PYYNTIPAINE SÄÄTELEE KANTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYYNTIPAINE SÄÄTELEE KANTAA"

Transkriptio

1 ISMO KOLARI Vuosituhannen alkuvuosiin saakka täplärapusaaliit kasvoivat hitaanlaisesti. Vuonna 2001 saalismäärä oli RKTL:n kalastuskyselyjen mukaan kappaletta eli 30 prosenttia koko rapusaaliin määrästä. Kantojen levittäytymisen ja vahvistumisen ansiosta ja uusilla täplärapujärvillä lisääntyneen ravustuksen myötä täplärapusaalis nousi yli kolminkertaiseksi jokirapusaaliiseen nähden vuonna 2004, ja täplärapuja pyydystettiin yli kaksi miljoonaa yksilöä. Vuonna 2006 täplärapusaaliit kasvoivat rajusti, ja amerikanserkkuja rantautettiin yli viisi miljoonaa kappaletta. Saman vuoden jokirapusaalis oli 1,6 miljoonaa yksilöä. Näin kokonaisrapusaaliksi arvioitiin vajaat seitsemän miljoonaa saksiniekkaa, mikä on yli kaksinkertainen 2000-luvun muihin tilastointivuosiin nähden. HUIPPUSAALIITA VIIME SYKSYNÄ Syksyn 2007 rapusaaliista ei ole vielä tilastoja, mutta ravustajilta saatujen tietojen mukaan saaliit paranivat edelleen huomattavasti. Tätä voitiinkin ennakoida edellisen syksyn ravustuksen perusteella. Silloin mertoihin jäi erittäin runsaasti takaisin heitettäviä alle 10-senttisiä täplärapuja. Ohjelmapäällikkö Markku Pursiainen RKTL:stä kertoo, että kirjanpitoravustaji- en viime syksyn täpläravun yksikkösaaliit nousivat 30 prosenttia vuoteen 2006 nähden. Merkittävää on myös se, että kaksi kolmasosaa saalisyksilöistä oli yli 10-senttisiä, kun vuotta aiemmin niiden osuus oli vain kolmannes. Vuoden 2006 jokirapusaalis kertyi monista eri maakunnista. Täplärapusaalis pyydystettiin sen sijaan pääosin Hämeen vesistä. Täplärapua on istutettu lähes kaikkiin alueen suuriin järviin ja myös lukuisiin pienempiin vesistöihin. Hyviä ravustusvesiä ovat muun muassa Kukkia, Näsijärvi, Pyhäjärvi, Päijänne, Pälkänevesi ja Roine. Täpläravun rynnistyksen ansiosta rapusaaliin arvo on noussut huomattavaksi, kun sitä vertaa kalalajien saaliiseen. RKTL:n mukaan vapaa-ajan kalastajien rapusaaliille voidaan arvioida 6,8 miljoonan euron kokonaisarvo maltillisella yhden euron kappalehinnalla laskettuna. Se oli vuonna 2006 lähes kuusinkertainen merialueen ammattikalastuksen lohisaaliiseen (1,2 miljoonaa euroa) nähden ja noin puolitoistakertainen sisävesien muikkusaaliiseen (4,4 miljoonaa euroa) verrattuna. Ammattikalastajat pyydystivät lisäksi noin rapua. Hämeen TE-keskuksen kalastusbiologi Jorma Kirjavainen arvioi, että Hämeen täplärapusaaliin arvo ylittää tänä vuonna jo kaikkien kalalajien saaliin yhteisarvon kalastajahinnoilla mitattuna. PYYNTIPAINE SÄÄTELEE KANTAA Täplärapusaaliiden kehitys ei ole ollut suoraviivaista nousua, vaan välillä kannoissa on ollut selviä taantumia. Täpläravun lisääntyminen ja selviäminen ei näytä onnistuvan yhtä hyvin joka vuosi. Talvella KUVA JORMA JÄMSEN / SKOY 66 METSÄSTYS JA KALASTUS TÄPLÄRAPUSAALIIT KASVUUN VASTA AL

2 Täplärapukannat ovat vahvistuneet räjähdysmäisesti eteläisen Suomen isoilla järvillä parin viime vuoden aikana. Täpläravuista on tullut suosittu pyyntikohde ja merkittävä taloudellinen resurssi maamme kalatalouteen parikymmentä vuotta ensimmäisten massaistutusten käynnistymisen jälkeen. KUSOITTOA METSÄSTYS JA KALASTUS 67

3 Täplärapu on aktiivinen hakeutumaan kalasyötin perässä mertaan ja siten helppo pyydystettävä. Täpläravut liikkuvat myös päivällä. KUVA JAPO JUSSILA / RAPUTIETOKESKUS ongelmia saattoi aiheuttaa nopea veden viileneminen lämpimän syksyn jälkeen ja heikko happitilanne lopputalvella. Rapurutto on muutamissa vesistöissä tilapäisesti hidastanut periaatteessa rutolle vastustuskykyisen täpläravunkin porskuttamista. Kannan kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti myös pyyntipaine. Paikka paikoin ravustus on ollut melko tehokasta, ja parin kuukauden sesongin aikaan monet rannat tyhjennetään melko tarkkaan syöntikokoisista ravuista. Parhailla apajilla mertakohoja onkin lähes vieri vieressä. Pitkään odotettu rapusaaliiden raju nytkähdys ylöspäin on kuitenkin nyt tosiasia ja tämä on vain alkusoittoa tulevalle. Monilla isoilla järvillä täplärapukanta on ehtinyt levitä vasta istutusalueiden lähiympäristöön. Esimerkiksi Näsijärvellä parhaat rapualueet ovat järven eteläosassa, jonne isoin osa istutuksista on tehty. Kun kanta vahvistuu näillä alueilla edelleen ja lisäksi levittäytyy pikku hiljaa ympäri suurta vesistöä, saalismäärät nousevat huomattavasti nykyisestään. Täplärapukanta elelee järvien kivikkoalueilla ja levittäytyy niin syvälle kuin louhikkoa vain jatkuu. Ravut liikkuvat joskus ravinnon haussa myös tasaisemmilla pohjilla. Siellä mertoihin voi kömpiä isojakin rapuja. Kun kanta tihenee, ravintoa etsitään joka suunnasta. Täplärapuja voi tavoitella hyvällä menestyksellä aivan rannan tuntumasta lumpeikoista ja ruovikoista. RAPUJA KAIKENMAALAISILLE KULINARISTEILLE Täplärapu on tuore tulokas Suomen vesissä. Monenlaisia yllätyksiä on varmaankin vielä tulossa sitä mukaa kun kannat kehittyvät ja tieto lisääntyy. Täplärapu tarjoaa suuria mahdollisuuksia, ja saaliiden lisääntyessä ravun menekkiä ja markkinoita tulisi nopeasti lisätä. Suomalaisten opettaminen ravunsyöntiin ja tuontirapujen korvaaminen täpläravuilla ovat oleellisia haasteita, mutta sen lisäksi täpläravulle kannattaisi hakea markkinoita esimerkiksi nopeasti vaurastuvan Pietarin alueelta. Sinnehän kaikki ylimääräiset ravut aikoinaankin kiikutettiin. Myös ravustusmatkailun kehittäminen ja herkullisten rapuruokien tarjoaminen koti- ja ulkomaisille turisteille ovat varteenotettavia konsteja, joilla pohjan mönkijöiden potentiaali saadaan hyötykäyttöön. TÄPLÄRAPU NOSTAA KALAVESIEN ARVOA Täpläravun kotiuttaminen on ollut taloudellisesti ajatellen erittäin kannattavaa. Saaliiden arvo on ylittänyt istutuskustannukset, ja jatkossa rapukannat tuottavat puhdasta voittoa äyriäisten lisääntyessä luontaisesti. Hannu ja Lauri Wirola selvittivät Kangasalan Roineen täplärapuistutusten kannattavuutta. Roineen täplärapuistutukset käynnistettiin vuonna 1989, ja niitä jatkettiin vuoteen Istutuksiin käytettiin reilut euroa, ja täplärapuja istutettiin yhteensä yksilöä. Vuonna 1997 käynnistettiin järven sisäiset siirtoistutukset ja pari vuotta myöhemmin ravustuslupien myynti. Täplärapukanta lähti nopeaan kasvuun 2000-luvun alussa. Neljäntenä vuonna luvanmyynnin aloittamisesta rapusaaliiden yhteisarvo oli ylittänyt istutuksiin käytetyn rahasumman, ja vuoteen 2006 mennessä saalin arvo oli noussut jo yli kaksinkertaiseksi. Vedenomistajalle on lisäksi kertynyt runsaasti tuloja mertalupien myynnistä. Jonkin verran rapuja on myyty myös siirtoistutuksiin. Wirolat arvioivat, että täplärapukanta on lisännyt huomattavasti vesialueen arvoa omistajan näkövinkkelistä katsottuna, ja sen tulee jatkossa heijastua muun muassa erinäisissä vesialueen käyttöoikeuksiin liittyvissä asioissa. 68 METSÄSTYS JA KALASTUS

4 RAPUMERRAT KOKEESSA Ravustus on kokenut viime vuosina uuden nousukauden. Rapujuhlien järjestämistä ei tarvitse jättää enää pelkkien kaupasta ostettujen tuontirapujen varaan, jos vain pyyntihaluja piisaa. Pyydöt löytyvät kaupasta, ja pyydettävää riittää omistakin vesistä runsaasti. PYYNTITEHOA ETSIMÄSSÄ PETTERI KONTILA Osmo Hallikaisen vuosittainen rapusaalis on mittava. Mertojen pyytävyyttä kokeiltiin viime kautena 10 päivän aikana. Koealueena oli Savon sydämessä sijainnut pieni puro. Mertojen paikkaa vaihdettiin keskenään jokaisen koentakerran jälkeen, jolloin koemerrat saivat tasapuolisen kohtelun. Rapumerta on muutaman vuosikymmenen kuluessa kokenut selkeän muodonmuutoksen. Kun ennen rapumerrat valmistettiin järjestään itse ja materiaaleina oli puu, tuohi ja puuvillalanka, tämän päivän ravustaja selviää ostamalla valmiin, kulutusta kestävän ja helposti varastoitavan muovimerran. Kokeilimme viime ravustuskauden alussa kolmen valmistajan rapumertoja. Saimme kokeiluun viisi mallia. Pyyntialueena toimi neitseellinen rapupuro alueella ei ollut kokeiluaikana muita ravustajia. Koeasetelma oli siis mitä otollisin. KYMMENEN PÄIVÄN PYYNTISESSIO Merrat numeroitiin luvuilla 1 5 ja asetettiin pyyntiin rapupuroon sattumanvaraisesti noin 200 metrin matkalle. Pyynnissä oli aina kaksi samanmallista mertaa eli ravuilla oli valittavissa samalla pyyntialueella yhteensä kymmenen mertaa. Koepuro on tuottanut viime vuosina runsasta satoa, joten koepäivinä oli odotettavissa hyviä saaliita. Merrat koettiin kymmenen päivän pyyntijakson aikana 1 2 kertaa vuorokaudes- sa. Syöttinä kaikissa merroissa käytettiin särkeä tai särjen palasta. Koepyyntijakson aikana saalismäärä kirjattiin mertakohtaisesti jokaisen koentakerran yhteydessä. Pyyntijakson aikana mertojen paikkoja vaihdettiin joka koentakerran jälkeen sattumanvaraisesti, kuitenkin niin, että kaikki merrat olivat vähintään kerran pyynnissä kaikissa paikoissa. Näin taattiin mertojen pyyntitehokkuudelle tasapuoliset mahdollisuudet. Koemertojen mallit, materiaalit ja koko poikkesivat toisistaan huomattavasti. Niinpä saalismäärät kutakin mertaa kohden vaihtelivat muun muassa sen mukaan, kuinka tiheä- tai harvasilmäisiä ne olivat. Koska ravulla ei nykyisin ole lakisääteistä alamittaa, ravustaja voi päättää vapaasti kuinka pieniä rapuja pyytää ja syö. Koemertojen materiaalit vaihtelivat perinteisestä nylonhavaksesta ja rautalangasta erilaisiin muoveihin ja muovitettuihin verkkoihin. Mertojen silmäharvuudet vaihtelivat harvuudeltaan milliin. Mertojen verkkohavaksen silmien muotona METSÄSTYS JA KALASTUS 69

5 KOKEESSA RAVUSTAJAN MERRAT oli perinteisen salmiakkisilmän lisäksi neliö. Mukana oli myös suorakaiteen muotoisilla silmillä varustettu merta. Perinteistä solmullista nylonhavasta oli vain yhdessä merrassa. Ahti-Super 8,90 euroa Ahti-Rapula 10,90 euroa PYYNTITEHOA Pyyntijakson aikana kokonaissaalis oli yhteensä 783 erikokoista rapua. Parhaimmat tulokset saatiin kookkaimmalla kokeessa olleella Ahti-Rapula-merralla. Ahti-Rapula pyydysti yhteensä 259 rapua, joten keskimäärin se pyysi 10,4 rapua koentakertaa kohden. Toiseksi parhaan saaliin antoi saman valmistajan Ahti-Super, jolla saatiin yhteensä 250 rapua. Pyyntikertaa kohden merta pyysi kymmenen rapua. Ahti-Rapulan hyvään tulokseen vaikuttivat sekä merran suhteellisen iso koko sekä kokeessa olleista merroista tihein havas. Molemmissa Ahti-merroissa oli havaksen silmäharvuutena 12 milliä. Ahti-Super pyydysti rapuja suhteellisen pienestä koostaan huolimatta lähes yhtä hyvin kuin Rapula. Kokeen keulakaksikko erottui pyyntimäärällään muista kokeessa olleista merroista selvästi edukseen. Seuraavaksi tulleilla Rapurosvolla ja Heinäkuulla saalis oli molemmilla miltei yhtä Koko:...61 x 41 x 20 cm,...12 mm neliösilmä Malli:...Suorakaiteen muotoinen, pyyntikorkeus 20 cm. Kokoon taitettava, kasattuna 4 x 41 x 20 cm. Materiaali:...Mustaa muoviverkkoa +...syöttipussi Nielut:...2 vaaka-asennossa merran...suuntaisesti + Pyyntiteho ja helppo koota pyyntikuntoon + Hinta-laatusuhde - Pyytää myös pieniä rapuja suuri. Heinäkuu-malli pyydysti yhteensä 112 rapua, joten merta pyysi keskimäärin 4,5 rapua koentakertaa kohden. Neljänneksi pyytävimmäksi listautunut Rapurosvo pyydysti 107 rapua, mikä vastaa noin 4,3 Koko:...80 x 50 x 37 cm,...12 mm neliösilmä Malli:...Puolipyöreä, tasainen pohja, pyyntikorkeus 37 cm. Kokoon taitettava, kasattuna 80 x 50 x 5 cm. Materiaali:...Mustaa nylonverkkoa +...syöttipussi Nielut:...2 pyöreää nielua, metalli-...langalla vahvistetut + Paras pyyntiteho ja helppo koota pyyntikuntoon + Sopii erityisesti tasapohjaisille pyyntivesille + Hinta-laatusuhde, koepyytäjien suosikki - Pyytää myös pieniä rapuja rapua koentakertaa kohden. Näiden mertojen koko ja silmäharvuus olivat kokeessa olleista merroista toiseksi harvimmat, 22 milliä ja 10 x 40 milliä. Tämä selittää osaltaan mertojen pienemmät saalismäärät. Pienet ravut olivat päässeet harvemmista silmistä karkuun. Todellista kierrätystä. Osmo on keksinyt hyödyntää vanhaa pesukoneen rumpua. Nyt se toimii rapujen sumppuna. MENNEESEEN EI OLE PALUUTA Huonoimman saaliin antoi perinteinen päältä pyytävä mertamalli. Saalis jäi vaatimattomaksi, vain 55 rapua. Sen pyyntiteho oli keskimäärin 2,2 rapua koentakertaa kohden. Näyttääkin siltä, että perinteiset pyöreät ja lieriömäiset rapumerrat saavat jatkossa tehdä tilaa uusille moderneille malleille. Uusien mertojen koottavuus ja pieni kuljetus- ja säilytyskoko ovat tärkeitä myyntivaltteja. Nykyiset materiaalit ovat entistä kestävämpiä, toki nekin kaipaavat huoltoa. 70 METSÄSTYS JA KALASTUS

6 Heinäkuu 16 euroa Koko:...21 x 50 cm, 22 mm salmiak-...kisilmä Malli:...Pyöreä lieriö, pyyntikorkeus 21 cm. Koottava, lieriö ja nielut irtoavat erilleen. Materiaali:...Mustaa ja keltaista paksuhkoa,...mutta pehmeää muovia +...syöttikotelo Nielut:...2 pyöreää nielua, halkaisija...50 mm + Pyyntiteho + Harvat silmät eivät pyydä pientä rapua - Hitain ja hankalin koota Rapurosvo 19 euroa Koko:...67 x 15 cm, 10 x 40 mm...suorakaiteen muotoinen silmä Malli:...Kuusikulmainen, korkeus keskeltä noin 25 cm. Kokoon taitettava, merranpuolikkaat menevät sisäkkäin. Materiaali:...Ruskeaa kovaa muovia +... syöttikotelo Nielut:...2 kiinteää nielua, halkaisija...50 mm + Pyyntiteho + Ei pyydystä pieniä rapuja + Laadukas materiaali - Kookas, kasattuna kahdessa osassa Perinteinen malli 6 euroa Koko:...30 x 20 cm Malli:...Pyöreä kapeneva lieriö. Kokoon taittuva, kolme pyöreää vannetta. Materiaali:...Sinistä nylonhavasta, salmiak-...kisilmä 25 mm Nielu:...Pyöreä muovilieriö + Yksinkertainen ja halpa + Menee koottuna pieneen tilaan - Pyyntiteho TIEDUSTELUT: AHTI-SUPER ja AHTI-RAPULA / Kivikangas Oy, puh. (06) , RAPUROSVO, HEINÄKUU, PERINTEINEN / Makenpyydys Oy, puh. (017) , RAPURUTOLLE KYYTIÄ Rapurutolle kyytiä Mertojen desinfioinnilla saadaan epätoivottu vieras eli rapurutto pysymään poissa pyyntivesistä. Desinfiointia helpottaa mertojen kokoon taittuvuus ja suhteellisen pieni koko. Jos merrat ovat likaiset, ne pitää pestä ennen desinfiointia. Mertojen desinfiointiin on monta tapaa. Yksi helpoimpia tapoja on pakastaa merrat vähintään 20 asteessa tai kylmemmässä vähintään kolmen vuorokauden ajan. Tällöin mahdollinen rapuruttosieni kuolee. Rapututkija Paula Henttosen mukaan vuorokausi ei nykykäsityksen mukaan ole riittävä aika sienen tappamiseksi. Tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että rapuruttosieni voi elää vielä kahden vuorokauden jälkeenkin, mutta ei enää kolmen vuorokauden pakastuksen jälkeen. Vain vuorokauden kestävään pakastusaikaan suhtaudutaan nykyään erittäin kriittisesti ja pakastukseen yleensäkin desinfiointimenetelmänä. Rapututkijoiden käyttämässä desionnissa on tuplavarmistus. Jos merroilla pyydetään toisessa vesistössä, tutkijat käyttävät kahta desinfiointitapaa. - Joko pakastus 20 asteessa kolmen vuorokauden ajan ja formaliini- tai viinakäsittely. Myös riittävä kuumuus vaikkapa saunassa +80 astetta 5 6 tunnin ajan riittää tappamaan rapuruttosienen, Henttonen kertoo. Kuumennus toimii tutkijan mukaan pakastusta paremmin. Asia on todettu useissa tutkimuksissa. Mertojen keittäminen kiehuvassa vedessä vähintään viiden minuutin ajan on myös hyvä menetelmä. Alkoholin tai formaliinin käyttäminen desinfiointiin on jo hiukan vaikeampaa muun muassa kyseisten kemikaalien luvanvaraisuuden vuoksi. Desinfioinnin voi tehdä vaikkapa tuulilasinpesuliuoksella, jossa on kolme osaa Lasolia ja yksi osa vettä. Desinfiointi tapahtuu upottamalla merrat liuokseen vähintään 30 minuutin ajaksi. Rapuruton leviämisestä ja rapuruton kantajista eli ravuista tiedetään nykyisin paljon. Rapuruttoa kantavat ravut eivät välttämättä oirehdi ja sairastu rapuruttoon itse, mutta kantavat tautia oireettomana ja näyttävät usein terveiltä. Niinpä ruton puhkeaminen voi olla mahdollista myös silloin, kun ravustajat omasta mielestään toimivat oikein ja desinfioivat pyydyksen kuten pitääkin. Taudin leviäminen mertojen välityksellä ei ole periaatteessa mahdollista, jos pyydykset desinfioidaan oikein. Taudin puhkeaminen on mahdollista desinfioinnista huolimatta, jos leviäminen on päässyt tapahtumaan joskus aiemmin tai levittäjinä ovat toimineet jotkin muut eläimet. Rapuruton leviäminen ja puhkeaminen voivat tapahtua siis aivan eri vuosina. Tauti puhkeaakin toisinaan vasta pyynnin jälkeen METSÄSTYS JA KALASTUS 71

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2011

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2011 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2011 Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi Minna Kalola 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialuille oli vuonna 2011

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2014 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2015 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2012 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2013

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2013 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2013 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2012 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Täplärapu, kestävä ravustus ja rapuruton vaikutukset

Täplärapu, kestävä ravustus ja rapuruton vaikutukset Täplärapu, kestävä ravustus ja rapuruton vaikutukset Jouni Tulonen RKTL-Raputalousohjelma, Päätös- ja evaluointityöpaja 13.3.213 Jyväskylä, Viherlandia Rapukanta ja sen vaihtelu Monen tekijän yhteisvaikutus

Lisätiedot

Rapusyöttitesti särki ylivoimainen

Rapusyöttitesti särki ylivoimainen Rapusyöttitesti särki ylivoimainen Perimätiedon mukaan rapusyöteistä parhain on kissan liha. Sitä on kuitenkin harvoin tarjolla, ja kalalla rapuja mertoihin tavallisimmin houkutellaan, mutta lenkkimakkaraa

Lisätiedot

Rapusaaliin ja tuotannon kehitys, arvo ja käyttö

Rapusaaliin ja tuotannon kehitys, arvo ja käyttö Rapusaaliin ja tuotannon kehitys, arvo ja käyttö Riitta savolainen Jyväskylä, Viherlandia 13.03.2013 Suomen raputuotanto ja kulutus Raputuotanto koostuu: Vapaa-ajankalastajien rapusaaliista Sisävesien

Lisätiedot

Tuoretta tietoa Pirkanmaan täplärapukantojen kehityksestä ja pohdintoja kannanvaihtelun syistä

Tuoretta tietoa Pirkanmaan täplärapukantojen kehityksestä ja pohdintoja kannanvaihtelun syistä Tuoretta tietoa Pirkanmaan täplärapukantojen kehityksestä ja pohdintoja kannanvaihtelun syistä Esa Erkamo, Jouni Tulonen, Markku Pursiainen ja Riitta Savolainen, RKTL PIRKANMAAN KALATALOUSKESKUKSEN 1-V

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN TÄPLÄRAPUJEN (Pacifastacus leniusculus) ESIINTYMIS- JA TAUTISELVITYS 2006. Matkalla ravustamaan. Kuva: Martti Puska 2006

VUOHIJÄRVEN TÄPLÄRAPUJEN (Pacifastacus leniusculus) ESIINTYMIS- JA TAUTISELVITYS 2006. Matkalla ravustamaan. Kuva: Martti Puska 2006 VUOHIJÄRVEN TÄPLÄRAPUJEN (Pacifastacus leniusculus) ESIINTYMIS- JA TAUTISELVITYS 2006 Matkalla ravustamaan. Kuva: Martti Puska 2006 Markku Kuisma ja Martti Puska KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS RY 2006 VUOHIJÄRVEN

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 26-28 Markku Nieminen 29 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Menetelmät 2 1.2 Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tekijät 2 1.3 Kalastus 2-5 2. Yksikkösaaliit 6 2.1 Siika

Lisätiedot

Joki- ja täplärapuistutusten tuloksellisuus

Joki- ja täplärapuistutusten tuloksellisuus Joki- ja täplärapuistutusten tuloksellisuus Esa Erkamo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Raputalousohjelman päätös ja evaluointityöpaja Jyväskylän Viherlandia 13.3.2013 Noin 20 vuoden tulosseuranta

Lisätiedot

JOKIRAPUKANTOJEN SUOJELU ONKO KAIKKI TEHTY?

JOKIRAPUKANTOJEN SUOJELU ONKO KAIKKI TEHTY? JOKIRAPUKANTOJEN SUOJELU ONKO KAIKKI TEHTY? Kalatalousasiantuntija Petri Muje Lapin kalatalouskeskus Lapin kalatalouspäivät Rovaniemi 9.11.2016 Kansallinen rapustrategia 2013-2022 VISIO 2022 Suomessa on

Lisätiedot

Näsijärven siikaselvitys v. 2010

Näsijärven siikaselvitys v. 2010 2011 Näsijärven selvitys v. 2010 Markku Nieminen Iktyonomi 29.5.2011 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA NÄSIJÄRVEN SIIKASELVITYS VUONNA 2010 1. Johdanto Näsijärven kalastusalueen hallitus päätti selvittää

Lisätiedot

Raputalousohjelma 2005-2012

Raputalousohjelma 2005-2012 Raputalousohjelma 2005-2012 Päätös- ja evaluointityöpaja, Jyväskylä 13.3.2013 Markku Pursiainen Tiedosta ratkaisuja kestäviin Riista- valintoihin ja kalatalouden tutkimuslaitos Ohjelman valmistelu RKTL:n

Lisätiedot

Säkylän Pyhäjärven kalataloudellinen kannattavuus tulevaisuudessa

Säkylän Pyhäjärven kalataloudellinen kannattavuus tulevaisuudessa Säkylän Pyhäjärven kalataloudellinen kannattavuus tulevaisuudessa EMMI NIEMINEN, TOHTORIKOULUTETTAVA EMMI.E.NIEMINEN@HELSINKI.FI TALOUSTIETEEN LAITOS, MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA VESISTÖN KÄYTTÖSELVITYS Tiedustelu osakaskunnille 1. Yhteystiedot Osakaskunta Puheenjohtaja Osoite Puhelin Sähköposti 2. Tiedustelualue Tämä tiedustelu koskee Peuraojan, Koivuojan ja Livojen alaosan vesialueita.

Lisätiedot

Hämeen täplärapuvedet ja raputalous

Hämeen täplärapuvedet ja raputalous Hämeen täplärapuvedet ja raputalous Tekijät: Esa Erkamo ja Joonas Rajala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2011 Euroopan unioni investoi kestävään kalatalouteen! Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Ahvenen ja kuha saalismäärät sekä merimetso Suomen rannikkoalueilla. Aleksi Lehikoinen Merimetsotyöryhmä

Ahvenen ja kuha saalismäärät sekä merimetso Suomen rannikkoalueilla. Aleksi Lehikoinen Merimetsotyöryhmä Ahvenen ja kuha saalismäärät sekä merimetso Suomen rannikkoalueilla Aleksi Lehikoinen Merimetsotyöryhmä 4.1.216 9 8 Kuha saalis Ahven saalis 7 6 5 4 3 2 1 197 198 199 2 21 22 Ahvenen saalismäärät kasvaneet

Lisätiedot

Ammattiravustuksen parhaat tekniikat

Ammattiravustuksen parhaat tekniikat Ammattiravustuksen parhaat tekniikat Jaakko Mattila ja Markku Pursiainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2013 Euroopan unioni investoi kestävään kalatalouteen Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä ISTUTETAANKO TURHAAN? Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä Jorma Piironen RKTL Joensuu Lohikalaistutuksilla tavoitellaan kalastettavaa kalakantaa.

Lisätiedot

Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä

Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä Pekka Hyvärinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 16.-17.11.2006 Oulun läänin Kalastusaluepäivät, Kuhmo Oulujärven jt-istutukset ja saalis

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Liite 4 Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Sähkökoekalastusraportti 29.1.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto... 2 2. Pyynnin toteutus... 3 3. Kerätty aineisto... 3 4. Kartta:

Lisätiedot

Kansallinen rapustrategia 2013 2022. Kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen Hämeen ELY-keskus

Kansallinen rapustrategia 2013 2022. Kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen Hämeen ELY-keskus Kansallinen rapustrategia 2013 2022 Kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen Hämeen ELY-keskus Tausta Aiemmat strategiat: Täplärapu 2000 ehdotus Suomen täplärapustrategiaksi (Kirjavainen 1989) Kalataloushallinnon

Lisätiedot

Kokemäenjoen (Sastamala Harjavalta) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurantaraportti vuodelta 2016

Kokemäenjoen (Sastamala Harjavalta) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurantaraportti vuodelta 2016 Kokemäenjoen (Sastamala Harjavalta) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurantaraportti vuodelta 2016 JOONAS RAJALA SUOMEN VESISTÖPALVELU OSK 2016 Sisältö Johdanto... 3 Aineisto ja menetelmät... 4 Istutukset...

Lisätiedot

SATAKUNNAN KALATALOUDEN KEHITTÄMINEN. Säkylän Pyhäjärvi 11.2.2013. Taustatiedot

SATAKUNNAN KALATALOUDEN KEHITTÄMINEN. Säkylän Pyhäjärvi 11.2.2013. Taustatiedot SATAKUNNAN KALATALOUDEN KEHITTÄMINEN Säkylän Pyhäjärvi 11.2.213 Taustatiedot Säkylän Pyhäjärvi sijaitsee Lounais-Suomessa kahden maakunnan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen, ja kolmen kunnan (Säkylä, Eura,

Lisätiedot

RKTL:n työraportteja 6/2012. Tekijät: Esa Erkamo ja Joonas Rajala

RKTL:n työraportteja 6/2012. Tekijät: Esa Erkamo ja Joonas Rajala Raputalouden elinkeinopotentiaalit Etelä-Savossa Tekijät: Esa Erkamo ja Joonas Rajala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2012 Euroopan unioni investoi kestävään kalatalouteen! Julkaisija:

Lisätiedot

Luonnonvaraisesti lisääntyvät siikakannat

Luonnonvaraisesti lisääntyvät siikakannat Luonnonvaraisesti lisääntyvät siikakannat Ari Leskelä ja Teuvo Niva RKTL Onko meillä uhanalaisia siikakantoja? Siika on yleisimpiä kalalajejamme ja hyvin monimuotoinen samassa vesistössä voi elää useita

Lisätiedot

III kansallinen rapustrategia Jorma Kirjavainen, Hämeen ELY-keskus

III kansallinen rapustrategia Jorma Kirjavainen, Hämeen ELY-keskus III kansallinen rapustrategia 2013-2022 11.12.2014 1. strategia: Täplärapu 2000, Ehdotus Suomen täplärapustrategiaksi (Kirjavainen 1989) Raputalous 2000- seminaari 26.4.1988 Jyväskylässä Tavoitteena hallita

Lisätiedot

PAIMIONJOEN VESISTÖN KOERAVUSTUS VUONNA 2011

PAIMIONJOEN VESISTÖN KOERAVUSTUS VUONNA 2011 PAIMIONJOEN VESISTÖN KOERAVUSTUS VUONNA 2011 Olli Ylönen Lounais-Suomen kalastusalue, Turku 1 1. Johdanto Someron järvien täplärapuistutusten aloittamiseen on vaikuttanut merkittävällä tavalla kalabiologi

Lisätiedot

Kuhan kalastus, kasvu ja sukukypsyys Saaristomerellä

Kuhan kalastus, kasvu ja sukukypsyys Saaristomerellä Kuhan kalastus, kasvu ja sukukypsyys Saaristomerellä Kuhaseminaari 2017 Tampere 18.5.2017 Heikki Auvinen, Luke 1 Teppo TutkijaHHeikki Auvinen Heikki Kalastus 2 Heikki Auvinen Kuhaseminaari Tampere 18.5.2017

Lisätiedot

Muikkua runsaasti lännessä ja Lapissa, niukemmin idässä ja Oulun alueella

Muikkua runsaasti lännessä ja Lapissa, niukemmin idässä ja Oulun alueella Yhteenveto muikkukantojen tilasta Muikku 2016/2017 Muikkua runsaasti lännessä ja Lapissa, niukemmin idässä ja Oulun alueella Muikkusaaliit tulevat olemaan keskimääräisiä koko maata ajatellen. Alueittain

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

loppuraportti Japo Jussila, Itä-Suomen yliopisto ja Raputietokeskus ry. Vesa Tiitinen, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus

loppuraportti Japo Jussila, Itä-Suomen yliopisto ja Raputietokeskus ry. Vesa Tiitinen, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus 1/5 loppuraportti SUOLEN TYHJENEMINEN RAPUSUIHKUSSA Japo Jussila, Itä-Suomen yliopisto ja Raputietokeskus ry. Vesa Tiitinen, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus 1 Testin työt Täpläravut sijoitettiin RapuSuihkuun

Lisätiedot

Norpalle turvallisten pyydysten kehi3ämishanke

Norpalle turvallisten pyydysten kehi3ämishanke Norpalle turvallisten pyydysten kehi3ämishanke Amma7kalastajalähtöinen hanke, jonka päätavoi3eena mahdollistaa amma7kalastuksen jatkuminen saimaannorpan esiintymisalueilla 3- vuo=nen hanke Aluksi keskitytään

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen alue

Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen alue sivu 1(9) LIFE12 INF/FI/233 LIFE+ RapuKamu, vaikuttavuuskysely Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen alue Japo Jussila 1, Jenny Makkonen 1 ja Vesa Tiitinen 2 1 Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Vapaa-ajankalastus Suomessa ja Lapissa Poroeno 2001 5.12.2007 SVK / Petter Nissén 25.10.2007 2 Vapaa-ajankalastajat Suomessa n. 1,93 milj. vapaa-ajankalastajaa

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 3 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 21.5. 13.6

Lisätiedot

Vanajaveden (Valkeakoski Akaa) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurantaraportti vuodelta 2015

Vanajaveden (Valkeakoski Akaa) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurantaraportti vuodelta 2015 Vanajaveden (Valkeakoski Akaa) täplärapuistutuksien tuloksellisuuden seurantaraportti vuodelta 2015 JOONAS RAJALA SUOMEN VESISTÖPALVELU OSK 2015 Sisältö Johdanto... 3 Aineisto ja menetelmät... 4 Istutukset...

Lisätiedot

TÄPLÄRAPU KOMISSION HAMPAISSA

TÄPLÄRAPU KOMISSION HAMPAISSA TÄPLÄRAPU KOMISSION HAMPAISSA Etelä-Savon kalastusaluepäivä Mikkeli 2.2.2017 Jorma Kirjavainen, ELY-Kalatalouspalvelut/ Järvi-Suomi 2017 2 Täplärapu tuotiin Suomeen v 1967 Pohjois-Amerikasta =>nyt 566

Lisätiedot

Raputalouskatsaus 2007. Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.)

Raputalouskatsaus 2007. Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.) Raputalouskatsaus 2007 Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.) R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 3 / 2 0 0 8 RIISTA- JA KALATALOUS S E L V I T Y K S I Ä 3 / 2 0 0 8 Raputalouskatsaus

Lisätiedot

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

Mitä tiedetään Oulujärven kuhasta tänään?

Mitä tiedetään Oulujärven kuhasta tänään? Mitä tiedetään Oulujärven kuhasta tänään? Kaukametsän kongressi ja kulttuurikeskus, Kajaani 15.4.215 Pekka Hyvärinen Luonnonvarakeskus, Kainuun kalantutkimusasema www.luke.fi www.kfrs.fi Oulujärven kuhan

Lisätiedot

SIIKAKANNAT ISTUTTAMALLA ONNEEN?

SIIKAKANNAT ISTUTTAMALLA ONNEEN? SIIKAKANNAT ISTUTTAMALLA ONNEEN? Markku Ahonen EU INVESTOI KESTÄVÄÄN KALATALOUTEEN Kalavesien hoidon periaate: Mitä enemmän istutetaan, sitä enemmän saalista. Siianpoikasten massatuotanto luonnonravintolammikoissa

Lisätiedot

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011 Heikki Holsti 2011 Kirje nro 879/HH SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUE... 1 3 SÄHKÖKOEKALASTUS...

Lisätiedot

Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 2009-13

Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 2009-13 Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 29-13 Markku Nieminen iktyonomi 31.1.215 Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 29-13. 1. Johdanto ja menetelmät Näsijärven kalastusalue

Lisätiedot

Millä edellytyksillä ammattikalastus voi toimia?

Millä edellytyksillä ammattikalastus voi toimia? Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry Teemu Tast Millä edellytyksillä ammattikalastus voi toimia? Ammattikalastuksen merkitys Troolikalastus Rysäkalastus Verkkokalastus Sisävesikalastus Hylkeet ja merimetsot

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Liite 1. Kalojen istutukset Näsijärvellä vv. 1989-2005 Liite 2. Eri lajien yksikkösaaliit Koljonselällä ja Vankavedellä vv.

Liite 1. Kalojen istutukset Näsijärvellä vv. 1989-2005 Liite 2. Eri lajien yksikkösaaliit Koljonselällä ja Vankavedellä vv. 1 KIRJANPITOKALASTUS 1.1. Menetelmät 1.2. Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tekijät 1.3. Kalastus 1.4. Yksikkösaaliit 1.4.1. Siika 1.4.2. Taimen 1.4.3. Hauki 1.4.4. Made 1.4.5. Lahna 1.4.6. Kuha 1.4.7. Muikku

Lisätiedot

Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama

Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama Ensimmäinen hanke Norpalle turvallisten pyydysten kehittämishanke 2010-2014 Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto. Hallinnointi Itä-Suomen

Lisätiedot

Kalastuksen historiaa

Kalastuksen historiaa Kalastuksen historiaa Esihistoriallisessa Suomessa kalastus oli pääelinkeino. Eräkauden jälkeen kalastuksesta tuli kiinteän asutuksen omavaraistalouden kulmakivi. Sen rytmi niveltyi muiden maaseudun töiden

Lisätiedot

Puulan kalastustiedustelu 2015

Puulan kalastustiedustelu 2015 26.2.2016 Puulan kalastustiedustelu 2015 Hyvä kalastaja! Puulan kalastusalue tekee Puulan viehekalastusta koskevan kalastustiedustelun. Kysely on lähetty kaikille niille Puulan vieheluvan ostaneille kalastajille,

Lisätiedot

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella

Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella 1 Muikku 2015/2016 Yhteenveto muikkukantojen tilasta Itä-Suomessa muikkuvuosiluokka 2015 keskitasoa heikompi, maan muissa osissa keskitason yläpuolella Keväällä 2015 kuoriutuneista muikuista varttui keskimääräistä

Lisätiedot

1. Johdanto TURUN MAARIAN ALTAAN KOEKALASTUS JA RAVUSTUS VUONNA 2009. Aurajokisäätiö/ Maarian allas -hanke 2009

1. Johdanto TURUN MAARIAN ALTAAN KOEKALASTUS JA RAVUSTUS VUONNA 2009. Aurajokisäätiö/ Maarian allas -hanke 2009 TURUN MAARIAN ALTAAN KOEKALASTUS JA RAVUSTUS VUONNA 29 Aurajokisäätiö/ Maarian allas -hanke 29 Olli Ylönen, Perttu Louhesto Lounais-Suomen kalastusalue 1. Johdanto Maarian allas sijaitsee Turussa. Se on

Lisätiedot

Karhijärven kalaston nykytila

Karhijärven kalaston nykytila Karhijärven kalaston nykytila Ravintoketjukunnostus rehevien järvien hoidossa -seminaari 21.11.212 Kankaanpää Samuli Sairanen RK, Evon riistan- ja kalantutkimus Tutkimuksen taustaa Koekalastukset liittyvät

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 3. kokous Huittinen 2.4.2008

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 3. kokous Huittinen 2.4.2008 Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 3. kokous Huittinen 2.4.2008 LOHEN JA TAIMENEN YLISIIRTOKOKEILU KOKEMÄENJOELLA Henri Vaarala Suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti Alueen elintarviketalouden

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 2 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 25.5.-28.6

Lisätiedot

Kuhan alamitan nosto Saaristomerellä

Kuhan alamitan nosto Saaristomerellä Kuhan alamitan nosto Saaristomerellä Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskus Tiedotus- ja koulutusristeily kaupallisille kalastajille 3 4.2.216, Viking Gabriella Uusi kalastusasetus ja kuhan alamitta kuhan yleinen

Lisätiedot

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen 212 Näsijärven siikatutkimus 2-1 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen Markku Nieminen iktyonomi 25.2.212 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Saalisnäytteet... 3 3. Siikaistutukset ja siikarodut...

Lisätiedot

9M UPM Kymmene Oyj

9M UPM Kymmene Oyj 9M5277 2.3.26 UPM Kymmene Oyj STORSTRÖMMENIN KALATIEN TOIMIVUUS VUONNA 25 Storströmmenin kalatien käyttö ja toimivuus vuonna 25 Sisällys 1. PYYNTI... 1 2. STORSTRÖMMENIN KALATIEN SAALIS 25... 1 3. STORSTRÖMMENIN

Lisätiedot

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2)

RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) RUTALAHDEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(2) VUOSIKOKOUS Aika ti 21.4.2015. klo 18.00 19.05 Paikka Nisulan kylätalo 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakaskunnan pj. Jouko Vanhatalo avasi kokouksen. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, PIRKANMAAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTIEN YHTEINEN KALASTUSALUEPÄIVÄ 2016

KANTA-HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, PIRKANMAAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTIEN YHTEINEN KALASTUSALUEPÄIVÄ 2016 KANTA-HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, PIRKANMAAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTIEN YHTEINEN KALASTUSALUEPÄIVÄ 2016 Kommenttipuheenvuoro Janne Rautanen, SVK 16.12.2016 1 Vapaa-ajankalastus Suomessa (LUKE 2014) Edelleen

Lisätiedot

LUONNONVARAISET JÄRVITAIMENKANNAT

LUONNONVARAISET JÄRVITAIMENKANNAT LUONNONVARAISET JÄRVITAIMENKANNAT Ari Huusko Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Aiheina tänään: Luonnonvaraiset järvitaimenkannat Suomessa Taimenen elämänkierto ja ominaisuudet Kuusamon Oulankajoki

Lisätiedot

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN VIRKISTYSKALASTUKSELLISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN ESISUUNNITELMA 3/2014 *Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala *Suunnittelija, kalastusmestari Matti Hiltunen Tavoite

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

Pohjoissavolainen raputaktiikka

Pohjoissavolainen raputaktiikka Pohjoissavolainen raputaktiikka jokiravulla pärjätään ehken varmaankin Japo Jussila, Viivi Ahonen ja Jenny Makkonen Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto LIFE12 INF/FI/233 LIFE+ RapuKamu LIFE+ ohjelman

Lisätiedot

Särkikalaseminaari 4.5.2012. Klaus Berglund

Särkikalaseminaari 4.5.2012. Klaus Berglund Särkikalaseminaari 4.5.2012 Klaus Berglund Kuvat: Klaus Berglund 3.5.2012 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable

Lisätiedot

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

Kalakantojen muutokset Saaristomerellä. Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet

Kalakantojen muutokset Saaristomerellä. Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet Kalakantojen muutokset Saaristomerellä Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet Skärgårdshavets biosfärområdets vinterträff 2010 28. 1. 2010 Ari Leskelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalakantojen

Lisätiedot

Tuusulanjärven kalakantojen kehitys järven kunnostuksen vuosina 1996-2012

Tuusulanjärven kalakantojen kehitys järven kunnostuksen vuosina 1996-2012 Tuusulanjärven kalakantojen kehitys järven kunnostuksen vuosina 1996-212 Jukka Ruuhijärvi, Sami Vesala ja Martti Rask Riistan- ja kalantutkimus, Evo Tuusulanjärven tila paremmaksi seminaari Gustavelund,

Lisätiedot

ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56

ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56 ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE KIRJANPITOKALASTUSRAPORTTI VUODET 21-27 Sanna Ojalammi/ Jussi Siivari Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56 ISBN 952-9856-48-2 ISSN 789-975 25

Lisätiedot

TARKENNUS PARIKKALAN SAAREN UUKUNIEMEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

TARKENNUS PARIKKALAN SAAREN UUKUNIEMEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA TARKENNUS PARIKKALAN SAAREN UUKUNIEMEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001 TAUSTAA Parikkalan Saaren Uukuniemen kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin,

Lisätiedot

Päijänteen kalastuskysely 2011

Päijänteen kalastuskysely 2011 5.3.2012 KESKI-SUOMEN KALATALOUSKESKUS ry PL 112, Kauppakatu 19 B 40101 JYVÄSKYLÄ Timo Meronen 040 0735 286 Matti Havumäki 040 1626 400 etunimi.sukunimi@ahven.net Päijänteen kalastuskysely 2011 Hyvä kalastaja!

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville!

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Vesijärven kalat Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Kalat ovat myös tärkeä osa Vesijärven elämää. Ne kuuluvat järven ravintoketjuun ja kertovat omalla tavallaan Vesijärvestä

Lisätiedot

Eteläisen Saimaan täplärapusaaliin säilytyskestävyyteen vaikuttavista seikoista

Eteläisen Saimaan täplärapusaaliin säilytyskestävyyteen vaikuttavista seikoista Saimaan rapu II hanke, säilytystutkimus sivu 1/9 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY loppuraportti RAPUSAALIIN LYHYTAIKAINEN SÄILYTTÄMINEN RAPUSUIHKUSSA Eteläisen Saimaan täplärapusaaliin säilytyskestävyyteen

Lisätiedot

Järvien kuhakannoissa on eroja kuinka kuhan kalastusta pitäisi ohjata?

Järvien kuhakannoissa on eroja kuinka kuhan kalastusta pitäisi ohjata? Järvien kuhakannoissa on eroja kuinka kuhan kalastusta pitäisi ohjata? Jukka Ruuhijärvi, Luke, Sisävesien kalavarat Vesistökunnostusverkoston talviseminaari Lahti 26.1.217 4 35 3 25 2 15 1 5 Kuhasaaliit

Lisätiedot

Veden laadun ja kalastuskulttuurin muutosten vaikutus Puulan kalakantoihin. Timo J. Marjomäki Jyväskylän yliopisto

Veden laadun ja kalastuskulttuurin muutosten vaikutus Puulan kalakantoihin. Timo J. Marjomäki Jyväskylän yliopisto Veden laadun ja kalastuskulttuurin muutosten vaikutus Puulan kalakantoihin Timo J. Marjomäki Jyväskylän yliopisto Vain muutos on pysyvää? Alkupuula 9200 BP Tammipuula Vannipuula 5800 BP 5800 4500 BP Käläpuula

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmän hallinnoima EU:n osarahoitteinen hanke (50 %). Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.

Lisätiedot

Kalat ja ravut tulevaisuudessa - ennusteita Pyhäjärvelle Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Kalat ja ravut tulevaisuudessa - ennusteita Pyhäjärvelle Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Kalat ja ravut tulevaisuudessa - ennusteita Pyhäjärvelle Tapio Keskinen RKTL Pori 23.1.214 6 Ilmasto lämpenee - jäätyminen siirtyy 5 4 3 2 1 3.11. -1-2 -3 195 196 197 198 199 2 21 22 Aineisto ympäristöhallinnon

Lisätiedot

TARKENNUS RUOKOLAHDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001

TARKENNUS RUOKOLAHDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001 1 TARKENNUS RUOKOLAHDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001 2 TAUSTAA Ruokolahden kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin, minkä toimintaa

Lisätiedot

Pilottihanke pohjarysän kehittäminen ammattikalastuskäyttöön

Pilottihanke pohjarysän kehittäminen ammattikalastuskäyttöön Pilottihanke pohjarysän kehittäminen ammattikalastuskäyttöön LOPPURAPORTTI Dnro 382/3561/9, hankenumero 93 1 Pilottihanke pohjarysän kehittäminen ammattikalastuskäyttöön Dnro 382/3561/9, hankenumero 93

Lisätiedot

Metsähallituksen raputalouden toimintaohjelma 2011 2016

Metsähallituksen raputalouden toimintaohjelma 2011 2016 Anna Alaranta, Mika Laakkonen, Tapani Partanen, Kari Sarajärvi, Hannu Hupli, Paavo Ryyppö ja Pasi Korhonen Metsähallituksen raputalouden toimintaohjelma 2011 2016 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.

Lisätiedot

Itä-Puulan - Korpijärven osakaskunta

Itä-Puulan - Korpijärven osakaskunta Itä-Puulan - Korpijärven osakaskunta www.itapuula.net - tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011-14

Lisätiedot

Merikalastuksen näkökulma siian kalastukseen ja kantojen hoitoon Perämerellä

Merikalastuksen näkökulma siian kalastukseen ja kantojen hoitoon Perämerellä Merikalastuksen näkökulma siian kalastukseen ja kantojen hoitoon Perämerellä Jyrki Oikarinen Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry ProSiika Symposium Tornio 17.4.2012 PKL ry Kalatalouden neuvontajärjestö,

Lisätiedot

Kotitarvekalastajan puheenvuoro

Kotitarvekalastajan puheenvuoro Kotitarvekalastajan puheenvuoro Markku Ahonen kotipaikka Ivalo 1985 alk. FM 1984, FL 1991 (Inarijärven nieriän ja harmaanieriän istutustulokset) tutkijana, kalataloussuunnittelijana, hankekoordinaattorina

Lisätiedot

Täplärapua ja vaellussiikaa Taasianjokeen

Täplärapua ja vaellussiikaa Taasianjokeen Uusimaa Täplärapua ja vaellussiikaa Taasianjokeen Uudenmaan ympäristökeskuksen istutukset 1997-2004 09/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 LAIN TAVOITTEET Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 EU:n osarahoitteinen hanke (50%). Hankkeen kustannusarvio on noin 620 000 euroa. Hankkeella on rahoittajia 39 kpl. Neljä vesistöaluetta

Lisätiedot

Kestävällä kalastuksella ja Oikealla kalastuksen säätelyllä Tulevaisuuteen Inarissa

Kestävällä kalastuksella ja Oikealla kalastuksen säätelyllä Tulevaisuuteen Inarissa Siida 11.6.2009 / Inarin Kalastusalue K. Kyrö Kestävällä kalastuksella ja Oikealla kalastuksen säätelyllä Tulevaisuuteen Inarissa Ukko Hautuumaasaaret Kaamasjoki Tsiuttajoki Juutua Paatsjoki Sarmivuono

Lisätiedot

Raputalouskatsaus 2008

Raputalouskatsaus 2008 Raputalouskatsaus 2008 Markku Pursiainen ja Joonas Rajala (toim.) riista- j a k a l a t a l o u s s e l v i t y k s i ä 5/2009 RIISTA- JA KALATALOUS selvityksiä 5/2009 Raputalouskatsaus 2008 Markku Pursiainen

Lisätiedot

Kokemäenjoen vaellusankeriaat

Kokemäenjoen vaellusankeriaat Kokemäenjoen vaellusankeriaat Jouni Tulonen, Evon riistan- ja kalantutkimus Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä, 8.4.214 Ellivuori 213 Reposaari, Mitä Kokemäenjoella pitäisi vielä tehdä?

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015

UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015 UUSI KALASTUSLAKI ja vesialueen omistajan oikeudet Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen vuosikokous 2015 Kalastuslain valmistelun vaiheet Työryhmävalmistelu käyntiin 2008 Ensimmäinen luonnos julkistettiin

Lisätiedot

Lohen avomerikalastus on loppunut -nykyiset tiukat rajoitukset eivät palvele kenenkään etuja

Lohen avomerikalastus on loppunut -nykyiset tiukat rajoitukset eivät palvele kenenkään etuja Lohen avomerikalastus on loppunut -nykyiset tiukat rajoitukset eivät palvele kenenkään etuja Suomalainen ammattimainen lohenkalastus on romahtanut koko Pohjanlahdella ja loppunut Itämerellä käytännössä

Lisätiedot

Rapurutto hallintaan II

Rapurutto hallintaan II Satu Viljamaa-Dirks, Hannu Torssonen ja Sirpa Heinikainen (Evira) Markku Pursiainen, Joonas Rajala ja Jaakko Mattila (RKTL) Mika Laakkonen, Tapani Partanen, Kari Sarajärvi, Pasi Korhonen (MH) Riista- ja

Lisätiedot

Kalasto muuttuu ja lämpötila nousee Pyhäjärven ekosysteemi muutoksessa

Kalasto muuttuu ja lämpötila nousee Pyhäjärven ekosysteemi muutoksessa Kalasto muuttuu ja lämpötila nousee Pyhäjärven ekosysteemi muutoksessa Anne-Mari Ventelä, FT Vesistötoimialan päällikkö, Pyhäjärvi-instituutti Akvaattisen ekologian dosentti, Turun yliopisto 1 1. Pyhäjärven

Lisätiedot

Miksi yhteinen vesialue?

Miksi yhteinen vesialue? Miksi yhteinen vesialue? Paimelanlahden ja Vähäselän alueen keskustelutilaisuudet 25. ja 26.3.2015 Ilkka Vesikko Miksi yhteinen vesialue? Kalastuksen järjestäminen Lupien myynti ja hinnoittelu Yhteiset

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 189/2009 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Sorsajoen sähkö- ja katiskakoekalastusten,

Lisätiedot