Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Amurin koulun tarveselvitys, Dnro TRE: 2281 / /2010 ote pöytäkirjasta lanula Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arviot Kustannusarvio, Hankesuunnitteluvaihe Perustamiskustannukset, Korjaus Perustamiskustannukset, Laajennus Luonnokset Tontinkäyttökaavio Pihakaavio Pohjapiirrokset Leikkaukset LIITE: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Amurin koulurakennus on valmistunut vuonna Sen kokonaisala on n brm 2. Rakennussuunnitelmien allekirjoittajina olivat silloinen kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer sekä arkkitehti Jaakko Ilveskoski. Koulurakennus on pääpiirteissään säilynyt koulukäytössä ja ennallaan. Viimeisimmät muutokset ovat parin vuoden takainen keittiön alapuolisten tilojen muuttaminen alueen viheryksikön tukikohtatiloiksi ja Amurin hammashoitolan osuuden laajentaminen entisten hammashoito- ja kerhotilojen kohdalle v Amurin koulurakennuksen käyttäjänä tulee jatkossa toimimaan uusi Tampereen kansainvälisen koulu, Finnish International School of Tampere. Amurin hammashoitola muuttaa uusiin tiloihin Pyynikin sosiaali- ja terveysasemalle kesällä Tontin alkuperäiseen 1950-luvun asemakaavaan on haettu asemakaavamuutosta. Kansainvälisen koulun tilantarve edellyttää koulurakennuksen laajentamista. Tämän uuden laajentamisen mahdollistavan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Amurin koulun kuntoarvio on valmistunut Kaavoituksen laatima Rakennuskulttuuriselvitys on vuodelta Sitä on täydennetty ulko- ja sisätilojen rakennussuojelullisella arvioinnilla Koulurakennuksen ajantasaiset mittapiirustukset ovat valmistuneet syksyllä Amurin koulun perusparannus- ja laajennushanke on mukana Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen uudistamisprojektissa. Hankkeen kuvaus Yleistä Koulun laajentaminen on oleellinen edellytys rakennushankkeelle. Tuleva koulun oppilasmäärä on kaikkiaan 770, tällä hetkellä oppilaita on noin 570. Koulurakennuksen toiminnan alkuaikoina koulussa opiskeltiin vuoroluvussa ja oppilaita oli pitkälti toista tuhatta. Tämän päivän opetussuunnitelma ja metodit edellyttävät toisenlaista tilankäyttöä. Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy tutki rakennuskulttuuriselvitysten pohjalta koulun laajentamismahdollisuuksia. Tehtyjen selvitysten pohjalta antamassaan lausunnossa Pirkanmaan maakuntamuseo on lopuksi todennut: - 5 -

4 Koulurakennuksen vanhaa säilyttävä kunnostaminen ja lisätilantarpeen ohjaaminen erilliseen uudisrakennukseen ovat lähtökohtaisesti oikea toimintapa rakennuksen arvojen vaalimiseksi. Uudisrakentamiselle suunniteltu kohta on kuitenkin poikkeuksellisen haastava, ja työ vaatii erityistä panostusta. Probleema voidaan ratkaista hakemalla uudisrakennukselle mallia olemassa olevasta rakennuskannasta ja pyrkimällä sulauttamaan uudisosa huomaamattomasti vanhaan rakennukseen. Toinen vaihtoehto on suunnitella paikalle laadukas, tämän päivän arvoja ja koulutyötä kuvastava moderni rakennus keskiverto liikerakentamista luovemmalla otteella. Amurin koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm. Tähän hankesuunnitelmaan liittyvät luonnokset ovat osa arkkitehtisuunnittelutehtävää. Nykyinen rakennus Tavoitteena nykyisen rakennuksen perusparannuksessa on olla hävittämättä sen varsin hyvin alkuperäisenä säilynyttä ilmettä. Rakennus on U-muotoinen: U:n pohjana on Sotkakadun puoleinen korkea päämassa, luokkasiipi. U:n sakarat muodostuvat Suokadun puoleisesta ruokala-liikuntasalisiivestä ja Satakunnankadun puoleisesta pääosin pihan alla olevasta siivestä, jossa pihan alapuolella on muualle siirtyvä hammashoitola ja pihatasolla oppilaiden wc-tilat. Siipi puretaan tulevan laajennuksen tieltä. Amurin koulu on rakennettu rinnettä mukaillen; luokkasiipi on kerroksittain puoli kerrosta alempana kuin muut siivet. Koulun piha on tasolla 2½. Koulun toiminta edellyttää kahden hissin rakentamista. Ne rakennetaan korkean luokkasiiven molempiin päihin portaiden viereen. Hissit pysähtyvät puolen kerroksen välein, koulusta saadaan näin esteetön. Esteettömyyteen liittyy myös alimman kerroksen Suokadun puoleisen pään katusisäänkäynnin muokkaaminen; oven ulkopuolelle rakennetaan kadun kaltevuutta hyväksikäyttäen luiska, joka sijoittuu osittain katualueelle. Oven sisäpuolelle sijoittuu muutaman porrasaskelman osalle invanostin. Tämä sisäänkäynti palvelee viereisten kouluterveydenhuollon tilojen sisäänkäyntinä kouluajan ulkopuolella. Sitä voidaan käyttää myös tavarankuljetukseen, jolloin saadaan iso osa huoltoliikenteestä pois koululaisten pihalta. Rakennuksen pihan alla on iso noin 760 m 2 kokoinen maalattiainen luola, pommisuoja. Se ei ole eikä tule olemaan jatkossakaan väestösuojakäytössä. Luola ei kuulu koulun tiloihin ja se jätetään nykyiselleen. Tällä hetkellä luolassa harjoitellaan trial-ajoa. Koulun väestönsuojatarve on osoitettu Nääshallin väestönsuojasta. Tulevaan uudisosaan rakennetaan laajennuksen edellyttämä oma väestönsuoja

5 Tontin käyttö Yksi suurimmista koulun käyttöön liittyvistä ongelmista tulee olemaan jalankulku- ja huoltoliikenteen erottaminen. Suokadun puoleinen tonttiliittymä on ainoa kohta, josta huoltoliikenne pääsee koulun piha-alueelle. Vieressä on keittiötilat, joten tällä samalla alueella on myös niiden tarvitsema huoltoalue. Osa oppilaista tulee kouluun tätä kautta. Muut oppilasreitit ovat portaita pitkin Satakunnan kadulta ja tontin luoteiskulmasta Satakunnankadun ja Sepänkadun risteyksestä. Jatkosuunnittelussa on kehitettävä oppilasliikenteen ratkaisuja ja etsittävä tilaa pihalta myös polkupyörille. Autopaikkoja ei tontille mahdu. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa niitä koulutontin viereen Suokadun päässä olevalle nykyisin puistoksi merkitylle alueelle. Oppilaiden saattoliikennettä pyritään ohjaamaan Satakunnankadun varteen esitettäville lyhytaikaisen pysäköinnin saattopaikoille. Koulun piha-alue ei ole suuri. Lännessä pihaa rajaa Sepänkadun liikennealuetta vastaan rakennettava melueste. Nykyinen länsiosan kenttä säilyy. Pihan keskellä on kallioalue muutamine suurine mäntyineen. Alue esitetään tulevassa asemakaavassa suojeltavaksi. Rakennetulle välituntipihalle jää tilaa U-muotoisten rakennussiipien syliin. Koulun tilat Vanhaa koulurakennusta on pystytty hyödyntämään ja säilyttämään mahdollisimman paljon. Tilajako - luokat, keittiö ja ruokailu, liikunta, opetustilat on pääosin ennallaan. Uutta hyötytilaa on löydetty mm. vanhasta kattilahuoneesta ja polttoainevarastosta; ne on muutettu liikuntatiloiksi, sirkustilaksi ja kuntosaliksi. Liikuntatiloja on edelleen liian vähän koulun tarpeeseen nähden. Lisätiloja etsitään tällä hetkellä ympäristön liikuntatiloista. Hankesuunnitelmassa koulun toimintatiloja on selkeytetty, perusparannuksen yhteydessä tilojen talotekniikka, sisustus ja varustus uusitaan vastaamaan tämän päivän opetuksen tavoitteita. Koulun keittiö muuttuu perusparannuksen yhteydessä valmistavasta keittiöstä palvelukeittiöksi. Alakerrasta vapautuvia keittiön varastotiloja on voitu yhdistää viheryksiköltä vapautuneiden tilojen kanssa kotitalousopetuksen toisen ryhmän opetustiloiksi. Koulun kirjasto muuttaa purettavasta osasta uusiin ja isompiin tiloihin luokkasiiven neljänteen kerrokseen. Suurempia kirjasto/mediateekkitiloja on mahdollista yhdistää tai jakaa siirtoseinin. Kansainvälinen koulu tulee toimimaan opettajakoulutuksen opetuskouluna. Koulun opettajientiloihin on varattu tilaa myös harjoittelijoiden työskentelylle. Vanhan luokkasiiven opetustilat ovat pääsääntöisesti isompia, reilusti 60- neliöisiä luokkia, joten niitä on luontevaa käyttää yläkoulun nuorten tilantarpeisiin. Laajennusosa tulee olemaan suurelta osin alakoulun käytössä. Sen pihatasoon, kerrokseen 2½, sijoittuvat esiopetus ja pääosa alkuopetuksen luokista. Etenkin alkuopetuksen tiloja on mahdollista liittää toisiinsa ja muokata joustavan tiimiopetuksen tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan myös muualla on pyritty luomaan edellytyksiä uusille oppimistavoille, tiimiopetukselle ja opetusryhmien - 7 -

6 joustavalle muotoutumiselle. Luokkien välillä on pariovet tai mahdollisuuksien mukaan siirtoseinä, jotta tilakokoja voidaan muokata niin haluttaessa. Laajennusosaan sijoittuvat myös koulun yhteiset kielten ja äidinkielen luokat. Koko koulussa on tavoitteena sisustaa käytävätilat oppilaiden oleskelu- ja ryhmätyötiloiksi. Koulurakennuksen hahmo Purettavan rakennusosan tilalle rakennettava uusi laajennussiipi on pyritty suunnittelemaan alkuperäiseen miljööhön sopeutuvaksi. Uudisrakennus jatkaa katujulkisivuiltaan vanhan linjalla, julkisivupinnat rapataan. Pihan puolella sekä julkisivun jäsentely että rakennuksen muoto poikkeavat enemmän vanhasta koulurakennuksesta. Siiven korkeus jää nykyistä korkeaa luokkasiipeä matalammaksi. Uusi osa yhdistyy vanhaan Satakunnankadun puoleisesta rakennuslinjasta sisennetyllä nivelellä, jonka julkisivut ovat alumiinirakenteisia lasijulkisivuja. Kadun varren sokkelimuurin liuskekivitystä mukaillaan uudessakin rakennuksessa. Siiven päätyä kavennetaan jakamalla se kapeammiksi massoiksi. Sekä uuden että vanhan osan ilmastointikonehuoneet sijoittuvat rakennusmassan sisään siten, että ne eivät tunkeudu vesikaton yläpuolelle. Uudissiipi on pitempi kuin nykyinen samalla paikalla oleva rakennussiipi. Satakunnankadulta pihalle johtava portaikko siirretään uuden rakennuksen päähän. Uloskäynti pihan alla olevasta luolasta suoraan Satakunnankadulle jää uuden rakennuksen alle. Uusi uloskäynti johdetaan kulkemaan uudisrakennuksen porrashuoneen kautta. Jatkosuunnittelussa tullaan tutkimaan vielä uudisosan pihanpuoleisen osan muotoa ja suuntausta. Tavoitteena on väistää pihan keskellä olevaa suojeltavaa kallioaluetta ja parantaa edelleen rakennusosan arkkitehtonista muotoa. Laajuustiedot perusparannus laajennus yhteensä hyötyala hym 2 huoneistoala htm2 bruttoala brm2 tilavuus m3 Hankkeen aikataulu Amurin koulun perusparannus- ja laajennushankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä Työt tehdään kolmessa rakennusvaiheessa: ensin laajennus, jonka on määrä valmistua kesällä Perusparannustyöt alkavat korkeassa luokkasiivessä kesällä 2014 ja siirtyvät sen valmistuttua juhlasalisiipeen kesällä Ruokahuollon tilat pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana ja koko hankkeen rakennustyöt valmistuvat kesäksi Ks. tarkemmin kohta aikataulu. Hankkeen toteutus edellyttää, että tontille sijoitetaan osaksi aikaa korvaavia siirrettäviä luokkatiloja

7 Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu , josta laajennuksen osuus on ja perusparannuksen osuus Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle osoitetut määrärahat Hankkeelle on osoitettu talousarviossa ja suunnitelmassa määrärahat: Talousarvio Taloussuunnitelma yhteensä Määrärahaa esitetään korotettavaksi seuraavien talousarviokäsittelyjen yhteydessä vastaamaan hankkeen arvioituja investointikustannuksia. Hankkeen rahoittamiseen on haettu valtionsuutta

8 ASIAKIRJA TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Jukka Kauppinen ja Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy Yleistä LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Rakennuksen vanhalla osalla kaikki LVI-laitteet uusitaan. Liittymät Rakennus on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon siten, että mittauskeskus ja lämmönjakohuone sijaitsee Suokadun puoleisessa siivessä. Varsinainen liitospaikka on Sotkankadun ja Suokadun kulmassa. Rakennus on liitetty Tampereen Veden vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitospaikka on Sotkankadun ja Suokadun kulmassa. Sadeveden liitospaikka on Sotkankadulla. Nyt asennetaan uusi rasvanerotin Suokadun puoleisen siiven länsipäätyyn. Tätä varten pitää tehdä uusi jätevesiliitos Suokatuun. Lämmitys Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. Lämmönjakokeskus siirretään nyt vanhaan pumppuhuoneeseen, joka sijaitsee Suokadun puoleisessa siivessä yhtä kerrosta ylempänä kuin nykyinen keskus. Sinne tulee omat erilliset lämmönsiirrinpaketit perusparannusosalle ja uudisrakennukselle. Molemmissa on siirtimet patteri-, iv- ja käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja kaksoispumppuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisuntaastioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Sekä perusparannusosa että uudisrakennus lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä. Tuulikaapit lämmitetään termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään iv-verkostoon. Lämmitysverkostojen runkoputket tehdään teräksisistä lämpöjohdoista, jotka kulkevat perusparannusosalla vanhoissa asennuskäytävissä, seinillä näkyvissä tai koteloituna ja alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVClevyllä

9 Runkolinja lämmönjakohuoneesta uudisrakennukseen asennetaan maahan vanhan rakennuksen seinän viereen sen länsisivulle. Tässä kohdin käytetään valmiiksi eristettyä muoviputkea. Vesi-ja viemärilaitteet Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohtojen runkolinjat tehdään perusparannusosalla vanhoihin asennuskäytäviin, alakattoon ja seinäpintaan sekä hormeihin asennettavista kupariputkista. Yleisissä tiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Varastoissa ja teknisissä tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavia muoviputkia. Runkoputkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVClevyllä. Runkolinja lämmönjakohuoneesta uudisrakennukseen kuten lämpöjohdoilla. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulukäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Pikapalopostit ja jauhesammuttimet asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein sekä kuivaus- ja käyttövesipatterein. Rakennuksien jätevedet johdetaan painovoimaisesti jätevesiviemärin liitospaikkaan. Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien sekä ulkopuolisten syöksytorvien ja rännikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennusosien perustukset salaojitetaan ja johdetaan sadevesiviemäriin. Tarvittavilta osin perusvedet pumpataan. Jäte- ja sadevesiviemärit tehdään muovisista ja valurautaisista viemäriputkista. Tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia tarkastusyhteitä. Ulkopuolisina jäte- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso pääosin toteutuu opetus- ja työtiloissa. Tuloilmavirta luokkatiloissa on 3,5 l/s,m 2. Sisälämpötila voi nousta yli tavoitearvojen hellejaksojen aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan pääosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen erilaisten käyttö- ja laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, mm. puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla poistoilman lämmöntalteenottolaitteilla

10 Pääilmastointikonehuoneita tulee yhteensä kolme kappaletta, yksi kuhunkin siipeen. Sotkankadun puoleiseen siipeen tulee 5 kappaletta tuloilmakoneita, joista 3 palvelee teorialuokkia, yksi teknisen työn opetustiloja ja yksi tanssi/sirkussalia sekä sosiaalitiloja. Suokadun puoleiseen siipeen asennetaan yhteensä kuusi konetta seuraavia tiloja varten: keittiö, opetuskeittiö, ruokasali, liikuntasali, liikuntasalin juhlasalikäyttö, sosiaalitilat. Liikunta- ja juhlasalin ilmanvaihtoa ei voi toteuttaa yhdellä koneella tilantarvesyistä. Satakunnankadun puoleista uudisrakennusta varten tulee kaksi konetta, jotka molemmat palvelevat luokkatiloja. Kokonaistuloilmavirta on noin 28 m 3 /s. Tästä on lämmöntalteenoton piirissä 27 m 3 /s eli kaikki muut koneet paitsi keittiö ja teknisen työn tilat. Kaikki lämmöntalteenottolaitteet ovat roottoreita. Puutyötilojen purunpoistojärjestelmä uusitaan ja laitteisto sijoitetaan nyt tehtävään laitetilaan. Rakennus varustetaan tarvittavilta osin radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavasta ja vesikatolle asennettavasta poistoilmapuhaltimesta. Kanavat ovat peltikanavia varustettuina tarvittaessa palo-, lämpö- tai äänieristyksellä. Tuloilmalaitteet ovat kattohajoittimia, säleikköventtiileitä tai reikäkanavia. Poistoilmaeliminä käytetään yhteiskanavaventtiileitä ja säleikköventtiileitä. Teknisen työn tiloihin tulee myös kohdepoistolaitteita. Jäähdytys Keittiön tuloilmakone varustetaan suorahöyrystysjäähdytyspatterilla. Lisäksi joihinkin erillistiloihin, esimerkiksi rehtorin kansliaan, voidaan asentaa suorahöyrystyksellä toimiva puhallinkonvektori. Rakennusautomaatio Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä, johon liitetään myös turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Erityisestä huomioita kiinnitetään tarpeenmukaisten taloteknisten järjestelmien hallintaan ja energiamittausten seurantaan sekä niistä saatavan informaation hyödyntämiseen. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvontaalakeskuksista ja keskusvalvomosta. Järjestelmä on käytettävissä myös WEBliittymän avulla

11 Sähkötekniikka Olli Uotinen ja Sähkösuunnittelu Kuortti Yleistä Perusparannettavan rakennuksen kaikki nykyiset sähkö- ja telejärjestelmät puretaan. Uudet sähköasennustyöt tehdään standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset vaatimuksia noudattaen. Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Liittymät Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: sähköverkkoon (liittymisjohto uusitaan ja liittymisluokka suurennetaan) televerkkoon kaapelitelevisioverkkoon tietoliikenneverkkoon Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. Pääsähkönjakelu pääkeskukselta jakokeskuksille toteutetaan halogeenittomia voimakaapeleita käyttäen. Pääkeskuksessa mitataan erikseen keittiön, lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen kuluttama sähköenergia. Jakokeskukset sijoitetaan pääsääntöisesti rakennusaineisiin jakokeskuskomeroihin lukuun ottamatta teknisiin tiloihin sijoitettavia koteloituja keskuksia. Johtoteinä käytetään kaapelihyllyjä ja johtokanavia. Kaapelihyllyt alaslaskettujen kattojen yläpuolella ja teknisissä tiloissa ovat tikashyllyjä, muualla näkyvillä osuuksilla maalattuja levyhyllyjä. Toimisto- ja luokkatilojen pistorasiaasennuksissa käytetään yleensä valkoisia alumiinisia johtokanavia. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaasti. Valaisimet ryhmitellään siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata valaistustarpeen mukaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota valaistuksen ohjaukseen niissä tiloissa, joissa päivänvalon saatavuus on hyvä

12 Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen niin, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään. Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja loistelamppuvalaisimia käyttäen. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Liikuntasalin näyttämölle hankitaan dmx512 -protokollaa käyttävä näyttämövalaistusjärjestelmä. Piha-alueet valaistaan pylväisiin ja rakennuksen ulkoseinille asennettavilla valaisimilla ja valonheittimillä. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät osoitteellinen, tapahtumat tallentava turvavalaistusjärjestelmä käsittäen poistumisreittivalaistuksen ja poistumisopasteet yhteisantennijärjestelmä yleisäänentoistojärjestelmä saliäänentoistojärjestelmä liikuntasaliin ovipuhelinjärjestelmä sisäänpyyntöjärjestelmät avunpyyntöjärjestelmät inva-wc -tiloihin varattu-valojärjestelmät neuvottelu- ja kokoustiloihin av-esitysjärjestelmät luokkiin, liikuntasaliin ja neuvottelutiloihin varaukset informaatiopalvelujärjestelmälle ajannäyttöjärjestelmä kulunvalvontajärjestelmä työajanseurantajärjestelmä rikosilmoitinjärjestelmä videovalvontajärjestelmä osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä yleiskaapelointijärjestelmä sisältäen varaukset langattomille verkoille rakennusautomaatiojärjestelmä Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapelilla luokan E (cat6) vaatimukset täyttäväksi

13 Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Uudisrakennusosan energiatehokkuustavoitteita ovat: energialuokka A eli energiankulutus on enintään 120 kwh/br-m 2 vuonna 2012 voimaan astuvan rakennusmääräyskokoelman osan D3 energiatehokkuusvaatimukset. Peruskorjausosan tulee olla mahdollisimman energiatehokas ottaen kuitenkin huomioon vanhan rakennuksen asettamat reunaehdot. Toteutusvaihtoehtoja Rakennuksen vaipan uudet rakenteet pyritään valitsemaan siten, että alitetaan määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Vanhoja rakenteita pyritään parantamaan niin paljon kuin teknisesti ja taloudellisesti se on mahdollista. Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8-1,0 W/m 2 K ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Uudisrakennuksen tulee olla lisäksi ilmatiivis - ilmavuotoluvun tulee olla alle 2. Patteriverkosto jaetaan julkisivukohtaisiin säätöryhmiin, jolloin voidaan huomioida tehokkaasti ulkoiset sääolosuhteet ja lämpökuormat. Lämmitysjärjestelmän säädössä huomioidaan tilojen lämpötilojen lasku käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteeksi valitaan tehokkaat pyörivät, hygroskooppiset lämmönsiirtimet, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 65 %. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 2,0 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s. Ilmastointikoneiden palvelualuejaolla ja automaattisella ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Uutta led-teknologiaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan. Tulokset ja yhteenveto Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja laskelmien perusteella varmistetaan, että uudisrakennus on energialuokkaa A, ja että perusparannusosa on mahdollisimman energiatehokas

14

15 TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS ASIAKIRJA TILAOHJELMA HANKESUUNNITELMA Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan Tilaohjelma oppilasmäärä 770 hym2/ kpl kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 HUOM1 Opetustilat Esiopetus oppilasmäärä 20 Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) (ryhmätila 55 + wc+pienryhmät.+ eteistilat) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) WC- ja eteistilat yhteiset 1-6 lk kanssa yhteinen 1-6 lk kanssa + tiimihuoneissa Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä 400 Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) , , Pienryhmätilat ks. vuosiluokat Opetusvälinetilat (10 hym2 + 0,1 hym2/opp.) ,5 1 71,5 koko koulun yhteinen Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä 350 Ryhmä 10 myös vuosiluokkien 1-6 tarve , ,5 Ryhmä Ryhmä , ,5 Lukujärjestysvara Opetusvälinetilat (5 hym2 + 0,1 hym2/opp.) ,5 1 16,5 Luokkamuotoinen erityisopetus (EMU, ESY, ELA) , ,5 (tilan koko kaksinkertaista rymäkokoa vastaava perusopetustila) (tilantarve vammaisten opetusta varten erikseen) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) yhteinen 1-6 lk kanssa + ylikokoisissa luokissa ja opettajien tiimihuoneissa yhteinen 1-6 lk kanssa + tiimihuoneissa Aineopetustilat Musiikki , ,5 Musiikin opetusvälinetila (jos ei ole aineopetustilaa) Tekstiilityö , ,5 Tietotekniikka ,5 1 77,5 Kuvataide Luonnontieteet -fysiikka ja kemia , ,5 -maantieto ja biologia luonnontieteen varastot Kotitalous Tekninen työ , ,5 tila on osin peruskorjausosalla ja osin laajennuksessa Kirjastotilat Kirjasto- ja mediateekkitilat Näyttämötilat Näyttämö 77,5 1 77,5 1 77,5 Näyttämön varasto Liikuntatilat aputiloineen Liikuntasali ,5 310,5 kuntosali, tanssi/sirkus/kiipeily Muut liikuntatilat Voimisteluvälinetila ,5 5 70,5 Ulkourheiluvälinetila Tuolivarasto osa näyttämön alle? Oppilaiden puku- ja pesutilat Liikunnanopett. puku- ja pesutilat Ruokahuoltotilat Ruokasali 254, sis. linjastot (0,5 hym2 / opp. max.250 hym2, >750 opp.,0,33 hym2 / opp.) Keittiö apu- ja varastotiloineen -kuumennuskeittiö valmistuskeittiö 97 Oppilashuoltopalvelun tilat Terveydenhoitotilat 73 75,5 75,5 (2xterveydenhoitotila, näytet., lepohuone, WC:t ja odotustila) 1 / 2

16 HANKESUUNNITELMA Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan Tilaohjelma oppilasmäärä 770 hym2/ kpl kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 HUOM1 Kuraattorin ja psykologin työtilat odotustilat yhteiset terveydenhoidon kanssa Oppilaiden tilat Oppilaiden WC -tilat 1, , ,5 (1 kpl / alkava 15 opp.) Kuraeteinen (esi- ja 1-2 vuosiluokkien opetus, 3 hym2/kpl) Oppilaskunnan huone Oppilaiden vaatesäilytys (0,15 hym2/opp.) 115, ,5 115,5 käytävillä Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys 52,5 52,5 52,5 käytävillä (perusopetuksen vlk:t 7-9 ja lukio, 0,15 hym2/oppilas) Hallinto- ja työskentelytilat Rehtorin ja toimistohenkilöstön huoneet ,5 6 89,5 sis. inva-wc:t, lisäksi 6 kpl liikuntatiloissa sis. opett. keittiö ja opetusvälinetilaa Opettajien huone sekä työskentely- ja neuvottelutilat , ,5 Opinto-ohjaajan työtila (1 kpl/200 opp., perusopetus 7-9 ja lukio) Vahtimestarin työtila ,5 1 8,5 verstas ja varastotila Opetusharjoittelijoiden työtilat ,5 2 42,5 ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila puhelinkoppi Arkistotila Monistus- ja materiaalitila ,5 1 16,5 Puku-, pesu- ja WC-tilat Puku-pesu-WC-tilat: opettajat, avustajat ja hallinto Puku-pesu-WC-tilat: ruokahuolto Puku-pesu-WC-tiat: siivous- ja kiinteistönhoito 2 WC-tilat: opettajat, avustajat, hallinto (1/15 henkeä) ,5 3 11,5 Yhteensä Huoltotoimentilat Siivoustilat (1% hyötyalasta) ,5 69,5 Kiinteistönhoitotilat (0,8 % hyötyalasta, enintään 25 hym2) Jätetila kiint. ulkovarasto 6 m2 jätetilan yhteydessä erillinen lämmittämätön rakennus Yhteensä Oppilaskohtainen pinta-ala Teoreettinen tarve Toteutus hyötyala hyötyala/oppilas , ,8 Tilat, joita ei lasketa oppilaitoksen hyötyalaan Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan m2 m2 m2 m2 Aula ja liikennetilat (25% hyötyalasta) , ,5 Tekniset tilat ( yhteensä n. 10 % hyötyalasta) IV-konehuoneet ,5 524,5 lämpökeskus 21,5 21,5 sähkökeskus muut tekniset tilat 43, ,5 Yhteensä ,5 842, Koulun bruttoala nykyinen 8073 puretaan hammashoitolasiipi + ullakon konehuone lisäys 454 ullakon konehuoneet Kokonaisbruttoala / 2

17

18 Tampereen kaupunki Amurin koulu Päällikkö: Suunnittelija: esarinta Hierarkia Selite Alkaa Loppuu Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei 1 Hankesuunnittelu 2 Suunnittelijoiden valinta Toteutussuunnittelu Urakkakilpailu Rakentaminen vaihe 1 laajennus Rakentaminen vaihe Rakentaminen ruokahuolto Salisiipi loput D:\Omat\AMURIN KOULU\aikataulu 2.prj Sivu: 1/1 PlaNet 6.4 Tampereen kaupunki

19

20 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 1 (2) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitys Hankearkkitehti Liisa Parviainen AMURIN KOULU, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Hankesuunnitteluvaihe Kustannusarvio on laadittu Tampereen Tilakeskuksen kiinteistökehitysyksikön laatima tilaohjelman sekä Arkkitehtitoimisto Aarne Von Boehm Oy:n laatimien alustavien luonnosten (pohjat), sekä rakennustapaselostuksen perusteella. Lisäksi käytettävissä on ollut rakenneselvitys , kuntoarviopäivitys , rakennuskulttuuriselvitys sekä rakennussuojelullinen arviointi Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, tavoitehinta-arviomenettelynä. Hankekohtaiset lisäkustannukset on hinnoiteltu erikseen ja ne sisältyvät tavoitehinta-arvioon. Laajuus: Perusparannus 9008 brm², Laajennus 3044 brm². Hintataso 11/2011, Haahtela-indeksi 79,0 / Tampere. Kustannusarvio on - Perusparannus alv 0 % - Laajennus alv 0 % yhteensä alv 0 % Kustannusarvioon sisältyvät: - Rakennuttajan kulut - Rakennustekniset työt - LVIAS-työt - Hissit 2 kpl sekä tasonostimet 2 kpl (perusparannus) - Kiintokalusteet ja varusteet - Oppilaiden säilytyskaapit - Keittiölaitteet. Kustannusarvioon eivät sisälly: - Rahoitus- ja korkokulut - Irtaimisto, toimintavarustus VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

21 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 2 (2) Laskentarajauksia / - huomioita: Perusparannus: - Perusmuurien osalta on huomioitu ulkopuolinen vedeneristyskorjaus ja salaojajärjestelmän asennus. - Julkisivuille on laskettu paikkarappauskorjaus, alustava korjaustarve on yksittäisiä paikkarappauskorjauksia. - Ikkunat kunnostetaan ja ikkunoihin asennetaan alumiiniset lisäpuitteet ja lasit sisäpuitteen ulkoreunaan. - Vesikatetta uusitaan ullakolle tehtävien iv-konehuoneiden haalausaukkojen ja uusien / muutettavien ilmanvaihtopiippujen alueella. - Räystäiden betoniosat kunnostetaan. - Väli- ja yläpohjien vanhat ylälaatat ja alapuoliset muottilaudoitukset puretaan, välipohjapalkkien välissä oleva täytteet korvataan esim. kevytsoralla ja tehdään uudet pintalaatat. - Yläpohjat lisäeristetään puhallusvillalla. - Uudet hissikuilut on laskettu teräsbetonirakenteisina. - Asbestipurkutöille on alustavasti arvioitu alv 0 %, sisältyy arvioon. - Mahdollisten muiden haitta-aineiden purku tai kapselointityö ei sisälly arvioon. - Hankevarauksena on käytetty 5 % kokonaiskustannuksista. - Kustannusarvio on luonteeltaan alustava ja sitä on syytä tarkentaa lähtötietojen tarkentuessa. Laajennus: - Perustamisolosuhteissa on varauduttu louhintaan. Louhinnan määräksi on arvioitu 1500 m 3, tarkentuu pohjatutkimuksen myötä. - Rakennuksen päärakennusaineeksi on oletettu betoni, ulkovuoraus tiili/rappaus. - Säilytettävä Satakunnankadun puoleinen vanha perusmuuri kosteus- ja lämmöneristetään. - Rakennuksen kerroskorkeus 3,95 m. - Osa luokkatiloista varustetaan siirtoseinillä. - Hankevarauksena on käytetty 4 % kokonaiskustannuksista. Erillishinta (ei sisälly em. kustannusarvioon): - Tontilla olevan vanhan rakennuksen purku alv 0 % Vahanen Tampere Oy Sari Loponen, Ins. (AMK), RAPS Kustannusasiantuntija Liitteet: Tavoitehinta-arvio Perusparannus - Laajennus VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

22 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Amurin koulu, perusparannus Satakunnankatu TAMPERE Vaihe: Paikkakunta: Hankesuunnitelma Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 79,0 / Laajuus: Hankekoko: m2, brm2, rm brm2 Jakaja: brm2 Korjausaste: 84,0% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,5 Rakennuttaminen ja valvonta ,2 Liittymismaksut ,3 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,5 1 Rakennuksen maatyöt Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,3 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,2 4 Täydentävät rakenteet ,3 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,1 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,9 7 Konetekniset työt ,4 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,9 Kate ,4 Yhteensä ,0 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,8 71 Vesi- ja viemärityöt ,6 71 Muut putkityöt ,0 72 Ilmanvaihtotyöt ,4 72 Säätölaitteet ,6 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,0

23 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,2 Sähkön jakelu ,5 Sähkökeskukset ,7 Muu sähkö ,7 Yhteensä ,2 B5 Erillishankinnat ,9 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

24 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Amurin koulu, laajennus Satakunnankatu TAMPERE Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 79,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,7 Rakennuttaminen ja valvonta ,1 Liittymismaksut ,9 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,7 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,5 1 Rakennuksen maatyöt ,9 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,8 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,5 4 Täydentävät rakenteet ,1 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,7 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,0 7 Konetekniset työt ,1 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,3 Kate ,3 Yhteensä ,3 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,2 71 Vesi- ja viemärityöt ,3 71 Muut putkityöt Ilmanvaihtotyöt ,6 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,1

25 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,4 Sähkön jakelu ,4 Sähkökeskukset ,7 Muu sähkö ,4 Yhteensä ,9 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

26

27 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TONTINKÄYTTÖKAAVIO ARK

28 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA PIHAKAAVIO ARK

29 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO KELLARI ARK

30 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 1. KERROS ARK

31 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 2. KERROS ARK

32 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 3. KERROS ARK

33 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 4. KERROS ARK

34 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 5. KERROS ARK

35 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO ULLAKKO ARK

36 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUS A-A ARK

37 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUKSET B-B JA C-C ARK

38 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUKSET D-D JA E-E ARK

39

40 INVESTOINTISOPIMUS HANKESUUNNITELMAN LIITE Toteuttaja TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS PL TAMPERE HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Tilaaja / käyttäjät Tampereen kaupunki, Lasten ja nuorten palvelut Tarveselvitys Lanula / 60 Dnro TRE: 2281 / /2010 Hankesuunnitelma AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS, HANKESUUNNITELMA Sopimuksen sitovuus Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvot-teluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Amurin koulu Satakunnankatu 60, Tampere Asemakaavatilanne Hankkeen ajallinen tavoite Tonttia koskeva asemakaavamuutos on vireillä. OAS on nähtävillä Asemakaava esitetään laadittavaksi hankesuunnitelman mukaiselle rakennustoimenpiteelle. Rakennustyöt toteutetaan kolmena vaiheena. Työt alkavat keväällä 2013 laajennusosasta ja jatkuvat perusparannustöillä kesällä Koko rakennushanke valmistuu keväällä Kustannukset Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Investointikustannukset ovat yhteensä (alv 0%), josta laajennusosa (alv 0%) perusparannusosa (alv 0%) Laajuus Rakennushankkeen laajuus huoneistoneliöinä yhteensä htm 2 laajennusosa brm 2 ja htm 2 perusparannusosa brm htm 2 1

41 Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrista Vuokra-arvio perustuu vuoden 2012 hintatasoon 1) Vuokrattava ala Investointi Huoneistoala yhteensä htm (alv 0%) YLLÄPITOVUOKRA /m 2 /kk kk / vuosi Lämpö x 1,00 x 12 = Sähkö x 1,48 x 12 = Vesi x 0,08 x 12 = Jätehuolto x 0,05 x 12 = Ulkoalueiden hoito x 0,07 x 12 = Sisäpuolinen huolto x 0,07 x 12 = Muut huoltopalvelut x 0,07 x 12 = Kunnossapito x 0,92 x 12 = Yhteensä Ylläpitovuokra neliötä kohti / kk Lopulliseen vuokralaskelmaan lisätään tontin vuokra PÄÄOMAVUOKRA / vuosi 3,22 /m2/kk investointi Pääomavuokra (= 7% investoinnista) Pääomavuokra neliötä kohti/kk / vuosi 10,21 /m 2 /kk VUOSIVUOKRA YHTEENSÄ Keskimääräinen neliövuokra / kk / vuosi 13,43 / m 2 /kk Vuosivuokra käyttäjittäin perusopetus htm / vuosi päivähoito / esiopetus 2) 130 -" "- Tampereen Ateria 2) 120 -" "- avopalvelut / kouluterveydenhuolto 2) 96 -" "- yhteensä htm / vuosi Siivouskustannukset eivät sisälly vuokraan. 1) vrt. Tammerkosken koulu 2) jyvitys tarkistetaan myöhemmin lopullisten suunnitelmien ja käytön mukaiseksi. Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneiden kustannusten ja pinta-alan mukaisesti. LIITE PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS 2

42 PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS LIITE INVESTOINTISOPIMUKSEEN TILAKESKUKSEN HANKEKEHITYS JA RAKENNUTTAMISPALVELUT HANKEKEHITYS Tarveselvitys ja tilatarvekonsultointi Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa tarveselvityksen laadinnasta ja sen hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja pitkän aikavälin tilantarveselvitysten laadinnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja hankkeiden tilaohjelmien ja niitä täydentävien erityisvaatimusten määrittelyssä Selvittää eri tilajärjestelyvaihtoehdot Vastaa vanhojen kiinteistöjen kuntoselvityksen laatimisesta Hankesuunnittelu Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa hankesuunnitelman hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa ja hankkeen investointisopimuksen allekirjoittamisesta Tilakeskus konsultoi toimialoja toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden laadinnassa Määrittelee hankkeen elinkaaritalouden sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja ylläpidon asettamat yleiset tavoitteet yhdessä käyttäjien kanssa Selvittää vaihtoehtoiset toteutusmallit Kokoaa hankesuunnitelman investointipäätöskäsittelyä varten RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen suunnittelukokouksiin Johtaa suunnittelua ja valitsee suunnittelijat Määrittelee suunnittelutavoitteet sekä koordinoi ja ohjaa suunnittelua Selvittää ja valitsee hankkeen toteuttamistavan Vastaa hankkeen kustannussuunnittelusta ja ohjauksesta Koordinoi ja ohjaa hankkeen eri osapuolien yhteistyötä Sivu 1/2

43 Laatii rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat sekä valmistelee urakoitsijavalinnat, tarjouspyyntövertailut ja sopimukset Rakentamisvaihe Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen työmaakokouksiin Toimii rakennushankkeen johtajana ja koordinoinoijana Valvoo suunnittelua Organisoi ja toteuttaa työmaavalvonnan Hoitaa rakennuttajan velvoitteet Koordinoi viranomaisten ja hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön Valvoo rakentamisen teknistä laatua, toteutuksen aikataulua, kustannuksia sekä lisä ja muutostöitä Valvoo ja hoitaa rahaliikennettä Vastaa hankeraportoinnista Rakennustöiden vastaanotto, rakennuksen käyttöönotto ja takuuajan toimenpiteet Toimiala Osallistuu rakennushankkeen käyttöönottoon ja käyttöönoton opastukseen Kerää käyttäjän havainnot virheistä ja puutteista takuutarkastusta varten Osallistuu takuutarkastukseen Tilakeskus Ohjaa ja koordinoi rakennushankkeen vastaanottomenettelyn Vastaa rakennuksen käyttöönoton opastuksesta Luovuttaa rakennuksen käyttäjille sekä kokoaa luovutusmateriaalin Valvoo takuuaikaisten töiden suoritusta sekä valmistelee ja toteuttaa takuukatselmukset Sivu 2/2

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500 +6.30 +7.00 +6.90 vaunusuoja Diplomityöni perustuu todelliseen suunnitteluhankkeeseen, jossa on pyritty löytämään raaisuja sijoittaa päiväkoti- ja koulutoiminta olemassa oleviin kiinteistöihin. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

21 Pispalan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi. Valmistelija / lisätiedot: Viljakka Jarmo

21 Pispalan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi. Valmistelija / lisätiedot: Viljakka Jarmo Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (6) 21 Pispalan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi TRE:875/02.07.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Viljakka Jarmo Valmistelijan

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh.

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh. Rakennusoikeuslaskelma: rakennusoikeus tontilla etty rak.oik. purettava rakennus 9521 kem2 9523 kem2 4483 kem2 + kirjasto n.300 kem2 rak.oik. jää (mahd. ylitys 5% yht. 4781 kem2 476 kem2) 5257 kem2 suunnitelman

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS TOTEUTUSSUUNNITELMA 27.10.2016 Teemu Alavenetmäki HANKE LAMMINPÄÄN PÄIVÄKOTI SISÄILMAPERUSPARANNUS Kivilevontie 1, 33420 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot