asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK"

Transkriptio

1 Järjestelmäkeskeinen vs. asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio sosiaali- ja terveysalalla Teemu Rantanen, Laurea Timo Toikko, Seinäjoen AMK

2 Mitä on kehittämistoiminta? Kehittäminen on tällä hetkellä työelämän megatrendi Kehittää voidaan aluetta, organisaatiota, työnjakoa, työhyvinvointia, työmuotoja, työmenetelmiä, omaa työtä jne (mitä?) Kehittäminen voi olla konsulttivetoista, projektitoimintaa tai se voi olla organisaation ja työntekijöiden normaalitoiminta (kuka?) Kehittämiseen voi liittyä projektin hallintaa, ryhmäprosesseja, tutkimuksellista tiedontuotantoa, koulutuksellisia interventioita, rakenteellisia interventioita (miten?) Kehittämisen tavoitteena voi olla toimintojen tehostaminen tai tavoite voi olla monitahoisempi (miksi?) Tässä tarkastellaan kehittämisorientaatiota (kehittämisotetta) työntekijöiden t puheen kautta

3 Kehittämisen intressi Tiedon intressi voi olla (vrt. Habermas) Tekninen Praktinen Emansipatorinen Kehittämisen i intressi i voi olla Palvelujärjestelmäkeskeinen (organisaatiorakenteet, laatujärjestelmät j jne.) Kriittinen / kansalaislähtöinen (keskiössä asiakkaiden / kansalaisten näkökulma) Radikaali (rakenteita muuttamaan pyrkivää) Kehittäminen voi tapahtua alhaalta ylös tai ylhäältä alas

4 Asiakaslähtöisyys voi ilmetä eri tavoin Asiakassuhteessa asiakkaan kuuleminen, asiakkaan näkökulman aito huomioonottaminen (vrt. myös dialogisuus) Asiakaspalautteena Lähtökohtana kuluttajakansalainen Asiakaslähtöisenä kehittämisenä Bikva, asiakasfoorumit, it hankkeen ohjausryhmään osallistuminen

5 Haastatteluaineisto Aineisto: 20 väittämämenetelmällä tehtyä haastattelua Haastateltavat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita sote-alan ammattilaisia (yliopisto- ja AMK-koulutuksen saaneita) aineisto kerätty Duaalimallihankkeen (2009) yhteydessä Haastattelupuheessa ilmenee erilaisia kehittämis- orientaatioiden ulottuvuuksia: Tutkimukseen perustuva kehittäminen - kokemukseen perustuva kehittäminen Projektimainen kehittäminen - prosessimaisuus Järjestelmäkeskeinen kehittäminen työntekijäkeskeinen asiakaslähtöinen kehittäminen

6 Kehittämisorientaatiot Järjestelmäkeskeinen kehittämisorientaatio: i i t ti resurssit toiminnan tehostaminen strategiat mittarit johtaminen

7 Työntekijäkeskeinen k i kehittämisorientaatio, esim: Kehitetään, jotta työntekijä kehittyisi: sitten niinku niissä asiakastilanteissa sitten kun niissä on, niin sen, sen asian käsitteleminen niinku itelle työntekijänäkin on paljon helpompaa, kun siitä tietää enemmän Kehitetään työyhteisöä (esim. työhyvinvointia) Meil oli, mä oon ollu kaikenlaisis projekteis. Mul on ollu semmonen ikääntyvän työntekijän työhyvinvoinnist me ollaan tehty täällä. Meil on ollu semmonen, semmonen kehittämishanke Kehitetään tää yhdessä työyhteisönä ö kehittämispäivät, keskustelu työtyöyhteisössä jne.

8 Asiakaslähtöinen kehittäminen Asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio ilmenee vain yksittäisinä mainintoina, jotka jäsentyvät neljään kategoriaan: a) Lähtökohtana asiakkaan hyvä Kehittämistoimintaa perustellaan asiakkaasta käsin, esim: niinku auttaa siihen että, et se ite asiakastyö on jotenkin niinku hedelmällisempää asiakkaan näkökulmasta ainakin (sosiaalityöntekijä)

9 b) Lähtökohtana tieto t asiakkaan kokemuksista mä muistan siis sellasia tutkimuksia, missä on nimenomaan haastateltu siis niinku ihmisiä, jotka on jotenkin, on nyt sit vaikka ollu mielenterveysongelmaisia tai mitä onkaan, niin niinku heidän omia kokemuksiaan, että niinku sosiaalipuolelta, että mitkä on auttanu ja mitkä on kokenu niinku hyväksi. Niin tota, niin ehkä niinku niiden sellasten tutkimusten, vaikka on mulla osa niistä varmaan päässä ä edelleen, niin meillä on tosi hyvä kirjasto tossa niin kyl sieltä aina välillä tulee silleen sit otettua joku, joku kirja käteen, että Tai kun nyt just tos selasin, jossain oli, oli tutkittu siis parisuhdeväkivallasta kärsiviä naisia niin niiden, niiden omia kokemuksia ja ajatuksia siitä että, että millasta se oikeesti elämä on ja, ja mitkä asiat on sit vaikka auttanu siihen, että on päässy irti siitä kierteestä. Niin semmosen tutkimustiedon, tki ti niin onhan se sillai i keskeistä. k Ja se auttaa musta siis sekä niinku siihen, että voi yrittää miettii niinku niitä tavallaan ratkasuja mutta sitten myös vaan ihan siihen niinku sen asiakkaan jotenkin ymmärtämiseen ja, ja kuuntelemiseen niin se, että siitä asiasta tietää jotain niinku.. (Sosiaalityöntekijä)

10 c) Asiakkaiden osallistuminen Projektien ja johtamisen rinnalle niinkun ylipäänsä se mist se niinku lähtee siis.. Ihmisten kuuleminen osallistaminen ja osallistumiseen [naurahtaen] niinku se se et se lähtis niinkun asiakkaista sosiaalityössä jos nyt ajattelen varsinkin sosiaalialalla sitä. Ihan vähän liian vähän asiakkaat on edelleen mukana. Aivan liian vähän mutta myöskään me niin sanotut toimijat tässä että kyl meillä vielä hirveen paljon tulee keskihallinnosta vaan ohjeita miten toimitaan. Ja kehittäminen tapahtuu ikäänku jossain muualla [naurahtaen]. (Sosionomi, ylempi AMK)

11 d) Työntekijän jalkautuminen Joo, kyllä. Mutta, että sitten mulla on kyllä ollut semmoinen idea, että vois lähteä tekemään sosiaalityöntekijänä vois lähteä tekemään työtä tonne kentälle oikeasti Mä haluaisin semmoisia kansalaistaloja lähteä perustamaan tonne xx:oon ja innovoida ja vaikka mitä.haastateltava: No, tota. Mä olen nähnyt oikeastaan sit xx:n kaupungissa, kun mä olin osastonpäällikkönä, ä että mä näin siellä kotikaupungissani i i mä näin, mikä nyt hienoa on kansalaistalossa parhaimmillaan. siellähän on keskellä kaupunkia kansalaistalo nimellä. Ja tota, että matalan kynnyksen paikka, jonne ihmiset voi tulla. Ja sit tietenkin siitä on tullut monenlaista, siinä on vaikka mitä järjestökuviota ja muuta. Mitä mä en nyt välttämättä halua siihen, mutta tota.. (sosiaalityöntekijä)

12 Lopputulemat Asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio näyttäytyy aineistossa vain heikkona vivahteena Miksi? Pohjoismainen hyvinvointivaltio korostaa julkissektorin vastuuta hyvinvointipalvelujen tuottajana > järjestelmäkeskeisyys Sosiaalialalla on viime vuosi kymmeninä ollut vahva professionaalisuuskehitys > asiantuntijakeskeisyys

13 Mitä on osallisuus? Osallisuus eri muodoissaan on korostuneena nykyisessä kehittämistoiminnassa Puhutaan käyttäjälähtöisyydestä, toimijalähtöisyydestä, asiakaslähtöisyydestä, kansalaislähtöisyydestä (ja -keskeisyydestä) Osallisuus voi olla eri tasoista: 1. Empaattinen kehittäminen Asiakkaat, kansalaiset parhaita todellisuuden asiantuntijoita Rooli kuitenkin passiivisessa asemassa 2. Asiakkaat osakehittäjinä Käyttäjät eivät pelkästään tietolähteitä, vaan osallistuvat myös kehittämiseen, päävastuu onkin varsinaisilla kehittäjillä 3. Asiakkaat tasa-vertaisina kehittäjinä 4. Radikaali käyttäjäkeskeisyys Asiakkaat itse päätoimijoita; ulkopuolinen asiantuntija antaa konsulttiapua esim. metodisissa kysymyksissä tai kokonaisprosessin hallintaan liittyen Millaiseen käyttäjien osallisuuden tasoon me pyrimme?

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

Niinku ihminen ihmisen kanssa

Niinku ihminen ihmisen kanssa Niinku ihminen ihmisen kanssa Lastensuojelun ja päihdepalveluiden asiakkaiden näkemyksiä perheensä elämästä ja kokemuksia palveluista S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti Tiina Soukiala Syyskuu

Lisätiedot

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Sosiaalityön käytäntötutkimus Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Fokusryhmien käyttö kokemusasiantuntijuuden keräämisessä Tuula Carroll Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho

Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Millaista oppimista ja missä? Teemu Valtonen & Mikko Vesisenaho Kuinka tieto- ja viestintäteknologia muuttaa oppimistilanne/-ympäristöä? Kuinka tieto- ja viestintäteknologia on mahdollistanut tuttujen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi Nuorisotalot nuorten vapaa ajan tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto k kivijarv@uef.fi Nuorisotalotyö kunnissa Vuosikymmenten hegemoninen asema kunnallisessa nuorisotyössä murenemassa?

Lisätiedot

DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa

DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa 13.12.2013 Anita Forsblom 1. Johdanto DanceWise 2 (2011-2013) Päihdehaittoja ehkäisevän ja vähentävän työn juurruttaminen ja levittäminen konemusiikkikulttuurissa

Lisätiedot

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö 1 IX Bruno Sarlin työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Päivi Kivelä & Pekka Lund,

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Perhetyö koulussa. Mervi Uusimäki 2006. Mervi Uusimäki 2006

Perhetyö koulussa. Mervi Uusimäki 2006. Mervi Uusimäki 2006 Perhetyö koulussa Alkupohdintoja 1. Millaiseksi näet opettajan työn tällä hetkellä? 2. Mitä on yhteistyö? kenen kanssa tehdään? 3. Mitä on perhetyö? Yhteistyö perhetyö pedagogiikka Mitä se opettajan työ

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa KÄYTÄNTÖTUTKIMUS Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa 30.9.2011 Anna Nádasi IDEA tutkimukseni idea pohjautuu alueen lastensuojelutiimien kehittämistehtäviin (nuorten

Lisätiedot

Suomen kieli maahanmuuttajien työssä ja työhönotossa pk-yritysten näkökulmasta

Suomen kieli maahanmuuttajien työssä ja työhönotossa pk-yritysten näkökulmasta Nissilä, N. & N. Siponkoski (toim.) 2012. Kielet liikkeessä, Språk i rörelse, Languages in Motion, Sprachen in Bewegung. VAKKI-symposiumi XXXII 11. 12.2.2012. VAKKI Publications 1. Vaasa, 187 197. Suomen

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

KERTOMUKSIA KUNTOUTUKSESTA Asiakkaana olevien vanhempien kokemuksia perheiden avokuntoutuksesta Lännen päihdepoliklinikalla

KERTOMUKSIA KUNTOUTUKSESTA Asiakkaana olevien vanhempien kokemuksia perheiden avokuntoutuksesta Lännen päihdepoliklinikalla KERTOMUKSIAKUNTOUTUKSESTA Asiakkaanaolevienvanhempienkokemuksiaperheiden avokuntoutuksestalännenpäihdepoliklinikalla S25Asiantuntijuustoimintaympäristöissään Helsinginyliopisto Sosiaalityönoppiaine Käytäntötutkimusraportti

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 51 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Taina Kauppinen OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ Opintojen ohjauksen kehittämishankkeen raportti TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 51 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot