Kuntoutuslaitosten käytettävyys tänään. Suvi Nenonen Tutkimuspäällikkö, FT Rakennetun ympäristön palvelut (BES)tutkimusryhmä Aalto-yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutuslaitosten käytettävyys tänään. Suvi Nenonen Tutkimuspäällikkö, FT Rakennetun ympäristön palvelut (BES)tutkimusryhmä Aalto-yliopisto"

Transkriptio

1 Kuntoutuslaitosten käytettävyys tänään Suvi Nenonen Tutkimuspäällikkö, FT Rakennetun ympäristön palvelut (BES)tutkimusryhmä Aalto-yliopisto

2 Sisältö KUNTO-hanke Käytettävyys näkökulmana Käyttäjamatka kuntoutuslaitoksissa Yhteenveto

3 KUNTOUTUSLAITOSTEN PROSESSIEN JA TILASUUNNITTELUN KEHITTÄMISHANKE KUNTO

4 Tavoitteet Kartoittaa kuntoutuslaitosten muuttuvat prosessit, nykyisen tilakannan toiminnallisuus ja palvelukyky sekä sisäympäristön laatu. Tunnistaa eri käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet tilojen käytettävyydelle toimintaprosessien uudistuessa. Kehittää työmenetelmiä kuntoutustoiminnan prosessien ja tilasuunnittelun rinnakkaiseksi toteuttamiseksi. Laatia monistettava toimintamalli kuntoutuslaitosten tila- ja sisäympäristösuunnittelun toteuttamiseksi ja käytettävyyden jatkuvalle kehittämiselle. 4

5 Hankkeen työpaketit Osaprojekti 1 Kuntoutuslaitosten toimintaprosessit, toiminnallisuus, palvelukyky, tuottavuus ja sisäympäristö Käyttäjät Prosessit Käytettävyys Ergonomia Sisäilma Peruskorjaustarve Sijainti Osaprojekti 3 Pilotit Osaprojekti 2 Kuntoutuslaitosten käytettävyyden ja IRTAIMISTO STUFF TILA SPACE kiinteistöjohtamisen kehittäminen PALVELUT VAIPPA RAKENNE TONTTI SERVICES SKIN STRUCTURE SITE Osaprojekti 4 Toimintatavat, kriteeristöt ja työkalut Etunimi Sukunimi

6 Tulosten hyödyntämissuunnitelma Hankkeessa syntyy yhteistyötä tilojen suunnittelijoiden, käyttäjien ja rahoittajien kanssa, mikä puolestaan synnyttää merkittäviä kustannussäästöjä. Hankkeessa syntyy toimintamalli ja työmenetelmiä tila- ja sisäympäristösuunnittelun toteuttamiseksi siten, että saadaan käyttäjille terveellisiä, tiloiltaan toimivia ja käytettäviä kuntoutuskeskuksia. Uudistuvien toimintojen tilatarveselvitykset antavat tarpeellista tietoa tilojen suunnittelijoille ja peruskorjausprosessien toteuttajille. Hyvän sisäympäristön kriteereitä voidaan hyödyntää korjaus- ja uudisrakentamisessa sekä tilasuunnittelussa. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutuskeskuksia peruskorjattaessa ja suunniteltaessa Suomessa, soveltuvin osin myös Pohjoismaissa ja Euroopassa. 6

7 Hankkeen tutkimusryhmä Työterveyslaitos Laadukas sisäympäristö teema Ergonomia ja käytettävyys tiimi, Työkyvyn ja terveyden edistäminen tiimi Bioaerosolit ja sisäilma tiimi Fysikaaliset tekijät ja tekniset ratkaisut -tiimi Sanna Lappalainen Marjaana Lahtinen Jouni Lehtelä Ulla-Maija Hellgren Heidi Rasila Suvi Nenonen Aalto yliopisto Rakennetun ympäristön palvelut tutkimusryhmä 7

8 Sisältö KUNTO-hanke Käytettävyys näkökulmana Käyttäjamatka kuntoutuslaitoksissa Yhteenveto

9 Käytettävyys ja ihminen Kulttuuri Ärsykekynnys Ongelmanratkaisu Kuuloaisti Makuaisti Motivaatio Fyysiset ulottuvuudet Hajuaisti Päättely Näköaistit Tuntoaisti Tarkkaavaisuus Henkinen tila PSYKOFYYSINEN KOKONAISUUS

10 Mitä käytettävyys tarkoittaa? Käytettävyys Tuloksena tehokkuus ja tyytyväisyys Käyttäjä Toiminnallisuus Kohde Fyysinen Sosiaalinen Virtuaalinen tila Tilanne Käyttösoveltuvuus

11 Muutos haastaa käytettävyyttä Toimintojen muuttuessa on tärkeää arvioida muuttuvien toimintojen tarvitsemat tilat tulisi kehittää toimintatapoja ja työmenetelmiä joilla varmistettaisiin kuntoutuslaitosten tilatarpeet ja työntekijöiden viihtyvyys ja terveys huomioiva tila- ja sisäympäristösuunnittelu 11

12 Käyttäjien, prosessien ja välineiden muutos 12

13 Käytettävyys On monen tekijän summa ja aina kontekstisidonnainen Sijoittuu monen toimijan tontille On prosessi ja liian vähän käytetty oppimis- ja kehittämismahdollisuus rakennetun ympäristön osalta

14 Käytettävyystiedon sykli Käytön konteksti 1.Todellinen käyttö 6.Suunniteltu käyttö 2.Palaute- ja käyttäjätiedon tuottaminen ja aineistojen analysointi Rakentamisen konteksti 5. Projektitoiminnan johtaminen 3. Uusi tieto käytettävyydestä 4. Uuden hankkeen suunnittelu: Ohjaavat periaatteet Suunnittelun johtaminen

15 Käyttäjälähtöisyyden eri tasot A Empaattinen Pyrkimys ymmärtää käyttäjäryhmän maailmaa. Käyttäjät nähdään parhaina asiantuntijoina ja heidän ääntään kuullaan muun muassa erilaisten keskusteluväylien kautta. Käyttäjät eivät osallistu varsinaiseen toimintaan, mikä jättää heidät passiiviseen asemaan. C Tasavertainen Käyttäjät nähdään tasavertaisina toimijoina. Käyttäjien osallistumista ei voida pitää vain apuprosessina vaan sen sijaan pääprosessina. Ulkopuolinen toimija ei voi määritellä tavoitteita itsevaltaisesti, vaan tavoitteet asetetaan yhdessä. B Osallistava Käyttäjät voivat myös osallistua toimintaan. He voivat ohjata prosessia kohti omaa tavoitettaan kuitenkin siten, että päävastuu on ulkopuolisella taholla. D Päämies Käyttäjät johtavat toimintaa ja heidät nähdään prosessin päämiehinä. Tarvittaessa käyttäjät voivat konsultoida ulkopuolisia tahoja, mutta silti he kontrolloivat analyyseja ja johtopäätöksiä. Engeström, Y Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino. Tampere. Toikko, T. & Rantanen, T. 2009b. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print. Tampere

16

17

18 Sisältö KUNTO-hanke Käytettävyys näkökulmana Käyttäjamatka kuntoutuslaitoksissa Yhteenveto

19 KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEN KÄYTTÄJÄMATKA ORIENTOI- TUMISEN VYÖHYKE SAAPUMISEN VYÖHYKE HYVINVOINNIN VYÖHYKE TAPAHTUMA VYÖHYKE OLEMISEN VYÖHYKE POISTUMISEN VYÖHYKE KÄYTTÄJÄ- KOKEMUKSEN ARVIOINNIN VYÖHYKE NEUVOTTELUTILAT, LOUNGE PUTIIKIT NETTISIVUT JA MUU INFORMAATIO, PARKKIPAIKAT VASTAANOTTO, OPASTUS AULATILAT KÄYTÄVÄT PARKKIPAIKAT MUISTOT JA AULATILAT TARINAT PALVELEMISEN VYÖHYKE ORGANISOIMISEN VYÖHYKE

20 Sisältö KUNTO-hanke Käytettävyys näkökulmana Käyttäjamatka kuntoutuslaitoksissa Yhteenveto

21 Kuntoutuslaitosten käytettävyyshaasteita Haasteita Käyttäjien moninaisuus Tilojen päivittäminen ja synkronointi Tukitilojen resurssin hyödyntäminen Joustavuuden oivaltaminen Mahdollisuuksia Pörinä, kohtaamiskirjo Retro-brandi Muuttumisleikit Liikkuvaa on track - varastointia Logistinen flow Monikäyttöisyys on kestävyyttä, hyvinvointi on vastuullisuutta, luonto on elvyttävyyttä

22

23

24 Kiitos!

Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen

Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen Tietoa työstä Ulla-Maija Hellgren Marjaana Lahtinen Heidi Rasila Jouni Lehtelä Sanna Lappalainen Veli-Matti Pietarinen Rauno Holopainen Pasi

Lisätiedot

NENONEN, KÄRNÄ, JUNNONEN, TÄHTINEN, SANDSTRÖM [TOIM.] OPPIVA KAMPUS. How to co-create campus?

NENONEN, KÄRNÄ, JUNNONEN, TÄHTINEN, SANDSTRÖM [TOIM.] OPPIVA KAMPUS. How to co-create campus? NENONEN, KÄRNÄ, JUNNONEN, TÄHTINEN, SANDSTRÖM [TOIM.] OPPIVA KAMPUS How to co-create campus? Suvi Nenonen, Sami Kärnä, Juha-Matti Junnonen, Sari Tähtinen, Niclas Sandström (toim.) OPPIVA KAMPUS How to

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen tilan arviointimenetelmä

Käyttäjälähtöinen tilan arviointimenetelmä Käyttäjälähtöinen tilan arviointimenetelmä asiakaskokemukset kehittämisen lähtökohtina Sami Kärnä, tekniikan tohtori Erikoistutkija, Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu sami.karna@tkk.fi Suvi Nenonen,

Lisätiedot

OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät

OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät Sisäilmastoseminaari 2013 1 Julkaisija: Sisäilmayhdistys ja Aalto-yliopisto, SIY raportti nro 31, s. 147-152. OSALLISTUVA SUUNNITTELU TILAMUUTOKSESSA - prosessi ja menetelmät Virpi Ruohomäki ja Marjaana

Lisätiedot

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys Erkka Laininen, Laura Manninen & Risto Tenhunen OKKA-säätiö 2006 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 197 TUTKIMUKSIA Maija-Liisa Aronpää, Hannele Lampo & Petri Vähäkangas (toim.) TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA Pumppu-hanke,

Lisätiedot

Tidis-korttien tavoitteet

Tidis-korttien tavoitteet Tidis Tidis -- Tilojen Tilojen suunnittelun suunnittelun ja ja käytön käytön ideakortit ideakortit Kuntoutuskeskusten Kuntoutuskeskusten tilasuunnittelun tilasuunnittelun ja ja tilojen tilojen käytön käytön

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA Diplomityö Tarkastajat: Professori Teuvo Tolonen DI Suvi Sillfors-Utriainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

Murroksista strategisiin valintoihin

Murroksista strategisiin valintoihin Murroksista strategisiin valintoihin RAKLIn strategiatyön pohjaksi on tehty laaja tulevaisuuden ennakointityö. Tuloksena syntyi murroskartta, joka kuvaa eri näkökulmista yhteiskuntaan sekä kiinteistö-

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PALVELUSTA PITÄÄ ANTAA KYLLÄ TÄYS KYMPPI

PALVELUSTA PITÄÄ ANTAA KYLLÄ TÄYS KYMPPI Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelu 2015 Riikka Pöyry PALVELUSTA PITÄÄ ANTAA KYLLÄ TÄYS KYMPPI Kauppakorkeakoulun kirjaston kehittämisen arviointi OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jaana Salomäki JOHTAJA TYÖHYVINVOINNIN RAKENTAJANA SUOMALAISTEN YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YLIMPIEN JOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ Marja Heikkilä Pro gradu Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kesäkuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta [Tiivistelmä] Lääketieteen laitos

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot