Peruna, kuorittu, kokonainen kg Peruna, kuorittu, soseperuna kg peruna, kuutioitu 6700 kg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg"

Transkriptio

1 HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. HANKINNAN KOHDE Nimi (ja lyhyt kuvaus): Satokausituotteiden hankinta Hankittava tuote: Määrä: Yksikkö: (kpl) Peruna, kuorittu, kokonainen Peruna, kuorittu, soseperuna peruna, kuutioitu 6700 peruna, suikale 3400 peruna, viipale peruna, pesty porkkana, pesty, veitsikuorittu Tuotteiden tulee täyttää I-luokan laatuvaatimukset. Määrä on arvio (ei sitova): HANKINTAMENETTELY Sovellettava hankintamenettely ja tehdyt ilmoitukset: Avoin menettely: Rajoitettu menettely: Neuvottelumenettely: TARJOUKSEN SISÄLTÖ, MUOTO JA KÄSITTELY Osatarjoukset, osatoimitukset ja hankinnan jakaminen: Osatarjoukset otetaan huomioon: Osatarjouksia ei oteta huomioon: Hankinta voi kohdistua tarjouksen osaan: Hankinta voidaan jakaa:. Sivu 1(5)

2 Vaihtoehdot: Vaihtoehdot otetaan huomioon: Vaihtoehtoja ei oteta huomioon: Toimitusosoite ja toimituksen sisällyttäminen hintaan: Toimitusosoitteet: 1.Eskon koulu Hikiäntie 223, Hikiä 2.Hausjärven yläasteen keskuskeittiö Vartiomäen tie 2, Oitti 3.Hikiän päiväkoti Omenakummuntie 6, Hikiä 4.Kirkonkylän päiväkoti Kappalaisentie Hausjärvi 5. Lehtimajat keittiö, Kuusitie 10-18, Oitti 6.Monnin koulu, Rajalantie Hyvinkää 7. Ryttylän koulu Koulutie 14, Ryttylä toimitukset klo 7-14 välillä, tilauksen yhteydessä ilmoitetaan käyttötarkoitus, toimitukset Hausjärven yläasteelle neljä kertaa viikossa ja muille noin kaksi kertaa viikossa Toimituksen sisällyttävä hintaan: Tavaratoimitus on toimittajan vastuulla annettuun osoitteeseen saakka tai hyväksymistarkastukseen saakka. Hintojen esittäminen: Hinnat on esitettävä nettohintoina, jotka ovat kiinteät Sopimuskauden aikana hyväksytään hinnoittelumuutokset ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin tai todistettavasti toimittajasta riippumattomiin erityisiin muutostarpeisiin hintatakuun jälkeen. Perustellut muutosesitykset on tehtävä vähintään kahta (2) kuukautta ennen ehdotettua muutoksen voimaan astumista. Hinnat on esitettävä siten, että niiden perusteella voidaan helposti laskea vertailuhinta yhtä hankittavaa tai käyttöä edustavaa yksikköä kohden. Hinnat ilmoitetaan ilman veroja ja muita vastaavia maksuja, joiden em. hintaan lisättävä määrä tai laskentaperuste esitetään tarjouksessa erikseen. Erillisiä käsittely-, pakkaus-, laskutus-. lava-, pientoimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. Tarjouksen valintaperusteet: Sivu 2 (5)

3 Tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. TARJOUKSEN PYYTÄJÄN ASETTAMAT MUUT EHDOT JA SOPIMUKSEN TEKEMINEN Tärkeimmät sopimusehdot: Sopimuskausi: Toimitusaika: Toimitusaika maanantai perjantai klo Reklamaatiot ja niiden käsittely: Mikäli hankintayksikkö ei ole tyytyväinen toimituksiin ja tuotteiden laatutaso ei vastaa tarjouspyynnön edellytyksiä/vaatimuksia, tulee toimittajan välittömästi tarpeeseen nähden reklamaatiosta toimittaa korvaava tuote/tuotteet hankintayksikölle. Mikäli vaadittavaa tuotetta ei saada, on hankintayksiköllä oikeus hankkia kyseinen tuote/tuotteet muualta ja lähettää lasku toimittajan maksettavaksi. Sopimuksen purkaminen: Mikäli toimittaja rikkoo oleellisesti sopimusvelvollisuuksiaan, on hankintayksiköllä oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi silloin, kun ostaja on siitä kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle. Toimittaja voi purkaa sopimuksen välittömästi, mikäli hankintayksikkö on rikkonut oleellisesti sopimusvelvollisuuksiaan, eikä ole korjannut menettelyään 30 päivän kuluessa toimittajan kirjallisesta ilmoituksesta. Muut: Tarjousasiakirjojen liitteineen ja sopimukseen mahdollisesti liitettäväksi vaadittavien asiakirjojen pitää olla suomenkielisiä. Tarjoukseen ja sopimukseen sekä toimituksiin liittyvä vuorovaikutus tapahtuu suomenkielellä. Sovellettava laki: Kaikissa hankintaan liittyvissä sopimuksissa noudatetaan Suomen lakia. Erimielisyyksien ratkaiseminen: Keskinäisissä neuvotteluissa ratkaisematta jääneet hankintaan liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yleisessä alioikeudessa; Hyvinkään käräjäoikeudessa. Noudatettavat yleiset sopimusehdot: JYSE 2009 tavarat ja palvelut JIT 2007 yleiset ehdot, erityisehtoja laitehankinnasta, erityisehtoja palveluhankinnasta YSE 1998 rakennusurakkasopimukset KSE 1995 konsulttisopimukset KE 2008 kone- ja urakkapalvelut Muut sopimusehdot: Tarjouksen voimassaolo ja sopimus: Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjous on sitova. Hankintasopimus tehdään: Sivu 3 (5)

4 Hyväksymällä kirjallisesti sitova tarjous Laatimalla erillinen kirjallinen sopimus Laatimalla puitesopimus, joka on voimassa.. saakka. Optio: Tarjouksen perusteella voidaan tehdä lisähankintoja tarjouksen voimassaolon ajan. Optio ei sido hankinnan tekijää. Sopimusaikaa voidaan jatkaa vuodella sopimusaikana tehtävällä päätöksellä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: Kaupparekisteriote (toimitettava pyydettäessä, jolloin kelpoisuusehto toimittajaksi valinnalle) Liitteen 1 mukaiset selvitykset ja vakuutukset allekirjoitettuina Selvitys käytettävistä alihankkijoista Muu selvitys: Tarjouskilpailun voittajan tulee pyynnöstä toimittaa ennen sopimuksen tekemistä kaikki liitteessä 1 mainitut selvitykset, vaikka niitä ei tarjouspyynnössä olisi vaadittu. Ympäristöystävällisyys: Tarjouksessa tulee selvittää pakkausmateriaalit ja niiden kierrätettävyys. Tarjouskilpailuun liittyvät ehdot: Tarjoaja voidaan sulkea pois kilpailusta, mikäli liitteessä yksi vaaditut kelpoisuusehdot eivät täyty, ja suljetaan pois kilpailusta hankintalain sitä edellyttämissä tapauksissa. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Hankintayksikkö pidättää oikeuden keskeyttää hankinta perustellusta syystä (esim. jos kaikki tarjoukset ylittävät oleellisesti hankintaan varatut määrärahat). Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, joten tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia; ottaen huomioon KHO:n päätöksen 2007:83. Päätös voidaan toimittaa kirjallisesti sähköpostilla. Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessa sähköpostiosoitteen, johon tarjoaja haluaa päätöksen toimitettavan. Tarjouksen tekemisestä ja muutenkaan tarjouskilpailuun osallistumisesta tai vaadituista asiakirjoista ei makseta korvausta. Lisätietoja antaa tarvittaessa ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Riitta Niskala puhelin TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Sivu 4 (5)

5 Tarjouksen jättäminen: Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteella: Hausjärven kunta Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Riitta Niskala Keskustie 2-4, Oitti Kuoreen tulee merkitä hankinnan tunnus: Satokausituotteet Sähköpostilla tai failla toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Allekirjoitus: Paikka ja päivämäärä: Hankintayksikön toimeksiannosta: Liitteet: Nro 1 Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen Sivu 5 (5)

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tyrnävän kunta Sivistysosasto 11.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot