TOHTORIOHJELMIEN MUODOSTAMINEN VUONNA 2013 JA UTUGS-TUTKIJANKOULUTUSPAIKKOJA KOS- KEVAT LINJAUKSET

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHTORIOHJELMIEN MUODOSTAMINEN VUONNA 2013 JA UTUGS-TUTKIJANKOULUTUSPAIKKOJA KOS- KEVAT LINJAUKSET"

Transkriptio

1 UTUGS-ohje 1 (5) TOHTORIOHJELMIEN MUODOSTAMINEN VUONNA 2013 JA UTUGS-TUTKIJANKOULUTUSPAIKKOJA KOS- KEVAT LINJAUKSET Yliopistojen voimaan astuvan rahoitusmalliuudistuksen seurauksena tutkijankoulutusrahoitusta ei enää korvamerkitä. OKM:n ja UNIFI ry:n linjausten mukaisesti yliopistot huolehtivat Suomen Akatemian tohtoriohjelmapäätösten velvoitteet tohtoriohjelmakausien loppuun asti ja vuoden 2013 alusta jokainen yliopisto vastaa oman yliopistonsa osalta tohtoriohjelmissa jo olevien tohtorikoulutettavien palkkauksesta. OKM-tutkijankoulutuspaikoista n. 60 % päättyy ja loput n. 40 % Turun yliopistossa tavoitteena on, että päättyviä OKM-tutkijankoulutuspaikkoja vastaava resurssi voidaan jakaa alkaen UTUGS-tutkijankoulutuspaikkoina*. Tämä edellyttää toimivaa, Turun yliopiston kaikki tieteenalat ja tohtorikoulutettavat kattavaa tohtoriohjelmarakennetta. Tohtoriohjelmarakenneuudistuksen toteuttamiseksi Turun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmä määrittelee tässä asiakirjassa tohtoriohjelmien esittämis- ja hyväksymisprosessin, tohtoriohjelmien rakenteelliset ja toiminnalliset reunaehdot sekä UTUGS-tutkijankoulutuspaikkoja koskevat linjaukset. Tohtorikoulutusta koskevat yleiset toimintakäytänteet on kuvattu Tohtorikoulutusta koskevat toimintaperiaatteet Turun yliopistossa -asiakirjassa ja tutkijakoulun toimintakäsikirjassa. * yliopiston rahoittama tutkijankoulutuspaikka AIKATAULU: Maaliskuu 2013: Kukin UTUGS-johtoryhmän tiedekuntajäsen esittelee johtoryhmän maaliskuun kokouksessa dekaanin hyväksymän luonnoksen tiedekunnan tohtoriohjelmakokonaisuudesta. Huhtikuu 2013: Tiedekunnat jättävät esityksensä UTUGS-tohtoriohjelmiksi mennessä sähköpostitse os. Toukokuu 2013: UTUGS-johtoryhmä arvioi tiedekuntien jättämät tohtoriohjelmaesitykset ja tekee rehtorille esityksen tohtoriohjelmista sekä niille myönnettävistä UTUGS-tutkijankoulutuspaikoista. Kesäkuu 2013: Rehtori nimeää tohtoriohjelmat kaudelle ja päättää niille myönnettävistä UTUGS-tutkijankoulutuspaikoista. Elo-syyskuu 2013: Tohtoriohjelmat avaavat UTUGS-tutkijankoulutuspaikat tohtorikoulutettavien haettaviksi Syys-lokakuu 2013: Tohtorikoulutettavien hakemusten arviointi. Marraskuu 2013: Tohtoriohjelmat julkistavat päätöksensä UTUGS-tutkijankoulutuspaikoille alkaen valituista tohtorikoulutettavista. Tammikuu 2014: UTUGS-tutkijankoulutuspaikat käytössä TOHTORIOHJELMIEN ESITTÄMIS- JA HYVÄKSYMISPROSESSI 1.1 UTUGS-johtoryhmän maaliskuussa 2013 pidettävässä kokouksessa kunkin tiedekunnan edustaja esittelee dekaanin hyväksymän luonnoksen tiedekunnan tohtoriohjelmakokonaisuudesta (tohtoriohjelmien teemat, rakenteet ja toiminta). Kokonaisuuden tulee kattaa kaikki tiedekunnan edustamat tieteenalat ja tohtorikoulutettavat. Aihepiiriltään päällekkäisten tohtoriohjelmien esittämistä tulee pyrkiä välttämään. 1.2 Tiedekunnat jättävät lopulliset esityksensä UTUGS-tohtoriohjelmiksi mennessä sähköpostitse os. Tiedekunta varmistaa, että esitettävät tohtoriohjelmat vastaavat niille asetettuja rakenteellisia ja toiminnallisia reunaehtoja (ks. kappaleet 2 ja 3). Harkintansa mukaan tiedekunta voi hylätä sille jätetyn tohtoriohjelmaesityksen, pyytää uusia esityksiä tai täydennystä jo jätettyihin esityksiin.

2 UTUGS-ohje 2 (5) 1.3 Tohtoriohjelmaesitykset noudattavat määrämuotoista rakennetta (liite 1). Esityksissä kuvataan tohtoriohjelman rakenne, teema ja toiminnallinen sisältö. Tohtoriohjelmaverkostojen ja yliopistojen yhteisten tohtoriohjelmien esityksissä nimetään tohtoriohjelmien partneritahot ja perustellaan esitetyn rakenteen toiminnallinen lisäarvo. Tohtoriohjelmaverkostojen ja yliopistojen yhteisten tohtoriohjelmien esityksiin liitetään lisäksi partneritahojen vahvistus halukkuudesta osallistua esitettyyn toimintaan, mikäli se toteutuu suunnitellusti ( letter of interest ). 1.4 UTUGS-johtoryhmä arvioi tohtoriohjelmaesitykset toiminnallisten ja rakenteellisten reunaehtojen toteutumisen, yliopistotason tohtoriohjelmakokonaisuuden sekä yliopiston monialaisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on, että Turun yliopistossa toimii v alusta noin 20 tohtoriohjelmaa. Tohtoriohjelmaesitysten arviointikriteerit ovat: - tohtoriohjelman koko (tohtorikoulutettavien ja ohjaajien lukumäärä) - tuloksellisuus (tohtoriohjelman edustamalta tieteen-/tutkimusalalta valmistuneiden tohtorintutkintojen lukumäärä vuosina ) - toiminnallinen ja tieteellinen laatu - toimintasuunnitelma - tohtorikoulutusyhteistyö/verkostoituminen - tohtoritarve 1.5 UTUGS-johtoryhmä tekee yliopiston tohtoriohjelmakokonaisuudesta esityksen rehtorille, joka nimeää tohtoriohjelmat ja päättää ohjelmille myönnettävien UTUGS-tutkijankoulutuspaikkojen lukumäärästä kesäkuussa Tohtoriohjelmia esitetään ja yliopiston tutkijankoulutuspaikkoja haetaan seuraavan kerran vuonna 2015 (tohtoriohjelmat ja paikat kaudelle ). 2. TOHTORIOHJELMIEN RAKENTEELLISET REUNAEHDOT 2.1 Tohtoriohjelma voi järjestäytyä tieteenalakohtaisesti tai tutkimusalakohtaisesti, tai muulla tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. 2.2 Tohtoriohjelma voi olla yliopiston sisäinen (tiedekunnan oma, tiedekuntien yhteinen tai tiedekuntien ja erillisten laitosten yhteinen), se voi toimia kahden tai useamman yliopiston yhteisohjelmana, tai osana kansallista/kansainvälistä tohtoriohjelmaverkostoa. 2.3 Tohtoriohjelmien sisällöllistä päällekkäisyyttä tulee pyrkiä välttämään. 2.4 Tohtoriohjelman sisällä voi olla eri tavoin suuntautuneita alaohjelmia (~koulutusohjelma), mutta haku UTUGS-tutkijankoulutuspaikoille järjestetään tohtoriohjelmatasolla ja tutkijankoulutuspaikat myönnetään parhaille hakijoille (paikkoja ei myönnetä alaohjelmille). 2.5 Tohtoriohjelma muodostaa laaja-alaisen kokonaisuuden, johon kuuluu kriittinen massa tohtorikoulutettavia ja väitöskirjatyöohjaajia. Kriittinen massa voi muodostua paikallisesti tai kansallisesti ja sen merkkinä voidaan pitää mm.: vuosina valmistuneiden tohtorintutkintojen lukumäärää (isot tieteenalat >10 tutkintoa/v., pienet tieteenalat >5 tutkintoa/v.) tohtoriohjelmaan affilioituneiden professorien ja pääohjaajina toimivien dosenttien lukumäärää tohtoriohjelmaan affilioituneiden professorien ja pääohjaajina toimivien dosenttien väitöskirjaohjaus- ja julkaisuaktiivisuutta (ohjelman koosta riippuen 5-10 ohjaajan tiedot ohjatuista väitöskirjoista ja tärkeimmistä julkaisufoorumin julkaisuista vuosina ) 2.6 Tohtoriohjelmalla on määräajaksi valittu johtaja ja johtoryhmä. Tohtorikoulutettavien tulee olla edustettuina tohtoriohjelman johtoryhmässä. 2.7 Kaikki aktiivirekisterissä olevat tohtorikoulutettavat, joille tiedekunta on myöntänyt tohtorintutkinnon suoritusoikeuden, kuuluvat yhteen tiedekunnan tohtoriohjelmaan. Ohjaaja voi kuulua useampaan toh-

3 UTUGS-ohje 3 (5) toriohjelmaan, mikäli se on tutkimuksen lähtökohdista perusteltua. Tohtoriohjelman johtaja affilioituu pääsääntöisesti vain johtamaansa tohtoriohjelmaan. 2.8 Kussakin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia sekä UTUGS-tutkijankoulutuspaikoilla että muulla rahoituksella. 3 TOHTORIOHJELMIEN TOIMINNALLISET REUNAEHDOT 3.1 Tohtoriohjelman tehtävät ja toiminta Systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja ajallisesti hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen kaikille tohtoriohjelmaan kuuluville tohtorikoulutettaville (mm. koulutus, ohjaus, seuranta, tohtorikoulutettavien haku- ja valintaprosessit, tutkintojen mitoittaminen yhteistyössä tiedekunnan kanssa) Tohtorikoulutusta koskevat toimintaperiaatteet Turun yliopistossa -asiakirjan, UTUGStoimintakäsikirjan sekä muiden hyvien käytänteiden ja tiedekunnan määräysten noudattaminen Tieteen-/tutkimusalakohtaisen koulutuksen järjestäminen ja osallistuminen UTUGSyleiskoulutustarjonnan järjestämiseen Aktiivinen tiedottaminen Tohtoriohjelmaan kuuluvien tohtorikoulutettavien neuvonta, edistymisen seuranta ja tutkintojen loppuunsaattamisen tukeminen Tohtorikoulutuksen kehittäminen yhteistyössä tiedekuntien, muiden tohtoriohjelmien ja yhteistyötahojen sekä UTUGS:n kanssa Tutkijaliikkuvuuden sekä kansallisen, kansainvälisen ja sektoreiden välisen yhteistyön edistäminen Raportointi UTUGS:lle Tohtoriohjelmaan jätettyjen tohtorintutkinnon suoritusoikeushakemusten arviointi ja valmistelu tiedekunnan päätettäväksi UTUGS-tutkijankoulutuspaikkahakujen järjestäminen UTUGS-tutkijankoulutuspaikkojen, tohtoriohjelman koordinaatiotuen ja toimintamäärärahan hakeminen UTUGS:n lisäksi muilta mahdollisilta rahoittajatahoilta. 3.2 Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden ja tutkinnon myöntäminen Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta haetaan tohtoriohjelmasta tohtoriohjelman hakuajat huomioiden. Tohtoriohjelma tekee tutkinnonsuoritusoikeushakemuksista esityksen tiedekunnalle, joka päättää tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä Tohtorintutkinnon myöntää tiedekunta. 4 UTUGS-TUTKIJANKOULUTUSPAIKKOJA KOSKEVAT LINJAUKSET 4.1 UTUGS-tutkijankoulutuspaikat Tohtoriohjelma avaa kaudelle myönnetyt UTUGS-tutkijankoulutuspaikat tohtorikoulutettavien haettaviksi elokuussa 2013 ja julkistaa päätökset paikoille valituista tohtorikoulutettavista marraskuussa Tohtoriohjelma kuvaa hakuprosessin ja määrittelee tohtorikoulutettavien valintakriteerit hakuilmoituksessa huomioiden tiedekunnan määräykset sekä Tohtorikoulutusta koskevat toimintaperiaatteet Turun yliopistossa asiakirjan ja UTUGStoimintakäsikirjan linjaukset UTUGS-tutkijakoulutuspaikkoja voivat hakea: Kaikki UTUGS-tohtoriohjelmiin kuuluvat tohtorikoulutettavat, joilla on tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa ja jotka eivät ole aiemmin saaneet OKMtutkijankoulutuspalkkaa yhteensä neljän vuoden ajalta. Tohtorikoulutettava voi kuulua vain

4 UTUGS-ohje 4 (5) yhteen ohjelmaan, mutta hän voi hakea UTUGS-tutkijankoulutuspaikkaa myös muusta kuin siitä ohjelmasta, johon hänet on aiemmin hyväksytty tohtorikoulutettavaksi. Henkilöt, jotka sopivat tutkijankoulutuspaikkahaun avanneen tohtoriohjelman profiiliin ja aikovat suorittaa tohtorintutkinnon Turun yliopistossa, mutta joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Turun yliopistossa. Koska tohtorintutkinnonsuoritusoikeus on edellytyksenä yliopiston rahoittaman UTUGS-tutkijankoulutuspaikan vastaanottamiselle, paikka voidaan tarvittaessa myöntää ehdollisena Tohtorikoulutettavien UTUGS-tutkijankoulutuspaikkahakemukset arvioidaan tohtoriohjelman johtoryhmän tai muun vastaavan asiantuntijaelimen toimesta. Läpinäkyvyyden ja puolueettomuuden lisäämiseksi arvioinnissa suositellaan käytettäväksi asiantuntijoita myös Turun yliopiston ulkopuolelta (usean yliopiston/tohtoriohjelman yhteiset arviointipaneelit ). Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi suositellaan hakemusten pisteyttämistä (arviointilomake) ja parhaiden hakijoiden haastattelemista Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee UTUGS-tutkijankoulutuspaikoille valittavista tohtorikoulutettavista esityksen tiedekunnan dekaanille, joka päättää tohtorikoulutettavan ottamisesta työsuhteeseen. 4.2 Yleiset linjaukset UTUGS-tutkijankoulutuspaikoille valitut tohtorikoulutettavat ovat työsuhteessa Turun yliopiston siihen yksikköön (tiedekunta/[erillinen] laitos), jossa työskentelevät UTUGS-tutkijankoulutuspaikka myönnetään tohtorikoulutettavalle, ei ohjaajalle/tutkimusryhmälle. Mikäli UTUGS-tutkijankoulutuspaikalle valittu tohtorikoulutettava vaihtaa ohjaajaa yliopiston sisällä, UTUGS-tutkijankoulutuspalkka siirtyy tohtorikoulutettavan mukana UTUGS-tutkijankoulutuspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti täysipäiväisen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen, tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. UTUGSpalkalliselle tohtorikoulutettavalle osoitettavat muut kuin väitöskirjatutkimukseen liittyvät työt eivät saa vaarantaa täysipäiväistä väitöskirjatutkimusta ja voivat olla enintään 5 % (80 h) tohtorikoulutettavan vuosityöajasta UTUGS-tutkijankoulutuspaikka voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi. Työsopimuksissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa UTUGS-tutkijankoulutuspalkka on tohtorikoulutettavan käytettävissä tohtoriohjelman myöntöpäätöksessä mainittuna ajanjaksona Tohtorikoulutettavalle myönnetyt UTUGS-tutkijankoulutuspalkkakuukaudet siirtyvät käytettäviksi myöhempänä ajankohtana äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaan sekä varusmies- /siviilipalvelun perusteella. Tohtoriohjelma ei voi myöntää em. syiden perusteella siirtyviä tutkijankoulutuskuukausia toiselle tohtorikoulutettavalle Tohtorikoulutettavalle myönnetyt UTUGS-tutkijankoulutuspalkkakuukaudet eivät siirry käytettäviksi myöhempänä ajankohtana, mikäli tohtorikoulutettava hakee työstävapautusta hoitaakseen tehtävää, joka ei edistä tohtorintutkinnon suorittamista Tohtoriohjelmalle myönnetyt UTUGS-tutkijankoulutuspaikat tulee käyttää kunkin budjettivuoden sisällä. Jakamattomat/käyttämättä jääneet UTUGS-tutkijankoulutuspalkkakuukaudet eivät siirry seuraavalle kalenterivuodelle. Jos tohtoriohjelmalta vapautuu UTUGStutkijankoulutuspaikkoja (min. 12 kk), tohtoriohjelma voi järjestää uuden haun tai myöntää vapautuneet tutkijankoulutuspaikat edellisessä haussa varasijoille sijoittuneille tohtorikoulutettaville budjettivuoden ja rahoituskauden puitteissa. Varasijalistan käyttö edellyttää, että se on tehty 12 kk sisällä. Mikäli tohtoriohjelma ei käytä kaikkia sille myönnettyjä UTUGS-palkkakuukausia budjettivuoden sisällä, UTUGS voi jakaa kuukaudet esim. 2-4 kk pituisina tohtorintutkinnon loppuunsaattamisapurahoina.

5 UTUGS-ohje 5 (5) Mikäli tohtoriohjelma ylittää sille myönnettyjen palkkakuukausien lukumäärän, myöntää perusteetta alle 12 kk pituisia UTUGS-tutkijankoulutuspaikkoja tai toimii muutoin vastoin Turun yliopiston tohtorikoulutusta koskevia toimintaperiaatteita, palkkakustannuksista vastaa tohtoriohjelmaa hallinnoiva taho/tahot UTUGS-palkkatukikuukaudet hyvitetään toteuman perusteella tohtorikoulutettavan tulosyksikölle tai kustannuspaikalle (ks. erillinen ohje) HUOM! Tohtorikoulutettavan työsuhdetta ei voi laillisesti päättää väittelyn perusteella, vaan määräaikainen työsopimus jatkuu määräaikansa loppuun. Turun yliopiston tutkijakoulun johtoryhmän puolesta , Prof. Pirjo Nuutila, tutkijakoulun johtaja Dos. Eeva Sievi, tutkijakoulun koordinaattori Jakelu Turun yliopiston tutkijakoulun tohtoriohjelmat Tiedekunnat Erilliset laitokset Rehtori Vararehtorit Viestintäjohtaja Yliopistopalvelut

6 LIITE 1 1 (2) UTUGS-TOHTORIOHJELMAESITYKSEN RAKENNE UTUGS-tohtoriohjelmaesityksissä noudatetaan alla annettua otsikointia. Esitykset jätetään UTUGS:lle tiedekunnittain mennessä (os. 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tohtoriohjelman nimi 1.2 Tohtoriohjelmaa esittävä tiedekunta 1.3 Tohtoriohjelmaesityksen yhteyshenkilö tiedekunnassa (esim. varadekaani; nimi, asema, yhteystiedot) 2 TOHTORIOHJELMAN RAKENNE 2.1 Tohtoriohjelman johtajan nimi, asema, affiliaatio, yhteystiedot 2.2 Tohtoriohjelman johtoryhmän kokoonpano (nimet, asemat, affiliaatiot) (LIITE 1) 2.3 Tohtoriohjelman toimintamalli (a-c): a) yliopiston sisäinen tohtoriohjelma, joka toimii: tiedekunnan sisällä tiedekuntien yhteisenä tohtoriohjelmana (nimeä tiedekunnat) tiedekuntien ja erillisten laitosten yhteisenä tohtoriohjelmana (nimeä tiedekunnat ja erilliset laitokset) b) tohtoriohjelma toimii osana kansallista/kansainvälistä tohtoriohjelmaverkostoa (nimeä verkostoon osallistuvat tohtoriohjelmat ja niiden isäntäyliopistot) c) tohtoriohjelma toimii Turun yliopiston ja yhden tai useamman muun yliopiston yhteisenä tohtoriohjelmana (nimeä yhteisohjelmaan osallistuvat yliopistot) 2.4 Tohtoriohjelmaan affilioituneet professorit ja väitöskirjatöiden pääohjaajina toimivat dosentit tohtoriohjelmaan affilioituneiden professorien ja pääohjaajina toimivien dosenttien kokonaislukumäärä Turun yliopistoon affilioituneiden professorien ja pääohjaajina toimivien dosenttien lukumäärä ja nimet (LIITE2a) 5-10 Turun yliopistoon affilioituneen professorin ja/tai pääohjaajana toimivan dosentin ohjaamat väitöskirjat vuosina ja julkaisufoorumin julkaisut vuosina (LIITE 2b) 2.5 Tohtorikoulutettavat arvio tohtorikoulutettavien kokonaislukumäärästä arvio tutkintoaan Turun yliopistoon suorittavien tohtorikoulutettavien lukumäärästä 2.6 Tohtorintutkinnot tohtoriohjelman edustamilta tieteen-/tutkimusaloilta Turun yliopistosta v valmistuneet tohtorintutkinnot (LIITE 3: tohtorintutkinnon suorittaneiden henkilöiden nimet ja tutkinnonsuoritustiedekunta) arvio tohtoriohjelmasta vuosittain valmistuvien tohtoreiden kokonaislukumäärästä arvio Turun yliopistosta vuosittain valmistuvien tohtoreiden lukumäärästä 2.7 Haettavien UTUGS-tutkijankoulutuspaikkojen lukumäärä 3 KUVAUS TOHTORIOHJELMASTA (enintään 2 sivua) 3.1 Yleisesittely (tohtoriohjelman teema, toiminnallinen sisältö ja vahvuusalueet sekä kuvaus ohjelman muodostumisesta) 3.2 Merkitys tohtorikoulutukselle Turun yliopistossa ja kansallisesti (ml. tohtoritarve) 3.3 Hallinnon ja toiminnan organisointi 3.4 Tohtorikoulutettavien haku-, arviointi- ja valintaprosessit (hakuajat, arviointikäytänteet ja valintakriteerit) 3.5 Tohtorikoulutettavien ohjaus ja edistymisen seurantakäytänteet 3.6 Letter of interest : Tohtoriohjelmaverkostoesityksiin sekä yliopistojen yhteistohtoriohjelmaesityksiin liitetään partneritahojen vahvistus halukkuudesta osallistua esitettyyn toimintaan, mikäli se toteutuu suunnitellusti (vapaamuotoinen letter of interest, joissa allekirjoittajan nimen lisäksi asema, affiliaatio ja yhteystiedot).

7 LIITE 1 2 (2) 4 TOHTORIOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA (enintään 3 sivua) 4.1 Koulutus Kuvaus tohtoriohjelman nelivuotisesta koulutusohjelmasta Miten tohtoriohjelman koulutustarjonta on organisoitu? Miten tohtoriohjelman koulutustarjonta ja muu toiminta tukevat tohtorikoulutettavien väitöskirjatyön valmistumista neljän vuoden tavoiteajassa? 4.2 Yhteistyö ja verkostoituminen Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyö ulkomaalaisten tohtoriohjelmien tai vastaavien kanssa. Miten tohtoriohjelma tukee tohtorikoulutettavien kansainvälistymistä ja liikkuvuutta (kurssit, luennoitsijat, vierailut, työskentely ulkomailla yms.)? Tohtoriohjelman toimenpiteet ulkomaalaisten tohtorikoulutettavien rekrytoimiseksi Paikallinen ja kansallinen toiminta sekä vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa Tohtoriohjelman paikalliset ja kansalliset yhteistyötahot ja yhteistyön muodot. Suunnitelmat (kurssit, vierailut yms.) liikkuvuuden edistämiseksi kansallisesti ja eri sektoreiden välillä (yliopisto/sektoritutkimuslaitos/elinkeinoelämä/muu yhteiskunta). Vuorovaikutus ja yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan (ml. elinkeinoelämä) sekä menettelytavat yhteistyön edistämiseksi. 4.3 Työnjako ja tiedekunta-/yliopistorajat ylittävän tohtoriohjelman lisäarvo Kuvaus tohtoriohjelmaan osallistuvien tahojen keskinäisestä työnjaosta. Selvitys tiedekunta-/yliopistorajat ylittävän tohtorikoulutusrakenteen toiminnallisesta lisäarvosta.

UTUGS-palkanmaksumalli

UTUGS-palkanmaksumalli UTUGS-palkanmaksumalli 9.1.2013 klo 13.00-15.00, Cal3-luentosali YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOHTORIKOULUTUKSEEN Yliopistojen uusi rahoitusmalli voimaan 1.1.2013 o Tutkijankoulutuspalkkarahoitusta

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOHTORIKOULUTUKSEEN SIIRTYMÄKAUDEN TOHTORIOHJELMAKÄYTÄNTEET TURUN YLIOPISTOSSA

YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOHTORIKOULUTUKSEEN SIIRTYMÄKAUDEN TOHTORIOHJELMAKÄYTÄNTEET TURUN YLIOPISTOSSA Siirtymäkauden tohtoriohjelmakäytänteet Turun yliopistossa 887/41/2012 1 (2) YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOHTORIKOULUTUKSEEN OKM-korvamerkintä poistuu tutkijankoulutuspaikoista 1.1.2013

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA

KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA Elise Pinta, FT, Koordinaattori, UTUGS Mirkka Ruotsalainen, Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija, Oikeustieteellinen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU -UTUGS. Elise Pinta, FT Koordinaattori, UTUGS

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU -UTUGS. Elise Pinta, FT Koordinaattori, UTUGS TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU -UTUGS Elise Pinta, FT Koordinaattori, UTUGS TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU UTUGS http://www.utu.fi/tutkimus/tutkijakoulu/ YLEISTÄ Perustettu 1.8.2011 Kattaa kaikki TY:n edustamat

Lisätiedot

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN Hakuilmoitus 1 (6) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN 1 Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden

Lisätiedot

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN Hakuilmoitus 1 (5) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN 1 Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat KEVEKO ja OPPI Koulutuspolitiikan, elinikäisen

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

/440/2017

/440/2017 Hakuilmoitus 1 (5) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN MATEMAATTIS- TIETOTEKNISEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus Matemaattis-tietoteknisessä tohtoriohjelmassa

Lisätiedot

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UUSI NIMIKKEISTÖ Tutkijakoulu: Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien

Lisätiedot

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Ritva Dammert 16.6.2014 Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen 16.6.2014 1. Tervetulosanat / kehitysjohtaja Ritva Dammert 2. Yliopistojen rahoitusmallit

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

TUTKIJAKOULUJEN LIIKKUVUUSSEMINAARI Suomen Akatemia, Ajankohtaista tutkijakouluista. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto

TUTKIJAKOULUJEN LIIKKUVUUSSEMINAARI Suomen Akatemia, Ajankohtaista tutkijakouluista. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto TUTKIJAKOULUJEN LIIKKUVUUSSEMINAARI Suomen Akatemia, 3.2.2010 Ajankohtaista tutkijakouluista Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto 1 4.2.2010 TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN opetusministeriö siirsi 1.1.2008

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET 2016-2020 Laadunohjausryhmä ti 6.9.2016 Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori Tausta Strategian toimenpideohjelma 2015-2016 Tohtorikoulutus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

TUTKIJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

TUTKIJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TUTKIJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Suomen Akatemian asettaman tutkijakoulutukiryhmän ehdotuksia yliopistojen, Suomen Akatemian hallituksen ja tieteellisten toimikuntien kommentoitavaksi 29.1.2010 1 1 TAUSTAA

Lisätiedot

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin 8.10.2012 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 9/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 8.15 10.15 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Tohtorikoulutettaville suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot Sukupuoli o nainen

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys: Johtoryhmä toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 1 JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika kello 14.15 17.05 Paikka Opiskelijakeskuksen neuvotteluhuone, KE1143-2 n jäsenet: Varsinaiset jäsenet: Professori Markku Juntti, pj Professori Kaisa Tasanen-Määttä Professori

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO 16.9.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 8/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-1, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2013 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 9.5.2018 Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 (EAKR, ESR) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) - Tavoitteena: - Parantaa työllisyyttä, lisätä

Lisätiedot

Apulaisprofessorin ja professorin arviointikriteerit Helsingin yliopistossa

Apulaisprofessorin ja professorin arviointikriteerit Helsingin yliopistossa Apulaisprofessorin ja professorin arviointikriteerit Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston johtosäännössä on määritelty professorin ( 34) ja apulaisprofessorin ( 37) kelpoisuusvaatimukset. Tällä

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA 28.2.2012 Jakelussa mainitut Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös 15.6.2011 ja yliopiston rekrytointiohjeet 1.9.2011 TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA Yliopiston hallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely. Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto

Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely. Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja - uraseurantakysely Juha Sainio Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut & Aarresaari-verkosto Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden

Lisätiedot

YDINTEKNIIKAN JA RADIOKEMIAN TOHTORIOHJELMA (YTERA) TOIMINTAKÄSIKIRJA HYVÄKSYTTY KOKOUKSESSA 8.2.2013

YDINTEKNIIKAN JA RADIOKEMIAN TOHTORIOHJELMA (YTERA) TOIMINTAKÄSIKIRJA HYVÄKSYTTY KOKOUKSESSA 8.2.2013 YDINTEKNIIKAN JA RADIOKEMIAN TOHTORIOHJELMA (YTERA) TOIMINTAKÄSIKIRJA HYVÄKSYTTY KOKOUKSESSA 8.2.2013 Tämä asiakirja sisältää Ydintekniikan ja radiokemian tohtoriohjelma YTERAn keskeisiä toiminta- ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Tutkintoasetuksen (1039/2013) 21 mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

Tutkintoasetuksen (1039/2013) 21 mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on: 1 (7) OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Jatkokoulutuksen tavoitteet Tutkintoasetuksen (1039/2013) 21 mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on: 1) perehtynyt syvällisesti

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Hakemukset ja lomakkeet tehdään täyttämällä hakemus (lomake) ja tarvittavat liitteet sähköisen Saimi järjestelmän kautta.

Hakemukset ja lomakkeet tehdään täyttämällä hakemus (lomake) ja tarvittavat liitteet sähköisen Saimi järjestelmän kautta. Henkilöstöpalvelut 2015 OHJE PALKKAPAIKKAAN JA OPINTO-OIKEUSHAKUUN JÄTETTÄVÄN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN SEKÄ SEURANTA-LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman ohje palkkapaikkaja/tai

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016, Turku Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto Tausta JY:n strategian toimenpideohjelma 2015-2016

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen TaY tutkijakoulu Tehtävä: koordinoida

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010 ja,20.4.2011 ja 20.5.2015. Formatted: Left Formatted: Number of columns: 1

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO 19.8.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 7/2013 Aika Maanantai 19.8.2013 klo 8.15 10.25 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2013 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hakuaika päättyy ma klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika päättyy ma klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 16.8.2019 Apurahahakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy ma 16.9.2019 klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE OPISKELU-OIKEUSHAKUUN SAIMI-JÄRJESTELMÄSSÄ

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE OPISKELU-OIKEUSHAKUUN SAIMI-JÄRJESTELMÄSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE OPISKELU-OIKEUSHAKUUN SAIMI-JÄRJESTELMÄSSÄ Tähän ohjeeseen on koottu sekä yleisiä Saimi-järjestelmän käyttöön ja lomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

E REHTORIN PÄÄTÖS

E REHTORIN PÄÄTÖS E REHTORIN PÄÄTÖS 3-9120112 1.3.2012 E OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILOSTON VAKINAISTAMISPOLKU (TENURE TRACK) - JÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN Helsingin yliopistossa on otettu 5.5.2010 annetulla rehtorin päätöksellä

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO 30.4.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 5/2013 Aika Maanantai 6.5.2013 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2013 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Lääketieteen tohtorin

Lääketieteen tohtorin Yhteiskuntatieteiden tiedekunta HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset ennen : lääketiede ja hammaslääketiede. Lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto

Tutkintovaatimukset ennen : lääketiede ja hammaslääketiede. Lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto VANHAT TUTKINTOVAATIMUKSET: Tutkintovaatimukset ennen 1.8.2017: lääketiede ja hammaslääketiede... 1 Lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto... 1 Filosofian tohtorin tutkinto... 2 Opintopisteiden

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Tulokaskoulutus 9.9.2009. Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Tulokaskoulutus 9.9.2009 Lähtevän vaihto-opiskelijan prosessi Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Lähtevät vaihto-opiskelijat Yleisneuvonta ja tiedotus oppaat Pähkinä Erasmus-opiskelijan opas www-sivut toimisto

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO

TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO Muistio 30.11.2017/AA/KV TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO KOKOUSNUMERO 4/2017 Aika: 30.11.2017 klo 11:00 15:00 Paikka: Aalto-yliopisto, Dipoli Otaniemi Läsnä: Anneli Ahvenniemi, Aalto-yliopisto, pj Anu Helkkula,

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 2/

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 2/ ASIALISTA N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019 1 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston rehtorin valintaprosessin käynnistäminen 3. Rekrytointiprofiilin luonnoksen aloittaminen

Lisätiedot

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA Uudistuksen taustaa Yliopistolla tulee olla johtosääntötason säädös pysyviksi tarkoitetuista määräyksistä ja toimintavoista opintoihin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2011 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2011 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 11.8.2011.

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake ID numero 7538

OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake ID numero 7538 1(9) Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 2019 OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake ID numero 7538 Hyvä hakija,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen Jatkokoulutuksen tavoitteena on,

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO 3.4.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 4/2013 Aika Maanantai 8.4.2013 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center)

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center) OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 8/2012 Aika Tiistai 21.8.2012 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän osaamista ja kilpailukykyä

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma Kielten tohtoriohjelma 1. Taustaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkija -hanke Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkijat -hankkeen taustaa Yleinen huoli tohtoreiden työllistymisestä Suuri osa tohtoreista työllistyy yliopiston ulkopuolisiin

Lisätiedot

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE OPISKELU- OIKEUSHAKUUN JA/TAI TOHTORIKOULUTETTAVAN TYÖSUHTEISEN TEHTÄVÄN (NS. PALKKAPAIKKA) HAKUUN SAIMI-JÄRJESTELMÄSSÄ Hakuilmoitus

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5)

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE PALKKAPAIKKA JA/TAI OPINTO-OIKEUSHAKUUN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE PALKKAPAIKKA JA/TAI OPINTO-OIKEUSHAKUUN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPPI- JA KEVEKO-TOHTORIOHJELMIEN OHJE PALKKAPAIKKA JA/TAI OPINTO-OIKEUSHAKUUN Ajanjaksolla 1.9. 19.9.2016 OPPI- ja KEVEKO-tohtoriohjelmista voi hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto

Lisätiedot

LISENSIAATTI- JA TOHTORIKOULUTUS MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA

LISENSIAATTI- JA TOHTORIKOULUTUS MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA 1 (6) Turun yliopisto Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta Hyväksytty johtokunnassa 17.6.2014 Päivitetty johtokunnassa 14.6.2016 LISENSIAATTI- JA TOHTORIKOULUTUS MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Tohtorikoulutettaville suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle 25 25-29

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tutkijakoulun johtoryhmä TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄ MUISTIO KOKOUSNUMERO 1/ / 5. Aika: klo 9:00 11:00

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tutkijakoulun johtoryhmä TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄ MUISTIO KOKOUSNUMERO 1/ / 5. Aika: klo 9:00 11:00 TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄ MUISTIO KOKOUSNUMERO 1/2017 Aika: 31.1.2017 klo 9:00 11:00 Paikka: Agora B201 Läsnä: vararehtori Kaisa Miettinen, pj professori Keijo Häkkinen professori Heikki Karjaluoto professori

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN TOIMINTAKASIKIRJA. hyväksyjä: vararehtori Pirjo Nuutila. tarkastanut: tutkijakoulun laaturyhmän pj.

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN TOIMINTAKASIKIRJA. hyväksyjä: vararehtori Pirjo Nuutila. tarkastanut: tutkijakoulun laaturyhmän pj. 1 (9) TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN TOIMINTAKASIKIRJA hyväksyjä: vararehtori Pirjo Nuutila tarkastanut: tutkijakoulun laaturyhmän pj. Markus Granlund laatija: laatupäällikkö Anu Mäkelä hyväksymis- ja

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. Kokousaika on ilmoitettu

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake ID numero 1427

OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake ID numero 1427 1(11) Henkilöstöpalvelut 2015 / Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma 2015 OHJE PALKKAPAIKKAA JA OPINTO-OIKEUTTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAAN HUOM! Hakulomake

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma Juha Latikka Johtava tiedeasiantuntija 1 ACADEMY OF FINLAND ICT2023-ohjelma ICT 2015 työryhmä: 21 polkua Kitkattomaan Suomeen http://www.tem.fi/files/35440/temjul_4_2013_web.pdf

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Pöytäkirja 8 A/2016 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.40 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu)

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) OPETUSHALLITUS 8.3.2010 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus

Lisätiedot

RAPORTTI TOHTORIKOULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYMISESTÄ

RAPORTTI TOHTORIKOULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYMISESTÄ Raportti hallitukselle 1(6) 4.11.2015 RAPORTTI TOHTORIKOULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYMISESTÄ Helsingin yliopiston hallitus päätti 24.4.2013 tutkijakoulurakenteeseen siirtymisestä ja tutkijakoulujen aloista,

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot