Sosiaali- ja terveysalan rekisteri- ja tilastoaineistojen arvo tutkimuksen näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan rekisteri- ja tilastoaineistojen arvo tutkimuksen näkökulmasta"

Transkriptio

1 arvonmääritys ja säilytysajan määrääminen Sosiaali- ja terveysalan rekisteri- ja tilastoaineistojen arvo tutkimuksen näkökulmasta Marianne Johnson erikoissuunnittelija Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki REKISTERITUTKIMUKSEN TUKIKESKUS

2 Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki ReTki perustettiin vuonna 2003 ja on toiminut vuodesta 2005 lähtien KELAn, THLn ja TTLn rahoittamana Tavoitteena edistää kansallisten rekisterien tutkimuskäyttöä erityisesti terveys- ja sosiaalitieteissä: neuvomalla rekisteriaineistoihin perustuvan tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa parantamalla tutkijoiden rekisteriaineistojen käytön valmiuksia lisäämällä eri rekisteripitäjien välistä yhteistyötä kehittämällä rekisteriaineistojen käyttöön liittyviä menettelytapoja Internet-portaalin ylläpito ja kehittäminen Seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen Oppimateriaalin kokoaminen (verkkokurssi) Rekisteritutkimuksen edellytysten parantaminen

3 Rekisterit Rekisteri jonkin kohdejoukon kokonaisuudessaan käsittävä yleensä elektronisessa muodossa oleva tietoaineisto tietoja pidetään ajan tasalla eli päivitetään säännöllisesti yksiköt ovat yksikäsitteisesti tunnistettavissa vrt. Henkilötietolain henkilörekisterin määrittely Tilastoaineisto Otosaineistot Totaaliaineistot Rekisteriaineistot Oma tiedonkeruu Olemassa olevista rekistereistä Ei lueta rekistereihin Luetaan rekistereihin (Tilastorekisteri)

4 Suomen rekisteröintijärjestelmä Hallinnolliset perusrekisterit Esim: - Väestötietojärjestelmä, VRK - Työhallinnon asiakaspalvelurekisteri, TEM - Etuusrekisteri, KELA - Eläkerekisteri, ETK - Kiinteistörekisteri, Maanmittauslaitos - Kaupparekisteri, PRH - Potilastietojärjestelmät, sairaalat ym. Tilasto-, tutkimus-, suunnittelu- ja valvontarekisterit Esim: - suurin osa TK:n aineistoista - THL:n rekisterit Primäärit tilastorekisterit - Tutkintorekisteri, TK

5 Suomen sosiaalirekisterit Väestö 1967 Eläkkeet 1969 Työsuhteet 1969 Kansaneläkkeet 1970 Perhe-eläkkeet 1970 Lasten vammaistuet 1970 Väestölaskenta (5-vuoden välin) 1970 Tutkinnot 1970 Sairauspäivärahat 1971 Yksityisen terveydenhuollon käynnit 1971 Kuntoutukset 1978 Lukioihin ja ammattikouluihin hakeneet 1987 Sotilasavustukset 1985 Työttömyyskorvaukset 1985 Toimeentulotuki 1985 Työssäkäynti 1987 Huostaan otetut lapset ja nuoret 1991 Työnhakijat 1991 Perhe-etuudet 1993 Rikokset 1993 Lapsenhoitoetuudet 1993 Äitiysavustukset 1994 Työmarkkina-avustukset 1994 Asumistuet 1994 Sos.huoll.laitosten hoito 1994 Tulonjako 1995 Reseptilääkkeet 1996 Opintotuet 1997 Yliopistoihin hakeneet 1998» Ammatit 2004

6 Suomen terveysrekisterit Syövät 1953 Tuberkuloosin hoito 1956 Psykiatrinen hoito 1957 Uudet tuberkuloositapaukset 1958 Sukupuolitaudit 1958 Yleissairaaloiden hoito 1960 Epämuodostumat 1963 Ammattisairaudet 1964 Erityiskorvattavat lääkkeet 1964 Lääkkeiden haittavaikutukset 1966 Sairaaloiden poistoilmoitukset 1967 Kohdunkaulan- ja rintasyövän joukkotarkastukset 1968 Kuolemansyyt 1969 Raskauden keskeytykset ja steriloinnit 1977 Syövälle altistuminen 1979 Ortopediset implantit 1980 Näkövamma 1983 Syntymät 1987 Tartuntataudit 1989 Hammasimplantit 1994 Terveyshuollon hoito 1994 Yks. terv. huollon toimenpiteet 1996

7 Rekisteritutkimus hallinnolliset ja tilastolliset rekisterit muodostavat valtaisan tietovarannon Suomessa henkilötietolaki (523/1999), julkisuuslaki (621/1999) ja lukuisat erillislait mahdollistavat henkilörekistereiden käytön tieteellisiin tutkimuksiin rekistereitä käytetään paljon mm. väitöskirjojen aineistona esim. Helsingin yliopistossa hyväksyttiin vuosina rekistereihin pohjautuvaa väitöskirjaa (ethesis)

8 Käyttölupahakemukset henkilörekisteritietoihin KELA 80 Stakes ( ei STM:n kautta) STM 20 Tilastokeskus /Henkilötilastot arvonmääräys

9 Terveyspuolen rekisteritutkimus Pohjoismaissa (PubMed haku rekisteri + maa) Norway Denmark Finland Sweden

10 Rekisteriaineistojen arvo tutkimuksen näkökulmasta Tietosisältö Kattavuus Dokumentaatio, metatiedot Tiedon laatu, luotettavuus Yhdistettävyys Käytettävyys, käyttöön saanti Pitkiä aikasarjoja

11 Tietosisältö Rekisterit laajoja tietovarantoja Rekisteritutkimuksessa käytetään muuhun tarkoitukseen kerättyä tietoa Käytettävä saatavissa olevia tietoja Proxy-muuttujia Tarvitaan tietoa siitä mitä tietoa on saatavissa Rekisteriselosteet, ReTkin sivuilta linkit Toivomus: muuttujaluettelot nettiin hakuohjelma vrt. FSD Nesstar

12 Kattavuus Usein 100 % Mahdollista tutkia pieniä ryhmiä, alueellista tietoa ym. Tilastokeskus toimittaa tutkijalle otoksen tutkimuspopulaatiosta Dokumentaatio, metatiedot Tietuekuvaus Muuttujien määritteet Tutkijan tiedettävä miten tieto on syntynyt Alkuperäinen lähde Poimintakriteerit Päättelysäännöt, käsittely Vuosien varrella tapahtuneet muutokset tietojen keräyksessä, yhteiskunnassa, laissa, hallinnollisissa käsitteissä, luokituksissa

13 ReTkin dokumentaatioprojekti esim. Toimeentulotukirekisteri 1987 alkaen Vuodelta 1987 ja 1988 ei kerätä tietoja toimeentulotuen tarpeen syistä, eikä pääasiallisesta toimeentulolähteestä marraskuun asiakkaiden osalta. (kts. kohta 7) alkaen Laajennettu luokitus käyttöön marraskuun asiakkaiden pääasialliseen toimeentulolähteeseen ja toimeentulotuen tarpeen taustalla oleviin tekijöihin alkaen Ilmoitetaan myös viitehenkilön puolison henkilötunnus alkaen Sosioekonomisen aseman luokitus vastaamaan mm. väestötilastoissa käytettyä luokitusta. Aiemmin käytössä Sosioekonominen asema-luokitus, ammattiasemaluokitus. Tilastokeskus: Käsikirjoja Nro 17, Helsinki Uusi lähde: Sosioekonomisen aseman luokitus Tilastokeskus: Käsikirjoja Nro 17, Helsinki alkaen Sotilasavustustilasto irrotetaan toimeentulotukitilastosta ja siirretään Kelaan.

14 Tiedon laatu, luotettavuus Luotettavuustutkimuksia Muuhun kun omiin hallinnollisiin tarpeisiin kerätty tieto ei ole usein kovin luotettavaa Yhdistettävyys Muihin rekisteritietoihin, muihin tutkimustietoihin ja näytteisiin Tunnisteet henkilötunnus vuodesta 1967 Yritystunnus, kotipaikkatunnus, kuntakoodi, ammattikoodi Anonymisoitujen aineistojen HT/järjestysnumeroavaimet

15 Käytettävyys, käyttöön saaminen Taltiointimuoto Fyysinen kunto Tiedoston rakenne, tietokantaratkaisut Saantirajoitukset (esim. vain tieteellisin tutkimuksiin) Lupamenettelyt Rekisteriviranomaisen resurssit/kyky palvella Aika ja kustannukset Tilastokeskuksessa yritystietojen etäkäyttöprojekti CSC:n ja ReTkin rekisteritiedon etäkäytön valmisteluhanke

16 Lupakäsittelyyn ja aineistonpoimintaan käytetty aika kuntoutustutkimuksessa työvoimahallinto lupakäsittely aineistonpoiminta VKK VK ETK Kela STM/Sairaanhoitopiirit Kuukausia

17 Pitkiä aikasarjoja Mahdollistaa pitkittäistutkimusta virtatarkastelua kohorttien seurantaa sukupolvien välinen vertailua sosiaalisen periytyvyyden tutkimusta, ylisukupolvisuus Yhdistettyjä vuosiaineistoja, luokitukset ym. yhtenäistetty Väestölaskentojen pitkittäisaineisto vuosilta 1950, (TK) Työssäkäyntitilasto pitkittäistiedosto (TK)

18 Rekisteritietojen säilytys Erillislait (esim): Tartuntatautilaki; vrk-yhdistely, sen jälkeen tunnistetiedot poistattava Opiskelijavalintarekisteri; viisi vuotta opiskelijavalintapäätöksen tekemistä lukien, arvokkaat tiedot pysyvästi niin kuin arkistolaitos erikseen määrää Yleislait Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Arkistolaki Arkistomuodostussuunnitelma (AMS) Virasto laatii Arkistolaitos hyväksyy / määrää pysyvän säilyttämisen

19 Rekisteritutkimusaineistojen säilytys Lupaehdot: Lupa tiettyyn tutkimukseen Käyttöoikeus ainoastaan luvassa nimetyillä henkilöillä Aineisto hävitettävä kun tutkimus on suoritettu tai 3-5 vuoden päästä Mikäli lupa säilyttää, säilytys ilman tunnisteita Tutkimusaineiston voi muodostaa uudestaan mikäli lähderekisterit arkistoidaan pysyvästi

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Samuli Salminen Haluan kiittää tämän tutkimuksen tekijänä erityisesti Reijo Tossavaista ja Simo Grönroosia Suomen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Ohje tutkimustiedon tulkintaan

Ohje tutkimustiedon tulkintaan Ohje tutkimustiedon tulkintaan Tilastotyöryhmä 27.3.2003 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Tutkimustiedon tulkinta 1 3 Tutkimuksen tuoteseloste 3 4 Keskeisiä tilastokäsitteitä 4 1. JOHDANTO 2. TUTKIMUSTIEDON

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti Sund Reijo, Koski Sari FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63. Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63. Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-Muistioita 63 Mikrosimulointimallien välinen yhteistyö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 Valtion taloudelliselle

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde

Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 10/2011 Hyvinvointipalveluista saatavan hyödyn määrä ja kohde Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 10/2011

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

2.1.2013 2020/2012/3738

2.1.2013 2020/2012/3738 Poliisihallitus TIETOSUOJASELOSTE 1 (10) Yhdistetty rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste sekä informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Julkisuuslaki (621/1999) 18 Julkisuusasetus (1030/1999)

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012

Päivi Berg, Maarit Piirtola. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 1 Päivi Berg, Maarit Piirtola Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa tutkimuskatsaus 2000 2012 Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot