Eurooppalaiset preanalytiikan ohjeet - Missä mennään? Jonna Pelanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalaiset preanalytiikan ohjeet - Missä mennään? Jonna Pelanti 28.8.2015"

Transkriptio

1 Eurooppalaiset preanalytiikan ohjeet - Missä mennään? Jonna Pelanti

2 Labquality Oy Yrityksen perustamisvuosi: 1971 Toimiala: Ulkoinen laadunarviointipalvelu kliinisille laboratorioille, suositukset, tutkimus- ja kehitystoiminta, koulutus. Liikevaihto 6 M, henkilöstöä 40 Omistajat: Suomen Kliinisen Kemian yhdistys Kuntaliitto Lääkäripalveluyritysten Yhdistys Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Sairaanhoitopiirit Suomen Lääkäriliitto Suomen Punainen Risti

3 Labquality Oy Labquality Oy on potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon laatua edistävä suomalainen palveluyritys. Yrityksellä on Suomessa noin 1600 asiakasta ja ulkomailla Tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat sairaaloiden laboratoriot, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot, diagnostiikkateollisuus, yliopistot, apteekit ja eläinlääkäriasemat. Yhteistyökumppaneina toimii yli 100 kemian ja laboratoriolääketieteen ja laatutyön asiantuntijaa.

4 Labquality Oy palvelukonseptit Ulkoiset laadunarviointikierrokset laboratorioille ja vieritestaukseen Kontrolli- ja referenssivalmisteet sisäiseen laadunvarmistukseen Seminaarit, kongressit, verkkokurssit ja muut koulutuspalvelut Sertifiointi -ja laadunarviointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollolle

5 Education-palvelut tarjoavat täsmäkoulutusta terveydenhuollon sektorille, asiakkaiden resurssit huomioiden ja myös kustannustehokkaasti Vieritutkimuspassit Käytännölliset, työntekijäkohtaiset verkkokurssit perusterveydenhuoltoon Labquality Days, Messukeskus Suomen suurin laboratoriolääketieteen kongressi Vuosittain 1000 osallistujaa Valtakunnalliset Vieritutkimuspäivät, Hotelli Paasitorni Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon yksiköille, jotka tekevät ja järjestävät vieritutkimuksia Vieritutkimuksilla tarkoitetaan pikatestejä ja mittauksia, joita tehdään lähellä potilasta ja laboratorion ulkopuolella Seuraava koulutustilaisuus Labquality Oy järjestää myös muita laatuun liittyviä kursseja ja seminaareja terveydenhuollon ammattilaisille

6 700 osallistujaa 60 näytteilleasettajaa Mukana myös merkittävä kansainvälinen luentosarja Laajenee nyt uusilla kokonaisuuksilla Laatu ja johtaminen Terveys 2020 Työhyvinvointi Lisäksi uutuutena vaikuttajapaneeli!

7 Eurooppalaiset preanalytiikan ohjeet - Missä mennään?

8 Before you start comparing your results you are convinced that your results are perfect

9

10 Cause of error Postanalytical 20 % Analytical 20 % Preanalytical 60 %

11

12 Preanalyyttisiä virhelähteitä Pre-pre Tutkimuksen valinta Tutkimuksen tilaaminen Potilaan esivalmistelu Potilaan tunnistus Potilaan valmistelu Näytteenotto Näytteen kuljetus Pre Näytteen vastaanotto Näytteen käsittely Fuugaus Jako Uudelleen labelointi Korkin poisto Kuljetus analyysiin Näytteen valmistelu analyysiä varten Näytteen säilytys

13 Näkyvät ja näkymättömät virheet Näkyvät virheet helppo löytää ja raportoida Väärät pyynnöt, virheet ajanvarauksessa, väärä putki, väärä putken täyttötilavuus, hemolyysi johtuen näytteenotosta, kuljetusviiveet, näyte kuljetettu väärään paikkaan etc. Näkymättömät, kriittiset virhelähteet Väärä potilaan tunnistus, potilas saanut väärät ohjeet näytteenottoa varten, virheet näytteenotossa, virheet näytteen esikäsittelyssä, virheet näytteen säiilytyksessä, virheet näytteen kuljetuksessa

14 Miksi preanalyyttinen vaihe niin virhealtis? Paljon vaiheita laboratorion hallinnan ulkopuolella Paljon eri henkilöitä prosessissa Eri koulutuksia Eri osaamistaso Yhteisiä toimintamalleja ei ole tai ei käytetä

15 Tilanne Euroopassa

16 Eurooppalainen preanalytiikan ryhmä tavoitteet (EFLM WG-PRE) Lisätä ymmärrystä preanalyyttisen vaiheen laadunhallinnan tärkeydestä Määrittää parhaat käytännöt sekä tuottaa suosituksia kriittisiin asioihin preanalyyttisessä vaiheessa Suunnitella ja validoida kyselyjä, joilla selvitetään tiettyjä toimintatapoja tietyissä preanalyyttisissä vaiheissa Tehdä kyselyitä käyttäen näitä valideja kysymyspatteristoja, jotta tämänhetkiset preanalyyttiset toimintamallit selvitetään Järjestää symposiumeja, workshoppeja, webinaareja ja koulutusta preanalyyttisestä vaiheesta ja siihen liittyvistä asioista Puheejohtaja Ana-Maria Simundic, Kroatia

17 Tilanne Euroopassa tällä hetkellä

18 Otteita Porton kongressista Unnecessary laboratory tests - a matter of concern? Tim Lang arvioitu että USAssa ja UKssa 20 % tarpeettomia testejä kuormittaa turhaan terveydehuollon resursseja ja potilasta (hinta!) suosituksia tekeillä, Minimum Retesting intervals (MRI)

19 Otteita Porton kongressista Mads Nybo: Harmonization of fasting requirements for blood sampling paikallisia/kansallisia suosituksia olemassa, mutta tarve on yhtenäistää käytäntöjä jotkut suoritukset perustuvat vanhoihin vuotta sitten tehtyihin tutkimuksiin viitealueet perustuvat usein aamunäytteisiin EFLM:n työryhmä tehnyt julkaisun, jossa suosituksia paastonäytteen ottoon (Clin Chim Acta May 15;432:33-7)

20

21

22 Otteita Porton kongressista Giuseppe Banfi: Physical activity as an important preanalytical variable Liikunta vaikuttaa useaan parametriin.

23 Otteita Porton kongressista Michael Cornes: The order of draw - myth or science? Stephen Church: Centrifugation - is there room for improvement?

24 Otteita Porton kongressista Mario Plebani: Preanalytical quality indicators. brain-to-brain ympyrä ISO 15189: implementation of quality indicators is a must Martina Zaninotto: Monitoring the time and temperature conditions of sample transport M, Zaninotto, Tasinato A, Padoan A, Vecchiato G, Pinato A, Sciacovelli L, et al "An integrated system for monitoring the quality of sample transportation." Clinical biochemistry 45 (9): Gunn B. B. Kristensen: External Quality Assessment Schemes for preanalytical phase How to conduct External Quality Assessment Schemes for the pre-analytical phase? Kristensen et. al. Biochemia Medica 2014; 24(1):114-22

25 Otteita Porton kongressista Kjell Grankvist: Results of the 2nd EFLM WG-PRE survey - compliance to the CLSI H3-A6 guidelines. Compliance of blood sampling procedures with the CLSI H3-A6 guidelines: An observational study by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) working group for the preanalytical phase (WG-PRE)

26

27 Otteita Porton kongressista Ana-Maria Simundic: Evidence based quality management of preanalytical phase TTP - total testing process Kaikki eri ammattiryhmät mukaan kehittämään laatua

28 EFLM:n työryhmä aktiivinen

29

30 Aiheesta kirjoitetaan paljon

31

32 Tilanne Pohjoismaissa

33 Preanalytical working group of the Nordic countries Gudmundur Sigthorsson (I) Gunn Kristensen (N) Jonna Pelanti (SF) Kjell Grankvist (S) Mads Nybo (DK) (ref.) Ensimmäisiä suunnitelmia Harmonisoitu paastonäyteajatus, Klinisk Biokemi i Norden Pitäisikö keskittyä kriittisimpiin ja useimmin tapahtuviinpreanalytiikan ongelmista (esim. Hemolyysi)

34 Miten tästä eteenpäin?

35 Standardi ISO Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence (ISO 15189:2012): Interlaboratory comparison programme(s) chosen by the laboratory shall, as far as possible, provide clinically relevant challenges that mimic patient samples and have the effect of checking the entire examination process, including pre-examination procedures, and postexamination procedures, where possible.

36 Standardi ISO Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence (ISO 15189:2012): External quality assessment providers should, as far as possible, provide clinically relevant challenges that mimic patient samples and have the effect of checking the entire examination process, including pre- and post-examination procedures.

37 Standardi ISO A4: Some EQA programmes assess performance of preanalytical and post-analytical phases of testing, as well as the analytical phase. In such EQA programmes, the nature of the proficiency test item may differ significantly from that used in traditional proficiency testing schemes. The proficiency test item may be a questionnaire or case study circulated by the EQA provider to each participant for retun of specific answers. Alternatively, pre-analytical information may accompany the proficiency test item, requiring the participant to select an appropriate approach to testing or interpretation of results, and not just to perform the test.

38 Ways of doing preanalytical EQA Kristensen et al., 2014 Kerätään tietoa laboratorioiden preanalytiikan prosessista Oikeita näytteitä, joissa jotain preanalyyttistä vikaa Kerätään tieto miten vaikuttaa tuloksiin Kysytään laboratorioilta oikeita virhemääriä ja suhteutetaan nämä laatuindikaattoreihin

39 Nykyinen EQA Näyte Lopullinen raportti Analyysi Statistiikka Tulosten raportointi

40 Total process EQA PrePre- ja Preanalytiikka Näyte Lopullinen raportti Analyysi Statistiikka Tulosten raportointi Post- ja PostPostanalytiikka

41 Postanalytics Analytics Preanalytics TOTAL PROCESS EQA

42 Labqualityn preanalytiikan kierrokset Tarkoitus Kaikille terveydenhuollossa työskenteleville Opettava näkökulma Otetaan selvää mitkä ovat parhaat käytännöt Näytteet - caset Kirjalliset caset Kuvia, videoita Mahdollisesti näyte, jossa häiritseviä tekijöitä Tulokset Kysymyksiä caseihin liittyen Alasvetovalikot, joissa vaihtoehdot

43 Labqualityn preanalytiikan kierrokset Raportti Jaetaan tulokset ammattiryhmiin (laboratoriohenkilökunta, sairaanhoitajat, lääkärit ) Voi verrata tuloksia organisaation sisällä Kansallinen ja kansainvälinen vertailu Kierroksilla suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita Opetuksellisuus Heikkoudet prosesseissa ja ohjeistuksessa esiin Parhaat käytännöt esiin Tiedon lisääminen, osaamisen lisääminen Objektiivista dataa preanalyyttisen vaiheen tilasta omassa organisaatiossa

44 Labqualityn preanalytiikan kierrokset 7800 Preanalytiikka, kliininen kemia 7801 Preanalytiikka, näytteenotto ja vieritutkimukset 7802 Preanalytiikka, mikrobiologia 7803 Preanalytiikka, verikaasulaitteet Halpoja kierroksia Yhdellä tilauksella 5 vastausta Kaksi kierrosta kutakin vuosittain

45 Miten haastaa laboratoriot?

46

47 Real preanalytically challenging samples

48 YHTEENVETONA?

49 Mihin tulee tähdätä? Whole process EQA / total process EQA / brain-to-brain EQA Preanalytiikka ja postanalytiikka kumpikin osaksi laadunarviointia Tähtäimessä erilaisia eurooppalaisia suosituksia preanalytiikan eri kohtiin Evidence based laatu preanalytiikkaan, yhteiset käytännöt

50 Mitä tarvitaan, jotta preanalytiikkaan saataisiin yhtenevät käytännöt Yhteisiä standardeja, toimintamalleja, yhteinen näkemys Paastonäytteenotto Putkien korkkivärien yhtenäistäminen Koulutusta, koulutusta, koulutusta Vertailu toisiin Ulkoinen laadunarviointi sisältämään koko prosessi

51 Preanalytiikka ei ole vain metrologiaa avan hyvin paljon lääketiedettä!

52 Jonna Pelanti

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti. 33 17. vuosikerta 2 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen Labqualityssa - käytännön esimerkkejä

Toiminnan kehittäminen Labqualityssa - käytännön esimerkkejä Labquality Days 06.02.2014 Mia Lindström Toimitusjohtaja Labquality Oy Toiminnan kehittäminen Labqualityssa - käytännön esimerkkejä 1 Labquality Oy Labquality Oy on potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Certest. Helppokäyttöiset ja luotettavat pikatestit ulostenäytteestä maha-suolikanavan vaivojen diagnoosin tueksi lapsille ja aikuisille

Certest. Helppokäyttöiset ja luotettavat pikatestit ulostenäytteestä maha-suolikanavan vaivojen diagnoosin tueksi lapsille ja aikuisille 3 2012 Certest Helppokäyttöiset ja luotettavat pikatestit ulostenäytteestä maha-suolikanavan vaivojen diagnoosin tueksi lapsille ja aikuisille Veriviljelyn patogeenit 90 minuutissa PNA FISH Yksinkertainen

Lisätiedot

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go 4 2011 QuikRead go CRP -vieritestauslaite nopea laadukas helppokäyttöinen liitettävä Liitä ja hallitse vieritestauslaitteita MCS-POCT -etähallintajärjestelmällä laitevalmistajasta riippumaton ratkaisu!

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb.» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys

Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb.» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys 4 2015 Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys Kompakti nykyaikainen CRP- ja INR-analysaattori Eurolyser Cube

Lisätiedot

LAATUPALA. Hammashoitolan hyvät käytännöt. Potilasturvallisuus on pinnalla. Arviointi osana laadunhallintaa. Sikiöseulontojen uudistus tarpeen

LAATUPALA. Hammashoitolan hyvät käytännöt. Potilasturvallisuus on pinnalla. Arviointi osana laadunhallintaa. Sikiöseulontojen uudistus tarpeen LAATUPALA Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuverkoston tiedotuslehti 3 2005 Hammashoitolan hyvät käytännöt Vantaan Martinlaakson suun terveydenhuollossa toteutetaan laatutyötä käytännönläheisesti. Martinlaakson

Lisätiedot

PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen

PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2008 PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen Riittaliisa Aikkila, Henri Kivelä,

Lisätiedot

Vain yksi on nopein! QuikRead go. CRP CRP+Hb hscrp+hb Strep A. Laaja testivalikoima. Kysy lisää!

Vain yksi on nopein! QuikRead go. CRP CRP+Hb hscrp+hb Strep A. Laaja testivalikoima. Kysy lisää! 4 2013 Vain yksi on nopein! QuikRead go CRP CRP+Hb hscrp+hb Strep A Laaja testivalikoima. Kysy lisää! Oikea hoitopäätös minuuteissa Uudella Microsemi CRP -analysaattorilla perusverenkuva ja CRP samasta

Lisätiedot

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA Mervi Leskinen ja Arja Siltalahti Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS LAB- VANTAGE LIMS-JÄRJESTELMÄLLÄ

LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS LAB- VANTAGE LIMS-JÄRJESTELMÄLLÄ LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS LAB- VANTAGE LIMS-JÄRJESTELMÄLLÄ LabVantage LIMS-järjestelmän käyttöönotto Piia Hiltunen Opinnäytetyö Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala Liiketalouden

Lisätiedot

Preanalyyttisestä näytteenkäsittelystä täysautomaatioon kliinisen kemian laboratoriossa: prospektiivinen tutkimus

Preanalyyttisestä näytteenkäsittelystä täysautomaatioon kliinisen kemian laboratoriossa: prospektiivinen tutkimus Preanalyyttisestä näytteenkäsittelystä täysautomaatioon kliinisen kemian laboratoriossa: prospektiivinen tutkimus FM Maria Puustinen Lisensiaattityö Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kliininen kemia

Lisätiedot

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Näytön aika. Using EDTA as an anticoagulant for ESR to replace citrate

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Näytön aika. Using EDTA as an anticoagulant for ESR to replace citrate 93 17. vuosikerta 4 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY

VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2010 Ninni Luusua & Maria Lyly VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland 2 2012 Vain yksi on nopein QuikRead go CRP Made in Finland Verikaasutulokset 35 sekunnissa ph pco 2 po 2 so 2 cthb FO 2 Hb FCOHb FMetHb FHHb FHbF ck+ cna+ cca2+ ccl- cglu clac ctbil 17 parametria 35 sekunnissa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Laatujärjestelmän viitekehyksen suunnittelu terveysteknologian teollisuudessa

Laatujärjestelmän viitekehyksen suunnittelu terveysteknologian teollisuudessa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Laatujärjestelmän viitekehyksen suunnittelu terveysteknologian teollisuudessa Merja Kreivi-Kauppinen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä

Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä Kirsi Hiltunen Helka Kekäläinen (toim.) Benchmarking korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä Laadunvarmistusjärjestelmien benchmarking-hankkeen loppuraportti KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

Askel kohti laadukkaampaa sisäistä tarkastusta Sivu 8

Askel kohti laadukkaampaa sisäistä tarkastusta Sivu 8 SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2013 Askel kohti laadukkaampaa sisäistä tarkastusta Sivu 8 COSO uudistui Sivu 6 Työelämän kehittäminen paras lääke työurien pidentämiseen Sivu 14 2/2013 3 4 5 6 7 8 10 12

Lisätiedot

Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla

Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla Työn organisoinnin uudet mahdollisuudet terveysalalla METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA D: TYÖPAPERIT 2 Eija Grönroos, Riitta Lumme, Leila Sorakari-Mikkonen, Kaarina Pirilä & Elina Eriksson

Lisätiedot

POC-suositus. - Laboratorionäkökulma

POC-suositus. - Laboratorionäkökulma POC-suositus - Laboratorionäkökulma apulaisylikemisti, dosentti HUSLAB Sisältö Tulevaisuuden visioita missä ollaan ja minne mennään? Laboratoriotestien valinta, tekotapa ja tekopaikka edut ja haitat Säädökset

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus Nettityöpapereita 21/2011 Barbro Marin Tutkimusrahoitusprosessin kuvaus ja kustannuserittelyn laatiminen tutkimusrahoituksen hakua varten Esimerkkinä Kelan tutkimusrahoitus Kelan tutkimusosasto Kirjoittaja

Lisätiedot

Sisäinen konferenssi 22.8.2014

Sisäinen konferenssi 22.8.2014 Sisäinen konferenssi 22.8.2014 8.40 9.10 Kahvi (Pripoli) 9.10 9.15 Konferenssin avaus (Pripoli) 9.15 9.45 Kuuslankun retroarvo digipelien nostalgisoituminen / Jaakko Suominen, Turun Yliopisto (Pripoli)

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot