Ohjeita, varoituksia ja vihjeitä valuhartsieristeisien jakelumuuntajien asentamisesta ja kunnossapidosta ottaen huomioon turvallisuusmääräykset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita, varoituksia ja vihjeitä valuhartsieristeisien jakelumuuntajien asentamisesta ja kunnossapidosta ottaen huomioon turvallisuusmääräykset."

Transkriptio

1 ASENNUSOHJEET Ohjeita, varoituksia ja vihjeitä valuhartsieristeisien jakelumuuntajien asentamisesta ja kunnossapidosta ottaen huomioon turvallisuusmääräykset.

2 MIFIN 13.04

3 SISÄLTÖ 1. Yleistietoa 1.1 Standardit 2. Kuljetus, kuorman purkaminen ja varastointi 2.1 Lähetyksen vastaanotto ja kuorman purkaminen 2.2 Käsittely 2.3 Nostaminen 2.4 Varastointi 2.5 Asennuskorkeus 2.6 Ympäristön lämpötila 3. Asennus 3.1 Muuntajan asennustila 3.2 Lämpötilan valvontayksikön ja PT100 antureiden asennus 4. Muuntajan suojaus 4.1 Ylijännitesuojaus 4.2 Ylivirtasuojaus 4.3 Sähköinen liitäntä ja liittimet 5. Muuntajan jäähdytys 6. Käyttöönotto 6.1 Muuntajan maadoitus 6.2 Liitäntä 6.3 Puhdistus 6.4 Syöttöjännitteen säätö 6.5 Sähkön kytkeminen 6.6 Rinnan käyttö 7. Huolto 8. Huoltotoimenpiteet 9. Toimintahäiriöt ja korjaustoimenpiteet 10. Muuntajan Asennuksen Tarkastuslista

4 1. YLEISTIETOA Tämä julkaisun tarkoituksena on antaa ohjeita teollisuuden ja kiinteistöjen käyttöön tarkoitettujen valuhartsieristeisien jakelumuuntajien turvalliseen asennukseen ja käyttöön noudattaen voimassa olevia standardien mukaan valmistettujen kuivamuuntajien turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tarkoitettu myös estämään muuntajien väärän käytön. Oikein käytettynä valuhartsieristeinen jakelumuuntaja tarjoaa seuraavia etuja: Ne ovat itsestään sammuvia, palamista vastustavia ja vaativat palon jatkumiseksi ulkopuolista lisäenergiaa, Alhaiset huoltokustannukset, Pienet ulkomitat, Hyvä dynaaminen oikosulkukestoisuus. 2

5 1.1 Standardit IEC EN IEC EN Tehomuuntajat Osa 11: Kuivamuuntajat Ja lisäksi kaikki muut asiakkaan määrittelemät standardit. 3

6 2. KULJETUS, KUORMAN PURKAMINEN JA VARASTOINTI 2.1 Lähetyksen vastaanotto ja kuorman purkaminen Muuntaja toimitetaan valmiiksi koottuna ja ylä- (YJ) ja alajännitepuolet (AJ) kytkentävalmiina. Muuntaja täytyy tarkistaa sitä vastaanotettaessa ja mahdolliset kuljetusvauriot merkitään välittömästi rahtikirjaan. Kaikki poikkeamat täytyy merkitä rahtikirjaan mahdollistaakseen valmistajan ja kuljetusliikkeen nopean vastauksen. Tarkista, että muuntajan arvokilven tiedot täsmäävät tehdastarkastuspöytäkirjan ja tilausvahvistuksen kanssa. Tarkista myös, että mukana ovat kaikki muuntajan varusteet (esim. kuljetuspyörät, lämpöanturit ja lämpötilan valvontalaitteet, jne). 2.2 Käsittely Muuntajaa käsiteltäessä ei koskaan saa kohdistaa rasitusta muuntajan käämeihin tai ylä- ja alajänniteliittimiin (Kuva 1). Jos muuntajaa tulee käsitellä, esim. kuljetuspyörien asentoa muuttaa, muuntajaa voidaan nostaa tunkilla (Kuva 2). Kannatuspalkin ja tunkin väliin tulee asettaa puunpala (Kuva 2). Muuntajaa ei saa nostaa tunkilla YJ/AJ käämeistä tai rautasydämestä. (Kuva 1) (Kuva 2) 4

7 2.3 Nostaminen Muuntajaa voidaan nostaa nostosilmukoista, jotka sijaitsevat muuntajan yläosassa. Nostovaijereiden tai liinojen välinen kulma ylhäällä saa olla korkeintaan 60 (kuva 3). (Kuva.3) 2.4 Varastointi Muuntaja on tarkoitettu sisälle asennettavaksi. Siksi sitä ei voida varastoida ulos. Jos muuntajaa ei voida asentaa välittömästi, ei ole suositeltavaa purkaa alkuperäistä pakkausta, tämä suojaa muuntajaa pölyn kerääntymiseltä. 2.5 Asennuskorkeus Mikäli tilauksessa ei ole toisin sovittu, suurin asennuskorkeus muuntajan nimellisarvoilla on 1000 m merenpinnan yläpuolella. 2.6 Ympäristön lämpötila Sallitut ympäristön lämpötilat noudattavat IEC normien määräyksiä: jäähdytysilman lämpötila max. 40 C päivittäinen suurin keskiarvo 30 C vuosittainen suurin keskiarvo 20 C kuljetus ja varastointilämpötila korkeampi kuin 25 C. 5

8 3. ASENNUS Valuhartsieristeiset muuntajat on suunniteltu sisälle asennettavaksi, jos kyseessä on suojausluokka IP00, muuntaja tulee sijaita kuivassa ja kosketusjännitteiltä suojatussa tilassa, johon vesi ei pääse tunkeutumaan. Muuntajaa asennettaessa on noudatettava seuraavia ohjeita: Jokainen kiinteä metalliosa on maadoitettava ja merkittävä. Maadoita muuntajan tähtipiste (N) maasulkusuojauksen vaatimusten mukaan. Varmista, että kaapelit ovat kunnolla liitetty ja kiinnitetty ja että ne ovat riittävän kaukana käämien pinnasta taulukon A mukaan. Varmista, että muuntaja on kunnolla kiinnitetty lattiaan niin, että mitään värinöitä ei johdu rakenteisiin muuntajan toimiessa. Jos muuntajassa on kaksi ensiö- tai toisiojännitettä, varmista että muuntaja on kytketty oikealle ensiö- tai toisiojännitteelle. Tarkista väliottokytkimen asento niin että toisiojännite on sopiva; jos kytkimen asentoa täytyy muuttaa, noudata muuntajan arvokilven ohjeita ja kohtaa KÄYTTÖÖNOTTO ensiöjännitteen säätö (sivu 12). Kytke lämpötilan valvontarele mukana seuraavan kytkentäkaavion ja ohjeen mukaisesti. Tarkista, ettei muuntajan lähellä tai sen päällä ole vieraita esineitä (metallisia esineitä, ruuveja jne.) Tarkista, että sekä YJ- että AJ-käämit ovat täysin samankeskisiä ja että kumiosat on keskitetty ja riittävän tiukalla 6

9 3.1 Muuntajan asennustila Muuntajan jokaista osaa on pidettävä jännitteisenä osana; siksi muuntajan koskettaminen on ehdottomasti kielletty kun se on käytössä. Tämän vuoksi muuntaja tulee aina olla tilassa joka on kosketussuojattu (katso Taulukko B). Tämä tila tulee olla lukittu erillisellä avaimella joka on sähkölaitoksen valtuuttamalla käytönjohtajalla. Kun muuntajaa sijoitetaan huoneeseen ottakaa huomioon taulukoissa A-B olevat turvaetäisyydet käämien ja seinän välillä sekä maadoitus-, ylä- ja alajännitekaapeleiden välillä. Lisäksi täytyy varmistaa että kaikki metalliosat (kaapelit jne.) ovat riittävällä etäisyydellä käämien pinnasta, kolmiokytkennän kaapeleista ja muista jännitteisistä osista, noudattaen jännite-etäisyyksiä. Kuten on jo todettu, etäisyys riippuu muuntajan nimellisjännitteen Um arvosta ja suojakotelon/ tilan seinärakenteesta. Kaikkia käämien pintoja on pidettävä jännitteisinä. PYSYTTELE TURVAETÄISYYDELLÄ. H >80mm H Taulukko A Um (kv) H (mm) 12 17, Um (kv) Taulukko B A (mm) Kiinteä seinä A (mm) Verkkoseinä ,

10 3.2 Lämpötilan valvontayksikön ja PT100 antureiden asennus Lämpötilan valvontayksikön ja PT100 antureiden asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita. Ohjeita noudattamalla varmistetaan muuntajan oikea ja luotettava lämpötilan valvonta. Apujännite Lämpötilan valvontayksikön apujännite on oltava ohjeiden mukainen. Jos apujännite otetaan suoraan suojattavan muuntajan toisiopuolelta valvontayksikkö voi vaurioitua ylijännitepiikeistä: tässä tapauksessa suosittelemme ylijännitesuojia tai erotusmuuntajaa. PT100 Antureiden kaapelointi PT100 antureiden kaapeloinnin on täytettävä seuraavat vaatimukset: 1. Jokainen PT100 anturi täytyy liittää kolmijohdinkaapelilla, johtimien poikkipinta on oltava vähintään 0,35 mm2 ja enintään 1 mm2 2. Liitäntäkaapeli täytyy olla suojattu tinatulla kuparipalmikolla, jonka peittävyys vähintään 80% 3. Johtimet täytyy olla kierrettyjä 4. Kaapeleiden suojavaipat täytyy maadoittaa ainoastaan toisesta päästä, mieluimmin yksikön puolelta 5. PT100 signaalien siirtokaapeleita ei saa asentaa lähelle suurvirtakaapeleita, pien- tai suurjännitteellä 6. PT100 signaalien siirtokaapelit on asennettava suoraviivaisesti, ilman ylimääräisiä mutkia 8

11 7. Liittimet on oltava kireällä jotta vältytään liitoksilta jotka voivat aiheuttaa vääriä lämpötila lukemia 8. Johtimien päät on oltava kunnolla liittimissä jotta vältytään virheellisiltä kytkennöiltä 9. Valvontayksikköä ei saa asentaa lähelle DC/AC tai AC/DC muuntimia Lisätietoja joita ei ole mainittu tässä ohjeessa löytyy valvontayksikön ja antureiden asennusohjeista 9

12 4. MUUNTAJAN SUOJAUS 4.1 Ylijännitesuojaus Muuntajan ylijännitesuojaus suositellaan toteutettavaksi suojilla, jotka maadoittavat syöttävän verkon kaikki mahdolliset jännitepiikit. Ylijännitesuojan tyyppi on valittava järjestelmän vaatimusten ja ylijännitesuojan nimellisarvojen mukaan. 4.2 Ylivirtasuojaus Muuntaja tarvitsee myös suojalaitteet oikosulkuvirran aiheuttamia termisiä ja dynaamisia vaikutuksia vastaan. Muuntaja täytyy suojata siten että sulakkeiden palaminen kytkee automaattisesti muuntajan pois verkosta määrätyssä ajassa, mutta lisäksi on otettava huomioon myös mahdolliset ylikuormitukset. 4.3 Sähköinen liitäntä ja liittimet / Kiristysmomentit Sähköiset liitännät ja mekaaniset kiinnitykset tulee tehdä seuraavan taulukon mukaisesti. Huom: 1 Nm = 0,1kgm 10

13 Sähköiset liitännät Pultti Kiristysmomentti [Nm]* M 6 5 M 8 11 M M M M Mekaaniset liitokset Pultti Kiristysmomentti [Nm]* M M M M M M M Kitkakerroin 0,14 11

14 5. MUUNTAJAN JÄÄHDYTYS Estääkseen virheellisen jäähdytyksen vahingoittamasta muuntajaa korjauskelvottomaksi täytyy kaikki syntyvä lämpö johtaa pois. Lämpöä syntyy magneettisen sydämen aiheuttamista tyhjäkäyntihäviöistä ja muuntajan kuormituksessa käämeissä syntyvistä kuormitushäviöistä. Tämä ongelma voi syntyä jos muuntaja on asennettu pieneen huoneeseen ja / tai jossa ilman sisääntuloaukon mitoitus on virheellinen tai jos se on sijoitettu virheellisesti. Näissä tapauksissa suositellaan koneellista ilmanvaihtoa. Koneellinen ilmanvaihto on järjestettävä niin, että tuulettimet poistavat ilmaa huoneen yläosasta ja ilman tuloaukko on huoneen alaosassa. Luonnollisessa ilmanvaihdossa tuloilman aukko tulee aina sijaita huoneen alaosassa. Tuloaukon korkeus saa olla korkeintaan yläjännitekäämien alaosan tasolla, jotta ilma virtaisi ylä- ja alajännitekäämien välissä olevan raon kautta. Jos kuljetuspyörät on otettu pois, muuntajaa tulee nostaa lattiasta, jotta saataisiin aikaan kunnon ilmavirtaus käämien läpi. Ilmanvaihtokanavien aukkoja koskien ilman tuloaukko on sijaittava muuntajan alapuolella lattiatasossa. Ilman poistoaukko tulee olla poikkipinnaltaan % suurempi jolloin kuumaa ilmaa poistuu suurempi määrä ja estetään ilman kasautuminen. Kuuman ilman poisto Kylmän ilman tulo 12

15 Ilman määrä ja tuloaukon halkaisija Selitykset : Pt Kokonaishäviöteho [kw] O Lämpötilaero [ C] tulo- ja poistoilman välillä Q Ilman vaihtuminen [m³/s ] H Korkeusero [m] muuntajan keskilinjan ja ylemmän aukon keskilinjan välillä. S Alemman aukon poikkipinta [m²] lman määrä joka vaaditaan riittävään jäähdytykseen voidaan laskea seuraavasti: Q = Pt / ( 1,15 * O ) [m 3 / s ] Riittävä alemman tuuletusaukon poikkipinta voidaan laskea seuraavasti: S = 10,752 * ( Pt / ( (H* O 3 ))[m 2 ] Vältettäviä seikkoja : Jäähdytysilman lämpötila on suurempi kuin standardin tai suunnitelmien pohjana oleva lämpötila. Muuntaja on asennettu pieneen huoneeseen jonka seiniä lämmittää aurinko. Muuntaja on asennettu ympäristöön jossa on lämpöä säteileviä järjestelmiä. Asennus on heikosti tuuletetussa ympäristössä, jossa ilman vaihto on riittämätön (joskus tämä ongelma voidaan poistaa koneellisella ilmanvaihdolla katso edellä). Asenna muuntaja sivuttain tuloilman suuntaa vastaan niin, että ilma kulkee muuntajan läpi alhaalta ylös, keskilinjan molemmin puolin. 13

16 6. KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Muuntajan maadoitus Tarkista, että muuntajan maadoitus on suoritettu määräysten mukaisesti taipuisalla maadoitusjohtimella. 6.2 Liitäntä Tarkista että käämit eivät ole vahingoittuneet tai siirtyneet kuljetuksessa ja käsittelyssä; tarkista myös kiinnitysosien tiukkuus ja että ne ovat oikeilla paikoilla. Tarkista ylä- ja alajännitekaapelien liitännät ja liitäntäpulttien kireys. Tarkista että alajännitekaapelit ovat riittävästi tuettu tarkoituksenmukaisilla kiinnikkeillä. Tarkista että maadoitusjohdin tai ohjauskaapelit eivät kulje liian lähellä jännitteisiä osia tai käämin pintaa (minimietäisyydet, katso taulukko A, sivu 7) ja myös, että kaikki maadoitettavat osat ovat johtavassa yhteydessä keskenään. Jos muuntaja on varustettu lämpötilan valvontalaitteilla (lämpömittari, elektroninen valvontarele), tarkista niiden hälytyksen ja laukaisun asettelulämpötilat ja että laite toimii oikein. Tarkista että jäähdytyskanavat eivät ole tukossa. ERISTELUOKKA KÄYTTÖALUE B -25 C C välillä F -25 C C välillä ERISTELUOKKA HÄLYTYS LAUKAISU B 110 C 120 C F 130 C 140 C 14

17 6.3 Puhdistus Jos muuntaja on ollut pitkään varastossa, pölyisessä ympäristössä puhdistetaan se kauttaaltaan. Poista pöly käämeistä ja puhdista mahdollinen lika käyttämällä matalapaineista ilmasuihkua ja kuivia puhdistusliinoja. 6.4 Syöttöjännitteen säätö Toimenpide voidaan suorittaa ainoastaan silloin kun muuntaja on jännitteetön. Sähkölaitoksen takaamaa syöttöjännitteen vaihtelua alueella ±5% voidaan kompensoida oikean syöttöjännitetason saamiseksi väliottojen avulla, joita on yhteensä viisi eli ± 2 x 2,5 %. Mikäli yläjännite poikkeaa nimellisjännitteestä suositellaan arvokilvessä esitettyjen kytkentöjen suorittamista jotta jännitteen arvo saadaan vastaamaan nimellisjännitettä. Muista asettaa kaikkien käämien kytkentäliuskat samaan asentoon. 6.5 Sähkön kytkeminen Suorita laitteiston yleistarkastus ja varmista että muuntajan sisään ei ole vahingossa pudonnut mitään vieraita esineitä (ylä- ja alajännitekäämin tai alajännitekäämin ja sydämen tai ylä- ja alajännitekäämien liittimien väliin). Kytke yläjännitepuolen varokekuormankytkin/katkaisija kiinni muuntajan ollessa tyhjäkäynnillä ja kytke kuormitus tämän jälkeen päälle alajännitepuolelta vastaavaa kuormankytkintä/katkaisijaa käyttämällä. 15

18 6.6 Rinnan käyttö Oikean rinnakkaiskäytön kannalta on tärkeää, että seuraavat ehdot täytetään: muuntosuhde kaikissa väliottokytkimen asennoissa tulee olla sama kaikissa rinnan kytkettävissä muuntajissa; kytkentäryhmä tulee olla sama; oikosulkujännite tulee olla sama ja laskea IEC normien sallimissa rajoissa. Standardeissa suositellaan muuntajien rinnakkaiskäyttöä vain silloin, kun tehojen suhde ei ylitä 1/2. Tämä on syytä pitää mielessä laitteen valinnan yhteydessä. Tarkista rinnakkaiskytkennän suorittamisen jälkeen, ennen jännitteen kytkemistä, että yläjännite- ja alajännitekaapelit on kytketty kaikissa muuntajissa vastaaviin vaiheisiin ja että väliottojen kytkentäliuskat on kaikissa käämeissä samoissa asennoissa, jotta kaikissa muuntajissa ja vaiheissa on sama jännite. Näin lähtöön saadaan sama muuntosuhde (vastaa siis määritettyä jännitesuhdetta). Tämän saamiseksi muuntajien toisiokäämien välille on syytä tehdä metallinen kytkentäsilta, joka helpottaa vaihejännitteiden yhteensopimista. Nollajohtimiin on syytä suorittaa metallinen kytkentä. Tarkista volttimittarilla myös potentiaalierot w-l3, v-l2, u-l1 välillä. Mikäli mitattu arvo on jatkuvasti nolla, kaikki rinnakkaiskytkennän ehdot on täytetty ja alajännitteen katkaisijat voidaan kytkeä päälle. 16

19 7. HUOLTO Valuhartsieristeiset kuivamuuntajat tarvitsevat vain vähän huoltoa. On kuitenkin syytä suorittaa muutamia tarkastuksia ajoittain riippuen ympäristö- ja käyttöolosuhteista. Suhteellisen puhtaassa ja kuivassa ympäristössä sekä normaalissa käytössä tarkistukset ovat tarpeellisia melko harvoin. Tarkastus on kuitenkin syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa. Tarkastusväliä on suositeltavaa lyhentää jos ympäristö on likainen ja / tai pölyinen tai muuntajan kuormitus vaihtelee voimakkaasti tai on kuormituspiikkejä. Käytä kuivaa puhdistusliinaa ja paineilmaa käämien puhdistamiseen. Jäähdytyskanavat tulee myös tarkistaa, että mitään roskia ei ole kasautunut ylä- ja alajännitekäämien tai alajännitekäämin ja rautasydämen välissä oleviin jäähdytyskanaviin. Liitäntäkaapeleiden liittimien oikea kiristysmomentti tulee tarkistaa. Väliottokytkimen kytkentäliuskojen oikea kiristysmomentti pitää myös tarkastaa. Tarkista lopuksi, että käämien kiinnityskappaleet ovat tiukasti oikealla paikallaan. Ottakaa huomioon että kaikki aiemmin mainitut kiinnitykset voivat löystyä itsestään johtuen hetkellisestä ylikuormituksesta tai muuntajan rautasydämen värähtelystä muuntajan ollessa käytössä. Joskus muuntaja saattaa imeä kosteutta johtuen eri syistä. Muuntajalle tulisi silloin tehdä kuivaamistoimenpide ja eristysvastus tulisi mitata ennen muuntajan ottamista uudelleen käyttöön. Eristysvastus mitataan eristysvastusmittarilla (1000V). Mittaus tulee tehdä kunkin alajännitepuolen vaiheen ja maan välillä, ylä- ja alajännitekäämien välillä sekä yläjännitekäämin ja maan välillä. 17

20 8. HUOLTOTOIMENPITEET VAADITTAVAT TARKASTUSKOHTEET Lämpötilan mittausanturit TARKASTUSVÄLIT Vuosittainen tarkastus ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen TOIMENPITEET Sähköisen jatkuvuuden mittaus vastusmittarilla Suojalaitteiden toiminta ylikuormitustilanteissa Suunnitellun aikataulun mukaisesti Ohjeen mukaisesti Poista kaikki lika tai pöly sekä kaikki vieraat esineet käämeistä Tarkastus kuuden kuukauden välein ja aina kun muuntaja on jännitteetön Puhdista paineilmalla ja puhdistusliinalla Ylä- / alajänniteliittimet, kolmio- / tähtiliitäntöjen pultit Tarkastus vuosittain ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen Kiristysmomentit (katso taulukko 4.3) käyttäen momenttiavainta Pultit ja mutterit jotka on tarkoitettu muuntajan kiinnittämiseen lattiaan Käämien välinen sekä käämien ja maan välinen eristysvastus Tarkastus vuosittain ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen Aina kun muuntaja on ollut käyttämättömänä pitkän aikaa Kiristysmomentit (katso taulukko 4.3) käyttäen momenttiavainta Ylä- / alajännite / maa, vähintään 1000 MΩ. Ala- / yläjännite / maa, vähintään 20 MΩ eristysvastusmittari (Megger), mittausjännite 1000 V ja vähintään alajännitteen eristysluokka. Käämien kiinnityskappaleiden kireys Tarkastus vuosittain ja aina huoltoon kuulumattoman työn jälkeen Kiristysmomentit vähintään 10 Nm - enintään 15 Nm käyttäen momenttiavainta 18

21 9. TOIMINTAHÄIRIÖT JA KORJAUSTOIMENPITEET HAVAITTU VIKA VIALLISET OSAT/ MAHDOLLISET SYYT TOIMENPIDE Alhainen eristysvastus Likaa tai kosteutta eristyksen pinnalla Eristysvika joka on aiheutunut vanhenemisesta tai liasta Puhdistaminen kuivalla ilmalla, kuivaus ilmalla Ottakaa yhteyttä valmistajaan Yläjännitepuolen käämissä eristysvika Ottakaa yhteyttä valmistajaan Tapahtuu automaattinen poiskytkentä Jännitteen asetus /ensiökäämin jännitteen arvo ei vastaa syöttöjännitteen arvoa Tarkista, että muuntajan jännite vastaa syöttöjännitteen arvoa Suojareleen aika- ja virta-arvot eivät ole oikein aseteltu Tarkasta ja asettele arvot uudelleen Virhellinen toisiojännitteen arvo Ensiöpuolen syöttöjännite ei vastaa nimellisarvoa. Ensiöpuolella ei ole jännitettä Väliottokytkin aseteltu virheellisesti Ota yhteyttä sähkön toimittajaan ja jakeluyhtiöön Korjaa väliottokytkimen asettelu 19

22 10. MUUNTAJAN ASENNUKSEN TARKASTUSLISTA Valmistusnumero : Päiväys : Tarkastus Tulos Poista vieraat esineet (pultit, aluslevyt, metallilastut jne.) Tarkasta riittävä eristysväli muuntajan jännitteisien osien ja kaapeleiden / ulkopuolisien metalliosien välillä (Huom: Käämejä on pidettävä jännitteisinä osina) Tarkasta kaapeleiden ja kiskojen tuenta sekä kiinnitykset niin että muuntajan eristimille ja liittimille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta Tarkasta kaikkien ohjauspiirien / suojaus- / jäähdytyslaitteiden oikea asennus ja laitteiden toiminta Tarkasta mekaanisten ja sähköisten liitäntöjen kiristysmomentit Tarkasta muuntajan maadoitus (ja suojakotelon jos sisältyy toimitukseen) Tarkasta jäähdytyksen riittävyys ja toimivuus Tarkasta syöttöjännite ja kytke väliottokytkimen yhdystangot oikeaan asentoon Rinnankäytössä tarkasta että muuntajien vaiheet / jännitteet / kytkentäryhmät / oikosulkujännitteet vastaavat toisiaan Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) Ei kunnossa (Huom) 20

23 Finn Electric Oy Fonseenintie 3, 00370, Helsinki Puh

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT Eurolaite Oy Höyläämötie 11 A, 00380 Helsinki Puh 020 155 7444, Fax 020 155 7445 www.eurolaite.fi eurolaite@eurolaite.fi Y-tunnus 0734717-0 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT LIITTEET Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus...

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11

sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11 vacon 0 sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11 1. Turvallisuus... 4 1.1 Hengenvaara... 4 1.2 Varoitukset... 5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus... 6 1.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje 2750 515-1 fi, Rev. 11, 2006-12-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje

Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje 2770 501-6 fi, Rev. 4 Kaasueristetty seinäeristin, tyyppi GGFL Asennus- ja kunnossapito-ohje Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MLP-D1310 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietoja tästä käyttöohjeesta...

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe KÄYTTÖOPAS pellettiuunit lcd /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE STULZ SpA - via Torricelli, 3 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy Puh: +39 045 6331600 - faksi: +39 045 6331635 - www.cosmotec.it SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot