polku LÄHDE MUKAAN MAHDOLLISUUKSIEN ETAPILLE!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "polku www.etappi.eu LÄHDE MUKAAN MAHDOLLISUUKSIEN ETAPILLE!"

Transkriptio

1

2 Mitä Etappi tarjoaa työnhakijalle? - henkilökohtaista ohjausta kouluttautumiseen ja työllistymiseen - työnetsintää ja työhönvalmennusta - ryhmätoimintaa, työnhakuvalmennusta ja korttikoulutuksia - ohjaavaa koulutusta - ammattitaidon täsmäkartoitusta - työharjoittelumahdollisuuksia - palkkatukea työpaikalle - näytön paikkoja, osallisuutta ja kumppanuutta Missä Etappi toimii? Etappi toimii kuuden kunnan alueella Ylä-Savossa. Kunnat ovat Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Milloin? Etappi on Euroopan Sosiaalirahaston ja hankkeen toiminta-alueen kuntien rahoittama hanke, joka toimii vuoden 2012 loppuun asti. Miten mukaan Etappiin? Etappiin pääsee mukaan TE toimistoon ilmoittautumalla. Suoraan voi ottaa yhteyttä myös suunnittelija Hanna-Leena Telaan, puh

3 YHTEYSTIEDOT Toimipaikat: Kauppakatu 24, Iisalmi Apteekintie 8, Kiuruvesi projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi puh suunnittelija Hanna-Leena Tela puh toimiala-asiantuntija, teknologia-ala Sami Niskala puh toimiala-asiantuntija, palvelu- ja hoiva-ala Minna Pappi puh toimiala-asiantuntija, luonnonvara-ala ja jatkojalostus Reijo Kärki puh

4 TYÖNETSINTÄ JA TYÖTEHTÄVIIN VALMENNUS - toimiala-asiantuntijat kartoittavat piilotyöpaikkoja - työhönvalmennus - työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu, palkkatukityö ALKUKARTOITUS - alkuhaastattelu YKSILÖVALMENNUS - palvelutarpeen arviointi PALTA-ohjelmalla - Etappipolku-suunnitelma RYHMÄTOIMINTAVIIKOT - toteutetaan eri paikkakunnilla - koulutukseenhakuvalmennus - työnhaun toimialaryhmät PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN - tilannearviointi - konkreettinen jatkosuunnitelma TYÖVOIMAKOULUTUS - 4 kk pituinen ohjaava koulutus TÄSMÄPALVELUT - työelämän valttikortit - ammattitaidon täsmäkartoitus - ATK-tutuksi

5 ALKUKARTOITUS Etapin kohderyhmänä ovat työnhakijat, jotka ovat olleet vähintään 6 kk työttömänä sekä nuoret, joilta puuttuu ammatillinen koulutus. Työnhakija voi joustavasti tulla alkuhaastatteluun suunnittelija Hanna-Leena Telalle Kauppakatu 24, Iisalmi. Aikavarauksen voi soittaa numeroon Pielavedellä ja Kiuruvedellä varataan päiviä, jolloin usealle työnhakijalle varataan aika alkuhaastatteluun. Alkuhaastattelussa täytetään alkukartoituslomake ja pyydetään lupa asiakkaan tietojen tallentamiseen Harava-järjestelmään sekä tietojen vaihtoon esimerkiksi TE-toimiston kanssa. Alkuhaastattelun jälkeen valitaan etappilaiselle yksilövalmentaja.

6 TYÖPAIKKOJEN KARTOITUS Etapin kolme toimiala-asiantuntijaa kartoittavat Ylä-Savon alueella toimivien yritysten nykyisiä ja lähitulevaisuuden työvoimatarpeita. Toimialat ovat: luonnonvara-ala ja jatkojalostus, palveluja hoiva-ala sekä teknologia-ala. Yrityksiin otetaan yhteyttä puhelimitse ja sovitaan käynti paikanpäälle yrittäjälle sopivana ajankohtana. Käynnillä kerrotaan Etapin palveluista, tutustutaan yrityksen toimialaan ja toimintaan sekä kartoitetaan työnantajan näkemyksiä työvoima- ja muista kehittämistarpeista. Kartoituskäyntien tavoitteena on syventää työnantajayhteistyötä sekä saada ajankohtaista työmarkkinatietoa hankkeessa mukana olevien työnhakijoiden työllistymisen tueksi. Oleellista on avata näytön paikkoja työnhakijoille sinne missä työ varsinaisesti tehdään. Kartoituksen kautta avautuvien työtilaisuuksien hyödyntämisessä hanke käyttää tarvittaessa kaikkia mahdollisia tuetun työllistämisen välineitä (työharjoittelu- ja työelämävalmennus, työhönvalmennus, työllistäminen palkkatuella, oppisopimusmahdollisuuksien pohjustaminen, ammattitaidon kartoitus/näytöt).

7 YKSILÖVALMENNUS - henkilökohtaista ohjausta kouluttautumiseen ja työllistymiseen Jokainen Etappi -hankkeeseen tuleva työnhakija saa hankkeessa oman yksilövalmentajan. Yksilövalmentajat tulevat Etapin yhteistyöorganisaatioista: Iisalmen Kehypajalta, Salmituotteelta ja Ylä-Savon ammattiopistolta. Myös hankkeen toimiala-asiantuntijat ja suunnittelija toimivat yksilövalmentajina. Valmennus alkaa palvelutarvekartoituksella (PALTA), jonka avulla selvitetään valmentautujan kokemusta elämäntilanteestaan ja palvelutarpeestaan. Valmentautuja laatii yhdessä yksilövalmentajan kanssa kirjallisen toimintasuunnitelman, jota täydennetään tai uusitaan tarpeen mukaan. Yksilövalmentaja voi myös ehdottaa valmentautujalle Etapin täydentäviä palveluja, kuten korttikoulutuksia, ohjaavaa koulutusta tai ammattitaidon kartoitusta näyttökokeineen.

8 YKSILÖVALMENNUS - PALTA PALTA on helppokäyttöinen työnhakijoiden yksilöllisten palvelutarpeiden arviointiin käytetty tietokoneohjelma. Ohjelman tarkoitus on auttaa työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä arvioimaan työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia palvelutarpeita. Ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna yksilöllisen palvelutarpeen mahdollisimman nopealle arvioimiselle ja estää siten osaltaan työttömyyden pitkittymistä. Etapissa PALTA ohjelmaa käytetään keskustelun pohjana. Ohjauskeskusteluissa päästään nopeasti kiinni työttömyyden ydintekijöihin. Kaikille hankkeen yksilöohjaukseen tuleville esitetään samat kysymykset ja ne voidaan uusia hankkeen lopussa. PALTA tuottaa jokaiselle kartoitetulle työnhakijalle raportin, jossa esitetään tutkimustietoon pohjautuen ne ydinkohdat, joihin vaikuttamalla edistetään työnhakijan ohjausta työmarkkinoille. Parhaimmillaan PALTA on tukityökalu työnhakijan oman tilannenäkemyksen nopeaksi selvittämiseksi ja ohjauksen suuntaamiseksi koulutukseen tai työmarkkinoille.

9 RYHMÄTOIMINTA Etappi järjestää ryhmätoimintaviikkoja kaikilla toiminta-alueen paikkakunnilla: Iisalmessa, Keiteleellä, Kiuruvedellä, Pielavedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Ryhmätoimintaviikoilla tutustutaan alueen työpaikkatarjontaan, käydään yrityskäynneillä ja kuullaan työnantajien näkemyksiä työhaastattelutilanteista. Lähialueen oppilaitoksissa käydään tutustumassa koulutustarjontaan, opintojen sisältöihin ja opiskelijoiden valintaperiaatteisiin. Ryhmätoimintaviikoilla tutustutaan usein tarkemmin myös oppisopimuskoulutukseen ja Opin Ovi palveluun. ATK-opetuspäivinä pannaan työhakuasiakirjat kuntoon, opetellaan työn hakemista netistä ja harjoitellaan työhakemuksen tekoa. Koska työkunnon ylläpitäminen on myös tärkeä osa-alue, sisältyy viikkoihin usein liikuntaa. Ryhmäyttäviä elämyksiä tarjoaa ja arjen taitoja tukee esim. yhdessä valmistettava arkilounas tai nuotiokahvit luonnossa.

10 ETAPPI - OHJAAVA KOULUTUS Etappi ohjaava koulutus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka etsii uutta ammatillista suuntaa. Koulutus antaa tukea ammatilliseen kehittymiseen, urasuunnitteluun ja sopivien koulutusvaihtoehtojen löytymiseen. Koulutuksen aikana laaditaan selkeä ja realistinen jatkosuunnitelma koulutukseen tai työhön. Etappi -ohjaavat koulutukset ovat 4 kuukauden mittaisia, josta 2 kuukautta on työharjoittelua yhdessä tai useammassa työpaikassa. Työharjoittelun vaihtoehtona voi olla myös koulutuskokeilu oppilaitoksessa. Koulutukseen haetaan TE-toimistossa tai Sisältö Työelämätietous ja työelämään valmentautuminen Työllisyysnäkymät ja tutustumiskäynnit alueen yrityksiin Työssäkäyntialueen koulutustarjonta Opiskeluvalmiudet ja taidot Ohjattu työharjoittelu ja/tai koulutuskokeilu Korttikoulutukset: hygienia- ja anniskelupassi, tulityö-, työturva- ja trukkikortti, tieturva 1, EA1 Sosiaaliset taidot, itseilmaisu ja työkunnon ylläpitäminen Ammatillisen suunnan yksilöllinen vahvistaminen ja jatkosuunnitelmien teko

11 TYÖELÄMÄN VALTTIKORTIT Etapissa mukana olevat voivat suorittaa työelämän valttikortteja maksutta. Koulutuksia voi suorittaa työnhakijoiden palvelutarpeen mukaan kaikilla hankkeen toiminta-alueen paikkakunnilla. Ilmoittautumiset Etappiin suunnittelija Hanna-Leena Telalle (puh ) ennen korttikoulutusjakson alkua. Korttikoulutuksiin otetaan mukaan kuvallinen henkilökortti. Osallistujan tulee ilmoittaa kouluttajalle, että hän on mukana Etappi hankkeessa. Korttikoulutukset: Elintarvikehygieniapassi 7 h koulutus, sisältää testin Anniskelupassi 3 h koulutus + testi Ensiapu 1 2 opintopäivää, 16 h koulutusta Tulityökoulutus ja kortti 7 h koulutus, sisältää testin Työturvakoulutus ja kortti 7 h koulutus, sis. testin Tieturva 1 - koulutus 7 h koulutus, sis. testin Trukkikorttikoulutus 8 h teoriaosuus ja 8 h harjoitteluosuus, sis. ajokoe

12 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN Etappi- polku kestää työnhakijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan noin 6-12 kk. Projektin päättyessä tehdään tilannearviointi ja jatkosuunnitelma. Jatkosuunnitelmana voi olla ammatilliseen koulutukseen lähtö tai työllistyminen tukitöihin tai avoimille työmarkkinoille. Myös muita Etapin päättämisen syitä on, kuten paikkakunnalta muutto tai palvelujen tarpeen päättyminen. Yhteenveto toteutetuista toimenpiteistä ja jatkosuunnitelmista toimitetaan TE-toimiston virkailijalle.

NILAKAN JA IISALMEN SEUDUN TYÖLLISYYSHANKE ETAPPI työllisyyspalvelut. Iisalmen seutu: Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä

NILAKAN JA IISALMEN SEUDUN TYÖLLISYYSHANKE ETAPPI työllisyyspalvelut. Iisalmen seutu: Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä 1 NILAKAN JA IISALMEN SEUDUN TYÖLLISYYSHANKE ETAPPI työllisyyspalvelut Iisalmen seutu: Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä Yksilöllisten tukipalveluosioiden sisällöistä: 1. Yksilövalmennus Arviolta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset 22.2.2010 KaaSu hanke 1.4.2008-28.2.2010 Parik-säätiön hallinoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet... MaMuPlus-projekti 2009 2013 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...11 5. LIITE 4: Toiminnan

Lisätiedot

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään TE-palvelut käytettävissäsi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta pääset

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero POSELY/570/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006 1 Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006 2 Hankkeen toiminta Määrälliset tavoitteet Kuopion seudun työpolku-hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt löytävät

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012 Helsinki Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2012 Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa!

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! SISÄLTÖ 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKU II -HANKE...2 1.1 ESR rahoittajana ja koordinoijana...2 1.2 Kuopion

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelut selkeästi yksitellen esiteltyinä! Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelujen järjestäjien omat kommentit keille palvelu on suunnattu! Nuoren näkökulma! Avuksi keskustelulle ja ajatuksille

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi.... 6 Koulukokeilut

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

SiltaKoutsi työ- ja koulutusvalmennus ammattioppilaitoksille. Kari-Pekka Vulli

SiltaKoutsi työ- ja koulutusvalmennus ammattioppilaitoksille. Kari-Pekka Vulli SiltaKoutsi työ- ja koulutusvalmennus ammattioppilaitoksille Kari-Pekka Vulli Kansikuva: Silta-Viestintä / Andreas Bartsch Sisällysluettelo Lukijalle 4 1. Silta-Valmennusyhdistys ry 6 1.1 Arvot ja visio

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot