Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti"

Transkriptio

1 Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

2 TANKKAN KOSTEIKON (1,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon rakentamisen kustannukset (sis. alv): kaivinkonetyöt XXX : vanhojen patorakenteiden poisto ja maisemointi sekä uuden patolaitteen asennus 1380 /v ja padon korjaaminen xxx /v. 2014, Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hanke tarvikkeet : patolaite, putket ja maanrakennuskangas kiviaines xxx : xxx m³ sepeliä padon korjauksessa/v Life:n osalta suunnittelu ja maastokäynnit XXX. Kosteikon pinta-ala rakenteineen 1,5 ha, tavoiteltu keskisyvyys 0,5 m Kaivuutyöt: H & M Hovi Ky, Lemi /kosteikon perustaminen ja /padon korjaus Alueen hoito: Kytölän Eräveikot ry. Kosteikkosuunnittelu: Mikko Alhainen, Kotiseutukosteikko Life+ -hanke yhdessä alueenomistajan Marko Innasen ja em. metsästysseuran kanssa Asiantuntija padon korjauksessa: kosteikkoasiamies Antti Happonen, Lappeenrannan ympäristötoimi Kytölän Eräveikot ry on tehnyt kosteikon vesilintulaskennat Life+ -hankkeen aikana. Kosteikon vesilintumetsästyksen ja pienpetopyynnin suunnittelusta vastaa em. metsästysseura.

3 Hankkeen tavoitteet ja rakentamisen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet: - Edistää luonnon monimuotoisuutta. - Parantaa vesiensuojelua kiintoainetta ja ravinteita pidättämällä. - Lisätä vesilintujen tarvitsemia pesimä- ja poikue-elinympäristöjä. - Esitellä kosteikkoluontoa ja kosteikkorakentamista helposti saavutettavalla paikalla. Rakentamisen lähtökohdat: - Kosteikko perustettiin yhden maanomistajan maalle - Kosteikkoalue on vanhalle pellolle aikoinaan rakennettu ja 1980-luvulla käytöstä poistunut luonnonravintolammikko. Kalankasvatukseen rakennetut patopenkereet ovat edelleen kunnossa lukuun ottamatta patolaitteita, jotka purettiin kosteikon rakentamisen yhteydessä. - Alueelle johdetaan vettä Mustaojasta erillisen padon ja kanavan kautta. - Vanhat patopenkereet, maastonpiirteet ja lähialueen maankäyttö mahdollistivat patoamiseen perustuvan vedennoston. - Kosteikon patorakennuspaikka on hyvin työkoneita kantavaa.

4 Sijainti Tankkan kosteikko sijaitsee Pien-Saimaan äärellä Taipalsaarella. Kosteikko saa vetensä Mustaojasta, jonka valuma-alue on 940 ha. Kosteikon kautta kulkee vain osa vedestä, jolloin kosteikon viipymä saadaan paremmaksi. Kosteikon pinta-ala rakenteineen on noin 1,5 ha. O kosteikko Kosteikon valuma-alue. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/11

5 Tankkan kosteikolla tehdyt toimenpiteet 1. Kosteikon yläpuolisen betonipadon säätölankkujen uusiminen 2. Uuden säätelylaiteen asentaminen 3. Vanhojen säätelylaitteiden purkaminen ja maisemointi Ilmakuva vuodelta Tuleva kosteikko erottuu metsän ympäröivänä peltona. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/11

6 Patolaitteiden rakennussuunnitelma Piirros ja tekstit: Mikko Alhainen

7 Patolaitteiden rakennussuunnitelma

8 Ajatus Tankan tilan maille sijoittuvan kosteikon perustamisesta lähti liikkeelle Pien-Saimaan kuormituksen vähentämishankkeeseen (PISA 2013) liittyvän kosteikkokartoituksen myötä. Kohteeseen tutustuttiin Kuvassa oikealta Raija Aura (Lappeenrannan ympäristötoimi), Veli-Matti Pekkarinen (Kotiseutukosteikko Life+ -hanke) ja Tarmo Hjerppe (Kytölän Eräveikot ry). Kuvat: Jouni Tolvanen Kohteella järjestettiin maanomistajan ja alueen käyttöoikeuden vuokranneen Kytölän Eräveikkojen kanssa suunnittelupalaveri, jossa käytiin läpi kosteikon perustamiseen sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät pelisäännöt. Vasemmalta Tarmo Hjerppe (Kytölän Eräveikot ry), Mikko Alhainen (Kotiseutukosteikko Life+ -hanke) ja alueen omistaja Marko Innanen.

9 Kosteikon rakentaminen Työmaalle pääsyä varten jouduttiin tekemään tukkirungoista silta Mustaojan ylittämistä varten. Tarvikkeet tuotiin työmaalle traktorilla. Maanomistajalta oli hankittu lupa pellolla liikkumiseen.

10 Työt aloitettiin vanhojen patolaitteiden purkamisella. Purkujätteet (betoni) maisemoitiin padon etupenkkaan. Kosteikon kaivuutyöt tehtiin 14 tonnin kaivinkoneella. Kuvat: Jouni Tolvanen

11 Vanha rumpuputki poistettiin kosteikon puolelta muutaman metrin matkalta. Putken pää tukettiin maanrakennuskankaalla ja peitettiin kuivalla savella. Vanhan rummun kohdalle tehtiin tulvakynnyksen pohja.

12 Säätelylaiteistoa varten tehtiin patopenkkaan kaivanto. Kaivannon pohja vaaittiin korkoon, joka mahdollistaa kosteikon tyhjentämisen.

13 Patolaite (Rumtec Oy) ja putket asennettiin kuivatyönä. Rumpuputki peitettiin ja tiivistettiin kuivalla savella.

14 Kosteikonpuoleinen penkka suojattiin maanrakennuskankaalla. Kuva: Jouni Tolvanen

15 Tulvakynnys tehtiin säätelylaiteen viereen vanhan rummun kohdalle. Penkka suojattiin maanrakennuskankaalla ja päälle laitettiin cm paksuinen savikerros. Kiviä ei ollut saatavissa, joten kynnyksen kiveäminen oli tarkoitus tehdä myöhemmin. Patolaitteen korkeus määritettiin siten, että pääosa kosteikkoalueesta voitaisiin tarvittaessa laskea tyhjäksi. Tulvakynnys on noin metrin korkeudella kosteikon alapinnasta.

16 Kuvat: Jouni Tolvanen Kosteikon yläpuolisen betonipadon lahonneet puulankut uusittiin. Padon avulla voidaan säädellä Mustaojasta kosteikolle tulevaa vesimäärää. Pato ennen korjausta Pääosa Mustaojan vedestä virtaa kosteikon ohi suojaisaa uomaa pitkin. ja korjauksen jälkeen.

17 Pato ja säätelylaite rakentamisen jälkeen Tulvakynnykseen oli tarkoitus tuoda kiviä seuraavana kesänä metsästysseuran toimesta

18 Patopenkereen murtuminen Patopenkereen murtuminen havaittiin Syynä murtumiseen lienee ollut liian suuren vesimäärän nostaminen kosteikolle yhdistettynä putken mahdolliseen routimiseen. Kuvat: Jouni Tolvanen

19 Kuva: Jouni Tolvanen Patopenkereen korjaaminen Touko- kesäkuun runsaat sateet olivat paljastivat rumpuputken lähes kokonaan, mikä helpotti korjausta. Putki saatiin esille lapiovoimin.

20 Rumpuputki ja patolaite nostettiin liinoilla sivuun, jotta kaivannon pohja saatiin kunnostettua. Kuvat: Jouni Tolvanen

21 Kaivannon pohja puhdistettiin savesta ja tilalle tuotiin sepeliä n. 30 cm paksuinen patja. Pohja tiivistettiin täryllä ja tasattiin sopivaan kaltevuuteen.

22 Putki nostettiin paikalleen sepelipatjan päälle ja ympäröitiin noin 30 cm paksuudelta sepelillä, mikä tiivistettiin täryttämällä.

23 Putken takareuna tiivistettiin kunttakerroksella. Kuva: Jouni Tolvanen

24 Etureunan sepelikerros viistottiin ja päälle tiivistettiin kuivaa savea. Tämän jälkeen reunaan laitettiin kaksinkertainen maanrakennuskangas ja päälle kunttaa ja hiukan sepeliä kerroksittain. Kerrokset tiivistettiin huolella.

25 Routimiseen varauduttiin kiinnittämällä rumpuputki patolaitteeseen läpipulteilla. Vesi nostetaan tavoitekorkeuteen vasta kesällä 2016, jotta rakenteet ehtivät asettua kunnolla paikalleen. Turvavarusteet (kypärä ja huomioliivit) olivat pakolliset työmaalla liikuttaessa.

26 Lopuksi tulvakynnykseen ajettiin sepelikerros ja päälle tiivistetty kunttakerros. Padolle kylvetään heinänsiementä keväällä 2015 estämään eroosiota. Lähtiessä työmaa siistittiin ja pellolle syntyneet urat tasoitettiin.

27 He sen tekivät! Korjausporukka tauolla, vasemmalta Markku Hovi (H & M Hovi Ky), Kari Haiko (Kytölän Eräveikot ry), Hannu Hovi (H & M Hovi Ky) ja padon korjauksessa asiantuntijana toiminut Antti Happonen (kosteikkoasiamies, Lappeenrannan ympäristötoimi).

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life+ -hanke PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKKO Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Teksti ja valokuvat: riistanhoidonsuunnittelija Juha

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 12.12.2011 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään hankkeen

Lisätiedot

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla.

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. b a Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. Kelluslehtikasvillisuudessa on mm. vehkaa ja rantaluikkaa. Tämä on

Lisätiedot

Käytännön kosteikkosuunnittelu

Käytännön kosteikkosuunnittelu TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Käytännön kosteikkosuunnittelu Eija Hagelberg, Anni Karhunen, Airi Kulmala ja Roine Larsson Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Valumavesien kemiallinen puhdistus ja suodatus

Valumavesien kemiallinen puhdistus ja suodatus Valumavesien kemiallinen puhdistus ja suodatus Susanna Kaasinen 15.6.2010 Sisältö 1 Johdanto...2 2 Puhdistusmenetelmät...2 2.1 Alumiinihydroksipolymeerisaostus...2 2.2 Alumiinisulfaattisaostus...3 2.3

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY

LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY Joni Tiainen LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY PISTEYTYS HANKEVALINNAN TUKENA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2006 Tekijä Joni Tiainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009 Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009 Ulla-Maija Hyytiäinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 205/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Pientalon perustusten korjaus

Pientalon perustusten korjaus Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti nro 24 21.09.2003 Pientalon perustusten korjaus Tässä korjausohjeessa käsitellään luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehtyjä puurunkoisten pientalojen

Lisätiedot

taimen turun seudun virtavesissä

taimen turun seudun virtavesissä oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 165 tutkimuksia Jussi Laaksonlaita & Eemeli Huhta (toim.) taimen turun seudun virtavesissä Kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI

SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI VIROLAHTI VAALIMAA SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI MESTARMÄENTIEN KOEKAIVAUS 11.-.15.5.2015 LUONNOS KALLE LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto

Lisätiedot

Kosteikon perustaminen

Kosteikon perustaminen Kosteikon perustaminen maatalouden ei-tuotannollinen investointituki Janne Raassina Metsäpalveluesimies Luonnonhoito Ukkolantie 18 80130 Joensuu 0400-790898 janne.raassina@otso.fi Kaikilla maankäyttömuodoilla

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Mäntylän vaiheita. Kertomus yhden rakennuksen restauroinnista. Lukijalle. Mäntylän päärakennus restauroitiin Pohjois-Savon ympäristökeskuksen

Mäntylän vaiheita. Kertomus yhden rakennuksen restauroinnista. Lukijalle. Mäntylän päärakennus restauroitiin Pohjois-Savon ympäristökeskuksen Näkymiä MAALISKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-keskus Mäntylän vaiheita Kertomus yhden rakennuksen restauroinnista Lukijalle Haluan tällä raportilla kertoa 1890-luvulla rakennetun hirsisen talonpoikaistalon

Lisätiedot

Purot Valkjärven kuormittajina. Heli Vahtera, Virpi Pajunen ja Pasi Valkama 18.12.2009

Purot Valkjärven kuormittajina. Heli Vahtera, Virpi Pajunen ja Pasi Valkama 18.12.2009 Purot Valkjärven kuormittajina Heli Vahtera, Virpi Pajunen ja Pasi Valkama 18.12.2009 Kuva Lähtelänojan pato, kuva Pasi Valkama Purot Valkjärven kuormittajina Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Seurantaolosuhteet...3

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON ESITE Säätösalaojitus. Säätösalaojitus

MAASEUTUVERKOSTON ESITE Säätösalaojitus. Säätösalaojitus 2009 MAASEUTUVERKOSTON ESITE Säätösalaojitus Säätösalaojitus Säätösalaojituksen tarve Peltojen kuivatus on Suomessa lähes kaikkialla välttämätöntä, jotta viljely on ylipäätään mahdollista. Suuret sademäärät

Lisätiedot

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Juha Rajahalme Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Kosteustekninen toiminta Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 JUHA RAJAHALME Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32680 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA KOLKONJOKI / ENOJOKI LIUNA-JOROISSELKÄ JOROISSELÄN LÄHIVALUMA-ALUE

YLEISSUUNNITELMA KOLKONJOKI / ENOJOKI LIUNA-JOROISSELKÄ JOROISSELÄN LÄHIVALUMA-ALUE 4.2.2015 KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA KOLKONJOKI / ENOJOKI LIUNA-JOROISSELKÄ JOROISSELÄN LÄHIVALUMA-ALUE YMPÄRISTÖPALVELU S.KAUHANEN Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lähivaluma-alueitten tarkastelu... 3 2.1

Lisätiedot

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Imatra Imatran voimalaitos. Kuvaaja Hannu Alatalo Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TARVITTAVIEN LUPIEN TARPEEN ARVIOINTI... 4 3. NYKYISEN YLISYÖKSYLTÄ

Lisätiedot

Vantaanjoki vuonna 2009

Vantaanjoki vuonna 2009 1 Vantaanjoki vuonna 2009 1. Vantaanjoki elpyy Vuonna 2009 Vantaanjokeen nousi meritaimenia runsaasti. Lohien määrä oli pienempi kuin parina edellisenä vuotena. Meritaimenien ja lohien kutuhavainnot painottuivat

Lisätiedot

Kaivannot. Sisällys. Versio 1.0 1 (11) Sisäinen

Kaivannot. Sisällys. Versio 1.0 1 (11) Sisäinen Kaivannot Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Suunnittelu... 2 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi... 3 3.1. Työselitys...3 3.2. Työ- ja laatusuunnitelma...4 3.3. Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

Lisätiedot