaisilta. Myös yksityisen sektorin merkitystä ei sovi unohtaa, sillä yritysten merkitys liikuntapalveluiden tuottajana kasvaa jatkossa entisestään. Olisiko multialaisten yritysten mahdollista subventoida työntekijöidensä liikuntaharrastusta esim. liikuntasetelein? 1 viitattu viitattu Seurojen verkkosivut: viitattu viitattu viitattu

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Liikuntapolitiikan iltapäivä

Liikuntapolitiikan iltapäivä Liikuntapolitiikan iltapäivä 23.10.2012 Säätytalo, Helsinki Yhteenveto Teijo Pyykkönen / Liikuntatieteellinen Seura (LTS) Tilaisuuden järjestäjät: Liikuntatieteellisen Seura (LTS) yhteistyössä opetus-

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI

YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Jyväskylän kaupunki YHTEISTYÖ KOLMANNEN SEKTORIN KANSSA LOPPURAPORTTI Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa viranhaltijatyöryhmä 31.12.2010 2 JOHDANTO Kaupunginjohtaja on asettanut Yhteistyö kolmannen sektorin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Oma laji, paras laji mutta ei pidä väheksyä muitakaan liikuntamuotoja

Oma laji, paras laji mutta ei pidä väheksyä muitakaan liikuntamuotoja Liikunnan erilaisia merkityksiä maistelemassa liikuntalajeista, vapaaehtoistoiminnasta ja liikuntaprofiileista tukea liikunnan ohjaukseen ja neuvontaan. Miksi liikun blogikirjoitukset 21-29.11.2011. Näissä

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot