Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät"

Transkriptio

1 Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsätieteenpäivä Helsinki Juho Rantala METLA Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu - tutkimus- ja kehittämisohjelma ( )

2 Nykytilanne Koneellistamisasteet: maanmuokkaus ~ 100 % kylvö ~ 70 % istutus < 5 % esim. UPM:lla ~ 30 % istutuslaitteita käytössä yht kpl taimikonhoito < 1 %

3 Miksi koneellinen istutus yleistyy? Nykyisillä koneilla on jo hyvä työjäljen laatu ja riittävä kustannuskilpailukyky. Mitä enemmän istutetaan, sitä tehokkaammin se voidaan organisoida. Hyvät kokemukset kesäistutuksesta koneistutuksen edellyttämällä pitkälle istutusajalle ei ole biologisia esteitä. Työvoimapula realisoituu ja tulee olemaan syrjäseuduilla erityisen paha. Pitkässä juoksussa tekniikka halpenee ja ihmistyön kustannus nousee. Metsänomistajien omatoimisuus vähenee, minkä seurauksena istutustyötä ostetaan enemmän. Hakkuutähteiden keruu yleistyy ja helpottaa työolosuhteita. Puunkorjuun alueurakointimalli yleistyy koneyrittäjille vastuuta myös metsänhoitotöistä

4 Markkinoilla olevat istutuskoneet Risutech Bracke Eco-planter M-Planter

5 Bracke ja M-Planter koeolosuhteissa Keskimäärin (taimia/tunti) Bracke M-Planter Ero Käyttötuntituottavuus % Yksikkökustannukset % Samat kuskit ajoivat molempia koneita toisella oli kokemusta M-Planterista ja toisella Brackesta. Kokeet järjestettiin kolmella istutustyömaalla, joilla kivisyys sekä hakkuutähteiden ja kantojen määrät vaihtelivat

6 Bracke ja M-Planter koeolosuhteissa Työvaikeustekijä Kivisyys, % Hakkuutähde, % Kantoja, kpl/ha M-Planter verrattuna Brackeen, % Tuottavuus Kustannukset Mitä enemmän kiviä tai kantoja, sitä pienempi ero - Mitä enemmän hakkuutähdettä, sitä suurempi ero

7 M-Planter käytännössä Tuottavuus, tainta/tunti Seurantatutkimus vs. koeolosuhteet Koeolosuhteissa istutuskausi 143 (hajonta 44) -39 % 2. istutuskausi 169 (hajonta 28) -28 % - Pelkkä toimiva kone ei riitä koneellistamiseen. - Tarvitaan osaavat kuljettajat, koulutusta, ohjeet kohdevalintaan, toimiva taimihuolto, sopiva taimimateriaali etc.

8 Kuinka paljon koneella ehtii istuttaa? Vuosikapasiteetti on taimea Istutus on mahdollista toukokuun alusta syyskuun loppuun (5 kk) Esimerkkilaskelma: Bracke P

9 Montako hakkuukonetta per istutuskone? Laskentaoletuksena on, että puolet avohakkuiden pintaalasta istutetaan koneellisesti. Yksi istutuskone ehtii istuttaa ~ 1½ - 3 hakkuukoneen uudistusalat. Esimerkkilaskelma: Bracke P

10 Taimikonhoitokoneita Pentin Paja Oy:n Naarva-varhaisperkauslaitteet Uusi malli kitkee vesakon kasvatettavan taimen ympäriltä Ensimmäinen kehitysversio ( Kurunpyörä ) katkaisi vesakon kasvatettavan taimen ympäriltä

11 Konekitkennän kustannuksista Työajanmenekki, h/ha Koneen tuntihinta, Nopein kuvio VAIN reikäperkauksena Nopein kuvio Keskiarvo Hitain kuvio 2,5 3,8 7,3 10, Samat kuviot miestyönä keskimäärin 7,2 h/ha ( /ha). - Voidaanko kitkennällä välttää varsinainen taimikonhoito?

12 Risutec TRC taimikonhoito

13 Risutec L3 taimikonhoito + energiapuun korjuu

14 MenSe RP 80 - raivauspää

15 Taimikonhoidossa poistettavan puuston määrän ja läpimitan kasvu hidastaa enemmän metsuria kuin konetta 4,00 3,50 3,00 2,50 tpv/ha 2,00 1,50 1,00 0,50 0, poistuma metsuri kone Lin. (metsuri) Lin. (kone) Esimerkkilaskelma: MenSe RP80 Auvinen, J

16 Koneellistamisen perusperiaatteet A. työolojen parantaminen B. työn laadun parantaminen C. tuottavuuden / kustannustehokkuuden parantaminen ihmistä nopeammat liikkeet työvaiheiden tekeminen yhtäaikaisesti useiden työtehtävien yhdistäminen samaan koneeseen joukkokäsittely automatisointi jatkuvatoimisuus Tässä istutuksessa ja taimikonhoidossa ollaan v informaatio-, aistin-, ohjaus-, ym. teknologioiden hyödyntäminen

17 Koneellistamisasteet vuonna 2020? Istutus % Istutuspinta-ala nykyisellä tasolla uudistushakkuita vähemmän, mutta istutuksen osuus kasvaa? Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen metsissä > 90 % Yksityismetsissä % Istutuslaitteita käytössä yht kpl riippuen uusien kone- /laiteinnovaatioiden tuottavuudesta. Varhaisperkaus ja taimikonhoito % Saatavilla oleva metsurityövoima kohdistetaan taimikonhoitoon? Energiapuun tuet, kysyntä, kasvatusketjut ja korjuu nuorista metsistä? Varhaisperkaus kitkemällä yleistyy ja vähentää varsinaisen taimikonhoidon tarvetta? Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen metsissä > 50 % Yksityismetsissä %

18 Kiitos!