Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti"

Transkriptio

1 Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

2 SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon rakentamisen kustannukset (sis. alv): Kaivinkone- ja traktorityöt : patopenkkojen ja syvännealueen kaivaminen, säätelylaitteen asennus, massojen kuormaus- ja kuljetus patopenkkaan, Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankeen korvaus tarvikkeet : säätelylaitteen materiaalit, putket ja maanrakennuskangas Life:n osalta suunnittelu ja maastokäynnit 600. Kosteikon pinta-ala rakenteineen 2,5 ha Kaivuu- ja traktorityöt: Pekka ja Jouni Vilola Alueen hoito: Ylänummen Metsästysyhdistys ry Kosteikkosuunnittelu: Mikko Alhainen, Kotiseutukosteikko Life+ -hanke yhdessä alueenomistaja Pekka Vilolan kanssa Ylänummen Metsästysyhdistys ry on tehnyt kosteikon vesilintulaskennat Life+ -hankkeen aikana. Kosteikon vesilintumetsästyksen ja pienpetopyynnin suunnittelusta vastaa em. metsästysseura.

3 Hankkeen tavoitteet ja rakentamisen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet: - Edistää luonnon monimuotoisuutta. - Parantaa vesiensuojelua kiintoainetta ja ravinteita pidättämällä. - Lisätä vesilintujen tarvitsemia pesimä- ja poikue-elinympäristöjä. - Esitellä kosteikkoluontoa ja kosteikkorakentamista helposti saavutettavalla paikalla. Rakentamisen lähtökohdat: - Kosteikko perustettiin yhden maanomistajan maalle - Suunniteltu kosteikkoalue on tiilitehtaan vanha savenottoalue. Alueen kuivemmat reuna-alueet ovat olleet viljeltyä peltoa viime vuosiin asti, ja keskellä on syvempiä savihautoja. Alueen maanpinnan taso on pääosin yli 0,5-1,5 metriä ympäröiviä alueita alempana. Pusikoitunut ja rehevää kasvillisuutta kasvava alue on luontainen ja kustannustehokkaasti toteutettava kosteikkopaikka. - Maastonpiirteet ja lähialueen maankäyttö mahdollistivat patoamiseen perustuvan vedennoston.

4 Kuvat ja piirrokset: Mikko Alhainen Saviponnin kosteikkosuunnitelma 1. Syvännealueen kaivaminen 2. Vanhan ojauoman tukkiminen 3. Patopenkan massojen kaivuualue 4. Patopenkka 5. Padon ja pellon yhtymäkohta 6. Säätökaivon asentaminen 7. Padon kriittinen kohta (vanha silta) 8. Tulvakynnys 9. Vanhat maakasat Kosteikkosuunnitelma peruskartalla ja ilmakuvalla. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/11.

5 Kuva: Jouni Tolvanen Ajatus kosteikon perustamisesta Saviponnin alueelle on lähtenyt alueen omistajalta Pekka Vilolalta. Kohde tuli esille Metsästäjäin Keskusjärjestön v tekemässä kosteikkokartoituksessa. Kotiseutukosteikko hankkeen käynnistyttyä kohteella pidettiin maanomistajan kanssa suunnittelupalaveri maastossa Tapaamisessa käytiin läpi mm. hankkeen mallikosteikon toteuttamiseen liittyviä seikkoja, kosteikon perustamisen lähtökohdat ja alustavia toimenpiteitä. Maanomistaja on ollut aktiivinen ja edistänyt hankkeen toteuttamista suunnitteluprosessin ajan. Hänen toiveensa huomioitiin suunnitelmaa laadittaessa. Maastosuunnittelu käynnissä. Kuvassa vasemmalta Mikko Alhainen (Kotiseutukosteikko Life+ -hanke) ja alueen omistajat Pekka Vilola ja Jouni Vilola (kevät 2014 alkaen).

6 Kuva: Jouni Tolvanen, elokuu Saviponni puunpoiston jälkeen ennen rakentamisen aloittamista. Alava ja rehevä alue on hyvin kosteikoksi sopiva. Alueella ollut puusto poistettiin energiahakkuuna. Hakkuukustannukset vastasivat puukertymää eli tuloja hakkuusta ei tullut.

7 Työt aloitettiin padon kriittisestä kohdasta eli vanhan sillan paikalta (suunnitelman kohta 7). Vanhat siltarakenteet ja pehmeä pintalieju poistettiin. Kaivantoon laitettiin suodatinkangasvuota ja päälle tuotiin kuivaa massaa pellon reunan vanhoista savikasoista. Kuvat: Jouni Tolvanen elokuu 2013

8 Kuvat: Jouni Tolvanen Säätelylaite asennettiin kosteikon pohjoispäähän kuivatyönä. Rumpuputkina on kaksi 400 mm:n muoviputkea. Maa-aines tiivistettiin lapiolla ja polkemalla rummun ympäriltä. Maanomistaja oli itse rakentanut säätökaivon. Kaivoon oli tehty sivuille ja alapintaan siivekkeet vuotamisen estämiseksi (pikkukuva).

9 Kuva: Jouni Tolvanen lokakuu 2013 Rumpuputket peitettiin ja tiivistettiin savella ja kuntalla. Konetyöt tehtiin alueen omistajan toimesta. Pekka Vilola 13 tonnisen kaivinkoneen puikoissa.

10 Patopenkan ytimeen ajettiin traktorilla kuivaa savea pellon reunan vanhoista maapenkoista sekä syvännealueen kaivuumassoista. Penkka nostettiin tavoitekorkeuteen kosteikon puolelta kaivetulla massalla. Padon ja massojen kaivualueen väliin jätettiin kahden metrin koskematon kannas tukemaan rakennetta. Patopenkka

11 Padon pohjoispää rajautuu peltoon. Padon ja pellon yhtymäkohta vietiin matalalla luiskalla pellon sisään, jotta mahdollinen vuotokohta ojan penkassa saatiin tukituksi.

12 Tulo-ojaan kaivettiin noin kahden aarin laajuinen ja noin metrin syvyinen loivarantainen syvännealue kiintoaineen laskeuttamiseen. Syvännealue kaivettiin siten, että se on mahdollista tyhjentää rannalta käsin. Kaivumassat ajettiin patopenkkaan. Syvännealue tulo-ojan suunnalta katsottuna. Kuvan keskellä penkka, jolla katkaistiin vanha ojauoma. Kuvat: Jouni Tolvanen lokakuu 2013

13 Tulvakynnys tehtiin kosteikon lounaisreunalle. Tulvakynnyksen puoleiselle reunalle kosteikkoa muodostuu hyvää kahlaajaniittyä. Kuvat: Jouni Tolvanen toukokuu 2014

14 Kosteikko ennen ja jälkeen vedennoston.

15 Kosteikko keväällä 2014 pohjoiskulmasta nähtynä. Kuva: Jouni Tolvanen toukokuu 2014

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti TANKKAN KOSTEIKON (1,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 12.12.2011 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään hankkeen

Lisätiedot

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life+ -hanke PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKKO Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Teksti ja valokuvat: riistanhoidonsuunnittelija Juha

Lisätiedot

Käytännön kosteikkosuunnittelu

Käytännön kosteikkosuunnittelu TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Käytännön kosteikkosuunnittelu Eija Hagelberg, Anni Karhunen, Airi Kulmala ja Roine Larsson Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla.

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. b a Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. Kelluslehtikasvillisuudessa on mm. vehkaa ja rantaluikkaa. Tämä on

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Suomen riistakeskus Juha Siekkinen Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Juha Siekkinen Kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI

SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI VIROLAHTI VAALIMAA SUURI RANTATIE PIRUNPESÄNVUORI MESTARMÄENTIEN KOEKAIVAUS 11.-.15.5.2015 LUONNOS KALLE LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

löytyy mm. suositusten kouluttajan

löytyy mm. suositusten kouluttajan Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Kunnostusojitus on osa metsänkasvatusketjua turvemaiden metsissä. Ojaverkoston kunto heikkenee vähitellen ojituksesta kuluneen ajan myötä mm. ojien mataloitumism

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

LOUHOSLAMMESTA VIRKISTYSALUEEKSI. Alueen suunnittelu

LOUHOSLAMMESTA VIRKISTYSALUEEKSI. Alueen suunnittelu LOUHOSLAMMESTA VIRKISTYSALUEEKSI Sijainti: Mynämäki Koko: 11 ha Pohjavesialue: Hiivaniitty, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Kaavat: Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkinnät ET/pv;

Lisätiedot

SIIKALATVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 5.10.2009. Leskelän Puutarhakylän asemakaava / Piippola

SIIKALATVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 5.10.2009. Leskelän Puutarhakylän asemakaava / Piippola LIITE 2 LIITE 3 SIIKALATVA Leskelän Puutarhakylän asemakaava / Piippola Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 5.10.2009 Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Arkkitehtitoimisto Oulun Cad-Keskus Oy 1.

Lisätiedot

Puruveden vesiensuojelun yleissuunnitelma

Puruveden vesiensuojelun yleissuunnitelma Puruveden vesiensuojelun yleissuunnitelma 1 2 Sisällys 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet... 4 2. Menetelmäkuvaus... 6 2.1. Riskiuoma analyysi... 6 2.2. Valuma alueet... 6 2.3. Maastokartoitus... 8 3. Puruveden

Lisätiedot

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014

19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 JO 19 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 19 vuotta 2/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2014 Kuva: lotta kölli Kuva: MIKA TONTERI Villisika on arka mutta aggressiivinen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32680 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Taulukko 8. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 54 59 (kuvat 23 24). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 54 Torkkausoja, Nivala, Haapajärvi

Taulukko 8. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 54 59 (kuvat 23 24). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 54 Torkkausoja, Nivala, Haapajärvi Taulukko 8. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 54 59 (kuvat 23 24). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 54 Torkkausoja, Nivala, 55 Pekkala, Nivala 56 Hosion metsälaidun, Nivala 57 Autionrannan saareke,

Lisätiedot

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012 RIISTAN VUOKSI Maaliskuu 2012 Sisällys Riistaneuvostot uuden riistapolitiikan keihäänkärkinä 4 Hoitosuunnitelmat jalkauttavat riistakonsernin strategian 6 Hoitosuunnitelma hirvelle 8 Hoitosuunnitelma taantuvalle

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Harjun puuston uudistamisen linjaukset v. 2020 saakka

Harjun puuston uudistamisen linjaukset v. 2020 saakka Harjun puuston uudistamisen linjaukset v. 2020 saakka 20.8.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1/22 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Harjun puuston historia 5 2. Harjun puusto nykyisin 6 3.

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009 Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke VUOSIRAPORTTI 2009 Ulla-Maija Hyytiäinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 205/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.4.2013 Diaarinumero 135/2012 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.6.2013 Kaavanumero 14044 HUHTALA / PRUUKINRANTA 14. kaupunginosa, Huhtala, korttelit nro 48 63 sekä niihin liittyvät katu, virkistys,

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS Ohjeita yhdistyksille ei-tuotannollisten investointien ja hoitosopimusten hakemiseen 1.3.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 MITÄ OVAT

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com

Ympäristösuunnittelu OK / arkkitehti Anneli Lyytikkä puh. (09) 460 533, 050-3527868 anneli.lyytikka@ymparistosuunnittelu.com ASEMAKAAVAN SELOSTUS TUUSULAN KUNTA, RUOTSINKYLÄ ja LAHELA muodostettavat korttelit 2234-2236 sekä katu-, virkistys- ja vesialuetta STENBACKA asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3385 Asemakaava-alueelle

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot