Suomen metsäenergiapotentiaalit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäenergiapotentiaalit"

Transkriptio

1 Suomen metsäenergiapotentiaalit Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon iltapäiväseminaari: Logistiikan näkymät ja bioenergian mahdollisuudet , Tapahtumatalo Bankin auditorio, Helsinki

2 Puupolttoaineet Suomen energiantuotannossa

3 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 2007 (407 TWh = 35,0 milj. toe = PJ) Lähde: Energy Review Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 3

4 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa Lähde: Energy Review Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 4

5 Puupolttoaineiden käyttö Suomessa 2007 (82 TWh = 7,1 milj. toe = 295 PJ) Nestemäinen Kiinteä Lähde: Energy Review Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 5

6 Puupolttoaineiden käyttö Suomessa Lähde: Energy Review Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 6

7 Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö energialaitoksissa 2007 (24,8 TWh 13,0 milj. m 3 ) Lähde: Ylitalo Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 7

8 Hakkuutähteet Pienpuu Kannot Järeä, (laho) runkopuu Kalle Kalle Kalle Kärhä Kärhä: / Metsäteollisuuden / Puubiomassan / Suomen Bioenergia metsäenergiapotentiaalit hyödyntäminen puuperäiset missä mennään jätteet energian tällä & Metsäenergiapuu hetkellä? tuotannossa Kalle Kärhä 8

9 Metsähakkeen käyttö Suomessa *) *) Energialaitosten eli lämpö- ja voimalaitosten käyttö. Lähteet: Ylitalo Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 9

10 Uusiutuvan energian käyttö energialähteittäin ja loppukulutuksena tavoiteurassa, TWh Perusura Teollisuuden tuotannosta riippuvat polttoaineet Jäteliemet 36,7 43, Teollisuuden tähdepuu 23,1 26, Yhteensä 59,8 70, Politiikkatoimien kohteena olevat A. Ei tukitarvetta Vesivoima 13,6 11, Tavoiteura Kierrätyspolttoaineet ja halvimmat 1,7 1,9 2 3 biokaasut B. Pieni tukitarve Metsähake (1 5,8 7, Puun pienkäyttö 13,4 13, Puupelletit ja peltobiomassat 0,1 0,1 0,7 3 Lämpöpumput 1,8 2,4 3 5 C. Korkea tukitarve Muu biokaasu 0 0 0,1 0,5 Nestemäiset biopolttoaineet (2 0,0 0,0 6 6 Tuulivoima ja aurinkoenergia 0,2 0,1 1 6 Yhteensä 94,9 102, josta puupolttoaineet yhteensä (3 19,4 19, Uusiutuvan energian loppukulutus Kärhä: Suomen Metsähakkeen metsäenergiapotentiaalit tarjonta 10

11 Metsähakkeen käyttötavoitteita Lähteet: Ylitalo 2008, KMO 2010, KMO 2015, Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 11

12

13

14 Metsähakepotentiaalit laskettiin Hakkuutähteille Kannoille Pienpuulle Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 14

15 Metsähakepotentiaalit laskettiin Laskelmien pohjalla kaksi kotimaisen puun (ainespuun) hakkuuskenaariota: Skenaario I (Perusskenaario): 56,6 milj. m 3 /v Skenaario II (Maksimiskenaario): 67,9 milj. m 3 /v Puun kokonaistarjonta, milj. m 3 - Kotimaan markkinahakkuut, milj. m 3 - Puun tuonti, milj. m Perusskenaario Maksimiskenaario 75,6 59,4 73,7 57,7 56,6 67,9 17,9 2,8 5, Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 15

16 Ainespuuhakkuut skenaarioissa I ja II Metsäkeskus Hakkuut Skenaario I Skenaario II 0 Ahvenanmaa 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Ainespuuhakkuut, m 3 /v YHTEENSÄ Sevola & Suihkonen Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 16

17 Metsähakepotentiaalit laskettiin Hakkuutähteiden ja kantojen korjuu päätehakkuualoilta. Pienpuun korjuupotentiaali: Nuoret kasvatusmetsät, joihin ehdotettu taimikonhoito (myöhässä) tai harvennushakkuu (ensimmäinen 5-vuotiskausi) Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 17

18 Aineistot tarjonta-laskennoissa Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI10) suurimman kestävän hakkuumahdollisuuksien MELA -laskelma. Metsäteho Oy:n isoimpien osakkaiden (Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Metsähallitus) korjaamat päätehakkuut ja harvennukset vuosilta 2006 ja Yhteensä: leimikkoa (päätehakkuita: , harvennusleimikoita: ). Yhteensä: 68,6 milj. m 3 (päätehakkuut: 46,7 milj. m 3, harvennushakkuut: 21,9 milj. m 3 ). VMI10:n koeala-aineistosta laskettu pienpuuaineisto (Antti Ihalainen / Metla) Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 18

19 Määritetyt metsähakepotentiaalit Talteensaanto < 100 % Energiapuun korjuuohjeet Metsähakkeen tuotantokustannukset Tuotantotuet (mm. Kemera) TEOREETTINEN POTENTIAALI TEKNIS-EKOLOGINEN POTENTIAALI TEKNIS-TALOUDELLINEN POTENTIAALI Integroitu korjuu nuorissa metsissä Metsänomistajien tarjontahaluttomuus Energialaitosten tekninen käyttöpotentiaali Energialaitosten maksukyky 1 2 biojalostamoa Vaihtoehtoisten polttoaineiden hinta Päästöoikeuden hinta Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 19

20 Hakkuutähteet Metek14 / Puubiomassan hyödyntäminen energiantuotannossa / Kärhä Kalle Kärhä Kärhä: Puubiomassan Suomen Metsähakkeen metsäenergiapotentiaalit hyödyntäminen tarjonta energian tuotannossa 20

21 Teoreettinen hankintapotentiaali KUUSI MÄNTY KOIVU Hakkuutähdettä/ainespuu-m 3 Etelä-Suomi 0,42 0,23 0,20 Pohjois-Suomi 0,62 0,32 0,39 Lähteet: Hakkila 1991, Hakkila ym Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 21

22 Teoreettinen hankintapotentiaali Metsäkeskus Skenaario I Skenaario II 0 Ahvenanmaa 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Hakkuutähdettä, GWh/v YHTEENSÄ Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 22

23 Teknis-ekologinen hankintapotentiaali KUUSI MÄNTY KOIVU Talteensaanto-% Tapion suositukset (Koistinen & Äijälä 2005) korjuuoloista = EI korjuuta: kuivahkot kankaat kuivat kankaat karukkokankaat + puolukkaturvekankaat ja sitä karummat kallioiset + runsaskiviset kasvupaikat ravinnehäiriöpuustot. + Metsänomistajien tarjontahalukkuus % metsäkeskuksittain. Korjuukelpoisuus metsäkeskuksittain 57 89%. 1 1 Lähdeaineistona Metsäntutkimuslaitoksen VMI Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 23

24 Teknis-ekologinen hankintapotentiaali Metsäkeskus Skenaario I Skenaario II 0 Ahvenanmaa 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Hakkuutähdettä, GWh/v YHTEENSÄ Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 24

25 Teknis-taloudellinen hankintapotentiaali Hakkuutähdehakkeen tuotantokustannusten laskennassa: + Kantohinta + Hakkuu kasoille + kasojen varominen metsäkuljetuksessa + Metsäkuljetus + Varastointi (peittäminen) + Haketus/murskaus (tienvarsivarastolla) + Kaukokuljetus + Yleiskustannukset = TUOTANTOKUSTANNUKSET ( /MWh) Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 25

26 Kannot Kärhä: Suomen Metsähakkeen metsäenergiapotentiaalit tarjonta 26 26

27 Teoreettinen hankintapotentiaali KUUSI MÄNTY KOIVU Kantoja/ainespuu-m 3 Etelä-Suomi 0,31 0,28 0,31 Pohjois-Suomi 0,40 0,32 0,35 Lähteet: Hakkila 1972, Hakkila ym. 1978, Repola ym Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 27

28 Teoreettinen hankintapotentiaali Metsäkeskus Skenaario I Skenaario II 0 Ahvenanmaa 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Kantoja, GWh/v YHTEENSÄ Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 28

29 Teknis-ekologinen hankintapotentiaali KUUSI MÄNTY KOIVU Talteensaanto-% Tapion suositukset (Koistinen & Äijälä 2005) korjuuoloista = EI korjuuta: kuivat kankaat karukkokankaat + puolukkaturvekankaat ja sitä karummat kallioiset + runsaskiviset kasvupaikat ravinnehäiriöpuustot pohjavesialueet. + Metsänomistajien tarjontahalukkuus % metsäkeskuksittain. Korjuukelpoisuus metsäkeskuksittain 82 88%. 1 1 Lähdeaineistona Metsäntutkimuslaitoksen VMI Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 29

30 Teknis-ekologinen hankintapotentiaali Metsäkeskus Skenaario I Skenaario II 0 Ahvenanmaa 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Kantoja, GWh/v YHTEENSÄ Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 30

31 Teknis-taloudellinen hankintapotentiaali Kantomurskeen tuotantokustannusten laskennassa: + Kantohinta + Kantojen nosto + Metsäkuljetus + Kaukokuljetus + Murskaus (käyttöpaikalla) + Yleiskustannukset = TUOTANTOKUSTANNUKSET ( /MWh) Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 31

32 Pienpuu Metek14 / Puubiomassan hyödyntäminen energiantuotannossa / Kärhä Kalle Kärhä Kärhä: Puubiomassan Suomen Metsähakkeen metsäenergiapotentiaalit hyödyntäminen tarjonta energian tuotannossa 32

33 Teoreettinen hankintapotentiaali Nuoret kasvatusmetsät, joihin ehdotettu taimikonhoito (myöhässä) tai harvennushakkuu (ensimmäinen 5-vuotiskausi). Laskelmat tehtiin vuositasolle. Oletettiin, että tehdään kokopuun korjuu (mahdollinen kuitupuu myös energiapuukasaan ja polttoon) Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 33

34 Teoreettinen hankintapotentiaali Metsäkeskus Teoreettinen 1 Teknis-ekologinen 0 Ahvenanmaa 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Pienpuuta, GWh/v YHTEENSÄ Lähdeaineistona Metsäntutkimuslaitoksen VMI Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 34

35 Teknis-ekologinen hankintapotentiaali Kun ainespuukertymä alle 20 m 3 /ha leimikossa TAI poistuman keskikoko alle 30 dm 3 (kokopuuta), kokopuun korjuu (= leimikon kaikki hakattavat puut energiapuuksi). Kun ainespuukertymä yli 20 m 3 /ha leimikossa JA poistuman keskikoko yli 30 dm 3 (kokopuuta), integroitu korjuu (= käytetään ns. kahden kasan menetelmää, eli kuitupuu omaan kasaan ja latvat ja pienpuusto toiseen kasaan energiapuuksi). = PYRITÄÄN OHJAAMAAN KUITUPUU SELLUTEOLLISUUTEEN! Kokopuun korjuu Integroitu korjuu Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 35

36 Teknis-ekologinen hankintapotentiaali Oletettiin, että pieniläpimittaisen energiapuun talteensaanto-% on 95 % teoreettisesta potentiaalista. Kun nuoren kasvatusmetsän korjuukohde seuraavissa korjuuoloissa, se rajautui ulos teoreettisesta hankinta-potentiaalista. = EI kokopuun korjuuta (Koistinen & Äijälä 2005): kuusikot (rulusta > 75 % kuusta) kaskikuusikot + metsitetyt pellot turv la kuivahkot kankaat kuivat kankaat puolukkaturvekankaat + sitä karummat metsiköt, joissa tehty aiemmin kokopuu- tai hakkuutähteiden korjuu. + Metsänomistajien tarjontahalukkuus % metsäkeskuksittain. Korjuukelpoisuus metsäkeskuksittain 57 89%. 1 1 Lähdeaineistona Metsäntutkimuslaitoksen VMI Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 36

37 Teknis-ekologinen hankintapotentiaali Metsäkeskus Teoreettinen 1 Teknis-ekologinen 1 0 Ahvenanmaa 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Pienpuuta, GWh/v YHTEENSÄ Lähdeaineistona Metsäntutkimuslaitoksen VMI Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 37

38 Teknis-taloudellinen hankintapotentiaali Pienpuuhakkeen tuotantokustannusten laskennassa: + Kantohinta + Hakkuu + Metsäkuljetus - Kemera-tuki + Varastointi (peittäminen) + Haketus/murskaus (tienvarsivarastolla) + Kaukokuljetus + Yleiskustannukset = TUOTANTOKUSTANNUKSET ( /MWh) Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 38

39 Uutta tutkimuksessa: Korkeat kotimaisen puun hakkuut skenaariona. Ei korjuuololeikkureita (esim. meku < 300 m) Kustannukset hoitivat heikot korjuuolot pois teknistaloudellisesta potentiaalista Tarjonnan hintajousto Ei tienvarsikönttähinta Mäntykannoista + koivukannoista polttohaketta Aiemmin vain kuusikannot Nuorten metsien pienpuu tehokkaammin talteen (= integroitu hakkuu niihin leimikoihin, joista kuitupuuta korjattavissa > 20 m 3 /ha) Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 39

40 Verrattuna aiempiin tutkimuksiin I 120 Teoreettinen potentiaali, TWh/v ,2 30,3 26,3 31,5 53,0 53,0 Skenaario I Skenaario II 17,0 18,6 17,0 16,8 30,0 40,0 17,0 17,2 20,0 Vasara 2006 Leino ym Hakkila 2004 Kannot Hakkuutähteet Pienpuu Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 40

41 Verrattuna aiempiin tutkimuksiin II Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 41

42 Verrattuna aiempiin tutkimuksiin III Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 42

43 Kiitokset! Kärhä: Suomen metsäenergiapotentiaalit 43

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Kalle Kärhä 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa I 3,5 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008 toimialaluokituksessa

Lisätiedot

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet 9 energia Vuonna 2007 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1476 petajoulea eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensivät edellisvuotista lämpimämpi sää ja lauhdesähkön tuotannon korvautuminen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Loppuraportti 52A07161-Ejpc-1 9.8.2006 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäenergian tuotannon, korjuun ja käytön kustannustehokkuus sekä tukijärjestelmien vaikuttavuus päästökaupan olosuhteissa 1 Kaikki

Lisätiedot

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä

Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä Helsinki 16.9.2009 1 Miksi päästötön energiajärjestelmä? 2 Päästöttömän energiajärjestelmän rakennuspuita Mitä jos tulevaisuus näyttääkin hyvin erilaiselta? 3

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Kohti kotimaista energiaa kustannussäästöä ja yrittäjyyttä kuntiin Matti

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuvan energian tulevaisuuden näkymät Tampere 05.09.2012 Toimialapäällikkö Markku Alm Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa vuonna 2011, % (suluissa prosenttiosuuden muutos vuodesta

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi Kansanedustaja Anne Kalmari Energiapaketin tausta Tukee hallituksen 6.11.2008 hyväksymän kansallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian

Lisätiedot

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy Bioenergian kehitysnäkymät Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy 1 19.9.2008 Dan Asplund. Kevätpäivä 2008 Sisältö Bioenergia ja käytön tilanne UE-edistämisohjelman

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta

Bioenergia 2020. Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2010 aki villa pasi saukkonen Bioenergia 2020 Arvioita kasvusta, työllisyydestä

Lisätiedot

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Bioenergian metsä seminaari Rovaniemi 17.5.2011 Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Joensuu 17.5.2011 1 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

KANTOBIOMASSAN LASKENNALLINEN MÄÄRITTÄMINEN METLAN 3475- HANKKEEN KOEKENTILLÄ

KANTOBIOMASSAN LASKENNALLINEN MÄÄRITTÄMINEN METLAN 3475- HANKKEEN KOEKENTILLÄ OPINNÄYTETYÖ Timo Hukkanen 2010 KANTOBIOMASSAN LASKENNALLINEN MÄÄRITTÄMINEN METLAN 3475- HANKKEEN KOEKENTILLÄ METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Metsätalouden

Lisätiedot

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Jari Korhonen Jukka Lintu HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.5.2006 Tekijä Jukka Lintu Jari

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puunhankinta Kuitua vai Energiaa? Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät Bioenergia

Lisätiedot

Energiaosaston näkökulmia. Jatta Jussila 24.03.2009

Energiaosaston näkökulmia. Jatta Jussila 24.03.2009 Energiaosaston näkökulmia Jatta Jussila 24.03.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen 2020 mennessä 20 % yksipuolinen

Lisätiedot

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos Hannu Ilvesniemi Metla / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Maailman väkiluvun muutos viimeisen

Lisätiedot

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian. Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian. Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian vaikutukset uusiutuvan energian investointeihin Suomessa Believing the Future 2009 Kilpailukykyä ennakoinnista Petteri Kuuva 24.3.2009 EU:n asettamat raamit ilmasto-

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot