Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset uudistamisketjuun: maanmuokkaus, uudistamistulos, taimikonhoito. Timo Saksa Metla Suonenjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset uudistamisketjuun: maanmuokkaus, uudistamistulos, taimikonhoito. Timo Saksa Metla Suonenjoki"

Transkriptio

1 Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset uudistamisketjuun: maanmuokkaus, uudistamistulos, taimikonhoito Timo Saksa Metla Suonenjoki Lahti

2 Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset uudistamisketjuun: maanmuokkaus, uudistamistulos, taimikonhoito Lyhyesti taustaa Latvusbiomassan korjuun vaikutukset maanmuokkaukseen ja istutukseen Kantojen korjuun vaikutukset maanmuokkaukseen ja istutukseen Metsäbiomassan korjuun vaikutukset uudistamistulokseen Metsäbiomassan korjuun vaikutukset taimikonhoitoon Plussat ja miinukset metsänuudistamisen kannalta

3 Latvusmassan ja kantojen korjuutilanne 2010 (% yksityismetsien avohakkuualasta) Keskimäärin 30 % avohakkuualoista, arviolta ha. Keskimäärin 10 % avohakkuualoista, arviolta noin ha.

4 Metsäbiomassan korjuupotentiaali alueittain YHTEENSÄ: Latvusmassa 6,5 milj. m3/v. Kannot 2,5 milj. m3/v. Nuoren metsän energiapuu 6,9 milj. m3/v.

5 Metsäbiomassan suunniteltu käyttö 2020 Kansallisten päätösten (KMO) mukaan metsähakkeen käytön tulisi Suomessa olla vuonna 2020 noin 13,5 milj. m 3 vuodessa. Sen on arvioitu koostuvan seuraavasti: 37 % olevan latvusmassahaketta (5,0 milj. m 3 ), 33 % kantomursketta (4,5 milj. m 3 ) ja 30 % pienpuuhaketta (4 milj. m 3 ). Hakkuutähteen korjuuta tehtäisiin tällöin yli hehtaarilta (arvioitu saanto 60 m 3 /ha), kannonnostoa lähes hehtaarilta (60 m 3 /ha) ja pienpuun korjuuta energiaksi hehtaarilta (50 m 3 /ha) vuodessa. Vuonna 2020 hakkuutähdettä ja kantoja arvioida korjattavan %:lta metsänviljelyaloista. Oksanen/Metla

6 MÄTTÄITÄ TEHOTUNNISSA Latvusmassan korjuun vaikutus maanmuokkaukseen Kaivinkoneella tehtävän laikutuksen ja mätästyksen tuottavuus nousee % Ei hakkuutähteen korjuuta Hakkuutähdettä korjattu Parantaa erityisesti jatkuvatoimisten mätästyslaitteiden muokkausjäljen laatua LAIKKUMÄTÄSTYS KÄÄNTÖ- MÄTÄSTYS KAIVURI- LAIKUTUS antaa mahdollisuuksia muokkausmenetelmien ja erilaisten teknisten ratkaisujen kehittämiseen Saksa ym Saarinen

7 Manuaalisen istutustyön tuottavuus nousee hieman. Latvusmassan korjuun vaikutus istutukseen Istutettuja taimia / Tehollinen työaika, tuntia Parantaa koneellisen istutuksen tuottavuutta (lähes 20 %) ja istutustyön laatua. nopeuttaa koneellisen istutuksen yleistymistä ja edistää istutuskoneiden tuotekehitystä Ei latvusmassan korjuuta Saarinen 2005 Latvusmassan korjuu Tervo Saarinen Saksa

8 Kantojen nosto nopeuttaa hieman maanmuokkausta (~ 5 %). Kannonnoston ja täydentävän muokkauksen yhdistäminen pienensi muokkauksen kuluvaa aikaa 40 %:lla verrattuna erilliseen muokkaukseen. Kannonnostoon integroidussa maanmuokkauksessa % mättäistä tuhoutuu kantojen maastokuljetuksen aikana. -> kannonnosto ja muokkaus erillisinä operaatioina Kantojen korjuun vaikutukset maanmuokkaukseen Tehotuntia / hehtaari 16 Kannonnostoaika 14 Muokkausaika Kannonnosto Yhdistetty nosto ja muokkaus Saarinen Saarinen Erillinen nosto ja muokkaus Saarinen 2005

9 Työajanmenekki / muokkausjälki, s Kantojen korjuun vaikutukset maanmuokkaukseen Kaivinkoneella tehdyn laikkumätästyksen ajanmenekki per onnistunut mätäs on 3-4-kertainen verrattuna jatkuvatoimiseen laikkumätästäjään. Rantala ym Integroitumenetelmä on kilpailukykyinen vain erittäin pienillä (< 0,5 ha) työkohteilla. -> voidaanko nykytekniikalla edelleen kehittää jatkuvatoimisen muokkauslaitteen jäljen laatua? Integ. Erill. Jatkuvat. Tyyd. mätäs /laikku Integ. Erill. Jatkuvat. Tyyd. mätäs Integ. Erill. Jatkuvat. Hyvä mätäs

10 Kantojen korjuun vaikutukset maanmuokkaukseen Rantala ym Jatkuvatoiminen laikkumätästäjä ei sovellu keskimääräistä kivisemmille tai sellaisille työkohteille, joilla on maanmuokkauksen yhteydessä tarve parantaa uudistusalueen vesitaloutta.

11 Kantojen korjuuseen integroitu männyn kylvö Kantojen nosto määrien kasvaessa myös mäntyvaltaisten metsiköiden osuus lisääntyy merkittävästi. Etelä-Suomessakin mäntyvaltaisia metsiä 1,8 -kertaisesti kuusivaltaisiin verrattuna. Pohjois-Suomen metsät vielä mäntyvaltaisempia (5-kertaa enemmän kuin kuusivaltaisia). Karelian Puu ja Metalli Oy Männyn kylvön yhdistämistä kannonnostoon kokeillaan. -> onko kannonnostojälki sopiva itämisalusta? -> kustannustehokkuus? Saksa

12 Metsäbiomassan korjuun vaikutukset uudistamistulokseen Istutustaimien elossa olo hieman parempi latvusmassan korjuun jälkeen. Luontainen taimettuminen lisääntyy verrattuna perinteiseen ainespuun korjuuseen. Luontaisten taimien määrä kun latvusmassaa eikä kantoja ole korjattu Latvusmassa Kannot Molemmat parantaa uudistamistulosta, osin liikaakin luontaista lehtipuuta. Kasvupaikan boniteetti Miljökonsekvenser 2007

13 Metsäbiomassan korjuun vaikutus taimikon lehtipuuston määrään Kantojen nostoaloilla maata rikkoutuu %, kun tavanomaisessa muokkauksessa rikotun maanpinnan osuus jää % -tasolle. Yksin rikkoutuneen pinnan osuus ei selitä lehtipuumäärän vaihtelua. Lehtipuumäärän on arvioitu 1,3 1,8 kertaistuvan tavanomaiseen muokkaukseen nähden. -> korkeammat perkauskustannukset Oksanen Saksa

14 Lehtipuuston määrä kannonnostoaloilla selvitys Etelä-Suomesta (vv ) Istutustaimien määrään tai kasvatettavan puuston kokonaistiheyteen kantojen nosto ei aiheuttanut eroa. Koivun osuus taimikonharvennuksen jälkeisestä puustosta oli kannonnostoalan taimikossa keskimäärin 5,5 % (vaihteluväli 0-24 %) kun se verokkialoilla oli 2,6 % (vaihteluväli 0-10 %). Puhtaiden havupuutaimikoiden osuus oli kannonnostoaloilla 30 % kun se verrokkialoilla oli 50 %.

15 Lehtipuuston määrä kannonnostoaloilla selvitys Etelä-Suomesta (vv ) Koivun siemensadot vuosina keskinkertaisia tai sitä heikompia. Alustavan havainnon mukaan kannonnostoa seuraavan toukokesäkuun lämpötila ja toisen kasvukauden touko-kesäkuun sateisuus edistävät lehtipuun luontaista uudistumista. Samoin maaperän kosteus edistää koivun taimettumista (hieno kivennäismaa tai turve pinta sekä rahkasammal pinnat). Koivun taimia, ha Vihreä = verrokkialat Sininen = kannonnostoalat Kasvukausia kannonnostosta / muokkauksesta

16 Plussat ja miinukset metsänuudistamisen kannalta + parantaa maanmuokkaustyön ja istutustyön tuottavuutta + antaa mahdollisuuksia muokkausmenetelmien kehittämiselle + nopeuttaa istutuskoneiden yleistymistä ja kehittämistä + parantaa hieman uudistamistulosta - hidastaa keskimääräistä metsänuudistamisketjun toteutusta - lehtipuun määrä uudistusaloilla lisääntyy etenkin kannonnoston seurauksena; taimikonhoitokustannukset nousevat

17 Kiitos

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 129 134 14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Timo Saksa Tiivistelmä Laajamittainen kantojennosto

Lisätiedot

Tuloksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen vertailulaskelmista. Jari Hynynen & Motti-ryhmä/Metla

Tuloksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen vertailulaskelmista. Jari Hynynen & Motti-ryhmä/Metla Tuloksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen vertailulaskelmista Jari Hynynen & Motti-ryhmä/Metla TutkijaMOTTI - metsikkötason analyysityökalu Käyttäjän antamat tiedot Puusto- ja kasvupaikkatieto Metsänkäsittelyn

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET ENERGIAPUUN KORJUUSEEN JA KASVATUKSEEN

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET ENERGIAPUUN KORJUUSEEN JA KASVATUKSEEN HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET ENERGIAPUUN KORJUUSEEN JA KASVATUKSEEN Olli Äijälä Martti Kuusinen Arto Koistinen (toim.) 2 (31) Hyvän metsänhoidon suositukset Toimittaneet Olli Äijälä Martti Kuusinen Arto

Lisätiedot

Biologista vesakontorjuntaa purppuranahakalla. Taimien lannoitus arginiinitypellä. Bracke ja Ecoplanter istutuskoneet vertailussa.

Biologista vesakontorjuntaa purppuranahakalla. Taimien lannoitus arginiinitypellä. Bracke ja Ecoplanter istutuskoneet vertailussa. Taimien lannoitus arginiinitypellä numero 4/2011 Bracke ja Ecoplanter istutuskoneet vertailussa Biologista vesakontorjuntaa purppuranahakalla TAIMIUUTISET TAIMIUUTISET 4 2011 Yhteistyössä mukana: Fin Forelia

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen ja Marja-Leena Päätalo Jouni Siipilehto Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus

Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus ISBN 978-951-40-2033-9 (PDF) ISSN 1795-150X Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus Juha Laitila, Antti Ala-Fossi, Tomi Vartiamäki, Tapio Ranta ja Antti Asikainen www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu: KOHDEVALINTA

Toiminnan suunnittelu: KOHDEVALINTA Toiminnan suunnittelu: KOHDEVALINTA Tiina Laine Tutkija Metsäntutkimuslaitos tiina.laine@metla.fi Kohdevalinnalla on merkitystä Konetyön tuottavuuden vaihtelun ja sen myötä kustannusten parempi hallinta.

Lisätiedot

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN t a i m i uutiset 3/ 2003 S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A METLA TÄSSÄ NUMEROSSA MM: SEMINAARI KOKOSI HAAPA- ASIANTUNTIJAT MAANMUOKKAUS JA KUUSEN TAIMIEN KASVATUS JUURIKÄÄVÄN LAHOTTAMAN KUUSIKON

Lisätiedot

KANTOBIOMASSAN LASKENNALLINEN MÄÄRITTÄMINEN METLAN 3475- HANKKEEN KOEKENTILLÄ

KANTOBIOMASSAN LASKENNALLINEN MÄÄRITTÄMINEN METLAN 3475- HANKKEEN KOEKENTILLÄ OPINNÄYTETYÖ Timo Hukkanen 2010 KANTOBIOMASSAN LASKENNALLINEN MÄÄRITTÄMINEN METLAN 3475- HANKKEEN KOEKENTILLÄ METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Metsätalouden

Lisätiedot

Metsänhoitolaitteet esillä FinnMETKO 2012 -messuilla

Metsänhoitolaitteet esillä FinnMETKO 2012 -messuilla numero 3/2012 Koneellisen metsänhoidon teemanumero Koneistutuksella kohti tehokkaampaa metsänhoitoa Metsänhoitolaitteet esillä FinnMETKO 2012 -messuilla TAIMIUUTISET TAIMIUUTISET 3 2012 Yhteistyössä mukana:

Lisätiedot

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys

Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Hyvä maanmuokkaus onnistuneen koneistutuksen edellytys Jaana Luoranen, Metsäntutkimuslaitos Konetaimi: koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju Maanmuokkaus: tavoitteet Metsänuudistamisen onnistumisen

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Metsänhoidon koneellistaminen

Metsänhoidon koneellistaminen Metsätehon raportti 206 23.6.2009 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Metsänhoidon koneellistaminen Visio ja T&K-ohjelma Markus Strandström Jarmo Hämäläinen Heikki Pajuoja Metsäteho

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

Eri maanmuokkausmenetelmien edullisuus männyn ja kuusen viljelyssä Etelä-Suomessa

Eri maanmuokkausmenetelmien edullisuus männyn ja kuusen viljelyssä Etelä-Suomessa 42 NSR-projekti Eri maanmuokkausmenetelmien edullisuus männyn ja kuusen viljelyssä Etelä-Suomessa ADVANTAGES OF DIFFERENT SITE PREPARATION METHODS ON PLANTING RESUL TS AND COSTS IN SOUTHERN FINLAND JARMO

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Pro gradu -tutkielma maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos Tammikuu 2012 Jaakko Hautanen HELSINGIN

Lisätiedot

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Kohti kotimaista energiaa kustannussäästöä ja yrittäjyyttä kuntiin Matti

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2245-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Anssi Niskanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the

Lisätiedot

16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista 10-vuotiaissa kuusen taimikoissa

16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista 10-vuotiaissa kuusen taimikoissa Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/14/mwp289.htm Metlan työraportteja 289: 142 146 16 Hakkuutähteen korjuun vaikutuksista

Lisätiedot

Esipuhe... 4 Johdanto...5 1 Energiapuuharvennuksen lähtökohdat...6. 2 Käytännön toteutus... 16. 3 Varastointi... 19. 5 Hakkeen keinokuivaus...

Esipuhe... 4 Johdanto...5 1 Energiapuuharvennuksen lähtökohdat...6. 2 Käytännön toteutus... 16. 3 Varastointi... 19. 5 Hakkeen keinokuivaus... Metsäkeskukset Päätoimittaja: Tanja Lepistö, Kehittyvä metsäenergia -hanke Taitto: Jorma Anttoora, Kehittyvä metsäenergia -hanke Kannen kuva: Tommi Lahti, Kotimaiset Energiat Oy Takakannen kuva: Perttu

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun ISBN-13: 978-951-40-1995-1 (PDF) ISBN-10: 951-40-1995-4 (PDF) ISSN 1795-150X Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun Pertti Harstela, Pekka Helenius, Juho Rantala, Kaija Kanninen

Lisätiedot

Koneistutuksen nykytila ja tulevaisuus Suomessa: Toimintamalli koneistutuksen laajentamiseen ja kehittämiseen

Koneistutuksen nykytila ja tulevaisuus Suomessa: Toimintamalli koneistutuksen laajentamiseen ja kehittämiseen University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry Koneistutuksen nykytila ja tulevaisuus Suomessa: Toimintamalli koneistutuksen laajentamiseen

Lisätiedot

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Bioenergia maa- ja metsätaloudessa Helsinki 2008 Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Muistio 1 BIOENERGIA MAA- JA METSÄTALOUDESSA SISÄLLYS Alkusanat... 3 1. Johdanto... 4 2. Eri

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Metsätehon raportti 193 12.9.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä Sirkka Keskinen Reima Liikkanen Jarmo Lindroos Metsäteho Oy PL

Lisätiedot

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi?

Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Miten hoidan metsiäni tulevan tukkisadon varmistamiseksi? Matti Kärkkäinen professori ja puuntuottaja Elinvoimaa metsistä (EME) -hanke Talousmetsien mahdollisuudet käyttöön Padasjoki, valtuustosali 19.3.2013

Lisätiedot