Suomen Suunnistusliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Suunnistusliitto"

Transkriptio

1 Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto

2 Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2

3 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi Valmentajana ja urheilijana kehittyminen Koulutusta tukevat teemat Osaava valmentaja Ihmisen elimistön rakenne, toiminta, kasvu ja kehittyminen Hyvä harjoittelu Hyvinvoiva urheilija Terveyden edistäminen valmennuksessa Ominaisuuksien kehittäminen ja seuranta Valmentajan eettiset valinnat

4 Valmentajana ja urheilijana kehittyminen Osaava valmentaja Tuntee SSL:n valmentajakoulutuksen kokonaisuuden Osaa hahmottaa oman oppimispolkunsa Ymmärtää urheilijoiden yksilöllisyyden ja erilaisuuden (STA) Tietää oman toiminnan suunnittelun merkityksen ja sen liittymisen jaksamiseen ja hyvinvointiin Tuntee suunnistusseuransa toimintaa Tietää suunnistuksen kehityksen urheilulajina Osaa SSL:n valmentajakoulutuksen pääpiirteet Osaa hahmottaa itselleen kehittymissuunnitelman Osaa käsitellä urheilijoita erilaisina yksilöinä (STA) ja ymmärtää ryhmädynamiikan periaatteet Osaa suunnitella oman toiminnan ja ymmärtää sen merkityksen jaksamiseen ja hyvinvointiin Osaa kuvata oman suunnistusseuransa rakenteen ja toiminnan Osaa seurata suunnistuksen kehitystä ja ymmärtää lajin merkityksen suomalaisessa urheilukulttuurissa Hallitsee SSL:n valmentajakoulutuksen oppisisällöt ja tietää suomalaisen liikuntajärjestörakenteen yleisellä tasolla Osaa analysoida ja kehittää omaa valmennustehtäväänsä Ymmärtää oman valmennusfilosofiansa ajankohtaisuuden ja tietää, miten suunnistushuiput valmentautuvat sekä osaa soveltaa tietoa valmennettaviinsa Osaa suunnitella oman toiminnan ja hallitsee sen merkityksen jaksamiseen ja hyvinvointiin Toimii aktiivisesti suunnistusseurassa Osaa seurata suunnistuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä

5 Osaava valmentaja Oppimisen tukeminen Oppiminen Vuorovaikutus Johtaminen Tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot Tuntee tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteita Osaa oppimisen ja opettamisen perustaidot Tietää tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet Hallitsee oppimisen ja opettamisen taitoja Osaa riittävät tunne- ja vuorovaikutustaidot

6 Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi Tuntee suunnistuksen lajikulttuurin, toimintaympäristön ja erityispiirteiden merkityksen suunnittelussa Osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitustapahtuman Osaa jaksottaa harjoittelun vuoden aikana Ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet sekä valmennettavien tarpeet ja toiveet Osaava valmentaja Osaa ottaa huomioon lajikulttuurin, toimintaympäristön ja erityispiirteiden merkityksen suunnittelussa Ymmärtää tavoitteenasettelun merkityksen yhdessä valmennettavien kanssa Osaa laatia jaksosuunnitelman osana isompaa kokonaisuutta ja arvioida sitä Ymmärtää jatkuvan arvioinnin ja seurannan merkityksen oman toimintansa ja valmennettavien kehittymisen seurannassa Osaa kehittää valmennustoimintaansa huomioiden lajikulttuurin, toimintaympäristön ja erityispiirteiden merkityksen Hallitsee pitkäjänteisen kehitystyön (urheilijan urasuunnittelu) Osaa laatia vuosisuunnitelman ja hahmottaa harjoittelua useamman vuoden aikajänteellä Osaa arvioida ja seurata toimintaansa sekä valmennettavien kehittymistä kriittisesti ja reagoida tilanteen vaatimalla tavalla Hallitsee harjoitusolosuhteet Hallitsee kilpailuolosuhteet Hallitsee seuraorganisaation toimintatavan ja kykenee kehittämään sitä

7 Hyvä harjoittelu Ihmisen elimistön rakenne, toiminta, kasvu ja kehittyminen Tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet Tietää kasvun, kehityksen ja herkkyyskausien merkityksen suunnistajan harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa Tietää hermo-lihasjärjestelmän rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat ja ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa Tietää hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat ja ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa Tietää energiantuottojärjestelmän ja - mekanismien periaatteet ja osaa soveltaa tietoa suunnistajan harjoittelussa Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet Osaa huomioida kasvua, kehitystä ja herkkyyskausia suunnistajan harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa Ymmärtää hermo-lihasjärjestelmän rakenteen ja toimintamekanismin ja osaa soveltaa tietoa harjoittelussa ja kilpailuissa Ymmärtää hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toimintamekanismin ja osaa soveltaa tietoa harjoittelussa ja kilpailuissa Ymmärtää energiajärjestelmän toiminnan ja tietää voimantuoton biomekaaniset periaatteet sekä osaa soveltaa tietoa suunnistajan harjoittelussa ja kilpailuissa Ymmärtää urheilijan koko elämänkulkuun liittyviä psyykkisiä tekijöitä Osaa huomioida kasvua, kehitystä ja herkkyyskausia yksilöllisesti suunnistajan harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa Osaa hermo-lihasjärjestelmän rakenteen ja toimintamekanismin ja osaa soveltaa tietoa yksilöllisesti harjoittelussa ja kilpailuissa Osaa hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toimintamekanismin ja osaa soveltaa tietoa yksilöllisesti harjoittelussa ja kilpailuissa Osaa energiajärjestelmän toiminnan ja ymmärtää voimantuoton biomekaaniset periaatteet sekä osaa soveltaa tietoa suunnistajan harjoittelussa ja kilpailuissa

8 Ominaisuuksien kehittäminen ja seuranta Hyvä harjoittelu Ymmärtää ominaisuuksien kehittymisen liittyvän harjoittelun toteutukseen FYSIIKKA -> taito -> suorituksen kokonaisuus / psyyke Ymmärtää suunnistajan fyysisen valmennuksen periaatteet ja tietää taitovalmennuksen sekä psyykkisen valmennuksen periaatteet Tietää harjoittelemiseen liittyviä haasteita Ymmärtää tavoitteenasettelun merkityksen ja osaa toteuttaa tavoitteellista harjoittelua ominaisuuksien kehittämisessä Fysiikka -> TAITO -> suorituksen kokonaisuus / psyyke Osaa suunnistajan fyysisen valmennuksen periaatteet ja ymmärtää taitovalmennuksen periaatteet sekä tietää psyykkisen valmennuksen periaatteet Ymmärtää harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyviä haasteita ja kehittää valmennettaviaan niiden kohtaamisessa Osaa urheilusuoritukseen vaikuttavat ominaisuudet ja osaa soveltaa tavoitteenasettelua pitkäaikaisessa ominaisuuksien kehittämisessä Fysiikka -> taito -> SUORITUKSEN KOKONAISUUS / psyyke Osaa suunnistajan fyysisen ja taitovalmennuksen periaatteet sekä ymmärtää psyykkisen valmennuksen periaatteet ja osaa seurata ominaisuuksien kehittymistä ja tarvittaessa tehdä muutoksia harjoitteluun Osaa harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyviä haasteita ja kehittää valmennettaviaan niiden kohtaamisessa

9 Terveyden edistäminen valmennuksessa Hyvinvoiva urheilija Tuntee oman roolinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä Tietää miten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen huomioidaan valmennustilanteessa Tietää mitä tarkoitetaan urheilullisella ja terveyttä edistävällä elämäntavalla Tietää oman roolinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja osaa toteuttaa erilaisia terveyden edistämisen toimia Ymmärtää miten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen huomioidaan valmennustilanteessa Osaa ohjata valmennettaviaan terveelliseen elämäntapaan heille ajankohtaisten ja tärkeiden aiheiden suhteen Ymmärtää oman roolinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen toimia Osaa hyödyntää terveyden edistämiseen liittyviä tukitoimia valmennustoimintansa suunnittelussa ja toteutuksessa Osaa ohjata valmennettaviaan terveelliseen elämäntapaan heidän erityispiirteensä huomioiden

10 Valmentajan eettiset valinnat Hyvinvoiva urheilija Arvot -> eettiset periaatteet Arvot -> eettiset periaatteet -> tunneosaaminen Tietää oman roolinsa ja merkityksellisyytensä valmennettaviensa kehitykselle ja hyvinvoinnille Tietää suunnistuksen eettiset reitinvalinnat ja antidopingtyötä tukevan lajikulttuurin Ymmärtää oman roolinsa ja merkityksellisyytensä valmennettaviensa hyvinvoinnille, tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja pyrkii ratkaisemaan niitä Ymmärtää suunnistuksen eettiset reitinvalinnat ja antidopingtyötä tukevan lajikulttuurin Arvot -> eettiset periaatteet -> tunneosaaminen - > elämän hallinta Osaa suunnitella ja toteuttaa omaa valmennustoimintaansa eettiset näkökulmat huomioiden Osaa luoda luottamusta herättävän valmennusilmapiirin, jossa vaikeitakin asioita uskalletaan käsitellä ja ymmärtää, millaiset asiat vaikuttavat yhteisöllisyyden rakentumiseen

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Toim. Kaisu Mononen 1, Outi Aarresola 1, 2, Pasi Sarkkinen 4, Jarkko Finni 3, Sami Kalaja 3, Asko Härkönen 4 ja Mikko Pirttimäki 2 TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Urheilijan polun valintavaiheen

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Valmentaja ja ohjaajakoulutus Suomen Miekkailuliitossa

Valmentaja ja ohjaajakoulutus Suomen Miekkailuliitossa Valmentaja ja ohjaajakoulutus Suomen Miekkailuliitossa Suomen Miekkailuliiton koulutusty öryhm ä 2008 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Versio...5 2 Valmentajakoulutus Suomessa...6 3 Koulutuksen laajuus,

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Lajinkehittämistyö: PÄÄTÖKSENTEKO SISÄPELISSÄ, Jani Komulaisen tapa toimia

Lajinkehittämistyö: PÄÄTÖKSENTEKO SISÄPELISSÄ, Jani Komulaisen tapa toimia Lajinkehittämistyö: PÄÄTÖKSENTEKO SISÄPELISSÄ, Jani Komulaisen tapa toimia Mikko Huotari PLVT9 Pesäpallon lajivalmentajatutkinto 2.4.2015 1. Johdanto 2. Tietoa ja ymmärrystä omasta taitavuudesta 2.1 Harjoittelu

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulutuksen perusteet ja tavoitteet 2. Koulutustaidot 3. Koulutusmenetelmät 3.1. Perinteiset koulutusmenetelmät 3.2. Etä- ja verkko-opetus 4. Koulutuksen

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot