KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA Maarit Sihvonen Fysioterapeutti OAMK/SOTE/ KOH

2 Sisältö JOHDANTO LIIKUNTATOIMEN HALLINTOALA Liikuntatoimen oma ohjaustoiminta ja sen resurssit Erityisliikunnan järjestötoiminta kunnassa ja sen tukeminen Erityisliikuntatoiminnan keskeiset tilat Erityisliikunnasta tiedottaminen Liikuntatoimen koulutus erityisliikuntaa ohjaaville SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Kuntouttavan liikunnan ryhmätoiminta Laitosten liikuntatoiminnan kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön koulutus liikunnallisen kuntoutuksen osalta KOULUJEN SOVELTAVA LIIKUNNAN OPETUS Erityisryhmiin kuuluvien oppilaiden liikunnanopetus Liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutus Kerhojen käyttö erityisopetuksessa olevien oppilaiden liikunnanopetuksessa MUIDEN HALLINNOALOJEN TOIMINTA ERITYISLIIKUNNASSA Kansalaisopiston liikuntaryhmät Yhteistyö teknisen sektorin kanssa Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa TOIMINTAORGANISAATIOT JA RESURSSIT Kempeleen kunnan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikunnan resurssit vuosibudjetissa Budjettitavoite Toiminnan tuloksellisuuden seuranta TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSILLE LÄHTEET 2

3 JOHDANTO Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista (Mälkiä, Rintala, 2002) Kempeleen kunta on mukana valtakunnallisessa Erityisliikunnan kehittämis- ja konsultointiprojektissa (ERIKU). Eriku-projektin toimesta Kempeleen kunnassa on tehty erityisliikunnan peruskartoitus (Hänninen, 2007), jonka avulla on perehdytty erityisliikunnan nykytilaan Kempeleen kunnassa. Erityisliikunnan peruskartoitus antaa suuntaviivan Kempelen kunnan erityisliikunnan kehittämisuunntelman tekemiseen. Tämän kehitysuunnitelman tavoitteena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhteistyössä erityisliikuntaa eri hallintoalojen sekä yhteistyökumppaneiden toimesta Kempeleen kunnassa vuosina Työryhmään kuuluvat vapaa-aikatoimenjohtaja Hannu Hietala, erityisopettaja Merja Puranen, kunnanvaltuudet Janne Nikkinen ja Kimmo Kylmäluoma sekä fysioterapeutti Marjo Leinonen. Kempeleen erityisryhminen kehittämisuunnitelma toteutetaan kunnan uuden toimintamallin mukaan. Kehittämissuunnitelma perustuu myös Kempeleen kunnan arvoihin, joita ovat innovatiivisuus, turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteistyö. Kempelessä tehtyjen selvitysten pohjalta esitetään erityisliikunnanohjaajan toimen perustamista Kempeleen kuntaan vuonna Tavoitteena on myös toimia moniammatillisessa yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, urheiluseurojen ja ympäristökuntien kanssa. Kempele on tällä hetkellä mukana seudullisessa projektissa; Yhdessä liikkuen terveyttä erityisliikunnan seutuhanke

4 1 LIIKUNTATOIMEN HALLINTOALA Yleisten liikunnan edellytysten luominen on valtion ja kuntien tehtävänä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt, mutta kunnilla on tärkeä rooli sellaisten ihmisten liikunnan tukemisessa, jotka tarvitsevat liikunnassaan erityistä tukea. Lainsäädäntö on liikuntalain avulla määritellyt liikuntaan liittyvät kriteerit. Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa. Tavoitteena on myös edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla (Liikuntalaki). 1.1 Liikuntatoimen oma ohjaustoiminta ja sen resurssit Ohjauskaudella on erityisryhmiä yhteensä kaksi (2). Nämä kaksi ryhmää ovat senioriryhmiä ja ohjaus on kuntosaliohjausta. Kempeleen kunnan liikuntasihteeri ohjaa ja suunnittelee kahden senioriryhmän toiminnan sekä hän vastaa liikuntatoimen hallinnosta ja liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Virkistysuimala Zimmarissa toimii viisi (5) eri vesiliikuntaryhmää. Maanantaisin veteraanien vesivoimistelu ja Rantalakeuden Reumayhdistys. Tiistaisin senioreiden vesivoimistelu ja Kempeleen sydänyhdistys sekä torstaina senioreiden vesivoimistelu. Vesivoimistelu kestää 30 minuuttia ja osallistujia on 6-20 henkilöä. Keväällä 2008 käynnistettiin erityisryhmien vesiliikuntaryhmä, joka kokoontui perjantaisin. Zimmarissa toteutetaan Santamäen erityiskoulun oppilaille uimaopetusta sekä järjestetään erityisuimakouluja. Vauvauinti ja vesitouhula toimivat lauantaisin ja ryhmiin osallistuu myös erityislapsia. Kempeleen kunnan liikuntatoimen tavoitteena on palkata erityisliikunnanohjaaja vuonna 2009, joka ohjaa ja koordinoi erityisliikunnan toimintaa. 4

5 Liikuntatoimi toteuttaa lasten ja nuorten sekä työikäisten ja ikääntyneiden erityisliikuntaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Erityisliikuntaa ohjaavien kouluttaminen yhteistyössä Kansalaisopiston, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. 1.2 Erityisliikunnan järjestötoiminta kunnassa ja sen tukeminen Kempeleen kunnassa toimii viisi (5) eri yhdistystä, joissa järjestetään erityisryhmille liikuntaa. Pääasiallisesti nämä yhdistykset liikuttavat senioriryhmiä ja ne toteutetaan kerran viikossa. Kempeleen ja Oulunsalon sydänyhdistys toteuttaa vesijumppaa, lentopalloa ja salijumppaa. Eläkeliiton Kempeleen yhdistys toteuttaa seniorijumppaa ja tanssia sekä sauvakävelyä. Palvelutalo Hovilassa toteutetaan ryhmäjumppaa. Rantalaukeuden Eläkesaajat toteuttavat kunto- ja tasapainojumppaa sekä toiminnassa on myös IKIS-ryhmä. Kempeleen Eläkeläiset harrastavat kansantanssia, senioritanssia ja istumatanssia. Kempeleen kunnassa on kymmenen (10) muuta eri yhdistystä ja seuraa, jossa ei tarjota erityisliikuntaa jäsenille. Liikuntaa tarjoavat Kempeleen Martat, Kempeleen Naisvoimistelijat, Ajax-Sarkkiranta, Kempeleen Sintin Sieppaajat, Kempeleen Pallo, Kempeleen Pyrintö, Ihmemiehet, Kempeleen Kiri, Kempeleen Tennis, Kempeleen Lentopallo. Kempeleen kunta tukee erityisliikunnan järjestöjä, yhdistyksiä ja urheiluseuroja erityisliikunta-avustuksella. Kempeleen kunta tukee erityisliikuntaa toteuttavia järjestöjä, yhdistyksiä ja urheiluseuroja järjestämällä koulutusta ja tiloja sekä kohdentamalla avustuksia erityisliikunnan toteuttajille. 5

6 Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja parantaminen kunnan eri toimijoiden ja erityisliikuntaa toteuttavien järjestöjen, yhdistysten, urheiluseurojen ja yksityisten palvelujen tuottajien kanssa. Liikuntatoimi kutsuu vuosittain järjestöjen edustajat yhteiseen neuvonpitoon koskien tulevaa vuotta. Neuvonpidossa informoidaan järjestöjä ja kuullaan järjestöjen toiveita. 1.3 Erityisliikuntatoiminnan keskeiset tilat Erityisliikunta Kempeleessä peruskartoituksessa (Hänninen, 2007) kartoitettiin kunnan erityisliikuntaan soveltuvat tilat. Erityisliikuntaa voi toteuttaa Kempelehallissa, Virkistysuimala Zimmarissa, Ketolanperän, Kirkonkylän ja Santamäen sekä Linnankankaan kouluilla, Sarkkirannassa, Kempeleen lukion tiloissa, Kempeleen Pyrinnön Työväentalossa ja Eläkeläiset ry:n nuorisoseuran tiloissa. Kempelehalli, Santamäkitalo, Linnankankaan koulu ja Virkistysuimala Zimmari soveltuvat parhaiten erityisliikunnan toteuttamiseen. Tilat ovat suunniteltu esteettömiksi ja toimivat hyvin erityisryhmille. Toiminnan laajentamiseen nykyiset kuntosalitilat eivät anna mahdollisuuksia. Lisäksi terveyskeskuksesta puuttuvat pukeutumis- ja pesutilat asiakkaille. Kempeleen Caritas on valmistunut vuonna 2008 ja siellä on toimiva tila muun muassa ikääntyneiden liikuntaan. Kempeleessä on myös kaksi yksityistä kuntosalia, joissa on toimivat tilat erityisliikunnan toteuttamiseen. Keväällä 2008 on rakennettu esteetön ulkoilureitti Köykkyriin. Ulkoilureitti on suunniteltu ja peruskorjattu yhteistyössä eri ammattihenkilöiden toimesta. Reitin pituus on kaksi kilometriä ja ne palvelevat hyvin erityisliikkujia. 6

7 Tulevaisuudessa liikuntatiloja suunniteltaessa ja kunnostettaessa tulee suunnitteluvaiheessa huomioida liikuntatilojen esteettömyys sekä kartoittaa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä liikuntatilojen toimivuus ja käytännöllisyys sekä välineistö. 1.4 Erityisliikunnasta tiedottaminen Kempeleen kunnan www-sivuilta kuntalaiset saavat kaiken tiedon liikuntatoimen järjestämistä palveluista. Liikuntatoimi ilmoittaa alkavista liikuntaryhmistään Kuntatiedotteessa, joka ilmestyy kerran kuukaudessa. Kempeleen kunnan urheiluseurat löytyvät myös Kempeleen kunnan www-sivuilta. Järjestöt, yhdistykset ja urheiluseurat ilmoittavat omista liikuntaryhmistään www-sivujen kautta sekä seuratoimintapalstoilla Rantalakeus ja Kempeleläinen lehdissä. Saada kattava tieto toimivista ja ohjatuista erityisliikuntaryhmistä Kempeleen kunnan www-sivuille sekä Kunta-tiedotteeseen. Saada kaikkien Kempeleen kunnan alueella toimivien järjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen yhteystiedot Kempeleen kunnan www-sivuille. 1.5 Liikuntatoimen koulutus erityisliikuntaa ohjaaville Kempeleen kunnan liikuntatoimi ei ole järjestänyt koulutuksia alueen järjestöille, yhdistyksille ja urheiluseurolle. Kempeleen liikuntatoimi suunnittelee kattavan koulutusjärjestelmän erityisliikuntaa ohjaaville yhteistyössä eri koulutusta toteuttavien organisaatioiden kanssa. Tälläisiä orga- 7

8 nisaatioita ovat Kansalaisopisto, Pohjois- Pohjanmaan Liikunta ry ja Nuori Suomi sekä valtakunnalliset organisaatiot ja niihin liittyvät hankkeet. Kempeleen liikuntatoimi tarjoaa koulutusta myös järjestöille, yhdistyksille ja urheiluseuroille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan erityisliikuntaa omalla sektorillaan. 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2.1 Kuntouttavan liikunnan ryhmätoiminta Kempeleen terveyskeskuksen fysioterapiaosasto järjestää 10 erilaista liikuntaryhmää. Liikuntaryhmään pääsee lääkärin lähetteellä ja se kokoontuu kertaa vuodessa. Osallistujia näissä ryhmissä on 2-10 henkilöä ja ryhmäohjaajina toimivat fysioterapeutit. Liikuntaryhmät ovat allasryhmä, erityisallasryhmä, miesten ja naisten Parkisonryhmä, työikäisten ja eläkeläisten TULE-ryhmät, fibromyalgiaryhmä, D2D-ryhmä, hemiplegiaryhmä, tasapainoryhmä sekä painonhallintaryhmä. Kempeleen Työkeskuksessa kuntouttavaa liikuntaa toteutaan Pyrinnöllä sekä Zimmarissa. Salibandyryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja osallistujia on 20 henkilöä. Sisäliikuntaryhmä kokoontuu myös joka toinen viikko ja osallistujia on siinä 5-10 henkilöä. Molemmissa liikuntaryhmissä ohjaajina ovat työkeskuksen omat ohjaajat. Virkistysuimala Zimmarissa on joka neljäs viikko vesiliikuntaa ja osallistujia 20 henkilöä. Ohjaustoiminnasta vastaavat Zimmarin uimaopettajat. Kempeleen Kotipalvelun ja liikuntatoimen toimesta käynnistetään Kunnossa Kaiken Ikää-projektin myötä ryhmätoimintaa yli 65-vuotiaille ja itsenäisesti liikkuville. KKI:n toiminnasta vastaa kotipalveluohjaaja Helena Lehtosaari. KKI toiminta perustuu pääasiallisesti liikunnalliseen ohjaukseen ja siihen tarvitaan aina yhteistyökumppaniksi liikunnan asiantuntija. Kempeleen kunnassa onkin perustettu moniammatillinen työryhmä kehittämään yli 65- vuotiaiden henkilöiden liikunta ja virkistystoimintaa tämän Kkiprojektin myötä. 8

9 Kempeleen Caritas-kodissa käynnistyy lokakuussa vanhusten kuulo- ja näkövammaisten liikuntaryhmä yhteistyössä Hovilan, Erityisliikunnan seutuhankkeen, Oulun Kuurojen Palveluyhdistyksen kanssa jatkona Motivo-projektin yhteistyölle. Terveyskeskuksen fysioterapiaosaston tavoitteena on saada uusia erityisliikuntaryhmiä järjestettäväksi kunnan liikuntatoimen tai jonkin muun yhteistyötahon kautta. Näin terveyskeskuksen asiakkaat voidaan jatkossa ohjata jatkoryhmiin oman kunnan alueella. Terveyskeskuksen mielenterveysneuvolan tavoitteena on saada mielenterveyskuntoutujille oma liikuntaryhmä, jossa ohjaajan ammattitaito riittäisi mielenterveyskuntoutujien erityistarpeiden huomioimiseen. Mielenterveysneuvolan työntekijät ovat esittäneet myös seudullista yhteistyötä erityisesti nuorten mielenterveyskuntoutujien liikuntaryhmän järjestämiseksi. Vastaava liikuntaryhmä on nykyisin tarjolla erikoissairaanhoidon kuntoutuspalveluna. Kuntien yhteistoimintana järjestettävät erityisliikuntapalvelut tavoittaisivat nykyistä suuremman joukon kuntalaisia ja lisäksi kustannukset olisivat alhaisemmat verrattuna nyt erikoissairaanhoidosta ostettuihin palveluihin. Saada Kempelehallista käyttöaikaa työkeskuksen erityisryhmille arkipäivisin ja ohjaajien työaikana. Avohuolto toivoo kehitysvammaisille uimakouluja ja liikuntakerhoja kuten sählyä ja lentopalloa. Erityisliikunnasta esite jaettavaksi asiakkaille. Kehittää KKI- toimintaa ja saada erityisliikunnan ohjaukseen sekä toteuttamiseen koulutusta. Ikääntyneiden liikunnan edistäminen. Voima-tasapainoryhmän käynnistäminen. Seniorikorttitoiminnan turvaaminen ja kehittäminen sekä vertaisohjaajien kouluttaminen. 9

10 2.2 Laitosten liikuntatoiminnan kehittäminen Vuode-osastolla toteutetaan pääasiallisesti yksilötoimintaa. Säännöllisiä jumppatuokioita, kuten tuolijumppaa, on toteutettu vuode-osastolla useaan otteeseen, mutta potilasaineisto on ollut niin heterogeeninen ja huonokuntoinen, että yksilöllinen terapia on ollut järkevämpää. Vuode-osastolta ohjataan osaston potilaita jatkokuntoutukseen avopuolelle. Vuode-osaston liikuntatoiminnan kehittäminen jatkossa on säännöllisen jumpan käynnistäminen ja päivätoiminnan suunnitteleminen sekä toteuttaminen. Henkilökuntaa tulee kannustaa sihen, että vuode-osaston potilaat saavat päivittäin liikkunnallisia toimintoja. Kehittää päivätoimintaa vuode-osastolla yhteistyössä fysioterapiaosaston ja liikuntatoimen kanssa. 2.3 Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön koulutus liikunnallisen kuntoutuksen osalta Työkeskuksen ohjaajat ovat saaneet yhden päivän koulutuksen vuonna 2005; Vammaisliikunnan apuvälineet ja liikunnasta tukea kuntoutukseen. Heidän oman ohjaustoimintataito ja - tieto liikunnasta ovat kehittyneet kokemuksen myötä sekä urheiluseuratoiminnasta. Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden liikunnan kehittäminen Voimaa vanhuuteen terveysliikuntaohjelman koulutuksin sitouttamalla iäkkäiden parissa työskentelevät liikunnalliseen otteeseen. Saada koulutusta ja tietoa erityisliikunnan ohjauksesta sekä käytännön vinkkejä ja esimerkkejä liikunnan toteuttamiseen. 10

11 Kehittää fysioterapeuttien jatkokoulutusmahdollisuuksia. Nimetä erityisliikunnan vastuuhenkilö sekä liikuntaneuvontaan että terveyskeskukseen. 3 KOULUJEN SOVELTAVA LIIKUNNAN OPETUS Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä on laatinut Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n toimesta fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen kouluikäisille. Tämän suosituksen mukaan kaikkien vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1-2- tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla (Nuori Suomi, 2008). 3.1 Erityisryhmiin kuuluvien oppilaiden liikunnanopetus Santamäen erityisluokilla on liikuntaa kolme tuntia viikossa. Keskipäivän välitunti on puoli tuntia, jolloin erityisoppilaat pääsevät liikkumaan kesken koulupäivän. Erityisryhmien uinninopetusta on kuusi tuntia syys- ja kevätkaudella. Koko päivän liikuntapäiviä järjestetään kaksi tai kolme kertaa lukuvuodessa. Yläkoulun erityisryhmien liikunta on järjestetty siten, että oppilas voi osallistua yleisopetuksen liikuntaryhmään sekä perus- että valinnaisessa liikunnassa. Yleisopetuksen liikuntaryhmässä erityisoppilas toimii kuten kuka tahansa oppilas ja tarvittaessa liikuntatunnilla on apuna koulunkäynninohjaaja. Tänä vuonna yläkoululla on lisäksi kaksi erityisliikuntaryhmää, jotka ovat tarkoitettu oppilaille, joiden osallistuminen yleisopetuksen liikuntaan ei jostain syystä onnistu. Erityisliikuntaryhmissä noudatetaan joustavasti yleisopetuksen suunnitelmia, lajeja ja tuntimääriä. Saada tiivis yhteistyö liikuntatoimen kanssa liikuntapaikkojen käytön ja toimivuuden suhteen. 11

12 Saada tukea ja ohjausta erityisliikunnan harrastamiseen koulujen omissa tiloissa. 3.2 Liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutus Keväällä 2008 järjestettiin Nuorten soveltavan liikunnan koulutus Virpiniemen urheiluopiston ja PoPLi:n toimesta. Tähän koulutukseen osallistui yksi opettaja. Kempeleen kunta kannustaa ja tukee opettajia hakeutumaan liikunnan täydennyskoulutuksiin ja ideapäiviin, jotka toteutetaan henkilöstön työajalla ja työnantajan kustannuksella. 3.3 Kerhojen käyttö erityisopetuksessa olevien oppilaiden liikunnanopetuksessa Santamäen koululla on ERIKO-projektin aloitteesta käynnistetty Ville Vallaton- liikuntakerho. Osallistujia on 20 oppilasta. Ohjaajina toimivat neljä opettajaa, jotka ovat erikoistuneet liikuntaan. Ville Vallaton on maksullista Kansalaisopiston järjestämää toimintaa, johon osallistuvat lähinnä Santamäkitalossa olevat erityisoppilaat. Ville Vallaton- liikuntakerho kokoontuu kerran viikossa ja tunti kestää 45 minuuttia. Liikuntaryhmiä on kaksi, esikoululaisista kymmenen vuotiaisiin ja kymmenestä 15- vuoteen. Santamäen koulun tiloissa toimii myös päiväkoti ja esikoulu, jossa on myös erityislapsia. Päiväkodin ja koulun välillä on tiivistä yhteistyötä, joten kaikki pääsevät jo pienestä asti mukaan Santamäkitalon toimintaan. Toiveena on saada Kempeleen kunnalle oma erityisliikunnanohjaaja, jota voisi hyödyntää koulujen kerhotoiminan suunnittelussa ja toteutuksessa. 12

13 Vahvistaa opettajien erityisliikunnan osaamista. Saada koulunkäynninohjaajat mukaan kerhotoimintaan säännöllisesti ja innostaa heitä mukaan erityislasten liikunnanohjaukseen. Laatia Kempeleen koulujen yhteinen liikuntasuunnitelma muun muassa toimintarajoitteisille lapsille sekä tiivistää yhteistyötä liikuntaa opettavien opettajien välillä. 4 MUIDEN HALLINNOALOJEN TOIMINTA ERITYIS- LIIKUNNASSA 4.1 Kansalaisopiston liikuntaryhmät Kempeleen kansalaisopistolla on 15 erilaista liikuntaryhmää. Näistä liikuntaryhmistä kolme on suunnattu erityisryhmille. Kehitysvammaisten liikuntaryhmä, joka on tarkoitettu aikuisille ja yläkoulun oppilaille. Ikäihmisten jumppa on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman kunnon ylläpitämisestä. Ville Vallaton liikuntaryhmä on soveltavan liikunnan harrasteryhmä ja tarkoitettu 6-15 vuotiaille. Kansalaisopiston liikuntaryhmiä ohjaavat tuntiohjaajat. Kempeleen kansalaisopisto tekee yhteistyötä urheiluseurojen Sarkkiranta Ajax ja Kempeleen Kirin kanssa. Urheiluseurat ovat palkanneet yhteisesti liikunnanohjaajan ja kansalaisopisto ostaa ostopalveluna liikunnanohjausta heiltä. Kartoittaa erityisliikunnanohjaajan avulla tarpeelliset liikunta- ja erityisliikuntaryhmät sekä suunnitella liikuntaryhmien toiminta ja toteutus. Kouluttaa säännöllisesti liikuntaryhmiin ohjaajia ja samalla rekrytoida heidät mukaan erityisliikuntaryhmien toimintaan. 13

14 Kansalaisopiston tavoitteena on myös toimia koordinattorina ja yhteistyökanavana eri toimijoiden kanssa, jotka osallistuvat erityisryhmien liikunnallisen toiminnan kehittämiseen. 4.2 Yhteistyö teknisen sektorin kanssa Tekninen osasto toimii tiiviissä yhteistyössä liikuntatoimen kanssa liikuntapaikkojen kunnossapidon, suunnittelun ja rakentamisen suhteen. Yhteistyön tavoitteena on yhdessä muiden hallintoalojen kanssa kehittää, suunnitella ja rakentaa monipuolisia liikuntatiloja erilaisten ikäryhmien tarpeeseen ja käyttöön. Kartoittaa kokonaisvaltaisesti koko Kempeleen kunnan alueen liikuntapaikat ja reitit sekä välineistö. Tämän kartoituksen avulla tehdään tavoitteellinen aikataulusuunnitelma liikuntapaikkojen ja reittien sekä välineistön kunnossapitoon sekä uudistamiseen. 4.3 Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa Tämä Kempeleen kunnan kehityssuunnitelma toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Sosiaali- ja terveysalan yksikön, Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelman opiskelijan Maarit Sihvosen kanssa. Tulevaisuudessa tavoitteena on yhteistyö Oulun Ammattikorkeakoulun ja Oulun Seudun Ammattiopiston Kempeleen yksikön kanssa. Tavoitteena on suunnitella monipuolinen toimintakeskus Pirilään, jossa on mahdollisuus toteuttaa erilaisia toimintoja kuten erityisryhmille tarkoitettuja liikuntaryhmiä. 14

15 5 TOIMINTAORGANISAATIOT JA RESURSSIT 5.1 Kempeleen kunnan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Kempeleen kunnan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma työryhmään kuuluvat vapaa-aikatoimenjohtaja Hannu Hietala, fysioterapeutti Marjo Leinonen, erityisopettaja Merja Puranen sekä kunnanvaltuutet Janne Nikkinen ja Kimmo Kylmäluoma. Työryhmän tarkoituksena on kehittää Kempeleen kunnan erityisliikuntaa sekä esittää toimenpide-ehdotuksia kunnan päättäjille ja luottamusmiehille erityisliikunnan kehittämiseksi (kuvio 1). Erityisryhmien liikunnan kehittämisuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet myös maisemasuunnittelija Outi Tuomivaara, liikuntasihteeri Pauli Ängeslevä, terveyskeskuksen johtava hoitaja Virpi Leinonen ja hallivastaava Kristiina Hänninen, joka ottaa vastuun työryhmän toiminnasta lokakuussaa Kehittämisuunnitelmaa laadittaessa yhteistyökumppaneita ovat ollet myös Erityisliikuntaa Kuntiin projektipäällikkö Toni Piispanen ja erityisliikunnanohjaaja Virpi Rajala Yhdessä liikkuen terveyttä erityisliikunnan seutuhankkeesta. 15

16 Avohuolto Virkistys uimala Zimmari Opetustoimi Erityisliikunnan työryhmä Sosiaalija terveys toimi Järjestöt ja yhdityk- Erityisliikunnan ohjaaja Kansalais opisto Työkeskus Seudullinen yhteistyö Kotipalvelut Urheiluseurat Tekninen osasto Liikuntatoimi Kuvio 1. Erityisliikunnan toimintasektorit 2008 organisaation mukaisesti kuvattuna 5.2 Erityisliikunnan resurssit vuosibudjetissa Kempeleen kunnan vuosibudjetissa ei ollut varattu määrärahoja erityisliikuntaa. 5.3 Budjettitavoite Kempeleen kunta varaa vuonna 2009 vuosibudjetissa euroa kokopäiväisen erityisliikunnanohjaajan palkkaamiseen sekä välineistön hankintaan euroa. 16

17 5.4 Toiminnan tuloksellisuuden seuranta Vuonna 2009 ja 2010 lasketaan erityisryhmien ja kävijöiden määrä. Seurannassa on myös ohjaajat sekä heidän koulutustaso. Vuonna 2011 tehdään Kempeleen kunnan asukkaille, liikuntaryhmäläisille ja ohjaajille asiakastyytyväisyyskysely. 17

18 6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSILLE Kempeleen kunta palkkaa erityisliikunnanohjaaja vuonna 2009, joka ohjaa ja koordinoi erityisliikunnan toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kartoittaa erityisliikunnanohjaajan avulla tarpeelliset liikunta- ja erityisliikuntaryhmät sekä suunnitella liikuntaryhmien toiminta ja toteutus. Kempeleen kunnan liikuntatoimi suunnittelee kattavan koulutusjärjestelmän erityisliikuntaa ohjaaville yhteistyössä eri koulutusta toteuttavien organisaatioiden kanssa. Kempeleen kunta tukee erityisliikuntaa toteuttavia järjestöjä, yhdistyksiä ja urheiluseuroja järjestämällä heille koulutusta ja tiloja sekä kohdentamalla jatkossakin avustuksia näille erityisliikunnan toteuttajille. Kempeleen kunta kannustaa ja tukee opettajia sekä muita erityisliikuntaa ohjaavia hakeutumaan liikunnan täydennyskoulutuksiin ja ideapäiviin, jotka toteutetaan henkilöstön työajalla ja työnantajan kustannuksella. Nimetä erityisliikunnan vastuuhenkilö sekä liikuntaneuvontaan että terveyskeskukseen. Rekrytoida liikuntaryhmiin ohjaajia ja samalla saada heidät mukaan erityisliikuntaryhmien toimintaan. Saada koulunkäynninohjaajat mukaan kerhotoimintaan säännöllisesti ja innostaa heitä mukaan erityislasten liikunnanohjaukseen. Laatia Kempeleen koulujen yhteinen liikuntasuunnitelma muun muassa toimintarajoitteisille lapsille sekä tiivistää yhteistyötä liikuntaa opettavien opettajien välillä. 18

19 Tulevaisuudessa liikuntatiloja suunniteltaessa ja kunnostettaessa tulee suunnitteluvaiheessa huomioida liikuntatilojen esteettömyys sekä kartoittaa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä liikuntatilojen toimivuus ja käytännöllisyys sekä välineistö. Kehittää, suunnitella ja rakentaa monipuolisia liikuntatiloja erilaisten ikäryhmien tarpeeseen ja käyttöön yhteistyössä muiden hallintoalojen kanssa sekä palvelujen tuottajien kanssa. Kartoittaa kokonaisvaltaisesti koko Kempeleen kunnan alueen liikuntapaikat ja reitit sekä välineistö. Tämän kartoituksen avulla tehdään tavoitteellinen aikataulusuunnitelma liikuntapaikkojen ja reittien sekä välineistön kunnossapitoon sekä uudistamiseen. Saada kattava tieto toimivista ja ohjatuista erityisliikuntaryhmistä Kempeleen kunnan www-sivuille sekä Kunta-tiedotteeseen. Saada kaikkien Kempeleen kunnan alueella toimivien järjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen yhteystiedot Kempeleen kunnan www-sivuille. 19

20 Lähteet Ala-Vähälä Timo: Raportti kuntien erityisliikunnan tilasta vuonna OPM:n raportteja 2006:21. Yliopistopaino, Helsinki Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö (1996). Komitean mietintö 1996:15. Opetusministeriö. Helsinki Hänninen Suvi, Erityisliikunta Kempeleessä. Peruskartoitus erityisliikuntatoiminnasta keväällä Kempeleen kunnan visiot ja strategiat, Liikuntalaki. Mälkiä Esko, Rintala Pauli, Uusi Erityisliikunta Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Tammer-Paino Oy, 2002 Tampere. Nuori Suomi, Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille. Piispanen, Toni (2007). Yhdessä kehittäen paikallisiin ratkaisuihin. Erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojekti. Loppuraportti. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 160, Helsinki. 20

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4

1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4 2.1 Liikuntatoimen oma ohjaustoiminta ja sen resurssit... 4 2.2 Erityisliikunnan järjestötoiminta kunnassa ja sen tukeminen... 5 2.3

Lisätiedot

2. luento hallinnollinen näkökulma

2. luento hallinnollinen näkökulma JOHDATUS ERITYISLIIKUNTAAN (LPE.A007) Pauli Rintala, erityisliikunnan professori 2. luento hallinnollinen näkökulma erityisryhmien väestöosuudet liikunnan merkitys eri erityisryhmille erityisliikunnan

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007-

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- Suvi Hänninen 2007 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ERITYISLIIKUNNAN KÄSITE JA MERKITYS... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 ERITYISLIIKUNTAA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta Yleiset tavoitteet Vähän liikkuville kuntalaisille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yhteensä liikuntapalveluja hyödynsi

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1 LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1.1. Liikuntapalvelut Erityislasten liikuntakerho Sunnuntaisin 12.1., 26.1., 9.2., klo 10.00 11.00 ja 23.2. klo 10.00 11.30 Euran urheilutalo

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus PERTUNMAAN KUNTA 1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävänkuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä.

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. Kevä tkäusi 2015 Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. 2015 Kevätkausi alkaa 5.1.2015 Tammikuun viides päivä polkaistaan käyntiin kaupungin ohjatut liikuntaryhmät. Tarjolla

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2015-2016 KEURUULLA LIIKUNTAIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (58 ) klo 15.00-16.00

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut & Kädessäsi on Uudenkaupungin liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis-

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on:

Erityisliikuntaa kuntiin 2007 2009 hankkeen tavoitteena on: AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut Timo Toivonen Syksy 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI... 2 3 ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMINEN LIIKUNTATOIMESSA... 3 3.1 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA...

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2014-2015 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli, (58e)

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA 5.9.2017 VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut Liikuntatoimen rooli elintapaohjauksessa Liikuntalaki määrittää kunnan tehtävät

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 I Yleiset tavoitteet Liikuntatoimen uutta toimintakautta ohjaa kuntastrategian neljä määrettä: innovatiivisuus, aktiivisuus,

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Liikkuva-koulu. Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin syksyllä 2013

Liikkuva-koulu. Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin syksyllä 2013 Liikkuva-koulu Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin syksyllä 2013 KOULUN LIIKUNTAPAIKAT Koulun sali, sorakenttä, tenniskenttä, yleisurheilukenttä, monitoimiareena ja jäähalli. Pienen kävelymatkan päässä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 20.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 17.09.2015 Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät.

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät. L e Lisätietoja: Katarina Kiki Norrena puh. 0400 197150 www.hyvinkaa.fi/liikunta Vesijumppa Tuolijumppa Lyhytkurssit Erityisryhmät HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. LIIKKUEN ILOA ARKEEN! Säännöllinen

Lisätiedot

Oulun Liikkuvat koulut. Susanna Hellsten Kai Lotvonen

Oulun Liikkuvat koulut. Susanna Hellsten Kai Lotvonen Oulun Liikkuvat koulut Susanna Hellsten Kai Lotvonen Liikkuvat koulut Oulussa Liikkuva koulu hankkeessa on tällä hetkellä mukana 3+1 koulua On lähdetty liikkeelle koulujen omista lähtökohdista Uusia hankekouluja

Lisätiedot

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007-

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- Kari Näppä 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISRYHMÄT 4 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007-2009 KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE Sovellettu kuntosali klo. 10-11. Terveyskeskuksen jatkoryhmä, ilmoittautuminen. Kuntosaliryhmä klo. 13-14, ei Tasapainoryhmä klo. 14:45-15:45. Monipuolista tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua. Ei Paikka:

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 2014 Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JA ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 HANKE TEEMU MÄKIPAAKKANEN Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015

Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Katsaus Luumäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Suokadun toimintakeskus / askartelu syksy 2015 kevät 2016

Suokadun toimintakeskus / askartelu syksy 2015 kevät 2016 Suokadun toimintakeskus / askartelu 14 17 MAALAUSRYHMÄ Vertaisohjattu 17 19 KUVATAIDERYHMÄ Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry 050 367 4946 TIISTAI 9 12 TIISTAIN KÄSITYÖKERHO Vertaisohjattu /avoin 13 14 KOKOPÄIVÄRYHMÄN

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Valtakunnallisen projektin taustaa 2 Liperin erityisliikunnan peruskartoitus 3 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Lapin Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Rovaniemi 2.10.2014 Viestintäsuunnittelija

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Alkukartoitus 2016 Raahe

Alkukartoitus 2016 Raahe Alkukartoitus 2016 Raahe Asukasluku: 25 165, 75 vuotta täyttäneitä: 2 057 (8,2 %), Lähde: Sotkanet 2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia.

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia. ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 johdanto...3 2 liikunnallinen orimattila...4 3 toimenpidesuunnitelman tavoitteet...4 3.1 Tietoa liikunnan merkityksestä jaetaan 3.2 Kaupungin panostus liikuntaan on kuntalaisten

Lisätiedot

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013

FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013 FORSSA ERITYISRYHMIEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKALENTERI KEVÄT 2013 Sisältö Yhteystiedot 3 Kuntokaudet 4 Kalenterin tarkoitus ja käyttö 5 Erityisliikuntaryhmät 6 Vesijumpat 6 Tasapainoa ja toimintakykyä

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA

LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA 24.8.2013 Kunnon laiva Tiina Pekkala, Liikuntakoordinaattori, Sivistys- ja kulttuuripalvelut - liikunnanohjauspalvelut LIIKUNTANEUVONNAN HISTORIA OULUSSA käynnistyi 1996 KKI- hankerahalla

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Mikko Mäkinen MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Yleistä liikuntatoimen tehtävistä ja liikuntapaikoista Multian liikuntatoimen kenttä on vuonna 2013 mahdollisesti hyvin erilainen nykyiseen tilanteeseen

Lisätiedot

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Sivistystoimen johdon päivä Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marie Rautio-Sipilä 19.11.2013 1 Liikuntalain

Lisätiedot