Yrittäjyyden tuleminen koulutukseen. Tero Turunen, SeAMK Esitelmä Kasvatustieteen päivät Åbo Akademi, Vaasa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyden tuleminen koulutukseen. Tero Turunen, SeAMK Esitelmä Kasvatustieteen päivät 22.-23.11.2007 Åbo Akademi, Vaasa"

Transkriptio

1 Yrittäjyyden tuleminen koulutukseen Tero Turunen, SeAMK Esitelmä Kasvatustieteen päivät Åbo Akademi, Vaasa

2 Yrittäjyyden tuleminen Esitelmä perustuu tekeillä olevaan väitöskirjaani, jonka työnimi on Yrittäjyyden tuleminen - teemana yrittäjyyden tutkimuksen-, sen koulutuksen ja politiikan yhteydet

3 Yrittäjyyden tuleminen oppilaitoksiin? - Kasvatustieteessä ja oppilaitoksissa on suhtauduttu paikoin kriittisesti yrittäjyyskasvatus- tematiikkaan luvun loppupuolelta on esimerkiksi epäilty sen olevan ns. uusliberalismia, talouselämäkeskeisyyttä, joka paitsi tuo talousasioita oppiainekseen, myös arvostelee koulua tehottomuudesta ja siirtää valtaa oppilaiden vanhemmille.

4 Yrittäjyyden tuleminen oppilaitoksiin Toisaalta, oppilaitoksissa ja tutkijoissa on paljon tahoja, joiden mukaan yrittäjyyskasvatus on tervetullutta oppilaitosmaailmaan Julkisuudessa aiheesta keskustelijoina ovat olleet enimmäkseen poliitikot ja tutkijat; eivät niinkään he, jotka päivittäin ovat työssä tavallisessa oppilaitosmaailmassa Laajemmin: mitä mieltä ovat opettajat, rehtorit, sivistystoimen johtajat ja oppilaat? Joka tapauksessa esim. y-kasvatus on osa koulujen OPSeja (puhe nyt III- astetta edeltävistä oppilaitoksista)

5 Ongelmia? Suhtautumisen yrittäjyyskasvatukseen ja sitä koskevan toiminnan tekee ongelmalliseksi ainakin seuraavat tekijät: vaikka sellaista kuvaa saatetaan (tarkoitushakuisestikin) luoda ja ylläpitää, ei ole yksiselitteisesti määritelty mitä on edes yrittäjyys, saati yrittäjyyskasvatus Tämä johtuu osin siitä, että yrittäjyys- ilmiön laajempi konteksti ei ole ainakaan liian hyvin tuttu/tiedossa

6 Yrittäjyyden tuleminen Yrittäjyyden tulemisen taustaa: - Yrittäjyys sana tuli laajempaan käyttöön Suomessa vasta luvulla (ei edes sanakirjoissa): toki tutunomainen sana. vrt. johtaja - johtajuus - ennen -80 lukua puhuttiin yrittäjistä, yrityksistä, yritteliäisyydestä - entrepreneurship- käännös: satoja vuosia vanha sana englannin kielessäkin (eri merkityksiä)

7 Yritys, yrittäjä - yrityksiä ja pk- yrityksiä Suomessakin on ollut aina - II maailmansota ja sen jälkeen: suuryritysten, valtion, ay-liikkeen ym. liitto - sotatoimet, jälleenrakennus, voimavarojen keskittäminen, kylmä sota, suurjärjestelmät koko yhteiskunnassa - pk - yritysten, yrittäjien määrän lasku, ehkä katoava joukko? - palkansaajayhteiskunta, hyvinvointivaltio, talouskasvu

8 1970- luku Talouskasvu alkaa hiipua, levottomuutta, öljykriisejä, suuret yritykset vaikeuksissa, rationalisointia, uuden tehokkuuden tavoittelua, julkista sektoria ei enää voikaan kasvattaa, työttömyyden kasvua suurjärjestelmät ja suurjärjestelmäideologia ei ehkä olekaan ratkaisu Missä kasvua sitten tapahtuu, missä kehitetään uutta? PK- yritykset löydetään : erinäisten tutkimusten perusteella juuri niissä syntyy uusia työpaikkoja ja innovaatioita löytämisen pakko? aiheeseen tartutaan myös poliittisella tasolla

9 Voilà! Mikäs se olennainen ja hyvää tuottava Pkyritysten ominaisuus onkaan, ja ketkäs niitä pyörittävätkään? yrittäjät ja heidän hyvä ominaisuutensa on yrittäjyys! em. oireet yleismaailmallisia, mutta USAssa ensimmäiseksi yrittäjyys on lääke ideologia muuntuminen osin johtajuuskoulutuksesta ja pk yritys tutkimuksesta yrittäjyys- tutkimukseksi ja - koulutukseksi BTW: esim. yrittäjyyden ja talouskasvun yhteyttä tutkittiin Harvardissa jo luvulla sitten unohdus

10 Suomi herää Yrittäjyyteen tai tässä vaiheessa oikeammin yrittäjän ammattiin ei ollut juuri olemassa koulutusta Yrittäjäopisto pioneeri: yrittäjien perus- ja täydennyskoulutusta vuodesta 1968, muutamia kauppaopistojen erikoisluokkia siellä täällä, alan liittojen täydennyskoulutuksia OPM ja AKH eivät pitäneet tarpeellisena ja tärkeänä esim. kauppaopiston käyneidenkin ajateltiin työllistyvän enimmäkseen julkiselle sektorille poikkeaminen OPM:n suurista suunnitelmista ei ollut toivottavaa

11 70-80 luvun vaihde yrittäjyys- puhe lisääntyy, Suomessakin ensimmäisiä tutkimuksia (tällä nimellä) Yrittäjäjärjestökin hoksaa tilaisuutensa tulleen Yrittäjyyden akateeminen koulutus alkaa: HKKK:n professuuri ja koulutusohjelma täydennyskoulutus lisääntyy mutta yrittäjyys- koulutus ja kasvatus käsitteenä vasta luvulla muotoiltu em. näkemyksistä, että yrittäjyydessä talouskasvun ydin piilee miten saadaan kansalaiset omaksumaan tämä? KOULUTTAMALLA! mitä useampia, sen tuloksellisempaa ei toki ihan näin yksinkertaista

12 Samaan aikaan yleensäkin: aineettoman osaamisen ja koulutuksen korostuksen kasvu, tärkein tuotannontekijä (Esim. Nobel- voittaja Schultz), tiedon arvo: tietoyhteiskunta ja sen hallinnan välineet sivistys OK, mutta täytyy pystyä ennakoimaan ja mittaamaan koulutuksenkin tuloksia ja sen tehokkuutta (koska ne olivat olleet yleisemminkin hukassa) New Public Management, NPM Johtajuus sisäinen yrittäjyys

13 Joka tapauksessa: Kun halutaan muuttaa yhteiskuntaa, eivät riitä poliittiset puheet, ohjelmat, tutkimukset etc. tarvitaan aina syvempää ja hallitumpaa kontribuutiota siksi koulutus ja sen organisaatiot ovat kohdanneet yrittäjyyden mekaniikka on aivan samanlainen kuin ennenkin silloin, kun on katsottu että kaikkien kansalaisten on opittava jotakin uutta! nyt se on tätä, ei sen kummempaa

14 Mutta mielenkiintoinen pointti: ennen tätä yrittäjyyskasvatuksen buumia katsottiin hyvin vahvasti, että yrittäjän ominaisuudet ovat jopa synnynnäisiä; tai että vähintäänkin perhe/elinympäristö vaikuttaa vahvasti. Tämän mukaan, joistakin vain tulee (menestyviä) yrittäjiä, toisista kerta kaikkiaan ei: eikä voi vaikuttaa Tai yksi näkemys: yrittäjät luusereita, niitä jotka eivät saa eivätkä keksi muita töitä - miksi siis kouluttaa? kannattako sellainen lainkaan tässä valossa?

15 Vastustus? osin edellisistä syistä (miksi suotta, koska ) mutta myös: Yrittäjyys on kapitalismia, uusliberalismia, taloudelliseen ajatteluun pakottamista, kilpailumentaliteettia, joka ei kuuluu normaaliin (koulu) sivistykseen, yritystoiminta on vierasta kansalaisille

16 Yritystoiminta vierasta, talous outoa? Kaikki kansalaiset ovat joka ikinen päivä lukuisia kertoja yritysten tuottamien tavaroiden ja palveluiden parissa mitä olisikaan elämä ilman niitä? kaikkia osaavat sanoa mitä on esim. hyvä hintalaatu suhde, hyvä palvelu yritystoiminta onkin hyvin arkista! 70% suomalaista työssäkäyvistä on töissä yrityksissä eikö tämän ymmärrys kuulukaan koulujen agendaan?

17 Mutta mitä se yrittäjyys on? Yrittäjyyden tarpeellisuuden syntyhistoriasta johtuen: ei yhtenäistä määritelmää, vaan eri ajoilta valtava joukko määritelmiä, joissa osassa on joitakin samoja piirteitä taloustieteellisiä, käyttäytymistieteellisiä, yhteiskunnallisia määritelmiä esim. käyttäytymisen suhteen: aktiivisuutta, tilanteeseen tarttumista, riskien ottoa ja hallintaa, vastuunkantoa, innovatiivisuutta miten esim. nämä syntyvät ja synnytetään? Miten poikkeavat muista inhimillisistä ominaisuuksista tai taidoista? y- kasvatus: ominaisuuksia (sisäistä yrittäjyyttä) kaikille ja yrittäjänä toimimisen teknistä hallintaa esimerkiksi ammatin muotona

18 Problematisointeja miten kouluttaa (yhtenäisesti?) sellaiseen jota ei voida määritellä, tai josta on lukuisia määritelmiä? onko tarpeen, että kaikkien pitää osata kaikkea yrittäjyydestä? Mitä osia? - toisaalta, tämä kaikki kaikille on perinne suomalaisessa koulutusjärjestelmässä pienessä Suomessa usein: se joka pitää eniten ääntä ja on virallinen auktoriteetti, saa seuraajia yrittäjyyden monopolisointia havaittavissa Myös erittäin paljon poliittista retoriikkaa

19 Mitä oppilaitoksilta voisi odottaa? Avointa, tiedottavaa ja tietoa lisäävää suhtautumista yrittäjyyteen (mitä se sitten onkaan) yhtenä yhteiskuntamme osana/toimintana ( sivistystä ) Monipuolista tietolähteiden hyväksikäyttöä: vältettävä hurahtamista yhteen, jossakin autuaaksi nähtyyn metodiin tai guruksi julistettuun

20 Kiitos! Keskustelua? Tero Turunen va. johtaja SeAMK, Yrittäjyyden yksikkö p

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta"

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema ...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta" Arvoisat tulevaisuusvaliokunnan edustajat, Hyvät Kokeneiden viisaiden

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

Tekijät. ISBN 978-952-67277-9-0 (nid.) ISBN 978-952-67734-0-7 (PDF) 1. painos

Tekijät. ISBN 978-952-67277-9-0 (nid.) ISBN 978-952-67734-0-7 (PDF) 1. painos Tekijät ISBN 978-952-67277-9-0 (nid.) ISBN 978-952-67734-0-7 (PDF) 1. painos Kansi: Kari Delcos Teksti: Ritva-Sini Merilampi Kuvat: Kari Delcos Taitto: Johanna Viherä Kyriiri Oy Helsinki, 2012 MEDIASIVISTYSTÄVAHVISTAMASSA

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina 2000-2012 Pro gradu-tutkielma Sosiologia Kevät 2013 2 Lapin

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet Ilona Kristiina Koto Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjien. Yrittäjän osaamisohjelma. helsinginyrittajat.fi

Helsingin Yrittäjien. Yrittäjän osaamisohjelma. helsinginyrittajat.fi Helsingin Yrittäjien Yrittäjän osaamisohjelma helsinginyrittajat.fi Helsingin Yrittäjien Koulutusfoorumi 2 Helsingin Yrittäjien Koulutusfoorumin tavoitteena on kehittää yrittäjien ja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Projektinhallinnan erityispiirteet: käännöstoimiston näkökulma

Projektinhallinnan erityispiirteet: käännöstoimiston näkökulma Projektinhallinnan erityispiirteet: käännöstoimiston näkökulma Katja Ilmonen Tampereen yliopisto Kieli, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti) Pro gradu tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Uolevi Lehtinen ILMIÖ NIMELTÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Liiketoimintaosaaminen on moni-ilmeinen ja monitulkintainen ilmiö. Tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä, että on monenlaisia liiketoimintaosaamista hyödyntäviä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN MUOTOKUVA. Nana Virtanen Soili Keskinen

YRITTÄJÄN MUOTOKUVA. Nana Virtanen Soili Keskinen YRITTÄJÄN MUOTOKUVA Nana Virtanen Soili Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2000 2 Raportti on tehty Varsinais-Suomen Yrittäjien taloudellisesti tukemana. KIRJOITTAJAT Nana Virtanen KM Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

KUKA ON TUO NUMERO 10?

KUKA ON TUO NUMERO 10? KUKA ON TUO NUMERO 10? Kansalaisvaikuttamisen opettajankoulutuksen verkkosivuilla alkaa ilmestyä haastatteluja. Näkemyksensä kansalaisvaikuttamiseen tuovat julki oikeat vaikuttajat. Päänavaajana sarjassa

Lisätiedot

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA Miten nopeutuva teknologinen kehitys muuttaa yhteiskuntaamme ja miten siihen tulisi poliittisesti vastata? VILLE-VEIKKO MASTOMÄKI JA JAAKKO STENHÄLL SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot