Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Amurin koulun tarveselvitys, Dnro TRE: 2281 / /2010 ote pöytäkirjasta lanula Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arviot Kustannusarvio, Hankesuunnitteluvaihe Perustamiskustannukset, Korjaus Perustamiskustannukset, Laajennus Luonnokset Tontinkäyttökaavio Pihakaavio Pohjapiirrokset Leikkaukset LIITE: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Amurin koulurakennus on valmistunut vuonna Sen kokonaisala on n brm 2. Rakennussuunnitelmien allekirjoittajina olivat silloinen kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer sekä arkkitehti Jaakko Ilveskoski. Koulurakennus on pääpiirteissään säilynyt koulukäytössä ja ennallaan. Viimeisimmät muutokset ovat parin vuoden takainen keittiön alapuolisten tilojen muuttaminen alueen viheryksikön tukikohtatiloiksi ja Amurin hammashoitolan osuuden laajentaminen entisten hammashoito- ja kerhotilojen kohdalle v Amurin koulurakennuksen käyttäjänä tulee jatkossa toimimaan uusi Tampereen kansainvälisen koulu, Finnish International School of Tampere. Amurin hammashoitola muuttaa uusiin tiloihin Pyynikin sosiaali- ja terveysasemalle kesällä Tontin alkuperäiseen 1950-luvun asemakaavaan on haettu asemakaavamuutosta. Kansainvälisen koulun tilantarve edellyttää koulurakennuksen laajentamista. Tämän uuden laajentamisen mahdollistavan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Amurin koulun kuntoarvio on valmistunut Kaavoituksen laatima Rakennuskulttuuriselvitys on vuodelta Sitä on täydennetty ulko- ja sisätilojen rakennussuojelullisella arvioinnilla Koulurakennuksen ajantasaiset mittapiirustukset ovat valmistuneet syksyllä Amurin koulun perusparannus- ja laajennushanke on mukana Tampereen kaupungin oppimisympäristöjen uudistamisprojektissa. Hankkeen kuvaus Yleistä Koulun laajentaminen on oleellinen edellytys rakennushankkeelle. Tuleva koulun oppilasmäärä on kaikkiaan 770, tällä hetkellä oppilaita on noin 570. Koulurakennuksen toiminnan alkuaikoina koulussa opiskeltiin vuoroluvussa ja oppilaita oli pitkälti toista tuhatta. Tämän päivän opetussuunnitelma ja metodit edellyttävät toisenlaista tilankäyttöä. Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy tutki rakennuskulttuuriselvitysten pohjalta koulun laajentamismahdollisuuksia. Tehtyjen selvitysten pohjalta antamassaan lausunnossa Pirkanmaan maakuntamuseo on lopuksi todennut: - 5 -

4 Koulurakennuksen vanhaa säilyttävä kunnostaminen ja lisätilantarpeen ohjaaminen erilliseen uudisrakennukseen ovat lähtökohtaisesti oikea toimintapa rakennuksen arvojen vaalimiseksi. Uudisrakentamiselle suunniteltu kohta on kuitenkin poikkeuksellisen haastava, ja työ vaatii erityistä panostusta. Probleema voidaan ratkaista hakemalla uudisrakennukselle mallia olemassa olevasta rakennuskannasta ja pyrkimällä sulauttamaan uudisosa huomaamattomasti vanhaan rakennukseen. Toinen vaihtoehto on suunnitella paikalle laadukas, tämän päivän arvoja ja koulutyötä kuvastava moderni rakennus keskiverto liikerakentamista luovemmalla otteella. Amurin koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm. Tähän hankesuunnitelmaan liittyvät luonnokset ovat osa arkkitehtisuunnittelutehtävää. Nykyinen rakennus Tavoitteena nykyisen rakennuksen perusparannuksessa on olla hävittämättä sen varsin hyvin alkuperäisenä säilynyttä ilmettä. Rakennus on U-muotoinen: U:n pohjana on Sotkakadun puoleinen korkea päämassa, luokkasiipi. U:n sakarat muodostuvat Suokadun puoleisesta ruokala-liikuntasalisiivestä ja Satakunnankadun puoleisesta pääosin pihan alla olevasta siivestä, jossa pihan alapuolella on muualle siirtyvä hammashoitola ja pihatasolla oppilaiden wc-tilat. Siipi puretaan tulevan laajennuksen tieltä. Amurin koulu on rakennettu rinnettä mukaillen; luokkasiipi on kerroksittain puoli kerrosta alempana kuin muut siivet. Koulun piha on tasolla 2½. Koulun toiminta edellyttää kahden hissin rakentamista. Ne rakennetaan korkean luokkasiiven molempiin päihin portaiden viereen. Hissit pysähtyvät puolen kerroksen välein, koulusta saadaan näin esteetön. Esteettömyyteen liittyy myös alimman kerroksen Suokadun puoleisen pään katusisäänkäynnin muokkaaminen; oven ulkopuolelle rakennetaan kadun kaltevuutta hyväksikäyttäen luiska, joka sijoittuu osittain katualueelle. Oven sisäpuolelle sijoittuu muutaman porrasaskelman osalle invanostin. Tämä sisäänkäynti palvelee viereisten kouluterveydenhuollon tilojen sisäänkäyntinä kouluajan ulkopuolella. Sitä voidaan käyttää myös tavarankuljetukseen, jolloin saadaan iso osa huoltoliikenteestä pois koululaisten pihalta. Rakennuksen pihan alla on iso noin 760 m 2 kokoinen maalattiainen luola, pommisuoja. Se ei ole eikä tule olemaan jatkossakaan väestösuojakäytössä. Luola ei kuulu koulun tiloihin ja se jätetään nykyiselleen. Tällä hetkellä luolassa harjoitellaan trial-ajoa. Koulun väestönsuojatarve on osoitettu Nääshallin väestönsuojasta. Tulevaan uudisosaan rakennetaan laajennuksen edellyttämä oma väestönsuoja

5 Tontin käyttö Yksi suurimmista koulun käyttöön liittyvistä ongelmista tulee olemaan jalankulku- ja huoltoliikenteen erottaminen. Suokadun puoleinen tonttiliittymä on ainoa kohta, josta huoltoliikenne pääsee koulun piha-alueelle. Vieressä on keittiötilat, joten tällä samalla alueella on myös niiden tarvitsema huoltoalue. Osa oppilaista tulee kouluun tätä kautta. Muut oppilasreitit ovat portaita pitkin Satakunnan kadulta ja tontin luoteiskulmasta Satakunnankadun ja Sepänkadun risteyksestä. Jatkosuunnittelussa on kehitettävä oppilasliikenteen ratkaisuja ja etsittävä tilaa pihalta myös polkupyörille. Autopaikkoja ei tontille mahdu. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa niitä koulutontin viereen Suokadun päässä olevalle nykyisin puistoksi merkitylle alueelle. Oppilaiden saattoliikennettä pyritään ohjaamaan Satakunnankadun varteen esitettäville lyhytaikaisen pysäköinnin saattopaikoille. Koulun piha-alue ei ole suuri. Lännessä pihaa rajaa Sepänkadun liikennealuetta vastaan rakennettava melueste. Nykyinen länsiosan kenttä säilyy. Pihan keskellä on kallioalue muutamine suurine mäntyineen. Alue esitetään tulevassa asemakaavassa suojeltavaksi. Rakennetulle välituntipihalle jää tilaa U-muotoisten rakennussiipien syliin. Koulun tilat Vanhaa koulurakennusta on pystytty hyödyntämään ja säilyttämään mahdollisimman paljon. Tilajako - luokat, keittiö ja ruokailu, liikunta, opetustilat on pääosin ennallaan. Uutta hyötytilaa on löydetty mm. vanhasta kattilahuoneesta ja polttoainevarastosta; ne on muutettu liikuntatiloiksi, sirkustilaksi ja kuntosaliksi. Liikuntatiloja on edelleen liian vähän koulun tarpeeseen nähden. Lisätiloja etsitään tällä hetkellä ympäristön liikuntatiloista. Hankesuunnitelmassa koulun toimintatiloja on selkeytetty, perusparannuksen yhteydessä tilojen talotekniikka, sisustus ja varustus uusitaan vastaamaan tämän päivän opetuksen tavoitteita. Koulun keittiö muuttuu perusparannuksen yhteydessä valmistavasta keittiöstä palvelukeittiöksi. Alakerrasta vapautuvia keittiön varastotiloja on voitu yhdistää viheryksiköltä vapautuneiden tilojen kanssa kotitalousopetuksen toisen ryhmän opetustiloiksi. Koulun kirjasto muuttaa purettavasta osasta uusiin ja isompiin tiloihin luokkasiiven neljänteen kerrokseen. Suurempia kirjasto/mediateekkitiloja on mahdollista yhdistää tai jakaa siirtoseinin. Kansainvälinen koulu tulee toimimaan opettajakoulutuksen opetuskouluna. Koulun opettajientiloihin on varattu tilaa myös harjoittelijoiden työskentelylle. Vanhan luokkasiiven opetustilat ovat pääsääntöisesti isompia, reilusti 60- neliöisiä luokkia, joten niitä on luontevaa käyttää yläkoulun nuorten tilantarpeisiin. Laajennusosa tulee olemaan suurelta osin alakoulun käytössä. Sen pihatasoon, kerrokseen 2½, sijoittuvat esiopetus ja pääosa alkuopetuksen luokista. Etenkin alkuopetuksen tiloja on mahdollista liittää toisiinsa ja muokata joustavan tiimiopetuksen tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan myös muualla on pyritty luomaan edellytyksiä uusille oppimistavoille, tiimiopetukselle ja opetusryhmien - 7 -

6 joustavalle muotoutumiselle. Luokkien välillä on pariovet tai mahdollisuuksien mukaan siirtoseinä, jotta tilakokoja voidaan muokata niin haluttaessa. Laajennusosaan sijoittuvat myös koulun yhteiset kielten ja äidinkielen luokat. Koko koulussa on tavoitteena sisustaa käytävätilat oppilaiden oleskelu- ja ryhmätyötiloiksi. Koulurakennuksen hahmo Purettavan rakennusosan tilalle rakennettava uusi laajennussiipi on pyritty suunnittelemaan alkuperäiseen miljööhön sopeutuvaksi. Uudisrakennus jatkaa katujulkisivuiltaan vanhan linjalla, julkisivupinnat rapataan. Pihan puolella sekä julkisivun jäsentely että rakennuksen muoto poikkeavat enemmän vanhasta koulurakennuksesta. Siiven korkeus jää nykyistä korkeaa luokkasiipeä matalammaksi. Uusi osa yhdistyy vanhaan Satakunnankadun puoleisesta rakennuslinjasta sisennetyllä nivelellä, jonka julkisivut ovat alumiinirakenteisia lasijulkisivuja. Kadun varren sokkelimuurin liuskekivitystä mukaillaan uudessakin rakennuksessa. Siiven päätyä kavennetaan jakamalla se kapeammiksi massoiksi. Sekä uuden että vanhan osan ilmastointikonehuoneet sijoittuvat rakennusmassan sisään siten, että ne eivät tunkeudu vesikaton yläpuolelle. Uudissiipi on pitempi kuin nykyinen samalla paikalla oleva rakennussiipi. Satakunnankadulta pihalle johtava portaikko siirretään uuden rakennuksen päähän. Uloskäynti pihan alla olevasta luolasta suoraan Satakunnankadulle jää uuden rakennuksen alle. Uusi uloskäynti johdetaan kulkemaan uudisrakennuksen porrashuoneen kautta. Jatkosuunnittelussa tullaan tutkimaan vielä uudisosan pihanpuoleisen osan muotoa ja suuntausta. Tavoitteena on väistää pihan keskellä olevaa suojeltavaa kallioaluetta ja parantaa edelleen rakennusosan arkkitehtonista muotoa. Laajuustiedot perusparannus laajennus yhteensä hyötyala hym 2 huoneistoala htm2 bruttoala brm2 tilavuus m3 Hankkeen aikataulu Amurin koulun perusparannus- ja laajennushankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi keväällä Työt tehdään kolmessa rakennusvaiheessa: ensin laajennus, jonka on määrä valmistua kesällä Perusparannustyöt alkavat korkeassa luokkasiivessä kesällä 2014 ja siirtyvät sen valmistuttua juhlasalisiipeen kesällä Ruokahuollon tilat pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana ja koko hankkeen rakennustyöt valmistuvat kesäksi Ks. tarkemmin kohta aikataulu. Hankkeen toteutus edellyttää, että tontille sijoitetaan osaksi aikaa korvaavia siirrettäviä luokkatiloja

7 Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu , josta laajennuksen osuus on ja perusparannuksen osuus Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle osoitetut määrärahat Hankkeelle on osoitettu talousarviossa ja suunnitelmassa määrärahat: Talousarvio Taloussuunnitelma yhteensä Määrärahaa esitetään korotettavaksi seuraavien talousarviokäsittelyjen yhteydessä vastaamaan hankkeen arvioituja investointikustannuksia. Hankkeen rahoittamiseen on haettu valtionsuutta

8 ASIAKIRJA TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Jukka Kauppinen ja Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy Yleistä LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Rakennuksen vanhalla osalla kaikki LVI-laitteet uusitaan. Liittymät Rakennus on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon siten, että mittauskeskus ja lämmönjakohuone sijaitsee Suokadun puoleisessa siivessä. Varsinainen liitospaikka on Sotkankadun ja Suokadun kulmassa. Rakennus on liitetty Tampereen Veden vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitospaikka on Sotkankadun ja Suokadun kulmassa. Sadeveden liitospaikka on Sotkankadulla. Nyt asennetaan uusi rasvanerotin Suokadun puoleisen siiven länsipäätyyn. Tätä varten pitää tehdä uusi jätevesiliitos Suokatuun. Lämmitys Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. Lämmönjakokeskus siirretään nyt vanhaan pumppuhuoneeseen, joka sijaitsee Suokadun puoleisessa siivessä yhtä kerrosta ylempänä kuin nykyinen keskus. Sinne tulee omat erilliset lämmönsiirrinpaketit perusparannusosalle ja uudisrakennukselle. Molemmissa on siirtimet patteri-, iv- ja käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja kaksoispumppuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisuntaastioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Sekä perusparannusosa että uudisrakennus lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä. Tuulikaapit lämmitetään termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään iv-verkostoon. Lämmitysverkostojen runkoputket tehdään teräksisistä lämpöjohdoista, jotka kulkevat perusparannusosalla vanhoissa asennuskäytävissä, seinillä näkyvissä tai koteloituna ja alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVClevyllä

9 Runkolinja lämmönjakohuoneesta uudisrakennukseen asennetaan maahan vanhan rakennuksen seinän viereen sen länsisivulle. Tässä kohdin käytetään valmiiksi eristettyä muoviputkea. Vesi-ja viemärilaitteet Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohtojen runkolinjat tehdään perusparannusosalla vanhoihin asennuskäytäviin, alakattoon ja seinäpintaan sekä hormeihin asennettavista kupariputkista. Yleisissä tiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Varastoissa ja teknisissä tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavia muoviputkia. Runkoputkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVClevyllä. Runkolinja lämmönjakohuoneesta uudisrakennukseen kuten lämpöjohdoilla. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulukäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Pikapalopostit ja jauhesammuttimet asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelupostein sekä kuivaus- ja käyttövesipatterein. Rakennuksien jätevedet johdetaan painovoimaisesti jätevesiviemärin liitospaikkaan. Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien sekä ulkopuolisten syöksytorvien ja rännikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennusosien perustukset salaojitetaan ja johdetaan sadevesiviemäriin. Tarvittavilta osin perusvedet pumpataan. Jäte- ja sadevesiviemärit tehdään muovisista ja valurautaisista viemäriputkista. Tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia tarkastusyhteitä. Ulkopuolisina jäte- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso pääosin toteutuu opetus- ja työtiloissa. Tuloilmavirta luokkatiloissa on 3,5 l/s,m 2. Sisälämpötila voi nousta yli tavoitearvojen hellejaksojen aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan pääosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen erilaisten käyttö- ja laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, mm. puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla poistoilman lämmöntalteenottolaitteilla

10 Pääilmastointikonehuoneita tulee yhteensä kolme kappaletta, yksi kuhunkin siipeen. Sotkankadun puoleiseen siipeen tulee 5 kappaletta tuloilmakoneita, joista 3 palvelee teorialuokkia, yksi teknisen työn opetustiloja ja yksi tanssi/sirkussalia sekä sosiaalitiloja. Suokadun puoleiseen siipeen asennetaan yhteensä kuusi konetta seuraavia tiloja varten: keittiö, opetuskeittiö, ruokasali, liikuntasali, liikuntasalin juhlasalikäyttö, sosiaalitilat. Liikunta- ja juhlasalin ilmanvaihtoa ei voi toteuttaa yhdellä koneella tilantarvesyistä. Satakunnankadun puoleista uudisrakennusta varten tulee kaksi konetta, jotka molemmat palvelevat luokkatiloja. Kokonaistuloilmavirta on noin 28 m 3 /s. Tästä on lämmöntalteenoton piirissä 27 m 3 /s eli kaikki muut koneet paitsi keittiö ja teknisen työn tilat. Kaikki lämmöntalteenottolaitteet ovat roottoreita. Puutyötilojen purunpoistojärjestelmä uusitaan ja laitteisto sijoitetaan nyt tehtävään laitetilaan. Rakennus varustetaan tarvittavilta osin radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavasta ja vesikatolle asennettavasta poistoilmapuhaltimesta. Kanavat ovat peltikanavia varustettuina tarvittaessa palo-, lämpö- tai äänieristyksellä. Tuloilmalaitteet ovat kattohajoittimia, säleikköventtiileitä tai reikäkanavia. Poistoilmaeliminä käytetään yhteiskanavaventtiileitä ja säleikköventtiileitä. Teknisen työn tiloihin tulee myös kohdepoistolaitteita. Jäähdytys Keittiön tuloilmakone varustetaan suorahöyrystysjäähdytyspatterilla. Lisäksi joihinkin erillistiloihin, esimerkiksi rehtorin kansliaan, voidaan asentaa suorahöyrystyksellä toimiva puhallinkonvektori. Rakennusautomaatio Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä, johon liitetään myös turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Erityisestä huomioita kiinnitetään tarpeenmukaisten taloteknisten järjestelmien hallintaan ja energiamittausten seurantaan sekä niistä saatavan informaation hyödyntämiseen. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvontaalakeskuksista ja keskusvalvomosta. Järjestelmä on käytettävissä myös WEBliittymän avulla

11 Sähkötekniikka Olli Uotinen ja Sähkösuunnittelu Kuortti Yleistä Perusparannettavan rakennuksen kaikki nykyiset sähkö- ja telejärjestelmät puretaan. Uudet sähköasennustyöt tehdään standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset vaatimuksia noudattaen. Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Liittymät Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: sähköverkkoon (liittymisjohto uusitaan ja liittymisluokka suurennetaan) televerkkoon kaapelitelevisioverkkoon tietoliikenneverkkoon Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. Pääsähkönjakelu pääkeskukselta jakokeskuksille toteutetaan halogeenittomia voimakaapeleita käyttäen. Pääkeskuksessa mitataan erikseen keittiön, lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen kuluttama sähköenergia. Jakokeskukset sijoitetaan pääsääntöisesti rakennusaineisiin jakokeskuskomeroihin lukuun ottamatta teknisiin tiloihin sijoitettavia koteloituja keskuksia. Johtoteinä käytetään kaapelihyllyjä ja johtokanavia. Kaapelihyllyt alaslaskettujen kattojen yläpuolella ja teknisissä tiloissa ovat tikashyllyjä, muualla näkyvillä osuuksilla maalattuja levyhyllyjä. Toimisto- ja luokkatilojen pistorasiaasennuksissa käytetään yleensä valkoisia alumiinisia johtokanavia. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaasti. Valaisimet ryhmitellään siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata valaistustarpeen mukaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota valaistuksen ohjaukseen niissä tiloissa, joissa päivänvalon saatavuus on hyvä

12 Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen niin, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään. Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja loistelamppuvalaisimia käyttäen. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Liikuntasalin näyttämölle hankitaan dmx512 -protokollaa käyttävä näyttämövalaistusjärjestelmä. Piha-alueet valaistaan pylväisiin ja rakennuksen ulkoseinille asennettavilla valaisimilla ja valonheittimillä. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät osoitteellinen, tapahtumat tallentava turvavalaistusjärjestelmä käsittäen poistumisreittivalaistuksen ja poistumisopasteet yhteisantennijärjestelmä yleisäänentoistojärjestelmä saliäänentoistojärjestelmä liikuntasaliin ovipuhelinjärjestelmä sisäänpyyntöjärjestelmät avunpyyntöjärjestelmät inva-wc -tiloihin varattu-valojärjestelmät neuvottelu- ja kokoustiloihin av-esitysjärjestelmät luokkiin, liikuntasaliin ja neuvottelutiloihin varaukset informaatiopalvelujärjestelmälle ajannäyttöjärjestelmä kulunvalvontajärjestelmä työajanseurantajärjestelmä rikosilmoitinjärjestelmä videovalvontajärjestelmä osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä yleiskaapelointijärjestelmä sisältäen varaukset langattomille verkoille rakennusautomaatiojärjestelmä Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapelilla luokan E (cat6) vaatimukset täyttäväksi

13 Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Uudisrakennusosan energiatehokkuustavoitteita ovat: energialuokka A eli energiankulutus on enintään 120 kwh/br-m 2 vuonna 2012 voimaan astuvan rakennusmääräyskokoelman osan D3 energiatehokkuusvaatimukset. Peruskorjausosan tulee olla mahdollisimman energiatehokas ottaen kuitenkin huomioon vanhan rakennuksen asettamat reunaehdot. Toteutusvaihtoehtoja Rakennuksen vaipan uudet rakenteet pyritään valitsemaan siten, että alitetaan määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Vanhoja rakenteita pyritään parantamaan niin paljon kuin teknisesti ja taloudellisesti se on mahdollista. Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8-1,0 W/m 2 K ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Uudisrakennuksen tulee olla lisäksi ilmatiivis - ilmavuotoluvun tulee olla alle 2. Patteriverkosto jaetaan julkisivukohtaisiin säätöryhmiin, jolloin voidaan huomioida tehokkaasti ulkoiset sääolosuhteet ja lämpökuormat. Lämmitysjärjestelmän säädössä huomioidaan tilojen lämpötilojen lasku käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteeksi valitaan tehokkaat pyörivät, hygroskooppiset lämmönsiirtimet, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 65 %. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 2,0 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s. Ilmastointikoneiden palvelualuejaolla ja automaattisella ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Uutta led-teknologiaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan. Tulokset ja yhteenveto Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja laskelmien perusteella varmistetaan, että uudisrakennus on energialuokkaa A, ja että perusparannusosa on mahdollisimman energiatehokas

14

15 TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS ASIAKIRJA TILAOHJELMA HANKESUUNNITELMA Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan Tilaohjelma oppilasmäärä 770 hym2/ kpl kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 HUOM1 Opetustilat Esiopetus oppilasmäärä 20 Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) (ryhmätila 55 + wc+pienryhmät.+ eteistilat) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) WC- ja eteistilat yhteiset 1-6 lk kanssa yhteinen 1-6 lk kanssa + tiimihuoneissa Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 oppilasmäärä 400 Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) , , Pienryhmätilat ks. vuosiluokat Opetusvälinetilat (10 hym2 + 0,1 hym2/opp.) ,5 1 71,5 koko koulun yhteinen Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 oppilasmäärä 350 Ryhmä 10 myös vuosiluokkien 1-6 tarve , ,5 Ryhmä Ryhmä , ,5 Lukujärjestysvara Opetusvälinetilat (5 hym2 + 0,1 hym2/opp.) ,5 1 16,5 Luokkamuotoinen erityisopetus (EMU, ESY, ELA) , ,5 (tilan koko kaksinkertaista rymäkokoa vastaava perusopetustila) (tilantarve vammaisten opetusta varten erikseen) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) yhteinen 1-6 lk kanssa + ylikokoisissa luokissa ja opettajien tiimihuoneissa yhteinen 1-6 lk kanssa + tiimihuoneissa Aineopetustilat Musiikki , ,5 Musiikin opetusvälinetila (jos ei ole aineopetustilaa) Tekstiilityö , ,5 Tietotekniikka ,5 1 77,5 Kuvataide Luonnontieteet -fysiikka ja kemia , ,5 -maantieto ja biologia luonnontieteen varastot Kotitalous Tekninen työ , ,5 tila on osin peruskorjausosalla ja osin laajennuksessa Kirjastotilat Kirjasto- ja mediateekkitilat Näyttämötilat Näyttämö 77,5 1 77,5 1 77,5 Näyttämön varasto Liikuntatilat aputiloineen Liikuntasali ,5 310,5 kuntosali, tanssi/sirkus/kiipeily Muut liikuntatilat Voimisteluvälinetila ,5 5 70,5 Ulkourheiluvälinetila Tuolivarasto osa näyttämön alle? Oppilaiden puku- ja pesutilat Liikunnanopett. puku- ja pesutilat Ruokahuoltotilat Ruokasali 254, sis. linjastot (0,5 hym2 / opp. max.250 hym2, >750 opp.,0,33 hym2 / opp.) Keittiö apu- ja varastotiloineen -kuumennuskeittiö valmistuskeittiö 97 Oppilashuoltopalvelun tilat Terveydenhoitotilat 73 75,5 75,5 (2xterveydenhoitotila, näytet., lepohuone, WC:t ja odotustila) 1 / 2

16 HANKESUUNNITELMA Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan Tilaohjelma oppilasmäärä 770 hym2/ kpl kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2 HUOM1 Kuraattorin ja psykologin työtilat odotustilat yhteiset terveydenhoidon kanssa Oppilaiden tilat Oppilaiden WC -tilat 1, , ,5 (1 kpl / alkava 15 opp.) Kuraeteinen (esi- ja 1-2 vuosiluokkien opetus, 3 hym2/kpl) Oppilaskunnan huone Oppilaiden vaatesäilytys (0,15 hym2/opp.) 115, ,5 115,5 käytävillä Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys 52,5 52,5 52,5 käytävillä (perusopetuksen vlk:t 7-9 ja lukio, 0,15 hym2/oppilas) Hallinto- ja työskentelytilat Rehtorin ja toimistohenkilöstön huoneet ,5 6 89,5 sis. inva-wc:t, lisäksi 6 kpl liikuntatiloissa sis. opett. keittiö ja opetusvälinetilaa Opettajien huone sekä työskentely- ja neuvottelutilat , ,5 Opinto-ohjaajan työtila (1 kpl/200 opp., perusopetus 7-9 ja lukio) Vahtimestarin työtila ,5 1 8,5 verstas ja varastotila Opetusharjoittelijoiden työtilat ,5 2 42,5 ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila puhelinkoppi Arkistotila Monistus- ja materiaalitila ,5 1 16,5 Puku-, pesu- ja WC-tilat Puku-pesu-WC-tilat: opettajat, avustajat ja hallinto Puku-pesu-WC-tilat: ruokahuolto Puku-pesu-WC-tiat: siivous- ja kiinteistönhoito 2 WC-tilat: opettajat, avustajat, hallinto (1/15 henkeä) ,5 3 11,5 Yhteensä Huoltotoimentilat Siivoustilat (1% hyötyalasta) ,5 69,5 Kiinteistönhoitotilat (0,8 % hyötyalasta, enintään 25 hym2) Jätetila kiint. ulkovarasto 6 m2 jätetilan yhteydessä erillinen lämmittämätön rakennus Yhteensä Oppilaskohtainen pinta-ala Teoreettinen tarve Toteutus hyötyala hyötyala/oppilas , ,8 Tilat, joita ei lasketa oppilaitoksen hyötyalaan Teoreettinen tilantarve Sijoitus nykytiloihin Laajennus Yhteensä korjataan m2 m2 m2 m2 Aula ja liikennetilat (25% hyötyalasta) , ,5 Tekniset tilat ( yhteensä n. 10 % hyötyalasta) IV-konehuoneet ,5 524,5 lämpökeskus 21,5 21,5 sähkökeskus muut tekniset tilat 43, ,5 Yhteensä ,5 842, Koulun bruttoala nykyinen 8073 puretaan hammashoitolasiipi + ullakon konehuone lisäys 454 ullakon konehuoneet Kokonaisbruttoala / 2

17

18 Tampereen kaupunki Amurin koulu Päällikkö: Suunnittelija: esarinta Hierarkia Selite Alkaa Loppuu Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei 1 Hankesuunnittelu 2 Suunnittelijoiden valinta Toteutussuunnittelu Urakkakilpailu Rakentaminen vaihe 1 laajennus Rakentaminen vaihe Rakentaminen ruokahuolto Salisiipi loput D:\Omat\AMURIN KOULU\aikataulu 2.prj Sivu: 1/1 PlaNet 6.4 Tampereen kaupunki

19

20 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 1 (2) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitys Hankearkkitehti Liisa Parviainen AMURIN KOULU, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Hankesuunnitteluvaihe Kustannusarvio on laadittu Tampereen Tilakeskuksen kiinteistökehitysyksikön laatima tilaohjelman sekä Arkkitehtitoimisto Aarne Von Boehm Oy:n laatimien alustavien luonnosten (pohjat), sekä rakennustapaselostuksen perusteella. Lisäksi käytettävissä on ollut rakenneselvitys , kuntoarviopäivitys , rakennuskulttuuriselvitys sekä rakennussuojelullinen arviointi Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, tavoitehinta-arviomenettelynä. Hankekohtaiset lisäkustannukset on hinnoiteltu erikseen ja ne sisältyvät tavoitehinta-arvioon. Laajuus: Perusparannus 9008 brm², Laajennus 3044 brm². Hintataso 11/2011, Haahtela-indeksi 79,0 / Tampere. Kustannusarvio on - Perusparannus alv 0 % - Laajennus alv 0 % yhteensä alv 0 % Kustannusarvioon sisältyvät: - Rakennuttajan kulut - Rakennustekniset työt - LVIAS-työt - Hissit 2 kpl sekä tasonostimet 2 kpl (perusparannus) - Kiintokalusteet ja varusteet - Oppilaiden säilytyskaapit - Keittiölaitteet. Kustannusarvioon eivät sisälly: - Rahoitus- ja korkokulut - Irtaimisto, toimintavarustus VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

21 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 2 (2) Laskentarajauksia / - huomioita: Perusparannus: - Perusmuurien osalta on huomioitu ulkopuolinen vedeneristyskorjaus ja salaojajärjestelmän asennus. - Julkisivuille on laskettu paikkarappauskorjaus, alustava korjaustarve on yksittäisiä paikkarappauskorjauksia. - Ikkunat kunnostetaan ja ikkunoihin asennetaan alumiiniset lisäpuitteet ja lasit sisäpuitteen ulkoreunaan. - Vesikatetta uusitaan ullakolle tehtävien iv-konehuoneiden haalausaukkojen ja uusien / muutettavien ilmanvaihtopiippujen alueella. - Räystäiden betoniosat kunnostetaan. - Väli- ja yläpohjien vanhat ylälaatat ja alapuoliset muottilaudoitukset puretaan, välipohjapalkkien välissä oleva täytteet korvataan esim. kevytsoralla ja tehdään uudet pintalaatat. - Yläpohjat lisäeristetään puhallusvillalla. - Uudet hissikuilut on laskettu teräsbetonirakenteisina. - Asbestipurkutöille on alustavasti arvioitu alv 0 %, sisältyy arvioon. - Mahdollisten muiden haitta-aineiden purku tai kapselointityö ei sisälly arvioon. - Hankevarauksena on käytetty 5 % kokonaiskustannuksista. - Kustannusarvio on luonteeltaan alustava ja sitä on syytä tarkentaa lähtötietojen tarkentuessa. Laajennus: - Perustamisolosuhteissa on varauduttu louhintaan. Louhinnan määräksi on arvioitu 1500 m 3, tarkentuu pohjatutkimuksen myötä. - Rakennuksen päärakennusaineeksi on oletettu betoni, ulkovuoraus tiili/rappaus. - Säilytettävä Satakunnankadun puoleinen vanha perusmuuri kosteus- ja lämmöneristetään. - Rakennuksen kerroskorkeus 3,95 m. - Osa luokkatiloista varustetaan siirtoseinillä. - Hankevarauksena on käytetty 4 % kokonaiskustannuksista. Erillishinta (ei sisälly em. kustannusarvioon): - Tontilla olevan vanhan rakennuksen purku alv 0 % Vahanen Tampere Oy Sari Loponen, Ins. (AMK), RAPS Kustannusasiantuntija Liitteet: Tavoitehinta-arvio Perusparannus - Laajennus VAHANEN TAMPERE OY Kyllikinkatu 15 C, FI Tampere, Finland y-tunnus

22 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Amurin koulu, perusparannus Satakunnankatu TAMPERE Vaihe: Paikkakunta: Hankesuunnitelma Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 79,0 / Laajuus: Hankekoko: m2, brm2, rm brm2 Jakaja: brm2 Korjausaste: 84,0% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,5 Rakennuttaminen ja valvonta ,2 Liittymismaksut ,3 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,5 1 Rakennuksen maatyöt Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,3 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,2 4 Täydentävät rakenteet ,3 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,1 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,9 7 Konetekniset työt ,4 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,9 Kate ,4 Yhteensä ,0 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,8 71 Vesi- ja viemärityöt ,6 71 Muut putkityöt ,0 72 Ilmanvaihtotyöt ,4 72 Säätölaitteet ,6 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,0

23 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,2 Sähkön jakelu ,5 Sähkökeskukset ,7 Muu sähkö ,7 Yhteensä ,2 B5 Erillishankinnat ,9 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

24 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Vahanen International Oy Hanke: Amurin koulu, laajennus Satakunnankatu TAMPERE Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 79,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,7 Rakennuttaminen ja valvonta ,1 Liittymismaksut ,9 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,7 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,5 1 Rakennuksen maatyöt ,9 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,8 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,5 4 Täydentävät rakenteet ,1 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,7 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,0 7 Konetekniset työt ,1 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,3 Kate ,3 Yhteensä ,3 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,2 71 Vesi- ja viemärityöt ,3 71 Muut putkityöt Ilmanvaihtotyöt ,6 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,1

25 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,4 Sähkön jakelu ,4 Sähkökeskukset ,7 Muu sähkö ,4 Yhteensä ,9 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 23% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

26

27 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TONTINKÄYTTÖKAAVIO ARK

28 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA PIHAKAAVIO ARK

29 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO KELLARI ARK

30 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 1. KERROS ARK

31 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 2. KERROS ARK

32 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 3. KERROS ARK

33 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 4. KERROS ARK

34 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO 5. KERROS ARK

35 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA TILAKAAVIO ULLAKKO ARK

36 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUS A-A ARK

37 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUKSET B-B JA C-C ARK

38 AMURIN KOULU HANKESUUNNITELMA LEIKKAUKSET D-D JA E-E ARK

39

40 INVESTOINTISOPIMUS HANKESUUNNITELMAN LIITE Toteuttaja TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS PL TAMPERE HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Tilaaja / käyttäjät Tampereen kaupunki, Lasten ja nuorten palvelut Tarveselvitys Lanula / 60 Dnro TRE: 2281 / /2010 Hankesuunnitelma AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS, HANKESUUNNITELMA Sopimuksen sitovuus Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvot-teluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Amurin koulu Satakunnankatu 60, Tampere Asemakaavatilanne Hankkeen ajallinen tavoite Tonttia koskeva asemakaavamuutos on vireillä. OAS on nähtävillä Asemakaava esitetään laadittavaksi hankesuunnitelman mukaiselle rakennustoimenpiteelle. Rakennustyöt toteutetaan kolmena vaiheena. Työt alkavat keväällä 2013 laajennusosasta ja jatkuvat perusparannustöillä kesällä Koko rakennushanke valmistuu keväällä Kustannukset Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Investointikustannukset ovat yhteensä (alv 0%), josta laajennusosa (alv 0%) perusparannusosa (alv 0%) Laajuus Rakennushankkeen laajuus huoneistoneliöinä yhteensä htm 2 laajennusosa brm 2 ja htm 2 perusparannusosa brm htm 2 1

41 Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrista Vuokra-arvio perustuu vuoden 2012 hintatasoon 1) Vuokrattava ala Investointi Huoneistoala yhteensä htm (alv 0%) YLLÄPITOVUOKRA /m 2 /kk kk / vuosi Lämpö x 1,00 x 12 = Sähkö x 1,48 x 12 = Vesi x 0,08 x 12 = Jätehuolto x 0,05 x 12 = Ulkoalueiden hoito x 0,07 x 12 = Sisäpuolinen huolto x 0,07 x 12 = Muut huoltopalvelut x 0,07 x 12 = Kunnossapito x 0,92 x 12 = Yhteensä Ylläpitovuokra neliötä kohti / kk Lopulliseen vuokralaskelmaan lisätään tontin vuokra PÄÄOMAVUOKRA / vuosi 3,22 /m2/kk investointi Pääomavuokra (= 7% investoinnista) Pääomavuokra neliötä kohti/kk / vuosi 10,21 /m 2 /kk VUOSIVUOKRA YHTEENSÄ Keskimääräinen neliövuokra / kk / vuosi 13,43 / m 2 /kk Vuosivuokra käyttäjittäin perusopetus htm / vuosi päivähoito / esiopetus 2) 130 -" "- Tampereen Ateria 2) 120 -" "- avopalvelut / kouluterveydenhuolto 2) 96 -" "- yhteensä htm / vuosi Siivouskustannukset eivät sisälly vuokraan. 1) vrt. Tammerkosken koulu 2) jyvitys tarkistetaan myöhemmin lopullisten suunnitelmien ja käytön mukaiseksi. Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneiden kustannusten ja pinta-alan mukaisesti. LIITE PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS 2

42 PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS LIITE INVESTOINTISOPIMUKSEEN TILAKESKUKSEN HANKEKEHITYS JA RAKENNUTTAMISPALVELUT HANKEKEHITYS Tarveselvitys ja tilatarvekonsultointi Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa tarveselvityksen laadinnasta ja sen hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja pitkän aikavälin tilantarveselvitysten laadinnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja hankkeiden tilaohjelmien ja niitä täydentävien erityisvaatimusten määrittelyssä Selvittää eri tilajärjestelyvaihtoehdot Vastaa vanhojen kiinteistöjen kuntoselvityksen laatimisesta Hankesuunnittelu Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa hankesuunnitelman hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa ja hankkeen investointisopimuksen allekirjoittamisesta Tilakeskus konsultoi toimialoja toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden laadinnassa Määrittelee hankkeen elinkaaritalouden sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja ylläpidon asettamat yleiset tavoitteet yhdessä käyttäjien kanssa Selvittää vaihtoehtoiset toteutusmallit Kokoaa hankesuunnitelman investointipäätöskäsittelyä varten RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen suunnittelukokouksiin Johtaa suunnittelua ja valitsee suunnittelijat Määrittelee suunnittelutavoitteet sekä koordinoi ja ohjaa suunnittelua Selvittää ja valitsee hankkeen toteuttamistavan Vastaa hankkeen kustannussuunnittelusta ja ohjauksesta Koordinoi ja ohjaa hankkeen eri osapuolien yhteistyötä Sivu 1/2

43 Laatii rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat sekä valmistelee urakoitsijavalinnat, tarjouspyyntövertailut ja sopimukset Rakentamisvaihe Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen työmaakokouksiin Toimii rakennushankkeen johtajana ja koordinoinoijana Valvoo suunnittelua Organisoi ja toteuttaa työmaavalvonnan Hoitaa rakennuttajan velvoitteet Koordinoi viranomaisten ja hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön Valvoo rakentamisen teknistä laatua, toteutuksen aikataulua, kustannuksia sekä lisä ja muutostöitä Valvoo ja hoitaa rahaliikennettä Vastaa hankeraportoinnista Rakennustöiden vastaanotto, rakennuksen käyttöönotto ja takuuajan toimenpiteet Toimiala Osallistuu rakennushankkeen käyttöönottoon ja käyttöönoton opastukseen Kerää käyttäjän havainnot virheistä ja puutteista takuutarkastusta varten Osallistuu takuutarkastukseen Tilakeskus Ohjaa ja koordinoi rakennushankkeen vastaanottomenettelyn Vastaa rakennuksen käyttöönoton opastuksesta Luovuttaa rakennuksen käyttäjille sekä kokoaa luovutusmateriaalin Valvoo takuuaikaisten töiden suoritusta sekä valmistelee ja toteuttaa takuukatselmukset Sivu 2/2

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2013 Jarmo Viljakka HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu 1, 33710 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 1.9.2011 Liisa Parviainen HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO 29.9.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto ja laskelmat 3 Erillishinnat

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 4.1.2012 Liisa Parviainen HANKE KISSANMAAN PERHETUKIKESKUKSEN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Karhunkatu 45, 33520 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8.

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8. MUISTIO 1 (4) Tilaaja: Orimattilan kaupunki Erkontie 9 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan Pelastusasema LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat on laadittu Ismo Aallon/Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 13.3.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 001 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat Vesalan alueen peruskoulu, huonetilaohjelma (tarveselvitys) Ilari Suomalainen 08.03.26.10.16 tarkennuksia Vesalan alueen peruskoulu huonetilaohjelma, Sivu 1/8 lähtökohta: - opetusvirasto luopuu Ruudin

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Climaconsult 0941-9 pvm. 24.5.2010 LVIA-rakennustapaselostus 2 HR 24.5.2010 0941-9 LOGOMO LVIA -RAKENNUSTAPASELOSTUS LUONNOSSUUNNITTELU 1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS HANKE 890048 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 1 1.2 Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 1.3 Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS DIGIPAINON JA POSTIKESKUKSEN TILAT HANKESUUNNITELMA 4.2.2014 HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS Sivu 2 / 7 YHTEENVETO Hankkeen perustiedot nimi Digipainon ja postikeskuksen tilat osoite Helsingin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus.

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(7) Vihdin kirkonkylän Campus Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 2 G0 002 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, 33310 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 2.12.2014 Jarmo Viljakka HANKE LIELAHDEN KOULU JA NUORISOTILAT, PÄÄRAKENNUKSEN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Lielahdenkatu 15, 33400 Tampere

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulu

Kannelmäen peruskoulu Tilakeskus 22.04.2016 Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus Hankenumero 8010430 Tilakeskus Opetusvirasto Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Kosteusvauriokorjaus ja perusparannus 8010430 Osoite

Lisätiedot