Ohjeita, varoituksia ja vihjeitä valuhartsieristeisien jakelumuuntajien asentamisesta ja kunnossapidosta ottaen huomioon turvallisuusmääräykset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita, varoituksia ja vihjeitä valuhartsieristeisien jakelumuuntajien asentamisesta ja kunnossapidosta ottaen huomioon turvallisuusmääräykset."

Transkriptio

1 ASENNUSOHJEET Ohjeita, varoituksia ja vihjeitä valuhartsieristeisien jakelumuuntajien asentamisesta ja kunnossapidosta ottaen huomioon turvallisuusmääräykset.

2 MIFIN 13.04

3 SISÄLTÖ 1. Yleistietoa 1.1 Standardit 2. Kuljetus, kuorman purkaminen ja varastointi 2.1 Lähetyksen vastaanotto ja kuorman purkaminen 2.2 Käsittely 2.3 Nostaminen 2.4 Varastointi 2.5 Asennuskorkeus 2.6 Ympäristön lämpötila 3. Asennus 3.1 Muuntajan asennustila 3.2 Lämpötilan valvontayksikön ja PT100 antureiden asennus 4. Muuntajan suojaus 4.1 Ylijännitesuojaus 4.2 Ylivirtasuojaus 4.3 Sähköinen liitäntä ja liittimet 5. Muuntajan jäähdytys 6. Käyttöönotto 6.1 Muuntajan maadoitus 6.2 Liitäntä 6.3 Puhdistus 6.4 Syöttöjännitteen säätö 6.5 Sähkön kytkeminen 6.6 Rinnan käyttö 7. Huolto 8. Huoltotoimenpiteet 9. Toimintahäiriöt ja korjaustoimenpiteet 10. Muuntajan Asennuksen Tarkastuslista

4 1. YLEISTIETOA Tämä julkaisun tarkoituksena on antaa ohjeita teollisuuden ja kiinteistöjen käyttöön tarkoitettujen valuhartsieristeisien jakelumuuntajien turvalliseen asennukseen ja käyttöön noudattaen voimassa olevia standardien mukaan valmistettujen kuivamuuntajien turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tarkoitettu myös estämään muuntajien väärän käytön. Oikein käytettynä valuhartsieristeinen jakelumuuntaja tarjoaa seuraavia etuja: Ne ovat itsestään sammuvia, palamista vastustavia ja vaativat palon jatkumiseksi ulkopuolista lisäenergiaa, Alhaiset huoltokustannukset, Pienet ulkomitat, Hyvä dynaaminen oikosulkukestoisuus. 2

5 1.1 Standardit IEC EN IEC EN Tehomuuntajat Osa 11: Kuivamuuntajat Ja lisäksi kaikki muut asiakkaan määrittelemät standardit. 3

6 2. KULJETUS, KUORMAN PURKAMINEN JA VARASTOINTI 2.1 Lähetyksen vastaanotto ja kuorman purkaminen Muuntaja toimitetaan valmiiksi koottuna ja ylä- (YJ) ja alajännitepuolet (AJ) kytkentävalmiina. Muuntaja täytyy tarkistaa sitä vastaanotettaessa ja mahdolliset kuljetusvauriot merkitään välittömästi rahtikirjaan. Kaikki poikkeamat täytyy merkitä rahtikirjaan mahdollistaakseen valmistajan ja kuljetusliikkeen nopean vastauksen. Tarkista, että muuntajan arvokilven tiedot täsmäävät tehdastarkastuspöytäkirjan ja tilausvahvistuksen kanssa. Tarkista myös, että mukana ovat kaikki muuntajan varusteet (esim. kuljetuspyörät, lämpöanturit ja lämpötilan valvontalaitteet, jne). 2.2 Käsittely Muuntajaa käsiteltäessä ei koskaan saa kohdistaa rasitusta muuntajan käämeihin tai ylä- ja alajänniteliittimiin (Kuva 1). Jos muuntajaa tulee käsitellä, esim. kuljetuspyörien asentoa muuttaa, muuntajaa voidaan nostaa tunkilla (Kuva 2). Kannatuspalkin ja tunkin väliin tulee asettaa puunpala (Kuva 2). Muuntajaa ei saa nostaa tunkilla YJ/AJ käämeistä tai rautasydämestä. (Kuva 1) (Kuva 2) 4

7 2.3 Nostaminen Muuntajaa voidaan nostaa nostosilmukoista, jotka sijaitsevat muuntajan yläosassa. Nostovaijereiden tai liinojen välinen kulma ylhäällä saa olla korkeintaan 60 (kuva 3). (Kuva.3) 2.4 Varastointi Muuntaja on tarkoitettu sisälle asennettavaksi. Siksi sitä ei voida varastoida ulos. Jos muuntajaa ei voida asentaa välittömästi, ei ole suositeltavaa purkaa alkuperäistä pakkausta, tämä suojaa muuntajaa pölyn kerääntymiseltä. 2.5 Asennuskorkeus Mikäli tilauksessa ei ole toisin sovittu, suurin asennuskorkeus muuntajan nimellisarvoilla on 1000 m merenpinnan yläpuolella. 2.6 Ympäristön lämpötila Sallitut ympäristön lämpötilat noudattavat IEC normien määräyksiä: jäähdytysilman lämpötila max. 40 C päivittäinen suurin keskiarvo 30 C vuosittainen suurin keskiarvo 20 C kuljetus ja varastointilämpötila korkeampi kuin 25 C. 5

8 3. ASENNUS Valuhartsieristeiset muuntajat on suunniteltu sisälle asennettavaksi, jos kyseessä on suojausluokka IP00, muuntaja tulee sijaita kuivassa ja kosketusjännitteiltä suojatussa tilassa, johon vesi ei pääse tunkeutumaan. Muuntajaa asennettaessa on noudatettava seuraavia ohjeita: Jokainen kiinteä metalliosa on maadoitettava ja merkittävä. Maadoita muuntajan tähtipiste (N) maasulkusuojauksen vaatimusten mukaan. Varmista, että kaapelit ovat kunnolla liitetty ja kiinnitetty ja että ne ovat riittävän kaukana käämien pinnasta taulukon A mukaan. Varmista, että muuntaja on kunnolla kiinnitetty lattiaan niin, että mitään värinöitä ei johdu rakenteisiin muuntajan toimiessa. Jos muuntajassa on kaksi ensiö- tai toisiojännitettä, varmista että muuntaja on kytketty oikealle ensiö- tai toisiojännitteelle. Tarkista väliottokytkimen asento niin että toisiojännite on sopiva; jos kytkimen asentoa täytyy muuttaa, noudata muuntajan arvokilven ohjeita ja kohtaa KÄYTTÖÖNOTTO ensiöjännitteen säätö (sivu 12). Kytke lämpötilan valvontarele mukana seuraavan kytkentäkaavion ja ohjeen mukaisesti. Tarkista, ettei muuntajan lähellä tai sen päällä ole vieraita esineitä (metallisia esineitä, ruuveja jne.) Tarkista, että sekä YJ- että AJ-käämit ovat täysin samankeskisiä ja että kumiosat on keskitetty ja riittävän tiukalla 6

9 3.1 Muuntajan asennustila Muuntajan jokaista osaa on pidettävä jännitteisenä osana; siksi muuntajan koskettaminen on ehdottomasti kielletty kun se on käytössä. Tämän vuoksi muuntaja tulee aina olla tilassa joka on kosketussuojattu (katso Taulukko B). Tämä tila tulee olla lukittu erillisellä avaimella joka on sähkölaitoksen valtuuttamalla käytönjohtajalla. Kun muuntajaa sijoitetaan huoneeseen ottakaa huomioon taulukoissa A-B olevat turvaetäisyydet käämien ja seinän välillä sekä maadoitus-, ylä- ja alajännitekaapeleiden välillä. Lisäksi täytyy varmistaa että kaikki metalliosat (kaapelit jne.) ovat riittävällä etäisyydellä käämien pinnasta, kolmiokytkennän kaapeleista ja muista jännitteisistä osista, noudattaen jännite-etäisyyksiä. Kuten on jo todettu, etäisyys riippuu muuntajan nimellisjännitteen Um arvosta ja suojakotelon/ tilan seinärakenteesta. Kaikkia käämien pintoja on pidettävä jännitteisinä. PYSYTTELE TURVAETÄISYYDELLÄ. H >80mm H Taulukko A Um (kv) H (mm) 12 17, Um (kv) Taulukko B A (mm) Kiinteä seinä A (mm) Verkkoseinä ,

10 3.2 Lämpötilan valvontayksikön ja PT100 antureiden asennus Lämpötilan valvontayksikön ja PT100 antureiden asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita. Ohjeita noudattamalla varmistetaan muuntajan oikea ja luotettava lämpötilan valvonta. Apujännite Lämpötilan valvontayksikön apujännite on oltava ohjeiden mukainen. Jos apujännite otetaan suoraan suojattavan muuntajan toisiopuolelta valvontayksikkö voi vaurioitua ylijännitepiikeistä: tässä tapauksessa suosittelemme ylijännitesuojia tai erotusmuuntajaa. PT100 Antureiden kaapelointi PT100 antureiden kaapeloinnin on täytettävä seuraavat vaatimukset: 1. Jokainen PT100 anturi täytyy liittää kolmijohdinkaapelilla, johtimien poikkipinta on oltava vähintään 0,35 mm2 ja enintään 1 mm2 2. Liitäntäkaapeli täytyy olla suojattu tinatulla kuparipalmikolla, jonka peittävyys vähintään 80% 3. Johtimet täytyy olla kierrettyjä 4. Kaapeleiden suojavaipat täytyy maadoittaa ainoastaan toisesta päästä, mieluimmin yksikön puolelta 5. PT100 signaalien siirtokaapeleita ei saa asentaa lähelle suurvirtakaapeleita, pien- tai suurjännitteellä 6. PT100 signaalien siirtokaapelit on asennettava suoraviivaisesti, ilman ylimääräisiä mutkia 8

11 7. Liittimet on oltava kireällä jotta vältytään liitoksilta jotka voivat aiheuttaa vääriä lämpötila lukemia 8. Johtimien päät on oltava kunnolla liittimissä jotta vältytään virheellisiltä kytkennöiltä 9. Valvontayksikköä ei saa asentaa lähelle DC/AC tai AC/DC muuntimia Lisätietoja joita ei ole mainittu tässä ohjeessa löytyy valvontayksikön ja antureiden asennusohjeista 9

12 4. MUUNTAJAN SUOJAUS 4.1 Ylijännitesuojaus Muuntajan ylijännitesuojaus suositellaan toteutettavaksi suojilla, jotka maadoittavat syöttävän verkon kaikki mahdolliset jännitepiikit. Ylijännitesuojan tyyppi on valittava järjestelmän vaatimusten ja ylijännitesuojan nimellisarvojen mukaan. 4.2 Ylivirtasuojaus Muuntaja tarvitsee myös suojalaitteet oikosulkuvirran aiheuttamia termisiä ja dynaamisia vaikutuksia vastaan. Muuntaja täytyy suojata siten että sulakkeiden palaminen kytkee automaattisesti muuntajan pois verkosta määrätyssä ajassa, mutta lisäksi on otettava huomioon myös mahdolliset ylikuormitukset. 4.3 Sähköinen liitäntä ja liittimet / Kiristysmomentit Sähköiset liitännät ja mekaaniset kiinnitykset tulee tehdä seuraavan taulukon mukaisesti. Huom: 1 Nm = 0,1kgm 10

13 Sähköiset liitännät Pultti Kiristysmomentti [Nm]* M 6 5 M 8 11 M M M M Mekaaniset liitokset Pultti Kiristysmomentti [Nm]* M M M M M M M Kitkakerroin 0,14 11

14 5. MUUNTAJAN JÄÄHDYTYS Estääkseen virheellisen jäähdytyksen vahingoittamasta muuntajaa korjauskelvottomaksi täytyy kaikki syntyvä lämpö johtaa pois. Lämpöä syntyy magneettisen sydämen aiheuttamista tyhjäkäyntihäviöistä ja muuntajan kuormituksessa käämeissä syntyvistä kuormitushäviöistä. Tämä ongelma voi syntyä jos muuntaja on asennettu pieneen huoneeseen ja / tai jossa ilman sisääntuloaukon mitoitus on virheellinen tai jos se on sijoitettu virheellisesti. Näissä tapauksissa suositellaan koneellista ilmanvaihtoa. Koneellinen ilmanvaihto on järjestettävä niin, että tuulettimet poistavat ilmaa huoneen yläosasta ja ilman tuloaukko on huoneen alaosassa. Luonnollisessa ilmanvaihdossa tuloilman aukko tulee aina sijaita huoneen alaosassa. Tuloaukon korkeus saa olla korkeintaan yläjännitekäämien alaosan tasolla, jotta ilma virtaisi ylä- ja alajännitekäämien välissä olevan raon kautta. Jos kuljetuspyörät on otettu pois, muuntajaa tulee nostaa lattiasta, jotta saataisiin aikaan kunnon ilmavirtaus käämien läpi. Ilmanvaihtokanavien aukkoja koskien ilman tuloaukko on sijaittava muuntajan alapuolella lattiatasossa. Ilman poistoaukko tulee olla poikkipinnaltaan % suurempi jolloin kuumaa ilmaa poistuu suurempi määrä ja estetään ilman kasautuminen. Kuuman ilman poisto Kylmän ilman tulo 12

15 Ilman määrä ja tuloaukon halkaisija Selitykset : Pt Kokonaishäviöteho [kw] O Lämpötilaero [ C] tulo- ja poistoilman välillä Q Ilman vaihtuminen [m³/s ] H Korkeusero [m] muuntajan keskilinjan ja ylemmän aukon keskilinjan välillä. S Alemman aukon poikkipinta [m²] lman määrä joka vaaditaan riittävään jäähdytykseen voidaan laskea seuraavasti: Q = Pt / ( 1,15 * O ) [m 3 / s ] Riittävä alemman tuuletusaukon poikkipinta voidaan laskea seuraavasti: S = 10,752 * ( Pt / ( (H* O 3 ))[m 2 ] Vältettäviä seikkoja : Jäähdytysilman lämpötila on suurempi kuin standardin tai suunnitelmien pohjana oleva lämpötila. Muuntaja on asennettu pieneen huoneeseen jonka seiniä lämmittää aurinko. Muuntaja on asennettu ympäristöön jossa on lämpöä säteileviä järjestelmiä. Asennus on heikosti tuuletetussa ympäristössä, jossa ilman vaihto on riittämätön (joskus tämä ongelma voidaan poistaa koneellisella ilmanvaihdolla katso edellä). Asenna muuntaja sivuttain tuloilman suuntaa vastaan niin, että ilma kulkee muuntajan läpi alhaalta ylös, keskilinjan molemmin puolin. 13

16 6. KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Muuntajan maadoitus Tarkista, että muuntajan maadoitus on suoritettu määräysten mukaisesti taipuisalla maadoitusjohtimella. 6.2 Liitäntä Tarkista että käämit eivät ole vahingoittuneet tai siirtyneet kuljetuksessa ja käsittelyssä; tarkista myös kiinnitysosien tiukkuus ja että ne ovat oikeilla paikoilla. Tarkista ylä- ja alajännitekaapelien liitännät ja liitäntäpulttien kireys. Tarkista että alajännitekaapelit ovat riittävästi tuettu tarkoituksenmukaisilla kiinnikkeillä. Tarkista että maadoitusjohdin tai ohjauskaapelit eivät kulje liian lähellä jännitteisiä osia tai käämin pintaa (minimietäisyydet, katso taulukko A, sivu 7) ja myös, että kaikki maadoitettavat osat ovat johtavassa yhteydessä keskenään. Jos muuntaja on varustettu lämpötilan valvontalaitteilla (lämpömittari, elektroninen valvontarele), tarkista niiden hälytyksen ja laukaisun asettelulämpötilat ja että laite toimii oikein. Tarkista että jäähdytyskanavat eivät ole tukossa. ERISTELUOKKA KÄYTTÖALUE B -25 C C välillä F -25 C C välillä ERISTELUOKKA HÄLYTYS LAUKAISU B 110 C 120 C F 130 C 140 C 14

17 6.3 Puhdistus Jos muuntaja on ollut pitkään varastossa, pölyisessä ympäristössä puhdistetaan se kauttaaltaan. Poista pöly käämeistä ja puhdista mahdollinen lika käyttämällä matalapaineista ilmasuihkua ja kuivia puhdistusliinoja. 6.4 Syöttöjännitteen säätö Toimenpide voidaan suorittaa ainoastaan silloin kun muuntaja on jännitteetön. Sähkölaitoksen takaamaa syöttöjännitteen vaihtelua alueella ±5% voidaan kompensoida oikean syöttöjännitetason saamiseksi väliottojen avulla, joita on yhteensä viisi eli ± 2 x 2,5 %. Mikäli yläjännite poikkeaa nimellisjännitteestä suositellaan arvokilvessä esitettyjen kytkentöjen suorittamista jotta jännitteen arvo saadaan vastaamaan nimellisjännitettä. Muista asettaa kaikkien käämien kytkentäliuskat samaan asentoon. 6.5 Sähkön kytkeminen Suorita laitteiston yleistarkastus ja varmista että muuntajan sisään ei ole vahingossa pudonnut mitään vieraita esineitä (ylä- ja alajännitekäämin tai alajännitekäämin ja sydämen tai ylä- ja alajännitekäämien liittimien väliin). Kytke yläjännitepuolen varokekuormankytkin/katkaisija kiinni muuntajan ollessa tyhjäkäynnillä ja kytke kuormitus tämän jälkeen päälle alajännitepuolelta vastaavaa kuormankytkintä/katkaisijaa käyttämällä. 15

18 6.6 Rinnan käyttö Oikean rinnakkaiskäytön kannalta on tärkeää, että seuraavat ehdot täytetään: muuntosuhde kaikissa väliottokytkimen asennoissa tulee olla sama kaikissa rinnan kytkettävissä muuntajissa; kytkentäryhmä tulee olla sama; oikosulkujännite tulee olla sama ja laskea IEC normien sallimissa rajoissa. Standardeissa suositellaan muuntajien rinnakkaiskäyttöä vain silloin, kun tehojen suhde ei ylitä 1/2. Tämä on syytä pitää mielessä laitteen valinnan yhteydessä. Tarkista rinnakkaiskytkennän suorittamisen jälkeen, ennen jännitteen kytkemistä, että yläjännite- ja alajännitekaapelit on kytketty kaikissa muuntajissa vastaaviin vaiheisiin ja että väliottojen kytkentäliuskat on kaikissa käämeissä samoissa asennoissa, jotta kaikissa muuntajissa ja vaiheissa on sama jännite. Näin lähtöön saadaan sama muuntosuhde (vastaa siis määritettyä jännitesuhdetta). Tämän saamiseksi muuntajien toisiokäämien välille on syytä tehdä metallinen kytkentäsilta, joka helpottaa vaihejännitteiden yhteensopimista. Nollajohtimiin on syytä suorittaa metallinen kytkentä. Tarkista volttimittarilla myös potentiaalierot w-l3, v-l2, u-l1 välillä. Mikäli mitattu arvo on jatkuvasti nolla, kaikki rinnakkaiskytkennän ehdot on täytetty ja alajännitteen katkaisijat voidaan kytkeä päälle. 16

19 7. HUOLTO Valuhartsieristeiset kuivamuuntajat tarvitsevat vain vähän huoltoa. On kuitenkin syytä suorittaa muutamia tarkastuksia ajoittain riippuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista. Suhteellisen puhtaassa ja kuivassa ympäristössä sekä normaalissa käytössä tarkistukset ovat tarpeellisia melko harvoin. Tarkastus on kuitenkin syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa. Tarkastusväliä on suositeltavaa lyhentää jos ympäristö on likainen ja / tai pölyinen tai muuntajan kuormitus vaihtelee voimakkaasti tai on kuormituspiikkejä. Käytä kuivaa puhdistusliinaa ja paineilmaa käämien puhdistamiseen. Jäähdytyskanavat tulee myös tarkistaa, että mitään roskia ei ole kasautunut ylä- ja alajännitekäämien tai alajännitekäämin ja rautasydämen välissä oleviin jäähdytyskanaviin. Liitäntäkaapeleiden liittimien oikea kiristysmomentti tulee tarkistaa. Väliottokytkimen kytkentäliuskojen oikea kiristysmomentti pitää myös tarkastaa. Tarkista lopuksi, että käämien kiinnityskappaleet ovat tiukasti oikealla paikallaan. Ottakaa huomioon että kaikki aiemmin mainitut kiinnitykset voivat löystyä itsestään johtuen hetkellisestä ylikuormituksesta tai muuntajan rautasydämen värähtelystä muuntajan ollessa käytössä. Joskus muuntaja saattaa imeä kosteutta johtuen eri syistä. Muuntajalle tulisi silloin tehdä kuivaamistoimenpide ja eristysvastus tulisi mitata ennen muuntajan ottamista uudelleen käyttöön. Eristysvastus mitataan eristysvastusmittarilla (1000V). Mittaus tulee tehdä kunkin alajännitepuolen vaiheen ja maan välillä, ylä- ja alajännitekäämien välillä sekä yläjännitekäämin ja maan välillä. 17

20 8. HUOLTOTOIMENPITEET VAADITTAVAT TARKASTUSKOHTEET Lämpötilan mittausanturit TARKASTUSVÄLIT Vuosittainen tarkastus ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen TOIMENPITEET Sähköisen jatkuvuuden mittaus vastusmittarilla Suojalaitteiden toiminta ylikuormitustilanteissa Suunnitellun aikataulun mukaisesti Ohjeen mukaisesti Poista kaikki lika tai pöly sekä kaikki vieraat esineet käämeistä Tarkastus kuuden kuukauden välein ja aina kun muuntaja on jännitteetön Puhdista paineilmalla ja puhdistusliinalla Ylä- / alajänniteliittimet, kolmio- / tähtiliitäntöjen pultit Tarkastus vuosittain ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen Kiristysmomentit (katso taulukko 4.3) käyttäen momenttiavainta Pultit ja mutterit jotka on tarkoitettu muuntajan kiinnittämiseen lattiaan Käämien välinen sekä käämien ja maan välinen eristysvastus Tarkastus vuosittain ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen Aina kun muuntaja on ollut käyttämättömänä pitkän aikaa Kiristysmomentit (katso taulukko 4.3) käyttäen momenttiavainta Ylä- / alajännite / maa, vähintään 1000 MΩ. Ala- / yläjännite / maa, vähintään 20 MΩ eristysvastusmittari (Megger), mittausjännite 1000 V ja vähintään alajännitteen eristysluokka. Käämien kiinnityskappaleiden kireys Tarkastus vuosittain ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen Kiristysmomentit vähintään 10 Nm - enintään 15 Nm käyttäen momenttiavainta 18

21 9. TOIMINTAHÄIRIÖT JA KORJAUSTOIMENPITEET HAVAITTU VIKA VIALLISET OSAT/ MAHDOLLISET SYYT TOIMENPIDE Alhainen eristysvastus Likaa tai kosteutta eristyksen pinnalla Eristysvika joka on aiheutunut vanhenemisesta tai liasta Puhdistaminen kuivalla ilmalla, kuivaus ilmalla Ottakaa yhteyttä valmistajaan Yläjännitepuolen käämissä eristysvika Ottakaa yhteyttä valmistajaan Tapahtuu automaattinen poiskytkentä Jännitteen asetus /ensiökäämin jännitteen arvo ei vastaa syöttöjännitteen arvoa Tarkista, että muuntajan jännite vastaa syöttöjännitteen arvoa Suojareleen aika- ja virta-arvot eivät ole oikein aseteltu Tarkasta ja asettele arvot uudelleen Virhellinen toisiojännitteen arvo Ensiöpuolen syöttöjännite ei vastaa nimellisarvoa. Ensiöpuolella ei ole jännitettä Väliottokytkin aseteltu virheellisesti Ota yhteyttä sähkön toimittajaan ja jakeluyhtiöön Korjaa väliottokytkimen asettelu 19

22 10. MUUNTAJAN ASENNUKSEN TARKASTUSLISTA Valmistusnumero : Päiväys : Tarkastus Tulos Poista vieraat esineet (pultit, aluslevyt, metallilastut jne.) Tarkasta riittävä eristysväli muuntajan jännitteisien osien ja kaapeleiden / ulkopuolisien metalliosien välillä (Huom: Käämejä on pidettävä jännitteisinä osina) Tarkasta kaapeleiden ja kiskojen tuenta sekä kiinnitykset niin että muuntajan eristimille ja liittimille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta Tarkasta kaikkien ohjauspiirien / suojaus- / jäähdytyslaitteiden oikea asennus ja laitteiden toiminta Tarkasta mekaanisten ja sähköisten liitäntöjen kiristysmomentit Tarkasta muuntajan maadoitus (ja suojakotelon jos sisältyy toimitukseen) Tarkasta jäähdytyksen riittävyys ja toimivuus Tarkasta syöttöjännite ja kytke väliottokytkimen yhdystangot oikeaan asentoon Rinnankäytössä tarkasta että muuntajien vaiheet / jännitteet / kytkentäryhmät / oikosulkujännitteet vastaavat toisiaan Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) 20

23 Finn Electric Oy Fonseenintie 3, 00370, Helsinki Puh

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT Eurolaite Oy Höyläämötie 11 A, 00380 Helsinki Puh 020 155 7444, Fax 020 155 7445 www.eurolaite.fi eurolaite@eurolaite.fi Y-tunnus 0734717-0 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT LIITTEET Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

OSALUETTELO. SUOMI Pag. 1 / 16 SUOMI. Lisävarusteet. Vakiovarusteet

OSALUETTELO. SUOMI Pag. 1 / 16 SUOMI. Lisävarusteet. Vakiovarusteet OSALUETTELO Vakiovarusteet 1. Maadoitusliitin 2. Suurjännite-eristin 3. Ensiöjännitteen säätökytkentä 4. Yläjännitekäämi 5. Alajännitekäämi 6. Käämien kiristyskappaleet 7. Pienjänniteliitäntä 8. Rautasydän

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valmistaja: TMC Transformers Standardimuuntajien tekniset tiedot Teho Ensiöpuolen eristystaso Väliottokytkin Toisiojännite Taajuus Kytkentäryhmä Jäähdytys Lämpötilaluokka

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Muuntajat ja sähköturvallisuus

Muuntajat ja sähköturvallisuus OAMK Tekniikan yksikkö LABORATORIOTYÖ 1 Muuntajat ja sähköturvallisuus 1.1 Teoriaa Muuntaja on vaihtosähkömuunnin, jossa energia siirtyy ensiokaamista toisiokäämiin magneettikentän välityksellä. Tavanomaisen

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI MOVIMOT MM.. -jälkiasennussarja Painos 07/2002 Lisäys käyttöohjeeseen 10549536 / I 1 Tärkeää tietää 1 Tärkeää tietää Nämä tiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! MOVIMOTin saa asentaa vain

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1.

Sisällysluettelo. 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1. SM Turvamatot Aluevalvontaan Aluesuojaukseen Sisällysluettelo 1. Yleistä turvamatoista, toiminta ja tekniset tiedot 1.1 Yleistä 1.2 Toiminta ja kytkentäperiaate 1.3 Tekniset tiedot 2. Turvamattojen kaapelointi

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Osakäämikoneiden mittausohje

Osakäämikoneiden mittausohje Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008

HDC 630. Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00. Maaliskuu 2008 HDC 630 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6734-00 996 450 940 400 100 889 8174 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02. 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta

Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi kwh-mittaus kylmälaitoksesta kwh-mittaus ADAP-KOOL:ssa tai m2:ssa m2 virtamuuntajat 3 vaihesyöttö virtatieto AKL 111A jännitetieto kwh-mittarin ominaisuudet Mittari

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Smartcloser 38 kv. Asennus- ja käyttöohje. Versio: V2 Viite: 72699_b /

Smartcloser 38 kv. Asennus- ja käyttöohje. Versio: V2 Viite: 72699_b / Smartcloser 38 kv Asennus- ja käyttöohje Versio: 07-2014 V2 Viite: 72699_b / 2006818 Yleistä Ennen pakkauksen purkamista > Tarkasta, ettei pakkauksessa oleva tuote ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot