Tilastoaineistojen arvonmääritys sisällölliset ja laadulliset kriteerit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastoaineistojen arvonmääritys sisällölliset ja laadulliset kriteerit"

Transkriptio

1 Tilastoaineistojen arvonmääritys sisällölliset ja laadulliset kriteerit Tutkimusaineistojen arvonmääritys ja säilytysajan määrääminen- seminaari Riitta Harala, Tilastokeskus, Elinolot

2 Tilastoaineistojen ensisijainen ja muu käyttö Tilastokeskus kerää tietoja yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatimista varten Tilastoja varten kerättävät yksikkötason tiedot ovat salassapidettäviä Tilastolain mukaan tilastotarkoituksiin saatuja salassapidettäviä aineistoja voidaan luovuttaa yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten Riitta Harala

3 Arkistotoimen tarkoitus ja tehtävät Tilastokeskuksessa tarkoituksena on turvata aineiston säilyminen uudelleenkäytön mahdollistavassa muodossa yhteiskunnallista tutkimusta ja tietopalvelua varten edistää tietovarannon hoitoa hyvien asiakirjahallinnollisten ja yhtenäisten tietohallinnollisten periaatteiden mukaisesti 3

4 Tilastoaineistojen arvonmääritys arkistoinnin näkökulmasta Perusteena myöhempi käyttö tietopalvelutarkoituksiin tutkimustarkoituksiin 4

5 Tilastoaineistojen tutkimuskäyttö Yksikköaineistoja voidaan luovuttaa yhteiskuntaoloja kuvaavia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten: henkilötietoja ei saa luovuttaa muiden tilastoyksiköiden tunnistetietoja ei saa luovuttaa otosaineistona ei-tunnistettavasti Riitta Harala

6 jatkuu Yksikköaineistojen käyttö edellyttää yksilöidyn käyttöluvan - tutkimussuunnitelma - halutut tiedot, tietojen käyttäjät - käyttöaika, aineiston palautus tai tuhoaminen Vuosittain käyttölupia myönnetään kpl 6

7 Tilastoaineistot tutkimusaineistoina Käytettävissä Tilastokeskuksen tilastoaineistot väestötilastot, perhe- ja asuntokuntatilastot, asuinolotilastot, työssäkäyntitilastot, koulutustilastot, rikostilastot, tulo- ja varallisuustilastot, palkkatilastot Tulo- ja elinolotutkimus, kulutustutkimus, työolotutkimus, varallisuustutkimus, aikuiskoulutustutkimus Kuntasektorin palkkatilasto, vuokratiedustelu Maatilatalouden yritys-, tulo- ja veroaineisto Patenttirekisteri, innovaatiotoiminta, tieliikenneonnettomuudet, asuntoyhteisöjen korjaustoiminta, Riitta Harala

8 jatkuu Erikseen muodostetut tutkimusaineistot pitkittäisominaisuus Tutkijalle erikseen räätälöidyt aineistot yhdistelty TK:n aineistoista yhdistelty TK:n ja muiden rekisterinpitäjien aineistoja yhdistelty tutkijan aineistoon Riitta Harala

9 Tilastoaineistot tutkimusaineistoina suurin osa omaa pysyvää säilytysarvoa aineisto ei ole hankittavissa uudelleen tietosisällöltään, koostumukseltaan tai luonteeltaan ainutkertaisia keskeinen toissijainen käyttötarkoitus on tutkimuskäyttö -> säilytysarvon määrittelyn kriteereinä voidaan käyttää tutkimusaineistojen säilytyskriteereita 9

10 Tutkimusaineistojen säilytyskriteerit (tutkimusaineistojen säilyttämistä selvittävä projektiryhmä 1995) 1. Kokoaja, tarkoitus, fyysinen muoto ja käytettävyys kokoaja, ajankohta ja tutkimusaihe tiedetään aineiston kunto ja muoto on sellainen, että se on järkevää säilyttää säilytys- ja käyttökustannukset oikeuttavat säilyttämisen 2. Tietosisältö aineisto on systemaattinen ja ajallisesti tai alueellisesti kattava 10

11 jatkuu aineisto on ainutkertainen (ei saatavissa muualta yhtä helposti) aineisto on laaja ja siinä on paljon muuttujia, tiedot ovat perustasolla ja yhdisteltävissä vastaavaa aineistoa ei ole tai sitä ei säilytetä 3. Säilyttämistä ja käyttöä koskevat määräykset aineistoa koskevat säädökset ym. mahdollistavat säilyttämisen aineiston käyttöoikeudet ja rajoitukset oikeuttavat säilyttämisen 11

12 jatkuu 4. Oikeudellinen, yhteiskunnallinen ja historiallinen arvo aineisto on oikeudellisesti, yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti, historiallisesti tai tieteenhistoriallisesti ravokas tai merkittävä 5.Tieteellinen arvo aineistoa tarvitaan dokumentoimassa tutkimustuloksia aineistoa voidaan käyttää muihin tutkimuksiin, kuin alun perin kerätty 12

13 jatkuu aineistolla on kiistaton pitkäaikainen tai pysyvä tieteellinen arvo tai merkitys aineisto on kansainvälisesti arvokas tai merkittävä aineistoa voidaan käyttää yliopistollisessa opetuksessa 13

14 Tilastokeskuksen arkistointiohjeen mukaiset aineiston säilytysarvon määrittelykriteerit kattavuus (esim. kaikki yritykset, koko väestö) alueellisuus paikannettavuus yhdisteltävyys ilmiöalueen merkittävyys jalostusaste ja korvattavuus aineiston hankinta/saantitapa ajankohdan poikkeuksellisuus ajankohtaisuus muu säilytysperuste 14

15 Säilytysarvon arviointi Edellä esitettyjä kriteerejä voidaan pitää näkökulmina, joiden avulla tutkimusaineistojen/tilastoaineistojen säilytysarvoa voidaan arvioida tilastolainsäädäntö ja TK:n ohjeistus määrittelevät tilastoaineiston säilytysarvon ja ajan määrittelymenettelyt tarkemmin (määrittelyajankohta, neuvotteluvelvoite tiedonantajien kanssa, tiedonkeruupäätös) näistä tarkemmin Anna-Leena Reinikaisen esityksessä 15

16 Arkistolain arkistotoimelle asettamat tehtävät asiakirjojen säilitysajoista ja tavoista päättäminen arkistonmuodostamissuunnitelman ylläpitäminen aineistojen arvonmääritys ja seulonta arvokkaiden aineistojen säilyttäminen säilytettävien aineistojen järjestäminen ja luettelointi lainaaminen ja luovutus tutkimustarkoituksiin tietopalvelu arkistoaineistoista tarpeettomien aineistojen hävittäminen aineistojen suojaaminen poikkeusolojen varalta 16

17 Arkistonmuodostamissuunnitelma (AMS) AMS:ssa määritellään pysyvästi tai Tilastokeskuksen päätöksellä määräajan säilytettävät aineistot kansallisarkisto hyväksyy arkistonmuodostamissuunnitelman pysyvästi säilytettävien aineistojen osalta (toistaiseksi tilastoaineistoilta puuttuvat säilytysajat kattavasti ja arkistolaitos ei ole näin ollen ottanut kantaa aineistojen pysyvään säilytykseen) 17

18 Arkistoitavat aineistot ja niiden arvonmääritys TK:n arkistointiohjeen mukaan kaikkien säännöllisesti tuotettavien tilastojen konekoodinen vuosiaineisto säilytetään pysyvästi ½-, ¼- ja kuukausitilastojen aineistot arkistoidaan kerran vuodessa vuosiaineistoiksi muodostettuna kokonaisuutena lopullisen tilastoaineiston lisäksi arkistoidaan tilastoyksikön harkinnan mukaan sellaiset tuotantovaiheessa syntyneet raakataulut ym., joiden muodostamisesta uudelleen aiheutuisi huomattavia kustannuksia ja joita käyttäen voidaan nopeuttaa tietopalvelua tai joita voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin 18

19 jatkuu eri tilastoalueiden vuosiaineistojen lisäksi säilytetään ajallisesti ehjänä historiallisena sarjana kaikki 5- ja 0-loppuisten vuosien kuukausi-, neljännesvuosi- ja muut vastaavat suhdanneaineistot 10 vuotta, jos keskeiset tulokset on esitetty julkaisuissa ja muussa tapauk-sessa 25 vuotta tai 50 vuotta sen mukaan, mitä asiasta erikseen päätetään 19

20 jatkuu toistuvien määräaikaistutkimusten aineisto säilytetään pysyvästi, jos kysymys on koko maan kattavasta ja yhteiskunnan kuvaamisen kannalta muuten merkittävästä aineistosta (esim. ajankäyttötutkimus, työolotutkimus, kulutustutkimus ym.) poikkeuksellisia aikoja kuvaavat aineistot, suhdannetutkimusta varten luodut aineistot, yhdistellyt tai muuten arvokkaaksi määritellyt aineistot voidaan TK:n eri päätöksellä säilyttää enintään 50 vuotta, jonka jälkeen aineisto voidaan hävittää 20

21 jatkuu maksullisen toimeksiannon perusteella luodun aineiston säilyttämisestä sovitaan toimeksiannossa. Jos säilyttämisestä ei ole sovittu eikä aineiston arvoa pystytä määrittelemään, säilytetään toimeksiantona tehdyn tutkimuksen aineistoa vuoden ajan, jonka jälkeen päätetään sen hävittämisestä tai pysyvästä säilyttämisestä 21

22 jatkuu yleensä aineistosta säilytetään vain sen lopullinen versio. Jos aineistoa (esim. hallinnollinen aineisto) on muokattu paljon, voi olla tarpeen säilyttää myös alkuperäinen aineisto, mikäli esim. aineiston omistaja ei sitä säilytä otostutkimuksista arkistoidaan luotu aineisto, mallilomake, tiedonkeruu- ja käsittelyohjeet yms. sekä otosasetelma ja estimointiasetelma ns. teknisenä tai muuna oheistiedostona. Otosaineistot arkistoidaan korottamattomina, ellei muuta päätetä, korotuskertoimet on oltava mukana, jos mahdollista 22

YKSITYISARKISTOJEN SEULONTAOHJE

YKSITYISARKISTOJEN SEULONTAOHJE 1 YKSITYISARKISTOJEN SEULONTAOHJE Työryhmä Marja Pohjola (pj) Meri Puranen (siht.) Anssi Lampela Veli-Matti Pussinen Kenth Sjöblom 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. YLEISIÄ SEULONTAPERIAATTEITA 3 3. YHTEISÖARKISTOT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE (LUONNOS) LUONNOS 8.1.2015 Johtoryhmä 13.1.2015 Hallitus 15.1.2015 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan toimintaohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Kaupunginhallitus hyväksynyt

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Kaupunginhallitus hyväksynyt SAVONLINNAN KAUPUNGIN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt. 2014 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus ja soveltaminen... 1 2. ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE KH 14.1.2008 NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 3 1.2 Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet (toiminta-ajatus)... 3 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle. 21.9.2012, versio 1.

JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle. 21.9.2012, versio 1. JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle 21.9.2012, versio 1.0 SISÄLLYS 1 Saate... 1 2 Tiivistelmä... 2 3 Johdanto... 5 4

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Arkistotyöryhmä 10.3.2014 Johtoryhmä 18.3.2014 Yhtymähallitus 26.3.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toimintaohjeen

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Kuntayhtymähallituksen hyväksymä xx.xx.xxxx Versio 1 2 1 Yleistä... 3 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, tavoitteet ja organisointi... 3 2.1 Arkistotoimen organisointi...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135 Asiakirjahallinnon ohje Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne... 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen... 2 1.3 Arkistotoimen hoito... 2 1.4 Arkistotoimen

Lisätiedot

Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja -strategia Tilastokeskus 6.5.2009 Markku Leppänen

Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja -strategia Tilastokeskus 6.5.2009 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja -strategia Tilastokeskus 6.5.2009 Markku Leppänen Kansallinen asiakirjallinen kulttuuriperintö - Arkistolaki (831/94 4): arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö Lupahakemusohje.pdf 14.1.2010 OHJE LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI Sisällysluettelo I Yleistä 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu II Lomakkeen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 1 1.2 Lainsäädäntö... 1 1.3 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä. Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä. Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä Asiakirjahallinto ja arkistotoimi yhdistyksessä Yhdistysarkistokurssi Salon kansalaisopistolla 13.3.2014 Päivi Niemelä Koulutuksen sisältö: - Peruskäsitteiden määrittely - Arkistonmuodostuksen suunnittelu

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Lapinlahden kunnan asiakirjahallintoa ja siihen sisältyvää arkistotointa. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 15.11. 2004, 285 Voimaantulo 1.12.2004 1. Yleistä Kaustisen kunnan arkistotoimessa

Lisätiedot

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Tietoturvallisuus julkisessa hallinnossa Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Sisältö Tietoturva Keskeiset säädökset Tietoturva-asetus käsitteet yleiset tietoturvavaatimukset

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas

Asiakirjahallinnon opas HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 23 Carl-Magnus Roos Asiakirjahallinnon opas Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-331-5 Painettuna ISSN 1457-2451 LISÄTIETOJA Carl-Magnus Roos

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot