Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 3. Käyttäjien tarpeet ja pakkausten toimivuus: Tutkimusteemat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 3. Käyttäjien tarpeet ja pakkausten toimivuus: Tutkimusteemat 7.4.2006"

Transkriptio

1 Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 3. Käyttäjien tarpeet ja pakkausten toimivuus: Tutkimusteemat Sivu 1/20

2 Sisältö 3.1 Senioriystävällinen pakkaus Pakkaustiedon sähköinen luenta Tuotelisäarvo pakkauksesta Pakkausten toimivuus ja helppokäyttöisyys Pakkaamisen palvelutoiminnot Pakkaukset eri teollisuusklustereissa Laatu ja ympäristöjärjestelmät kuluttajien kannalta Pakkaukset kuluttajan arjessa Pakkausratkaisujen käytettävyys Diagnostiikkanäytteiden ja biologisen materiaalin pakkaukset Pakkaamisen kustannusrakenne Pakkaajien visiot Pakkauksen informatiivisyys Ravintoarvomerkintöjen yhteinäinen helposti luettava muoto Uudet ja tulevat EU maat ja hygieniavaatimukset Pienvolyymisten tuotteiden tehokas pakkaaminen Lääkepakkausten käyttäjäystävällisyys Kaupassa ulkolaatikoiden käsittelyn vähentäminen Sivu 2/20

3 3.1 Senioriystävällinen pakkaus Seniori ikäinen väestö lisääntyy. Huomioita olisi kiinnitettävä mm. seuraaviin pakkauksen ominaisuuksiin: helppo avattavuus, ts. ei tarvita ylimääräistä voimaa & suljettavuus, sopiva koko, painatuksen luettavuus, pakkauksen mekaaniset ominaisuudet säilytettäessä pysyy pystyssä, ei kaadu, toimii tarjoiluastiana. 2. Pakkausten perusvaatimukset 4. Kuluttajatyöpaja 2 Kuluttajapaneeli tarpeiden kuvaamiseksi, ideointi uudentyyppisen pakkauksen kehittämiseksi, testaaminen kohderyhmän avulla Väestö ikääntyy. Senioriystävällistä pakkausta tarvitaan koko ajan enemmän. vaikutus on merkittävä Sivu 3/20

4 3.2 Pakkaustiedon sähköinen luenta Tutkitaan erilaisia tapoja ja teknologioita pakkaustiedon sähköiseen luentaan. Huomioon tulee ottaa erimateriaalit mm. puun ja muovin uudet yhdistelmät sekä puhelin tekniikka. 2. Pakkausten perusvaatimukset Teknologian ja muotoilun yhteistyö pakkausvalmistajien intressistä Sivu 4/20

5 3.3 Tuotelisäarvo pakkauksesta Kuluttaja ostaa tuotteen, jonka pakkaus on lisäarvo tai ongelma riippuen siitä, kuinka hyvin se tulee tuotteen ideaa. Olisiko mahdollista luoda erilaisia "tuote ideoita", joiden avulla voisi määrittää pakkausten tarvittavaa tasoa. Pakkauksille voisi miettiä uusia määrityksiä, minkälainen lisäarvo se on ja miten se tuotetaan. 5. Joku muu Pakkaajien määritelmät siitä, mitä ovat toisaalta tuotteen haluttavat ominaisuudet ja toisaalta pakkausvaateet yhdistettynä tietoon siitä, mitä erilaiset materiaalit tai pakkaustyypit voivat tarjota. Pakkaajat myyvät tuotteita lisäarvoa tuottavilla pakkauksilla. Pakkaus tarjoaa lisäarvoa, sekä tuotelisäarvoa että palvelulisäarvoa Sivu 5/20

6 3.4 Pakkausten toimivuus ja helppokäyttöisyys Pakkauksen tulee olla, koko ketjun läpi, kuluttajalle, kaupalle ja kuljetuksessa toimiva ja helppokäyttöinen. Mutta millainen kuluttajapakkaus kuljetuspakkauksineen on toimiva ja helppokäyttöinen? 4. Kuluttajatyöpaja 2 Tähän aiheeseen liittyvissä tutkimustuloksissa, joita olen lukenut, on yleensä keskitytty vain kuluttajapakkaukseen. Pakkausten optimointi (koko ketju) pitää ottaa oleellisena osana huomioon kun mietitään toimivaa ja helppokäyttöistä pakkausta Kuluttajaystävällisiä ja pakkausmateriaaliltaan optimoituja pakkauksia rekoissa, kaupan varastoissa, kaupan hyllyillä ja kotona Sivu 6/20

7 3.5 Pakkaamisen palvelutoiminnot Pakattuun tuotteeseen liittyy usein negatiivinen kuva itsepalvelusta, jonka vaihtoehtona nähdään pakkaamaton tuote, joka toimitetaan asiakkaalle hyvän palvelun kera. Tämä mielikuva tulisi kääntää aivan päälaelleen. 3. Kuluttajatyöpaja 1 4. Kuluttajatyöpaja 2 Kaikkiin, missä valitetaan, että pakkaus on vain jätettä ja kiusaamista. Millä palvelukonsepteilla asiakas saadaan tuntemaan, että joku välittää hänestä kun on laittanut tuotteen tällaiseen pakkaukseen? Millaista after care toimia tavaratoimitusketju kaipaa? Onko netistä tässä suhteessa apua, entä ympäristöliiketoiminnan ja tavarajakelun yhdistämisestä? AldiPirkka jäteautot hakevat tyhjiä pakkauksia kierrätykseen asiakkailtaan saaden samalla eksaktia tietoa siitä, mitkä tuotteet asiakkaalta on nyt jääkaapista loppu ja mitä tarjota tilalle. Kauppaketjut lobbaavat ankarasti sen puolesta, että pakkausten keruun on oltava toiminnan normi Suomessa ja vapaamatkustajien toimintaan on puututtava Sivu 7/20

8 3.6 Pakkaukset eri teollisuusklustereissa Monet teollisuusklusterit (mm. metsäklusteri ja elintarvikeklusteri)mainitsevat pakkaukset yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista. Olisi selvitettävä, mitä yhteistutkimusta esim. juuri metsä ja elintarvikeklusterit voisivat tarvita. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi 5. Joku muu Teollisuuskartoitus siitä, mitä metsäklusteri pitää tärkeimpänä pakkausten (kuitupohjaisten materiaalien) kehityskohteena, kun käyttäjät ovat elintarvikepakkaajia. Avainosaamist amateriaalien kehittämiseksi tietyntyyppisten tuotteiden pakkaamiseeen Sivu 8/20

9 3.7 Laatu ja ympäristöjärjestelmät kuluttajien kannalta Kuinka kuluttajat ymmärtävät teollisuuden laatu ja ympäristöjärjestelmät? Kuinka järjestelmistä tulisi viestiä niin, että kuluttajat ymmärtävät ne lisäarvona, eivät kustannuksina. 3. Kuluttajatyöpaja 1 4. Kuluttajatyöpaja 2 5. Joku muu Kuluttajatutkimus, jossa kuluttajilta kysytään heidän käsityksiään teollisuuden laatu ja ympärisöjärjestelmistä ja niiden merkityksestä. 1. ensin ilman selityksiä, 2. kun on kerrottu., mistä niissä on kyse. On ehkä tarvetta tiedottaa enemmän siitä, mitä erilaiset järjestelmät tarkoittavat. Tutkimus kertoisi ainakin sen, onko laatu ja ympäristöjärjestelmsitä tiedottamisella merkitystä Sivu 9/20

10 3.8 Pakkaukset kuluttajan arjessa Ideana tutkia pakkausten toimivuutta ja käyttöä pakkauksen elämää. Lähtökohtana on pohtia millä uusilla tavoilla voisi päästä lähemmäksi arkisia käyttötilanteita. Tavoitteena on tuoda esille pakkaus & pakattu tuote käyttöyhteydessään. Ei enää erillistä valmistaja ja käyttäjä osiota hankkeissa. Kuluttajatutkimuksen saaminen aidoksi kumppaniksi erilaisiin hankkeisiin eikä vasta tehdyn työn kommnentoijaksi. Näin kuluttajatutkimus ei jäisi irralliseksi palaksi. Pohditaan millainen pakkauksen elinkaari on kuluttajien käytössä. Lähtökohtana pitäisi olla, että tutkimus kohdistetaan selkeästi johonkin /joihinkin tuototeeseen /tuotteisiin, muutoin jää liian yleiseksi. Ongelmaksi voi nousta; mitä kehittyneempi ratkaisu on, sitä vaikeampi mahdollisuuksien tai ongelman hahmottaminen voi olla kuluttajalle. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi 3. Kuluttajatyöpaja 1 4. Kuluttajatyöpaja 2 Alustavana ideana on kerätä kuluttajilta pakkauspäiväkirjoja, joissa voidaan joustavasti tarkastella kokonaisvaltaisesti pakkauksia kuvien ja tekstien avulla. Lehdissä kerrotaan siitä, miten kuluttajat käyttävät nettiä erilaiseen viestintään ja asioista kommunikoimiseen, mukana on myös uusi termi hopottaminen. Voisiko kuluttajien omia keskustelusivuja tutkia enemmän ja vaikka heittää sinne jokin tutkimusväite ja katsoa, kuinka siihen reagoidaan? Kehitetään muoviseoksia, joiden toimivuutta testataan aluksi pilot linjatasolla. Pyritään luomaan mahdollisimman edullinen monikerrosratkaisu (sekä muovi että kuitupohjaiseen sovellukseen). Parhaimmat testataan todellisessa/sissa teollisissa applikaatioissa. Työ on perustutkimusmaista käyttäen hyväksi yhteistyötä alan kotimaisten yliopistojen huippuosaajien verkostolla. Se, millaisena hyvä pakkaus nähdään muuttuu Sivu 10/20

11 3.9 Pakkausratkaisujen käytettävyys Pakkausratkaisujen käytettävyys (usability) on tulevaisuudessa, mm. väestön ikääntymisen ja käyttäjien tarpeiden erilaistumisen myötä, entistä tärkeämpi ominaisuus. Pakkausten toiminnallisuus on pakkausten perusvaatimusten suhteen kohtuullisesti hallinnassa, mutta pakkausten käytettävyys ei aina ole tarkoituksenmukaista. Miten saadaan pakkaukset avattua / suljettua käytön kestäessä / uudelleenkäytettyä / hävitettyä? Miten saada pakkauksia, jotka ohjaavat käyttäjää toimimaan oikein pakkauksen käytön eri vaiheissa? Miten optimoida pakkaus pakattavan tuotteen suhteen? Käytettävät materiaalit: monikerrosmateriaalit (kehitettyjen pintakerrosten tutkiminen aina sovelluksiin asti) 1. Tutkimustarpeiden priorisointi 2. Pakkausten perusvaatimukset Käyttäjäkeskeisen pakkaussuunnittelun menetelmien ja työkalujen määrittäminen ja kehittäminen. Tuotteen ja pakkauksen elinkaaren aikaisten tarpeiden systemaattinen huomiointi pakkausratkaisuissa. Monipuolisesti eri tutkimuslaitosten yhteistyö. Pienryhmätyöskentely, kuluttajatutkimukset. Miten voidaan parantaa avattavuutta esim. laser leikkauksella (kerrosten väliin) tai hallitulla perforoinnilla?olisiko muita yhdistäviä teknologioita, joita ei ole aikaisemmin ajateltu? Kehitetään muoviseoksia, joiden toimivuutta testataan aluksi pilot tasolla. Pyritään luomaan mahdollisimman edullinen monikerrosratkaisu (sekä muovi että kuitupohjaiseen sovellukseen). Lupaavimmat tulokset testataan todellisissa teollisissa aplikaatioissa. Yliopistojen verkostomainen perustutkimusyhteistyö. Pakkausten hyvä käytettävyys parantaa tuotteiden käyttöä niin yksityisillä kuluttajilla kuin teollisuuden piirissäkin, tuloksena tyytyväiset käyttäjät.. Hyvä pakkauskäytettävyys on merkittävä lisäarvo tuotteen markkinoinnissa. Pakkausten imago paranee. Pakkausvalmistajien ja pakkaajien kilpailukyvyn paraneminen Sivu 11/20

12 3.10 Diagnostiikkanäytteiden ja biologisen materiaalin pakkaukset Diagnostisten näytteiden postikuljetuksia Suomessa arviolta pakettia vuodessa. Euroopassa vastaavasti enemmän. Dg pakkausstandardi EN 829 korvautunut epämääräisillä IATA ym. säädöksillä. Sekä kotimaiset että pohjoismaiset pakkausmateriaalivalmistajat toimivat alalla, mutta todellisia innovaatioita tarvittaisiin. Kyseessä on korkean teknologian pakkaustarve niin säilyvyyden, turvaavuuden kuin seurattavuuden kannalta. Uudet terveydenhuollon organisaatiotavat ja teknologiat lyhyellä aikavälillä lisäävät kuljetusten määrän ja laadun vaatimuksia. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi 5. Joku muu Dokumenteissa on yllättäviä teknisiä ongelmia ja pdf:t eivät kotikoneessani (Mac) aukea luettavaan muotoon. Yksityiskohtainen viittaaminen ei muistin varaisesti onnistu. 1. Markkinan suuruuden ja keskeisten toimijoiden kartoitus (esitutkimus) 2. Standardisointitilanteen tutkimus ja siihen vaikuttaminen (kirjallisuustutkimus) 3. Kotimaisten pakkausinnovaatioiden, elintarviketeollisuuden lämpötilan ja kulunseurantaratkaisujen ja RFID teknologian sovellettavuus (case tutkimus) 4. Mahdollisten pilottiyritysten kartoitus ja yritysprojektien käynnistäminen (tutkimustulosten implementointi) Asiasta on keskusteltu useasti ISO TC 212 ja CEN TC 140 (kliiniset laboratoriokomiteat). Tästä päätellen varsin perinteisiin teknologioihin jähmettynyt ja kankeasti standardisoitu maailmanlaajuinen b to b erikoismarkkina kaipaa ravistelua. Suomalaisen laboratorioalan, diagnostiikkateollisuuden ja pakkausteollisuuden synergialla voidaan hyödyttää terveydenhuoltoa, laboratorioalaa ja pakkausteknologioita tuottavaa teollisuutta Sivu 12/20

13 3.11 Pakkaamisen kustannusrakenne Pakkaamisen kustannusrakenne läpi koko ketjun pakkausmateriaalin valmistuksesta, pakkaamisesta ( myös pakkauskoneet), pakkausten käyttöön ja tyhjien pakkausten hyödyntämiseen. Eri pakkausvaihtoehtojen vertailu ja mielellään myös kansainvälinen bench marking Yleiset taloustieteiden ja tilastoinnin menetelmät Eurot ratkaisevat usein ostopäätöksen, mutta osataanko siinä huomioida kaikki tekijät, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Väärät investoinnit voivat kaataa yrityksen. Tämän alueen tutkimus voisi lisätä yleistä tietämystä ja edistää oikeita päätöksiä (esim. pakkauskone voi olla vuosikymmeniä käytössä) Sivu 13/20

14 3.12 Pakkaajien visiot Pakkausmateriaali ja teknologiapuolella on tehty paljon tutkimusta ja omataan hyvää osaamista useilla aleuilla. Miten saadaan pakkaajien ja aiemmin mainitun osaamisen tiet kohtaamaan? Mitä ideoita ja näkemyksiä pakkaavalla teollisuudella on tulevaisuudesta? Mitä pakataan ja minkätyyppisiä pakkauksia tarvitaan? Onko oleellista ympäristömyötäisyys, aktiivisuus, älykkyys (ja minkätyyppinen), näkyvyys, muu toimivuus jne? Kyselyt, tulevaisuusskenaariot, yhteispalaverit. Tutkimus ja teollisuus yhdessä Löydetään paremmin uusia ratkaisuja tulevaisuuden pakkaamiseen. Pystytään entistä paremin hyödyntämään jo saavutettuja hyviä tuloksia ja osaamista. Tuotteiden saaminen markkinoille nopeammin Sivu 14/20

15 3.13 Pakkauksen informatiivisyys Pakkausinformaatio on tärkeää kaikille, mutta varsinkin erikosryhmille, kuten esim. allergiset. Miten nopeasti viestiä että pakkaus on gluteeniton, pähkinätön, maidoton jne. Ikänäkö ja muut vanhemisen mukanaan tuomat tekijät haittaavat pienen tekstin luettavuutta. Miten esim. topografialla tai väreillä voisi vaikuttaa nopeaan tiedonvälitykseen. Väestö ikääntyy lähivuosina. Erikoisruokavaliot yleistyvät. Pakkausten käytettävyys paranee Sivu 15/20

16 3.14 Ravintoarvomerkintöjen yhteinäinen helposti luettava muoto Elintarvikkeiden valmistajat merkitsevät kukin hieman eri tavalla ravintoarvotiedot pakkauksiin. Kuluttajan kannalta olisi paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa jos tärkeimmille ravintoarvotiedoille olisi eri toimijoille yhteinäinen ilmaisutapa. Selkeät yksinkertaiset vaikka väreihin perustuvat "liikennevalo" merkinnät. 3. Kuluttajatyöpaja 1 Ostohetkellä kuluttajan on helppo löytää häntä kiinnostavat ravitsemukselliset merkinnät. Mitä ravitsemuksellisia tietoja kuluttajat haluavat tietää huomioiden erilaiset tuoteryhmät kuluttajatutkimus. Mitkä ovat siis oleellisimmat merkinnät kuluttajan kannalta. Missä tuotteissa kuluttaja erityisesti näitä edellä mainittuja tietoja tarvitsee. Kuluttajakommunikaation selkiytyminen Sivu 16/20

17 3.15 Uudet ja tulevat EU maat ja hygieniavaatimukset Uusien ja tulevien EU maiden elintarviketeollisuuden hygieniavaatimukset ja niiden tuomat mahdollisuudet suomalaisella pakkausteollisuudelle. 5. Joku muu Kiinnostavien uusien markkinoiden selvittäminen pakkaavalle teollisuudelle erityisesti elintarvikehygienian näkökulmasta. Tehdä alustavat markkinoiden esiselvitykset esim. 4 6 maassa ja valita tulosten perusteella mielenkiintoisimmat jatkoon ja lisäselvityksiä varten. Uusien bisneslähtöisten kehittämiskohteiden löytäminen ja tulevaisuudessa menestymisen edellytysten luominen Sivu 17/20

18 3.16 Pienvolyymisten tuotteiden tehokas pakkaaminen Millaisia materiaali, pakkaus ja pakkaamistapoja pienvolyymisten tuotteiden pakkaamiseen on ja miten niitä voisi edelleen kehittää. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi Nykytilanteen kartoitus Ongelman määrittely Konkreettisia ratkaisuja Pakkaamisen lisäarvon saattaminen myös pienivolyymisten tuotteiden tehokkaaseen ja kuluttajia puhuttelevaan pakkaamiseen Sivu 18/20

19 3.17 Lääkepakkausten käyttäjäystävällisyys Mitä tekijöitä eri potilasryhmät arvostavat ja odottavat lääkepakkauksissa? Miten eri odotukset painottuvat? Mitä lääketeollisuuden pakkaajat voisivat tehdä käyttäjäystävällisiä pakkauksia suunnitellessaan? Viranomaisvaatimukset lääkepakkauksille kasvavat jatkuvasti miten vastata vaatimuksiin huomioiden käyttäjäystävällisyys? Luettavuus ja käytettävyys sokeainkirjoitus lapsiturvallisuus senioriystävällisyys yksittäispakkaukset pakkausten suojaavuus Haastattelututkimus ja käyttäjätestit eri ratkaisujen ominaisuuksien kartoittamiseksi. Lääkepakkausten viranomaisvaatimusten täyttyminen tulee arvioida myyntilupaa anottaessa selvitys siitä, miten eri toimijat toteuttavat tätä arviointia ja onko toteutustavoissa lopputulokseen vaatimusten täyttämiseen ja kuluttajaystävällisyyteen) vaikuttavia eroja. Esim. sokeainkirjoituksen kuluttajaystävällisuudestä ja potilasohjeiden ymmärrettävyys ja käytettävyys vaatimuksesta ei ole tutkittua tietoa miten saavuttaa vaatimuksen tavoite? Onko opittavissa standardisoiduista senioriystävällisyys ja lapsiturvallisuus testeistä? Potilasystävällisempien pakkausten ja merkintöjen toteuttaminen. Kustannusten hallitseminen vaatimusten kasvaessa saavuttamalla samalla konkreettinen, kuluttajalähtöinen parannus. Esim. sokeainkirjoituksen kuluttajaystävällisuudestä ja potilasohjeiden ymmärrettävyys ja käytettävyys vaatimuksesta ei ole tutkittua tietoa miten saavuttaa vaatimuksen tavoite? Sivu 19/20

20 3.18 Kaupassa ulkolaatikoiden käsittelyn vähentäminen Paineita kehittää kaupan tarpeisiin helposti avattavia ja hyllyihin sopivia elintarvikepakkauksia, jotka täyttävät kuljetuksen vaatimukset ja ovat logistisesti oikein mitoitettuja. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi 2. Pakkausten perusvaatimukset 3. Kuluttajatyöpaja 1 logistinen ja kaupan toiminta > myymälälavojen (ns. teholavat) vähentäminen merkittävästi. Ympäristön kuormitus > jo kerran pakatut tuotteet siirretään uusiin aaltopahvitelineisiin samalla työmäärän vähentäminen.varastoissa. Erilaisten pakkausvaihtoehtojen tutkiminen ja elintarviketeollisuuteen sopivuus (konekanta / materiaalit). Prosessien yksinkertaistaminen. Ympäristön kuormituksen väheneminen. Työmäärän vähentäminen. Kustannussäästöt (pakkaava teollisuus ja kauppa) Sivu 20/20

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

i-shop pakkauskonsepti

i-shop pakkauskonsepti i-shop pakkauskonsepti i-shop pakkauskonsepti i-shop pakkauskonsepti Marko Halttunen Lahden Ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti, Viestinnän koulutusohjelma, Graafinen suunnittelu, Aikuiskoulutus Marraskuu

Lisätiedot

Kuinka käsityö pakataan?

Kuinka käsityö pakataan? Kuinka käsityö pakataan? Pakkauskonseptin suunnittelu pohjoissuomalaiselle tekstiiliyrittäjälle Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Graafinen suunnittelu Kevät 2011 Heikki Kärnä 1 Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja

Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja yhteisen työpajan tulosten yhteenveto Mari Hjelt, Ylva Gilbert

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka. Tulevaisuuden pakkaus puhuu. Paperiton tiedonsiirto ui logistiikkaan. Radiotunnistetekniikka korvaa viivakoodit

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka. Tulevaisuuden pakkaus puhuu. Paperiton tiedonsiirto ui logistiikkaan. Radiotunnistetekniikka korvaa viivakoodit Kehittyvä Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE 4 2005 Tulevaisuuden pakkaus puhuu Paperiton tiedonsiirto ui logistiikkaan Radiotunnistetekniikka korvaa viivakoodit Pakkaukset & logistiikka

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015. Delfoi I -analyysi

Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015. Delfoi I -analyysi Tulevaisuusluotain Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015 Delfoi I -analyysi Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 JOHDANTO Teollisuuden

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 EFR Efficient Foodservice Response 3 1.2 Pakkausopas 4 2 Periaatteet 6 2.1 Lisäarvoa toimitusketjulle ja valmistajalle

Lisätiedot

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 4/11 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Tulevaisuuden joustava pakkauslinja pian valmis Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Pakkaukset &

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Eero Leinonen ASIAKKAAN ROOLI TIETOINTENSIIVISEN PALVELUN ARVONLUONTIPROSESSISSA TAPAUS: TARGETOR OY

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Eero Leinonen ASIAKKAAN ROOLI TIETOINTENSIIVISEN PALVELUN ARVONLUONTIPROSESSISSA TAPAUS: TARGETOR OY OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Eero Leinonen ASIAKKAAN ROOLI TIETOINTENSIIVISEN PALVELUN ARVONLUONTIPROSESSISSA TAPAUS: TARGETOR OY Pro Gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2013

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 1. Jakelu, kuljetus ja logistiikka: Tutkimusteemat 7.4.2006

Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 1. Jakelu, kuljetus ja logistiikka: Tutkimusteemat 7.4.2006 Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 7.4.2006 7.4.2006 Sivu 1/11 Sisältö 1.1 Myymälä ja asiakaslogistiikka/ millä "kuormankantajilla" toimitukset hoidetaan v.2015?... 3 1.2 Etätilattavien päivittäispakkausten

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 Stora Enso Packaging Solutions

viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 Stora Enso Packaging Solutions viewpoint Vähittäismyyntipakkaukset näkymät vuonna 2016 ja Sub-heading sen jälkeen set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions Vähittäiskaupassa puhaltavat muutoksen tuulet. Kuluttajat odottavat

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot