Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Amurin koulun tarveselvitys, Dnro TRE: 2281 / /2010 ote pöytäkirjasta lanula Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arviot Kustannusarvio, Hankesuunnitteluvaihe Perustamiskustannukset, Korjaus Perustamiskustannukset, Laajennus Luonnokset Tontinkäyttökaavio Pihakaavio Pohjapiirrokset Leikkaukset LIITE: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Amurin koulurakennus on valmistunut vuonna Sen kokonaisala on n brm 2. Rakennussuunnitelmien allekirjoittajina olivat silloinen kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer sekä arkkitehti Jaakko Ilveskoski. Koulurakennus on pääpiirteissään säilynyt koulukäytössä ja ennallaan. Viimeisimmät muutokset ovat parin vuoden takainen keittiön alapuolisten tilojen muuttaminen alueen viheryksikön tukikohtatiloiksi ja Amurin hammashoitolan osuuden laajentaminen entisten hammashoito- ja kerhotilojen kohdalle v Amurin koulurakennuksen käyttäjänä tulee jatkossa toimimaan uusi Tampereen kansainvälisen koulu, Finnish International School of Tampere. Amurin hammashoitola muuttaa uusiin tiloihin Pyynikin sosiaali- ja terveysasemalle kesällä Tontin alkuperäiseen 1950-luvun asemakaavaan on haettu asemakaavamuutosta. Kansainvälisen koulun tilantarve edellyttää koulurakennuksen laajentamista. Tämän uuden laajentamisen mahdollistavan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Amurin koulun kuntoarvio on valmistunut Kaavoituksen laatima Rakennuskulttuuriselvitys on vuodelta Sitä on täydennetty ulko- ja sisätilojen rakennussuojelullisella arvioinnilla Koulurakennuksen ajantasaiset mittapiirustukset ovat valmistuneet syksyllä Amurin koulun perusparannus- ja laajennushanke on mukana Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen uudistamisprojektissa. Hankkeen kuvaus Yleistä Koulun laajentaminen on oleellinen edellytys rakennushankkeelle. Tuleva koulun oppilasmäärä on kaikkiaan 770, tällä hetkellä oppilaita on noin 570. Koulurakennuksen toiminnan alkuaikoina koulussa opiskeltiin vuoroluvussa ja oppilaita oli pitkälti toista tuhatta. Tämän päivän opetussuunnitelma ja metodit edellyttävät toisenlaista tilankäyttöä. Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy tutki rakennuskulttuuriselvitysten pohjalta koulun laajentamismahdollisuuksia. Tehtyjen selvitysten pohjalta antamassaan lausunnossa Pirkanmaan maakuntamuseo on lopuksi todennut: - 5 -

4 Koulurakennuksen vanhaa säilyttävä kunnostaminen ja lisätilantarpeen ohjaaminen erilliseen uudisrakennukseen ovat lähtökohtaisesti oikea toimintapa rakennuksen arvojen vaalimiseksi. Uudisrakentamiselle suunniteltu kohta on kuitenkin poikkeuksellisen haastava, ja työ vaatii erityistä panostusta. Probleema voidaan ratkaista hakemalla uudisrakennukselle mallia olemassa olevasta rakennuskannasta ja pyrkimällä sulauttamaan uudisosa huomaamattomasti vanhaan rakennukseen. Toinen vaihtoehto on suunnitella paikalle laadukas, tämän päivän arvoja ja koulutyötä kuvastava moderni rakennus keskiverto liikerakentamista luovemmalla otteella. Amurin koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm. Tähän hankesuunnitelmaan liittyvät luonnokset ovat osa arkkitehtisuunnittelutehtävää. Nykyinen rakennus Tavoitteena nykyisen rakennuksen perusparannuksessa on olla hävittämättä sen varsin hyvin alkuperäisenä säilynyttä ilmettä. Rakennus on U-muotoinen: U:n pohjana on Sotkakadun puoleinen korkea päämassa, luokkasiipi. U:n sakarat muodostuvat Suokadun puoleisesta ruokala-liikuntasalisiivestä ja Satakunnankadun puoleisesta pääosin pihan alla olevasta siivestä, jossa pihan alapuolella on muualle siirtyvä hammashoitola ja pihatasolla oppilaiden wc-tilat. Siipi puretaan tulevan laajennuksen tieltä. Amurin koulu on rakennettu rinnettä mukaillen; luokkasiipi on kerroksittain puoli kerrosta alempana kuin muut siivet. Koulun piha on tasolla 2½. Koulun toiminta edellyttää kahden hissin rakentamista. Ne rakennetaan korkean luokkasiiven molempiin päihin portaiden viereen. Hissit pysähtyvät puolen kerroksen välein, koulusta saadaan näin esteetön. Esteettömyyteen liittyy myös alimman kerroksen Suokadun puoleisen pään katusisäänkäynnin muokkaaminen; oven ulkopuolelle rakennetaan kadun kaltevuutta hyväksikäyttäen luiska, joka sijoittuu osittain katualueelle. Oven sisäpuolelle sijoittuu muutaman porrasaskelman osalle invanostin. Tämä sisäänkäynti palvelee viereisten kouluterveydenhuollon tilojen sisäänkäyntinä kouluajan ulkopuolella. Sitä voidaan käyttää myös tavarankuljetukseen, jolloin saadaan iso osa huoltoliikenteestä pois koululaisten pihalta. Rakennuksen pihan alla on iso noin 760 m 2 kokoinen maalattiainen luola, pommisuoja. Se ei ole eikä tule olemaan jatkossakaan väestösuojakäytössä. Luola ei kuulu koulun tiloihin ja se jätetään nykyiselleen. Tällä hetkellä luolassa harjoitellaan trial-ajoa. Koulun väestönsuojatarve on osoitettu Nääshallin väestönsuojasta. Tulevaan uudisosaan rakennetaan laajennuksen edellyttämä oma väestönsuoja

5 Tontin käyttö Yksi suurimmista koulun käyttöön liittyvistä ongelmista tulee olemaan jalankulku- ja huoltoliikenteen erottaminen. Suokadun puoleinen tonttiliittymä on ainoa kohta, josta huoltoliikenne pääsee koulun piha-alueelle. Vieressä on keittiötilat, joten tällä samalla alueella on myös niiden tarvitsema huoltoalue. Osa oppilaista tulee kouluun tätä kautta. Muut oppilasreitit ovat portaita pitkin Satakunnan kadulta ja tontin luoteiskulmasta Satakunnankadun ja Sepänkadun risteyksestä. Jatkosuunnittelussa on kehitettävä oppilasliikenteen ratkaisuja ja etsittävä tilaa pihalta myös polkupyörille. Autopaikkoja ei tontille mahdu. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa niitä koulutontin viereen Suokadun päässä olevalle nykyisin puistoksi merkitylle alueelle. Oppilaiden saattoliikennettä pyritään ohjaamaan Satakunnankadun varteen esitettäville lyhytaikaisen pysäköinnin saattopaikoille. Koulun piha-alue ei ole suuri. Lännessä pihaa rajaa Sepänkadun liikennealuetta vastaan rakennettava melueste. Nykyinen länsiosan kenttä säilyy. Pihan keskellä on kallioalue muutamine suurine mäntyineen. Alue esitetään tulevassa asemakaavassa suojeltavaksi. Rakennetulle välituntipihalle jää tilaa U-muotoisten rakennussiipien syliin. Koulun tilat Vanhaa koulurakennusta on pystytty hyödyntämään ja säilyttämään mahdollisimman paljon. Tilajako - luokat, keittiö ja ruokailu, liikunta, opetustilat on pääosin ennallaan. Uutta hyötytilaa on löydetty mm. vanhasta kattilahuoneesta ja polttoainevarastosta; ne on muutettu liikuntatiloiksi, sirkustilaksi ja kuntosaliksi. Liikuntatiloja on edelleen liian vähän koulun tarpeeseen nähden. Lisätiloja etsitään tällä hetkellä ympäristön liikuntatiloista. Hankesuunnitelmassa koulun toimintatiloja on selkeytetty, perusparannuksen yhteydessä tilojen talotekniikka, sisustus ja varustus uusitaan vastaamaan tämän päivän opetuksen tavoitteita. Koulun keittiö muuttuu perusparannuksen yhteydessä valmistavasta keittiöstä palvelukeittiöksi. Alakerrasta vapautuvia keittiön varastotiloja on voitu yhdistää viheryksiköltä vapautuneiden tilojen kanssa kotitalousopetuksen toisen ryhmän opetustiloiksi. Koulun kirjasto muuttaa purettavasta osasta uusiin ja isompiin tiloihin luokkasiiven neljänteen kerrokseen. Suurempia kirjasto/mediateekkitiloja on mahdollista yhdistää tai jakaa siirtoseinin. Kansainvälinen koulu tulee toimimaan opettajakoulutuksen opetuskouluna. Koulun opettajientiloihin on varattu tilaa myös harjoittelijoiden työskentelylle. Vanhan luokkasiiven opetustilat ovat pääsääntöisesti isompia, reilusti 60- neliöisiä luokkia, joten niitä on luontevaa käyttää yläkoulun nuorten tilantarpeisiin. Laajennusosa tulee olemaan suurelta osin alakoulun käytössä. Sen pihatasoon, kerrokseen 2½, sijoittuvat esiopetus ja pääosa alkuopetuksen luokista. Etenkin alkuopetuksen tiloja on mahdollista liittää toisiinsa ja muokata joustavan tiimiopetuksen tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan myös muualla on pyritty luomaan edellytyksiä uusille oppimistavoille, tiimiopetukselle ja opetusryhmien - 7 -

6 joustavalle muotoutumiselle. Luokkien välillä on pariovet tai mahdollisuuksien mukaan siirtoseinä, jotta tilakokoja voidaan muokata niin haluttaessa. Laajennusosaan sijoittuvat myös koulun yhteiset kielten ja äidinkielen luokat. Koko koulussa on tavoitteena sisustaa käytävätilat oppilaiden oleskelu- ja ryhmätyötiloiksi. Koulurakennuksen hahmo Purettavan rakennusosan tilalle rakennettava uusi laajennussiipi on pyritty suunnittelemaan alkuperäiseen miljööhön sopeutuvaksi. Uudisrakennus jatkaa katujulkisivuiltaan vanhan linjalla, julkisivupinnat rapataan. Pihan puolella sekä julkisivun jäsentely että rakennuksen muoto poikkeavat enemmän vanhasta koulurakennuksesta. Siiven korkeus jää nykyistä korkeaa luokkasiipeä matalammaksi. Uusi osa yhdistyy vanhaan Satakunnankadun puoleisesta rakennuslinjasta sisennetyllä nivelellä, jonka julkisivut ovat alumiinirakenteisia lasijulkisivuja. Kadun varren sokkelimuurin liuskekivitystä mukaillaan uudessakin rakennuksessa. Siiven päätyä kavennetaan jakamalla se kapeammiksi massoiksi. Sekä uuden että vanhan osan ilmastointikonehuoneet sijoittuvat rakennusmassan sisään siten, että ne eivät tunkeudu vesikaton yläpuolelle. Uudissiipi on pitempi kuin nykyinen samalla paikalla oleva rakennussiipi. Satakunnankadulta pihalle johtava portaikko siirretään uuden rakennuksen päähän. Uloskäynti pihan alla olevasta luolasta suoraan Satakunnankadulle jää uuden rakennuksen alle. Uusi uloskäynti johdetaan kulkemaan uudisrakennuksen porrashuoneen kautta. Jatkosuunnittelussa tullaan tutkimaan vielä uudisosan pihanpuoleisen osan muotoa ja suuntausta. Tavoitteena on väistää pihan keskellä olevaa suojeltavaa kallioaluetta ja parantaa edelleen rakennusosan arkkitehtonista muotoa. Laajuustiedot perusparannus laajennus yhteensä hyötyala hym 2 huoneistoala htm2 bruttoala brm2 tilavuus m3 Hankkeen aikataulu Amurin koulun perusparannus- ja laajennushankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä Työt tehdään kolmessa rakennusvaiheessa: ensin laajennus, jonka on määrä valmistua kesällä Perusparannustyöt alkavat korkeassa luokkasiivessä kesällä 2014 ja siirtyvät sen valmistuttua juhlasalisiipeen kesällä Ruokahuollon tilat pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana ja koko hankkeen rakennustyöt valmistuvat kesäksi Ks. tarkemmin kohta aikataulu. Hankkeen toteutus edellyttää, että tontille sijoitetaan osaksi aikaa korvaavia siirrettäviä luokkatiloja

7 Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu , josta laajennuksen osuus on ja perusparannuksen osuus Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle osoitetut määrärahat Hankkeelle on osoitettu talousarviossa ja suunnitelmassa määrärahat: Talousarvio Taloussuunnitelma yhteensä Määrärahaa esitetään korotettavaksi seuraavien talousarviokäsittelyjen yhteydessä vastaamaan hankkeen arvioituja investointikustannuksia. Hankkeen rahoittamiseen on haettu valtionsuutta

8 ASIAKIRJA TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Jukka Kauppinen ja Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy Yleistä LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Rakennuksen vanhalla osalla kaikki LVI-laitteet uusitaan. Liittymät Rakennus on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon siten, että mittauskeskus ja lämmönjakohuone sijaitsee Suokadun puoleisessa siivessä. Varsinainen liitospaikka on Sotkankadun ja Suokadun kulmassa. Rakennus on liitetty Tampereen Veden vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitospaikka on Sotkankadun ja Suokadun kulmassa. Sadeveden liitospaikka on Sotkankadulla. Nyt asennetaan uusi rasvanerotin Suokadun puoleisen siiven länsipäätyyn. Tätä varten pitää tehdä uusi jätevesiliitos Suokatuun. Lämmitys Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. Lämmönjakokeskus siirretään nyt vanhaan pumppuhuoneeseen, joka sijaitsee Suokadun puoleisessa siivessä yhtä kerrosta ylempänä kuin nykyinen keskus. Sinne tulee omat erilliset lämmönsiirrinpaketit perusparannusosalle ja uudisrakennukselle. Molemmissa on siirtimet patteri-, iv- ja käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja kaksoispumppuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisuntaastioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Sekä perusparannusosa että uudisrakennus lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä. Tuulikaapit lämmitetään termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään iv-verkostoon. Lämmitysverkostojen runkoputket tehdään teräksisistä lämpöjohdoista, jotka kulkevat perusparannusosalla vanhoissa asennuskäytävissä, seinillä näkyvissä tai koteloituna ja alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVClevyllä

9 Runkolinja lämmönjakohuoneesta uudisrakennukseen asennetaan maahan vanhan rakennuksen seinän viereen sen länsisivulle. Tässä kohdin käytetään valmiiksi eristettyä muoviputkea. Vesi-ja viemärilaitteet Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohtojen runkolinjat tehdään perusparannusosalla vanhoihin asennuskäytäviin, alakattoon ja seinäpintaan sekä hormeihin asennettavista kupariputkista. Yleisissä tiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Varastoissa ja teknisissä tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavia muoviputkia. Runkoputkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVClevyllä. Runkolinja lämmönjakohuoneesta uudisrakennukseen kuten lämpöjohdoilla. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulukäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Pikapalopostit ja jauhesammuttimet asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein sekä kuivaus- ja käyttövesipatterein. Rakennuksien jätevedet johdetaan painovoimaisesti jätevesiviemärin liitospaikkaan. Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien sekä ulkopuolisten syöksytorvien ja rännikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennusosien perustukset salaojitetaan ja johdetaan sadevesiviemäriin. Tarvittavilta osin perusvedet pumpataan. Jäte- ja sadevesiviemärit tehdään muovisista ja valurautaisista viemäriputkista. Tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia tarkastusyhteitä. Ulkopuolisina jäte- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso pääosin toteutuu opetus- ja työtiloissa. Tuloilmavirta luokkatiloissa on 3,5 l/s,m 2. Sisälämpötila voi nousta yli tavoitearvojen hellejaksojen aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan pääosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen erilaisten käyttö- ja laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, mm. puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla poistoilman lämmöntalteenottolaitteilla

10 Pääilmastointikonehuoneita tulee yhteensä kolme kappaletta, yksi kuhunkin siipeen. Sotkankadun puoleiseen siipeen tulee 5 kappaletta tuloilmakoneita, joista 3 palvelee teorialuokkia, yksi teknisen työn opetustiloja ja yksi tanssi/sirkussalia sekä sosiaalitiloja. Suokadun puoleiseen siipeen asennetaan yhteensä kuusi konetta seuraavia tiloja varten: keittiö, opetuskeittiö, ruokasali, liikuntasali, liikuntasalin juhlasalikäyttö, sosiaalitilat. Liikunta- ja juhlasalin ilmanvaihtoa ei voi toteuttaa yhdellä koneella tilantarvesyistä. Satakunnankadun puoleista uudisrakennusta varten tulee kaksi konetta, jotka molemmat palvelevat luokkatiloja. Kokonaistuloilmavirta on noin 28 m 3 /s. Tästä on lämmöntalteenoton piirissä 27 m 3 /s eli kaikki muut koneet paitsi keittiö ja teknisen työn tilat. Kaikki lämmöntalteenottolaitteet ovat roottoreita. Puutyötilojen purunpoistojärjestelmä uusitaan ja laitteisto sijoitetaan nyt tehtävään laitetilaan. Rakennus varustetaan tarvittavilta osin radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavasta ja vesikatolle asennettavasta poistoilmapuhaltimesta. Kanavat ovat peltikanavia varustettuina tarvittaessa palo-, lämpö- tai äänieristyksellä. Tuloilmalaitteet ovat kattohajoittimia, säleikköventtiileitä tai reikäkanavia. Poistoilmaeliminä käytetään yhteiskanavaventtiileitä ja säleikköventtiileitä. Teknisen työn tiloihin tulee myös kohdepoistolaitteita. Jäähdytys Keittiön tuloilmakone varustetaan suorahöyrystysjäähdytyspatterilla. Lisäksi joihinkin erillistiloihin, esimerkiksi rehtorin kansliaan, voidaan asentaa suorahöyrystyksellä toimiva puhallinkonvektori. Rakennusautomaatio Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä, johon liitetään myös turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Erityisestä huomioita kiinnitetään tarpeenmukaisten taloteknisten järjestelmien hallintaan ja energiamittausten seurantaan sekä niistä saatavan informaation hyödyntämiseen. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvontaalakeskuksista ja keskusvalvomosta. Järjestelmä on käytettävissä myös WEBliittymän avulla

11 Sähkötekniikka Olli Uotinen ja Sähkösuunnittelu Kuortti Yleistä Perusparannettavan rakennuksen kaikki nykyiset sähkö- ja telejärjestelmät puretaan. Uudet sähköasennustyöt tehdään standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset vaatimuksia noudattaen. Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Liittymät Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: sähköverkkoon (liittymisjohto uusitaan ja liittymisluokka suurennetaan) televerkkoon kaapelitelevisioverkkoon tietoliikenneverkkoon Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. Pääsähkönjakelu pääkeskukselta jakokeskuksille toteutetaan halogeenittomia voimakaapeleita käyttäen. Pääkeskuksessa mitataan erikseen keittiön, lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen kuluttama sähköenergia. Jakokeskukset sijoitetaan pääsääntöisesti rakennusaineisiin jakokeskuskomeroihin lukuun ottamatta teknisiin tiloihin sijoitettavia koteloituja keskuksia. Johtoteinä käytetään kaapelihyllyjä ja johtokanavia. Kaapelihyllyt alaslaskettujen kattojen yläpuolella ja teknisissä tiloissa ovat tikashyllyjä, muualla näkyvillä osuuksilla maalattuja levyhyllyjä. Toimisto- ja luokkatilojen pistorasiaasennuksissa käytetään yleensä valkoisia alumiinisia johtokanavia. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaasti. Valaisimet ryhmitellään siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata valaistustarpeen mukaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota valaistuksen ohjaukseen niissä tiloissa, joissa päivänvalon saatavuus on hyvä

12 Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen niin, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään. Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja loistelamppuvalaisimia käyttäen. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Liikuntasalin näyttämölle hankitaan dmx512 -protokollaa käyttävä näyttämövalaistusjärjestelmä. Piha-alueet valaistaan pylväisiin ja rakennuksen ulkoseinille asennettavilla valaisimilla ja valonheittimillä. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät osoitteellinen, tapahtumat tallentava turvavalaistusjärjestelmä käsittäen poistumisreittivalaistuksen ja poistumisopasteet yhteisantennijärjestelmä yleisäänentoistojärjestelmä saliäänentoistojärjestelmä liikuntasaliin ovipuhelinjärjestelmä sisäänpyyntöjärjestelmät avunpyyntöjärjestelmät inva-wc -tiloihin varattu-valojärjestelmät neuvottelu- ja kokoustiloihin av-esitysjärjestelmät luokkiin, liikuntasaliin ja neuvottelutiloihin varaukset informaatiopalvelujärjestelmälle ajannäyttöjärjestelmä kulunvalvontajärjestelmä työajanseurantajärjestelmä rikosilmoitinjärjestelmä videovalvontajärjestelmä osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä yleiskaapelointijärjestelmä sisältäen varaukset langattomille verkoille rakennusautomaatiojärjestelmä Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapelilla luokan E (cat6) vaatimukset täyttäväksi

13 Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Uudisrakennusosan energiatehokkuustavoitteita ovat: energialuokka A eli energiankulutus on enintään 120 kwh/br-m 2 vuonna 2012 voimaan astuvan rakennusmääräyskokoelman osan D3 energiatehokkuusvaatimukset. Peruskorjausosan tulee olla mahdollisimman energiatehokas ottaen kuitenkin huomioon vanhan rakennuksen asettamat reunaehdot. Toteutusvaihtoehtoja Rakennuksen vaipan uudet rakenteet pyritään valitsemaan siten, että alitetaan määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Vanhoja rakenteita pyritään parantamaan niin paljon kuin teknisesti ja taloudellisesti se on mahdollista. Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8-1,0 W/m 2 K ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Uudisrakennuksen tulee olla lisäksi ilmatiivis - ilmavuotoluvun tulee olla alle 2. Patteriverkosto jaetaan julkisivukohtaisiin säätöryhmiin, jolloin voidaan huomioida tehokkaasti ulkoiset sääolosuhteet ja lämpökuormat. Lämmitysjärjestelmän säädössä huomioidaan tilojen lämpötilojen lasku käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteeksi valitaan tehokkaat pyörivät, hygroskooppiset lämmönsiirtimet, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 65 %. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 2,0 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s. Ilmastointikoneiden palvelualuejaolla ja automaattisella ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Uutta led-teknologiaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan. Tulokset ja yhteenveto Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja laskelmien perusteella varmistetaan, että uudisrakennus on energialuokkaa A, ja että perusparannusosa on mahdollisimman energiatehokas

14

15 TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS ASIAKIRJA TILAOHJELMA HANKESUUNNITELMA Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan Tilaohjelma oppilasmäärä 770 hym2/ kpl kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 HUOM1 Opetustilat Esiopetus oppilasmäärä 20 Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) (ryhmätila 55 + wc+pienryhmät.+ eteistilat) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) WC- ja eteistilat yhteiset 1-6 lk kanssa yhteinen 1-6 lk kanssa + tiimihuoneissa Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä 400 Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) , , Pienryhmätilat ks. vuosiluokat Opetusvälinetilat (10 hym2 + 0,1 hym2/opp.) ,5 1 71,5 koko koulun yhteinen Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä 350 Ryhmä 10 myös vuosiluokkien 1-6 tarve , ,5 Ryhmä Ryhmä , ,5 Lukujärjestysvara Opetusvälinetilat (5 hym2 + 0,1 hym2/opp.) ,5 1 16,5 Luokkamuotoinen erityisopetus (EMU, ESY, ELA) , ,5 (tilan koko kaksinkertaista rymäkokoa vastaava perusopetustila) (tilantarve vammaisten opetusta varten erikseen) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) yhteinen 1-6 lk kanssa + ylikokoisissa luokissa ja opettajien tiimihuoneissa yhteinen 1-6 lk kanssa + tiimihuoneissa Aineopetustilat Musiikki , ,5 Musiikin opetusvälinetila (jos ei ole aineopetustilaa) Tekstiilityö , ,5 Tietotekniikka ,5 1 77,5 Kuvataide Luonnontieteet -fysiikka ja kemia , ,5 -maantieto ja biologia luonnontieteen varastot Kotitalous Tekninen työ , ,5 tila on osin peruskorjausosalla ja osin laajennuksessa Kirjastotilat Kirjasto- ja mediateekkitilat Näyttämötilat Näyttämö 77,5 1 77,5 1 77,5 Näyttämön varasto Liikuntatilat aputiloineen Liikuntasali ,5 310,5 kuntosali, tanssi/sirkus/kiipeily Muut liikuntatilat Voimisteluvälinetila ,5 5 70,5 Ulkourheiluvälinetila Tuolivarasto osa näyttämön alle? Oppilaiden puku- ja pesutilat Liikunnanopett. puku- ja pesutilat Ruokahuoltotilat Ruokasali 254, sis. linjastot (0,5 hym2 / opp. max.250 hym2, >750 opp.,0,33 hym2 / opp.) Keittiö apu- ja varastotiloineen -kuumennuskeittiö valmistuskeittiö 97 Oppilashuoltopalvelun tilat Terveydenhoitotilat 73 75,5 75,5 (2xterveydenhoitotila, näytet., lepohuone, WC:t ja odotustila) 1 / 2

16 HANKESUUNNITELMA Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan Tilaohjelma oppilasmäärä 770 hym2/ kpl kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 HUOM1 Kuraattorin ja psykologin työtilat odotustilat yhteiset terveydenhoidon kanssa Oppilaiden tilat Oppilaiden WC -tilat 1, , ,5 (1 kpl / alkava 15 opp.) Kuraeteinen (esi- ja 1-2 vuosiluokkien opetus, 3 hym2/kpl) Oppilaskunnan huone Oppilaiden vaatesäilytys (0,15 hym2/opp.) 115, ,5 115,5 käytävillä Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys 52,5 52,5 52,5 käytävillä (perusopetuksen vlk:t 7-9 ja lukio, 0,15 hym2/oppilas) Hallinto- ja työskentelytilat Rehtorin ja toimistohenkilöstön huoneet ,5 6 89,5 sis. inva-wc:t, lisäksi 6 kpl liikuntatiloissa sis. opett. keittiö ja opetusvälinetilaa Opettajien huone sekä työskentely- ja neuvottelutilat , ,5 Opinto-ohjaajan työtila (1 kpl/200 opp., perusopetus 7-9 ja lukio) Vahtimestarin työtila ,5 1 8,5 verstas ja varastotila Opetusharjoittelijoiden työtilat ,5 2 42,5 ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila puhelinkoppi Arkistotila Monistus- ja materiaalitila ,5 1 16,5 Puku-, pesu- ja WC-tilat Puku-pesu-WC-tilat: opettajat, avustajat ja hallinto Puku-pesu-WC-tilat: ruokahuolto Puku-pesu-WC-tiat: siivous- ja kiinteistönhoito 2 WC-tilat: opettajat, avustajat, hallinto (1/15 henkeä) ,5 3 11,5 Yhteensä Huoltotoimentilat Siivoustilat (1% hyötyalasta) ,5 69,5 Kiinteistönhoitotilat (0,8 % hyötyalasta, enintään 25 hym2) Jätetila kiint. ulkovarasto 6 m2 jätetilan yhteydessä erillinen lämmittämätön rakennus Yhteensä Oppilaskohtainen pinta-ala Teoreettinen tarve Toteutus hyötyala hyötyala/oppilas , ,8 Tilat, joita ei lasketa oppilaitoksen hyötyalaan Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan m2 m2 m2 m2 Aula ja liikennetilat (25% hyötyalasta) , ,5 Tekniset tilat ( yhteensä n. 10 % hyötyalasta) IV-konehuoneet ,5 524,5 lämpökeskus 21,5 21,5 sähkökeskus muut tekniset tilat 43, ,5 Yhteensä ,5 842, Koulun bruttoala nykyinen 8073 puretaan hammashoitolasiipi + ullakon konehuone lisäys 454 ullakon konehuoneet Kokonaisbruttoala / 2

17

18 Tampereen kaupunki Amurin koulu Päällikkö: Suunnittelija: esarinta Hierarkia Selite Alkaa Loppuu Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei 1 Hankesuunnittelu 2 Suunnittelijoiden valinta Toteutussuunnittelu Urakkakilpailu Rakentaminen vaihe 1 laajennus Rakentaminen vaihe Rakentaminen ruokahuolto Salisiipi loput D:\Omat\AMURIN KOULU\aikataulu 2.prj Sivu: 1/1 PlaNet 6.4 Tampereen kaupunki

19

20 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 1 (2) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitys Hankearkkitehti Liisa Parviainen AMURIN KOULU, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Hankesuunnitteluvaihe Kustannusarvio on laadittu Tampereen Tilakeskuksen kiinteistökehitysyksikön laatima tilaohjelman sekä Arkkitehtitoimisto Aarne Von Boehm Oy:n laatimien alustavien luonnosten (pohjat), sekä rakennustapaselostuksen perusteella. Lisäksi käytettävissä on ollut rakenneselvitys , kuntoarviopäivitys , rakennuskulttuuriselvitys sekä rakennussuojelullinen arviointi Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, tavoitehinta-arviomenettelynä. Hankekohtaiset lisäkustannukset on hinnoiteltu erikseen ja ne sisältyvät tavoitehinta-arvioon. Laajuus: Perusparannus 9008 brm², Laajennus 3044 brm². Hintataso 11/2011, Haahtela-indeksi 79,0 / Tampere. Kustannusarvio on - Perusparannus alv 0 % - Laajennus alv 0 % yhteensä alv 0 % Kustannusarvioon sisältyvät: - Rakennuttajan kulut - Rakennustekniset työt - LVIAS-työt - Hissit 2 kpl sekä tasonostimet 2 kpl (perusparannus) - Kiintokalusteet ja varusteet - Oppilaiden säilytyskaapit - Keittiölaitteet. Kustannusarvioon eivät sisälly: - Rahoitus- ja korkokulut - Irtaimisto, toimintavarustus VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

21 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 2 (2) Laskentarajauksia / - huomioita: Perusparannus: - Perusmuurien osalta on huomioitu ulkopuolinen vedeneristyskorjaus ja salaojajärjestelmän asennus. - Julkisivuille on laskettu paikkarappauskorjaus, alustava korjaustarve on yksittäisiä paikkarappauskorjauksia. - Ikkunat kunnostetaan ja ikkunoihin asennetaan alumiiniset lisäpuitteet ja lasit sisäpuitteen ulkoreunaan. - Vesikatetta uusitaan ullakolle tehtävien iv-konehuoneiden haalausaukkojen ja uusien / muutettavien ilmanvaihtopiippujen alueella. - Räystäiden betoniosat kunnostetaan. - Väli- ja yläpohjien vanhat ylälaatat ja alapuoliset muottilaudoitukset puretaan, välipohjapalkkien välissä oleva täytteet korvataan esim. kevytsoralla ja tehdään uudet pintalaatat. - Yläpohjat lisäeristetään puhallusvillalla. - Uudet hissikuilut on laskettu teräsbetonirakenteisina. - Asbestipurkutöille on alustavasti arvioitu alv 0 %, sisältyy arvioon. - Mahdollisten muiden haitta-aineiden purku tai kapselointityö ei sisälly arvioon. - Hankevarauksena on käytetty 5 % kokonaiskustannuksista. - Kustannusarvio on luonteeltaan alustava ja sitä on syytä tarkentaa lähtötietojen tarkentuessa. Laajennus: - Perustamisolosuhteissa on varauduttu louhintaan. Louhinnan määräksi on arvioitu 1500 m 3, tarkentuu pohjatutkimuksen myötä. - Rakennuksen päärakennusaineeksi on oletettu betoni, ulkovuoraus tiili/rappaus. - Säilytettävä Satakunnankadun puoleinen vanha perusmuuri kosteus- ja lämmöneristetään. - Rakennuksen kerroskorkeus 3,95 m. - Osa luokkatiloista varustetaan siirtoseinillä. - Hankevarauksena on käytetty 4 % kokonaiskustannuksista. Erillishinta (ei sisälly em. kustannusarvioon): - Tontilla olevan vanhan rakennuksen purku alv 0 % Vahanen Tampere Oy Sari Loponen, Ins. (AMK), RAPS Kustannusasiantuntija Liitteet: Tavoitehinta-arvio Perusparannus - Laajennus VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

22 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Amurin koulu, perusparannus Satakunnankatu TAMPERE Vaihe: Paikkakunta: Hankesuunnitelma Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 79,0 / Laajuus: Hankekoko: m2, brm2, rm brm2 Jakaja: brm2 Korjausaste: 84,0% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,5 Rakennuttaminen ja valvonta ,2 Liittymismaksut ,3 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,5 1 Rakennuksen maatyöt Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,3 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,2 4 Täydentävät rakenteet ,3 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,1 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,9 7 Konetekniset työt ,4 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,9 Kate ,4 Yhteensä ,0 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,8 71 Vesi- ja viemärityöt ,6 71 Muut putkityöt ,0 72 Ilmanvaihtotyöt ,4 72 Säätölaitteet ,6 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,0

23 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,2 Sähkön jakelu ,5 Sähkökeskukset ,7 Muu sähkö ,7 Yhteensä ,2 B5 Erillishankinnat ,9 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

24 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Amurin koulu, laajennus Satakunnankatu TAMPERE Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 79,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,7 Rakennuttaminen ja valvonta ,1 Liittymismaksut ,9 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,7 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,5 1 Rakennuksen maatyöt ,9 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,8 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,5 4 Täydentävät rakenteet ,1 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,7 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,0 7 Konetekniset työt ,1 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,3 Kate ,3 Yhteensä ,3 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,2 71 Vesi- ja viemärityöt ,3 71 Muut putkityöt Ilmanvaihtotyöt ,6 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,1

25 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,4 Sähkön jakelu ,4 Sähkökeskukset ,7 Muu sähkö ,4 Yhteensä ,9 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

26

27 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TONTINKÄYTTÖKAAVIO ARK

28 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA PIHAKAAVIO ARK

29 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO KELLARI ARK

30 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 1. KERROS ARK

31 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 2. KERROS ARK

32 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 3. KERROS ARK

33 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 4. KERROS ARK

34 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 5. KERROS ARK

35 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO ULLAKKO ARK

36 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUS A-A ARK

37 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUKSET B-B JA C-C ARK

38 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUKSET D-D JA E-E ARK

39

40 INVESTOINTISOPIMUS HANKESUUNNITELMAN LIITE Toteuttaja TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS PL TAMPERE HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Tilaaja / käyttäjät Tampereen kaupunki, Lasten ja nuorten palvelut Tarveselvitys Lanula / 60 Dnro TRE: 2281 / /2010 Hankesuunnitelma AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS, HANKESUUNNITELMA Sopimuksen sitovuus Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvot-teluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Amurin koulu Satakunnankatu 60, Tampere Asemakaavatilanne Hankkeen ajallinen tavoite Tonttia koskeva asemakaavamuutos on vireillä. OAS on nähtävillä Asemakaava esitetään laadittavaksi hankesuunnitelman mukaiselle rakennustoimenpiteelle. Rakennustyöt toteutetaan kolmena vaiheena. Työt alkavat keväällä 2013 laajennusosasta ja jatkuvat perusparannustöillä kesällä Koko rakennushanke valmistuu keväällä Kustannukset Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Investointikustannukset ovat yhteensä (alv 0%), josta laajennusosa (alv 0%) perusparannusosa (alv 0%) Laajuus Rakennushankkeen laajuus huoneistoneliöinä yhteensä htm 2 laajennusosa brm 2 ja htm 2 perusparannusosa brm htm 2 1

41 Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrista Vuokra-arvio perustuu vuoden 2012 hintatasoon 1) Vuokrattava ala Investointi Huoneistoala yhteensä htm (alv 0%) YLLÄPITOVUOKRA /m 2 /kk kk / vuosi Lämpö x 1,00 x 12 = Sähkö x 1,48 x 12 = Vesi x 0,08 x 12 = Jätehuolto x 0,05 x 12 = Ulkoalueiden hoito x 0,07 x 12 = Sisäpuolinen huolto x 0,07 x 12 = Muut huoltopalvelut x 0,07 x 12 = Kunnossapito x 0,92 x 12 = Yhteensä Ylläpitovuokra neliötä kohti / kk Lopulliseen vuokralaskelmaan lisätään tontin vuokra PÄÄOMAVUOKRA / vuosi 3,22 /m2/kk investointi Pääomavuokra (= 7% investoinnista) Pääomavuokra neliötä kohti/kk / vuosi 10,21 /m 2 /kk VUOSIVUOKRA YHTEENSÄ Keskimääräinen neliövuokra / kk / vuosi 13,43 / m 2 /kk Vuosivuokra käyttäjittäin perusopetus htm / vuosi päivähoito / esiopetus 2) 130 -" "- Tampereen Ateria 2) 120 -" "- avopalvelut / kouluterveydenhuolto 2) 96 -" "- yhteensä htm / vuosi Siivouskustannukset eivät sisälly vuokraan. 1) vrt. Tammerkosken koulu 2) jyvitys tarkistetaan myöhemmin lopullisten suunnitelmien ja käytön mukaiseksi. Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneiden kustannusten ja pinta-alan mukaisesti. LIITE PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS 2

42 PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS LIITE INVESTOINTISOPIMUKSEEN TILAKESKUKSEN HANKEKEHITYS JA RAKENNUTTAMISPALVELUT HANKEKEHITYS Tarveselvitys ja tilatarvekonsultointi Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa tarveselvityksen laadinnasta ja sen hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja pitkän aikavälin tilantarveselvitysten laadinnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja hankkeiden tilaohjelmien ja niitä täydentävien erityisvaatimusten määrittelyssä Selvittää eri tilajärjestelyvaihtoehdot Vastaa vanhojen kiinteistöjen kuntoselvityksen laatimisesta Hankesuunnittelu Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa hankesuunnitelman hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa ja hankkeen investointisopimuksen allekirjoittamisesta Tilakeskus konsultoi toimialoja toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden laadinnassa Määrittelee hankkeen elinkaaritalouden sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja ylläpidon asettamat yleiset tavoitteet yhdessä käyttäjien kanssa Selvittää vaihtoehtoiset toteutusmallit Kokoaa hankesuunnitelman investointipäätöskäsittelyä varten RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen suunnittelukokouksiin Johtaa suunnittelua ja valitsee suunnittelijat Määrittelee suunnittelutavoitteet sekä koordinoi ja ohjaa suunnittelua Selvittää ja valitsee hankkeen toteuttamistavan Vastaa hankkeen kustannussuunnittelusta ja ohjauksesta Koordinoi ja ohjaa hankkeen eri osapuolien yhteistyötä Sivu 1/2

43 Laatii rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat sekä valmistelee urakoitsijavalinnat, tarjouspyyntövertailut ja sopimukset Rakentamisvaihe Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen työmaakokouksiin Toimii rakennushankkeen johtajana ja koordinoinoijana Valvoo suunnittelua Organisoi ja toteuttaa työmaavalvonnan Hoitaa rakennuttajan velvoitteet Koordinoi viranomaisten ja hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön Valvoo rakentamisen teknistä laatua, toteutuksen aikataulua, kustannuksia sekä lisä ja muutostöitä Valvoo ja hoitaa rahaliikennettä Vastaa hankeraportoinnista Rakennustöiden vastaanotto, rakennuksen käyttöönotto ja takuuajan toimenpiteet Toimiala Osallistuu rakennushankkeen käyttöönottoon ja käyttöönoton opastukseen Kerää käyttäjän havainnot virheistä ja puutteista takuutarkastusta varten Osallistuu takuutarkastukseen Tilakeskus Ohjaa ja koordinoi rakennushankkeen vastaanottomenettelyn Vastaa rakennuksen käyttöönoton opastuksesta Luovuttaa rakennuksen käyttäjille sekä kokoaa luovutusmateriaalin Valvoo takuuaikaisten töiden suoritusta sekä valmistelee ja toteuttaa takuukatselmukset Sivu 2/2

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Liitteet LIITE 1: Muistio 29.3.2005 LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman

Liitteet LIITE 1: Muistio 29.3.2005 LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 4.12.2006 Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, 33180 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Koukkuniemen

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 3.2.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Luumi Jari Olsson Birgitta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS

HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS HELPA ROIHUVUOREN KOULUTUSYKSIKKÖ Prinsessantie 2, 00820 Helsinki PERUSPARANNUS TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA 12.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS OPETUSVIRASTO HKR-RAKENNUTTAJA 0. YHTEENVETO...

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hallitus 23.2.2009, LIITE 6 2.4.2008 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaala Tukipalveluiden lisärakentaminen HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Kiinteistöt

Lisätiedot