Itsenäinen suoriutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsenäinen suoriutuminen"

Transkriptio

1 Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK Itsenäinen suoriutuminen Itsenäisellä suoriutumisella tarkoitetaan yksilön kykyä ja mahdollisuuksia selviytyä yhteisössä ja ympäristössään omaa päätösvaltaansa käyttäen, tasa-arvoisena yhteisön jäsenenä. Itsenäinen suoriutuminen muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä joka on suhteessa toimintaympäristöön, palveluihin sekä teknologiaan kattaen koko elinkaaren.

2 Mitä esteettömyydellä tarkoitetaan? Esteettömyys on tila, joka mahdollistaa ihmiselle iästi stä, toimintakyvystä tai muista rajoittavista tekijöist istä riippumatta tasavertaisen mahdollisuuden osallistua omista lähtl htökohdistaan oleellisiin asioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi asuminen, julkiset palvelut, työel elämä, opiskelu ja harrastukset. Esteettömyyteen liittyvät t oleellisesti rakennettu ympärist ristö,, tarvittava teknologia, palvelujen saavutettavuus sekä asenteet. Esteettömyydess myydessä oleellista on, että hyvin toteutuessaan se luo kaikkien kannalta mahdollistavan, laadukkaan ja turvallisuutta edistävän n lopputuloksen. Turvallisuuden tunne lähtökohtana Turvallisuuden tunne on eräs keskeisimmistä asioista itsenäisen suoriutumisen mahdollistajana. Se rakentuu monen tekijän summana, yksilöllisesti, asiakkaan lähtökohtien ja tarjolla olevien mahdollisuuksien kautta. Turvallisuuden tunne saavutetaan: - kotiympäristön hallittavuudella - asumista ja toimimista tukevilla ratkaisuilla jotka liittyvät rakennukseen itseensä, sen lähiympäristöön sekä siinä käytettävään teknologiaan - yksilöllisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla, joka liittyy ihmisten väliseen kanssakäymiseen sekä asumista tukeviin palveluihin

3 Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan , Koko maa Sukupuolet yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Senioriväestö, asumisen tunnuslukuja Suomessa asuu tällä hetkellä lähes yli 65-vuotiasta Ennusteen mukaan vuonna 2030 heitä on noin 1,5 miljoonaa Suomessa asuu tällä hetkellä n yli 65- vuotiaista yksin omakotitalossa. Yli 75-vuotiaista lähes 90% asuu kotona. Palvelutaloissa asuu noin 5% vanhuksista ja noin 7% laitoshoidossa. Suomessa on yli omaishoitajaa, jotka hoitavat läheistään kotona

4 Turvallisen ja esteettömän asuinympäristön edellytyksiä ja haasteita Tiedon hankkiminen, jakaminen, ja soveltaminen käytettävissä olevista ratkaisuista - Malliympäristöjen hyväksi käyttäminen (esimerkiksi Toimiva Koti Helsinki, Kätevä Koti Kajaani, Kuunteleva Koti Oulu, ITSE- tila Tampere) - Vertaistuki (esimerkiksi järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö) - Tietoverkkojen hyväksi käyttäminen (verkkopalvelut, keskustelufoorumit) - Uudet palvelumallit (liikkuvat palvelut, joilla tieto ja ratkaisut viedään asiakkaan luo) - Omaisille ja läheisille suunnattava neuvonta ja ohjaus - Asiakas- ja käyttäjätiedon entistä tehokkaampi kytkeminen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen (esimerkiksi innovaatioleirit) Turvallisen ja esteettömän asuinympäristön edellytyksiä ja haasteita Ennakoivan kuluttajanäkökulman vahvistaminen - Ikääntyvät asiakkaat on nähtävä potentiaalisina kuluttajina - Esteettömyyttä ja itsenäistä suoriutumista edistävät tuotteet ja palvelut tuotava esiin asumisen ja elämän laatua kohottavina ratkaisuina - Tuotteiden jakelukanavat ja hankintamahdollisuudet tuotava asiakkaiden ulottuville - Yksilöllinen neuvonta, ohjaus, suunnittelu ja käytön opastus on kytkettävä tiiviimmin tuotteiden myyntiin, markkinointiin ja jakeluun - Ikääntyviä asiakkaita tulee kannustaa ja tukea asumisympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden omaehtoiseen edistämiseen

5 Keskeisimpiä asuinympäristön kehittämiskohteita Sisäänkäynti ja oviympäristö - Sisäänkäynnin kattaminen, mitoitukset, tasoerot, oven käyttöä helpottavat ratkaisut (esimerkkinä helppokäyttöinen lukitus, oviautomatiikka ja heloitukset), valaistus Peseytymis- ja saniteettitilat - Kalusteet (wc- istuimet, kaapistot, peilit) ja varusteet (tukeutumisvälineet, käsijohteet) sekä niiden sijoittelu, mitoitukset, materiaalit (esimerkiksi lattiamateriaalit), värikontrastit, valaistus Keittiö - Keittiökalusteiden mitoitukset, sijoittelu ja käyttöä helpottavat elementit, kodinkoneiden sijoittelu ja käytettävyys (esimerkiksi asennuskorkeus, luukkujen kätisyys), laskutasot, kodinkoneiden turvalaitteet (liesivahdit, turvaliesituulettimet), valaistus Makuuhuone - Vuode ja sen lähiympäristö (säädettävyys), kalusteiden sijoittelu, vuodeympäristöön liittyvät lisävarusteet (esimerkiksi nousutuet, kääntölevyt) Yleistä - Asuinympäristössä oleellisimpia asioita esteettömyyden kannalta ovat ympäristön selkeys, riittävä tila liikkua ja toimia (myös apuvälineitä käytettäessä tai avustettaessa tilannekohtaisesti), mahdollisimman vähäiset tasoerot, riittävä ja oikein suunnattu valaistus sekä turva- ja kodintekniikan helppokäyttöisyys Hyödyllisiä osoitteita esteettömyyteen ja asumisen ratkaisuihin ja Itsenäisen Suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK Toimiva Koti, asumista helpottavia ratkaisuja ikääntyville ja vammaisille Helsingin kaupunki Rakennustietokortisto (Esteetön rakennus ja ympäristö) Arlan- instituutin esteettömyyssivut Helsinki kaikille Japaniin rakennettava hyvinvointikeskus Menetelmä, jonka avulla voidaan asunnon suunnittelun tai ennakoivan kotikäynnin yhteydessä arvioida asuinympäristössä havaittuja ongelmia asukkaanfyysisen toimintakyvyn kannalta KELA:n tutkimukseen perustuva kuntoutusmalli, jonka avulla voidaan pidentää ikäihmisen kotona asumisaikaa Innovatiivinen kaupunki -ohjelma. Hki:n kaupunki ja Teknillinen korkeakoulu (TKK). Projektien painopistealueet ovat ikääntyvät kaupunkilaiset, rakentamisen laatu, ympäristöä säästävät teknologiat ja Hki:n kansainvälinen kilpailukyky Työtehoseura. Mm. tutkimus jonka tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona asumisen edellytyksiä, kehittämällä menetelmiä, joiden avulla asukkaat pystyvät osallistumaan esimerkiksi oman asuntonsa muutostöiden suunnitteluun Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä. Invalidiliitto Esteetön työpaikka- sivusto Työterveyslaitos Kokemuksia ja vinkkejä asumiseen. Kynnys ry Esteettömän asuinympäristön suunnittelu ja arviointi (käyttäjätunnus arvi, salasanaa ei tarvita) Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti