Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa. Kuntainfo Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa. Kuntainfo 25.2.2015 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö"

Transkriptio

1 Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa Kuntainfo Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

2 Esityksen sisältö Potilasjärjestelmäuusinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä Käytännön toimintamuutosten läpivienti Suunnitelmat vuodelle 2015 Suunnitelmat vuodelle 2016 Suunnitelmat vuosille

3 Potilasjärjestelmäuusinta Kilpailutus 2011 Tiedon Effica sairauskertomustietojen käsittely potilaan lääkitystiedon käsittely hoitokertomustietojen käsittely ja huoneentaulu määräysten käsittelyä tukevat järjestelmät seurantalomakkeet lähetteiden ja palautteiden käsittely konsultaatiot tarvittavat integraatiot

4 Effica uudistus jatkuu Käytössä nyt: potilaskertomus potilashallinto eresepti kansallinen arkisto Käyttöpalvelu Medbit Oy:ltä Sisältää varallaolon 24/7 Tavoittelemme Efficakokonaisuuden hyötyjä Tieto kirjataan yhteen paikkaan ja kertaalleen Tieto käytettävissä koko alueella

5 Effica kokonaisuus Käytössä nyt: riskitiedot ja sairaalainfektiot laboratoriotulokset kuvantamistutkimukset konsultaatiot laskutus hammaskuvantaminen Tulossa Laboratoriotukimusten pyyntö Effican kautta Sähköinen hoitokertomus Sähköinen ekg Leikkausjärjestelmä Vertaisarviointi Raportointi

6 Effica-projekti Aikataulu Vastaavissa käyttöönotoissa kukaan ei ole edennyt näin nopeasti Kustannukset Verrattuna muihin potilasjärjestelmiin kustannukset ovat olleet maltilliset Resursointi Painotettu omaa henkilöstöä Johtajaylilääkärin projekti Projektipäällikkö 12 effica-koordinaattoria 2 osastonhoitajaa 4 sairaanhoitajaa 3 osastonsihteeriä 3 leikkaussalin/päiväkirurgian sairaanhoitajaa Tietohallintoylilääkäri Tietohallintopäällikkö Apuna lisäksi Tiedon ja Medbitin työpanosta

7 Effica-projektin onnistumiset ja ongelmat Ongelmat Kirjautuminen ja käyttäjän vaihto Aluksi hidasti toimintaa verrattuna paperiseen Sähköisen reseptin vaatimukset Yhteiset toimintatavat Aikataulupaineet Onnistumiset Tieto sähköisenä kaikkien käytössä Myös kierrolla käytettävissä Kansallisen arkiston tiedot käytettävissä Mobiilikirjaamisen pilotti on lupaava Puheentunnistus ymuudet mahdollisuudet Yhtenäinen kirjaaminen Edetty kustannustehokkaasti Oma tukihenkilöstö Alueellisen yhteistyön voimistuminen Paperin ja sen kuljettamisen vähentyminen

8 Projektin tuloksia Kirjaukset yhtenäisiä Suoritekäsikirja ohjaa toimintaa Effica-koordinaattorit käyttöönoton tukena omaa henkilöstöä tietoturvapolitiikka on laadittu tietosuojavastaava on nimetty ohjeet potilastietojen käytöstä on laadittu henkilökunta on koulutettu uuden toimintamallin käyttöönotossa tietosuojaan liittyvä seuranta-ja valvontasuunnitelma on laadittu viestinvälitysjärjestelmä on auditoitu Medbitillä on auditoijan hyväksymä ohje palvelinvarmenteiden hallinninnoinnista Potilastietojärjestelmien oman käyttäjähallinnan osalta käyttöoikeudet ja niihin liittyvät prosessit on dokumentoitu Effican käyttäjäroolit on suunniteltu Muutoksenhallinta on toteutettu Efficassa ei ole yhteiskäyttöisiä tunnuksia SATSHP:lla käytössään ajanmukainen tilallinen palomuuri. Palomuuri on Medbitin ylläpidossa Palvelimet ovat haittaohjelmasuojauksen ja tietoturvapäivitysten piirissä. Päivitykset ajetaan säännöllisten kuukausittain huoltokatkojen yhteydessä. Käytössä on ohjeistuksen mukainen vahva salasana ja järjestelmän automaattinen aikakatkaisu

9 2015 Lähitulevaisuus Työn alla: lähete-palaute äitiyshuollon kilpailutus LYNC-videoneuvottelu Intranet Raportointi Vuoden 2015 aikana: Satakunnan alueen yhteinen Effica suunnittelu Itseilmoittautuminen Ammattilaisen ajanvaraus Tekstiviestimuistutukset Sähköinen hoitokertomus

10 Lähete-palaute -liikenne Sähköisenä lähetteet ja palautteet Myös liitteet Paperilähetteet skannataan Käynnistyy Valmius ottaa vastaan lähetteitä Lääkärit alkavat käsitellä lähetteet sähköisesti Ensin julkinen sektori maaliskuusta lähtien Sitten TYKS ja yliopistosairaalat Työterveyshuolto ja yksityinen sektori myös mahdollisia

11 Mediakeskus on alueellinen Lähete-palaute -liikenteen liitteet Organisaation omat tallenteet Käyttöönotto keväällä Tallennuspaikka kaikelle skannatulle tai digitaalisena tuotetulle aineistolle Metatiedot luotu Alueella yhteisesti sovittu Ei mene kansalliseen arkistoon

12 Valokuvaus ja skopiat Skopiat Liikkuvaa kuvaa Tallettuu potilaskohtaisesti Valokuvaus: diagnostisille valokuville esim. ihotauti-, haava-, palovamma- ja pahoinpitelykuville Kuvat talletetaan Effica kuvaarkistoon, josta ne on siirrettävissä tulevaisuudessa valtakunnalliseen arkistoon Potilaasta otetut digitaaliset valokuvat

13 Itseilmoittautuminen Pilotointi: korvapoliklinikka juuri alkamassa Seuraava käyttöönotto Lasten- ja naistentalossa Myöhemmin koko sairaanhoitopiirissä Tavoitteena helpottaa potilaan asiointia ja välttää jonottamista

14 Äitiyshuolto alueellisena Kilpailutus käynnistymässä Medbit kilpailuttaa Tavoitellaan alueellista järjestelmää neuvolasta synnytykseen Neuvolan tiedot on hyvä nähdä suoraan samasta tietojärjestelmästä, kun synnyttäjä tulee synnyttämään Äiti kirjaa esitiedot jo valmiiksi järjestelmään kirjautuu pankkitunnuksin palveluun ja täyttää esitiedot Internetissä Neuvola näkee synnytyksen aikaiset tiedot omasta järjestelmästään jälkeen päin

15 Alueellinen ajanvaraus Ammattilaisen ajanvaraus alueen poliklinikalle Voidaan varata aikoja esimerkiksi jatkohoitoon Mukana muun muassa kuvantamisen ajanvaraukset Sisältää myös peruutusaikapalvelun

16 Mobiilikirjaaminen Pilotointi yhdellä vuodeosastolla Laajennetaan pilotin päätyttyä Keruupäätteet Keruulaitteet puhelimen kokoisia kannettavia laitteita, joissa viivakoodin lukija Laite lukee käyttäjän ja potilaan viivakoodilla Potilaan vitaalimittaustulokset lähetetään laitteelta suoraan Efficaan hoitokertomukseen Lisää potilasturvallisuutta Nopeuttaa tiedon saatavuutta Varmistaa tiedon oikeellisuuden Varmistaa, että tiedot tulee kirjattua

17 Tekstiviestimuistutus tuo säästöjä Perumattomat ajat vähenevät huomattavasti Potilaalle varatuista ajoista voidaan automatisoida tekstiviestimuistutus edellisenä päivänä Kustannuksia säästyy huomattavasti, kun aikoja ei jää käyttämättä Varsinkin kuvantamisen kalliissa tutkimuksissa säästyvä summa on melkoinen Näitä perumattomia aikoja ei ole voinut käyttää hyödyksi Voidaan käyttää myös poliklinikka-aikoihin

18 Raportointi Satshp:llä käytössä Neotiden Exreports henkilöstöhallinnossa, jota nyt laajennetaan Effican tietojen raportointiin Laajennettavissa jatkossa myös muihin tietoihin

19 Porautuminen voidaan ulottaa potilastietoihin asti, jos käyttäjällä on tähän oikeudet Exreports Monipuoliset hakumahdollisuudet Porautumismahdollisuus yksityiskohtiin Käyttäjät voivat myös tarkastella lukuja eräänlaisella liikennevaloraportilla, joka raportoi arvot jakaen ne vihreälle, keltaiselle ja punaiselle alueelle. Lisäksi web-pohjaisella käyttöliittymällä voidaan luoda erilaisia kaavioita, jotka voidaan liittää PowerPoint-esityksiin tai muihin dokumentteihin. Käyttäjä voi itse tehdä uusia raportteja Suoriteluvut voidaan yhdistää taloustietoihin ja henkilöstömääriin Voidaan hyödyntää myös alueellisena, kun yhteinen Effica on käytössä Kaikki raportit hakevat tietonsa Exreportin omasta tietovarastosta. Tiedot haetaan muista järjestelmistä Exreportin tietokantaan ajastetuilla siirtoajoilla Exreport tukee kaksisuuntaista viestintää. Eri tason johtajat voivat interaktiivisesti kertoa johtamistoimenpiteistään ja syöttää budjettilukuja selainkäyttöliittymän kautta.

20 Suunnitelmat vuodelle 2016 Satakunnan alueen yhteinen Effica käyttöönoton aloitus

21 Effica: Vuosi 2016 Työasemavirtualisointi Puheentunnistus Lääkitys Potilasyhteenveto Esitiedot Omien tietojen katselu Kansalaisen ajanvaraus Omahoito Päätöksentuki

22 Suunnitelmat vuodelle Satakunnan alueen yhteinen Effica Kokonaisuudessaan käyttöön LifeCare käyttöönotot earkiston II-vaihe

23 2017 Satakunta yhdessä Liittyminen yhteisen kannan kautta earkiston kakkosvaiheeseen yhteiset versiot yhteiset investoinnit Myös KanSa Versiopäivitykset vain kertaalleen Samat versiot koko alueella Ylläpito Medbit Oy:llä Lisää turvallisuutta Tiedot yhteiskäytössä

24 Kiitos

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua

Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua Tietosuojan tikapuut miten pikkuveli valvoo sinua Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere 12. 13.5.2015 Helena Eronen kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava PSSHP/Tietohallinto Esityksen sisältö Miksi pikkuveli

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi

Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi KA-suunnittelija Marko Pylkkänen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri VGB.Studios modulaarinen hallittu monitoimittajamalli?

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot