VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KEITTIÖ-, SIIVOUS- JA PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KEITTIÖ-, SIIVOUS- JA PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KEITTIÖ-, SIIVOUS- JA PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut RukSi pyytää tarjouksia suojavaatteista keittiö-, siivous- ja päiväkotihenkilöstölle. Suojavaatteiden käyttäjiä on n Hankinnan arvo Hankinnan arvoksi on laskettu n /vuosi ja n / koko sopimuskausi, mukaan lukien optiovuodet. Yleistä tarjouspyynnöstä Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu tämän tarjouspyynnön ehtoihin. Kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Toimittajaksi valitaan yksi kokonaisvastuullinen toimittaja. Mikäli sellaista toimittajaa ei löydy, jonka valikoimista löytyy kaikki tarvittavat suojavaatemallit, voidaan hankintakilpailutus keskeyttää. Tarjoajan tulee pystyä toimittamaan ruoka-, siivous- ja päiväkotihenkilökunnan käyttöön tarkoitettuja ja määriteltyjä suojavaatteita. Pyrimme keskitettyyn toimitukseen ja yhteen toimittajaan. Valitsemme myös varatoimittajan. Varatoimittaja tulee kyseeseen, mikäli päätoimittajan kanssa solmittu sopimus purkautuu. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan suojavaatteet kahden kuukauden aikana tilauksen saatuaan. Mikäli tuotteen toimitus viivästyy yli kahdella kuukaudella tilauksesta, kirjataan siitä virhe. Viidestä virheestä aiheutuu sanktiomaksu. Tarjousvertailun helpottamiseksi tulee tarjoajan toimittaa lomakkeet sekä paperiversiona että pyydettäessä myös sähköpostin liitetiedostona.

2 2 Tarjousliitteessä on tuotteiden ominaisuudet yksilöity niin tarkoin ja ehdottomat vaatimukset asetettu niin korkeiksi, että valintaperusteena käytetään pelkästään hintaa. Tarjousasiakirjoihin ei saa lisätä mitään muuta materiaalia kuin tarjouspyynnössä pyydetyt asiakirjat. Sopimuskausi Sopimuskausi on kolme vuotta ajalla Sopimusta voidaan jatkaa ostajan ja toimittajan yhteisellä sopimuksella yksi + yksi vuosi, enintään saakka. Hankintamenettely Hankintamenettelynä on avoin menettely. Tarjouskilpailu on avoinna kaikille tarjoajille, joilla on tekniset ja taloudelliset edellytykset hankinnan toteutukseen. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on annettu hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa ja Valkeakosken kaupungin kotisivuilla osoitteessa Valintaperuste Valintaperusteena käytetään halvinta hintaa. Hinnat tulee merkitä oheiseen liitteeseen (liite 1). Yhdelle riville saa laittaa vain yhden hinnan. Lisätietoja voi antaa erillisellä liitteellä. Mikäli hintaliitteisiin on merkitty muuta, kuin pyydetyt asiat, tarjous hylätään. Tarjoaja voi tarjota vain yhden tuotteen kutakin pyydettyä mallia kohti. Osatarjoukset Vaihtoehtoisia ja osatarjouksia ei hyväksytä. Vähimmäisvaatimukset: Tuotteiden tulee olla laadukkaita ja niiden tulee soveltua ammattikäyttöön. Suojavaatteiden laatuvaatimuksina edellytämme myös liitteessä 1 vaadittuja ominaisuuksia. Pesuohjeet tulee olla kiinnitettynä jokaiseen tuotteeseen. Suojavaatteiden tulee kestää normaali vesipesu. Kankaiden tulee olla kestäviä. Materiaalien tulee olla sellaisia, ettei silitystä tarvita. Kankaat eivät saa nyppyyntyä. Kankaiden värienkestävyyden pesuissa tulee olla hyvä. Kankaat eivät saa sisältää värijäämiä, kemikaaleja eikä myrkyllisiä aineita. Ompeleiden kestävyys, ompelutyön jälki sekä nappien kiinnitys tulee olla erinomainen. Toimittajan, suojavaatteiden valmistajan ja toimittajan mahdollisesti käyttämän alihankkijan on toimittava eettisiä periaatteita noudattaen. Tarjoaja, valmistaja tai alihankkija eivät käytä lapsityövoimaa missään

3 3 tuotantoketjun vaiheessa, kuten raaka-aineiden tuottamisessa, tuotteiden valmistuksessa, logistiikassa eikä muissakaan osa-alueissa. Kaikkien nappien tms. tulee olla nikkelivapaita. Suojavaatteet toimitetaan suoraa toimipisteisiin ilman erillisiä toimitus- ja pakkauskuluja. Toimipisteitä on n. 40. Kaikista tarjottavista tuotteista on toimitettava, kuvat, kangasnäytteet, tuote- ja materiaalitiedot sekä pesuohjeet liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi tarjouksen mukana tulee toimittaa tarjoajan ajantasainen tuotekuvasto hinnastoineen. Tarjoajien tulee toimittaa tarjouksenpyytäjän pyynnöstä tarjoamistaan suojavaatteista mallikappaleet. Mallikappaleet pyydetään vain tarjousten vertailuun päässeiltä tarjoajilta. Toimittajalla tulee olla saatavana suojavaatteita laajasti eri kokoluokissa. Tilaajalle tulee varata mahdollisuus tutustua toimittajan toimintaan ja mallistoon. Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjous hylätään. Tarjoajan tulee liittää mukaan tarjoukseen seuraavat asiakirjat: tiedot ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverorekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä todistus maksetuista veroista ja mahdollisista veroveloista vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta vahvistetut tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta Asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia. Tarjouksen liitteenä tulee olla ympäristölainsäädännön toteutumisesta dokumentti täytettynä yritystietolomake, liite 4 Hinnat Tarjoukset pyydetään tekemään tarjouspyynnön suojavaatetaulukkolomakkeelle (liite 1) ja hintatiedot jätetään lomakkeissa pyydetyllä tavalla nettohintoina ilman arvonlisäveroa. Samalla lomakkeella pyydetään ilmoittamaan puuvillan alkuperämaa, vaatteiden valmistusmaa, pesuohjetiedot ja mahdolliset liitetiedot. Yhdelle riville saa laittaa vain yhden hinnan. Tarjoajan on annettava hinta kaikille liitteessä 1 pyydetyille tuotteille. Tarjouksen antaja voi jättää vain yhden tarjouksen. Taulukko tulee laskea valmiiksi. Tarjoajan laskee kunkin tuotteen osalta yhden vuoden kokonaisostohinnan. Tarjoaja kertoo arvioidun vaatemäärän tarjoamansa tuotteen yksikköhinnalla ja merkitsee vuoden ostohinnan numeroituun (1-10) sarakkeeseen. Lisäksi tarjoaja laskee sarakkeiden yhteissumman sivun 2 yhteissummakohtaan.

4 4 Tarjouskilpailun voittaa yhteissummaltaan halvimman tarjouksen jättäjä. Tarjoaja sitoutuu siihen, että sopimushinnat sopimuskauden aikana eivät ole korkeampia kuin tuotteiden mahdolliset kampanjahinnat. Laskutus-, tilinhoito-, pientoimitus-, toimitus- pakkaus- tms. lisiä ei hyväksytä. Tarjoaja on vastuussa hintaliitteen ja yhteenlaskun tuloksen oikeellisuudesta. Muille lomakkeille tehtyä tarjoushinnoittelua ei oteta huomioon. Lomakkeita ei saa mitenkään muuttaa. Hintojen tulee olla kiinteät asti. Hintojen tulee olla sama myös yksittäisten kappaleiden tilauksissa. Hinnat tulee ilmoittaa 2 desimaalin tarkkuudella. Optiot Optioajalle tehdään uusi sopimus. Optioajalle tehtävän sopimuksen edellytyksenä on, että hinnat eivät nouse 2 % enempää optiokauden alkaessa verrattuna annetun tarjouksen hintoihin eivätkä hinnat saa nousta 2 % enempää optiokauden aikana. Maksuehto Sanktio Maksuaika 30 päivää/netto. Viivästyskorko on korkolain 4 :n mukainen.. Mikäli tarjoaja tekee vuoden sisällä viisi virhettä, jotka tarjouksen saaja kirjallisella reklamaatiollaan tarjouksen antajalle ilmoittaa, tulee voimaan sanktiomaksu 500 euroa. Mikäli tilaaja joutuu vuoden sisällä tekemään kuusi kirjallista reklamaatiota, niin seitsemännestä reklamaatiosta sopimus raukeaa ja valitsemme kilpailutuksessa toiseksi tulleen toimittajaksi tai kilpailutamme hankinnan uudelleen. Tässä tapauksessa valittu tarjoaja on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Virheiksi luetaan tarjouspyynnön mukaisesti tehdyn sopimuksen rikkominen, virheelliset toimitukset ja toimitukset vääriin paikkoihin. Lisäksi virheeksi katsotaan, jos tuote ei vastaa tarjouspyynnössä kuvattua tuotetta tai laatua, tuotetta ei pystytä toimittamaan, toimituksissa on muita virheellisyyksiä tms. toimintaamme haittaavia tekijöitä. Muut tuotteet Muista kuin tarjouspyynnössä mainituista nettohintaisista tuotteista tulee ilmoittaa alennusprosentti. Alennuksen tulee olla vähintään 15 % normaalihintaisista tuotteista. Voimassa olevat hinnastot tulee liittää tarjoukseen. Muiden tuotteiden alennusprosentti ei vaikuta toimittajan valintaan. Toimitukset Toimitukset oheisen listan mukaisiin toimituskohteisiin (liite 2) pääsääntöisesti yhden kerran vuodessa. Lisäksi poikkeustapauksissa pitää pystyä tarvittaessa toimittamaan tuotteita useamminkin.

5 5 Kaikilla toimipisteillä pitää olla mahdollisuus tilata tuotteita myös kappaleittain. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi: Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi, tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin hankintalain ja 63 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoan on oltava rekisteröity ammatti- ja elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkastaminen ja vertailu. Tarjousten käsittely suoritetaan kolmessa eri vaiheessa: 1. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 2. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 3. Tarjousten hintavertailu Tarjouspyynnön mukaisuus arvioidaan ennen muuta käsittelyä. Jos tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, suljetaan se ulos kilpailusta. Tarjouspyynnönmukaisuuden ilmoittamisesta on allekirjoitettava ja tarjoukseen liitettävä kelpoisuuslomakeliite (liite 3). Tarjoajien soveltuvuuden tarkastamisen tarkoituksena on selvittää tarjoajien edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja vaikuttaa siten tarjouskilpailussa mukana olemiseen. Tarvittaessa tarjouksen pyytäjä tarkistaa tarjoajan soveltuvuutta lisäkysymyksin. Vain ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset vertaillaan hintojen perusteella. Tarjouspyynnön liitteessä 1 tarjoajan toimesta tehtävät laskentatoimet ja mahdolliset virheet ovat tarjoajan vastuulla. Hankintasopimus Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus on liitteenä 6. Tarjoajat eivät saa esittää omia sopimusehtojaan.

6 Muut ehdot 6 Tarjouksen tulee sisältää selvästi määriteltynä kaikki ne kaupan ehdot (Jyse 2009, liite 5), joita tavaran toimittamisessa yleisesti noudatetaan sekä toimitusaikaa, toimitustapaa ja laskutustapaa koskevat ehdot. Mikäli kauttalaskutus on mahdollista, tulisi tarjouksen sisältää suoralaskutus- ja kauttalaskutusehdot. Mahdolliset vuosi- ja kauttalaskutusalennukset on mainittava tarjouksessa. Hankintojen laskutus on suoritettava toimipisteittäin, mieluiten sähköisesti. Tarkemmista laskutusmenettelyistä sovitaan päätöksenteon jälkeen. Tarjoaja sitoutuu siihen, että pystyy toimittamaan tarjoamaansa tai vastaavaa tuotetta koko sopimuskauden ajan. Kaikki yhteydenpito tarjouksen pyytäjään pitää hoitaa suomen kielellä. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjoukseen tulee liittää sähköpostiosoite, johon päätös voidaan antaa tiedoksi. Pidätämme oikeuden olla valitsematta mitään tarjoajaa ja keskeyttää hankinta. Tarjous tulee toimittaa paperiversiona suljetussa kirjekuoressa alla olevaan osoitteeseen. Myöhässä saapuneita tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjouspyynnön liitteessä 1 olevat tilausmäärät on arvioitu vuoden 2011 tilausmäärien perusteella, eivätkä ne sido tarjouksen pyytäjää. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden ostaa tuotteita vähemmän tai enemmän, kuin mitä liitteessä on arvioitu. Kutakin tuotetta saa kukin tarjoaja tarjota vain kerran. Lomaketta ei saa muuttaa tai muokata. Mikäli lomaketta on muutettu tai muokattu tai tarjoaja on tarjonnut useampaa tuotetta yhdessä kohdassa, tarjous hylätään. Tarjousasiakirjat ovat julkisesti tarkastettavissa päätöksenteon jälkeen. Tästä syystä salassa pidettävien asioiden liittämistä tarjousasiakirjoihin tulee välttää. Mikäli tarjouksen jättämisen edellytyksenä kuitenkin on jonkin salassa pidettävän asiakirjan liittäminen tarjousasiakirjoihin, tulee ko. paperi liittää tarjouksen liitteeksi ja merkittävä selkeästi salaiseksi. Hinta ei voi koskaan olla salainen. Tarjouspyyntö ja liitelomakkeet on saatavilla sähköisesti osoitteesta ajankohdasta alkaen. Mahdolliset lisäkysymykset tulee lähettää vain sähköpostilla osoitteeseen tai kello mennessä. Vastaukset kysymyksiin voi lukea Valkeakosken

7 7 kaupungin kotisivuilta kello alkaen. Tämän jälkeen tarjouspyyntöä ei enää tarkisteta. Jokainen tarjoaja on itse vastuussa kaupungin kotisivuilla annettujen tarjouspyyntötarkistusten tietoonsa saattamisesta. Voimassaoloaika Tehdyn tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjousten jättöaika Tarjousten tulee olla perillä viimeistään kello mennessä ja toimitetaan osoitteeseen: Valkeakosken kaupunki, Tekninen keskus, RukSi Roineenkatu 24, Valkeakoski Kuoressa tulee olla merkintä suojavaatteet Valkeakosken kaupunki Raija-Leena Mäkinen Anna-Kaisa Leppäaho Liitteet: Liite 1 Suojavaatetaulukko Liite 2 Toimipisteluettelo Liite 3 Kelpoisuuslomake Liite 4 Yritystietolomake Liite 5 Jyse 2009 Liite 6 Hankintasopimus

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot