KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEEN TARVESELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEEN TARVESELVITYS"

Transkriptio

1 KAJAANINKAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEENTARVESELVITYS LUONNOS

2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmä...2 Toiminnanjatilatarpeenkuvaus...3 Kajaaninkaupunginteatterintoiminnankuvaus...3 Teatterinkäytössäolevientilojennykytilanne...3 Kaupunginteatterinesittämätilatarveuudentilaohjelmanmukaan...3 Vaihtoehtoisetratkaisumallit(Ideatyöpaja2016)...4 Teatteritalokaupungintalonkortteliin...4 Muutvaihtoehdot...5 Nykyistenrakennustenkuntoselvitykset...5 Teatteritalo...5 Sissilinna...6 Vaihtoehtojenvertailu...7 Käyttötalous...7 Aikataulu...8 Toteutusjaylläpitovastuu...8 Liitteet...8 1

3 1. Työryhmä Tarveselvitystävartenperustettutyöryhmä: TILAPALVELU: MarkkuHaverinen JariPietarila HenriSummanen TommiKarjalainen RistoMoilanen TuomasKomulainen AriHeikkinen MarkusHämäläinen Kajaaninkaupunki/tilapalvelu/ toimitilapäällikkö Kajaaninkaupunki/tilapalvelut rakennuttajapäällikkö Kajaaninkaupunki/tilapalvelu /rakennuttaminenjasuunnittelunohjaus Kajaaninkaupunki/tilapalvelu/LVIA suunnittelunohjaus Kajaaninkaupunki/tilapalvelu/SÄ suunnittelunohjaus Kajaaninkaupunki/tilapalvelu/ työturvallisuuskoordinaattorija rakennustyönvalvoja Kajaaninkaupunki/tilapalvelu/ kiinteistöjenisännöinti Huoltokirjankoordinointi Kajaaninkaupunki/tilapalvelu/ Sisäympäristöasiat MAANKÄYTTÖ AnneSiltavuori Kaupunginarkkitehti MUSEOVIRASTO RauniLaukkanen(mukana ideatyöryhmässä2016) Kainuunmuseo/rakennushistoriantutkija KAJAANINKAUPUNGINTEATTERI HelkaMariaKinnunen teatterinjohtaja AnneKovalainen talouspäällikkö MattiJääskeläinen käyttöpäällikkö MUUTOSAPUOLET 2

4 2. Toiminnan ja tilatarpeen kuvaus 2.1 Kajaaninkaupunginteatterintoiminnankuvaus Teatterissatyöskenteleeyhteensä46työntekijää: taiteellistahenkilökuntaa22(14näyttelijää) teknistähenkilökuntaa20 hallinnollistahenkilökuntaa4 Teatterissavalmistuuvuosittainkeskimäärinviisiensiiltaa,joistavähintäänkaksion alueteatteriohjelmistoa.esityskertojaonvuosittainyli300,niistänoinkolmasosaonkiertueesityksiä. 2.2 Teatterinkäytössäolevientilojennykytilanne KajaaninkaupunginteatteritoimiineljässäeriosoitteessajalisäksionvarastotilojaVienankadullaja kaupungintalolla. Kaupunginteatterintoimitilat 1.Teatteritalo,Kauppakatu14 2.Sissilinnan,Asemakatu6 3.Kaukametsäntoimistot 4.Teknologiapuistonlavastamojavarasto 5.Vienankadunvarasto 6.Kaupungintalonpesutupajavaatevarasto 2927m m2 1039m2 60m2 716m2 161m2 50m2 Nykyisistätiloistapuuttuunäyttämönsivujatakatilat,harjoitussali,henkilökunnantyöhuoneetja sosiaalitilatsekäteatteritekniikanohjaustilat. TilojenkäytöstäjakäyttöönliittyvistäongelmistaontarkemminkerrottuliitteenäolevassaKajaanin kaupunginteatterinlaatimassatarveselvityksessä (liite1). 2.3 Kaupunginteatterinesittämätilatarveuudentilaohjelmanmukaan Avaihtoehto:uudisrakennus 9467 brm 2 21,8M 1.SUURINÄYTTÄMÖ 1238m² PIENINÄYTTÄMÖ 405 m² TEKNISENHENKILÖKUNNANTILAT 139 m² VERSTAS 540 m² SKENOGRAFIAJAVALOKUVAUS 45 m² PUVUSTO 189 m² HALLINNOLLISETTILAT 145 m² MUUTHENKILÖKUNNANTILAT 605 m² AULATILAT 1290 m² MUUTTILAT(S1suoja) 201m² TEKNISETTILAT(sis.pysäköintihalli1500m²) 2311m² RAVINTOLA 137m² LIIKENNETILAT(porrashuoneetjakäytävät) 1420 m² MUUTTEATTERINTEKNISETTILAT(konehuone,tasonostin) 340m²

5 Tavoitehintalaskelmajatilaluetteloovatkokonaisuudessaanliitteenä(liite2).Kustannusarvioei sisällätontinhankintaa,hankerahoitustaeikäteatterintilavarustustajateatteritekniikkaa.tarvittavaa kalustustajavarusteitaeiolevieläsuunniteltu.tavoitehintalaskelmassahanketekijöihinonlisätty tilavarustukseen4m,jokatodennäköisestionarvioitualakanttiin. Avaihtoehdonkustannusarviossaeiolenykyistenrakennustenkorjausjamuutoskustannuksia uuteenkäyttöön. Kaupunginteatterinjohtokunnanesityskaupunginhallituksellejavaltuustolleon,ettäjärkevin vaihtoehtotilaratkaisuunolisiuudenteatteritalonrakentaminen(johtokunnanesitysliitteenä,liite 3). Tavoitteenaon,ettäteatterintoiminnatkeskitettäisisamaanrakennukseenjasilläsaataisitoimintaa tehostettua.uudisrakennukseenonsuunniteltunykyistäsuuremmattilat,koskanykyisettilatovat liianpienetjaoleellisiateatteritoimintaanliittyviätilojapuuttuukokonaan. SijaintivaihtoehtoinarakennukselleolisivatKaukametsänalueellasijaitsevarakennuspaikkasekä vanhanlinjaautoasemantontti.kaupungintalonkorttelissanykyisenteatterirakennuksenviereen rakennusolisiliianiso.tällepaikallerakennettaessatulisihyödyntääolemassaolevateatterirakennus jakaupungintalontiloja. 3. Vaihtoehtoiset ratkaisumallit (Ideatyöpaja 2016) 3.1 Teatteritalokaupungintalonkortteliin Bvaihtoehto:Teatteritalonperuskorjausjauudisrakennus 8997 m 2 20,2mil. 1.SUURINÄYTTÄMÖ 1238m² PIENINÄYTTÄMÖ 405m TEKNISENHENKILÖKUNNANTILAT 139m² VERSTAS 540m² SKENOGRAFIAJAVALOKUVAUS 45m² PUVUSTO 189m² TEKNOLOGIAPUISTONLAVASTAMOJAVARASTO 716m² 7.HALLINNOLLISETTILAT 146 m² MUUTHENKILÖKUNNANTILAT 589 m² AULATILAT 1290m² MUUTTILAT 201m² TEKNISETTILAT(sis.pysäköintihalli1500m²) 2311m² RAVINTOLA 137m² LIIKENNETILAT(porrashuoneetjakäytävät) 1420m² MUUTTEATTERINTEKNISETTILAT(konehuone,tasonostin) 340 m² Tavoitehintalaskelmajatilaluetteloovatkokonaisuudessaanliitteenä(liite4).Kustannusarvioei sisällätontinhankintaa,hankerahoitustaeikäteatterintilavarustustajateatteritekniikkaa.tarvittavaa kalustustajavarusteitaeiolevieläsuunniteltu.tavoitehintalaskelmassahanketekijöihinonlisätty tilavarustukseen4m,jokatodennäköisestionarvioitualakanttiin. TässävaihtoehdossaSissilinnajäisipoiskäytöstä.Toimintakeskitettäisinykyisenteatteritalonja kaupungintalontontille.vanhateatterirakennusperuskorjattaisijarakennettaisiuusilisärakennus. 4

6 Lisäksiosatilaohjelmanmukaisistatiloistapitäisisijoittaakaupungintaloon,koskarakennuspaikkakäy muutenliianahtaaksi.tarveselvitystyöryhmässäsuunniteltiinkaupungintalonruokalan yhteiskäytöstä.tätävaihtoehtoapitäävieläkehittääjasuunnitellamitätilojavoitaisiinsijoittaa Kaupungintalollejavanhaanteatterirakennukseensekäselvittääpaljonkokaupungintalolta voitaisiinvapauttaatilojateatterikäyttöön. Sissilinnankäytöstäluovuttaisi,kunteatteritaloolisiperuskorjattu.Rakentamisaikana uudisrakennuksenjakaupungintalontilattulisivatkorvaamaanteatteritalontilat,jollointoimintaolisi mahdollistarakentamisenaikana. Tontinpintaalaon8910m2jarakennettujarakennuksiatontillaonyhteensä6733km2. Rakennusoikeuttatontillaonjäljellä6632km2. Bvaihtoehdossarakentamiskustannuksetolisivatsamaasuuruusluokkaakuin uudisrakentamisvaihtoehdossa.teatteritalonperuskorjauksenjauudisrakennuksenhintaontässä laskettusamallaneliöhinnalla.kustannuserojohtuulavastamonjapuvustontiloista,jotkatässä vaihtoehdossaonajateltujäävännykyisiintiloihin.etunauudisrakennusvaihtoehtoonon,että teatteritaloperuskorjattaisijasetulisiedelleenkäyttöönjateatterinsijaintisäilyisisammallapaikalla. Avaihtoehtoonverrattunauusientilojensuunnitteluolisirajoitetumpaa. 3.2 Muutvaihtoehdot TeatterintilaratkaisunsuunnitteluavartenKajaaninkaupunginteatterionjärjestänytIdeatyöpajan Tarkoituksenaonollutmiettiäratkaisujaeriasiantuntijoidenjakäyttäjienkanssa. Ideatyöpajanraporttionliitteenä(liite5).Tässätarveselvitysraportissaedelläesitetytratkaisuton ideatyöpajanajabvaihtoehtoja. Ideatyöpajanraportissaonesitettycvaihtoehdoksinykyistenrakennustenperuskorjaamistaja lisätilojenhankkimistakaupungintalolta.tarveselvitysryhmäluopuitästävaihtoehdosta,koska nykyistenrakennustentilateivätvastaateatterintilatarpeitajatilaongelmaaneisaataisisiinä vaihtoehdossariittävääparannusta. Myösmuitavaihtoehtojaonkäsiteltytarveselvitysryhmänkokouksessa,muttaniitäeiolekehitetty pidemmälle.kirjastonjakaukametsännykyistentilojenkäyttöäteatterinyhteiskäyttöönonselvitetty aikaisemminjatodettu,etteiniissäolesopiviatilojajavapaitaresursseja. 4. Nykyisten rakennusten kuntoselvitykset 3.3 Teatteritalo TEATTERITALO,KAUPPAKATU KAJAANI Rakennustunnus 1102 Valmistumisvuosi 1905 Käyttötarkoitusluokittelu Kokoontumisrakennus Perusparannusvuodet 90luvulla,osin2000 Perusparannusjalaajennus Kerrosluku(maanpäälliset) 2 Kerrosluku(maanalaiset) 1 Tilavuus(m3) 4260 Lämmitettävätilavuus(m3) Bruttoala(m2) 5299 Kerrosala(m2) 1154 Hyötyala(m2) 1086 Tontinpintaala(m2) 8910 Porraskäytäviä(kpl) Ulkoovia(kpl) Rakenteet 5

7 Julkisivumateriaali Runkomateriaali Kattotyyppi Katemateriaali Perustukset Puu Puu Harjakatto Rivipeltikate Kivijalka Rakennukseentehtiinkuntotutkimus,jostaonraporttiliitteenä(liite6). Teatteritalonulkovaipparakenteetovatosoittautuneethatariksi,mikäaiheuttaa lämpöviihtyvyysongelmiajaenergiahukkaa.ilmavuotojenmukanarakenteistavoikulkeutua epäpuhtauksiasisälleaiheuttaensisäilmahaittaakäyttäjille. Joissakinkellarirakenteissaontodettukosteusvaurioita.Ennenvesikatonuusimistatulleiden kattovuotojenseurauksenayläpohjaanonaiheutunutkosteusvaurioita,jotkaovatkorjattavissa paikallisesti. Ullakollerakennettukonehuone,saunaosastojateatteritekniikkaaiheuttavatvesikattoonkohdistuvaa lämpökuormaajasitämyötenlumensulamista,räystäidenjäätymistäjaseinienkastumista.jatkossa ullakkorakentamistatulisivälttääullakkotilantuuletuksenongelmienvuoksi. Tulevassatilasuunnittelussaonotettavahuomioon,ettäullakkojakellarikerrokseeneiole kannattavaasuunnitellanykyisenkäyttötarkoituksenmukaisiatiloja,jotenteatterirakennukseen sijoitettujentoimintojenmäärävähenee. Rakennukseenonuusittuvesikattojasiiheneikohdistuspitkäänaikaansuurempiakorjaustarpeita. Julkisivutovatpääosinkunnossajaniihinkohdistuunormaaliakunnossapitotarvetta.Rakennuksen hirsirunkoajoutuutodennäköisestikorjaamaanjahirsiensaumaeristystäontiivistettäväsisäpuolelta. Peruskorjauksessasisäpuolenkorjausjamuutostyötaiheuttavatniinsuuriapurkutöitä,että todennäköisestijärkevinvaihtoehtoonpurkaasisäpuoleltakaikkikevytrakenteisetrakenteetpois hirsipinnallesaakka.samassayhteydessätalotekniikkauusitaankokonaan. Teatteritalonperuskorjauksenhinnaksionarvioitu Tavoitehintalaskelmaonliitteenä (liite7). 3.4 Sissilinna SISSILINNA,ASEMAKATU687100KAJAANI Rakennustunnus 1119 Valmistumisvuosi 1926 Käyttötarkoitusluokittelu Kokoontumisrakennus Perusparannusvuodet 2000 Perusparannusjalaajennus Kerrosluku(maanpäälliset) 2 Kerrosluku(maanalaiset) 1 Tilavuus(m3) 3080 Lämmitettävätilavuus(m3) Bruttoala(m2) Kerrosala(m2) 775 Hyötyala(m2) 854 Tontinpintaala(m2) 1356 Porraskäytäviä(kpl) Ulkoovia(kpl) Rakenteet Julkisivumateriaali Puu Runkomateriaali Puu Kattotyyppi Harjakattoaumapäädyillä Katemateriaali Rivipeltikate 6

8 Perustukset Betonirakenteinenperusmuuri Rakennukseentehtiinkuntotutkimus,jostaonraporttiliitteenä(liite8). Rakennuksenkellarikerroksessaonollutsisäilmaongelmiajasenvuoksiteatterinkäytössäoleviin tiloihinontehtykellarinalapohjanjaulkoseinärakenteenkorjauksia.kellarikerroksenmaatavasten olevissarakenteissaonkäytettykosteuseristeenäongelmajätteeksiluokiteltavaajaterveysriskiä aiheuttavaapikieristettä.perusmuurirakenteitapitkinnouseekosteuttamaaperästäjaalapohjan betonilaatanallaeioletoimivaalämmöneristyseikäkapillaarikatkokerrosta. Rakennuksenhirsirakenteisissaulkoseinissäonvanhatulkoverhoukset(alkuperäiset?)jasisäpuolelle onajansaatossarakennettuuusiaverhouksiajaeristyskoolauksia.rakennetutkimuksissaeiole todettumerkittäviävaurioitaulkoseinissä.yläpohjaneristeidenkohdaltahirrensisäpinnassaon kuitenkinhavaittulahoajapinnatovattummuneet.hirrenulkopinnanjaulkoverhouksenvälissäon tervapahvi,jotaontutkimuksessaepäiltyliiantiiviiksijasenvuoksirakenteeseenonsuositeltu lisätutkimusta. Yläjavälipohjissaonpurueriste,joissaeitutkimuksessaoletodettuvaurioita.Rakennuksen peruskorjauksensuunnittelussaonhuomioitava,ettävanhoissapurueristetyissärakenteissaonriski, ettäneovatjossakinvaiheessaelinkaartavaurioituneetjarakenteeseenonjäänytkorjaamattomia vaurioitataihajuja,joistavoiaiheutuasisäilmahaittaa. Näyttämönkohdallanäyttämövalaistusjalämmitysaiheuttavatlämpökuormaayläpohja /vesikattorakenteeseen,jostataasaiheutuulumiensulamista,räystäidenjäätymistäjaseinien kastumista.2.kerroksentilojensaneerauksessajauudelleenrakentamisessaonhuomioitava,että vesikatonallejääriittävätuuletusvälijayläpohjatsaadaaneristettyä. Rakennukseenontehtyedellinenperuskorjaus90luvunlopussa,jolloinlvistekniikkaonuusittu. Tekniikkaalkaaollavanhaa.Varsinkinilmanvaihdossaonpuutteitajailmanvaihtokoneon uusimistarpeessa.riippuentulevastakäytöstäonharkittavatalotekniikanuusimistakokonaan. Sissilinnanperuskorjauksenhinnaksionarvioitu Tavoitehintalaskelmaonliitteenä(liite 9). 5. Vaihtoehtojen vertailu Vertailukelpoisiavaihtoehtojatällähetkelläovatkokonaanuudenrakennuksenrakentaminen Kaukametsänalueelletailisärakennuksenrakentaminenvanhanteatteritalonjakaupungintalon tontille.toimintojenjatilojensijoittaminenkaupungintalonkorttelinentisiinrakennuksiinja lisärakennukseenvaatiivieläsuunnittelua. Liitteenäonlaskentamuistio,jossaonlisähuomautuksetjayhteenvetosyyskuussa2017tehdystä kustannuslaskennasta(liite10). 6. Käyttötalous Teatterinuusientilojenkäyttökustannuksiajavuokriaeiolearvioitu. 7

9 7. Aikataulu Tarveselvitysraporttiesitelläänlautakunnallesekäkaupunginhallituksellesyksyn2017aikana. Hyväksytyntarveselvityksenjälkeenkäynnistetäänhankesuunnittelu.Hankesuunnitteluavoidaan viedäosinrinnakkainjasiihentuleevarataaikaavähintään6kk. Mahdollisestihankettavartentehtäväkaavamuutosvaatiihankepäätöksenjahankesuunnitelman. Kaavamuutokseenonvarattavaaikaavähintäänvuosi. 8. Toteutus- ja ylläpitovastuu Tilakeskusvastaahankkeenrakennuttamisestajaylläpidosta. Liitteet Liite1 Liite2 Liite3 Liite4 Liite5 Liite6 Liite7 Liite8 Liite9 Liite10 Kajaaninkaupunginteatterintarveselvitys Uudenteatteritalontilaohjelmajatavoitehinta Kajaaninkaupunginteatterinjohtokunnanesitystilaratkaisusta Lisärakennus teatteritalokaupungintalotavoitehinta Ideatyöpajanyhteenveto Teatteritalonkuntotutkimus Teatteritalonperuskorjauksentavoitehinta Sissilinnankuntotutkimusraportti Sissilinnanperuskorjauksentavoitehinta Laskentamuistio

10 MattiJääskeläinen Nykyistentoimitilojenhuonokuntoisuusjahenkilöstöntyöskentelyynliittyvättyöturvallisuusriskit.

11 Sisällysluettelo 1. Perustiedot 2. Uudisrakennushankkeentarpeellisuus 2.1 Tilat 2.2 Toiminnantasojakapasiteetti 2.3 Toiminnankehittämistarve 3. Hankkeenerityisvaatimukset 3.1 Suurinäyttämö 3.2 Pieninäyttämö 3.3 Harjoitustila 3.4 Lavastamo 3.5 Kiinteistöjamuuttilat 4. Hankkeenajoitus 5. Liitteet 5.1 Teatteritalonlämpötilojenseuranta12/20093/ Teatteritalonlämpötilojenseuranta01/2010.Puvustamoja näyttämö

12 1. Perustiedot Teatterillaontoiminutuseinavuosinaerikokoonpanoillatilatyöryhmä.Tilatyöryhmäontutkinutja kartoittanutkajaaninkaupungineritoimitilojensoveltuvuuttateatterikäyttöön. Teatteritalo(Kauppakatu14)onyksikauneimmistarakennuksistaKajaanissa.Kiinteistöon suojelukohde.laajennusjaperuskorjausmahdollisuuttaselvitettiin1999.lopputulosoliettä ulkopuolisiinrakenteisiineivoikajotajanäinlisäsiivenrakentaminenonmahdotonta.viimeisin selvityskulttuurintoimitilojensoveltuvuudestajauudelleenjärjestelystäontehty Tilatyöryhmäänkuuluivatseuraavathenkilöt:pj/koollekutsujaMarkkuHaverinentoimitilat (varajäsentommikarjalainen),emilmilevkaukametsä(vjeilaparviainen),mikkokemppainen teatteri(vjmikojaakkola).loppuraporttiinonkirjattu,etteikaupungistalöydykiinteistöä,johon teatteritoiminnanvoisijoittaailmanmittaviakustannuksia. 2. Uudisrakennushankkeentarpeellisuus 2.1Tilat TeatteritaloKauppakatu14,1086m 2 Kiinteistövalmistui1906kaupunginhotelliksi.Matkanvarrellaonkiinteistössäollutmonenlaista toimijaa.teatterisaliintehtiinperusremontti tässätehtiinmuutamiasisäpuolisia muutoksia,esim.nousevakatsomo.yleisöaularemontoitiin1980luvunlopulla.sähköremontti toteutettiin2001.puvustamonlaajennus2004javesikattouusittiin2008.ikkunatonmaalattu ulkopuolelta2010. Teatteritoiminnankanaltaeioletehtytyöskentelyähelpottaviatoimenpiteitä.Kiinteistöntuomat rajoitteetaiheuttaasen,etteitoiminnallisiaolosuhteitavoidaparantaa.työskentelyolosuhteiden palojatyöturvallisuudenajantasallesaattamineneinäinonnistu.kiinteistöonsuojelturakennus janäineiolemahdollistalaajentaakiinteistöämihinkäänsuuntaanjottatyöskentelyolosuhteet, palojatyöturvallisuusnäkökohdatparanisivatvaatimustenmukaisiksi.kiinteistöonerittäin vetoinenjakylmä.katsoliite1. Kiinteistönahtaatjasokkeloisettilatovaterittäinhankalatteatteritoiminnankannalta.Tilojen ahtausjaepäkäytännöllisyyslisäätapaturmariskiä.kolmenesitysjayhdenharjoituslavasteiden varastointionmahdotonta.tästäsyystäjoudummekäyttämäänteknologiapuistossaja Vienankadullaoleviavarastoja.Välimatkajalavasteidensiirtäminenpaikastatoiseenon työturvallisuusriskijatyötuntiresurssejakasvattavatoiminta. Näyttämö.Kiinteätripustuspisteetonkiinnitettynäyttämönjakatsomonyläpuolelleyläpohjaan jokokierretangollakattoristikoihintaipelkilläsaparoruuveilla.näidenkiinnityspisteidenmaksimi kuormankantavuuttaeiolepystyttyarvioimaan.näyttämönköysistöonnäidenkiinteiden ripustuspisteidenjapylpyröidenkauttakierrätettynäyttämönsivutilaan.näidenköysistöjen

13 taakkanaonlavastejavaloansaat.ansaidenkäyttöonlihasvoimallajaotteen,solmuntai kiinnityspisteenpettäminenaiheuttaasuurentyöturvallisuusriskin.eli,näyttämöllä työskentelevienhenkilöidenjakatsojienyläpuolellaonsuuretkuormatjamahdollinen kiinnikkeidenpettäminenaiheuttaasuurtavahinkoa.pahimmassatapauksessaripustusten pettäminenaiheuttaavakaviahenkilövahinkojajaripustettavallekalustollesuurtatuhoa.tämäon erittäinsuurityöturvallisuusriski. Tikastyöskentely.Tikastyöskentelyontyösuojelulaillakielletty,muttailmantikastyöskentelyä teatteritiloissaeivoidatoteuttaanäytelmänlavastuksen,valaistuksenjne.ripustamista.kaikki ripustaminentapahtuutikkailta.tikkaillatyöskennellessäonkäytettävävaljaitajokaonerittäin hidastajahankalaa.esim.jokainenvalonheitinripustetaan,kytketäänjavalonoikeasuuntaaminen tapahtuutikkailta.tällainentyöskentelyonerittäinsuurityöturvallisuusriski. Puvustamo.Puvustamoonviimeisimmäksiremontoitutila2004.Toiminnanlaajuudenmyötätila onkäynytahtaaksi.lisääntyvientyöpisteidensoittaminenpuvustonyhteyteenontehnyttilasta ahtaanjatoimimattoman.tilassavalmistetaanrooliasutsuunnitelmistavalmiiksi asukokonaisuuksiksi.tilassaoneritoimintojauseita.kaavoitusta,kankaanleikkausta,ompelua, kenkiensuutarointiajne. Pukuhuolto.Puvustamontoimintaulottuukaupungintalolle,jonkaalakerrassasijaitsee pukuvarastotjapesutupa.kaikkipukujenvarastointiinjapesutuvankäyttöönliittyvätyöon erittäinhankalaa.työnhelpottamiseksieiminkäänlaistaapuvälinettävoikäyttää.pukuvarastoon japesutupaankäyntionulkokauttajakulkureitilleosuukahdetportaat.kaikkipesutupaantai pukuvarastoonvietävämateriaalionkannettavakäsissäjatämäonsuurityöturvallisuusriski. Kampaamo.Kampaamosijaitseenäyttämöntakanatoisessakerroksessa.Kampaamossa käsitelläänerilaisiakampaamotuotteitajoidenhajutleviäälaajallealueelle.kampaamotilaaneiole järjestettyomaakohdepoistoa.samassatilassaonteknisenhenkilökunnantaukotilajamyös henkilökunnansauna.saunaonkovassakäytössäjasiitäjohtuentilassaonsuurikosteus päivittäin.tässätilassahenkilökunnanolisipystyttäväpitämääntaukoajasyömääneväitään. Tilassaonolematonilmanvaihtojonkatehoteiriitäpoistamaankampaamossakäytettävien tuotteidentuoksujaeikäsaunanaiheuttamaakosteutta.tämäonsuurityöterveysriski. Sosiaalisetjapukuhuonetilat.Näyttelijät,miehillä14.4m 2 paikkoja7,janaisilla15.8m 2 paikkoja 7,onomatpukuhuoneet.Pukuhuoneetovatharjoituksiinjaesityksiinvalmistautumistaja pukeutumistavarten.pukuhuoneissasäilytetäänroolivaatteetkuhunkinnäytelmään.vaaterekit vievättilastasuurimmanosanjanäinnäyttelijöilleeitäytyriittävästitilaatyön tekemistä ja työn vaatimaa liikkumista varten. Tekninen- ja muu henkilökunta. Tälle henkilöryhmälle ei ole osoittaa pukuhuonetilaa. Suihku- / wc-tila näyttämön alla. Tila on erittäin kylmä, vetoinen ja erittäin matala. Lämpötilan seurantaa on tehty välisenä aikana (LIITE 1.). Lämpötila vaihteli tuona aikana +9,2 C* - 6,8C*. Raportti lämpötilanseurannasta on lähetetty eteenpäin toimitilojen vastuuhenkilölle. Tämä ei ole johtanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Työturvallisuuslaki / Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista / Kahviojayleisöaula.Katsomopaikkojasalissaon215.Näytöksenollessaloppuunmyyty kahvilatoimintaonlähesmahdotonta.kaikkiaasiakkaitaeipystytäpalvelemaannäytöksen

14 väliajalla.syyontilanahtaus.asiakkailleeilöydylaskutilaaostamalleentuotteelle,puhumattakaan istumapaikoista. Teatteritaloonerittäinhuonokuntoinen,kylmäjavetoinensekäahdaspuutteellisinetiloineen. Tämäaiheuttaajatkuvaaterveysjatyöturvallisuusriskiä. Sissilinna,alueteatterinäyttämöAsemakatu6,775m 2.Kiinteistöonvalmistunut1926jatoiminut alunperinsuojeluskuntatalona.matkanvarrellakiinteistössäontoiminutmm.kajaanin kotiteollisuuskoulu,päiväkotijateatterinlavastamo.vuonna kiinteistössätehtiin muutosremontti,jossalavastamotilamuutettiinnäyttämöksi.kiinteistössäteatteritoimintaon hankalaaepäkäytännöllisyydenvuoksi.tilatovatahtaatjasokkeloiset.varastotilaonerittäin ahdas. AlueteatteritoimintaulottuuOulunlääninalueellejaympäröiviinkuntiin.Tämänjohdosta lavasteitajamuutakalustoajoudutaansiirtelemäänjaseonerittäinhankalaajatyöresursseja kasvattavaatoimintaa.tämäonsuurityöturvallisuusriski. Näyttämöns.mustalaatikkojokaonmuokattavissaolevatila.Näyttämötilanamustalaatikko ratkaisuvastaaparemminnykyteatterinvaatimuksiakuinteatteritalo.yläpuolelletapahtuva ripustaminenonvaarallista.vapaakorkeuson6m.huoltosiltojenkauttaeipääseripustamaan kuinosaannäyttämötilaa.tikastyöskentelyonmahdotontakorkeudentakia.näyttämötilasta puuttuukokonaanns.köysistöjollavoitaisiinnostaajalaskealavastejavaloansaita. Ilmanvaihtokoneistoonalimitoitettujatämäontodettujomuutostyönvalmistuttua2001. Teatterintoiminnankanaltaeioletehtytyöskentelyähelpottaviatoimenpiteitä.Kiinteistön tuomatrajoitteettoiminnallistenolosuhteidenparantamiseksionmahdotonta. Työskentelyolosuhteidenpalojatyöturvallisuudenajantasallesaattamineneinäinonnistu. Kiinteistöonsuojelturakennusjanäineiolemahdollistalaajentaakiinteistöämihinkäänsuuntaan jottatyöskentelyolosuhteetpalojatyöturvallisuusnäkökohdatparanisivatvaatimusten mukaisiksi. Kiinteistössäolevatmuuttilat.Yläkerrassaolevattarpeistonvalmistajan,lavastajan, alueteatterituottajanjatekniikantyötilatovaterittäinhuonokuntoiset.kiinteistöstäpuuttuu tulityötilajotatarpeistonvalmistajatarvitseetyössään.tällähetkellätulityöttehdäänulkona. Alakerranlattiastaonhavaittusuuriakosteuspitoisuuksia.Sielläsijaitseenäyttelijöiden pukuhuoneetjayhteinenlämpiöjasosiaalinentila. Teknisellejamuullehenkilökunnalleeioleosoittaapukuhuonetiloja. Lavastamo.LavastamosijaitseeTeknologiapuistossa,n.3kmteatterinnäyttämöistä. Näyttämöidenpienetkulkuaukotjasokkeloisettilataiheuttavatsen,ettälavasteetjoudutaan pilkkomaanpieniinosiinkuljetustavartenjapientenkulkureittienjohdosta.tämänkaltainentyön tekeminenonhidastajamyöslavastamonsijaintiaiheuttaaylimääräistätyöresurssienkäyttöä. Lavasteidenkuljetusonhidastajahankalaa.Lavastamossatyöskentelevientyöpanostaonhankala hyödyntäänäyttämöteknisissätöissä. Kaukametsä.ToimistotsijaitseeKaukametsässä.Siellätoimivatteatterinjohtaja,talouspäällikkö markkinointijateatterisihteeri.yhteensä57henkilöä.johdonjatoimistontyötävaikeuttaa näyttämöidenjalavastamonetäisyys.tämäaiheuttaaylimääräistätyöresurssienkäyttöä.

15 2.2Toiminnantasojakapasiteetti Esitystilojenkäyttö Teatteritalo 113esitystä,pystytyksineenjapurkuineen n.680h. Sissilinna 72esityksiä,pystytyksineenjapurkuineen n.440h. Vierailuesitykset 4esitys n.32h. yhteensä 189esitystä n.1152h. kiertueesitykset117esitystä,pystytyksineenjapurkuineen n.940h. Teatteritalo 232harjoitusta n.930h. Sissilinna 162harjoitusta n.650h. yhteensä 394harjoitusta n.1580h. Tilavaraukset 30kpl n.105h. Runoviikko 1viikko,pystytyksineenjapurkuineenn.48h. Kesäteatteri tilojenkäyttö2kk.400h. muutoiminta:säännöllisettyöpaikkakokoukset,yhteistyökumppaneiden tiedotustilaisuudet,teatteritutuksiryhmienkierrätyksetjne. Käyttömäärissäeioleotettuhuomioonsitäaikaa,jotakäytetäänesitysja harjoitusaikojenulkopuolellatapahtuvaatyötä.näytelmienpystytyksiinjapurkuihin menevätyöaikajalavasteidenjavalo,äänilaitteistonhuoltoajakunnostusta,siistijän työtäjne. Muidentilojenkäyttö: Toimistotovatkäytössäsäännöllisestimapeklo välisenäaikana,osajopa viikonloppuisinkin.kesäaikanatoimistotovatsuljettunavuosilomienaikaan24viikkoa. Puvustonjalavastamotilatovatsäännöllisestikäytössämalaklo välisenä aikana.useintyöskennelläänmyösiltaisin.kesäaikaanlavastamoonsuljettunanoin2kk kesäjaheinäkuun.tämäsisältäävuosilomatjaviikoittainkertyväntyöpäivän(lauantait). Näyttämöidenpäivittäinenkäyttöjatyörytmi: Ensimmäisettyöntekijättulevatmalaklo7.00javiimeisimmätlähtevätnoinklo23.00 Kävijämäärät Kävijämäärä24000kpl. 2.3Toiminnankehittämistarve Kajaaninkaupunginteatteri liikelaitoskehittäätoimintaansaentistätasokkaampaanja laadukkaampaanteatterituotantoonjapyrkiinäinsäteilemäänympäröivänalueenselväksi ykkösteatteriksijayhdeksisuomenkiinnostavammaksiteatteriksi. Tämäntavoitteensaavuttaminenonerittäinsuurihaaste.Haastekohdistuutoimitilojen toimimattomuuteen,teatterituotantojenteknistentöidenhoitamiseenpuutteellisine työskentelyolosuhteineen.

16 Kajaaninkaupunginteatteritoimintaaeioletarkoituskasvattaamäärällisesti.Vuosittaiset tavoitteet:46ensiiltaa.käyttöaste7080%jakävijämäärä Alueteatteritoimintaakehitetäänjakiertueesityksiäpyritäänlisäämään. Uudisrakennushankkeentoteuttamisenavullavoidaantyötjatyötilatjärjestääasiallisestija entistätehokkaammin,mikätietääjatkossapalo,terveys,jatyöturvallisuusriskiensekä kalliidenylityötuntienvähenemistä.samallauudettilatmahdollistavatentistä nykyaikaisempienmenetelmienkäytönesitystenvisualisoinneissa.yleisötilojenosalta ravintolanpalvelumahdollisuudetparanevatoleellisesti.liikuntarajoitteisillepääsy teatteriinsaadaanesteettömäksi.uudisrakennus,niinteatteriyleisöllekuinulkopuolisten tilaisuuksienjärjestäjilleantaaasianmukaisetjaviihtyisättilatjaparantaatilojen käyttömahdollisuuksianykyvaatimuksiavastaaviksi. Hankemahdollistaaomanteatteritoiminnanlisäksikasvattaayhteistyötäeri taideyhteisöjenkanssajavuokratateatteritilojaulkopuolisille.tilojenvuokrauksella saadaankasvatettuaomanrahoituksenosuutta.tämämahdollistaamyöslaadukkaiden teatterivierailuesitystentuomisenkajaaniin. 3. Hankkeenerityisvaatimukset tilaohjelma:10241m 2 Tilaohjelmaonesitettytarkemminhankesuunnitelmassa. 3.1 Päänäyttämöjakatsomo n.2500m 2 (Pintaalasisältäänäyttämökohtaisetvarastotilat) 280katsomopaikkaa näyttämönpintaalasivujatakatiloineen näyttämö sivutilatoikea/vasen näyttämöntakatila näyttämötorni Näyttämötekniikka Näyttämökoneiston,valoäänijakuvalaitteidensuunnittelussakäytetään erikoisasiatuntijanpalvelua.tämäsisältäämm.seuraavaa: tankonostimet pistenostimet esirippu valosillat porttaali pyöröhorisontti pyörönäyttämö orkesterilavat nostolavat palorauta ohjausjärjestelmä Valoäänijakuvatekniikka Näyttämökoneiston,valoäänijakuvalaitteidensuunnittelussakäytetään erikoisasiatuntijanpalvelua.tämäsisältäämm.seuraavaa: valotekniikka äänitekniikka

17 kuvatekniikka data 3.2 Pieninäyttämö n.834m 2 (pintaalasisältäänäyttämökohtaisenvarastointitilan) näyttämö(mustalaatikko) 80100katsomopaikkaa näyttämönkorkeus8m Näyttämötekniikka tankonostimet pistenostimet valosillat Valoäänijakuvatekniikka Näyttämökoneiston,valoäänijakuvalaitteidensuunnittelussakäytetään erikoisasiatuntijanpalvelua.tämäsisältäämm.seuraavaa: valotekniikka äänitekniikka kuvatekniikka data 3.3 Harjoitustila n.510m 2 Harjoitustilaonvälttämätön.Harjoitustilaantaamahdollisuudentilavuokraukselle ulospäin.tällätoiminnallasaadaanlisättyäomanrahoituksenosuutta. Harjoitustilaantaamahdollisuudenharjoitellasamaanaikaankunsali/salitonvarattu muuhunkäyttöön.tämätilapalveleemyösisojenlavastekankaidenompelussa(ompelutila upotetaanlattiaann.2m 2 jasyvyys0,8m) mustalaatikko13x13m,korkeus8m tankonostimet pistenostimet valosillat kaapelointivalo,äänijakuvatekniikalle 3.4Lavastamo n.751m 2 Lavasteidenrakentaminensisältääpuu,metalli,maalaus,liimaus,uretaanijakangastyöt sekälavastukseenliittyvätmuuterikoistyöt.tarpeistonvalmistajantyötila,toimistoja materiaalivarastotilan. tilantarvekokonaisuudessaan lavasteidenkasaustila metallipaja maalaamo koneetjalaitteet lavasteidenkasauspöytä materiaalijatarvikevarasto toimisto 3.5 Puvustamo n.556m 2

18 Puvustamossavalmistetaanrooliasutsuunnitelmistavalmiiksipukukokonaisuudeksi.Eri työvaiheitaonnäyttelijänmitoitus,kaavoitus,kankaanleikkaus,ompelu,rooliasunlopullinen patinointijauseitasovituksia.myöspukuhuoltojokasisältääkorjauksia,pesuaym. ompelimo toimisto/kaavoitus sovitustila pukuvarasto tuuletusparveke kangasvarasto värjäämö/kangaspainohuone pyykkitupa kuivaushuone kenkienhuolto/korjaus 3.6 Kampaamo n.25m 2 Roolihenkilöidenkampaustenjamaskienvalmistus. 3.7 Kiinteistönmuuttilat valojaäänilaitteidenkorjausjavarastointitila lavastejatarpeistovarastot toimistothallinnolle,suunnittelijoille,mestareille sosiaalitilatjapukuhuoneet.näyttelijät,tekninenjamuuhenkilökunta henkilökunnanlämpiötilat yleisötila teatteriravintola/keittiö kiinteistönvaatimatteknisettilat,lvis,sähköjne. 4. Hankkeenajoitus Toiminnanvarmistamiseksijapalo,terveys,jatyösuojeluriskientakiasekäkiinteistöjenja niidentoiminnallistenolosuhteidenhuomioonottaminen,kiinteistöjenikä(teatteritalo 1906>,Sissilinna1926>),esitämme,ettähanketulisitoteuttaavuosina Vuonna 2014suunnittelurahanmyöntäminen budjetoidaanriittävästiresursseja hankkeentoteuttamiselle. UudenTeatteritalon Esittäväntaiteenkeskus,avajaisetovat2018elokuussa. Tontiksiesitämmenykyisenlinjaautoasemantonttia. HankkeenvaativuudenjaluonteenvuoksiTeatteriesittää,ettäaloitettuasuunnittelua jatketaanilmankatkojajasiihenvarataanriittävästiresursseja. 5. Liitteet Liite1.Teatteritalonlämpötilojenseuranta12/20093/2010 Liite2.Teatteritalonlämpötilojenseuranta01/2010.Puvustamojanäyttämö. teatterinjohtaja käyttöpäällikkö MikoJaakkola MattiJääskeläinen

19 TAVOITEHINTA Sivu 1/4 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri - Uudisrakennus Uudisrakennus - Minimitilaluettelo Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 79,0 / Hintataso: 81,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO, UUDISHINTA Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² A SUURI NÄYTTÄMÖ A 001 Näyttämö 195,0 1, A 002 Sivunäyttämöt 169,0 2, A 003 Takanäyttämö 150,0 1, A 004 Katsomo 200,0 1, A 005 Äänisulku 5,0 1, A 006 Valo- ja ääniohjaamo 30,0 1, A 007 Pikavaihtohuone 10,0 1, A 008 Korkea varasto, kulissit 200,0 1, A 009 Matala varasto, lavasteet, huonekalut 100,0 1, A 010 Himmenninhuone 10,0 1, Yhteensä B PIENI NÄYTTÄMÖ B 001 Yhtenäistila (näyttämö) 280,0 1, B 002 Äänisulku 5,0 1, B 003 Valo- ja ääniohjaamo 20,0 1, B 004 Pikavaihtohuone 10,0 1, B 005 Korkea varasto, kulissit 50,0 1, B 006 Matala varasto, kiertuevälineet 40,0 1, Yhteensä Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy C TEKNISEN HENKILÖKUNNAN TI C 001 Työhuoneet 15,0 4, C 002 Valo- ja äänityöhuone, kaluston korja 15,0 1, C 003 Tarpeistonvalmistajan työhuone 24,0 1, C 004 Tarpeistovarasto 25,0 1, C 005 Siivouskeskus 10,0 1, C 006 Pukuhuone, siivoajat 5,0 1, Yhteensä D VERSTAS

20 TAVOITEHINTA Sivu 2/4 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² D 001 Materiaalivarasto 120,0 1, D 002 Puutyötila 200,0 1, D 003 Maalaamo 100,0 1, D 004 Maalivarasto 5,0 1, D 005 Muovityötila 30,0 1, D 006 Metallityötila 50,0 1, D 007 Sähkötyöhuone 20,0 1, D 008 Työnjohtajanhuone 15,0 1, Yhteensä E SKENOGRAFIA JA VALOKUVAU E 001 Skenografien työhuoneet 15,0 3, Yhteensä F PUVUSTO F 001 Ompelimo 50,0 1, F 002 Sovitus 4,0 1, F 003 Toimistohuone 15,0 1, F 004 Pukuvarasto 100,0 1, F 005 Pesula 10,0 1, F 006 Kuivaus 10,0 1, Yhteensä G HALLINNOLLISET TILAT G 001 Toimistohuoneet / työhuoneet 16,0 6, G 002 Neuvotteluhuone 25,0 1, G 003 Kirjasto / kopio 25,0 1, Yhteensä Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy H MUUT HENKILÖKUNNAN TILAT H 001 Lämpiöt 10,0 7, H 002 Keittiö 15,0 1, H 003 Siivous 4,0 1, H 004 Pukuhuoneet, keittiö 5,0 2, H 005 Wc-huoneet, keittiö 2,0 8, H 007 Pukuhuoneet, näyttelijät 10,0 8, H 008 Pukuhuoneet, vierailijat ja avustajat 10,0 2, H 009 Wc-huoneet 2,0 3, H 010 Maskeeraus ja kampausstudio 20,0 1, H 011 Valmistautumishuone / lepohuone 20,0 1, H 012 Valmistautumishuone / lepohuone 10,0 1, H 013 Harjoitushuoneet 15,0 13, H 014 Pukuhuoneet 10,0 2, H 015 Wc-huoneet 2,5 4, H 016 Pesuhuoneet 5,0 2,

21 TAVOITEHINTA Sivu 3/4 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² H 017 Löylyhuone 8,0 2, H 018 Pesuhuone 12,0 2, H 019 Wc-huone 2,5 2, H 020 Toimistohuone, ohjaajat 10,0 1, H 021 Kapellimestari / dramaturgin työhuo 15,0 1, H 022 Vahtimestari 10,0 1, H 023 Hissikuilu, henkilökunta 3,0 1, Yhteensä I AULATILAT I 001 Tuulikaappi 20,0 1, I 002 Aula 80,0 1, I 003 Lipunmyynti 6,0 1, I 004 Pukuhuoneet, lipunmyyjät 5,0 2, I 005 Vaatesäilytys 80,0 1, I 006 Sisäpiha (lämpiö) 400,0 1, I 007 WC-huoneet, yleisö 2,0 25, I 008 Kahvilan keittiö 30,0 1, I 009 Jakelutaso 15,0 1, I 010 Kahvilan sali 95,0 1, I 011 Matala ylälämpiö / näyttelytila 500,0 1, I 012 Hissikuilu, yleisö 4,0 1, Yhteensä J MUUT TILAT J 001 Siivous 3,0 8, J 002 Wc-huone 2,0 16, J 003 Varastohuone 15,0 1, J 004 S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 130,0 1, Yhteensä Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy K TEKNISET TILAT K 001 Muuntamo 20,0 1, K 002 SPK 20,0 1, K 003 Teletila 20,0 1, K 004 Varavoimatila 15,0 1, K 005 Jätehuone 30,0 1, K 006 Kiinteistövalvomo 20,0 1, K 007 LJH 20,0 1, K 008 IV-konehuoneet 90,0 5, K 009 IV-kanaalit / pystykuilut 40,0 1, K 010 Jäähdytyskonehuone 30,0 1, K 011 Ylipainekammio 100,0 1, K 012 Purunpoistohuone 10,0 1, K 013 Pysäköintihalli, 50ap ,0 1,

22 TAVOITEHINTA Sivu 4/4 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² K 014 Hissikonehuoneet 8,5 3, K 015 Hissikuilu, tavara 10,0 1, Yhteensä L MAHDOLLINEN RAVINTOLA L 001 Valmistuskeittiö 60,0 1, L 002 Emännän työhuone 8,0 1, L 003 Kuivavarastot 5,0 3, L 004 Kylmähuone 4,0 1, L 005 Kylmähuone, pakaste 4,0 1, L 006 Pukuhuoneet 10,0 2, L 007 Wc-huone, inva 8,0 2, L 008 Kylmätilojen jäähdytyskompressorit 10,0 1, Yhteensä M LIIKENNETILAT (PORRASH. JA K M 001 Osastoiva liikenne (porrashuone) 35,0 12, M 002 Jakava liikenne (käytävät) 1 000,0 1, Yhteensä N MUUT TEKNISET TILAT (alakerta) N 001 Pienen näyttämön tasonostintila 280,0 1, N 002 Näyttämötekniikan konehuone 60,0 1, Yhteensä Yhteensä Tiloille kohdistamattomat hanketekijät 41 Maa-aluetehtävät 42 Rahoitus ja markkinointi 51 Tilavarustus Toiminnan ylläpito 6 Hankevaraukset Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä HANKINTAHINTA Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) HANKINTAHINTA YHTEENSÄ

23 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri - Uudisrakennus Uudisrakennus - Minimitilaluettelo Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 79,0 / Hintataso: 81,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,3 Rakennuttaminen ja valvonta ,0 Liittymismaksut ,8 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,1 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,3 1 Rakennuksen maatyöt ,1 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,6 4 Täydentävät rakenteet ,6 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,2 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,9 7 Konetekniset työt ,4 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,8 Kate ,2 Yhteensä ,1 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,6 71 Vesi- ja viemärityöt ,5 71 Muut putkityöt ,8 72 Ilmanvaihtotyöt ,1 72 Säätölaitteet ,3 Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy 72 Muut iv-työt ,4 Yhteensä ,8

24 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,7 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,9 Muu sähkö ,1 Yhteensä ,0 B5 Erillishankinnat ,4 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,3 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus ,5 Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,2 Muut kustannukset ,7 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy

25 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri - Uudisrakennus Uudisrakennus - Minimitilaluettelo Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 79,0 / Hintataso: 81,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: m2 HANKETEKIJÄT Aluetyöt Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 600 m²/kaiv Ulkovarusteet Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet Liikennealue, sora m² Autokatokset 10 ap Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat 10 kpl Pensasistutukset m² Ulkovalaistus Nurmikot m² Piha-alue yhteensä m² Maa- ja pohjarakenteet Esirakenteet Rakennuksen perustaminen Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys jm Rakennuksen lisäkustannukset Louhinta Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs Henkilöhissit 2 kpl Kerrosluku 4 krs Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy Henkilöluku 8 kpl Nopeus m/s 1 m/s Tavarahissit 1 kpl Kerrosluku 4 krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 4 krs Keskim. kerroskoko m² Hankekoko brm²

26 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Tietotekniikka Dataverkko Kulunvalvonta Rikosilmoitus Paloilmoitus Videovalvonta AV-järjestelmä Tilalaitteet Muut erillislisät Erit. siirtolaitteet Erit. siirtolaitteet Välipohjat Muut putkijärjestelmät Kylmänluovuttimet Muut putkijärjestelmät Erit. sähkölaitteet Erit. sähköjärjestelmät Erit. sähkölaitteet Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät + 4, % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät + 7, % Tontti Tonttitehtävät Liittyminen + 1,0 % Maa-alueen kehittäminen Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Irtaimisto Teatteritekniikka (laitteet) Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy Varaukset Hankevaraukset Hankevaraukset Lisä- ja muutostyöt

27

28

29

30

31 TAVOITEHINTA Sivu 1/4 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri - Lisärakennus Lisärakennus - Minimitilaluettelo Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 79,0 / Hintataso: 81,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO, UUDISHINTA Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² A SUURI NÄYTTÄMÖ A 001 Näyttämö 195,0 1, A 002 Sivunäyttämöt 169,0 2, A 003 Takanäyttämö 150,0 1, A 004 Katsomo 200,0 1, A 005 Äänisulku 5,0 1, A 006 Valo- ja ääniohjaamo 30,0 1, A 007 Pikavaihtohuone 10,0 1, A 008 Korkea varasto, kulissit 200,0 1, A 009 Matala varasto, lavasteet, huonekalut 100,0 1, A 010 Himmenninhuone 10,0 1, Yhteensä B PIENI NÄYTTÄMÖ B 001 Yhtenäistila (näyttämö) 280,0 1, B 002 Äänisulku 5,0 1, B 003 Valo- ja ääniohjaamo 20,0 1, B 004 Pikavaihtohuone 10,0 1, B 005 Korkea varasto, kulissit 50,0 1, B 006 Matala varasto, kiertuevälineet 40,0 1, Yhteensä Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy C TEKNISEN HENKILÖKUNNAN TI C 001 Työhuoneet 15,0 4, C 002 Valo- ja äänityöhuone, kaluston korja 15,0 1, C 003 Tarpeistonvalmistajan työhuone 24,0 1, C 004 Tarpeistovarasto 25,0 1, C 005 Siivouskeskus 10,0 1, C 006 Pukuhuone, siivoajat 5,0 1, Yhteensä G HALLINNOLLISET TILAT

32 TAVOITEHINTA Sivu 2/4 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² G 001 Toimistohuoneet / työhuoneet 16,0 6, G 002 Neuvotteluhuone 25,0 1, G 003 Kirjasto / kopio 25,0 1, Yhteensä H MUUT HENKILÖKUNNAN TILAT H 001 Lämpiöt 10,0 7, H 002 Keittiö 15,0 1, H 003 Siivous 4,0 1, H 004 Pukuhuoneet, keittiö 5,0 2, H 005 Wc-huoneet, keittiö 2,0 8, H 007 Pukuhuoneet, näyttelijät 10,0 8, H 008 Pukuhuoneet, vierailijat ja avustajat 10,0 2, H 009 Wc-huoneet 2,0 3, H 010 Maskeeraus ja kampausstudio 20,0 1, H 011 Valmistautumishuone / lepohuone 20,0 1, H 012 Valmistautumishuone / lepohuone 10,0 1, H 013 Harjoitushuoneet 15,0 13, H 014 Pukuhuoneet 10,0 2, H 015 Wc-huoneet 2,5 4, H 016 Pesuhuoneet 5,0 2, H 017 Löylyhuone 8,0 2, H 018 Pesuhuone 12,0 2, H 019 Wc-huone 2,5 2, H 020 Toimistohuone, ohjaajat 10,0 1, H 021 Kapellimestari / dramaturgin työhuo 15,0 1, H 022 Vahtimestari 10,0 1, H 023 Hissikuilu, henkilökunta 3,0 1, Yhteensä Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy I AULATILAT I 001 Tuulikaappi 20,0 1, I 002 Aula 80,0 1, I 003 Lipunmyynti 6,0 1, I 004 Pukuhuoneet, lipunmyyjät 5,0 2, I 005 Vaatesäilytys 80,0 1, I 006 Sisäpiha (lämpiö) 400,0 1, I 007 WC-huoneet, yleisö 2,0 25, I 008 Kahvilan keittiö 30,0 1, I 009 Jakelutaso 15,0 1, I 010 Kahvilan sali 95,0 1, I 011 Matala ylälämpiö / näyttelytila 500,0 1, I 012 Hissikuilu, yleisö 4,0 1, Yhteensä

33 TAVOITEHINTA Sivu 3/4 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² J MUUT TILAT J 001 Siivous 3,0 8, J 002 Wc-huone 2,0 16, J 003 Varastohuone 15,0 1, J 004 S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 130,0 1, Yhteensä K TEKNISET TILAT K 001 Muuntamo 20,0 1, K 002 SPK 20,0 1, K 003 Teletila 20,0 1, K 004 Varavoimatila 15,0 1, K 005 Jätehuone 30,0 1, K 006 Kiinteistövalvomo 20,0 1, K 007 LJH 20,0 1, K 008 IV-konehuoneet 90,0 5, K 009 IV-kanaalit / pystykuilut 40,0 1, K 010 Jäähdytyskonehuone 30,0 1, K 011 Ylipainekammio 100,0 1, K 012 Purunpoistohuone 10,0 1, K 013 Pysäköintihalli, 50ap ,0 1, K 014 Hissikonehuoneet 8,5 3, K 015 Hissikuilu, tavara 10,0 1, Yhteensä L MAHDOLLINEN RAVINTOLA L 001 Valmistuskeittiö 60,0 1, L 002 Emännän työhuone 8,0 1, L 003 Kuivavarastot 5,0 3, L 004 Kylmähuone 4,0 1, L 005 Kylmähuone, pakaste 4,0 1, L 006 Pukuhuoneet 10,0 2, L 007 Wc-huone, inva 8,0 2, L 008 Kylmätilojen jäähdytyskompressorit 10,0 1, Yhteensä Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy M LIIKENNETILAT (PORRASH. JA K M 001 Osastoiva liikenne (porrashuone) 35,0 12, M 002 Jakava liikenne (käytävät) 1 000,0 1, Yhteensä N MUUT TEKNISET TILAT (alakerta) N 001 Pienen näyttämön tasonostintila 280,0 1, N 002 Näyttämötekniikan konehuone 60,0 1, Yhteensä

34 TAVOITEHINTA Sivu 4/4 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² Yhteensä Tiloille kohdistamattomat hanketekijät 41 Maa-aluetehtävät 42 Rahoitus ja markkinointi 51 Tilavarustus Toiminnan ylläpito 6 Hankevaraukset Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä HANKINTAHINTA Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) HANKINTAHINTA YHTEENSÄ Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy

35 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri - Lisärakennus Lisärakennus - Minimitilaluettelo Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 79,0 / Hintataso: 81,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,2 Rakennuttaminen ja valvonta ,0 Liittymismaksut ,7 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,9 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,6 1 Rakennuksen maatyöt ,1 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,7 4 Täydentävät rakenteet ,3 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,1 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,6 7 Konetekniset työt ,5 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,8 Kate ,2 Yhteensä ,8 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,6 71 Vesi- ja viemärityöt ,4 71 Muut putkityöt ,9 72 Ilmanvaihtotyöt ,9 72 Säätölaitteet ,3 Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy 72 Muut iv-työt ,3 Yhteensä ,4

36 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,6 Sähkön jakelu ,2 Sähkökeskukset ,8 Muu sähkö ,4 Yhteensä ,1 B5 Erillishankinnat ,1 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,3 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus ,5 Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,1 Muut kustannukset ,7 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy

37 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri - Lisärakennus Lisärakennus - Minimitilaluettelo Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 79,0 / Hintataso: 81,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: m2 HANKETEKIJÄT Aluetyöt Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 600 m²/kaiv Ulkovarusteet Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet Liikennealue, sora m² Autokatokset 10 ap Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat 10 kpl Pensasistutukset m² Ulkovalaistus Nurmikot m² Piha-alue yhteensä m² Maa- ja pohjarakenteet Esirakenteet Rakennuksen perustaminen Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys jm Rakennuksen lisäkustannukset Louhinta Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs Henkilöhissit 2 kpl Kerrosluku 4 krs Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy Henkilöluku 8 kpl Nopeus m/s 1 m/s Tavarahissit 1 kpl Kerrosluku 4 krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 4 krs Keskim. kerroskoko m² Hankekoko brm²

38 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Tietotekniikka Dataverkko Kulunvalvonta Rikosilmoitus Paloilmoitus Videovalvonta AV-järjestelmä Tilalaitteet Muut erillislisät Erit. siirtolaitteet Erit. siirtolaitteet Välipohjat Muut putkijärjestelmät Kylmänluovuttimet Erit. sähkölaitteet Erit. sähköjärjestelmät Erit. sähkölaitteet Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät + 4, % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät + 7, % Tontti Tonttitehtävät Liittyminen + 1,0 % Maa-alueen kehittäminen Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Irtaimisto Teatteritekniikka (laitteet) Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Kustannustieto 2017 Haahtela-kehitys Oy Varaukset Hankevaraukset Hankevaraukset Lisä- ja muutostyöt

39 Kajaanin Kaupunginteatteri KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TOIMITILOJEN KORJAUSSUUNNITTELU Ideatyöpajan raportti SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU F 6 FIN HELSINKI FINLAND

40 SISÄLLYSLUETTELO 1. IDEATYÖPAJA Rakennuksen kuvaus Ideatyöpaja Toimitilan nykytilanne Haaste - tavoite - ihanne Toimitilan tarpeet - analyysi 8 2.IDEAPAJAN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Kolme ratkaisumallia 11 A.UUDISRAKENNUS 12 B.LISÄRAKENTAMINEN ja PERUSKORJAUS 13 C.PERUSKORJAUS + LISÄTILAT KAUPUNGINTALOLTA 14 Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 2

41 Työpajan ( ) tilaajana on toiminut Kajaanin kaupunginteatteri. Teatteririn yhteyshenkilöinä ovat olleet teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen ja käyttöpäällikkö Matti Jääskeläinen. Työpajan vetäjinä on ollut Serum arkkitehdit Oy / arkkitehdit SAFA Vesa Humalisto(projektivastaava). Käyttäjän edustajat, Kaupunginteatteri: Helka-Maria Kinnunen, teatterinjohtaja Anne Kovalainen, talouspäällikkö Matti Jääskeläinen, käyttöpäällikkö Juho Lukinmaa, äänisuunnittelija Markku Hernetkoski, lavastaja Hanna Käyhkö, valosuunnittelija Jussi Sorjanen, ohjaaja Janne Kinnunen, näyttelijä Timo Krogerus, teatterin johtokunnan puheenjohtaja sekä näyttelijöiden edustaja Kutsutut asiantuntijat, Kajaanin kaupunki: Markku Haverinen, toimitilapäällikkö Arvo Korhonen, työsuojeluvaltuutettu Rauni Laukkanen, rakennushistorian tutkija, Kainuun museo Janne Auvinen, valosuunnittelija, tapahtumaja tuotannonjohtaja Logomo oy, Turku Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA, Serum Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, Serum Otto Heinonen, arkkitehti ylioppilas, Serum Kajaanin Kaupunginteatteri Kauppakatu Kajaani Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F Helsinki puh Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 3

42 1. IDEATYÖPAJA Ideatyöpajan tavoitteena on ollut kartoittaa teatteritoiminnan tarpeita ja tavoitteita sekä tuoda esiin alustavia vaihtoehtoja Kaupunginteatterin tulevalle korjaussuunnittelulle. Työpajan lähtökohtana ei ollut kartoittaa kattavasti nykyisten toimitilojen ongelmia ja puutteita, vaan avoimesti miettiä niitä mahdollisia ratkaisuja, joilla olemassa olevaa tilannetta voidaan parantaa. Ideatyöpaja antaa keinoja analysoida toiminnan tarpeita, jäsentää moniarvoista keskustelua tavoitteista ja erityisesti pyrkiä priorisoimaan ja arvottamaan erilaisten näkökulmien sokkeloa. Nykyiset teatterin toimitilat ovat käyttäjien arvioiden perusteella huonokuntoiset sekä epäkäytännölliset teatterin täysipainoiseen toimintaan. Toimivat tilat ovat perusedellytys sekä kävijöille ja erityisesti talon henkilökunnalle. Teatterissa käynti on kokonaisvaltainen kokemus, jossa kävijä astuu sisään sekä fyysiseen teatterirakennukseen, että teatteriesityksen omaan maailmaan. Tämä on vahvasti tilallinen koke- mus, jota heikko ympäristö latistaa. Teatteri on usein elämän piriste, jonka tarkoitus on viedä ajatuksia arkipäivän yläpuolelle. Teatterirakennus parhaimmillaan on kulttuurielämän keskipiste ja kaupungin käyntikortti. Tulevaisuuden Kaupaunginteatteri on juuri sellainen kuin Kajaani haluaa. Miten kaupunkilaisille kehitetään monipuolinen, vetovoimainen, turvallinen, toimiva ja inspiroiva tapahtumien sekä harrastusten areena, jota kaikenikäiset kaupunkilaiset voisivat sen kaikessa laajuudessa ja muodossa hyödyntää? Kajaanin Kaupunginteatteri käynnistää suunnittelutyön teatterin toimitilojen peruskorjaamiseksi ja ajanmukaistamiseksi. Tavoitteena on saada suunnittelumääräraha kaupungin vuoden 2017 talousarvioon. Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 4

43 1.1 Rakennuksen kuvaus Kaupunginteatteri, entinen kaupungin seurahuone on vuodelta Rakennus valmistui yleiseksi seurain- ja kokoustilaksi. Sen suunnittelijoita ovat rakennusmestarit Nikander ja Piirainen. Rakennus muuttui vuonna 1925 Kajaanin Kaupungintaloksi ja sitä laajennettiin (suunnittelijana W. Nygård). Samana vuonna näyttämöä korjattiin ja laajennettiin. Entinen kaupungintalo ja kaupunginhotelli on toiminut Kajaanin kaupungin teatterina vuodesta 1962 lähtien. Kokonaan teatteritaloksi rakennus muuttui vasta uuden kaupungintalon valmistuttua tontin etelälaitaan vuosien vaihteessa. Entinen kaupungintalo, nykyinen Kajaanin Kaupunginteatteri sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 14. Rakennus tontin kulmassa ja muodostaa yhdessä kaupungitalon kanssa umpikulmaisen tontin osan. Rakennus edustaa nikkarityyliä, jossa on uusgotiikkaa ja jugendiin viittaavaa muotokieltä. Kaupunginteatteri muodostaa yhdessä 1970-luvun lopulla rakennetun kaupungintalon kanssa arkkitehtonisen kontrastin. Teatterirakennus on rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas, joka on suojeltu maakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena kohteena Kainuun maakuntakaavassa vuonna Hirsirakenteinen 1 1/2-kerroksinen rakennus on pohjaltaan L-muotoinen ja perustettu hakatun kivijalan varaan. Harjakatossa on konesaumattu peltikate sekä harjan lappeella ikkunalyhdyt, poikkipääty ja kulmatorni. Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 5

44 1.2 Ideatyöpaja Yhden päivän kestävä ideatyöpaja järjestettiin Kajaanin Kaupunginteatterilla Työpajaan osallistui monipuolisesti teatterin henkilökuntaa, käyttäjiä ja muita asiantuntijoita, jotka ideoivat teatterin toimintoja suunnittelupäivän aikana. Teatterin suunnittelussa on tärkeätä saada käyttäjien ja teatterintekijöiden ääni kuuluviin. Käyttäjät ovat oman päivittäisen kokemuksensa kautta tärkeitä asiantuntijoita nykyisen rakennuksen puutteista. Toisaalta vuorovaikutus ja keskustelu ovat avaintekijöitä onnistuneeseen lopputulokseen, jolloin toimijat, käyttäjät, suunnittelijat ja rakennuttajat toimivat aktiivisesti osana kehitysprojektia. Näin kaikki osapuolet sitoutuvat hankkeeseen, kokevat ympäristön merkitykselliseksi ja pitävät siitä huolta pitkäjänteisesti. Tavoitteena oli, että käyttäjien näkemys välittyisi konkreettisesti ja tarjoaisi materiaalia jatkosuunnitteluun. Päivän aikana tutustuttiin teatterin tiloihin ja käytiin lävitse toiminnan puutteita ja ongelmia. Tämän jälkeen ryhmätöinä listattiin ja analysoitiin ongelmien vaikutuksia sekä pyrittiin vastaavasti kehittämään lista tavoitteista ja tarpeista. Korjaus- ja laajennusvaihtoehtoja ideoitiin yhdessä ja työryhmissä, jonka jälkeen ajatuksia kehitettiin edelleen pienryhmissä. Lopputuloksena syntyi ryhmien valmistamat ehdotukset kolmesta ratkaisumallista, joilla tulevaa hankesuunnittelua voidaan viedä eteenpäin. Vaihtoehdot ovat kehitetty yhden päivän työpajan perusteella, joten ne ovat suuntaa-antavia ja tarkemmassa suunnittelussa vaihtoehtoja tulee jatkokehittää. Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 6

45 1.3 Toimitilan nykytilanne Työpajan alussa tutustuttiin teatterin tiloihin, jolloin kaikille osanottajille selkeytyi rakennuksen nykyinen käyttö, sekä toimintaa haittaavat tekijät. Erilaisia puutteita ja ongelmia löydettiin, joiden vakavuus ja laajuus vaihtelee. Osa perustuu käyttäjien havaintoihin, ja suositeltavaa on tehdä tiloissa lisätutkimuksia. PALOTURVALLISUUS AHTAUS TYÖSKENTELYOLOSUHTEET ERGONOMIA TYÖTURVALLISUUS VIIHTYISYYS ESTEETTÖMYYS HYGIENIA ILMANLAATU LOGISTIIKKAONGELMAT TOIMINNALLISUUS TEKNIIKKA Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 7

46 1.4 Haaste - tavoite - ihanne Ideatyöpajan pienryhmätyösketelyn aikana kolme erillistä ryhmää mietti vuorollaan nykyisten teatteritilojen haasteita, toiminnan tarpeita ja tavoitteita sekä myös ihanteellisia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Osallistujien monialainen tausta rakentamisen ja suunnittelun, rakennussuojelun, teatterin tekemisen tai työsuojelun näkökulmasta teki ryhmätyöskentelystä haastavampaa ja samalla se avasi osanottajille mahdollisuuden keskustella asioista laaja-alaisemmin. Erilaisia vaihtoehtoja vertailtiin avoimesti, ja pyrittiin löytämään selkeitä ja yhteisesti tunnistettuja valintoja. Keskustelussa pienryhmien kokoonpanoa vaihdettiin jatkuvasti, joten ajatuksia kierrätettiin ja uudistettiin useilla eri kierroksilla. Pienryhmä 1 YHTEISKESKUSTELUA K Pienryhmä 2 Analysointi Pienryhmä 3 Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 8

47 1.5 Toimitilan tarpeet - analyysi Pienryhmissä tunnistetut puutteet, tarpeet ja tavoitteet analysoitiin yhdessä keskustelemalla asettamalla ne seuraavaan nelikenttään: AIKA: heti toteutettavissa - toteutus kestää kauan VAIKUTUS TOIMINTAAN: vähäinen - suuri Useimmat havaitut puutteet liittyvät tilojen ahtauteen tai epäkäytännöllisyyteen, joilla on kuitenkin suuri vaikutus toimintaan. Näiden korjaamiseen vaaditaan suurempia rakenteellisia toimenpiteitä, jotka edellyttää peruskorjausta. Pieni osa toiminpiteistä sijoittui myös yksinkertaisemmin toteutettavaan neljännekseen, jolla on kuitenkin suurehko vaikutus. TARPEITA ONGELMIA Kestää kauan KAIKKI TOIMINNOT SAMAN KATON ALLA NÄYTTÄMÖN KOKO HARJOITUSTILAN PUUTE LAVASTAMO KAUKANA ESITYKSEN RAKENTAMINEN MONIPUOLINEN NÄYTTÄMÖ AHTAUS JA TOIMIMATTOMUUS KAKSI NÄYTTÄMÖÄ YHDESSÄ TILAVUOKRA SISÄÄNKÄYNNINJA LÄMPIÖN LOGISTIIKKA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ENERGIATEHOKKUUS TILOJEN KYLMYYS TEHOKAS JA TOIMIVA TYÖTURVALLISUUS Vähäinen vaikutus ÄÄNIERISTYS VIIHTYISÄ SISÄILMA JA ILMASTOINTI Suuri vaikutus LOIVA KATSOMO TEATTERIN SULJETTU ILME KAUPUNKILAISTEN OLOHUONE KÄYTTÖ YMPÄRIVUOROKAUTISTA Heti tehtävissä Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 9

48 2.IDEAPAJAN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Teatterin henkilökunta toimii teatterirakennuksessa jokapäiväisesti: työskentelee, harjoittelee, esittää ja luo uusia esityksiä. Toimiva rakennus parantaa työn tehokkuutta ja ennenkaikkea työolosuhteita. Lisäksi teatterin toimitilojen kunto ja toimivuus vaikuttaa kävijöiden ja vierailijoiden kokemukseen ja viihtyvyyteen. Teatterin toiminnan jatkaminen Kauppakatu 14 kiinteistössä on haasteellista lähitulevaisuudessa. Työturvallisuuden puutteet sekä sisäilman, ilmastoinnin ja lämmöeristyksen ongelmat aiheuttavat väistämättä tarpeen kunnostaa ja peruskorjata rakennus ennenkuin ajaudutaan vakavempiin ongelmiin rakennuksen tai työtekijöiden terveyden kustannuksella. Kulttuurin maamerkki Suojeltu rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla, ja on itsessään rakennuksena maamerkki teatteritoiminnalle. Teatteri on jo vakiinnuttanut paikkansa Kauppakatu 14 ja Sissilinnassa. Yleisö löytää tilat helposti ja tilojen läheisyydessä on tarvittavia paikoitusalueita. Keskeisellä sijainnilla on oleellinen merkitys teatterin toiminnalle ja sen näkymisellä katukuvassa on vaikutus kaupungin ilmeeseen. Nykyinen teatterirakennus on hieman sulkeutunut katujulkisivuiltaan. Pienillä toimenpiteillä voidaan kaupunkilaisille viestiä vahvemmin teatterin olemassaolosta keskustassa. Suljetut ikkunat ja korkea kivijalka antavat vaikutelman, että rakennuksessa ei ole aktiivisesti toimintaa. Tätä parantaisi julkisivuvalaistus sekä rakennuksen ulkopuoliset muut rakenteet. Lisäksi sisäänkäynnin muuttamisella ja avartamisella voidaan helpottaa kynnystä astua sisään. Varsinainen esteetön sisäänkäynti on rakennuksen sisäpihan puolelta. Myös kahvilatoiminnan laajentaminen teatterikahvilaksi on nopea keino parantaa tilan ympärivuorokautista käyttöä. Uudis- tai lisärakennuksen avulla on tehtävissä keskustaan uusi maamerkki. Tällöin on pohdittava millainen rakentaminen toimii parheiten teatterin tarpeisiin ja toisaalta luo uuden kaupunkikuvallisen kiinnekohdan keskustaan. Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 10

49 Koko kaupungintalokortteli kerralla? Nykyisen teatterirakennuksen korttelissa on rakentamatonta aluetta, joka mahdollistaa teatterin laajentumisen ja uudisrakentamisen nykyisellä tontilla. Teatterin ja kaupungintalon toimintoja voidaan tehostaa ja tiloja yhdistää. Lisäksi korttelia voidaan kehittää kokonaisuutena, johon yhdistetään kaupallista liike- ja toimistotilaa, asumista, erityisasumista, pysäköintiä tai muita toimintoja. Rakennusoikeutta myymällä sekä rakentamalla kortteli kokonaisuutena voidaan rahoittaa teatterin korjausta tai uudisrakentamista. Valinnan vaikeus Pilottikohteet Hankkeen kustannukset vaikuttavat hankkeen toteutukseen. Lisärahoituksen etsiminen on tärkeää, esimerkiksi tekemällä hankkeesta pilottiprojekti. Rakennushankkeeseen tulee tällöin etsiä poikkeuksellinen tai tuore näkökulma tai tehdä tutkimus- ja kehitystyötä. Oleellista on kuitenkin miettiä, mistä syntyy Kajaanin kaupunginteatterin erityislaatuisuus, ja miten arkkitehtuuri ja innovaatiot palvelevat tätä tavoitetta. puurakentaminen > uusien puuteollisuustuotteiden hyödyntäminen julkisessa rakentamisessa (CLTtekniikka, puuelementit) käsityö > vanhojen rakennustekniikoiden uudelleen oppiminen (esim nykyarkkitehtuuria vanhoilla menetelmillä) ekologisuus ja kierrättäminen > täysin kierrätetty tai kierrätettävissä oleva teatterirakennus Rakennuksen korjaaminen vai uudisrakentaminen on monitahoinen kysymys, joka vaatii tarkempaa jatkoselvitystä. Erilaisten ratkaisumallien vertailu vaatii tarkempia tietoja sekä teatterin tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyä. Korjaus- ja uudisrakentamisen kustannukset sekä teatterin nykytilojen laajuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tarpeisiin on tärkeä selvittää. Tavoitteellinen tilaohjelma, alustava tarveselvitys kustannusarvioineen edesauttavat hankkeen tarkempaa arviointia. On luontevaa varautua tekemään toimitilojen tarkempi kuntokartoitus sekä tarve- ja hankeselvitys. Mikäli toimenpiteisiin varaudutaan ajoissa voidaan välttää suhteessa kalliit väliaikaisratkaisut ja epäkäytännölliset väistötilat. Ennakoivilla selvityksillä ja suunnittelulla voidaan saavuttaa toimiva toteutuspolku. Koko korttelin viitesuunnitelman avulla voidaan määritellä hankkeen kustannuksia, sekä arvioida vaikutuksia Kaupunginteatterin toiminnalle. digitalisaatio > esityksien tallentaminen ja etäseuranta (Kainuun pitkät etäisyydet, teatterin tuominen kaikkialle) yhteisöllisyys/ yhteistyö > teatterirakennus rakentamassa yhteisöä, rakennuksen monikäyttö ja joustavuus, yhdistyminen ja yhteistyö uusien yllättävienkin tahojen kanssa (museot, kauppakeskukset jne) Mitä pitää tehdä minimissään: Sissilinnan ja teatterin peruskorjaus työturvallisuuden parantaminen sisäilman ja ilmastoinnin uudistaminen sosiaali-ja työtilat jäävät edelleen puutteellisiksi ja ahtaiksi Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 11

50 2.1 Kolme ratkaisumallia Ideatyöpajan aikana selvisi, että teatterin toimitilojen korjaus olemassa olevissa toimitiloissa ei tule ratkaisemaan nykyisiä ongelmia. Korjauksella voidaan parantaa muutamia yksittäisiä epäkohtia, mutta tilojen ahtaus ja sokkeloisuus, eri toimintojen epäkäytännöllisyys sekä näyttämön lukuisat puutteet liittyvät kaikki vanhan rakennuksen tilaratkaisuihin. Ongelmien ratkaiseminen vaatii ennenkaikkea lisätilaa sekä toimivat näyttämö- harjoittelu- ja katsomotilat sekä näitä palvelevat muut tilat, kuten työ- ja henkilökunnan tilat sekä yleisötilat. Ideatyöpajan pienryhmätyöskentelyn satoa on käytetty hyväksi ratkaisumallienpohjana ryhmittelemällä aineistoa teemoiksi ja toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Ryhmittely esitellään seuraavassa kappaleessa. RATKAISUMALLI TOIMINNAN KUVAUS A UUDISRAKENNUS kokonaan uusien tilojen rakentaminen tilaohjelman mukaan (noin 5000hym2) uudisrakennushankkeen kustannukset ja rahoitus uuden rakennuksen sijainti esim. linjaautoaseman tontilla tai nykyisen tontilla B PERUSKORJAUS / UUDISRAKENNUS nykyisten tilojen korjaus ja uusi lisärakennus lopullinen kustannusarvio riippuu lisärakentamisen laajuudesta miten paljon toimintaa voidaan säilyttää vanhassa osassa uudisosaan voidaan sijoittaa toivottuja uusia toimintoja C PERUSKORJAUS / LAAJENNUS nykyisten tilojen korjaus nykyisessä laajuudessaan ja lisätilaa kaupungintalolta korjausrakentamisen kustannukset syntyykö riittäviä parannuksia nykytilanteeseen pystyykö toiminta kehittymään pienillä muutoksilla Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 12

51 A.UUDISRAKENNUS A UUDISRAKENNUS UUDISRAKENNUS: HAASTEET KOKONAAN UUSIEN TILOJEN RAKENTAMINEN UUDISRAKENNUKSEEN KOOTAAN KAIKKI TEATTERITILAT TILAOHJELMA NOIN 5000HYM2 UUDEN RAKENNUKSEN SIJAINTI ESIM. LINJA-AUTOASEMAN TONTILLA TAI NYKYISEN TONTILLA HÄVIÄÄKÖ VANHAN RAKENNUKSEN LUOMA YHTEISÖLLISYYS JA KAJAANIN HENKI VANHAN RAKENNUKSEN TULEVAISUUS, LÖYDETÄÄNKÖ UUDET VUOKRALAINEN TAI RAKENNUKSEN SIIRTÄMINEN YKSITYISOMISTUKSEEN KERTALUONTOISESTI KALLIS INVESTOINTI UUDEN TONTIN LUNASTAMINEN MENETETÄÄN TUNNETTU PAIKKA KESKEISELLÄ SIJAINNILLA EDUT + HYVÄ UUSI KESKEINEN SIJAINTI + UUDET TILAT JA TEKNIIKKA TÄYSIN NYKYTEATTERIN TARPEIDEN MUKAAN + TOIMIVAT NÄYTTÄMÖ- JA KATSOMOTILAT + TYÖTURVALLISUUS + TOIMINNAN TEHOSTUMINEN + KAIKKI TOIMINNOT SAMAN KATON ALLA + MAHDOLLISTAA TULONHANKINNAN (VUOKRAUS) + ENERGIATALOUDELLINEN KOKONAISUUS, ELINKAARIKUSTANNUKSET PIENEMMÄT + PILOTTIHANKE: PUURAKENTAMINEN, ENERGIATEHOKKUUS + KULTTUURITEKO: KAUPUNGIN IMAGO / ALUEBRÄNDI / VETOVOIMA + SYNERGIA: MUSEOT/KAUPPAKESKUS + KAUPUNKILAISTEN OLOHUONE + EI TARVITA VÄISTÖTILOJA + VANHAN RAKENNUKSEN KEVYEMPI KUNNOSTUS ESIM. KAUPUNGIN JUHLASALIKSI Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 13

52 B.LISÄRAKENTAMINEN ja PERUSKORJAUS B PERUSKORJAUS / UUDISRAKENNUS EDUT LISÄRAKENNUS: UUSI NÄYTTÄMÖ PUKUHUONEET SOSIAALITILAT NÄYTTÄMÖMÖN TUKITILAT (PUVUSTO JNE) AULA, KAHVIO JA YLEISÖN WC-TILAT YHTEYDET VANHAAN RAKENNUKSEEN SEKÄ KAUPUNGINTALON RAVINTOLAAN PERUSKORJATTU OSA: ALUETEATTERIN NÄYTTÄMÖ/HARJOITUSTILA TOIMISTOTILAT (KAIKKI SAMASSA > SISSILINNASTA JA MUISTA TOIMISTOTILOISTA LUOVUTAAN) KOKOUSTILAT (KAIKKI SAMASSA) + TOIMIVA UUSI NÄYTTÄMÖ (NYKYTEKNIIKKA) + KAIKKI TOIMINNOT SAMASSA PAIKASSA + KAUPUNKIKUVAN PARANTAMINEN + TYÖTURVALLISUUS ASIANMUKAISEKSI + VÄLIAIKAISKÄYTTÖ SAMASSA PAIKASSA + MATKAILUN EDISTÄMINEN (VETONAULA) + VANHA TILAN MONIPUOLISEMPI KÄYTTÖ + YHTEYDET VANHAAN + SIJAINTI JA PAIKAN HENKI SÄILYY HAASTEET ALUETEATTERIN LOGISTIIKKA PITKÄ VÄLIAIKAISUUS VAATII KOMPROMISSEJA TOIMINNOILTA LAVASTAMO EI SAMASSA KIINTEISTÖSSÄ UUDEN JA VANHAN OSAN SISÄISET YHTEYDET PYSÄKÖINTIALUEEN PIENENEMINEN HINTA Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 14

53 C.PERUSKORJAUS + LISÄTILAT KAUPUNGINTALOLTA C PERUSKORJAUS / LAAJENNUS EDUT KAUPUNGINTALON LAAJENNUS: TOIMISTOTILAT PUKUHUONEET SOSIAALITILAT NÄYTTÄMÖN TUKITILAT (PUVUSTO JNE) VARASTOTILAT SUORA YHTEYS VANHAN RAKENNUKSEN SEKÄ KAUPUNGINTALON VÄLILLÄ KAUPUNGINTALON LISÄTILA VAPAUTTAA TILOJA KAUPPAKATU 14 JA SISSILINNASSA PERUSKORJAUS: NYKYISET TILAT PERUSKORJATAAN (KAUPPAKATU 14 JA SISSILINNA) AULA, KAHVIO JA YLEISÖN WC- TILAT UUDISTETAAN SISÄÄNKÄYNTI MUUTETAAN SISSILINNAN PERUSKORJAUS: NÄYTTELIJÖIDEN PUKUHUONEET JA MUUTA NÄYTTÄMÖN TUKITILAA YLÄKERTAAN (ALAKERRAN TUULETUS) + SIJAINTI JA PAIKAN HENKI SÄILYY + YHTEYDET VANHAAN RAKENNUKSEEN JA KAUPUNGINTALON RAVINTOLAAN + LISÄÄ TILAA KAUPUNGINTALOLTA + LISÄÄ TILAA UUDELLA TILOJEN SIJOITTELULLA + YLEISÖN VIIHTYVYYS PARANEE + YHTEISÖ TIIVISTYY KUN TOIMINNOT LÄHEMPÄNÄ + MAHDOLLISESTI NOPEAMPI AIKATAULU + NÄYTTÄMÖLLE TILAA MADALLUKSELLA + KUSTANNUKSET MAHDOLLISESTI PIENIMMÄT KOLMESTA VAIHTOEHDOSTA HAASTEET LAVASTAMO KAUKANA PERUSKORJAUS MYÖS SISSILINNAAN EDELLEEN AHTAAT NÄYTTÄMÖN APUTILAT EI HARJOITUSSALIA MUSEOVIRASTON TUOMAT HAASTEET VÄISTÖTILOIHIN SIJOITTUMINEN PERUSKORJAUKSEN KUSTANNUKSET VUOKRAKUSTANNUKSET Serum arkkitehdit Oy Nilsiänkatu F 6 FIN Helsinki Finland 15

54 TUTKIMUSRAPORTTI Kajaanin kaupunginteatteri Kauppakatu Kajaani Saneeraustekniikka Sartek Oy RI Joonas Koponen

55 TUTKIMUSRAPORTTI 2 YLEISTIEDOT: Työkohde: Sissilinna, Asemakatu 6, Kajaani Asiakas: Kajaanin kaupunki. Tilakeskus Tilaaja: Markus Hämäläinen Puh: Tutkimusaika: ja Työn suorittajat: Juha Kähkönen Puh: Tutkimuksen tavoite: Joonas Koponen Puh: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennuksen kuntoa ja arvioida rakenteiden korjauskelpoisuutta. KOHTEEN YLEISKUVAUS: Kajaanin kaupunginteatterirakennus on alun perin rakennettu vuonna Valmistumisen jälkeen rakennukseen on tehty muutamia tilamuutoksia ja rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut seurain- ja kokoustalosta kaupungintaloksi ja edelleen kaupunginteatteriksi. Rakennus on hirsirunkoinen ja pääosin se on yhdessä kerroksessa. Kahdessa kohtaa on kellaritiloja, joista toisessa on liinavaatevarastotila ja toisessa varasto- ja pesutilat sekä käynti näyttämölle, ns. monttu. Entiseen ullakkotilaan on rakennettu jälkeenpäin mm. varastotila, himmenninhuone, tekninen tila ja henkilökunnan sosiaalitiloja. Rakennuksen perusrakenteet ovat pääosin alkuperäisiä. Alapohja on puurakenteinen tuulettuva rossipohja ja ulkoseinät ja osa väliseinistä ovat hirsirakenteisia. Sisäseinäpinnat ovat pääosin maalattuja kipsilevyseiniä. Rakennuksessa on koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihto. LÄHTÖTIEDOT: Tutkimusta varten oli käytettävissä Pääpiirustukset vuodelta 1905 Muutostyöpiirustuksia vuosilta 1937, 1941 ja 1952 Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

56 YHTEENVETO: TUTKIMUSRAPORTTI 3 Rakennus on iältään yli 100 vuotta vanha jatkuvassa käytössä ollut hirsirakennus, jossa on tehty lähinnä pienimuotoisia muutos- ja laajennustöitä sekä näiden yhteydessä pintojen uusimista ja osin lisäeristämistä. Rakennuksen rakenteiden havaittiin olevan hyvin hataria lähinnä ulkoseinien ja alapohjarakenteen kohdalta sekä läpivientikohtien ympäriltä. Tämä aiheuttaa epäpuhtauksien kantautumista rakennuksen sisäilmaan, vedon tunnetta ja rakenteiden pintojen viileyttä. Rakenteiden hataruus aiheuttaa myös rakennuksen eristekerroksissa tapahtuvaa ilman liikettä (konvektiovirtaukset), joka heikentää rakenteiden lämmöneristystä. Rakenteiden välistä tapahtuvaa ilman liikettä voidaan estää mahdollisuuksien mukaan ilmanvaihdon tasapainoon säätämisellä, mutta kokonaisvaltainen korjaaminen tulisi tehdä ulkoseinien osalle ja alapohjan reuna-alueille sekä läpivientien kohdalle ilmatiiveyttä parantamalla, mikä vaatii mittavia korjaustoimenpiteitä. Puurakenteissa havaittiin rakenneavausten perusteella paikallisesti lahoa mm. aluslaudoituksessa ja maata vasten olevissa rakenteissa ja näin ollen myös rakenteiden osittaista kantavuuden heikentymistä. Rakennuksessa havaittiin myös muutamia paikallisia vanhoja korjaamattomia vesivuotoja, jotka on syytä korjata ja tarkastaa vaurioiden laajuus. Rakennuksen ullakkokerroksessa oleva saunaosasto on pintarakenteiltaan teknisen käyttöikänsä päässä ja on syytä uusia. Saunaosaston alueella ei pintakosteusmittauksen perusteella havaittu pintakosteuspoikkeamaa, mutta pinnoitteissa havaittiin useita riskikohtia (läpiviennit ja muovipinnoitteiden saumat). Rakennuksen rakenteissa havaittiin osin haitta-aineita (PAH-yhdisteet ja asbesti), jotka voivat vaikuttaa rakenteiden purkamiseen ja osittain myös sisäilman laatuun (PAH-yhdisteet). RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET: Rakennuksen rakenteita ja niiden kuntoa tutkittiin rakenteisiin tehdyistä rakenneavauksista ja porarei istä. Rakenteiden vaurioitumisastetta ja rakenteellisia ominaisuuksia tutkittiin lähinnä aistinvaraisesti. Rakenteiden kosteutta tutkittiin paikoitellen pintamittauksin (märkätiloista ja vesipisteiden läheisyydestä). Kellarikerroksessa tehtiin rakenneavauksia maanvastaisten seinärakenteiden alaosiin ja lattiaan. Ensimmäiseen kerrokseen tehtiin rakenneavauksia lattioihin, väliseiniin sekä ulkoseiniin. Ullakkotilasta avattiin eristeitä pistokokein yläpohjarakenteen selvittämiseksi. Kellarikerroksen alapohjan, entisen hevostallin alapohjarakenteen ja maanvastaisten seinien rakenneavausten yhteydessä otettiin pikieristeestä kolmesta kohtaa materiaalinäytteet, joista tutkittiin PAH-yhdisteet. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteesta otettiin asbestinäytteet rakenteessa olevasta mineriittipohjaisesta levystä sekä alapohjarakenteesta entisen hevostallin betonilattian pinnalla olevasta pikieristeestä. Näytteet otettiin Työterveyslaitoksen näytteenottoohjeen mukaisesti ja toimitettiin Ositum Oy:n laboratorioon analysoitavaksi. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

57 TUTKIMUSRAPORTTI 4 1. Kellaritilojen alapohja- ja ulkoseinärakenteet 1.1. Rakenteet Kellaritilat rajautuvat osin alapohjan tuuletustilaan ja osin maanvastaisiin rakenteisiin. Kellarikerroksessa keittiön/henkilökunnan taukotilan alapuolella alapohjan rakenteena on kahdessa erässä valettu paksu betonirakenne, jonka välissä on pikieristekerros. Tilan lattiapinnoitteena on maali. Kellaritilan lattiapinta on alempana kuin maanpinta. Tilan seinärakenteena on massiivitiilirakenne, jota on vahvistettu sisäpuolelta betonisella tukimuurilla maan alapuolella olevilta osin. Näyttämötilan alapuolella alapohjarakenne on osin maanvarainen alapuoleltaan eristämätön betonilaatta ja osin alapuoleltaan eristetty puulattia. Betonilattian pinnoitteena on osin muovimatto ja osin maali. Seinäpinnat ovat osittain kivirakenteisia ja osittain hirttä ilmeisesti myös maan alla oleviltaan osin. Hirsiseinän sisäpintaan on muurattu vahvike. Kellaritilassa on pesuhuone, jonka lattiapinnoitteena on muovimatto ja seinäpinnoitteena muovitapetti. Pesutilojen pinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteuspitoisuuksia Havainnot ja tutkimukset Keittiön/henkilökunnan taukotilan alapuolella oleva kellaritila Tilaan on tuotu muoviviemäri, joka sukeltaa lattian sisään (lattiassa tarkastusluukku, lattiaa jouduttu tällöin osin roilottamaan). Tilan lattiarakenteesta nousee myös vanhoja tulpattuja valurautaisia viemäriputkia (eivät ole alkuperäisiä). Tilassa on jälkeenpäin rakennettu poistoilmanvaihto (kanava puhkaistu välipohjan läpi). Rakenneavausten perusteella vaikuttaisi, että lattian betonilaatta on pääosin kuitenkin alkuperäinen. Kellaritilan lattialla havaittiin rakenteista hiljalleen lattiapinnalle pursunutta pikeä. Piessä havaittiin voimakas kreosootin haju. Piestä otetun näytteen PAH 3 perusteella piessä on haitallisia määriä PAH-yhdisteitä. Kellaritilan lattiarakenne tarkastettiin porareikien kautta. Rakenteena on ylhäältä päin lueteltuna: maalattu mm paksu betonilaatta (betonilaatassa kaadot) pikieristekerros paksu betonilaatta, jonka läpi ei porattu. Rakenteen kokonaispaksuus on >250 mm. Paksun betonirakenteisen alapohjarakenteen alla ei oletettavasti ole lämmöneristettä. Kellaritilan seinärakenne tarkastettiin porareiän kautta ja sen havaittiin olevan massiivinen tiilirakenne, jonka alaosaan kellaritilan sisäpuolelle on rakennettu kivirakenteinen tukimuuri maanpinnan alapuoleiselle osalle. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

58 TUTKIMUSRAPORTTI 5 Yleiskuva keittiön alla olevasta kellaritilasta. Keittiön alla olevan kellaritilan lattiapinnalle on hiljalleen valunut pikeä rakenteiden sisästä epätiiveyskohdan kautta. Piestä otettiin PAH-näyte. Näyttämötilan alapuolella oleva kellaritila Tilojen lattiapinnoitteena on pääosin muovimatto ja seinät ovat paneloituja. Seinäpaneloinnin alalaidassa on lastulevy, jonka alalaita on silminnähden tummunut lähes kauttaaltaan. Tämä viittaa siihen, että kellaritilan lattiapinnoilla on joskus ollut vettä (selkeää syytä ei saatu selville). Kellarin vierelle alapohjan tuuletustilaan kerääntyy sade- ja sulamisvesiä, jotka voivat myös olla syynä tähän. Kellaritilaan laskevan portaikon varrella havaittiin olevan hyvin kylmiä kohtia ja lämpökameralla kuvattuna portaikon varrella havaittiin ilmavuotokohtia. Katossa on nähtävästi alkuperäinen kokoliittilevy, joka on osittain jälkeenpäin asennetun kipsilevyn alla. Kokoliittilevyssä havaittiin paikoin kosteuden aiheuttamaa tummumista, mutta tummumiselle ei löydetty selkeää syytä. Kokoliittilevyssä olevan reiän kautta havaittiin, että tällä kohtaa välipohjan eristeenä on turvetta. Rakennuksen tuulettuvan alapohjan alapohjarakenne jatkuu kellaritilan yli siis välipohjarakenteena. Kellaritilaan laskevan portaikon seinäpanelointiin tehdyssä rakenneavauskohdassa RA 2 havaittiin puutteita rakenteen ilmatiiveydessä ja eristyksissä. Paneloinnin takana portaikon havaittiin jatkuvan noin 300 mm nykyisen paneloinnin alle. Tässä ontossa tilassa on löyhästi mineraalivillaeristettä. Paneloinnin alla on toinen, vanhempi panelointi, jonka takana on noin 50 mm mineraalivillaeristettä ja purua löyhästi asennettuna. Rakenneavauskohdalta käy voimakasta ilmavirtausta rakennuksen sisäänpäin. Kellaritilan lattiarakenteeseen tehtiin tarkastusaukko RA 2 monttuun menevien porrasaskelmien varrelle. Alapohjarakenteena tällä kohtaa on filmivanerin alla vanha puuporras ja sen alla mineraalivillaa ja savinen maapohja. Mineraalivillassa havaittiin selkeitä merkkejä ilmavuodoista. Maapohjalla oli rakennusaikaista jätettä (lahonnutta puuta) ja turvetta. Rakenneavauskohdasta todettiin käyvän voimakasta ilmavirtausta rakennuksen sisään. Rakenneavauskohdalla havaittiin selkeä mikrobiperäinen haju. Maapohjan havaittiin tarkastushetkellä olevan aistinvaraisesti kuiva. Kellaritilan lattiapinta on noin 70 cm alempana kuin maanpinta. Kellarin käytävän lattiapinnoitteena on muovimatto, jonka alta mitattiin suhteellinen kosteus viiltomittauksin. Kosteus muovimaton alla vaikutti tarkastushetkellä kuitenkin olevan normaalilla tasolla kaikissa mittauspisteissä. Maanpinnan alapuolella olevalle hirsiseinärakenteelle on tehty vahviketiilimuuraus kellaritilan sisäpuolelle. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

59 TUTKIMUSRAPORTTI 6 Muurauksen yläpuolelta seinärakenne tarkastettiin rakenneavauksen RA 3 kautta. Seinärakenteen sisäverhouksena on filmivaneri, jonka takana on kokoliittilevy ja hirsiseinä. Hirsiseinä jatkuu vahviketiilimuurauksen alapuolelle ja tältä osin hirsiseinän sisäpinta on pietty. Vahviketiilimuurauksen kohdalla hirren sisäpinnan havaittiin olevan laho. Pikieristeen havaittiin haisevan kreosootille. Pikieristeestä otetun näytteen PAH 1 perusteella materiaali sisältää haitallisia määriä PAH-yhdisteitä. Kellaritilan seinärakennetta avattiin maanpinnan alapuolelta myös osalta, jossa sisäverhouksena on panelointi. Rakenneavauskohdalla RA 4 paneloinnin takana havaittiin mineraalivillaa ennen betonisokkelia. Betonisen sokkelirakenteen alta havaittiin käyvän voimakasta ilmavirtaa rakennuksen sisään. Hiekkatäytöt olivat silminnähden painuneet sokkelin alta. Yleiskuva näyttämötilan alla olevasta kellaritilasta. Kellarin katossa olevassa kokoliittilevyssä havaittiin kosteudesta johtuvaa laikkuuntumista (kohta on näyttämötilan alla, ei vesipisteitä lähistöllä). Katon kokoliittilevyn yläpuolella on koolaus ja turve välipohjan eristeenä. Näyttämötilan alla olevaan kellaritilaan johtavien portaiden reunapanelointiin tehty tarkastusaukko RA 2. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

60 TUTKIMUSRAPORTTI 7 RA 2. Taaemman paneloinnin takaa käy voimakasta ilmavirtausta rakennuksen sisään päin. Alapohjan rakenneavaus RA 3. Vanhan portaikon alla olevat rakennekerrokset rajoittuvat täyttömaahan. Rakenneavaus RA 3. Eristeenä havaittiin olevan mineraalivillaa ja tuvetta/savea. Maapohjalla oli rakennusaikaista roskaa, esim puuta, joka oli lahonnut. Seinän rakenneavaus RA 4 tiilimuurin yläpuolelta. Tiilimuurin takana oleva hirsi on lahonnut sisäpinnastaan. Pietyn hirren pinnasta otettiin PAHnäyte. Rakenneavaus RA 5 kellarin ulkoseinään käytävän varrelta. RA 5. Rakenneavauskohdalla havaittiin voimakasta ilmavirtausta betonisen sokkelin alta täyttöhiekasta Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Henkilökunnan taukotilan alla olevan kellarin PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien poistaminen vaatisi mittavia korjaustoimenpiteitä, mutta tähän toimenpiteeseen ryhtymisessä ei nähty Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

61 TUTKIMUSRAPORTTI 8 tutkimuksen yhteydessä varsinaista tarvetta ja pikieristeen yhdisteet vapautuvat suuremmissa määrin sisäilmaan vasta purkaessa rakenteita. Tilat ovat lisäksi ainoastaan varastokäytössä, joten käyttäjille tilojen terveydellinen vaikutus on suhteellisen pieni. Lisäksi pikieriste on paksun ja tiiviin betonikerroksen alla, vaikkakin pikeä oli tarkastushetkellä rakenteista valunut lattiapinnalle. Pinnat on mahdollista tarvittaessa kapseloida esim. 2-komponenttisella maalilla, jotta haitta-aineet eivät kulkeutuisi rakennuksen sisäilmaan. Näyttämötilan alla olevien kellaritilojen puurakenteisessa alapohjarakenteessa, ja osittain maanvastaisten seinien alaosissa havaittiin selkeitä ilmavuotokohtia, joiden kautta rakennuksen sisäilmaan pääsee kantautumaan myös mikrobistoa. Lisäksi maata vasten olevien puurakenteiden havaittiin olevan lahonneita koolattujen puulattioiden osalta. Rakenteiden ilmavuotojen ja vaurioiden lisäksi rakenteiden havaittiin olevan hyvin viileitä ja heikosti eristettyjä. Rakenteet tulisi korjata avaamalla ne kokonaisuudessaan ja rakentamalla kokonaan uudet seinä- ja lattiarakenteet (vaatii myös maankaivuutöitä maanvastaisten seinien viereltä sekä mahdollisesti kantavien rakenteiden uusimista ja väliaikaista tuentaa). Ilmavuotoja ja sitä kautta maaperän epäpuhtauksien kantautumista sisäilmaan voidaan vähentää suunnittelemalla esimerkiksi ulkopuoleltaan XPS-eristetty harkkomuurattu kellaritila. 2. Alapohjan tuuletustila sekä perustukset 2.1. Rakenne Rakennuksen alapohja on puurakenteinen ja tuuletustilassa alapohjarakenteen aluslaudoitus on näkyvissä. Perustukset ovat luonnonkiveä ja jälkeenpäin tehdyiltä osin betonia (laajennusosa). Yhdeltä kulmaltaan luonnonkiviperustus on hieman painunut ja kivet ovat liikkuneet vähäisissä määrin paikoiltaan. Alapohjaa on tuettu tuuletustilan keskialueilta osin kivistä ladotuin tukipilarein ja osin puupilarein. Kivistä ladottuja tukipilareita on ilmeisesti jouduttu ajan saatossa tunkkaamaan ja kiilaamaan tiilien/liuskekivien avulla. Tuuletustilan korkeus on pääosin noin cm ja paikoin tuuletustilan pohjalla oleva maanpinta on jopa kasattu kiinni aluslaudoitukseen. Maapohjalla on runsaasti rakennusaikaista jätettä, alapohjan tuuletusaukoista heitettyjä jätteitä ja rakennuksen päädyssä olevan käyntiluukun läheisyydessä olevaa tuuletustilaa pidetään kylmänä varastotilana Havainnot ja tutkimukset Tuuletustilassa havaittiin selkeä mikrobiperäinen haju, joka on peräisin tuuletustilan maapohjasta ja tuuletustilassa maatuvista jätteistä. Sade- ja sulamisvedet pääsevät valumaan osin laajennusosan alla olevaan tuuletustilaan. Tuuletustilassa kulkee myös osin kannakoituja teknisten järjestelmien putkia. Osittain tilassa kulkevien viemäriputkien kaadot ovat huonot kannakointien puutteellisuuden vuoksi. Lisäksi kannakointien vähyys voi altistaa putkien katkeamiseen/irtoamiseen liitoskohdistaan. Alapohjaa kannattelevien puupilareiden alaosat ovat pääosin lahonneet (voi aiheuttaa lattioiden painumista). Aistinvaraisesti tuuletustilan tuulettuvuus on hyvä. Aluslaudoitus on ladottu limittäin lomalaudoituksen tapaan. Alapohjarakenteen ja ulkoseinän välissä sekä alapohjan läpivientikohdissa on havaittavissa selkeitä epätiiveyskohtia. Alapohjan eristekerroksen alapinnassa ei havaittu tuulensuojaa. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

62 TUTKIMUSRAPORTTI 9 Yhdeltä kulmaltaan luonnonkiviperustus on painunut ja kivet ovat liikkuneet. Yleiskuva rakennuksen päädyssä olevasta varastotilasta tuuletustilassa. Osittain tuuletustilan maanpinta on kiinni/lähes kiinni aluslaudoituksessa. Laajennusosan alla alkuperäinen perusmuuri (ulkoseinälinja) on näkyvissä. Sade-ja sulamisvedet pääsevät valumaan laajennusosan alle. Laajennusosan perusmuuri on betonirakenteinen. Maapohjaa vasten olevia puisia kellarin seinärakenteita. Rakenteissa havaittiin kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

63 TUTKIMUSRAPORTTI 10 Tuuletustilassa kulkevan viemärin kaadot ovat huonot ja viemäriputken kannakointeja on hyvin vähän. Alapohjarakenteen puiset tukipilarit ovat pääsääntöisesti ainakin osittain lahonneet alaosistaan. Alapohjarakenteen kivistä ladottuja tukipilareita on osin kiilattu tiilien avulla. Alapohjassa on paikoin runsaasti rakennusjätettä useilta eri aikakausilta. Alapohjarakenteen ja ulkoseinän välissä on epätiiveyskohta (ei ilmansulkua). Alapohjarakenteen aluslaudoituksen rajapinnoissa on epätiiveyskohtia. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

64 TUTKIMUSRAPORTTI 11 Alapohjarakenteen epätiiveyskohtia havaittiin myös läpivientien kohdalla (kuva nykyisen kiinteän sohvan alta). Toinen esimerkkikuva alapohjarakenteen epätiiveyskohdasta läpiviennin kohdalla Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Rakennuksen tuulettuvan alapohjan maapohja tulisi puhdistaa rakennusjätteestä ja tuulettumattomilta osin alapohjan tuuletustila tulisi avata niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti koko tuulettuvan alapohjan alalla. Alapohjan kautta havaitut epätiiveyskohdat tulee saattaa ilmatiiviiksi raportin kohdan 4. Alapohja mukaisesti. Puiset alaosistaan lahonneet tukipilarit on syytä uusia esim. pilariharkoin tai metallisin tukipylväin. 3. Ulkoseinät ja väliseinät 3.1. Rakenne Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin hirsirunkoisia ja rakennuksen ulkoverhouksena on nähtävästi alkuperäinen panelointi, jota on uusittu jälkeenpäin ainoastaan alaosiltaan. Myös nykyisten pukuhuoneiden kohdalla oleva laajennusosa on rakennettu hirsirunkoisena. Ulkoseinien sisäpintoja on levytetty ja osin myös lisäeristetty suoraan vanhempien seinämateriaalien päälle. Ulkoseinien havaittiin olevan hyvin harvoja ja niiden ilmatiiveys on puutteellinen etenkin alapohjarakenteen ja ulkoseinien välistä sekä hirsien välistä. Ulkopuolella olevan julkisivuverhouspaneelin alla on suoraan hirsiseinä. Hirsiseinän ulkopinnassa ei havaittu ilmansulkua. Väliseinät ovat osittain alkuperäisiä hirsirunkoisia ja osittain jälkeenpäin tehtyjä puurunkoisia väliseiniä Havainnot ja tutkimukset Kaavoitus/suunnitteluhuoneen ulkoseinän rakenneavauksen RA 6 rakenteena on: Paksuus: Rakennekerros: 13 mm maalattu kipsilevy 20 mm koolaus (toteutettu laudoin) 25 mm puukuitulevy Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

65 TUTKIMUSRAPORTTI 12 pinkopahvi (ent. seinäpinnoite) hirsirunko Muut huomiot: Rakenneavauskohdalla havaittiin selkeää ilmavirtaa ulkoseinän ja alapohjarakenteen välistä, sekä jopa hirsien tilkkeiden välistä. Yleiskuva ulkoseinän rakenneavauskohdasta RA 6. Lämpiö/odotustilan portaiden alle tehdyn ulkoseinän rakenneavauksen RA 9 kohdalla rakenteena on: Paksuus: Rakennekerros: kovalevy 50 mm mineraalivilla 20 mm puukuitulevy pinkopahvi (ent. seinäpinnoite) hirsirunko Rakenneavauskohdalla mineraalivillaeriste ei ole täysin peitetty (voi irrota kuituja). Lämpökamerakuvauksen perusteella tällä kohdalla havaittiin runsaasti ilmavuotoja. Kuva rakenneavauskohdalta RA 9. Lämpökamerakuva rakenneavauskohdan RA 9 läheisyydestä. Teatterin katsomotilan alle tehdyn ulkoseinän rakenneavauksen RA 11 kohdalla rakenne on: Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

66 TUTKIMUSRAPORTTI 13 Paksuus: Rakennekerros: 25 mm maalattu paneeli hirsirunko Rakenneavauskohdalla ei havaittu mitään erityisesti normaalista poikkeavaa. Kuva rakenneavauskohdalta RA 11. Näyttämötilan korokkeen alla olevan entisen ulkoseinän (nykyinen väliseinä) rakenneavauskohdalla RA 12 rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 25 mm maalattu paneeli pahvi hirsirunko (toisella puolen hirttä on levyrakenne, jota ei tarkastettu) Rakenneavauksessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Kuva rakenneavauskohdalta RA 12. Näyttämötilan vierellä olevan ulkoseinän (nykyinen väliseinä) oviaukon pielen rakenneavauskohdalla RA 13 rakenne on: Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

67 TUTKIMUSRAPORTTI 14 Paksuus: Rakennekerros: maalattu kovalevy 100 mm koolaustila pahvi hirsirunko 30 mm koolaustila maalattu kipsilevy Rakenneavauksessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Kuva rakenneavauskohdalta RA 13. Pukuhuoneiden kohdalle käytöstä poistetun ulkoseinän oviaukon kohdalle tehdyn rakenneavauksen RA 14 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: maali 26mm 2 x kipsilevy oviaukko peitetty XPS-eristeellä ja puukehikolla Oven alta käy epätavallisen runsaasti ilmavirtaa, sillä oven karmien ja kynnyksen kohdalla tiivistys uretaanilla on jäänyt puutteelliseksi. Tällä kohtaa lämpökameralla kuvattuna lattian rajassa on hyvin viileää. Pukuhuoneiden kohdalla laajennusosan ulkoseinän rakenneavauksen RA 14 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 13 mm maalattu kipsilevy muovi 50 mm mineraalivilla + koolaus hirsirunko Lattian ja seinän raja on hatara. Rakenneavauskohdalta käy selkeää ilmavirtaa alapohjasta, sekä seinähirsien välistä. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

68 TUTKIMUSRAPORTTI 15 Ulkoseinän rakenneavaus RA 14 (kaksi eri rakennetta). RA 14. Käytöstä poistetun oven kynnyksen alta käy ilmavirtaa. Kuva ulkopuolelta käytöstä poistetun oven kohdalta. Oviaukko on peitetty XPS-eristeellä. Ovikynnyksen kohdalla oleva rako on tiivistetty huolimattomasti. Lämpökamerakuvia rakenneavauksen molemmin puolin pukuhuoneesta. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

69 TUTKIMUSRAPORTTI 16 Naisten pukuhuoneen ulkoseinän tukipiirun (ts. följarin) viereisen rakenneavauksen RA 16 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 13 mm maalattu kipsilevy muovipinnoitettu paperi 50 mm koolaus + mineraalivilla 12 mm huokoinen puukuitulevy 25 mm koolaus + ilmarako vihreäpintainen pahvi hirsirunko Hirren ja pahvin sisäpinnalla olevasta ilmaraosta havaittiin käyvän vetoa. Yleiskuva naisten pukuhuoneesta. Rakenneavaus RA 16. Naisten pukuhuoneen ulkoseinän rakenneavauksen RA 17 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 13 mm maalattu kipsilevy muovipinnoitettu paperi 50 mm koolaus + mineraalivilla 3-5 mm mineriittipohjainen levy/pahvi 12 mm huokoinen puukuitulevy 25 mm koolaus + ilmarako 20 mm maalattu paneeli musta pahvi/paperi 25 mm umpilaudoitus 50 mm purueriste hirsi Hirren ja pahvin sisäpinnalla olevasta ilmaraosta havaittiin käyvän vetoa. Mineriittipohjaisesta levystä/pahvista otettiin asbestinäyte. Näytteen perusteella materiaali sisältää asbestia (krysotiili, antofylliitti). Mustassa pahvissa/paperissa havaittiin kreosootin hajua, mutta tästä materiaalista haitta-aineita ei tutkittu. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

70 TUTKIMUSRAPORTTI 17 Yleiskuva rakenneavauksesta RA 17 ja rakenteen rakennekerroksista. RA 17. Kuva tutkimusaukosta. Ullakolla olevan henkilökunnan taukotilan (aula) ulkoseinän rakenneavauksen RA 18 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 13 mm maalattu kipsilevy muovi 150 mm ristiinkoolaus + mineraalivilla hirsirunko Kohdalla hirren välissä ei havaittu olevan ollenkaan tilkerivettä. Yläkerrassa ei havaittu kuitenkaan käyvän vetoa rakenteiden välistä. Ulkoilman ja sisäilman paine-eron havaittiin olevan ikkunan kautta arvioituna ullakkotiloissa lähes olematonta. Ulkoseinälle tehty rakenneavauskohta RA 18. RA 18. Hirren sisäpinnassa ei havaittu tilkettä hirren välissä. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

71 TUTKIMUSRAPORTTI Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Ulkoseinärakenteen havaittiin olevan useissa kohtaa hyvin hatara (hirsien välit sekä ulkoseinän ja alapohjan liittymäkohdat) ja ulkoseinärakenteen eristekerrosten sisässä havaittiin etenkin ensimmäisen kerroksen osalla käyvän vetoa, joten rakenteet eivät ole ilmatiiviitä. Paikoin tämä aiheuttaa voimakkaita konvektiovirtauksia etenkin rakennuksen nurkkakohtiin. Ulkoseinän hataruus heikentää myös ulkoseinän lämmöneristävyyttä merkittävästi ja lisää rakennuksen lämmitystarvetta. Vetoa lisää myös ilmanvaihdon alipaineisuus ja rakennuksessa luonnollisesti tapahtuva savupiippuvaikutus. Vedon tunteeseen voidaan vaikuttaa lähtökohtaisesti ilmanvaihdon säätämisellä vähemmän alipaineiseksi, mutta laajemmat korjaustoimenpiteet ovat suotavia. Ulkoseinärakenteen energiatehokkuuden parantaminen ja vetoisuuden poistaminen vaatisi ulkoseinärungon sisäpuolisten rakenteiden purkamista, eristeiden vaihtamista ja ulkoseinärakenteen ilmatiiveyden parantamista ilmansulkupaperin avulla, joten korjaustoimenpiteet tulisivat olemaan hyvin mittavia. Ilmatiiveydestä tulee tällöin huolehtia myös alapohjan osalta. 4. Alapohja 4.1. Rakenne Ensimmäisen kerroksen ja henkilökunnan taukotilan/keittiön kellarin kohdalla on betonilaatan päälle koolattu puulattia jossa on osin alkuperäinen eristekerros. Tuulettuvan alapohjan kohdalla alapohjarakenne on puurakenteinen ja alkuperäiseltä osin turpeella eristetty. Eristekerroksen ulkopinnassa ei ole aluslaudoituksen lisäksi ilmansulkua, ja alapohjan tuuletustilasta alapohjarakenteen havaittiin olevan hatara etenkin rakenteen reunoilta. Jälkeenpäin alapohjaa on lisäeristetty osin mineraalivillalla lattiarakenteiden avaamisen yhteydessä. Laajennusosan alapohjarakenteen eristeenä on kutterinlastu Havainnot ja tutkimukset Kaavoitus/suunnittelutilassa ulkoseinän vierelle tehdyssä rakenneavauksessa RA 6 alapohjan rakenteena on: Paksuus: Rakennekerros: muovimatto 20 mm vaneri 50 mm maalattu lankkulattia 100 mm savi + lattiarunko turve (tarkastus päättyi turpeeseen) Turvekerroksen alla on umpilaudoitus. Tuuletustilan puolelta tarkasteltuna umpilaudoituksen alapinnassa on ei ole ilmansulkupaperia. Rakenneavauskohdalta käy vetoa ulkoseinärungon ja alapohjarakenteen välistä. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

72 TUTKIMUSRAPORTTI 19 Yleiskuva rakenneavauskohdasta RA 6. Henkilökunnan taukotilan/keittiön kohdalla ulkoseinän vierelle tehdyssä rakenneavauksessa RA 7 1. kerroksen ja kellarin välipohjan rakenteena on: muovimatto 15 mm vaneri 50 mm mineraalivilla + koolaus 150 mm villa + hirsipalkki 200 mm sahan-/kutterinpuru 150 mm turve 100 mm savi 50 mm turve betoni Mineraalivillassa havaittiin merkkejä ilmavuodoista. Kutterinpurukerroksesta havaittiin käyvän ilmavirtaa. Purukerros on lisäksi painunut. Yleiskuva rakenneavauskohdasta RA 7. RA 7. Rakennekerrokset rakenneavauskohdalta. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

73 TUTKIMUSRAPORTTI 20 Aulan kiinteän sohvan alle tehdyissä rakenneavauksissa RA 8 alapohjan rakenteena on: sohvan rakenteet + mahdollinen eriste ennen lattialastulevyä 20 mm lattialastulevy muovipinnoitettu pahvi 200 mm mineraalivillaeriste (asennettu löyhästi) ja pohjalla hieman turvetta paksu pahvi (asennettu portaiden suuntaisesti vinoon) vanha maalattu puuportaikko, tarkastus päättyi portaikkoon) Vanha maalattu puuportaikko on ollut käytössä ennen kiinteän sohvan rakentamista. Ulkoseinällä portaiden kohdalla on ollut ulko-ovi, tällä hetkellä kohdalla on lasivitriini. Mineraalivillaeristeet on asennettu hyvin löyhästi ja niissä on merkkejä ilmavuodoista. Istuinten kohdalta havaittiin selkeää ilmavirtausta. Lämpökameralla kuvattuna tällä kohtaa havaittiin selkeästi viileämpi kohta. Eristeenä käytetyssä turpeessa havaittiin osin mikrobivaurioitumista. Vanhojen portaiden kohdalla ontossa tilassa havaittiin rakennusjätettä (lähinnä turvetta). RA 8. Sohvan istuinosan alla ennen varsinaista lattialevyä on eristeitä (löyhästi asennettua villaa ja turvetta). RA 8. Turpeessa havaittiin paikoin mikrobikasvustoa. RA 8. Lattialastulevyn ja eristekerrosten alla vanhat portaat ovat näkyvissä. RA 8. Valokuva istuinosan alta läheltä ulkoseinää. Vanhat portaat ja runsaasti rakennusjätettä näkyvissä. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

74 TUTKIMUSRAPORTTI 21 Kulmasohvan pehmusteet irroitettiin ja kohta tarkastettiin lämpökameralla. Sohvan istuinten alla havaittiin selkeästi viileämpi kohta. Teatterin katsomotilan alle tehdyn alapohjan rakenneavauksen RA 10 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 50 mm lakattu lattiaparketti (sormiparketti) 100 mm savi/turve + lattiarunko upotettuna savikerrokseen turve (tarkastus päättyi turpeeseen) Rakenneavauskohdalla ei havaittu mitään varsinaisesti normaalista poikkeavaa. Rakennekerrokset vaikuttivat aistinvaraisesti havaituilta osin hyvin kuivilta ja terveiltä. Kuva rakenneavauskohdasta RA 10. RA 10. Kuva hirsiväliseinään aikoinaan tehdyn aukon kohdalta. Hirsi on upotettuna savikerrokseen. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

75 TUTKIMUSRAPORTTI 22 Pukuhuoneiden kohdalla laajennusosan alapohjan rakenneavauksen RA 14 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: muovimatto 15 mm lastulevy 50mm maalattu lankkulattia 350 mm kutterinlastu turvekerros/turverive aluslaudoitus Maalattu lankkulattia on ilmeisesti laajennusosan yhteydessä tehty alkuperäinen lattiapinta. Aluslaudoitus on rakenneavauskohdalla lahonnut yläpinnastaan. Rakenneavauskohdalla havaittiin suhteellisen voimakasta vetoa alapohjan ja ulkoseinän välistä, sillä rakenteiden väli on epätiivis. Lisäksi lämpökamerakuvauksella lattian ja seinän rajan havaittiin olevan viileä. Yleiskuva rakenneavauskohdasta RA 14. RA 14. Alapohjarakenteen aluslaudoituksen havaittiin rakenneavauskohdalla olevan lahonnut. Entisen hevostallin kohdalla olevan varastotilan lattiapinta on rakennusta ympäröivän maan tasossa. Varastotilan alapohjan rakenneavauksen RA 5 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 30 mm maalattu ponttilattialaudoitus 100 mm lattiarunko + kutterinpurueriste 5 mm pikieriste 50 mm betonilaatta hiekka/sora/kallio Lattiarakenteen betonilaatan päällä olevat puurakenteet (vaaka lattiarunko + purueriste) ovat silminnähden lahonneet pahoin alaosistaan. Vähäisiltä osin puurakenteita on uusittu. Lisäksi purueriste on painunut noin 50 mm. Lisäksi suoraan betonilaatan päältä lähtevät välipohjaa kannattelevat puupilarit ovat lahonneet täysin alaosistaan. Pilareita on osittain vahvistettu lattialaudoituksen päältä perustetuin puurakentein. Betonilaatan päällä olevasta pikikerroksesta otettiin PAH- ja asbestinäyte. Pikikerroksen havaittiin olevan erittäin murenevaa. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

76 TUTKIMUSRAPORTTI 23 Yleiskuva rakenneavauskohdalta RA 5. RA 5. Välipohjaa kannatteleva pilari on lahonnut täysin alaosastaan. RA 5. Betonilaatan pinnalla olevat puiset lattiakannattajat ovat alaosistaan hyvin lahoja. RA 5. Betonilaatan läpi piikattu reikä. Betonilaatan pinnalla on piki ja alla hiekkaa, soraa ja mahdollisesti osin myös kalliopintaa. Näyttämön lämpiön keittiön vierellä olevan tuulikaapin kohdalla on ennen ollut veranta (kylmä eteistila), joten tila on rakennettu lämpimäksi tilaksi jälkeenpäin. Alapohjan rakenneavauksen RA 15 kohdalla rakenne on: Paksuus: Rakennekerros: 50 mm maalattu lankkulautalattia mm lattiarunko + mineraalivillaeriste muovipinnoitettu pahvi kovalevy alapohjan tuuletustila Mineraalivillaeristekerros on asennettu löyhästi ja villassa on näkyvissä runsaasti ilmavuotoihin viittaavia jälkiä. Muovipinnoitetussa pahvissa havaittiin vähäisiä vaurioita. Kovalevyn havaittiin olevan epätiivis ulkoseinään. Lämpökameralla kuvattuna rakenteen pinnan havaittiin olevan hyvin kylmä. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

77 TUTKIMUSRAPORTTI 24 Lämpökamerakuva tuulikaapin lattiasta paljastaa, että lattiapinta on hyvin viileä. Yleiskuva rakenneavauskohdasta RA 15. RA 15. Rakenteen tuulensuojana olevaa kovalevyä ei ole tiiviistetty rakenteeseen Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Alapohjarakenteen havaittiin olevan etenkin ulkoseinien viereltä ja alapohjan läpivientikohtien läheisyydestä hyvin hatara. Alapohjarakenteen eristekerrosten sisässä havaittiin käyvän vetoa, joten rakenteet eivät ole täysin ilmatiiviitä. Lisäksi ilma tunkeutuu rakenteisiin ja sitä kautta rakennuksen sisäilmaan pääosin alapohjan tuuletustilasta, joten vuotoilma on mikrobipitoista. Alapohjan hataruus heikentää myös rakenteen lämmöneristävyyttä merkittävästi ja lisää rakennuksen lämmitystarvetta. Vetoa lisää myös ilmanvaihdon alipaineisuus ja rakennuksessa luonnollisesti tapahtuva savupiippuvaikutus. Vedon tunteeseen voidaan vaikuttaa lähtökohtaisesti ilmanvaihdon säätämisellä vähemmän alipaineiseksi, mutta laajemmat korjaustoimenpiteet ovat suotavia. Alapohjarakenteen energiatehokkuuden parantaminen ja vetoisuuden poistaminen vaatisi alapohjarakenteen sisäpuolisten kerrosten purkamista vähintään ulkoseinien ja läpivientien viereltä, alapohjarakenteen ilmatiiveyden parantamista ilmansulkupaperin avulla ja eristeiden vaihtamista avatuilta osin, joten korjaustoimenpiteet tulisivat olemaan hyvin mittavia. Ilmatiiveydestä tulee tällöin huolehtia myös ulkoseinän osalta. Suositeltavaa on kuitenkin uusia alapohjarakenne kokonaisuudessaan. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

78 TUTKIMUSRAPORTTI Yläpohja, välipohja ja ullakkotilat 5.1. Rakenne Varsinaiset ullakkotilat ovat vain osalla rakennuksen alaa, varsinainen jatkuvassa käytössä oleva tila on lavastetilan ja naisten pukuhuoneen päällä oleva sosiaalitila, joka käsittää myös saunaosaston. Yläpohjan tuuletustilaa pidetään osittain varastokäytössä. Tältä osin ullakon lattia on painunut silminnähden. Painuminen voi johtua 1. kerroksessa entisen hevostallin alueella olevien puupilareiden alaosien lahoamisesta. Tarkastuksen aikana henkilökunnan mukaan ilmanvaihtokanavista oli tullut lattiapinnoille vettä muutamia desilitroja, mutta tutkimuksen yhteydessä tälle ei löydetty syytä. Ensimmäisen kerroksen ja ullakon välinen välipohja ja yläpohja ovat puurakenteisia. Myös ullakkotiloihin rakennettujen tilojen yläpohjarakenteet ovat puurakenteisia. Yläpohjaa on eristetty savella, turpeella, sahanpurulla, puhallettavalla puukuitueristeellä ja mineraalivillalla Havainnot ja tutkimukset Yläpohjarakennetta avattiin yläpohjan tuuletustilasta pistokokein muutamista eri kohtaa. Yläpohjan tuuletustilan pohjalle tehtiin aukkoja kaivamalla eristekerroksia auki. Yläpohjan eristekerrosta on lisäeristetty suurilta osin vahvuudeltaan n. 200 mm puhallettavalla selluvillalla. Selluvillan alla on alkuperäisiä eristekerroksia, paikoin purua, paikoin savea/turvetta. Osin selluvillaeristekerroksen alla havaittiin muovi, joka olisi syytä poistaa. Jälkeenpäin rakennetun puvustamon varaston yläpohjarakenne on 270 mm vahvuudeltaan mineraalivillaeristetty ja rakenteen sisäpinnassa on höyrynsulkumuovi. Tuuletustilassa on runsaasti varastoitua tavaraa, joka lisää yläpohjan palokuormaa. Tavarat tulisi poistaa tiloista. 1. kerroksen ja lavastetilan ja ullakkokerroksen sosiaalitilojen/saunaosaston välisen välipohjan alapinnassa on näkyvissä kosteuden aiheuttamia jälkiä. Jäljet ovat saunaosaston kohdalla. Tällä kohtaa on jälkeenpäin asennettuja peltisiä luukkuja jotka avattiin. Peltiluukun alla havaittiin ilmeisesti entinen ja nyttemmin käytöstä poistettu kulkuluukku yläpohjan tuuletustilaan. Toisen luukun kohdalla kattolevyn alla havaittiin löyhä mineraalivillaeristekerros ja vanha panelointi. 1. kerroksen lämpiön keittiötilan ja yläpohjan tuuletustilan välisen yläpohjarakenteen alapinnassa on peltinen tarkastusluukku, joka avattiin. Sisäverhouslevyn alla on alaslaskutila jossa on näkyvissä vanha paneelikatto. Panelointi on paikoin pahoin lahonnut ja silmämääräisesti vaurioitunut ainakin muutaman neliön alalta. Ilmeisesti tältä kohtaa on joskus tullut sadevesiä läpi. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

79 TUTKIMUSRAPORTTI 26 Yleiskuvaa yläpohjan tuuletustilasta. Lisäeristekerroksen alla/välissä havaittiin osin muovi. Yleiskuva puvustamon varaston yläpohjasta. Hormit ovat poistettu käytöstä ja katkaistu vesikaton alla. Osittain hormit ovat muurattu umpeen. Yläpohjassa havaittiin vanhoja vuotojälkiä (ilmeisesti syntyneet ennen uuden vesikaton asennusta). Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

80 TUTKIMUSRAPORTTI 27 Yläpohjan tuuletustilassa on runsaasti tavaraa säilöttynä. Ullakkokerroksen sosiaalitilojen kahdesta poistoilmanvaihtokanavasta oli tullut hankilökunnan mukaan vettä. Yleiskuva himmenninhuoneesta. Kulku tilaan on yläpohjan tuuletustilasta. 1. kerroksen lavastetilan ja ullakolla olevan sosiaalitilan välipohja, jossa entinen käyntiluukku yläpohjaan. Pienemmän luukun alla oli havaittavissa vanha paneelikattorakenne. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

81 TUTKIMUSRAPORTTI kerroksen lämpiön keittiötilan ja yläpohjan tuuletustilan yläpohjarakenne, josta on joskus tullut ilmeisesti sadevesiä Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Yläpohjan lisäeristekerroksen alla oleva muovikalvo olisi syytä poistaa niiltä osin kuin se on olemassa. Yläpohjan tuuletustilassa olevat varastointitilat lisäävät yläpohjan palokuormaa. Tavarat tulisi siirtää yläpohjan puolelta pois rakennuksen sisätiloihin. Yläpohjan ja välipohjan vanhat korjaamattomat vauriot (ensisijaisesti lämpiön keittiötilan katossa oleva vaurio) tulisi korjata. Purkutyön yhteydessä tulee tarkastaa vauriot ja ylettää korjaukset riittävän laajalle. 6. Märkätilat Rakennuksen märkätilat sijaitsevat rakennuksen toisessa kellarissa, 1. kerroksessa ja ullakolle rakennettujen sosiaalitilojen yhteydessä. Tilojen vesiputket on uusittu kuparisiksi (pinta-asennus) ja viemärit muovisiksi. Rakennuksen märkätilat (pesu- ja WC-tilat) tarkastettiin vesipisteiden läheisyydestä pintakosteuden osoittimella mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Kellaritilojen märkätilojen seinät ovat levyrakenteisia ja lattiarakenteena on maanvarainen alapuoleltaan eristämätön betonilaatta. Märkätilan seinät ovat laatoitetut ja lattiassa on muovimatto. Tilat ovat remontoitu arviolta luvulla uusittuja. Suihkunurkkaukseen tehdyn erillisen vesikaukalon kaadot viettävät väliseinän viereltä seinään päin ja vesi jää seisomaan seinää vasten. 1. kerroksen märkätilat ovat levyrakenteisia ja niiden lattiapinnoitteena on muovimatto. Jälkeenpäin rakennettujen/remontoitujen (arviolta luvulla) seinäpinnoitteena on maali, vanhempien tilojen seinäpinnoitteena on muovitapetti. Tilojen vesiputket ovat uusittu kupariseksi ja ne on asennettu pintaan. Tiloissa on muoviviemärit. Aulan miesten WC:n lattiakaivosta havaittiin käyvän vetoa. Henkilökunnan WC:n lattiakaivo on henkilökunnan mukaan jäätynyt talvisin ennen patterin asentamista tilaan. Tiloissa ei havaittu vuotoja tai pintakosteuspoikkeamaa. 2. kerroksen märkätilat (saunaosasto) ovat sosiaalitilojen yhteydessä. Tilojen lattiat ja seinät ovat levyrakenteisia ja pinnoitteena on muovimatto lattiassa ja muovitapetti seinässä. Tilojen pinnoitteet Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

82 TUTKIMUSRAPORTTI 29 ovat huonokuntoisia ja niiden tekninen käyttöikä on päättynyt. Tiloissa ei kuitenkaan havaittu vuotoja tai pintakosteuspoikkeamaa. Yleiskuva kellaritilan pesutiloista. Suihkun vaikutusalueella lattian kaadot viettävät osin seinään päin ja vesi jää seisomaan sinän viereen. Yleiskuvia 1. kerroksen WC-tiloista. Vanhat vesiputket on jätetty rakenteisiin. Aulan miesten WC:n lattiakaivon ja korokerenkaan välistä havaittiin käyvän vetoa. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

83 TUTKIMUSRAPORTTI 30 Yleiskuvia ullakkokerroksen saunaosastolta. Tilojen läpivientien kohdalla oli tiiveyspuutteita (riski roiskevesialueella sekä vesivahingon sattuessa). Roiskevesialueella olevissa saumoissa havaittiin epätiiveyttä. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

84 TUTKIMUSRAPORTTI 31 KELLARIKERROS: Rakenneavaus Materiaalinäyte (PAH) x Kosteusmittauspiste Näytteiden tulkinta värein: NÄYTE x = viitteitä haitallisista pitoisuuksista NÄYTE x = ei viitettä haitallisista pitoisuuksista Katossa vuotojälkiä RA 3 RA RA 2 PAH 1 RA 4 PAH 3 Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

85 TUTKIMUSRAPORTTI KERROS Rakenneavaus Materiaalinäyte (PAH) Puulattiaoiden alla runsaasti lahoa PAH 2 RA 5 ASB 2 Materiaalinäyte (ASB) Näytteiden tulkinta värein: NÄYTE x = viitteitä haitallisista pitoisuuksista NÄYTE x = ei viitettä haitallisista pitoisuuksista Välipohjassa havaittiin vanhoja vuotokohtia RA 16 RA 17 ASB 1 Keittiön katossa havaittiin vanha kattovuotokohta RA 15 RA 14 RA 13 RA 12 RA 7 RA 6 RA 8 RA 9 RA 10 RA 11 Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

86 TUTKIMUSRAPORTTI 33 ULLAKKO: Rakenneavaus RA 18 Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

87 TUTKIMUSRAPORTTI 34 MITTAUSTULOKSET: Mittauspvmlaite Nro Materiaali Syv. (cm) RH (%) T ( o C) Abs. (g/kg) Mittaus- Mittauspiste Mittaustulokset Huonetila HMP42 Kellarin käytävä 1 Muovimaton alta viiltomittaus ,0 8, HMP42 Kellarin käytävä 2 Muovimaton alta viiltomittaus ,0 6, HMP42 Kellarin käytävä 3 Muovimaton alta viiltomittaus ,5 6,9 Korkea kosteus Kohonnut kosteus Normaali kosteus RH= Suhteellinen kosteus. Luku ilmaisee vallitsevan kosteuden verrattuna kyllästymiskosteuteen. T= Lämpötila Abs.= Absoluuttinen kosteus, ilmaisee kosteuspitoisuuden g (vettä)/ kg (ilma) Huom! Mittalaitteen, mittausolosuhteen ja mittaustavan aiheuttama mittausepätarkkuus: Suhteellinen kosteus noin ±6 % Lämpötila noin ±0,5 C KÄYTETTY TUTKIMUSKALUSTO: x x x Mittalaite Vaisala HMI 41 näyttölaite/ HMP 42 mittapää. Vaisala HMI 41 näyttölaite/ HMP 46 mittapää. Vaisala HMI 41 näyttölaite/ HMP 44 mittapää. Pintakosteusosoitin Exotek MC-160SA Piikkimittari Protimeter mini syvämittauspuikoilla Lämpökamera Flir E60 bx Käyttötarkoitus Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±3 5 %. Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±3 5 %. Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±2 3 %. Rakenteiden pintaosista kosteuserojen vertailu. Puun kosteuden mittaus (paino-%) sekä rakenteen pinnan kosteuserojen vertailu. Rakenteiden lämpö- ja ilmavuotokohtien kartoitus. Rakenteissa sijaitsevien lämpöputkien ja lämmityskaapeleiden paikannus. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

88 TUTKIMUSRAPORTTI 35 ALLEKIRJOITUKSET: Kajaanissa Saneeraustekniikka Sartek Oy Joonas Koponen Jakelu 1 kpl Markus Hämäläinen 1 kpl Sartek Oy:n arkisto Liitteet Liite 1. Ositum Oy. Asbestinäytteen analyysivastaus (1 sivu). Liite 2. Ositum Oy. PAH-materiaalinäytteen analyysivastaus (6 sivua). Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

89 Liite 1. Sivu 1/1

90 Liite 2. Sivu 1/6

91 Liite 2. Sivu 2/6

92 Liite 2. Sivu 3/6

93 Liite 2. Sivu 4/6

94 Liite 2. Sivu 5/6

95 Liite 2. Sivu 6/6

96 TAVOITEHINTA Sivu 1/3 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri Kauppakatu Kajaani TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Vaihe: Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 77,0 / Hintataso: 78,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Korjausaste: 78,7% Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A KELLARI A Varastotila 37,0 1, A Osastoiva liikenne (porrashuone) 10,0 1, A Pukuhuone 15,0 1, A Wc-pesuhuone 11,0 1, A Varastohuone 11,0 1, A Monttu 6,4 1, A Huoltoliikenne 5,0 1, A Osastoiva liikenne (porrashuone) 8,0 1, A Varastotila (matalaa) yhteys vestaas 79,0 1, A Tekniikka 3,5 1, Yhteensä Kustannustieto 2016 Haahtela-kehitys Oy B 1. KERROS B Pukuhuone 17,0 1, B Pesuhuone 1,0 1, B Wc-huone 3,0 1, B Varastotila / lavasteet /keittiö 60,0 1, B Työhuone / verstas 11,0 1, B Näyttämö 154,0 1, B Valvomo 10,0 1, B Auditorio /teatterin katsomo 192,0 1, B Osastoiva liikenne (porrashuone) 3,2 1, B Kotikeittiö 7,0 1, B Lämpiö / Porrashuone 30,0 1, B Pukuhuone 16,0 1, B Siivous 5,6 1, B Lämpiö / odotus 92,0 1, B Vaatesäilytys 9,0 1, B Avoporras 8,7 1, B Henkilöstökahvio 40,0 1, B Taukokeittiö 7,6 1, B Wc-huone 5,6 1, B Wc-huone 9,5 1,

97 TAVOITEHINTA Sivu 2/3 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² B Wc-huone, inva 2,4 1, B Käytävä / aula 48,0 1, B Osastoiva liikenne (porrashuone) 10,0 1, B Toimistohuone / lipunmyynti 5,6 1, B Toimistohuone / Taukotila 24,0 1, B Varastohuone 3,6 1, B Wc-huone 1,7 1, B Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,7 1, B Jakava liikenne (käytävät) 18,0 1, B Toimistohuone 18,0 1, B Kaavoitus / suunnittelu 34,0 1, B Ompelimo 49,0 1, B Varastotila 79,0 1, B Tekniikka 3,4 1, Yhteensä C ULLAKKO C Ilmanvaihto /laajennetaan vinttiosalle 70,0 1, C Tekniikka / telehuone 7,0 1, C Valvomo / himmenninhuone 18,0 1, C Varastotila / Puvustamon varasto 83,0 1, C Varastohuone 12,0 1, C Varastohuone 11,0 1, C Pukuhuone 13,5 2, C Pesuhuone 3,5 2, C Wc-huone 1,4 2, C Löylyhuone 3,4 1, C Aula 38,0 1, Yhteensä Kustannustieto 2016 Haahtela-kehitys Oy Yhteensä Tiloille kohdistamattomat hanketekijät 41 Maa-aluetehtävät 42 Rahoitus ja markkinointi 51 Tilavarustus 52 Toiminnan ylläpito 6 Hankevaraukset Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä HANKINTAHINTA Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) HANKINTAHINTA YHTEENSÄ

98 TAVOITEHINTA Sivu 3/3 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² Kustannustieto 2016 Haahtela-kehitys Oy

99 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri Kauppakatu Kajaani Vaihe: Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 77,0 / Hintataso: 78,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: m2 Korjausaste: 78,7% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,1 Rakennuttaminen ja valvonta ,6 Liittymismaksut Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,7 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,6 1 Rakennuksen maatyöt ,1 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,5 4 Täydentävät rakenteet ,2 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,6 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,0 7 Konetekniset työt 532 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,9 Kate ,3 Yhteensä ,2 Kustannustieto 2016 Haahtela-kehitys Oy B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,4 71 Vesi- ja viemärityöt ,2 71 Muut putkityöt ,2 72 Ilmanvaihtotyöt ,9 72 Säätölaitteet ,6 72 Muut iv-työt ,3 Yhteensä ,7

100 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,0 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,0 Muu sähkö ,1 Yhteensä ,4 B5 Erillishankinnat ,6 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,7 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,3 Muut kustannukset ,3 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kustannustieto 2016 Haahtela-kehitys Oy

101 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Pentti Pirttilahti Pirttilahti Oy Hanke: Kajaanin kaupunginteatteri Kauppakatu Kajaani HANKETEKIJÄT Vaihe: Paikkakunta: Kajaani Haahtela-ind.: 77,0 / Hintataso: 78,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: m2 Korjausaste: 78,7% Aluetyöt Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 514 m²/kaivo % Ulkovarusteet % Liikennealue, kestopäällyste 400 m² Ulkopuoliset rakenteet % Liikennealue, sora m² Autokatokset ap % Liikennealue, vaativa 100 m² Lämmityspistorasiat kpl % Pensasistutukset 200 m² Ulkovalaistus % Nurmikot m² Piha-alue yhteensä 700 m² 100 % Maa- ja pohjarakenteet Esirakenteet Rakennuksen lisäkustannukset Rakennuksen perustaminen % Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys jm % % % % % Kustannustieto 2016 Haahtela-kehitys Oy Hissit Asuntohissit kpl % Kerrosluku 0 krs Henkilöhissit kpl % Kerrosluku krs Henkilöluku kpl Nopeus m/s m/s Tavarahissit kpl % Kerrosluku krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 2 krs Keskim. kerroskoko 872 m² Hankekoko brm² Tietotekniikka Dataverkko % Kulunvalvonta % Rikosilmoitus % Paloilmoitus % Videovalvonta % AV-järjestelmä % Tilalaitteet Muut erillislisät

102 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 % % % Ulkoseinät % Väliseinät Välipohjat % % Vaipan korjaus Ulkoseinän rakenne 1216 m² 5 /yks Räystäät 149 jm 20 /yks Ulkoseinän pinnoite 1216 m² 5 /yks Vesikatto ja yläp. rakenne 903 m² 15 /yks Ikkunat 112 m² 550 /yks Ulkotasot, parvekkeet 30 m² 200 /yks Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät + 5,2 % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät + 8,1 % Tontti Tonttitehtävät Liittyminen % Maa-alueen kehittäminen Kustannustieto 2016 Haahtela-kehitys Oy Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Varaukset Hankevaraukset Hankevaraukset 100 % Lisä ja muutostyöt

103 TUTKIMUSRAPORTTI Sissilinna Asemakatu 6, Kajaani Saneeraustekniikka Sartek Oy RI Juha Kähkönen

104 TUTKIMUSRAPORTTI 2 YLEISTIEDOT: Työkohde: Sissilinna, Asemakatu 6, Kajaani Asiakas: Kajaanin kaupunki. Tilakeskus Tilaaja: Markus Hämäläinen Puh: Tutkimusaika: Työn suorittaja: Juha Kähkönen Puh: Tutkimuksen tavoite: Joonas Koponen Puh: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennuksen kuntoa ja arvioida rakenteiden korjauskelpoisuutta. KOHTEEN YLEISKUVAUS: Sissilinnan rakennus on alun perin vuonna 1926 rakennettu suojeluskuntatalo. Rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on 1 ½ maanpäällistä kerrosta. Osalla rakennuksen alaa on kellarikerros ja osittain alapohja on puurakenteinen tuulettuva alapohja eli rossipohja. Kellarikerros on betonirakenteinen ja maanpäälliset kerrokset ovat hirsirunkoisia. Kellarikerroksen kohdalla välipohja on kantavan betonilaatan päälle koolattu puulattia. Välipohja ja tuuletustilan kohdalla alapohja ovat puurakenteisia. Rakennukseen on tehty useissa eri vaiheissa tilamuutoksia ja peruskorjauksia. LÄHTÖTIEDOT: Tutkimusta varten oli käytettävissä Piirustuksia vuosilta 1936, Muutos ja perusparannus Rakennusselitys ja työpiirustuksia. LV ja IV- muutostyö Urakkasopimuspiirustukset. RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET: Rakennuksen rakenteita ja niiden kuntoa tutkittiin rakenteisiin tehdyistä rakenneavauksista ja porarei istä. Rakenteiden kosteutta tutkittiin paikoitellen pinta- ja rakennekosteusmittauksin. Kellarikerroksesta tehtiin rakenneavauksia seinärakenteiden alaosiin, lattiaan ja portaiden alle. Ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen tehtiin rakenneavauksia lattioihin sekä ulkoseiniin. Ullakkotilasta avattiin purueristeitä yläpohjan ja ulkoseinähirren liittymästä. Kellarikerroksen seinien rakenneavauksista otettiin perusmuurin sisäpinnan pikieristeestä kahdesta kohti materiaalinäytteet joista tutkittiin PAH-yhdisteet ja asbesti. Näytteet otettiin Työterveyslaitoksen näytteenotto-ohjeen mukaisesti ja toimitettiin Työterveyslaitoksella analysoitavaksi. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

105 TUTKIMUSRAPORTTI 3 1. Alapohja ja kellarikerroksen betoniportaat 1.1. Rakenne Kellarikerroksessa teatteritilan puolella alapohjan rakenteena on betonilaatta ilman alapuoleisesta lämmöneristettä. Betonilaatan alla on täyttöhiekka ja lattiapinnoitteena on pääosin tuulettuva muovimatto. Rakenneavauksien perusteella vaikuttaisi että lattian betonilaatta on jossakin vaiheessa uusittu. Suunnitelmien mukaan alapohjaan on asennettu viemärit vuonna 2000 eli tällöin alapohjaa on ainakin osin jouduttu avaamaan. Partiolaisten puolella alapohja on osin kaksoislaattarakenteinen jossa betonilaattojen välissä lämmöneristeenä on eps-eriste ja osin myös alapuolelta eristetty betonilaatta, ja lattiapinnoitteena on muovimatto. Yhdessä huoneessa lattiapinnoitteena on vanha puulattia koolattuna betonilaatan päälle ja eristeenä on kutterinpuru Havainnot ja tutkimukset Pukuhuoneen lattian rakenneavauksessa (RA 2) todettiin lattiarakenteessa olevan ulkoseinän vierellä putkikanaali noin 300*300 mm 2. Tässä kanaalissa oli halkaisijaltaan noin 100 mm:n rautaputki jonka tarkoitus ei selvinnyt. Kanaalin päällä on eps-eriste 50 mm ja tämän päälle valettu lattian betonilaatta. Toimisto 26,5 m 2 ja Pukuhuone 16,0 m 2 ulkoseinien alaosiin tehdyissä rakenneavauksissa (RA1 ja RA 4) todettiin lattian betonilaatan ja perusmuurin välissä olevan rako. Vaikuttaisi, että lattian betonilaatta on valettu myöhemmin ja lattian betonia ei ole saatu tiivistettyä ja hierrettyä perusmuuriin asti, perusmuurin sisäpuoleisten rakennekerroksien alle. Teatteritilan puolelle lattioihin poratuista rei istä betonilaatan paksuus on noin mm ja betonilaatan alla on kostea täyttöhiekka. Verstas 10,5 m 2 lattiaan poratussa reiässä oli pintabetonilaatan alla pikieriste, työlaatta ja täyttöhiekka. Rakenneavaus 2. Alapohjassa on ulkoseinän vierellä putkikanaali. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

106 TUTKIMUSRAPORTTI 4 Partiolaisten puolella väliseinän vierelle puulattian rakenneavauksessa todettiin lankkulattian alla olevan koolaus+kutterinpurueriste noin 100 mm, betoni noin 70 mm ja kostea täyttöhiekka (RA 5). Betonilaatan pinnalta purueriste ja koolauspuiden alaosat ovat selvästi kosteus- ja mikrobivaurioituneet. Muovimatolla pinnoitetuissa lattioissa pintakosteus oli yleisesti normaali mutta ulko-oven edustalla lattian kosteus on hieman koholla. Alapohjan eristetilan kosteus oli rakennekosteusmittarilla kahdesta kohti mitattuna normaali. Rakenneavaus 5. Betonilaatan päälle koolatun lattiarakenteen puurakenteet ja purueristeet ovat mikrobivaurioituneet. Teatteritilan puolella on kaksi betoniporrasta joista toinen on poistettu käytöstä. Portaiden alustilaan poratuista rei istä todettiin portaiden alla olevan ontto tila jossa on puurakennetta. Eli nähtävästi portaiden muotit on jätetty paikoilleen. Puuosat olivat osin selvästi lahonneet Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Rakennuksen kellarikerroksessa teatteritilan puolella eristämätön maanvarainen betonilaatta kostuu maaperän kosteudesta johtuen. Lattiapinnoitteena olevan tuulettuvan maton ansiosta kosteus pääsee kuitenkin tuulettumaan eli rakenne on näiltä osin toimiva. Lattian betonilaatan ja lattiapinnan alapuolelta perustettujen seinien rajoissa on epätiiveyttä ja rakoja joiden kautta voi maaperästä nousta hajuja ja epäpuhtauksia sisäilmaan. Nämä reunaraot on syytä tiivistää muiden korjausten yhteydessä. Partiolaisten puolella betonilattioiden osilla lattiapinnan kosteus on pääosin normaali ja kaksoislaattarakenteinen alapohja on kosteusteknisesti toimiva. Yhdessä huoneessa betonilaatan päälle koolattu puulattia on kosteusvaurioitunut todennäköisesti maaperän kosteudesta johtuen. Puukoolatut lattiarakenteet puretaan pohjabetonilaattaan asti ja uusia lattia tehdään betonirakenteisena. Kellarikerroksessa on betoniportaiden alla muottipuutavaraa tms. joka on tuulettumattomassa tilassa osin lahonnut. Portaiden alle tehdään käyntiaukko ja portaiden alustilat puhdistetaan. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

107 TUTKIMUSRAPORTTI 5 2. Kellarikerroksen ulkoseinät ja väliseinät 2.1. Rakenne Kellarikerroksen ulkoseinärakenteena on pääosin betoniperusmuurin sisäpuolella lapetiilimuuraus, rappaus ja maalipinnoite. Osittain betoniperusmuurin sisäpuolella on myös puukoolaus+kutterinpurueriste, vaakapaneeli ja maalattu lujalevy. Betoniperusmuurin sisäpinnassa on pikieriste joka sisältää PAH-yhdisteitä. Väliseinät ovat osin betoni-, tiili- ja osin myös levyrakenteisia. Betoniväliseinät on perustettu lattiapinnan alapuolelta Havainnot ja tutkimukset Toimistossa aukon pielen rakenneavauksessa (RA 1) on sisäverhouslevyn takana vanha karmirakenne joka on alapäästään lahonnut noin 200 mm:n korkeuteen. Perusmuurin sisäpinnasta otetun pikieristenäytteen analyysivastauksen mukaan pikieriste sisältää PAH-yhdisteitä (Liite 1, Näyte 1). Pikieristenäyte ei sisältänyt asbestia (Liite 2). Perusmuurin sisäpuoleinen koolaus ja panelointi ovat hyvin iäkkäitä koska koolaustilassa oli sanomalehtiä vuodelta Lehdet ja seinän alaosan koolauspuut ovat osin mikrobivaurioituneet. Lattian betonilaatan ja perusmuuribetonin rajapinnassa on heikon tiivistyksen aiheuttamia koloja täyttöhiekkaan asti. Näistä epätiiveyskohdista pääsee maaperästä tulemaan ilmaa koolaustilaan ja edelleen sisäilmaan. Rakenneavaus 1. Entisen karmirakenteen alapää on lahonnut pois noin 200 mm:n korkeuteen. Perusmuurin sisäpinnan pikieriste sisältää PAH-yhdisteitä. Lattian betonilaatta ei tiivisty perusmuuriin. Pukuhuoneen ulkoseinän rakenneavauksessa (RA 2) on maalatun ja rapatun tiiliseinän takana ilmarako ja sisäpinnaltaan pikieristetty perusmuurin. Perusmuurin sisäpinnasta otetun pikieristenäytteen analyysivastauksen mukaan pikieriste sisältää PAH-yhdisteitä (Liite 1, Näyte 2). Pikieristenäyte ei sisältänyt asbestia (Liite 3). Tiiliseinä on perustettu noin 50 mm:ä lattiapinnan alapuolelta betonisokkelin päältä. Perusmuurin sisäpinnan pikieriste taittuu tiilimuurauksena alle. Rakenneavauksen kohdalla on betonin sisässä puutavaraa joiden tarkoitus ei selvinnyt, nähtävästi muottipuutavaraa on jäänyt betonivalun sisään. Tiilimuuraus on tällä kohdalla alaosastaan kostea ja myös betonin sisässä olevat laudat olivat märkiä. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

108 TUTKIMUSRAPORTTI 6 Rakenneavaus 2. Perusmuurin sisäpinnan pikieriste sisältää PAH-yhdisteitä. Tiilimuuraus on alaosastaan kostea ja betonin sisässä on puutavaraa. Pukuhuoneen ulkoseinän alaosan rakenneavauksessa (RA 4) todettiin seinässä olevan maalatun lujalevyn takana vaakapaneeli, koolaus+kutterinpuru noin 60 mm ja sisäpinnaltaan pikieristetty perusmuuri. Vaakapaneelin takapinta on seinän alaosasta lahonnut ja koolauspuut sekä kutterinpuru on voimakkaasti lahonnut. Kutterinpuru ulottuu noin 50 mm:ä lattiapinnan alapuolelle ja lattian betonilaatan on valettu puruja vasten. Perusmuurin sisäpinnan pikieristeessä on voimakas kreosootin haju. Rakenneavaus 4. Oikean puoleisessa kuvassa näkyy vasemmassa reunassa sisäverhouspaneelin lahonnut takapinta ja tämän alapuolella lattian betoni. Koolauspuu on alaosastaan voimakkaasti lahonnut ja lattian betonilaatta on valettu kutterinpurueristeitä vasten. Oikeassa reunassa on pikieristetty perusmuuri. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

109 TUTKIMUSRAPORTTI 7 Pukuhuoneen väliseinän rakenneavauksessa (RA 3) on vaakapaneelin takana pystykoolaus ja tiilimuuraus. Koolauspuiden väleissä on alaosassa betonivalu noin mm:n korkeuteen. Tolpan alapää on kosteusrasituksen takia tummunut. Väliseinän rakenneavaus 3. Teatteritilan puolella kellarikerroksen seinärakenteiden alaosien kosteus on paikoin hyvin korkea. Kosteus johtuu maaperän kosteudesta joka nousee kapillaarisesti seinärakenteiden alaosiin. Kellarikerroksessa on tehty kosteusmittaus 9/2016, ja tästä laadittu raportti on päivätty Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Kellarikerroksen seinärakenteissa on paikoin voimakkaita kosteus-ja mikrobivaurioita ja perusmuurin sisäpinnan pikieriste sisältää PAH-yhdisteitä. Kellarikerroksessa on myös sisäilmassa aistittavissa kreosootin hajua eli perusmuurin sisäpinnan pikieristeestä vapautuu hajua sisäilmaan. Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaaminen sekä PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien poistaminen siten, että kellarikerroksen tilat soveltuisivat jatkuvaan toimistokäyttöön tai vastaavaan käyttötarkoitukseen, vaatii erittäin mittavia korjaustoimenpiteitä. Ulkoseiniltä tulisi purkaa kaikki sisäpuoleiset rakenteet perusmuuribetoniin asti ja poistaa perusmuurin sisäpinnasta pikieriste kokonaisuudessaan. Pikieristeen PAH-yhdisteitä on voinut jossakin määrin imeytyä myös perusmuurin betoniin joiden poistaminen tai kapseloiminen voi olla hyvin haastavaa. Kellarikerroksen seinärakenteiden alaosiin nousee paikoitellen maaperästä kosteutta kapillaarisesti. Kosteuden nousemista on hyvin vaikea, jopa mahdotonta estää. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

110 TUTKIMUSRAPORTTI 8 3. Ulkoseinät 3.1. Rakenne Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseinät ovat hirsirunkoisia ja rakennuksen ulkoverhouksena on nähtävästi lähes alkuperäinen vaakapaneeli. Ensimmäisen kerroksen kohdalla ulkoseinien sisäpintoja on levytetty ja osin myös lisäeristetty. Toisen kerroksen kohdalla seinien sisäpintana on pahvikerroksia Havainnot ja tutkimukset Teatteritilan ensimmäisestä kerroksesta siivouskomeron ulkoseinää tehdyssä rakenneavauksessa seinärakenne on: maalattu kipsilevy 2*13 mm koolaus+ilmarako 20 mm puukuitulevy mm tapetoitu pinkopahvi hirren sisäpinta. Rakenneavauksessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Teatterisalin ulkoseinän alaosaan tehdyssä rakenneavauksessa seinärakenne on: maalattu kipsilevy koolaus+ilmarako 30 mm puukuitulevy 20 mm alumiinipaperi kipsilevy hirren sisäpinta. Rakenneavauksessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Porrastilan puolelta avattiin nykyistä väliseinärakennetta kohdasta joka on alun perin ollut ulkoseinän ulkopinta. Tässä rakenneavauksen kohdalla rakenne on: maalattu kipsilevy koolaus+ilmarako 10 mm ulkoverhouspaneeli 30 mm koolaus+ilma-/tuuletusrako 20 mm bitumoitu pahvi hirsi Bitumoidusta pahvista otettiin PAH- ja asbestinäyte. Pahvissa on asbestia mutta ei ole PAHyhdisteitä (Liite 4 ja Liite 5). Ulkoseinähirren ulkopinnassa oleva bitumoitu pahvi todettiin myös toisessa kohdassa ulkoseinän verhouspaneelissa olevasta reiästä. Toisen kerroksen ulkoseinän alaosaan tehdyssä rakenneavauksessa seinärakenne on: maalattu paksu pahvi tapetoitu paksu pahvi pinkopahvi hirren sisäpinta. Rakenneavauksessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Kylmästä ullakkotilasta avattiin sisäpihan puoleisen ulkoseinän viereltä yläpohjan sahanpurueristeitä. Tästä tarkasteltiin silmämääräisesti hirsiseinän ja yläpohjan liittymän kuntoa. Yläpohjan purueristeiden kohdalta hirren sisäpinta on pinnaltaan hieman tummunut ja lahonnut. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

111 TUTKIMUSRAPORTTI 9 Kuva ensimmäisen kerroksen siivouskomeron ulkoseinän rakenneavauksesta Kuva ullakkotilasta yläpohjan ja ulkoseinähirren rakenneavauksesta jossa hirren pinta on hieman tummunut ja lahonnut Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotus Ulkoseinärakenteessa on hirren ulkopinnassa bitumoitu pahvi joka vaikutti suhteellisen tiiviiltä. On mahdollista, että pahvin vesihöyrytiiveys on liian suuri jolloin se on voinut aiheuttaa sisäilman kosteudesta johtuen hirren ulkopintaan kosteus- ja mikrobivaurioita. Tämän selvittäminen edellyttää rakenteen tarkempia tutkimuksia, kuten ulkopuoleisia rakenneavauksia ja/tai bitumoidun pahviin vesihöyrytiiveyden mittaamista laboratoriossa. 4. Välipohja, alapohja tuuletustilan kohdalla ja yläpohja Rakenne Ensimmäisen kerroksen välipohja on kellarin kohdalla kantavan betonilaatan päälle koolattu puulattia jossa pääosin alkuperäinen kutterinpurutäyte. Tuulettuvan alapohjan kohdalla alapohjarakenne on puurakenteinen ja purutäytteinen. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välinen välipohja ja yläpohja ovat puurakenteisia Havainnot ja tutkimukset Ensimmäisen kerroksen välipohjarakennetta avattiin kellariin menevän porrasaukon pielen kohdalta. Tästä todettiin välipohjassa olevan kantavan betonilaatan päällä hirsirakennetta ja kutterinpurutäytettä. Tuulettuvan alapohjan kohdalta alapohjarakennetta avattiin kahvion tarjoilutiskin alle tehdystä rakenneavauksesta. Tässä alapohjan rakenteena on: linoleumimatto vaneri 15 mm puhallusvilla n. 50 mm kutterinpuru n. 350 mm +alapohjan palkistorakenteet pahvi umpilaudoitus Tuuletustilan puolelta tarkasteltuna umpilaudoituksen alapinnassa on rappaus joka on sidottu laudoituksen alapintaan puusäleistä tehdyllä verkolla. Rakenteessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

112 TUTKIMUSRAPORTTI 10 Ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjaa avattiin toisen kerroksen varaston lattiaan tehdystä rakenneavauksesta. Tässä välipohjan rakenteena on: maalattu lankkulattia kutterinpuru n. 400 mm +välipohjan palkistorakenteet pahvi umpilaudoitus ja alapuolelta tarkasteltuna koolaus/alaslasku ja maalattu levykatto. Rakenteessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Ullakkotiloista yläpohjan rakenneavauksissa yläpohjarakenteet ovat alkuperäisiä ja lämmöneristeenä on purueriste. Kuva kahvilan tarjoilutiskin alle tehdystä alapohjan rakenneavauksesta tuuletustilan kohdalta. Kuva toisen kerroksen varaston lattiaan tehdystä välipohjan rakenneavauksesta. Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

113 TUTKIMUSRAPORTTI 11 KELLARIKERROS: Lankkulattia RA RA 1 RA 4 RA 3 RA 2 Tutkimusreiät portaiden alle Varastotila maapohjalla Tuuletustila Saneeraustekniikka Sartek Oy Kauppakatu 28 A 12, KAJAANI Y-tunnus

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 13.3.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 001 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA 14.3.2017 Sivu 1/2 Elise Lännistö A-Insinöörit Oy Hanke: 654292.1 VE1 / A asuminen Palvelukeskus Tuuskoto Vaihe: L 27.02.2017 Paikkakunta: Tuusula Haahtela-ind.: 91,0 / 1.2017 Hintataso: 91,5 / 3.2017

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Mäntsälä. Päivitys

KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Mäntsälä. Päivitys KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS Mäntsälä Päivitys 22.9.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto (Laajennus) 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8.

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8. MUISTIO 1 (4) Tilaaja: Orimattilan kaupunki Erkontie 9 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan Pelastusasema LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat on laadittu Ismo Aallon/Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti:

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti: SIMPELEEN YHTENÄISKOULU, SELVITYS Lähtötilanne/suunnitteluvaihe: - Simpeleen yhtenäiskoulu-hanke on ollut suunnittelussa 2012-2014 - Urakkalaskennassa hanke oli toukokuussa 2014. Hankkeen kokonaisbudjetti

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 VIHDIN KUNTA 13.1.2016 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio 1.1. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio

Lisätiedot

Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde) Telekopionumero Mäntsälän kunta. Heikinkuja 4, Mäntäslä Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm

Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde) Telekopionumero Mäntsälän kunta. Heikinkuja 4, Mäntäslä Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm 1(3) TILAOHJELMA, KOULUILLA YHTEISET RUOKAILU- JA HALLINTOTILAT SEKÄ OPETTAJIEN TAUKOTILA VE 6 VAIHEITTAINEN RAKENTAMINEN, PUNAISELLA VAIHEESEEN 2 SIIRTYVÄT TILAT muutokset Toiminnan järjestäjä Osoite

Lisätiedot

KANGASALAN TOIMIPISTE

KANGASALAN TOIMIPISTE KANGASALAN TOIMIPISTE Sijainti: Toiminnot: Sahalahdentie 22, 36270 Kangasala Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Matkailualan

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Haahtela. Hankesuunnitelma. Arcadahallen HANKE- SUUNNITELMA 1/10. Tilaaja. Arcada. 00120 Helsinki. "J^VfvfF^ 10.6.2014 Haahtela Bulevardi 16.

Haahtela. Hankesuunnitelma. Arcadahallen HANKE- SUUNNITELMA 1/10. Tilaaja. Arcada. 00120 Helsinki. J^VfvfF^ 10.6.2014 Haahtela Bulevardi 16. Haahtela HANKE- SUUNNITELMA 1/10 Tilaaja Arcada 10.6.2014 Haahtela Bulevardi 16 00120 Helsinki Hanke Arcadahallen www.haahtela.fi Hankesuunnitelma ^ "J^VfvfF^ 'w'-s*;-''siy-:-', ^ Haahtela HANKE- SUUNNITELMA

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 13.10.2014

HANKESUUNNITELMA 13.10.2014 Liite PatuL 7 / 30.10.2014 MASALAN KOULUN LIIKUNTASALI JA RUOKAILUN TILAT HANKESUUNNITELMA 13.10.2014 Tilakonsultit TM2 Oy Masalan koulun liikuntasali ja ruokailun tilat, Hankesuunnitelma 13.10.2014 MASALAN

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 1.9.2011 Liisa Parviainen HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ NURMI JÄRVENMONI TOI MI TALO L1SUUNNI TELMAT 30. 01. 2014 HUOLTOALUE URHEILUKENTTIEN LAAJENNUSVARAUS MONITOIMIKENTTÄ URHEILUHALLI TENNISKENTÄT 95 AP KEVYTLIIKENNE TELTAT URHEILUKENTTÄ TEKONURMIKENTTÄ "ESITTELY-

Lisätiedot

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS B3 ohjelma Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Kastellin monitoimitalo Huoneluettelo Luonnos 19.4.2011 Peruskoulu 1-2 Luokat 3-6 Luokat 7-9

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS 26 6,1 6,3 6, 2,4,4 2299,3,366 2828 24 6 6,,19 9 2727,1,,89 9 22,8 7,, +27, 23 23 4,8,6 2626,6 4,2 2,, 2 3,, 3 9 4, 1 3 2 7 9 8 6, 1 3 2 4 9 8 7 6 7, 4 3 4 6 8 9 1, 2 9, 8 3,7 7 6 4 3 2 1, 4 n.,4 3 n.

Lisätiedot

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 002 Pohjakerroksen käytävä 211 JUHLASALIN VANHA VALURAUAKRUUNU 102 KALUSUS JA VANHA VALAISIME 217 KALUSUS JA

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 9 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 33. LämpöHelmi-paritalo, Asunto A Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks Määrä /yks 8.12.2016 Sivu 1/15 Hannu Lankinen HM-suunnittelu Oy Hanke: 2016107 A VALTIMON PUUKOULU Julolankatu 10 Valtimo 75700 Vaihe: Paikkakunta: Muu Itä-Suomi Haahtela-ind.: 73,0 / 1.2016 Hintataso: 75,0 / 12.2016

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

MASALAN KOULUN LIIKUNTASALI JA RUOKAILUN TILAT HANKESUUNNITELMA Tilakonsultit TM2 Oy

MASALAN KOULUN LIIKUNTASALI JA RUOKAILUN TILAT HANKESUUNNITELMA Tilakonsultit TM2 Oy MASALAN KOULUN LIIKUNTASALI JA RUOKAILUN TILAT HANKESUUNNITELMA 13.10.2014 Tilakonsultit TM2 Oy Masalan koulun liikuntasali ja ruokailun tilat, Hankesuunnitelma 13.10.2014 MASALAN KOULUN LIIKUNTASALI JA

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Koskenniementie 14 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

Raunistulan päiväkoti 1, hankesuunnitelman päivitys

Raunistulan päiväkoti 1, hankesuunnitelman päivitys Raunistulan päiväkoti 1, hankesuunnitelman päivitys 14.4.2015 1 (14) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Nykytilanteen analyysi... 3 2.1 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet... 3 2.2 Rakennushistorialliset ja

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/ /2016 Tarjouspyynnön liite 3.4.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/ /2016 Tarjouspyynnön liite 3.4. Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO 6.9.2016 Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/02.08.01/2016 Tarjouspyynnön liite 3.4. Tilanro Tila m² Taajuus Lattiamat. HUOM! 1001 Tuulikaapp

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 1/6 Koy Uusi Lastensairaala HANKINTARAJAT KOy HUS 04.05.2015, JJ, Tlu KOy:n 1 RAKENNUSOSAT 11 Alueosat Tontin rakentamiskelpoiseksi tekeminen Hallintorakennuksen talotekniikan

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 20 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Opastesuunnitelma Versio

Opastesuunnitelma Versio Opastesuunnitelma 2005 Versio 1.6 21.4.2005 PÄÄOPASTEIDEN SIJOITUSPAIKAT O8 P2 O7 N O12 O10 O4 I B K E L C D M A F G O6 O2 O3 O1 P1 O5 OPASTE P1 OMK-ULKOPROFIILIT / IP-PROFIILIJÄRJESTELMÄ 2660 x 2500 mm

Lisätiedot

MONIKKO. Mänttä-Vilppula 12.12.2011. London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011

MONIKKO. Mänttä-Vilppula 12.12.2011. London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011 MONIKKO Mänttä-Vilppula 12.12.2011 London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011 esityslista 1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Läsnäolijat 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4.

Lisätiedot

IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA Laitos: Tik1.1/PP1.1 Mittari: Tsi DP-Calc, Airflow anemometri Kohde: Kuusikon koulu Mittaaja: Mikko Mäkinen, Teemu Mäkinen Kerros: 1. & 2. Pvm: 4.1.2011 m3 / h 102 Aula RHT 1 200 110 130 23 105 Vahtim.

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 15. Passiivikivitalo Lumikki Katuosoite Lounatuulentie 7 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 12 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Tontti/nro. Viranomaisten merkintöjä. Piirustuslaji Liite Piirustuksen sisältö. Huonetilaohjelma. Sivumäärä: Nimiö + 11.

Tontti/nro. Viranomaisten merkintöjä. Piirustuslaji Liite Piirustuksen sisältö. Huonetilaohjelma. Sivumäärä: Nimiö + 11. ALUSTAVA..0 Kaupunginosa/kylä Lauttaranta 9 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Syvälahden koulu ja päiväkoti Vanha Kakskerrantie 8 0900 Turku Kortteli/tila Tontti/nro Viranomaisten

Lisätiedot

Torstaina Vietettiin harjakaisia Valtion virastotalon Aitiopaikassa

Torstaina Vietettiin harjakaisia Valtion virastotalon Aitiopaikassa Torstaina 23.3.2017 Vietettiin harjakaisia Valtion virastotalon Aitiopaikassa Tilaisuuden juonsi näyttelijä Tom Petäjä Tilaajan puheenvuoron piti Turun Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen Urakoitsijan

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 5 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 18. Honka Savukvartsi Katuosoite Rubiinikehä 22 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA 30.5.2017 13.6.2017 / Muutettu erityisvarusteltujen oppimistilojen hyötyala s.4 20.6.2017 / Lisätty tiedot väestönsuojasta ja teknisistä varauksista s.6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sofiankadun päiväkoti, hankesuunnitelman päivitys

Sofiankadun päiväkoti, hankesuunnitelman päivitys Sofiankadun päiväkoti, hankesuunnitelman päivitys 7.9.2015 1 (13) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Nykytilanne... 3 2.1 Kohteen kuvaus... 3 2.2 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet... 3 2.3 Rakennushistorialliset

Lisätiedot

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY III nk kiv1 kiv2 ist MERKKIEN SELOSTUKSET nurmikiveys, betonikivet nurmisaumalla kiveyspinta, ladontasuunta kuvan mukainen, isompi kivi kuin kiv2 kiveyspinta, ladontasuunta uvan mukainen, pienempi kivi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot