Terveysalan rekisterien tutkimuskäyttö ja rekisteritutkimuksen tukipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysalan rekisterien tutkimuskäyttö ja rekisteritutkimuksen tukipalvelut"

Transkriptio

1 Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä, tutkimuksen metodikurssi, Biomedicum, Helsinki Terveysalan rekisterien tutkimuskäyttö ja rekisteritutkimuksen tukipalvelut Irma-Leena Notkola Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki)

2 AIHEET: OSA I: OSA II: Rekisterit tutkimusaineistona Rekisteritietojen yhdistely OSA III: Rekisteritutkimuksen tukipalvelut: ReTki ReTkin verkkosivut

3 Osa I: REKISTERIT TUTKIMUSAINEISTONA

4 REKISTERIT JA REKISTERITUTKIMUS Mikä on rekisteri? Mitä on rekisteritutkimus?

5 Rekisteri on [latinassa registrum (luetteloida) ja regerere (kirjata)] jonkin kohdejoukon kokonaisuudessaan käsittävä yleensä elektronisessa muodossa oleva tietoaineisto jonka tietoja pidetään ajantasalla eli päivitetään säännöllisesti ja jonka yksiköt ovat yksikäsitteisesti tunnistettavissa Esimerkkejä: Väestötietojärjestelmä (VRK) Hoitoilmoitusrekisteri HILMO (THL) Syöpärekisteri (THL, Suomen syöpärekisteri) Lääkeostojen reseptitiedosto (KELA) Kuolemansyyrekisteri (TK) Tutkimusaineistot: esim VL-pitkittäisaineistot (TK) Historialliset: esim. kirkonkirjat

6 Vrt. henkilörekisteri Henkilötietolaki (523/1999, 3 ): Tässä laissa tarkoitetaan henkilörekisterillä käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

7 Suomen rekisteröintijärjestelmä Hallinnolliset perusrekisterit Esim: - Väestötietojärjestelmä, VRK - Työhallinnon asiakaspalvelurekisteri, Työministeriö - Etuusrekisteri, KELA - Eläkerekisteri, ETK - Kiinteistörekisteri, Maanmittauslaitos - Kaupparekisteri, PRH - Potilastietojärjestelmät, sairaalat ym -Kuolemansyyrekisteri, TK Tilasto-, tutkimus-, suunnittelu- ja valvontarekisterit Esim: -suurin osa TK:n rekistereistä -THL:n rekisterit Primäärit tilastorekisterit - Tutkintorekisteri, TK

8 Tärkeimpiä terveysalan rekistereitä I THL Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri HILMO Syntyneiden lasten rekisteri Epämuodostumarekisteri Raskaudenkeskeytykset Syöpärekisteri* Rintasyövän joukkotarkastusrekisteri* Kohdunkaulasyövän joukkotarkastusrekisteri* Näkövammarekisteri ** Tartuntatautirekisteri *) Tekninen ylläpito: Syöpärekisteri, Suomen Syöpäyhdistys ry **) Tekninen ylläpito: Näkövammaisten keskusliitto ry

9 KELA Tärkeimpiä terveysalan rekistereitä II Etuusrekisteri (lakisääteisen sosiaalivakuutuksen hoito) Esimerkiksi: Erityiskorvausoikeudet Reseptilääkeostot Työkyvyttömyyseläkkeet Sairaanhoitokorvaukset Vammaistuki TILASTOKESKUS Kuolemansyyrekisteri LÄÄKELAITOS Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri Implanttirekisteri ELÄKETURVAKESKUS Eläkerekisteri SAIRAALAT ja muut terveydenhuollon palvelujen antajat Potilastietojärjestelmät (potilasasiakirjat)

10 THL MUITA TÄRKEITÄ/HYÖDYLLISIÄ REKISTEREITÄ Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri (1996-) esim. vanhainkodit, päihdehuollon laitoshoito Kotihoidon asiakaslaskenta (poikkileikkaustieto marraskuulta, joka toinen vuosi, joka vuosi) TILASTOKESKUS Väestölaskentojen pitkittäistiedosto esim. henkilöiden ammatti, koulutus, sosioekonominen asema VÄESTÖREKISTERIKESKUS Väestötietojärjestelmä nimi ja henkilötunnus, osoitetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli, perhesuhdetiedot sekä syntymä- ja kuolintiedot myös historia

11 Rekisterien tietosisällöt Tiedot rekisterien sisällöstä saatavissa rekisterin pitäjiltä Henkilötietolain mukaan kaikista henkilörekistereistä on laadittava julkisesti saatavissa oleva rekisteriseloste Tilastoviranomaisilla on myös aineistokuvaukset tilastojensa lähdemateriaalista ReTkin verkkosivuilla on linkkejä rekisterien sisältökuvauksiin (aineistokuvaukset, rekisteriselosteet)

12 Löytyykö tarvittava terveyteen liittyvä tieto (sairastuminen, toimenpide, hoito tms) jostain rekisteristä? Löytyy (lähes) kattavasti, jos - on KELA-korvattava TAI - vaatii aina sairaalahoitoa TAI - on erikoissairaanhoidon avokäynti TAI - on eläke TAI - on syöpä (tai syöpäseulonta) TAI - on kuolema TAI. HUOM. kaikista ei ole tietoa yhtä pitkältä ajalta!

13 Mitä rekisteritutkimus on? Rekisteritutkimus on tutkimusta, jossa käytetään hyväksi yleensä muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä tutkimusta varten muodostettujen rekisterien sisältämää tietoa. Puhdas rekisteritutkimus tutkimusaineisto muodostetaan kokonaan rekisteripohjaisesti Rekisteritiedot muita tietoja täydentävinä tietoina rekisteritietoja yhdistetään esim. kysely- tai haastatteluaineistoon, kliiniseen aineistoon, geneettiseen aineistoon

14 Rekisteritietojen erilaisia käyttötapoja tutkimuksessa suunnitteluvaiheessa rekisterit apuna tutkimusongelman kartoituksessa rekisterit apuna muodostettaessa kliinisen tutkimuksen tutkimusjoukkoa kontakti tutkittaviin mahdollinen, mutta hoitaneen lääkärin tai laitoksen kautta menettelytapa hyväksytettävä eettisessä toimikunnassa primääritiedon lähteenä: tutkimusaineisto muodostetaan rekisteritiedoista lisätietojen tai seurantatietojen kerääminen rekistereistä haastattelu-, kysely- tai kliinisiin tutkimuksiin

15 Osa II: REKISTERITIETOJEN YHDISTELY

16 Yhdistämisen menettelytavat, lähtökohdat Keskeistä: saadaanko tieto rekisteristä tunnisteen kanssa vai ilman 1. Terveysalan rekistereistä tiedot saadaan pääsääntöisesti tunnisteen kanssa; esim. KELAn rekisterit, THL:n HILMO, Tilastokeskuksen (TK) kuolemansyytiedot 2. TK:sta tunnisteen kanssa myös ikä, sukupuoli, ammatti ja koulutus 3. Vain tunnisteettomina muut TK:sta saatavat tiedot ja THL:n SOSIAALI-HILMOn tiedot

17 Mikä on tunniste(tieto)? Henkilötietolaissa määritelty HENKILÖTIETO - henkilötunnus ppkkyy-nnnx - muut tiedot, joiden avulla henkilö on identifioitavissa Muiden tilastoyksiköiden tunnistetieto - kiinteistön rekisteritunnus

18 REKISTERIEN YHDISTELY KAIKKI TIEDOT SAADAAN TUNNISTEELLISINA: Yleisin menettelytapa: tutkija(ryhmä) pyytää kultakin rekisterinpitäjältä tarvitsemansa tiedot ja hoitaa tietojen yhdistämisen käyttäen avaimena yleensä HETUa Voidaan myös sopia, että esimerkiksi joku rekisteritiedon toimittaja hoitaa tietojen yhdistämisen JOSTAKIN REKISTERISTÄ TIEDOT SAADAAN VAIN ILMAN TUNNISTEITA: Yleisin menettelytapa: (1) tutkija(ryhmä) pyytää tarvitsemansa tiedot niiltä rekisterinpitäjältä, joilta saa tiedot tunnisteellisina ja (2) toimittaa nämä tiedot sille rekisterinpitäjälle (useimmiten TK:een), josta tunnisteellista tietoa (HETUa) ei saada. (3)Tämä rekisterinpitäjä koodaa tunnisteet (HETU ->ID), ja lähettää omat rekisteritietonsa ja tutkijalta saadut tiedostot tutkijalle s.e. tunnistetietona on ID. (4) Tutkija yhdistää tiedostot ID:n avulla Ks. esimerkkejä yhdistely

19 Tunnistetiedon poistaminen käyttötiedostoista Hyvän tiedonhallintatavan mukaan (Tietosuojalaki) henkilötiedot tulee aina poistaa tutkimusaineistosta eli kun lopullinen aineisto on rekisteriyhdistelyineen tehty, HETUt korvataan sellaisella tunnisteella (ID), josta henkilöä ei ilman tunnisteavainta (ID-HETU) voida identifioida.

20 Aineistojen hinnat ja toimitusajat aineistoja ei saa ilmaiseksi! valtion maksuperustelaki hinnoittelun perustana hinnat kuitenkin erilaisia; kannattaa kysyä hinta-arvio jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä, jotta rahoitussuunnitelma on realistinen sekä lupaa että aineiston toimitusta voi joutua odottelemaan jopa useita kuukausia

21 AINEISTOA VOI JOUTUA ODOTTELEMAAN Lupakäsittelyyn ja aineistopoimintaan käytetty aika kuntoutustutkimuksessa työvoimahallinto lupakäsittely aineistonpoiminta VKK VK ETK Kela STM/Sairaanhoitopiirit Kuukausia

22 Tutustu esimerkkien avulla lupien hakemiseen ja aineistojen yhdistämiseen REDD-hanke: Regional disparities, social segregation and socioeconomic patterning: where do inequities in access to health care arise? REDD-aineiston kokoamista kuvaava menetelmäraportti How to carry out register-based health services research in Finland? luettavissa pdf-versiona (484 KT) ReTkin www-sivujen kautta (Etusivu>>Toiminta>>Tutkimus) Rekisteritutkimuksen verkkokouluun tulossa lisää esimerkkejä

23 Paljonko rekisteritutkimusta tehdään? Käyttölupahakemukset henkilörekisteritietoihin KELA Stakes ( ei STM:n kautta) STM Tilastokeskus /Henkilötilastot

24 Terveysalan rekisteritutkimus Pohjoismaissa PubMed haku (rekisteri + maa) Norway Denmark Finland Sweden

25 Esimerkkejä rekisteritutkimuksesta PubMed - esim. hakusanoilla register/registry, Finland (, <year>) - tai spesifisti esim. register/registry, Finland, Drug Reimbursement - tai register/registry, Finland, Social Insurance Institution ReTki - sivustolla on suomalaisen yhteiskuntatieteellisen rekisteritutkimuksen bibliografia v tekeillä päivittyvä linkkilista rekisteritutkimusartikkeleihin

26 Osa III: REKISTERITUTKIMUKSEN TUKIPALVELUT Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki

27 Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki ReTki perustettiin Suomen epidemiologian seuran ja Sosiaalilääketieteellisen yhdistyksen esityksestä 2003 Suomen Akatemian starttirahoitus Toiminta vakinaiselle pohjalle : toimintaa rahoittavat KELA, THL (KTL & Stakes) ja TTL kukin osuuksilla 25%, 50%, 25% toiminnan ja jatkorahoituksen arviointi viiden vuoden välein toimintaa ohjaa ja seuraa rahoittajatahojen edustajista koostuva johtoryhmä tukikeskus toimii THL:n tiloissa (Lintulahdenkuja 4) Tunnistettiin kansalliseksi tutkimusinfrastruktuuriksi 2008

28 ReTki (jatk.) Tavoitteena edistää kansallisten rekisterien tutkimuskäyttöä erityisesti terveys- ja sosiaalitieteissä: 1) Rekisteritutkimuksen tarjoamien mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen ja tutkimuksen tuki 2) Rekisteritutkimuksen edellytysten parantaminen (esim. rekisterien etäkäyttö)

29 ReTkin resurssit/henkilöstö Pienehköt resurssit: budjetti mahdollistaa 2 2,5 henkilön kokoaikaisen henkilön työskentelyn (vrt. esim FSD, jossa 14 vakanssia + harjoitteloijoita) Henkilöstö: päällikkö Irma-Leena Notkola ( ) erikoissuunnittelija Marianne Johnson ( ) suunnittelija Anni Autere-Kesti (08/ /2009) harjoittelija (3kk/v)

30 ReTkin toiminta Neuvonta Koulutus (ja tiedon välittäminen koulutuksesta) Tiedotus Rekisterin pitäjien verkoston luominen ja ylläpito Rekisteritutkimuksen tekijöiden verkoston luominen ja ylläpito Internet-portaalin ylläpito ja kehittäminen Oppimateriaalin kokoaminen (verkkokurssi) Rekisteritutkimuksen edellytysten parantamiseen tähtäävä vaikuttaminen ja toiminta

31 INTERNET-PORTAALI keskeinen osa ReTkin toimintaa tärkein tiedonjakelukanava ollut toiminnassa lokakuusta 2004 aluksi KTL:n verkkosivuilla, nyt THL:n sivustolla laajennetaan ja kehitetään koko ajan KESKEISIN SISÄLTÖ: tärkeimmät rekisterit, niiden sisältö ja linkit rekisterin pitäjän nettisivuille luvat ja tietosuoja; hyvä rekisteritutkimustapa ; lakilinkit ReTkin tilaisuuksissa pidetyt esitykset

32 Rekisteritutkimuksen verkkokoulu opetuspaketti maisteriohjelmille ja jatkokoulutukseen hanke edennyt hitaasti - sopimuksen mukaan olisi pitänyt valmistua v 2005 loppuun mennessä - paljon karikkoja toteutuksessa - viety eteenpäin julkaisuvalmiuteen asti - nyt odottaa THL:n julkaisujärjestelmän valmistumista käytettävissä loppusyksy 2009/alkuvuosi 2010

33 METODOLOGIA Verkkokoulumateriaali Reijo Sund: Fundamentals of register-based data analysis Anssi Auvinen: Registers as a resource in research Esa Läärä: Tapahtumataulujen analysointi rekisteritutkimuksessa (myöhemmin) REKISTERIT JA LUVAT Marianne Johnson: Keskeiset sosiaali- ja terveysalan rekisterit Mika Gissler: Rekisteritietojen tutkimuskäytön lupamenettelyt CASE-esimerkkejä Eero Lahelma & Peppiina Saastamoinen: Helsinki Health Study - Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimus Pekka Martikainen & Tapani Valkonen: Eksy-aineistot ja niiden käyttötavat Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen kuolleisuustutkimuksissa Timo Kauppinen: Kokemuksia rekisteriaineiston käytöstä tutkimus helsinkiläisnuorten keskiasteen tutkintojen suorittamisesta Jutta Suoranta: Käytännön kokemuksia rekisteritutkimuksesta: tietoluvat ja aineistojen saaminen kuntoutuksen tutkimuksessa Eero Pukkala: Syöpärekisterin tietojen yhdistely muihin rekistereihin. Yleistä tarkastelua ja käytännön esimerkkejä (myöhemmin)

34

35 KIITOS!

Rekisteritietojen hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Rekisteritietojen hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Katsaus tieteessä Sari Räisänen TtT, tutkija KYS, naistentaudit ja synnytykset shraisan@student.uef.fi Seppo Heinonen LT, professori Itä-Suomen yliopisto, KYS, naistentaudit ja synnytykset Reijo Sund VTT,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö Lupahakemusohje.pdf 14.1.2010 OHJE LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI Sisällysluettelo I Yleistä 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu II Lomakkeen

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISISTA REKISTEREISTÄ VASTAUS TERVEYS- JA HOITOTIETEELLISIIN TUTKIMUSONGELMIIN

VALTAKUNNALLISISTA REKISTEREISTÄ VASTAUS TERVEYS- JA HOITOTIETEELLISIIN TUTKIMUSONGELMIIN Turun yliopisto, hoitotieteenlaitos 8.12.2010 VALTAKUNNALLISISTA REKISTEREISTÄ VASTAUS TERVEYS- JA HOITOTIETEELLISIIN TUTKIMUSONGELMIIN TtM, erikoissuunnittelija Tarja Vainiola Rekisteritutkimuksen tukikeskus,

Lisätiedot

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen toimintaperiaatteet pankkineuvontaa myös biopankeille?

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen toimintaperiaatteet pankkineuvontaa myös biopankeille? Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen toimintaperiaatteet pankkineuvontaa myös biopankeille? Hilkka Riihimäki, LKT, prof. Osastonjohtaja Epidemiologian ja biostatistiikan osasto Työterveyslaitos 21.9.2004

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Aiemmat versiot... 5 1.2. Nykyinen versio... 5 1.3. Versionhallinta ja ajantasainen

Lisätiedot

LAADI TIETOSUOJASELOSTE

LAADI TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOSUOJASELOSTE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

TIEDOTE TUTKITTAVALLE

TIEDOTE TUTKITTAVALLE GeneRISK TIEDOTE TUTKITTAVALLE Mikä on GeneRISK -tutkimus? GeneRISK-tutkimuksen tavoitteena on luoda uusia yksilölähtöisiä toimintatapoja geeni- ja terveystiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja yksilölähtöisessä

Lisätiedot

syömättä ja juomatta 10 tuntia ennen terveystarkastusta

syömättä ja juomatta 10 tuntia ennen terveystarkastusta KUTSUKIRJE [Kaupunki] [Päivämäärä] [Etunimi] [Sukunimi] [Osoite] [Postinumero] [Postitoimipaikka] KUTSU TERVEYSTUTKIMUKSEEN Hyvä [Etunimi Sukunimi], Kutsumme teidät osallistumaan Helsingin yliopiston ja

Lisätiedot

MIDRAS-selvitys. Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus

MIDRAS-selvitys. Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus MIDRAS-selvitys Toimintamalli, etäkäyttöjärjestelmä ja niiden toteutus 1 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) 22.7.2011 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Rekisteritoiminnan kehittäminen

Rekisteritoiminnan kehittäminen Rekisteritoiminnan kehittäminen erikoislääkäri Hanna Rautiainen Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12.3.2015 Hanna Rautiainen Rekisteri = tiettyä (määritettyä) tarkoitusta varten koottu, tiettyjä (määritettyjä)

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisältö: 1. Tietosuojavaltuutetulle tehtävät ilmoitukset yleistä 3 2. Rekisteri-ilmoitus

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKO SOTERKO- yhteistyön terveyden ja hyvinvoinnin tietovarannot on nyt kartoitettu SOTERKOn tutkimuspäivä 23.9.2013 Osastojohtaja Päivi Hämäläinen, erikoissuunnittelija Antti Tuomi-Nikula (THL) ja

Lisätiedot

Tietovarantojen elinkaarisuunnittelu on tutkimuksessa vielä uutta

Tietovarantojen elinkaarisuunnittelu on tutkimuksessa vielä uutta Tietovarantojen elinkaarisuunnittelu on tutkimuksessa vielä uutta ANTTI TUOMI-NIKULA & PÄIVI HÄMÄLÄINEN Johdanto Viime aikoina on esitetty toistuvasti vaatimuksia julkisen datan avaamisesta yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta

Syöpäseulontapalvelujen hankinta Syöpäseulontapalvelujen hankinta Julkaistu 15.5.2013 TEKIJÄT Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Ulla Saalasti-Koskinen, Terveyden ja

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

anu kauppi selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa

anu kauppi selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa anu kauppi selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa Kohtaamisen taidot hanke selvitys nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä julkisissa palveluissa Kohtaamisen

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Kuntayhtymähallituksen hyväksymä xx.xx.xxxx Versio 1 2 1 Yleistä... 3 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, tavoitteet ja organisointi... 3 2.1 Arkistotoimen organisointi...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JÄSENLUETTELOT JA HENKILÖTIETOLAKI

YHDISTYKSEN JÄSENLUETTELOT JA HENKILÖTIETOLAKI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO YHDISTYKSEN JÄSENLUETTELOT JA HENKILÖTIETOLAKI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYS 1. Jäsenluettelon pitämisen peruste 3 2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely...

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

Paikannettujen palveluiden toimintamallit ja yleiset tietosuojaedellytykset

Paikannettujen palveluiden toimintamallit ja yleiset tietosuojaedellytykset Paikannettujen palveluiden toimintamallit ja yleiset tietosuojaedellytykset Navi Säädöspuitteet projektin raportti Raija Tervo-Pellikka 2 Navi Säädöspuitteet projektin raportti Paikannettujen palveluiden

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Arvoisa näytteen luovuttaja,

Arvoisa näytteen luovuttaja, Arvoisa näytteen luovuttaja, Pyydämme Teiltä suostumusta näytteidenne luovuttamiseen biopankkiin, siihen liittyvien näytteiden ottamiseen ja potilasrekistereissä olevien tietojen yhdistämiseen tässä tiedotteessa

Lisätiedot