Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja"

Transkriptio

1 Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lain tarkoitus 1 : 1) edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä; 2) edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua; 3) varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon; 4) luoda edellytykset sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa; 5) varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenne; sekä 6) toteuttaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio sekä vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja valtakunnallisesti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 8 Kunnan on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet. Lisäksi sen tulee määritellä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon kunnan eri toimialojen päätöksenteossa../..

4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 8 Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho ja tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten toimijoiden sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Hyvinvointikertomus on laadittava sähköisesti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistaman mallin ja määrittelemien teknisten vaatimusten mukaisesti.

5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti ja palvelujen tuotannossa 9 Sosiaali- ja terveysalueen sekä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien toiminnassa on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen, asetettava suunnittelussaan sosiaalija terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot. Tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa eriarvoisuuden vähentäminen henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla, muun muassa lähipalvelut Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne kustannuskehityksen tasapainottaminen palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu

7 Keinot uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena selkeä ja tehokas hallinto Vahva kansallinen ohjaus Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen

8 Mistä uudistuksessa on kyse? Uudistus koskee kunnallisen sote:n hallinnollis-organisatorisia rakenteita kenellä on vastuu sote-palvelujen toteuttamisesta miten toteuttajan hallinto ja rahoitus järjestetään miten toimintaa ohjataan ja valvotaan Uudistuksen toteuttamiseksi säädetään laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta sekä muutoksia eräisiin muihin lakeihin Palvelut ja niiden sisältö määräytyvät edelleenkin erityislakien perusteella esimerkiksi työterveyslain, terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain, tartuntatautilain, vanhuspalvelulain ym. perusteella uudistuksessa ei puututa erityislakien sisältöön

9 HE 324/2014, eduskuntakäsittely Perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, talousvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta antavat lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HaV, TaV ja VaV lausunto viimeistään PeV lausunnolla ei määräaikaa Sosiaali- ja terveysvaliokunta laatii mietinnön asiasta eduskunnan päätös perustuu mietintöön Eduskunnan istuntokausi päättyy takaraja esityksen hyväksymiselle

10

11

12 Sote-alueen kuntayhtymän perustaminen Käynnistyskokous viimeistään toukokuussa 2015 aluehallintovirasto kutsuu kokouksen koolle, sen jälkeen vastuu siirtyy kunnille valmistelut on syytä aloittaa jo tätä ennen Perussopimuksen hyväksyminen viimeistään ja tiedoksi STM:lle Sote-alueen toiminnan käynnistäminen Kuntayhtymän on aloitettava toimintansa viimeistään Järjestämispäätöksen ja talousarvion valmistelu, varmistettava tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien syntyminen

13 Kuntayhtymän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet (terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2014) 1.Elintapamuutokset kansansairauksien ehkäisemiseksi 1.1 Ylipaino ja liikunta 1.2 Tupakointi, alkoholi ja muut päihteet 1.3 Ruokailutottumukset ja suun terveys 2. Päihde- ja mielenterveysongelminen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen 3. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy 4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen 5. Kuntalaisten osallisuuden vahvistuminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

14 Lähde: THL/kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. lk., lukion ja ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden liikunnan harrastaminen 2009 ja 2011, prosenttia oppilaista Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa % Alue Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Kainuun sairaanhoitopiirin - 30 % alue Koko maa - 31 % Kainuun sairaanhoitopiirin 53 % 49 % alue Koko maa 48 % 47 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

15 Lähde: THL/late, THL/kouluterveyskysely Suun terveys peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion ja ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla 2008 ja 2011 Suun terveys Kariesta tai reikiä hampaissa, % 8. luokan oppilaista (Late) Harjaa hampaita harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä, % 8. luokan oppilaista (Late) Kainuu tytöt 60 % - pojat 70 % - Kainuu tytöt 40 % - pojat 78 % - Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä, % 8. ja 9. luokan oppilaista Kainuu tytöt - 40 % pojat - 60 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat Kainuu tytöt - 29 % pojat - 51 % ammatillisten oppilaitosten 1 ja 2 Kainuu tytöt - 43 % vuoden opiskelijat pojat - 74 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

16 Ylipainoisten osuus 8. ja 9. lk. oppilaista Lähde: THL/Kouluterveyskysely Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

17 Koettu terveys ja elämänlaatu Koettu terveys ja elämänlaatu Seutu v v. 75+ v. Keskitasoinen tai sitä huonompi koettu terveys (%) Kajaanin seutu 35 % 51 % 78 % Kuhmo - Sotkamo seutu 35 % 58 % 75 % Ylä-Kainuun seutu 38 % 60 % 78 % Kokee elämänlaatunsa (WHOQOL- 8)keskimäärin hyväksi (%) Kajaanin seutu 53 % 53 % 24 % Kuhmo - Sotkamo seutu 55 % 50 % 36 % Ylä-Kainuun seutu 47 % 47 % 30 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

18 Aikuisten lihavuus, tupakointi ja alkoholin käyttö Lihavien osuus (BMI >=30 kg/m2), % Seutu v v v. Kajaanin seutu 18 % 21 % 8 % Kuhmo - Sotkamo 17 % 21 % 16 % seutu Ylä-Kainuun seutu 16 % 20 % 22 % Päivittäin tupakoivat, % Kajaanin seutu 35 % 18 % 4 % Kuhmo - Sotkamo seutu 38 % 24 % 9 % Alkoholia liikaa käyttävät (AUDIT C), % Ylä-Kainuun seutu 37 % 20 % 3 % Kajaanin seutu 40 % 30 % 4 % Kuhmo - Sotkamo 30 % 20 % 4 % seutu Ylä-Kainuun seutu 34 % 20 % 4 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

19 Kiitos! Maire Ahopelto sote kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja sp. puh