Tutkimus ja kehittämistoiminnan tilastointi Tilastokeskuksessa. KOTA-AMKOTA-seminaari Marianne Kaplas Tilastokeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus ja kehittämistoiminnan tilastointi Tilastokeskuksessa. KOTA-AMKOTA-seminaari 26.-27.10.2011 Marianne Kaplas Tilastokeskus"

Transkriptio

1 Tutkimus ja kehittämistoiminnan tilastointi Tilastokeskuksessa KOTA-AMKOTA-seminaari Marianne Kaplas Tilastokeskus

2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta tilastoissa Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimuksella ja kehittämisellä (t&k) tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusiin sovelluksiin. Tavoitteena on jotakin olennaisesti uutta T&k toiminta on EU-asetuksen mukaista tilastointia, jota ohjeistaa OECD:n Frascati Manual Tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti, sektoreittain ja ajassa vertailukelpoisia tilastoja Hallitusohjelman tavoite: t&k toiminnan osuus BKT:sta 4% EU:n tavoite 3%

3 Innovaatiotoiminta Innovaatiotoiminta on laajempi käsite kuin t&k, kattaa muutakin kuin tavoitteellista kehittämistä, esim. uuden tuotteen tai menetelmän käyttöön ottoon liittyvät toimenpiteet Myös muiden tekemän kehittämistyön soveltaminen voi olla innovaatiotoimintaa Innovaatiotoiminnasta kansainvälisiä tilastoja vain yrityssektorilta, julkinen sektori ja korkeakoulut nähty varsin hankaliksi T&K TKI Tilastokeskuksen tutkimustilaston tiedonkeruussa

4 Tilastokeskuksen t&k tilasto kattaa Yritysten tutkimus- ja tuotekehityksen Julkisen sektorin t&k:n - yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta Korkeakoulujen t&k:n - yliopistot - yliopistolliset keskussairaalat (alkaen 1997) - ammattikorkeakoulut (alkaen 1999)

5 Tietotarve EU-asetus/kansallinen: Tutkimusmenot Rahoituslähde, tieteenala, maa/seutukunta, palkkausmenot ja muut käyttömenot, investoinnit Tutkimustyövuodet Tieteenala, tutkijat/muu t&k henkilöstö, koulutus, maa/seutukunta Tutkimushenkilöstö Koulutus, tutkijat/muu t&k-henkilöstö, tieteenala, maa/seutukunta

6 Ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan tiedonkeruu 2011 Tiedonkeruu kuten aiemmin Muutamia t&k tilastoinnin tärkeitä periaatteita Rahoituslähde ilmoitetaan alkuperäisen rahoittajan mukaan, EAKR- ja ESR-rahoituksen valtionosuuden erottaminen EAKR ja ESR on t&k-toimintaa, kun hanke täyttää t&ktoiminnan määritelmän T&k TKI T&k menot ilman ALV:a T&k henkilöstöön lasketaan henkilö, joka tekee vähintään 10% työajastaan t&k-työtä

7 Yliopistojen t&k-toiminnan tilastointi uudistuu Yliopistouudistuksen myötä ei ole enää mahdollista kerätä tietoja entiseen tapaan Hyödynnetään yliopistojen henkilöstötiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja Tilastokeskuksen kysely supistuu huomattavasti

8 T&k toiminnan tilastointi ennen Budjettirahoituksen työvuodet Ajankäyttö kertoimet Tutkimustyövuodet budjettirahoituksella Tutkimustyövuodet yhteensä Ulkopuolisen rahoituksen tutkimustyövuodet Apurahatyövuodet Maksetut apurahat KOTA tilinpäätöstiedot Valtionhallinnon palkkarek. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot yhteensä Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot yhteensä Budjettirahoitus T&k-toiminnan T&k toiminnan muut palkkausmenot käyttömenot Investoinnit Yo:n oma rahoitus Ulkopuolinen tutkimusrahoitus

9 Yliopistojen t&k-toiminnan tilastointi uudistuu Työvuodet palvelussuhteisilta Maksetut apurahat Ajankäyttökertoimet Tutkimustyövuodet yo:n henkilöstö Työvuodet yhteensä EK:n palkkaaineisto Apurahatyövuodet Tilinpäätöstiedot Tutkimuksen osuus Käyttömenoista(pl. palkat) Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot yhteensä T&k-toiminnan palkkausmenot Muut t&k käyttömenot Investoinnit Yliopistolain mukainen perusrahoitus=menot yhteensä yo:n oma rah. ulkopuolinen rahoitus Menot rahoituslähteittäin Yo:n oma rahoitus Ulkopuolinen rahoitus

10 Tutkimustyövuosien laskenta Nykyisin: kysytään budjetti/perusrahoitteiset kokonaistyövuodet ja lasketaan tutkimustyövuodet ajankäyttötutkimuksen kertoimilla. Lisätään erikseen kysytyt ulkopuolisen tutkimusrahoituksen työvuodet ja apurahatyövuodet, jotka arvioidaan maksettujen apurahojen perusteella. Tuleva: kysytään kokonaistyövuodet ja lasketaan tutkimustyövuodet uusilla, kokonaistyöaikaa kuvaavilla kertoimilla ja lisätään apurahatyövuodet.

11 Tutkimusmenot Nykyisin: lasketaan perusrahoitteisen henkilöstön palkkausmenot tutkimustyövuositiedon pohjalta, EK:n palkka-aineistosta lasketaan kunkin henkilöstöryhmän mediaanipalkka. Muut käyttömenot jyvitetään tutkimustyövuosien ja kokonaistyövuosien suhteella. (KOTAtilinpäätöstieto). Lisätään ulkopuolisen rahoituksen t&k -menot, apurahat ja sijoitus- ja liiketoiminnan tuotolla rahoitettu tutkimus.

12 Tuleva: Lasketaan koko henkilöstön tutkimustyövuosien kustannus, EK:n palkka-aineistosta palkkauskulut henkilöstöryhmittäin ja korkeakouluittain muut käyttömenot jyvitetään tutkimuksen palkkausmenojen ja kokonaispalkkausmenojen suhteella (tilinpäätötiedot) lisätään investointimenot lisätään apurahatutkimus Yliopistolain mukainen t&k toiminnan perusrahoitus saadaan kokonaistutkimusmenoista vähentämällä ulkopuolinen rahoitus, apurahat, sijoitus- ja liiketoiminnan tuotolla tehty tutkimus

13 Tutkimushenkilöstö Nykyisin: Poikkileikkaus yliopistojen henkilöstöstä lokakuun lopussa Henkilötunnuksen avulla yhdistetään aineistoon koulutuskoodi ja ammattinimike Vastuualuekoodin avulla yhdistetään tieteenalatieto Tuleva: Kuten ennen, mutta OKM:n henkilöstötiedonkeruusta saadaan täydentävää tietoa ammattinimikkeistä ja koulutuskoodeista (ulkomailla suoritettu tukinto)

14 Tilastokeskuksen tiedonkeruu ja muutokset Ulkopuolinen t&k toiminnan rahoitus Kysytään lomakkeella, menolajeja ei tarvita, rahoituslähteet kuten OKM Apurahat Kysytään lomakkeella, rahoituslähdettä ei tarvitse eritellä Yliopiston omalla sijoitus- ja liiketoiminnan tuotolla rahoitettu tutkimus Kysytään lomakkeella, ei menolajeja, yliopiston oma arvio tai päätöksiin pohjautuva tieto Henkilöstön poikkileikkausaineisto Kysytään lomakkeella Investoinnit Kysytään lomakkeella

15 HTV koko henkilöstöstä OKM:n henkilöstötiedonkeruu Tieteenalatieto OKM:n henkilöstötiedonkeruusta, jos ei saatavissa kysytään laitoksen/vastuualueen tieteenalat ja osuudet kuten ennen Ammattikoodi ja nimike OKM henkilöstötiedonkeruu ja EK:n palkka-aineisto Koulutuskoodi Tutkintorekisteri ja OKM täydentävänä Tilinpäätöstieto OKM taloustiedonkeruu Palkkatiedot EK:n palkka-aineisto Toimipistetieto t&k tietojen alueellistamista varten OKM:n kampustiedonkeruu

16 Ongelmakohtia Menot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa Yhdenmukainen käsittely eri sektoreilla Kansainvälinen vertailukelpoisuus T&k aineistojen yhdistäminen muuhun taloustilastointiin, esim. BKT lasketaan ilman arvonlisäveroa Poikkeus yllä mainittuun: Akatemian, Tekesin ja säätiöiden rahoitus ilmoitetaan mukaan lukien ALV. ALV vähennys tehdään Tilastokeskuksessa keskitetysti.

17 Investoinnit/poistot T&k tilastointi perustuu kalenterivuoden t&k menoihin, investoinnit ilmoitetaan hankintamenoina silloin, kun rahoittaja on hyväksynyt nämä hankkeen kustannuksiin. Poistoja ei lasketa t&k menoihin. Apurahat Apurahalla tehty tutkimus on vähentynyt, mutta edelleen noin 5 % tutkimustyövuosista tehdään apurahalla Apurahatiedon tarpeellisuus arvioidaan uudestaan myöhemmin, jos apurahatutkimuksen osuus edelleen vähenee

18 EAKR ja ESR rahoitus Kunta tms. osuus kirjataan lomakkeella ko. rahoittajalle valtionosuus siirretään ao. rahoittajalle Tilastokeskuksessa

19 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain

20 T&k-menojen BKT-osuuden kehitys eräissä EU-, OECD- ja muissa maissa

21 Korkeakoulusektorin t&k-toiminnan rahoitus vuonna 2010

22 Ulkopuolinen tutkimusrahoitus korkeakoulusektorilla tieteenaloittain vuonna 2010 T&k menot yhteensä 350 milj. 290 milj. 310 milj. 40 milj. 310 milj. 110 milj.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä johtaja Tarmo Lemola, Advansis Oy 19-2009 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa Tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen 47 miljoonan euron lisäys valtion vuoden talousarviossa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA 18 214 INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA Innovaatiotoiminta alueellisesti Innovaatiotoimintaa mittaavat tilastot ovat pääasiallisesti kansallisia, ja alueellista tilastotietoa on aiheesta vain vähän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Alustus 8.5.2015 Opetusneuvos Eija Somervuori Kehittämisen tilanne OKM vahvisti taloushallinnon koodiston 30.12.2014 noudatettavaksi 1.1.2015

Lisätiedot

OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2014

OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 1/90 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2014 1 Johdanto... 2 2 Tietojen toimittaminen... 3 2.1 Tietojen toimituksen aikataulu...

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö RAPORTTI OPETTAJANKOULUTUKSEN LAAJENNUSOHJELMIEN TOTEUTUKSESTA. Yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö RAPORTTI OPETTAJANKOULUTUKSEN LAAJENNUSOHJELMIEN TOTEUTUKSESTA. Yliopisto OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö RAPORTTI OPETTAJANKOULUTUKSEN LAAJENNUSOHJELMIEN TOTEUTUKSESTA Opettajankoulutuksen laajennusohjelmat vuosina 2007 2009 Yliopisto Koulutuksen nimi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009 Suomen Akatemian julkaisuja 9/9 Suomen tieteen tila ja taso 29 Suomen tieteen tila ja taso 29 Toimittaneet: Paavo Löppönen, Annamaija Lehvo, Kaisa Vaahtera & Anu Nuutinen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen

Lisätiedot

Yhteenveto kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksesta

Yhteenveto kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksesta 1(13) Yhteenveto kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksesta 1.Taustaa Euroopan Unionissa siirrytään uuteen tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014. Tilinpidon

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta 2008 2010

Yritysten innovaatiotoiminta 2008 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT 9/2005 KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT Otto Auranen, Erkki Kaukonen & Mika Nieminen 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Vertailun taustaksi 1.1. Tiedepolitiikan muutokset 1.2. Suomalainen

Lisätiedot

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401. TÄYTTÖOHJE 1(13) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 AMMATTIKORKEAKOULUT YLEISTÄ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009, jäljempänä rahoituslaki) 58 :n mukaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Itä-Suomen EAKR seurantakomitea 10.12.2010 Tekesin rooli riskien jakajana Tekes on tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kuuluvia riskejä

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita ammattikorkeakouluissa Liiketaloustiede, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Leila

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Tuomo Suhonen Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012 Täyttöohjeet Svenskspråkiga ifyllningsanvisningar skickas vid behov Globalisaatio ja innovaatiot 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tutkimus ja

Lisätiedot

Yhtenäiseen kokonaiskustannusmalliin

Yhtenäiseen kokonaiskustannusmalliin Yhtenäiseen kokonaiskustannusmalliin Työryhmän työ ja loppuraportin suositukset Seminaari 14.4.2011 Suomen Akatemia Kokonaiskustannusmallityöryhmä STREAM Esa Ahonen, työryhmän pj Tausta Kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Tasekirja 1 (37) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Tasekirja 2 (37) Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 10

Lisätiedot

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Yritykset 2014 Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Merkittävimmät suorat sijoittajat Suomeen olivat Ruotsi ja Yhdysvallat vuonna 2013 Uudet tilastointistandardit ja aiempaa tarkemmalla tasolla kerätyt tiedot

Lisätiedot