Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS Hepolamminkatu 10, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Hervannan lukion tarveselvitys Dnro TRE: 3925 / /2010 ote pöytäkirjasta Osela / 51 Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Tavoitehinta-arvio Luonnokset Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy LIITE 1: Investointisopimus - 1-

3 - 2-

4 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Osaamis- ja elinkeinolautakunta Dnro TRE: 3925 / / HERVANNAN LUKION TARVESELVITYS Osela Tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs: Tampere Virtaa kaupunkistrategiassa yhdeksi valtuustokauden tavoitteeksi asetettiin tasapuolisen ja toimivan palveluverkon muodostaminen. Tämän pohjalta asetettiin vuoden 2010 talousarvion sitovaksi tavoitteeksi perusopetus- ja lukioverkon muutoksia koskevan aikataulutetun suunnitelman laatiminen. Annetun kouluverkkoselvityksen pohjalta osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi , 20 lukioverkon kehittämissuunnitelman. Osana hyväksyttyä kehittämissuunnitelmaa Hervannan lukio siirtyy Tampereen ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteen yhteyteen ja siitä muodostetaan matemaattisteknisesti painottunut lukio. Lukiokoulutus luopuu nykyisistä Hervannan lukion tiloista, jotka sijaitsevat Opiskelijankadulla Länsi-Hervannassa. Lukion siirtämisen on tarkoitus tuoda sekä tilankäytöllisiä että sisällöllisiä synergiaetuja ammatillisen koulutuksen kanssa. TAO:n Hepolamminkadun toimipisteen ammatillinen koulutus on pääsääntöisesti tekniikan alan koulutusta ja tulevaisuudessa sen profiilia tekniikan alan kampuksena on tarkoitus kasvattaa. Lukion tilat mitoitetaan noin opiskelijalle. Hervannan lukion siirtymistä suunniteltaessa on tarkoituksenmukaista selvittää Tampereen ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteen sekä Hervannan lukion tilojen yhteiskäytön mahdollisuudet sekä lisärakentamisen tarve. Yhteiskäyttö on mahdollista ainakin ruokailutiloja, auditoriota, liikuntasalia, kirjastoa sekä terveydenhuoltotiloja koskien. Muut opetus- sekä hallintotilat mitoitetaan lukion opiskelijamäärän mukaan ottaen kuitenkin huomioon tilojen soveltuvuus myös ammatillisen koulutuksen käyttöön. Alustavien selvitysten pohjalta voidaan todeta, että nykyisten Tampereen ammattiopiston tilojen laajentaminen ei ole mahdollista vaan tilatarpeet ratkaistaan lisärakentamisella Tampereen ammattiopiston tontilla. Tilaratkaisuiden lisäksi suunnittelussa kiinnitetään huomiota laadukkaan opetusvälineistön ja uuden teknologian hyödyntämiseen laadukkaan oppimisympäristön varmistamiseksi. Jotta Hervannan lukiolle saadaan uudet tilat vuoden 2012 syksyllä, tulisi hankesuunnittelun valmistua vuoden 2010 syksyllä ja toteutussuunnittelun vuoden 2011 keväällä. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 3 miljoonaa euroa. Suunnittelutyö toteutetaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan sekä Tampereen kaupungin tilakeskuksen kanssa

5 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Osaamis- ja elinkeinolautakunta Yhdyshenkilö: tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs, puh , Päätösehdotus. Tilaajapäällikkö Kivekäs: Osaamis- ja elinkeinolautakunta päättää hyväksyä tarveselvityksen edellä selostetussa muodossa hankesuunnittelun pohjaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Jorma Suonio, Hervannan lukio, tajo, tilakeskus Lisätietoja hallintokoordinaattori Ilpo Pyymäki, puh , Otteen oikeaksi todistaa Ilpo Pyymäki hallintokoordinaattori - 4 -

6 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS Hepolamminkatu 10, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Tampereen lukioverkon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin osaamis- ja elinkeinolautakunnassa Suunnitelman osana oli päätös siirtää Hervannan lukio Tampereen Ammattiopiston, TAO:n, yhteyteen Hepolamminkatu 10 tontille matemaattisteknisesti painottuvaksi lukioksi. Samassa helmikuussa valmistui TAO Hervannan kampusalueen aluesuunnitelma. Siinä esitettiin tulevan lukion rakentamista nykyisen kampusalueen päärakennuksen yhteyteen sen eteläpuolelle. Lukiorakentamishankkeessa esitettiin varattavaksi tiloja koko kampusalueen ja ammattiopiston tarpeisiin. Kampusalueen kehittyminen edellyttää jo nyt ruokalan ja oppilashuollon tilojen sekä ammattiopiston ammattilukio-opetuksen ja ammatillista opetusta tukevien ns. ATTO-aineiden opetustilojen laajentamista. Kampussuunnitelmassa esitettiin myös toisen asteen koulutuksen hallinnon tilojen sijoittamista lukiorakennukseen. Hervannan lukion nimi muuttuu alkaen Tampereen teknilliseksi lukioksi. Hepolamminkatu 10:ssä sijaitsevalle tontille on asemakaavassa määritetty käyttötarkoitukseksi YO eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, tehokkusluku e on 0,5. Tontin pinta-ala on m 2, sen rakennusoikeudesta kem 2 on käytetty noin puolet eli kem 2. Rakennusten sallittu maksimikerrosluku on neljä kerrosta (IV) ja vaadittu autopaikkamäärä 1ap/100 kem 2. Hankkeen kuvaus Tontin käyttö Uusi lukiorakennus sijoittuu välittömästi nykyisen TAO Hervannan päärakennuksen yhteyteen. Tällä sijoituksella yhdistyvät päärakennuksen tilat säävarmasti lukiotiloihin. Samalla muodostuu koko kampusalueelle uusi entistä paremmin havaittava pääsisäänkäynti. Rakennuksen eteen on suunniteltu sisääntuloalue pysäköintitiloineen. Lukiorakennuksen suunnittelussa tarkennettiin aluksi asemapiirrostasolla lukion ja sen viereen tulevan sähkötalon sijoittumista tontille. Lukiorakennuksen esitetty sijoitus säilyttää itäpuolella päärakennuksen edessä olevan puistomaisen lampialueen. Länsipuolella on tuleva sähkötalo

7 Pysäköinti Lukiohankkeen yhteydessä tutkittiin koko kampusalueen pysäköinnin laajentamista tätä tarkoitusta varten varatulle korttelin LPA-tontille. LPA-tontin käyttöönotto jää myöhemmäksi - lukiohankkeen yhteydessä pysäköintiä laajennetaan rakentamalla lammen itärannalla oleva tenniskenttäalue pysäköintialueeksi. Sisääntuloalue autopaikkoineen toteutuu lopullisesti sähkötalon valmistuessa, jolloin nykyiset huoltorakennukset voidaan purkaa niiden toimintojen sijoittuessa sähkötaloon. Asemakaavan edellyttämä autopaikkamäärä on aiemmalle rakennusoikeudelle 276 ja nyt toteutettavalle 56 autopaikkaa. Olemassa oleva autopaikkamäärä on 263. Tämän ja tulevan sähkötalohankkeen yhteydessä autopaikkoja tulee lisää n. 160, mikä riittää kattamaan nykyisten rakennusten sekä lukion ja sähkötalon kaavamääräysten mukaisen autopaikkatarpeen. Käyttäjien tarpeet ovat kuitenkin kaavamääräyksiä suuremmat. Lukiorakennuksen tilat Lukiorakennuksessa on neljä kerrosta. Pohjakerrokseen, uudisosan ja olemassa olevan A-rakennuksen niveleen syntyy uusi sisääntuloaula aulakahvioineen. Kahvion yhteydessä on ulkopuolisille avoin TAO:n oppilastyönä valmistettujen elintarvike- ja konditoriatuotteiden myymälä. Sisäänkäyntiaulan viereen on koottu kampuksen yhteiset oppilashuollon tilat ja TAO:n opintotoimiston laajennus. Pohjakerroksen muita tiloja ovat lukion oppilaskunnan tila sekä tietotekniikan, musiikin ja kuvataiteen opetustilat. Näitä opetustiloja käyttävät sekä lukio että TAO. Kahden kerroksen korkuisesta sisääntuloaulasta nousee porras suoraan toiseen kerrokseen kampuksen ruokalaan. Ruokalan lukion puoleisessa osassa on n. 180 paikkaa, A-rakennukseen jää tarjoilulinjastomuutosten jälkeen n. 140 paikkaa. Opiskelijoiden n. 320 paikan lisäksi on opettajille ja henkilökunnalle A- osassa 60 ja lukiorakennuksen kabinetissa 50 ruokailupaikkaa. A-rakennuksen puolella toisessa kerroksessa sijaitsee nykyinen, jatkossa lukionkin käyttöön tuleva liikuntasali. Lukiorakennuksen puolella ovat lukion hallinnon tilat, luonnontieteiden opetustilat sekä lukion ja TAO:n yleisopetustiloja. Lukion kolmannessa kerroksessa sijaitsee kirjaston laajennusosa, joka on yhdyskäytävällä liitetty nykyiseen A-rakennuksen kirjasto-osaan. Kerroksen muut tilat ovat ATK-kieliluokka sekä lukion ja TAO:n yleisopetustiloja. Puolet neljännestä kerroksesta on toisen asteen koulutuksen hallintotiloja. Niiden lisäksi sinne sijoittuu TAO:n opettajien ja ATTO-aineiden tiloja sekä kaksi ylioppilaskirjoituksia varten yhdistettävää isoa matematiikan opetustilaa. Suuret abiturienttiryhmät kirjoittavat liikuntahallissa. Rakennuksen keskellä on joka kerroksessa oppilasauloja, jotka ovat samalla omaehtoisen ja ryhmissä tapahtuvan opiskelun tiloja. Nämä varustetaan ja kalustetaan oppimisympäristön muutostavoitteiden mukaisesti. Myös ruokala on työtilaa ruoka-aikojen ulkopuolella. Sähköpistokkeita on auloissa ja ruokalassa tavallista enemmän ja koko rakennuksessa langaton atk-verkko kiinteän verkon - 6 -

8 lisäksi. Sekä TAO:n että lukion opettajien työtiloja löytyy kaikista rakennuksen kerroksista useamman opettajan, n. 4 8 hengen työhuoneista. Julkisivut Lukiorakennus toistaa A-rakennuksen julkisivumateriaaleja. Rakennuskuution ulko-osat ovat punatiiltä, sen sisäosiin tulevat halkaisut rapattuja ja nivelosat, sisääntuloaula sekä halkaisun keskiosa lasia. Lasiosat säilyttävät näkymät rakennuksen läpi sisääntuloalueelta lammelle ja sitä ympäröivään puistikkoon. Käyttäjät Rakennushanke lähti liikkeelle Hervannan lukion tilajärjestelyistä. Varsin pian se liittyi kiinteäksi osaksi Hervannan kampuksen kehittymistä. Kampussuunnitelmassa todettiin, että alueella annettavan ammatillisen nuorisoasteen opetuksen oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2015 mennessä nykyisestä reilusta tuhannesta opiskelijasta kaksinkertaiseksi. Elokuussa 2012 alkaa Tampereen teknillinen lukio noudattaa nimen muutoksen myötä uutta opetussuunnitelmaa ja vastata myös koko kampuksen ammattilukioiden lukioaineiden opetuksesta. Varsinaisen teknillisen lukion tilat on mitoitettu n. 250 opiskelijalle. Ammattilukio- ja AT- TO-aineiden opiskelijoita on n Pääasialliset ATTO-aineiden opiskelutilat löytyvät kampusalueen muista rakennuksista. Lukion luonnontieteen ja matematiikan tilojen yhdeksi kouluaikojen ulkopuoliseksi käyttäjäksi kaavaillaan LUMATE-keskusta. Keskus järjestää lasten ja nuorten luonnontieteiden ja matematiikan kerhotoimintaa sekä opettajien täydennyskoulutusta. Laajuustiedot / laajennusosa hyötyala 4055,5 hym 2 huoneistoala htm 2 kerrosala kem 2 bruttoala brm 2 tilavuus m 3 Laajuustiedot / A-rakennuksen muutostyöalue huoneistoala 590 htm 2 Rakennustöiden toteutus ja aikataulu Tampereen teknillisen lukion rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä Työt tehdään yhtenä rakennusvaiheena ja ne valmistuvat vuoden 2013 lokakuun aikana. Marraskuussa tapahtuvan kalustamisen jälkeen rakennus otetaan käyttöön uuden opintojakson vaihtuessa sekä TAO:ssa että lukiossa joulukuussa Ks. tarkemmin kohta aikataulu

9 Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu , josta laajennuksen osuus on ja A-rakennuksen muutostyöalueen osuus Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle osoitetut määrärahat Talousarvio Taloussuunnitelma aiempi käyttö yhteensä

10 ASIAKIRJA TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Jukka Kauppinen ja Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy Yleistä LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Liittymät Ammattioppilaitoksen alue on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon siten, että mittauskeskus sijaitsee rakennuksessa n:o 1 ja siitä on rakennettu edelleen aluelämpöverkosto. Lukiorakennus liitetään tähän verkostoon lämmönsiirtimien välityksellä ja varustettuna jälkimittauksella. Liitospaikka on lämmönjakohuoneessa rakennuksen eteläpäädyssä. Aluelämpöjohtoja joudutaan siirtämään, koska ne jäävät nyt rakennettavan rakennuksen alle. Rakennus liitetään Tampereen Veden vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesijohdon liitos- ja mittauspaikka kaupungin verkostoon on kuten kaukolämmöllä rakennuksessa n:o 1 ja siitä lähtien on rakennettu alueverkosto. Lukion kytkentäpaikka alueverkostoon on lämmönjakohuoneessa, jonne myös asennetaan jälkimittaus. Viemärin liitospaikka on tonttialueella rakennuksen pohjoispäädyssä. Myös aluevesijohtolinjaa joudutaan siirtämään rakennuksen alta. Lämmitys Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla ja siihen tulee suljetuttu pumppukiertoinen vesikeskuslämmitys. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, ivlämmitysverkostolle ja käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja kaksoispumppuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Rakennus lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä. Tuulikaapit lämmitetään termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään ivverkostoon. Lämmitysverkostojen runkoputket tehdään teräksisistä lämpöjohdoista, jotka kulkevat seinillä näkyvissä tai koteloituna ja alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä

11 Vesi-ja viemärilaitteet Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohtojen runkolinjat tehdään pääosin alakattoon ja seinäpintaan sekä hormeihin asennettavista kupariputkista. Yleisissä tiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kromatusta kupariputkesta. Varastoissa ja teknisissä tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kupariputkesta. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavia muoviputkia. Runkoputkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulukäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Pikapalopostit ja jauhesammuttimet asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein sekä kuivaus- ja käyttövesipatterein. Rakennuksien jätevedet johdetaan painovoimaisesti jätevesiviemärin liitospaikkaan. Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien sekä ulkopuolisten syöksytorvien ja rännikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennusosien perustukset salaojitetaan ja johdetaan sadevesiviemäriin. Tarvittavilta osin perusvedet pumpataan. Jäte- ja sadevesiviemärit tehdään muovisista (PP) tai valurautaisista viemäriputkista. Tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia tarkastusyhteitä. Ulkopuolisina jäte- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso toteutuu opetus- ja työtiloissa. Sisälämpötila voi nousta yli tavoitearvojen hellejaksojen aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan pääosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen erilaisten käyttöja laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, mm. puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla poistoilman lämmöntalteenottolaitteilla. Sellaiset tilat, joissa on merkittäviä sisäisiä lämpökuormia kuten ATK-luokat, varustetaan erillisillä jäähdytyslaitteilla. Ilmastointikoneet sijoitetaan 4. kerroksen iv-konehuoneeseen. Pääilmastointikoneita on 4 kappaletta, joista yksi palvelee länsisivun luokkia, toinen itäsivun luokkia, kolmas ruokasalia ja aulaa sekä neljäs hallintotiloja. Hallintotilojen kone varustetaan jäähdytyksellä. Kokonaistuloilmavirta on noin 14 m 3 /s. WC-tilojen, siivouskomeroiden ja teknisten tilojen erillispoistot hoidetaan vesikatolle asen

12 nettavilla huippuimureilla tai tilakohtaisilla poistoilmapuhaltimilla. Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia ja seinäventtiileitä. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Yksittäisissä tiloissa, joissa jäähdytyskuorma on suuri, käytetään aiemmin esitetyn mukaisesti lisäksi paikallisia jäähdytyslaitteita (split). Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavasta ja vesikatolle asennettavasta poistoilmapuhaltimesta. Jäähdytys- ja kylmälaitteet Rakennuksien jäähdytysjärjestelmänä on epäsuoralla lauhdutuksella toimiva vedenjäähdytyskoje, joka asennetaan ilmastointikonehuoneeseen. Järjestelmä varustetaan automaattisella suodattimella, vapaajäähdytyspiirillä ja lataussäiliöllä, johon liitetään omina kierto- ja säätöpiireinään tuloilmakojeita ja puhallinkonvektoreita palvelevat jäähdytysvesiverkostot. Jäähdytysvesiputket tehdään teräs- tai kupariputkista. Rakennusautomaatio Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä, johon liitetään myös turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Erityisestä huomioita kiinnitetään tarpeenmukaisten taloteknisten järjestelmien hallintaan ja energiamittausten seurantaan sekä niistä saatavan informaation hyödyntämiseen. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvontaalakeskuksista ja keskusvalvomosta. Järjestelmä on käytettävissä myös WEBliittymän avulla

13 Sähkötekniikka Olli Uotinen ja AIRIX-Talotekniikka Oy Yleistä Suunnitteluvaiheessa järjestelmien valinnoissa kiinnitetään erityisesti huomiota järjestelmien energiatehokkuuteen, elinkaareen ja muuntojoustavuuteen. Liittymät Kiinteistön laajennus liitetään seuraaviin kiinteistön nykyisiin verkkoihin: sähköverkkoon, kiinteistössä on nykyinen sähköyhtiön (Tampereen Sähköverkko Oy) muuntamo josta pienjänniteliittymät kiinteistöön televerkkoihin kaapelitelevisioverkkoon tietoliikenneverkkoon (TIO) Sähkönjakelu ja johtoreitit Sähkönjakelu toteutetaan pääkeskukseen liitettävältä nousukeskukselta jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. Jakokeskukset sijoitetaan pääsääntöisesti rakennusaineisiin jakokeskuskomeroihin, lukuun ottamatta teknisiin tiloihin sijoitettavia koteloituja keskuksia. Johtoreitteinä käytetään kaapelihyllyjä ja johtokanavia. Kaapelihyllyt alaslaskettujen kattojen yläpuolella ja teknisissä tiloissa ovat tikashyllyä, muualla näkyvillä osuuksilla maalattua umpihyllyä. Toimisto- ja luokkatilojen pistorasiaasennuksissa käytetään yleensä valkoisia alumiinisia johtokanavia. Tele- ja turvajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavia käyttäjiä palvelevia järjestelmiä: yleiskaapelointijärjestelmä (puhelin, ATK), kategoria 6 tuotteistettu järjestelmä yhteisantennijärjestelmä äänentoistojärjestelmä aikakellojärjestelmä turvavalaistusjärjestelmä videovalvontajärjestelmä tunkeutumisen ilmaisujärjestelmä kulunvalvontajärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä paloilmoitinjärjestelmä savunpoistojärjestelmä

14 Valaistus Sisätilojen valaistuksessa käytetään pääosin elektronisella liitäntälaitteella varustettuja valaisimia. Luokka- ja toimistotilojen valonlähteinä käytetään pitkäikäisiä ja energiatehokkaita T5-loistelamppuja. Erikoistiloissa, toiminnan vaatiessa käytetään himmennettävää valaistusta, sekä harkinnan mukaan osittain epäsuoraa valaistusta. Yleistilojen valaistuksen ohjaukseen käytetään rakennusautomaatiojärjestelmää ja / tai liikeilmaisimia sekä painikeohjauksia. Pihaalueen valaistus toteutetaan pylväisiin asennettavilla valaisimilla. Tilat varustetaan määräysten mukaisella turvavalaistuksella. Pistorasiat Pistorasioita asennetaan siirrettäviä sähkölaitteita varten, pistorasiaryhmät varustetaan pääosin vikavirtasuojakytkimin standardin mukaisesti. Lämmitys Lämmitys toteutetaan LVI-tekniikalla. Sähkösulatuksia tarpeen mukaan (kattokaivot, räystäslämmitykset) Kojeet ja laitteet Sähkönsyötöt tilaajan / käyttäjän toimittamille laitteille sekä LVI-tekniikan vaatima sähköistys

15 Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Uudisrakennuksen energiatehokkuustavoitteita ovat: - energialuokka A eli energiankulutus on enintään 120 kwh/br-m 2 - vuonna 2012 voimaan astuvan rakennusmääräyskokoelman osan D3 energiatehokkuusvaatimukset. Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Toteutusvaihtoehtoja Rakennuksen vaipan rakenteet pyritään valitsemaan niin, että saavutetaan seuraavat lämmönläpäisykertoimet (u-arvo): - seinät 0,13 W/m 2 K - yläpohja 0,07 W/m 2 K - alapohja 0,10 W/m 2 K. Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8 W/m 2 K ja lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Rakennuksen tulee olla lisäksi ilmatiivis - ilmavuotoluvun tulee olla alle 2. Patteriverkosto jaetaan julkisivukohtaisiin säätöryhmiin, jolloin voidaan huomioida tehokkaasti ulkoiset sääolosuhteet ja lämpökuormat. Lämmitysjärjestelmän säädössä huomioidaan tilojen lämpötilojen lasku käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteeksi valitaan tehokkaat pyörivät, hygroskooppiset lämmönsiirtimet, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 65 %. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 2,0 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s. Ilmastointikoneiden palvelualuejaolla ja automaattisella ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Vapaajäähdytyksellä hyödynnetään viileän ulkoilman käyttö tilojen jäähdyttämiseksi. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Uutta led-teknologiaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan. Tulokset ja yhteenveto LVI-suunnittelijan alustavan laskelman mukaan rakennuksen energiankulutus on 110 kwh/br-m 2. Tarkemmat energiatehokkuustarkastelut tehdään toteutus

16 suunnitteluvaiheessa ja tämän laskelman perusteella varmistetaan, että rakennuksen energialuokka on A-luokka

17

18 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS / Liisa Parviainen HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS ASIAKIRJA TILAOHJELMA HUONETILAT TILANTARVE m2 tarve m2 lkm tarve á yht. lkm á hankes. mitoittava henk.määrä tms. LUKIORAKENNUS YHTEENSÄ hy-m yhteensä n. 600 (+ 400 )opiskelijaa teknillinen lukio tekn. lukio yht.250 opisk.ja n.20 opett. Campuksen yhteistilojen laajennus ,5 TAO lukio yht opisk. ja sähkölukio ja TAO ATTO-aineet TAO ATTO-aineet Toisen asteen hallinto ,5 sähkölukio yht. 150 opisk. LUOKAT JA TYÖTILAT / LUKIO luokka / OT3 matematiikka/yo-kirjoitukset opisk. jaettavissa kahteen osaan luokka / OT pienluokka (biologia-kemia) opisk. mahd. vain yksi ryhmätyötilat ,5 4 6 opisk. erikoisluokat myös TAO:n käytössä tietotekn.luokka opisk. kannett.tietokoneiden lataustila tietotekn.luokka (kieliluokka) ,5 36 opisk. tietokoneet,kuulokkeet musiikkiluokka opisk. sis. soitto- ja varastotilat kuvataide , opisk. fysiikka laboratoriovarustus kokoelmahuone/ opett. työtila ,5 yhteinen fy-ke-bi kemikaalivarasto 8,5 kemia-biologia laboratoriovarustus lukion hallinto ja opettajien työtilat työhuone, rehtori neuvott.tila 4-6 henk. työhuone, apulaisrehtori työhuonekanslia ,5 1 henk. holvi + tarvikevarasto 12 8,5 työhuone, opettajat (-4) henk. työ- ja opetusmateriaalitilaa taukohuone (keittomahd.) henk. yhdistettävissä neuvott.tilaan neuvottelu / ryhmätyötila , henk. yhdistettävissä taukotilaan työhuone vahtimestaritt henk. AULA- JA YHTEISTILAT ,5 opiskelijoiden työ- ja oleskelutilat (myös TAO) atk-ja sähköpisteet opisk. lokerikot - 0,15m2/opisk (tekniikan lukio 250 op. +~ 50 op.) oppilaskunnan huone, lukio toimistohuone min. 15m2! monistustilat 4 34,5 siivoustilat, 1kpl /kerros ,5 siivouskeskus 25 23,5 SOS.TILAT 89 89,5 WC-tilat, opettajat sos.tilat, henkilökunta n opettajaa WC-tilat, opiskelijat ,5 YHTEISTILOJEN LAAJENNUSTARVE ,5 ruokalan laajennus ,5 n. 130 paikkaa (nyt n. 170 paikk., koko tarve 400 paikk.) henkilökunnan ruokala laaj ,5 kabinetti sisääntuloaula/kahvio myymälä TAO sisääntuloaulassa Sivu 1 (2)

19 HUONETILAT TILANTARVE m2 tarve m2 lkm tarve á yht. lkm á hankes. mitoittava henk.määrä tms. oppilashuollon tilat nykytila OPOt / TAO 3 *(15+~) A-osa, muualla TAO, mm. huone A0048 lisätarve OPOt / TAO *(17) A-osa TAO sähkö, huone A0042a lisätarve OPOt / lukio ,5 lukiorak. lukio nykytila kuraattori 1 *(16) A-osa TAO, huone A0047 lisätarve kuraattori 1 16 *(19) A-osa TAO, huone A0042b nyk. psykologi ,5 siirto lukiorak. TAO, koko ammattiopisto lisät. psykologi+kuraattori+erit.op ,5 lukiorak. lukio nykytila ohjaaja 2 A-osa TAO oppisoppi lisärve ohjaaja ,5 lukiorak. TAO neuvottelu 1 45 *(45,5) A-osa yht., huone A0040 opintotoimiston laajennus TAO n TAO lisätarve n.2 henk.(nyt 3 henk.) kirjaston laajennus 122 lisäys TAO+lukio * uudisosan ulkopuolella A-rakennuksessa terveydenhuoltotilat nykytila vastaanottohuoneet siirto lukiorak. TAO lisätarve vastaanottohuoneet lukio TAO odotustila lepo 9 8,5 näytetutkimus 6 6 tauko- ja sos.tila 15 16,5 wc asiakkaat 2 9 7,5 inva+tavall. wc henk LUOKAT JA TYÖTILAT SÄHKÖLUKIO, ATTO-AINEET/TAO ,5 luokka / OT3, TAO sähkö (70-75 m2) ,5 30 opisk. luokka / OT3, TAO ATTO ,5 20 opisk. työhuoneet, TAO opettajat ,5 2 (-4) henk. työ- ja opetusmateriaalitilaa opiskelijoiden työ- ja oleskelutilat (myös lukio) atk-ja sähköpisteet MUUT TILAT SÄHKÖLUKIO ja ATTO-AINEET / TAO 36 32,5 WC-tilat, opettajat ks. myös lukio sos.tilat, henkilökunta n. 15 opettajaa WC-tilat, opiskelijat ,5 ks. myös lukio TOISEN ASTEEN HALLINTO ,5 tuotantojohtaja ,5 johtaja ( lukiot ja ammattiopisto) hallintosihteerit 1HH tai 1 x 3HH n. 30 m2 -"- 2HH työhuoneet 1HH ,5 työhuoneet 2HH työhuoneet 3HH (tai 3 x 2HH) monistustila 1 9,5 neuvottelutila ,5 10 ja 20 henk. yhdistettävissä, toisessa keittiövar. wc-tilat ,5 sos.tilat yhteinen TAO ja opettajat BRUTTOALA-ARVIO / e = 1,6 : YHTEENSÄ br-m vain laajennusosan pinta-ala josta Teknillinen lukio br-m Yhteistilojen laajennus br-m TAO Sähkölukio ja ATTO-aineet br-m Toisen asteen hallinto br-m2 706 Hankesuunnitelmassa laajennuksen bruttoala yhteensä br-m Sivu 2 (2)

20

21 Tampereen kaupunki Päällikkö: Esa Rinta Jaskari Hiera rkia Selite 1 Hankesuunnitelman hyväksyntä Tike 2 Toteutussuunnittelu 3 Rakennusurakoiden kilpailutus 4 Urakoitsijoiden valinta 5 Rakentaminen 6 Toimintakokeet 7 Luovutus 8 Käyttäjän kalustaminen Nykyhetki: Suunnittelija: esarinta Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel D:\Omat\aikataulu TAO lukio.prj Sivu: 1/1 PlaNet 6.4 Tampereen kaupunki

22

23 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 1 (2) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitys Hankearkkitehti Liisa Parviainen TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOS, TEKNILLINEN LUKIO Hankesuunnitteluvaihe Kustannusarvio on laadittu Tampereen Tilakeskuksen kiinteistökehitysyksikön laatima tilaohjelman perusteella. Lisäksi käytettävissä on ollut Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n laatimat alustavat luonnokset (pohjat, leikkaus, julkisivut), Tilaajan kanssa on käyty tarkentava lähtötietopalaveri Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, tavoitehinta-arviomenettelynä. Laajuus: 5707 brm² / 5600 krs- m², kerroksia 1-4. krs Hintataso 9/2011, Haahtela-indeksi 77,0 / Tampere. Kustannusarvio on - Laajennus alv 0 % - Vanhan osan muutokset alv 0 % Kustannusarvioon sisältyvät: - Rakennuttajan kulut - Rakennustekniset työt - LVIAS-työt - Hissi 1 kpl - Kiintokalusteet ja varusteet - Oppilasaulojen säilytyslokerikot - Kahviolaitteet sekä uusittavat keittiölaitteet vanhalla osalla. Kustannusarvioon eivät sisälly: - Rahoitus- ja korkokulut - Irtaimisto, toimintavarustus VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

24 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 2 (2) Laskentarajauksia / - huomioita: Laajennus: - Tontin koko on arvioitu ohjelman oletusarvojen perusteella. - Perustamisolosuhteiksi on oletettu alustavien pohjatutkimustietojen perusteella paaluperustus. - Rakennuksen päärakennusaineeksi on oletettu betoni, ulkovuoraus tiili/rappaus. - Ikkunoissa on huomioitu selektiivilasit. - Rakennuksen kerroskorkeus 3,8 m. - Hankevarauksena on käytetty 4 % kokonaiskustannuksista. Vanhan osan muutokset: - Vanhan osan keittiön ja ruokalan muutoskustannuksiin sisältyvät uusittavat keittiölaitteet. Alustava kustannusarvio on saatu keittiölaitesuunnittelijalta. - Hankevarauksena on käytetty 5,5 % kokonaiskustannuksista. Erillishinta (ei sisälly em. kustannusarvioon): - Tontilla olevan vanhan rakennuksen purku alv 0 % Vahanen Tampere Oy Sari Loponen, Ins. (AMK), RAPS Kustannusasiantuntija Liitteet: Tavoitehinta-arvio Laajennus - Vanhan osan muutokset VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

25 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Tampereen teknillinen lukio, TAO Hervanta laajennus Hepolamminkatu 10 Tampere Vaihe: Hankesuunnitelma Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 77,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,6 Rakennuttaminen ja valvonta ,0 Liittymismaksut ,9 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,5 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,9 1 Rakennuksen maatyöt ,3 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,9 4 Täydentävät rakenteet ,6 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,9 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,0 7 Konetekniset työt ,3 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,3 Kate ,3 Yhteensä ,6 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,3 71 Vesi- ja viemärityöt ,1 71 Muut putkityöt ,5 72 Ilmanvaihtotyöt ,1 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,2

26 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,7 Sähkön jakelu ,4 Sähkökeskukset ,5 Muu sähkö ,4 Yhteensä ,1 B5 Erillishankinnat ,6 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

27 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Tampereen teknillinen lukio, TAO Hervanta laajennus Hepolamminkatu 10 Tampere Vaihe: Hankesuunnitelma Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 77,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 HANKETEKIJÄT Aluetyöt Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 522 m²/kaivo Ulkovarusteet Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet Liikennealue, sora m² Autokatokset ap Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl Pensasistutukset m² Ulkovalaistus Nurmikot 300 m² Piha-alue yhteensä m² Maa- ja pohjarakenteet Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy Esirakenteet Rakennuksen perustaminen Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys 8 jm Rakennuksen lisäkustannukset Lisäkustannus Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 4 krs Henkilöluku 13 kpl Nopeus m/s 1 m/s Tavarahissit kpl Kerrosluku krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 4 krs Keskim. kerroskoko m² Hankekoko brm² Tietotekniikka Dataverkko Kulunvalvonta Rikosilmoitus Paloilmoitus Videovalvonta AV-järjestelmä

28 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Tilalaitteet Muut erillislisät Välipohjat Ikkunat Ulkoseinät Parvekkeet Vesikattorakenteet Lämmönluovuttimet Muut putkijärjestelmät Erit. ilmastointijärjestel Erit. ilmastointilaitteet Erit. sähköjärjestelmät Erit. sähkölaitteet Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät + 4,5 % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät + 7,5 % Tontti Tonttitehtävät Liittyminen + 1,0 % Maa-alueen kehittäminen Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Varaukset Hankevaraukset Hankevaraukset Hankevaraus

29 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Tampereen teknillinen lukio, TAO Hervanta vanha osa Hepolamminkatu 10 Tampere Vaihe: Hankesuunnitelma Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 77,0 / Laajuus: Hankekoko: 480 m2, 528 brm2, rm3 528 brm2 Jakaja: 528 brm2 Korjausaste: 39,2% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,7 Rakennuttaminen ja valvonta ,5 Liittymismaksut Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,2 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt 1 Rakennuksen maatyöt 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,6 4 Täydentävät rakenteet ,8 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,6 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,4 7 Konetekniset työt 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,9 Kate ,1 Yhteensä ,3 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,6 71 Vesi- ja viemärityöt ,6 71 Muut putkityöt ,7 72 Ilmanvaihtotyöt ,6 72 Säätölaitteet ,2 72 Muut iv-työt ,3 Yhteensä ,0

30 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,8 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,1 Muu sähkö ,2 Yhteensä ,4 B5 Erillishankinnat ,7 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,5 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,5 Muut kustannukset ,5 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

31 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Tampereen teknillinen lukio, TAO Hervanta vanha osa Hepolamminkatu 10 Tampere HANKETEKIJÄT Vaihe: Hankesuunnitelma Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 77,0 / Laajuus: 480 m2, 528 brm2, rm3 Hankekoko: 528 brm2 Jakaja: 528 brm2 Korjausaste: 39,2% Aluetyöt Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 500 m²/kaivo % Ulkovarusteet % Liikennealue, kestopäällyste 968 m² Ulkopuoliset rakenteet % Liikennealue, sora m² Autokatokset ap % Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl % Pensasistutukset 183 m² Ulkovalaistus % Nurmikot 65 m² Piha-alue yhteensä m² % Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy Maa- ja pohjarakenteet Esirakenteet Rakennuksen perustaminen % Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys jm Rakennuksen lisäkustannukset % % % % % Hissit Asuntohissit kpl % Kerrosluku 0 krs Henkilöhissit kpl % Kerrosluku krs Henkilöluku kpl Nopeus m/s 1 m/s Tavarahissit kpl % Kerrosluku krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 1 krs Keskim. kerroskoko m² Hankekoko 528 brm² Tietotekniikka Dataverkko % Kulunvalvonta % Rikosilmoitus % Paloilmoitus % Videovalvonta % AV-järjestelmä %

32 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Tilalaitteet % % % Muut erillislisät Ulkoseinät % % % Vaipan korjaus Ulkoseinän rakenne 354 m² /yks Räystäät 91 jm /yks Ulkoseinän pinnoite 354 m² /yks Vesikatto ja yläp. rakenne 528 m² /yks Ikkunat 54 m² /yks Ulkotasot, parvekkeet 14 m² /yks Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät + 6,4 % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät + 10,1 % Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy Tontti Tonttitehtävät Liittyminen % Maa-alueen kehittäminen Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Varaukset Hankevaraukset Hankevaraukset 100 % Hankevaraus

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 INVESTOINTISOPIMUS HANKESUUNNITELMAN LIITE Toteuttaja TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS PL TAMPERE HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS Tilaaja / käyttäjät Tampereen kaupunki, Osaamis- ja elinkeinopalvelut / Toisen asteen koulutus Tarveselvitys Osela / 51 Dno TRE: 3925 / /2010 Hankesuunnitelma TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAO HERVANTA LAAJENNUS, HANKESUUNNITELMA Sopimuksen sitovuus Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvot-teluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Tampereen teknillinen Lukio, TAO Hervanta Hepolamminkatu 10, Tampere Asemakaavatilanne Tontilla on voimassa oleva asemakaava, jossa tontin kaavamerkintä on YO, kerrosluku IV ja tehokkuusluku e=0,5. Tontin pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus sen perusteella m 2. Rakennusoikeutta on käytetty tämän hankkeen jälkeen yhteensä m 2. Hankkeen ajallinen tavoite Rakennustyöt alkavat tontilla maanrakennustöillä keväällä Rakennuksen on määrä valmistua lokakuussa Kustannukset Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Investointikustannukset ovat yhteensä (alv 0%), josta laajennusosa (alv 0%) A-rakennuksen muutostyöalue (alv 0%) Laajuus Rakennushankkeen laajuus huoneistoneliöinä yhteensä htm 2 laajennusosa brm 2 ja htm 2 A-rakennuksen muutostyöalue 590 htm 2 1

47 Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrista Vuokra-arvio perustuu vuoden 2011 hintatasoon Vuokrattava ala Investointi Laajennusosa yhteensä htm (alv 0%) LAAJENNUSOSAN YLLÄPITOVUOKRA /m 2 /kk kk / vuosi Lämpö x 0,98 x 12 = Sähkö x 0,76 x 12 = Vesi x 0,09 x 12 = Jätehuolto x 0,08 x 12 = Ulkoalueiden hoito x 0,14 x 12 = Sisäpuolinen huolto x 0,08 x 12 = Muut huoltopalvelut x 0,12 x 12 = Kunnossapito x 0,78 x 12 = Yhteensä Ylläpitovuokra neliötä kohti / kk Lopulliseen vuokralaskelmaan lisätään tontin vuokra. LAAJENNUSOSAN PÄÄOMAVUOKRA / vuosi 3,02 /m2/kk investointi Pääomavuokra (= 7% investoinnista) Pääomavuokra neliötä kohti/kk / vuosi 11,71 /m 2 /kk LAAJENNUSOSAN VUOSIVUOKRA YHTEENSÄ Keskimääräinen neliövuokra / kk / vuosi 14,74 / m 2 /kk Laajennusosan vuosivuokra käyttäjittäin lukio htm / vuosi TAO " "- keskushallinto 729 -" "- toisen asteen koulutus yhteensä htm / vuosi A-RAKENNUKSEN MUUTOSTÖISTÄ AIHEUTUVA LISÄVUOKRA A-rakennuksen muutostyöt, investointi Pääomavuokra (= 7% investoinnista) Muutostyöalueen, 590 htm 2, pääomavuokra neliötä kohti/kk / vuosi 7,42 /m 2 /kk Siivouskustannukset (eivät sisälly vuokraan): Laajennusosassa 0,44 /m 2 /kk yht.~ / vuosi Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneiden kustannusten ja pinta-alan mukaisesti. LIITE PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS 2

48 PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS LIITE INVESTOINTISOPIMUKSEEN TILAKESKUKSEN HANKEKEHITYS JA RAKENNUTTAMISPALVELUT HANKEKEHITYS Tarveselvitys ja tilatarvekonsultointi Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa tarveselvityksen laadinnasta ja sen hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja pitkän aikavälin tilantarveselvitysten laadinnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja hankkeiden tilaohjelmien ja niitä täydentävien erityisvaatimusten määrittelyssä Selvittää eri tilajärjestelyvaihtoehdot Vastaa vanhojen kiinteistöjen kuntoselvityksen laatimisesta Hankesuunnittelu Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa hankesuunnitelman hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa ja hankkeen investointisopimuksen allekirjoittamisesta Tilakeskus konsultoi toimialoja toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden laadinnassa Määrittelee hankkeen elinkaaritalouden sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja ylläpidon asettamat yleiset tavoitteet yhdessä käyttäjien kanssa Selvittää vaihtoehtoiset toteutusmallit Kokoaa hankesuunnitelman investointipäätöskäsittelyä varten RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen suunnittelukokouksiin Johtaa suunnittelua ja valitsee suunnittelijat Määrittelee suunnittelutavoitteet sekä koordinoi ja ohjaa suunnittelua Selvittää ja valitsee hankkeen toteuttamistavan Vastaa hankkeen kustannussuunnittelusta ja ohjauksesta Koordinoi ja ohjaa hankkeen eri osapuolien yhteistyötä Sivu 1/2

49 Laatii rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat sekä valmistelee urakoitsijavalinnat, tarjouspyyntövertailut ja sopimukset Rakentamisvaihe Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen työmaakokouksiin Toimii rakennushankkeen johtajana ja koordinoinoijana Valvoo suunnittelua Organisoi ja toteuttaa työmaavalvonnan Hoitaa rakennuttajan velvoitteet Koordinoi viranomaisten ja hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön Valvoo rakentamisen teknistä laatua, toteutuksen aikataulua, kustannuksia sekä lisä ja muutostöitä Valvoo ja hoitaa rahaliikennettä Vastaa hankeraportoinnista Rakennustöiden vastaanotto, rakennuksen käyttöönotto ja takuuajan toimenpiteet Toimiala Osallistuu rakennushankkeen käyttöönottoon ja käyttöönoton opastukseen Kerää käyttäjän havainnot virheistä ja puutteista takuutarkastusta varten Osallistuu takuutarkastukseen Tilakeskus Ohjaa ja koordinoi rakennushankkeen vastaanottomenettelyn Vastaa rakennuksen käyttöönoton opastuksesta Luovuttaa rakennuksen käyttäjille sekä kokoaa luovutusmateriaalin Valvoo takuuaikaisten töiden suoritusta sekä valmistelee ja toteuttaa takuukatselmukset Sivu 2/2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 13.3.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 001 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti:

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti: SIMPELEEN YHTENÄISKOULU, SELVITYS Lähtötilanne/suunnitteluvaihe: - Simpeleen yhtenäiskoulu-hanke on ollut suunnittelussa 2012-2014 - Urakkalaskennassa hanke oli toukokuussa 2014. Hankkeen kokonaisbudjetti

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 27.1.2012 Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, 33230 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Mäntsälä. Päivitys

KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Mäntsälä. Päivitys KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS Mäntsälä Päivitys 22.9.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto (Laajennus) 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2013 Jarmo Viljakka HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu 1, 33710 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8.

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8. MUISTIO 1 (4) Tilaaja: Orimattilan kaupunki Erkontie 9 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan Pelastusasema LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat on laadittu Ismo Aallon/Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEEN TARVESELVITYS

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEEN TARVESELVITYS KAJAANINKAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEENTARVESELVITYS LUONNOS27.9.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 Työryhmä...2 Toiminnanjatilatarpeenkuvaus...3 Kajaaninkaupunginteatterintoiminnankuvaus...3

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 20 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 5 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 9 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 33. LämpöHelmi-paritalo, Asunto A Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS HANKE 890048 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 1 1.2 Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 1.3 Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 4.1.2012 Liisa Parviainen HANKE KISSANMAAN PERHETUKIKESKUKSEN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Karhunkatu 45, 33520 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Kiplinginkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 34. LämpöHelmi-paritalo, Asunto B Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 12 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot