SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE"

Transkriptio

1 SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE JA VANHUSPALVELULAKI Anneli Kiljunen Kansanedustaja Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj. Valtiovarainvaliokunnan jäsen Kelan valtuutettujen vpj. Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton pj. puh annelikiljunen.net

2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TILA Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat (7 arkipäivää) ylittyneet kesän aikana noin 200 kunnassa. Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen (3 kuukaudessa) viivästyi 53 % kunnista Pisimmillään selvityksen valmistuminen kesti yli puoli vuotta. Terveyskeskuslääkärille pääsee viikon kuluessa 46 prosenttia yhteydenottajista (hoitotakuu: 3 päivää, toteutuu 35%:ssa). Noin 15 prosentille käynneistä odotusaika oli yli 30 päivää. Hoitajan kiireettömälle vastaanottokäynnille pääsee viikon sisällä yhteydenotosta 70 %. 2 %:ssa käynneistä odotusaika venyy yli 90 päivään. Vain neljännes väestöstä asuu alueella, jossa kiireettömässä tapauksessa lääkärin vastaanotolle pääsee alle 2 viikossa. Lähes saman verran väestöstä asuu alueella, jossa odotusaika on yli 4 viikkoa. Yli viidennes väestöstä asuu alueella, jossa on vaikeuksia toteuttaa suun terveydenhuollon 6 kuukauden hoitoon pääsyn tavoitetta. 2

3 YHTEISKUNTAMME MUUTOKSESSA Väestön ikärakenteen muuttuminen: v Suomessa 1,5 milj. yli 65-vuotiasta, huoltosuhde muuttuu rajusti Haasteet kestävyydelle ja palvelurakenteelle Yhteiskunnan taloudelliset haasteet Palvelurakenteiden uudistaminen välttämätön Tulevaisuudessa entistä useampi ihminen asuu kotonaan Ihmisen omaa vastuuta korostetaan Omaishoidon merkitys kasvaa 3

4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISEN KESKEISET TAVOITTEET Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen. Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen. Kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. 4

5 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISEN KESKEISET KEINOT Mahdollisimman laaja integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus (perus- ja erikoispalvelut) saman johdon ja budjetin alla ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena Lähipalvelut varmistetaan Hallinnon ja rakenteiden tulee varmistaa hyvin toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto selkeä ja tehokas hallinto mahdollisuus henkilöstön osaamisen parhaaseen hyödyntämiseen 5

6 UUDISTUKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Järjestämisvastuu 2. Sote-alueen järjestämispäätös 3. Palvelujen tuottamisvastuu 4. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, lähipalvelut 5. Hallinto 6. Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 7. Rahoitus 8. Voimaanpano 6

7 Uusi sote-palvelurakenne Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) - kansallinen ohjaus Sote-alue Sote-alue Sote-alue Sote-alue Sote-alue 5 sote-aluetta tp Ky Ky Ky kun ta ky ky n. tuottamisvastuussa olevaa kuntaa ja kuntayhtymää yritys yh dis tys ostopalveluja järjestöiltä ja yrityksiltä 7

8 HALLINTO Sote-alue on kuntayhtymä Jokainen kunta kuuluu yhteen viidestä sote-alueesta Kunnilla edustus alueen ylimmässä toimielimessä eri ryhmien edustus turvataan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän hallinto määräytyy kuntalain mukaan 8

9 JÄRJESTÄMISVASTUU Järjestämisvastuu viidellä sote-alueella lakiluonnos ei määrittele alueiden rajoja eikä nimiä Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan Sote-alueen kuntayhtymä vastaa, että asukkaat saavat alueella tarvitsemansa palvelut 9

10 SOTE-ALUEEN JÄRJESTÄMISPÄÄTÖS 1/2 Sote-alue laatii joka neljäs vuosi järjestämispäätöksen asukkaiden näkemykset otetaan huomioon tuottamisvastuulliset tahot mukana valmistelussa Päätöksessä määritellään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen. Palvelurakenne ja periaatteet ostopalveluille. Sote-palvelujen laatu- ja palvelutaso ja yhtenäiset käytännöt. Kielellisten oikeuksien toteuttaminen. 10

11 JÄRJESTÄMISPÄÄTÖS 2/2 Integraation varmistaminen. Lähipalvelujen varmistaminen. Valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteutus. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella. Palvelujen laatu- ja palvelutaso, yhtenäiset käytännöt. Kielellisten oikeuksien toteuttaminen. Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät. Sote-alueen tuottamisvastuulle kuuluvat palvelut. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen. Periaatteet ostopalvelujen ja palvelusetelin käytölle. Tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen varmistaminen. 11

12 PALVELUJEN TUOTTAMISVASTUU Tuottamisvastuu kuntayhtymällä (sote-sopu ) tai kaikkien vastuualueen kuntien sopiessa 1 vastuukunnalla Tuottamisvastuu edellyttää tehtävän edellyttämää omaa henkilöstöä ym. voimavaroja kykyä vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ym. sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena Valmistelussa ei määritelty tuottamisvastuullisia tahoja ne muodostuvat alhaaltapäin kuntien toimesta sote-alue päättää niistä, edellytyksenä kriteerien täyttyminen Kuitenkin sote-sopu: tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä voi olla enintään seuraavasti: OYS-erva-alue 5, KYS-erva-alue 4, TaYS-erva-alue 4, TyKS-erva-alue 3, HUS- erva-alueelle 3 alueilla voidaan päättää, että tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä on edellä mainittua vähemmän. Tuottaminen omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä tai yhteistoiminnassa 12

13 Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tuottamisvastuu Tukipalvelut Kunta (alue) Kuntayhtymä (alue) Ostopalvelu Yritys Järjestö 13

14 PALVELUJEN SAATAVUUS JA SAAVUTETTAVUUS Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan Lähipalvelujen varmistaminen koko maassa voidaan toteuttaa eri keinoin Kriteerit sille, milloin palveluja voidaan keskittää vain, jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä 14

15 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin ensisijaisesti kunnan tehtävä Sote-alueella ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien tulee omalta osaltaan toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä omassa toiminnassa asiantuntijana kunnille 15

16 PALVELUJEN TUOTANTO Nykyiset tavat käytettävissä oma tuotanto kuntien ja kuntayhtymien välinen yhteistoiminta ostopalvelut palveluseteli Järjestämispäätöksessä linjaus tuotannon toteutuksesta tuottamisvastuussa oleva kunta/ kuntayhtymä on ostopalvelujen hankkija ja palvelusetelin antaja 16

17 OHJAUS, SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN Valtion ohjausta vahvistetaan hallituskausittain selonteko eduskunnalle STM:öön uusi ohjausyksikkö Neuvottelumenettely STM:n ja sote-alueen välillä sovitaan keskeiset tavoitteet ja toteutumisen seuranta järjestämispäätökseen pitää saada STM:ltä vahvistus Tulosohjaus sote-alue <-> tuottamisvastuinen taho Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet laissa määritellään keinot näiden varmistamiseksi 17

18 RAHOITUS Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan kapitaatioperiaate (asukasluku) tarpeet huomioon, ikärakenne ja sairastavuus ym. Sote-alueet rahoittavat palvelujen tuottamisen periaatteista neuvotellaan tuottamisvastuussa olevien kanssa huomioidaan palvelujen tarve, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 18

19 JATKOVALMISTELUN AIKATAULU Lausuntokierros päättyi lausuntoja yhteensä yli 520 kunnalta, sairaanhoitopiiriltä ym. toimijalta Laki eduskuntaan marraskuussa 2014 Voimaan alkuvuodesta Toimeenpanon valmistelu Sote-alueet ja tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät aloittavat toimintansa

20 VANHUSPALVELUT SOTE-UUDISTUKSESSA hoito painottuu edelleen liikaa laitoksiin, makuuttamisen kulttuurista kuntouttamiseen ja oman toimintakyvyn tukemiseen (laitos = terveyskeskusten pitkäaikaisvuodepaikat, vanhainkodit) -> palvelut tuodaan ensisijaisesti kotiin tai tarjotaan avopalveluna -> rinnalla tarvitaan monimuotoista palveluasumista, perhehoitoa, ryhmäkoteja -> kehitetään omaishoitoa tavoitetilana on, että (seuraava dia) 20

21 75 vuotta täyttäneet Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä 89,7 89,6 89,5 89,6 91,0 92,0 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , % vastaavanikäisestä väestöstä 11,2 11,8 12,2 13,0 14,0 3,0 3,7 4,2 4,4 4,5 6,0-7,0* 1,7 3,4 5,6 5,9 6,0 7,0 8,4 6,8 4,7 4,4 2,0 3,0 21

22 PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄT Ikääntynyttä väestöä (63+ v.) reilu miljoona. Suurin osa, lähes miljoona henkilöä, elää arkeaan itsenäisesti. Palveluja säännöllisesti käyttää noin Säännöllisiä kotiin annettavia palveluita ovat kotihoito ja omaishoidon tuki. Niitä saa noin henkilöä. Muualla kuin yksityiskodissa huolenpitoa ympärivuorokauden saa reilut henkilöä. (tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa tai terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa) 22

23 SÄÄNNÖLLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄT / 63 VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ 23

24 VANHUSLAKI TULI VOIMAAN Koskee kaikkia, niin kotona, palvelutaloissa kuin laitoksissa asuvia ikääntyneitä ihmisiä riippumatta palveluiden tarpeesta - Vastuu toimintakyvystä ja hyvinvoinnista on kaikilla hallinnon aloilla yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, rakentaminen, asuntorakentaminen, liikenne, palvelut > yhteisenä tavoitteena tukea osallisuutta ja toimintakykyä mahdollisimman vaikuttavasti ja pitkään 24

25 KUNNAN YLEISET VELVOLLISUUDET IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINNIN & OSALLISUUDEN TUKEMISEKSI Hyvinvoinnin, terveyden & toimintakyvyn tukeminen Suunnitelma ja riittävät resurssit ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi, ml. palvelut ja omaishoito Hyvinvointia edistävät palvelut Osallisuuden turvaaminen Vanhusneuvostot Ihmisen omassa elämässä 25

26 AJANKOHTAISESSA KESKUSTELUSSA: VANHUSPALVELULAIN MUUTOS tukee tavoitetta muuttaa palvelurakenne laatusuositusten suuntaiseksi vuoteen 2017 mennessä iäkkäiden palvelujen kustannusten kasvu hidastuisi noin 272 miljoonaa euroa laskelmassa huomioitu palveluiden käyttäjien määrän kasvu sekä se, että laitoshoidon vähentämisen myötä on lisättävä avopalveluja. 26

27 AJANKOHTAISESSA KESKUSTELUSSA: VANHUSPALVELULAIN MUUTOS iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutettava ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla avopalveluilla pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisin perustein tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. kunnan selvitettävä mahdollisuudet vastata henkilön palvelutarpeeseen avopalveluilla ennen hoidon ja huolenpidon toteuttamista pitkäaikaisena laitoshoitona. poistetaan tulkinnanvaraiseksi osoittautunut ilmaisu iäkkään henkilön arvokkaasta elämästä ja turvallisesta hoidosta pitkäaikaisen laitoshoidon edellytyksenä. jatkossakin pitkäaikaisen hoidon toteuttamista ohjaavana periaatteena muun ohessa voimassa, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi ja arvokkaaksi. 27

28 KIITOKSET! Pidetään yhteyttä Anneli

Reumaviikon avajaiset Aluepäivä. 11.10.2014 Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Reumaviikon avajaiset Aluepäivä. 11.10.2014 Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Reumaviikon avajaiset Aluepäivä 11.10.2014 Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Teemat: I. Kuntauudistus II. Palvelurakenneuudistus SOTE III. Ikääntyvien palvelujen kehittäminen IV. Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Nina Hahtela 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230 1(13) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Pudasjärven kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Pekka Timonen-Nissi, Mirja Moilanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen,

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Keski-Suomen maakuntatilaisuus 26.8.2014 varatoimitusjohtaja Muutoksen aika on täällä Kuntarakenneuudistus, kuntalaki, valtionosuusuudistus ja sote-uudistus ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.09.2014 klo 17.00-18.05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 132 133 134 135 136 137 138 139 142 Kunnanhallitukselle tiedoksi Autopaikka-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot