TJTSE54 Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TJTSE54 Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa"

Transkriptio

1 TJTSE54 Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa Prof. Jukka Heikkilä Elektroninen liiketoiminta Tietojenkäsittelytieteiden laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto tel:

2 TJTSE54 v Tietojärjestelmien haasteet Monikanavaisen liiketoimintamallin mukainen toiminta Kuvaaminen, tapahtumanhallinta ja sessionhallinta Integrointi olemassaoleviin järjestelmiin (Peten kurssi) Integrointi sisäisiin ja ulkoisiin tietojärjestelmiin Ohjelmistoarkkitehtuuri ja komponentit Kuvausten ja versioiden hallinta Järjestelmän suunnittelun haasteet prosessi (suunnittelu ja käytönaikainen kehittäminen) kuvaaminen johtaminenjaarviointi Demot 2

3 IT-vallankumoukset (Gartner Group, 2004a) Sulautettu liitettävyys Looginen liitettävyys Fyysinen liitettävyys Henkilökoht.tietokoneet Keskustietokoneet

4 Arvoketjuintegraatio Elektroninen liiketoiminta Liiketoiminnan uudelleenmäärittely Tehokkuus/ Sisäiset tietojärjestelmät Lokaali hyväksikäyttö Sisäinen integraatio Prosessin uudelleenmäärittely Verkoston uudelleensuunnittelu Arkkitehtuurit, sisäinen toimintojen integrointi Toimistoautomaatio/ lokaali tietojärjestelmätuki toiminnoittain Strateginen positionti Lokaali prosessien määrittely / BPR 4

5 Kertaus: Integraattorille hommia? (esim. IBM extranet -konsepti) Business Value Business Strategy + Process E-Commerce Services Knowledge Management Suppliers SCM ERP CRM Customers Outsourced development, operation, security, etc. Business Intelligence Enablement Services Web + IT Integration Technology Value E.g. data mining I.e., tailoring 5

6 Kertaus: Monikanavamalli TV set CATV DVB Kiinteä pääte PSTN, ISDN, xdsl Gateways? Router GSM, GPRS, UMTS Mobiilipääte Muut oheis- laitteet (maksut,, ID, tulostimet, WLAN, LON) Router Router Portaalit Router IP-Network (IPv6) Router Palvelun tuottajat

7 Kertaus: 3-tier arkkitehtuuri 7

8 Service oriented architecture and web services is claimed to be the next general ICT trend (Gartner) Adoption Rate Mainframe Structured Programming (1970s) Client / Server 4GL (1986) Object Oriented Programming (1980s) Time CORBA (1992) ERP Web COM/DNA (1997) Netscape (1994) J2EE (2000) SOA /Web Services 8

9 Olemassa oleva infrastruktuuri Tj:t on kehitetty eri tarkoituksiin eri tavoittein eri näkökulmien intressit mielessä viisi arkkityyppiä

10 Arkkityypit arvoketjussa 3. Support activities / functions 4. Inbound logistics Infrastructure Management / Personnel administration R&D and Innovations Purchasing Production Outbound logistics Basic activities/functio ns Marketing & Sales Service Valueadded 5.??? 10

11 1. Automatisoidut toiminnot Selkeä, määrämuotoinen kohde (esim. kirjanpito, laskutus, henkilöstöhallinto, varastonvalvonta) Vertikaalinen toiminnon näkemys liiketoimintaan Tavoitteet: kustannusten karsiminen kapasiteetin lisäämien virheiden vähentäminen kommunikointi tietokannan välityksellä Ongelmia: tietojärjestelmä ei kata kaikkea, poikkeuksien käsittely hankalaa hidas kehittää, nopea ostaa -> riippuvuus toimittajasta tietojen pilaantuminen (degeneroituminen) jämähtäminen ja puutuminen informaatio- ja päätöksentekokustannukset kasvavat helposti

12 2. Työkalupakki Osaavan käyttäjän tuottavuusvälineistö Yksittäisen käyttäjän näkökulma Tavoitteet: oman tuottavuuden parantaminen ja järkiperäistäminen osaavissa käsissä lisätuottavuutta yhteensopivuus: työn joustava jakaminen ja organisointi tietojärjestelmien tilkkiminen joustavilla työkaluilla Ongelmia kokonaisuus unohtuu helposti kustannukset karkaavat versionhallinta lyhyt elinkaari ylimielisyys ja osaamattomuus tuen tarve kasvaa korkeat koordinaatiokustannukset

13 3. Ryhmätyön ja org.muistin tuki Ryhmänvälineistöajastajapaikastariippumattomaan (etä-)työskentelyyn (esim. työkalut, rakenteiset dokumentit ja kommunikaatio) Ryhmän näkökulma yhteisen tuloksen tekemiseen Tavoitteet: Asiantuntemuksen kertymisen tukeminen Ideasta markkinoille kuluvan ajan lyhentäminen Yhteistyön ja koordinaation parantaminen (myös organisaatioiden välillä) Työn kehittäminen Ongelmia Työläitä kehittää ja ottaa käyttöön Monimutkainen, osin epäluotettava tekniikka Työskentelytapojen oppiminen ja poisoppiminen Yhteensopivuus muihin tietojärjestelmiin

14 4. Liiketoimintaprosessin kehittäminen Asiakaslähtöinen keskittyminen olennaiseen (esim. SAP, BAAN, PeopleSoft, IBS, Visma yms. räätälöitävät ohjelmistopaketit) Palvelu- ja tuotantoprosessi asiakkaan saaman lisäarvon näkökulmasta Tavoitteet: Toimintojen yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen Vastuiden siirtämisen vähentäminen Tuotteen/palvelun läpimenoajan lyhentäminen Laadun ja toimitusvarmuuden parantaminen Ongelmia: Kivuliaita muutosprosesseja Hitaita toteuttaa Riskialttiita Liiallinen laihduttaminen

15 Liiketoimintaprosessin suunnittelun periaatteita Määrittele prosessille aina asiakas ja omistaja (=vastuu) Yksinkertaista vastuunsiirtoja vähemmälle Koordinoi prosesseja älä tuloksia Tiedot järjestelmään siellä missä ne syntyvät Älä jätä asiakasta odottamaan Kaikki aktiviteetit eivät ole prosesseja, vaan ne suoritetaan jonkun ylläpitämiseksi tai estämiseksi Johtaminen Valvonta Seuranta Päivystys 15

16 TJ:n bisnes arvon muodostumien (Mooney et al., 1996) Organization Environment Information Technology Competitive Environment Processes Realm - operational - management Automationamational Infor- Effects Effects Transformational Effects Business Value in order to gain from IT development, implementation and learning takes time networked production -more complex processes networked globalisation - information imperfections vanish? Less control - more persuasion and incentives 16

17 5. ebusiness Asiakkaan/toimittajan kohtaaminen tietojärjestelmässä (esim. WWW-kauppapaikat, supplywebit) Liiketoiminnan näkökulma Tavoitteet: Keskittyminen liiketoiminnan tukemiseen Lisäarvoa asiakkaalle Asiakaskontaktin hallinta Asiakkaasta tietojärjestelmän käyttäjä Ongelmia Liiketoimintariski ja tietojärjestelmäriskit yhdistyvät samassa hankkeessa Yksi markkinointi-/jakelukanava lisää Maailmanlaajuiset markkinat globaali kilpailu ja erilaiset markkina-alueet

18 Ansaintalogiikka? Tavoitellaanko kustannussäästöjä? tuottavuutta? asiakkaan sitouttamista? uusia markkinoita? Verkkoliiketoiminta on bisnestä, maksu osallistumisesta (kynnysraha) näkyvyydestä (bannerit, sponsorointi) kauttakulusta (portaali, agentti) kaupoista(provisiot) kauppapaikasta perustamisesta käytöstä muutoksista 18

19 Sources of value creation in e- business (Amit & Zott, 2001) 19

20 20

21 Miten 5. sopii yhteen 1-4:n kanssa? Esim. std-kaupankäynnin vaiheet ja poikkeukset? Ostaminen Tarjous / vastatarjous Tilaus Tilausvahvistus Toimitus Maksaminen Valittaminen Reklamaatio Palautus Hyvitys Esim. vaikutus asiakassuhteeseen ja maksamiseen Mitätehdään? peritään, lykätään, tyrkytetään luottoa? Mitä ei saa tehdä ja mitä tekemättä jättäminen tarkoittaa? 21

22 Keskeiset kysymykset: Asiakkaan prosessin välittyminen suunnitelmaan Miten saada oikea tieto ja kuvata se? Mistä tietoa asiakkaan ongelmasta/sykleistä sitoumukset Käsikirjoituksen puutteet kauppapaikat, huutokaupat, pörssit, yhteisostaminen Eri osapuolten järjestelmien integroiminen palvelemaan asiakkaan prosessia Miten hallita transaktioita? Teknisesti Pystytäänkö implementoimaan nopeasti ja tehokkaasti mitä tehdä itse, mitä ostaa ulkoa? millä ansaintalogiikalla pitääkösopimus 22

23 Asiakaskontaktit tuotesuhteen aikana (c.f. Ives, 1999) Omistaminen/ palvelutapahtuma - kokoaminen/asennus käynnistäminen - koulutus - käyttö/kulutus -seuranta - huolto/muutokset - päivitykset - tarviketäydennys Hankkiminen - myyntikanava? - tilaaminen -maksaminen - toimitusseuranta - vastaanotto Tarpeet - e.g. AIDA Internet ei ole vain kanava muiden rinnalla, sillä ne on integroitava asiakkaiden tarpeita kokonaisuudeksi! Hylkääminen? - reflektointi - palauttaminen - edelleenmyynti -kierrätys 23

24 Asiakkaan palaute ja totuttaminen - dokumentointi ja poikkeukset korostuvat Poikkeusten käsittelyä yhdessä asiakkaitten /käyttäjien kanssa Ownership Acquisition Retirement Persuasion Abstraktien prosessien kehittämistä organisaatiorajat ylittävässä toimintaverkostoss a 24

25 Edellisestä: oppimisen Tarvittavat tukijärjestelmät neuvonta- ja opastuspalvelut analyysit käyttäytyminen, asenteet, arvio suorituskyky proaktiivinen tuki Mahdollistavat tärkeys Kokemuksesta oppiminen (palautemekanismit) dokumentointi, seuranta, reflektointi; es UIS, odotukset) Korjaamisen ennakoiminen (suunnittelu) ennakointi, varautuminen ja uudet ratkaisut; best practices) Oppimisen motivointi ja mahdollistaminen (edellytysten luonti) organisointi - ilmapiiri, valta, vastuu ja kannustimet 25

26 Yksittäinen liiketoimi... (c.f. Kambil & Van Heck, 1998) 26

27 Geneerinen kaupankäyntiprosessi (Basic Trade Processes) Etsintä Arvottaminen mekanismeja ostamisesta huutokauppaan Logistiikka Maksaminen Autentikointi, kiistämättömyys ja sopimuksen täyttäminen osapuolten varmistaminen kaupan kohteen ja maksun hyväksyminen 27

28 Liiketoimen erityispiirteet (Trade Context Processes) Tuotteen ja palvelun esittäminen miten tuote kuvattava (vrt. lenkkimakkara vs. auto vs. asunto) on kuvattavissa Legitiimisyys validin liiketoimen muoto, vaikutukset muihin (es. Kiinteistökauppa, digitaalinen materiaali) Vahvistaminen sitoumukset, kannustimet, kiellot, sanktiot (esim. aiesopimukset) Riitojen ratkaisu sovittelu, välimiesoikeus, käräjät kuluttajansuoja 28

29 Monikanavamallin perusta - kanavat (c.f. Heikkilä et al., 1998, ks. myös Haapanen & Vepsäläinen, 2000) R a w m a t e r i a l s Suostuttelu Rahoitus Sitoumukset Toimitus Production Wholesale Retail C o n s u m p t i o n 29

30 Toimialan toimitusketju Internetissä kuluttaja = kuka tahansa! R a a k a - a i n e e t Suostuttelu Rahoitus Sitoumukset Kuljetus K u l u t u s Tuotanto Tukku Vähittäiskauppa 30

31 Neljä eriytyvää kanavaa liiketoimen käsittelyyn Suostuttelu - brandien luonti tuoteinformaatio, myynnin edistäminen, PR, asiakkaan elinkaaren hallinta, palaute Rahoitus - etukäteismaksamisen haittojen minimointi maksuliikenne, luototus, takaukset/vakuudet, riskien hallinta, chargeback Sitoumukset - luottamus keskeistä lumeshoppailussa liiketoimen luotettava dokumentointi: osapuolten tunnistaminen, sopimusten säilytys ja kiistämättömyys, vastuut, reklamaatiot, riidat, takuut jne. Toimitukset - logistiikka kaiken takana lisäarvopalvelut, kuljetukset, varastointi, huolto, kierrätys, hävittäminen 31

32 Miksi neljä kanavaa? Tehokkuus ja ydinosaaminen esim. markkinointi, rahoitus, sopimukset, kuljetus Asiakkaista eri ilmentymät esim. asiakasnro, tilinro, liiketoimen nro, katuosoite Toimijoiden roolit ja vastuut mediatalo, luotottaja/vakuuttaja, uskottu osapuolit, koordinaattori Eriytynyt lainsäädäntö ja kuluttajasuoja sopimusoikeus, rahoitus, tuotevastuu, kuljetuslainsäädäntö, kuluttajansuoja, jne. Erikoistuneet tietojärjestelmät ja organisaatiomuodot Erikoistuneet koulutus- ja tutkimustraditiot 32

33 Tuottajan ja asiakkaan vaikutusmahdollisuudet (c.f. Heikkilä et al., 1998) T u o Tuote t -vaihe a n t o Suostuttelun kanava Rahoituksen kanava Sitoumusten kanava K u l Asiakas u t -vaihe u s Toimituksen kanava 33

34 Industry stakeholders? (c.f. KesMed, 1999) Owners/VCs Logistics Suppliers/ partners Us Customers Retailers IPR owners Public administration Operator/ ISP/eProvider Capabilities for integration & digital convergence? Incentives (including sanctions, changes of power)? 34

35 Toimintamallien kypsyttäminen ja vieminen markkinoille (http://www.e-factors.net/) Thematic priorities Technical Individual Organisation Industry Society Generic business model framework consisting of Spatio-temporal temporal dimension components /categories across all levels (i.e., thematic priorities). ). The components consist of detailed factors relevant to business models. The set of factors may vary depending on the case study Special attention is paid to capital market 35

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät

Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät 24.01.2003 Jari Penttilä (jari.penttila@titu.jyu.fi) Luennon sisältö 1 E-factors projektin esittely. 2 Elektronisen liiketoiminnan/liiketoimintamallien

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMEN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORILLA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMEN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORILLA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 65 (joulukuu 2003) SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMEN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORILLA Ari

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere Professori, KTT Tietoliikenne, Sulautetut järjestelmät Epanet, Seinäjoki Vaasan yliopisto Puh: 029

Lisätiedot

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan

Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Toimittaneet Pirjo Järvelä ja Markku Tinnilä Digitaalisen median raportti 1/00 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan LTT-Tutkimus Oy Elektronisen kaupan instituutti

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN VAIKUTUKSET SUURTEN ENERGIAYHTIÖIDEN MYYNTITOIMINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN VAIKUTUKSET SUURTEN ENERGIAYHTIÖIDEN MYYNTITOIMINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN VAIKUTUKSET SUURTEN ENERGIAYHTIÖIDEN MYYNTITOIMINTAAN Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut

Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Projektikatsaus 2007 ONE Oyj Myllykoski Paper Oy Elematic Oy Ab Halton Oy Teleste Oyj ABB Oy orelase Oy Makron Oy Empower Oy Kemppi Oy M-real

Lisätiedot

TUOTTEEN ELINKAARENAIKAINEN TIEDONHALLINTA PALVELUKESKEISEN ARKKITEHTUURIN AVULLA

TUOTTEEN ELINKAARENAIKAINEN TIEDONHALLINTA PALVELUKESKEISEN ARKKITEHTUURIN AVULLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto TUOTTEEN ELINKAARENAIKAINEN TIEDONHALLINTA PALVELUKESKEISEN ARKKITEHTUURIN AVULLA Ohjaaja: Lehtori Jorma Papinniemi

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Toimittajan kehittäminen Salo, 21/3 2014 Kalle Väänänen, Vesa Kilpi Turun kauppakorkeakoulu KEVÄÄN OHJELMA Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti 14.2.2014

Lisätiedot

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät Tatu Mattsson Toiminnanohjausjärjestelmät Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (amk) Auto- ja kuljetustekniikka Opinnäytetyö 2.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Tatu Mattsson

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 2 Projektin synty Projektin synty osuuden - tavoite Projektin synty -osuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä kuva siitä, mitä tapahtuu ennen projektin

Lisätiedot

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa

Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2314 Kai Häkkinen Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2314 Hankintatoimen ulkoistus metalliteollisuudessa Kai Häkkinen VTT Industrial

Lisätiedot

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Miia Martinsuo hyväksytty tarkastajaksi Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.3.2014 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET 42 uusien teknologioiden luomat mahdollisuudet 3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET Tässä luvussa tarkastellaan tulevaisuuden kehityssuuntia teknologian näkökulmasta. Esitys ei ole tarkkuudeltaan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA JA CRM: SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA JA CRM: SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT 27.3.2007 Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen 90673K Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielmaseminaari SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA JA CRM: SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT Jaana Kupiainen

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

ERP, PDM, PLM. AS-116.3110 Teollisuuden tietojärjestelmät Ilkka Seilonen

ERP, PDM, PLM. AS-116.3110 Teollisuuden tietojärjestelmät Ilkka Seilonen ERP, PDM, PLM AS-116.3110 Teollisuuden tietojärjestelmät Ilkka Seilonen Luennon sisältö Toiminnanohjaus (ERP) Toiminnanohjauksen liiketoimintaprosessit Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä) Tuotetiedon

Lisätiedot

Asiakkuudenhallinta toimitusketjussa

Asiakkuudenhallinta toimitusketjussa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Kevät 2012 Asiakkuudenhallinta toimitusketjussa Customer relationship management in

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta LOGNET OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ PK-YRITYSTEN LOGISTIIKKATEHTÄVIIN POHJOIS-SUOMESSA Ira Ahlstrand KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA SAATTEEKSI Kuljetusyritysten mahdollisuudet

Lisätiedot