Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / /2013 ote pöytäkirjasta lanula / 131

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Jarmo Viljakka HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu 1, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / /2013 ote pöytäkirjasta lanula / 131 Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arvio Metsäniityn pienten lasten yksikkö, alustava kustannusarvio Perustamiskustannukset, uudis Perustamiskustannukset, korjaus Luonnokset Asemapiirros 1. kerros 2. kerros Leikkaukset Julkisivut Ulkonäkymät LIITE 1: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Dnro TRE: 7306 / / Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys Valmistelijat: vs. suunnittelupäällikkö Marjatta Silvennoinen ja suunnittelupäällikkö Aila Salmelin Lanula Vs. suunnittelupäällikkö Marjatta Silvennoinen: Osana varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistyötä on laadittu eteläisen ja kaakkoisen palvelualueiden päivähoitoselvitys vuonna Selvitys käsiteltiin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa , 132. Eteläisen ja kaakkoisen palvelualueiden päivähoitoselvityksessä todettiin, että alueelle tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja sekä esi- ja alkuopetuksen tiloja. Kaukajärven tilanteen helpottamiseksi esitettiin Metsäniityn päiväkodin lisärakentamista ja sen muuttamista pienten lasten yksiköksi. Päivähoidon ja perusopetuksen palveluverkkotyössä toteutetaan tilaajan ja tuottajan yhteisesti hyväksymää linjausta, jonka mukaisesti uusien päiväkotien rakentamisen yhteydessä otetaan tarvittaessa huomioon myös esi- ja alkuopetuksen sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Tällaista kokonaisuutta kutsutaan pienten lasten yksiköksi. Kaukajärven alueen asukkaita palvelee Annalan päiväkoti (132 lasta), Iso-Heikkilän päiväkoti (40 lasta), Kaukajärven päiväkoti (52 lasta), Metsäniityn päiväkoti (103 lasta) ja Juvan päiväkoti (107 lasta). Esiopetusta järjestetään Annalan, Metsäniityn, Kaukajärven ja Juvan päiväkotien lisäksi Annalan ja Karosen kouluilla. Annalan koulussa on tänä lukuvuonna 469 oppilasta, joista 294 Annalan koulun Karosen toimipisteessä. Perusopetusryhmiä on yhteensä 22. Metsäniityn päiväkodissa on tällä hetkellä viisi ryhmää, rakenteellisia paikkoja on yhteensä 105. Lisäksi yksikön alaisuudessa on Isoniityn ryhmä. Metsäniityn päiväkodin tontille (Pitkäniitynkatu 1) esitetään laajennusta niin, että siihen tulee lisätilat kolmelle päiväkotiryhmälle (3x21 lasta), kahdelle esiopetusryhmälle (2x22 lasta) sekä neljälle alkuopetuksen luokalle (4x24 lasta). Lisäksi rakennukseen esitetään tilat koululaisten aamu- ja iltapäiväkerholle. Tältä mitoituspohjalta on jo tehty tilasuunnittelua ja uudisrakennuksen kerrosala on 2130 m2 ja koko rakennuksen 3103 m2. Hankkeen suunnitelmat tulevat tarkemmin esiin lautakunnan käsittelyyn lähiaikoina tulevassa hankesuunnitelmassa. Tampereen Tilakeskus Liikelaitos vastaa tilojen rakennuttamisesta. Palvelu yksikköön tilataan omalta tuotannolta. Metsäniityn pienten lasten yksikkö otetaan käyttöön elokuussa Hankkeen toteuttamiseen on talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa varattu vuosille noin viisi (5) miljoonaa euroa. Pääomavuokra tulee olemaan vanhan rakennuksen osalta euroa vuodessa ja uuden osalta noin euroa vuodessa. Tämän li- -2-

4 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta säksi tulee ylläpitovuokra, jonka suuruus määräytyy hankesuunnitelman yhteydessä. Päätösehdotus. Tilaajapäällikkö Kuosmanen: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää, että Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys hyväksytään hankesuunnittelun pohjaksi edellä selostetussa muodossa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Järvelä Kristiina/vape, Kailanto Markku/tike, Viljakka Jarmo/tike, Männikkö Jukka/talli Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh , Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun kautta. -3-

5 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Jarmo Viljakka HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu 1, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Metsäniityn pienten lasten yksikölle varattu tontti sijaitsee Annalan asuntoalueella Juvankadun, Pitkäniitynkadun ja Ruskontien rajaamalla tontilla. Asemakaavassa se on määritelty julkisten lähipalvelurakennusten, YL, korttelialueeksi. Rakennusoikeutta tontille on määritelty yhteensä kem 2, joista 150 kem 2 on osoitettu iv-konehuoneelle ja 50 kem 2 varastotiloille. Sallittu suurin kerrosluku on kaksi. Kaava edellyttää, että rakennukset on sijoiteltava siten että ne suojaavat ulko-oleskelualueita liikenteen aiheuttamilta häiriöiltä. Lisäksi kohteeseen tehdään meluntorjuntasuunnitelma. Tarveselvityksen mukaan Metsäniityn pienten lasten yksikkö koostuu päiväkodista, esi- ja alkuopetuksen tiloista ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhotiloista. Pienten lasten yksikön uudisosa on mitoitettu kolmelle lapsiryhmälle eli noin 63 lapselle. Esiopetus ja alku-/perusopetuksen 1-2 luokat toteutuvat ns. kaksisarjaisena. Esiopetusryhmän lapsimäärä yhteensä 44 lasta ja neljän alkuopetuksen luokkien 96 lasta. Nykyisen päiväkodin rakenteellinen paikkamäärä on 105 lasta. Uudisosan rakentamisen jälkeen lapsimäärä on yhteensä 308. Avoimen varhaiskasvatuksen tilat on mitoitettu yhteensä 20 lapselle. Osa rakennuksen tiloista on tarkoitettu myös ympäristön asukkaiden käyttöön ns. asukastalona talon oman toiminta-ajan ulkopuolella. Tampereen kaupungin energiasäästötavoitteen mukaisesti Metsäniityn pienten lasten yksikkö rakennetaan vastaamaan energialuokaltaan luokkaa A (vuoden 2012 määräykset). Hankkeen kuvaus Metsäniityn pienten lasten yksikkö on päätetty toteuttaa nykyisen Metsäniityn päiväkodin laajennuksena, vanha ja uusi osa muodostavat yhden kokonaisuuden. Tätä varten tehtiin kaavamuutos jossa viereinen liikerakennusten korttelialue ja osa puistoa yhdistettiin nykyisen päiväkodin tonttiin

6 Rakennuspaikka Alueen lähiympäristö on pääosin 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella rakentunutta asuinaluetta. Alueen eteläpuolella on pienkerrostaloja ja puistoalue. Juvankadun varrella sijaitsevat alueen muut lähipalvelut (kauppa, koulut, seurakuntakoti). Karosen koulu sijaitsee Juvankadun toisella puolella noin 150 metrin ja Annalan koulu noin 500m etäisyydellä Metsäniityn pienten lasten yksiköstä. Metsäniityn pienten lasten yksikön tontti sijaitsee Juvankadun, Pitkäniitynkadun, Ruskontien ja Metsäniitynpolun rajaamalla tontilla. Uusi tontti (YL) on muodostettu yhdistämällä nykyinen päiväkodin tontti (YS-2), viereinen tontti (KL-1) ja puisto (VL). Laajennusosa sijoittuu pääosin entiselle korttelialueelle (KL-1). Asemakaava vahvistuu joulukuussa 2013, mikäli siitä ei tehdä valituksia. Laajennusosan tontilla nyt oleva puusto kaadetaan kokonaisuudessaan rakennuksen tieltä. Osa tontin eteläsivun puustosta pyritään säilyttämään. Päiväkoti/koulutontin koko on m 2 ja sen tehokkuusluku on e=0,4 Tontti on pienehkö, joten tontille ei voida rakentaa koulu-urheiluun tarvittavia kenttiä. Sitä varten joudutaan turvautumaan viereisen Karosen koulun ja Annalan koulun kenttään. Hankkeen edetessä tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää tontin eteläpuolella sijaitsevaa Ryypönpuistoa pienten lasten yksikön pihana. Rakennuksen uudisosan toiminnat ja tilat Päiväkodin lapsiryhmien tilat on jaettu yhteen kahden ryhmän yksikköön ns. tuplaryhmään ja yhteen yksittäisryhmään. Kullakin ryhmällä on omat lepo-, leikki- ja askartelu-/ruokailutilansa. Pienryhmä- ja eteistilat ovat tuplaryhmässä yhteiset. Henkilökunta- ja hallintotilat ovat yhteisiä kaikille käyttäjille. Muita koko rakennuksen yhteisiä tiloja ovat sali näyttämöineen ja pukuhuoneineen, pienkeittiö- ja verstastilat sekä kirjasto/pienryhmätila. Koko rakennuksen kokoavana tilana toimii uudisosan keskellä sijaitseva kahden kerroksen korkuinen ruokailusali, joka toimii isompien lasten yhteisenä ruokailutilana ja tarvittaessa henkilökunnan kokoustilana. Ruokasalia, salia ja pienkeittiötä voi tarvittaessa varata ympäristön asukkaiden käyttöön talon ollessa muutoin suljettuna. Uudisosa on osittain kaksikerroksinen. Ruskontien ja Juvankadun kulmassa ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat avoimen varhaiskasvatuksen kerhotilat. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat myös päiväkodin lasten; yhden tuplaryhmän ja yksittäisryhmän tilat, keittiö ja ruokasali, sali aputiloineen ja koko henkilökunnan yhteiset tauko- ja kokoustilat. Toisessa kerroksessa on esi- ja alkuopetuksen tilat, kirjasto, verstas/ateljee sekä pieni henkilökunnan työtila. Ruokasalista on näköyhteys toisen kerroksen tiloihin sekä leikkipihalle. Rakennuksen toiseen kerrokseen on katettu ulkoporrasyhteys pihalta. Kerrosten väliä voi kulkea myös sisäportaassa tai esteettömästi hissillä. Avoimen varhaiskasvatuksen tiloihin on suora yhteys Ruskontien puolelta. Rakennuksen paloluokka on P2. Vanhan ja uuden osan väliin rakennetaan palomuuri

7 Nyt suunniteltu rakennus seuraa pääosin tontin rajoja Juvankadun ja Ruskontien kohdalla muodostaen yhdessä vanhan rakennuksen kanssa suojaisan etelään avautuvan piha-alueen. Rakennuksen julkisivumateriaalivalinnat sovitetaan vanhan rakennuksen materiaalimaailmaan, jolloin kokonaisuudesta muodostuu yhtenäinen. Vanhan rakennuksen julkisivun puuverhoilu on ajan kuluessa tummunut ja likaantunut. Julkisivu huolto maalataan uudisosan rakentamisen yhteydessä. Piha-alue aidataan. Vanhat aidat kunnostetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Olemassa olevat pihan leikkivälineet säilytetään ja kunnostetaan tarvittaessa. Uudelle pihalle sijoitetaan leikkivälineet suunnitteluohjetta soveltaen. Vanhan osan muutokset Vanhan päiväkodin keittiö siirtyy uudisosan puolelle ja tila muutetaan henkilökunnan sosiaalitiloiksi. Päiväkodinjohtajan toimisto muutetaan pienneuvottelutilaksi ja vanhaa pienoiskeittiötilaa tullaan käyttämään neuvottelutilan lisäksi myös terveydenhoitajan ja kuraattorin työtilana. Henkilökunnan taukotila muutetaan työtilaksi. Uudisrakennus hyödyntää vanhan päiväkodin teknisiä tiloja, lukuun ottamatta uutta iv-konehuonetta joka sijaitsee salin yläpuolella. Uudishankkeen yhteydessä vanhan iv-konehuoneen käyttö- ja huoltoturvallisuus tarkistetaan ja parannetaan tarvittaessa. Pysäköinti ja liikenneyhteydet Metsäniityn pientenlasten yksikön edessä Juvankadulla on kaupunkiliikenteen bussipysäkki. Kevyen liikenteen väylät kiertävät rakennusta. Asemakaavan auto- ja polkupyöräpaikkamääräys on 1 ap / pp per 150kem2. Polkupyöräpaikoista vähintään puolet tulee olla katettuja. Suunnitelmissa on nyt autopaikkoja yhteensä 22 kpl, polkupyöräpaikkoja yhteensä 38 kpl, joista noin puolet katoksissa. Autopaikat ja saattoliikenne on keskitetty Pitkäniitynkadun puolelle. Huoltoliikenne ja kolme henkilökunnan autopaikkaa sijaitsee Ruskontien puolella. Tälle puolelle on keskitetty myös kevyen liikenteen saattoliikenne, joka on selkeästi eriytetty huoltopihasta. Hankkeen arkkitehtiluonnoksen on tehnyt arkkitehti Pekka Koli Tilatakomo Oy:sta. Laajuustiedot KOKO RAKENNUS UUDISOSA hyötyala hym hym 2 + kylmät ulkovarastot huoneistoala htm htm 2 + kylmät ulkovarastot kerrosala kem kem 2 + kylmät ulkovarastot bruttoala brm brm 2 + kylmät ulkovarastot tilavuus m m 3 + kylmät ulkovarastot Vanhan osan muutokset 88 hym 2-6 -

8 Rakennustöiden toteutus ja aikataulu Metsäniityn pienten lasten yksikön rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi syksyllä Rakennustöiden on määrä valmistua joulukuussa Päiväkoti on toiminnassa laajennusosan rakentamisen ajan, sen valmistuttua toteutetaan vanhan osan muutokset. Katso tarkemmin kohta aikataulu. Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle on osoitettu määrärahat Talousarvio Taloussuunnitelma yhteensä Jatkosuunnittelun yhteydessä rakennuskustannuksia pyritään alentamaan määrärahan mukaisiksi

9 ASIAKIRJA TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Jukka Kauppinen Yleistä Uudisrakennusosan LVI- suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Ratkaisuissa huomioidaan rakennuksen monikäyttöisyys sekä laitoksen helppokäyttöisyys ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Liittymät Nykyinen rakennus on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Kaukolämmön energiamittari ja vesimittari jäävät paikoilleen lämmönjakohuoneeseen, liitosjohtojen koko ja riittävyys tarkistetaan. Laajennuksen jäte- ja sadevesiä varten otetaan omat liittymät alueella oleviin verkostoihin. Sadevesiä varten rakennetaan tontille viivytysallas. Lämmitys Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. Nykyinen lämmönjakokeskus uusitaan kokonaan ja lämmitys toteutetaan suljetulla pumppukiertoisella vesikeskuslämmityksellä. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet lattialämmitysverkostolle, patteriverkostolle, tulo- ja kiertoilmakoneiden lämmitysverkostolle sekä lämpimälle käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Laajennusosan alakerta lämmitetään lattialämmitysverkostolla, jota säädetään huonekohtaisilla säätimillä ja lämpötila-antureilla. Yläkerta lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä ja sulkuyhdistäjillä. Märkäeteiset ja tuulikaapit varustetaan termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään IVlämmitysverkostoon. Nykyinen rakennus lämmitetään lattialämmityksellä, johon tehdään tilamuutosten aiheuttamat muutokset. Laajennusosan lämpöjohdot tuodaan vanhan osan läpi omina runkolinjoina, jotka tehdään teräksisistä lämpöjohdoista ja kulkevat pääosin alakatoissa. Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVClevyllä. Lattialämmitysputkina käytetään happidiffuusiosuojattuja muoviputkia. Lattialämmityksen jakotukit sijoitetaan seinärakenteisiin asennettaviin jakokaappeihin. Vesi- ja viemärilaitteet Uudisrakennusosa varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään pääosin seinäpintaan asennettavista kupariputkista. Kosteiden pesutilojen osalla käytetään kytkentäjohdoissa korroosion kestävää materiaalia esim. kromattua kupariputkea tai uppoasennusta. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Päiväkodin ja koulun eri

10 tyispiirteet huomioidaan kalusteiden korkeuksissa ja malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Laajennusosa varustetaan tarvittavin kastelupostein sekä kuivauspatterein. Nykyisessä rakennuksessa tehdään tilamuutosten aiheuttamat muutokset. Laajennuksen jäte- ja sadevedet viemäröimään viettoviemäreillä. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin. Muualla lattiakaivot ovat muovia. Rakennusosan kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien sekä rännikaivojen kautta sadevesiviemäriverkostoon. Perustukset salaojitetaan ja liitetään perusvesikaivon kautta sadevesiviemäriin. Jäte- ja sadevesiviemärit sekä salaojat tehdään pääosin muoviputkista. Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Uudisrakennusosa varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustasoa noudatetaan hoito-, opetus- ja työtiloissa. Ilmastointilaitos toteutetaan keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen erilaisten käyttöaikojen ja laatuvaatimusten perusteella. IV-kojeiden alustavat vaikutusalueet ovat seuraavat: päiväkoti, ruokailu ja sali (iltakäyttö), keittiö, koulutilat sekä wc- ja hygieniatilat. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Kojeiden käyntiä ohjataan aikaohjelmalla ja huoneilman CO 2- pitoisuuden mukaan. Lisäksi varataan käsikäyttömahdollisuus normaalin käyntiajan ulkopuolista käyttöä varten. Kaikki koteloidut IV-kojeet sijoitetaan salin yläpuolelle rakennettavaan IVkonehuoneeseen. Jakelukeittiö varustetaan UV-huuvalla ja poistoilmakojeena käytetään vesikatolle asennettavaa huippuimuria. Väestösuoja varustetaan määräysten mukaisin ilmanvaihtolaittein. Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia ja reikäkanavia. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Kanavat tehdään pääosin sinkitystä teräslevystä. Laajennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolla asennettavista poistoilmapuhaltimista. Nykyisessä rakennuksessa tehdään tilamuutosten aiheuttamat muutokset. Keittiötä palvelevat ja käytöstä poistuvat laitteet puretaan. IV-konehuoneen huoltokäynti ja käyttöön jäävien laitteiden huollettavuutta parannetaan. Jäähdytys- ja kylmälaitteet Rakennuksen työtiloista vain keittiö jäähdytetään. Keittiön tuloilmakojeeseen asennetaan suorajäähdytyspatteri, joka viilentää keittiöön puhallettavan tuloilman. Pakaste- ja kylmähuone jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoitetaan keittiötilan ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon

11 Rakennusautomaatio Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvontaalakeskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon kaupungin ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä WEB- liittymän avulla

12 Sähkötekniikka Olli Uotinen Yleistä Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. Liittymät Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy) kaapeli-tv -verkkoon (Tampereen Tietoverkko) tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin tietohallinto) Kiinteistöön tuodaan uusi sähkönsyöttö Ruskonkadun jakelumuuntajalta. Samaan kaapeliojaan asennetaan myös valokuitukaapeli, jolla liitytään muuntamossa Tampereen tietoverkon tietoliikenneverkkoon. Kaapeli-TV verkoon liitytään vanhan päiväkodin sähköpääkeskustilassa olevaan kaapeli-tv verkkoon. Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Pääsähkönjakelu pääkeskukselta ryhmäkeskuksille toteutetaan tavanomaista kaapelointia käyttäen. Vanhan osan pääkeskuksesta tehdään nousukeskus, jota syötetään rakennettavan pientenlasten yksikön uudelta pääkeskukselta. Rakennusautomaatiojärjestelmän ja Alerta-hälytyksensiirtolaitteen sähkösyöttö varmistetaan UPS-laitteella. Autolämmityspistorasioita ei rakenneta. Sähköautojen latauspisteille huomioidaan varaus pääkeskuksella. Kaapeleina ja asennusputkina käytetään halogeenittomia HF-kaapeleita vähintään käytävillä ja alakattojen yläpuolella. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaisimet ryhmitellään siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata valaistustarpeen mukaan. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen siten, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään

13 Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja loistelamppuvalaisimia käyttäen. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Huonetilojen valaistusta ohjataan pääsääntöisesti läsnäolotunnistimilla ja valokytkimillä tai läsnäolotunnistimilla varustetuilla valaisimilla. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi, kuitenkin siten, ettei riippuvia valaisimia käytetä. Olemassa olevan leikkipihan valaistusta parannetaan lisäämällä pihavalaisimia ja uusimalla vanhat valaisimet tehokkaammiksi. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä kaapeli-tv -järjestelmä WLAN-verkon valmius salin äänentoistojärjestelmä ovikellojärjestelmä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä rikosilmoitinjärjestelmä video/kameravalvontajärjestelmä paloilmoitinjärjestelmä yleiskaapelointijärjestelmä inva-wc-hälytysjärjestelmä sulanapitojärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapelilla luokan E (cat6) vaatimukset täyttäväksi

14 Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Uudisrakennusosan tulee olla mahdollisimman energiatehokas ottaen kuitenkin huomioon nykyisen rakennuksen liitosrakenteet, tekniikka ja tilat. Toteutusvaihtoehtoja Uudisrakennusosan vaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8-1,0 W/m 2 K ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Uudisrakennusosa tehdään ilmatiiviiksi - ilmavuotoluvun tulee olla luokkaa 1-2. Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka uusitaan siten, että jokaisella lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Päiväkodin tiloissa lämpö tuodaan lattialämmityksellä suoraan lasten oleskeluvyöhykkeelle. Koulun tilat lämmitetään ikkunoiden alla olevilla termostaattiohjatuilla lämpöpattereilla, joilla saadaan huonetilan lämpötila säädettyä tehokkaasti ja huomioitua sisäiset lämpökuormat. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa muutamalla asteella käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähennetään jäähdytyksen tarvetta. Uudisrakennusosaan asennetaan ilmanvaihtokoneet, jotka varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 75 %. Ilmastointikoneiden palvelualuejaolla ja automaattisella ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Samalla varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Hygieniatiloille tulee oma lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti vuorokauden ympäri. Keittiön ilmanvaihto toteutetaan kahdella huippuimurilla, joista toinen palvelee ruuan valmistuslaitteita ja toinen astianpesua. Näin saadaan ilmastoinnin tehostus ohjattua todellisen tarpeen mukaan

15 Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 1,9 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Uutta teknologiaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan. Tulokset ja yhteenveto Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja laskelmien perusteella varmistetaan, että uudisrakennusosa on mahdollisimman energiatehokas

16

17 TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS HANKESUUNNITELMA KIINTEISTÖKEHITYS HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ ASIAKIRJA TILAOHJELMA / LAAJENNUSOSA tilantarve hankesuunn. huonetilat kpl noin m2 yht. kpl yht. Huom! PÄIVÄKOTI maantasossa 3 päiväkotiryhmää á noin 20 lasta, yhteensä 60 lasta 3 päiväkotiryhmää á 24 lasta, yhteensä 72h jaettuna kahteen (2) tuplaryhmään( = 2 x 2 ryhmää) ja yhteen ( 1)yksittäisryhmään TUPLARYHMÄ 1 lepo- ja leikkihuone yhdistettävissä toisiinsa ruokailu- ja askartelu ,5 wc-pesuhuone varasto tuplaryhmän yhteistilat tuulikaappi / märkäeteinen wc 0 1 1,5 märkäeteisessä eteinen ,5 pienryhmähuone varasto Tuplaryhmä 1 yhteensä ,5 2 ryhmää YKSITTÄISRYHMÄN TILAT mahd. pienten lasten ryhmä lepo- ja leikkihuone ruokailu- ja askartelu wc-pesuhuone varasto tuulikaappi / märkäeteinen eteinen pienryhmähuone varasto Yksittäisryhmä yhteensä MUUT TILAT toimisto henkilökunnan työtila (atk-työtila) pienneuvottelutila max. 6 henk neuvottelut vanhempien kanssa inva WC 1 5,5 5,5 1 5,5 henk. WC liinavaatevarasto ,5 siivous-/ kodinhoitotilat Muut tilat yhteensä 57,5 59 Päiväkodin omat tilat yhteensä 472,5 477,5 KERHOTOIMINTA n. 20 lasta tukikohtatilat ryhmähuone yhdistettävissä pienryhmähuone aula ,5 sosiaalitilat n.5 henk. á 1,5m2 2 2 sos.tiloissa / yhteensä 4 henkilöä WC ,5 toimisto henk. WC ,5 kerhotiloissa Kerhotoiminta yhteensä 74 94,5 1 /2

18 tilantarve hankesuunn. huonetilat kpl noin m2 yht. kpl yht. Huom! ESI- JA ALKUOPETUS 6 x 20 lasta esiopetus 2x22, alkuopetus 4x24=140 lasta ryhmähuone / esiopetus yhdistettävissä toisiinsa luokkatilat OT yhdistettävissä toisiinsa pienryhmähuone / eriyttämistila wc tuulikaappi / märkäeteinen eteinen/aula ,5 varasto ,5 Esi- ja alkuopetus yhteensä YHTEISTILAT päiväkoti+koulu+kerhotoiminta sali näyttämöverho tilassa puku- ja pesutilat välinevarasto / näyttämö pienkeittiö/ ryhmätila verstas / ateljee mukana varasto pienryhmähuone / kirjasto ruokasali sis. jakelulinjaston tilan "opettajainhuone" / taukotila krs tauko- ja neuvotteluh. jaettavissa tauko/neuvotteluhuone kerroksessa inva WC 1 5,5 5,5 1 5,5 henk. WC sosiaalitilat n.40 henk. á 1,5m (26 henkeä). Tilat tehdään vanhan osan keittiöön. Ks. kohta tilaohjelma, vanha osa keittiötilat / JAKELUKEITTIÖ sis. kylmiö,pakastin,varasto,tsto,siivous,wc,tk keskusvarasto talovarasto siivouskeskus siivouskomero 1 2,5 Yhteistilat yhteensä 549,5 488 Hyötypinta-ala yhteensä ilman ulkovarastoja hym2 ULKOVARASTOT ulkoiluvälinevarastot kylmää tilaa paperi / laatikkovarasto 1 5 Ulkovarastot yhteensä Bruttoala-arvio, tehokkuusluku e = 1,4-1,5 Hankesuunnitelman bruttoala brm2+ulkovarastot brm2, mukana ulkovarastot ASIAKIRJA TILAOHJELMA / VANHA OSA nykyinen tila hankesuunn. huonetilat kpl noin m2 yht. kpl yht. tilamuutos YHTEISTILAT 131 kuiva-ainevarasto liinavaatevarastoksi 1 17,5 puku/n 1 3,5 wc/n 132 keittiö suihku 134 kylmiö 1 5,5 1 5,5 1 3 et 1 4,5 puku/m 1 2 wc/m 135 tk 1 3,5 1 3,5 1 3,5 pakastin poistetaan 136 taukotila 1 13,5 1 13,5 1 neuvottelutilaksi. 13,5 Huom. myös terveydenhoitaja ja kuraattori 141 pienoiskeittiö työtilaksi/varastoksi. Keittiökaluste puretaan 143 toimisto 1 15,5 1 15,5 1 15,5 neuvottelutilaksi Muutokset yhteistiloissa yhteensä 88 PÄIVÄKOTI 143 pienryhmähuone 1 10,5 1 10,5 osa kalusteista puretaan, oviaukko avataan Kylmä jätevarasto pihalla puretaan 2 /2

19

20 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Kiinteistökehitys HANKEAIKATAULU / Hankesuunnitelma Tontinkäyttötarkastelu / hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Rakennuslupa Rakennustyöt Varustelu ja koekäyttö Käyttöönotto

21

22 TAVOITEHINTA-ARVIO Hanke: Metsäniityn pienten lasten yksikkö Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitys Hankearkkitehti Jarmo Viljakka KUSTANNUSARVION YHTEENVETO Hankekuvaus Laskennan kohteena on Metsäniityn pienten lasten yksikkö, Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu 1, Tampere. Kyseessä on nykyisen Metsäniityn päiväkodin laajennus, vanha ja uusi osa muodostavat yhden kokonaisuuden. Laajennukseen sijoittuu päiväkoti, esi- ja alkuopetuksen tilat sekä kerhotilat. Kustannusarvion perusteet Kustannusarvio on laadittu Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen kiinteistökehitysyksikön laatiman tilaohjelman sekä Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy:n laatimien hankesuunnitelmavaiheen luonnosten (asemakuva, pohjat, leikkaus- ja julkisivukaaviot) perusteella. Lisäksi käytettävissä on ollut kohteesta laaditut talotekniikkaselvitykset sekä nykytilanteen pohjakartta ja asemakaava. Kustannusarvio on laadittu talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, tavoitehinta-arviomenettelynä. Hintataso on Haahtela-indeksin Tampereen pisteluku 78.7, joka kuvaa Tampereen hintatasoa 11/2013. Hankekohtaiset lisäkustannukset on hinnoiteltu erikseen ja ne sisältyvät tavoitehinta-arvioon. Laajuus Kustannusarvio käsittää laajennuksen ja nykyisen rakennuksen yksittäiset tilamuutokset. Kustannukset Bruttoala laajennus noin brm 2 + kylmät ulkovarastot. Vanhan osan muutostyöt 88 hym 2. Kustannusarvio on - Laajennus Vanhan osan muutostyöt yhteensä alv 0 % Kustannusarvioon sisältyvät: - Rakennuttajan kulut - Rakennustekniset työt - LVIAS- työt - Uusi hissi 1 kpl. - Kiintokalusteet ja varusteet - Jakelukeittiön keittiölaitteet - Ruokasalin jakelulinjasto. Sweco PM Oy 1/2

23 TAVOITEHINTA-ARVIO Hanke: Metsäniityn pienten lasten yksikkö Kustannusarvioon eivät sisälly: - Rahoitus- ja korkokulut - Sprinklerityöt - Toimintavarustus, irtaimisto. Laskentaolettamukset / - huomiot - Rakennuttajan kulut on arvioitu ohjelman oletusarvojen perusteella. Nykyiset liittymät säilyvät pääosin ennallaan. - Tontin koko m 2, josta käsiteltävän alueen laajuudeksi on arvioitu 75 %. - Osa pihan pintarakenteista säilyy ennallaan. Nykyistä pysäköintialuetta muokataan muutaman autopaikan lisäyksellä. Uusi huoltopiha rakentuu Ruskontien puolelle. - Vanhat aidat kunnostetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. - Erilliset mahdolliset meluaidat eivät sisälly arvioon. - Olemassa olevat pihan leikkivälineet säilytetään ja kunnostetaan tarvittaessa. Uudelle pihalle sijoitetaan uudet leikkivälineet. - Pihalle rakennetaan kylmä ulkoiluvälinevarasto sekä polkupyöräkatos. - Sadevesiä varten tontille rakennetaan viivytysallas. - Perustamisolosuhteiksi on oletettu normaali maanvarainen perustus. - Rakennuksen päärakennusaineeksi on oletettu betoni, ulkovuoraus esim. puu- /levyverhous. - Rakennuksen toiseen kerrokseen on katettu ulkoporrasyhteys pihalta. - Vanhan rakennuksen puuverhoiltu julkisivu huolto maalataan. Muilta osin julkisivuun ei ole huomioitu toimenpiteitä lukuun ottamatta uuden ja vanhan osan liitostöitä. - Uudisrakennus hyödyntää vanhan päiväkodin teknisiä tiloja, lukuun ottamatta ivkonehuonetta, joka rakennetaan laajennusosaan. - Ruokailusali on kahden kerroksen korkuinen. Salista on näköyhteys toisen kerroksen tiloihin, toisen kerroksen käytävän kaide on lasirakenteinen. - Osa väliseinistä tehdään levyrakenteisina, osa kivirakenteisina. Väliseiniin tehdään vähäisissä määrin sisäikkunoita. - Osa luokka- ja pienryhmätiloista varustetaan taitto- sekä siirtoseinillä. - Pintarakenteet ovat rakennustyypille ominaisia huomioiden kulutuksen kestovaatimukset. - Hankevarauksena on käytetty laajennuksen osalla 4 % ja muutostöiden osalla 8,5 % kokonaiskustannuksista. - Kustannusarvio on luonteeltaan alustava ja sitä on syytä tarkentaa lähtötietojen tarkentuessa. SWECO PM Oy Sari Loponen kustannusasiantuntija, projektipäällikkö, RAPS Liitteet Tavoitehinta-arvio , laajennus ja vanhan osan muutokset Sweco PM Oy 2/2

24 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Sweco PM Oy Hanke: R Metsäniityn pienten lasten yksikkö, laajennus Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu Tampere Vaihe: Hankesuunnitelma Paikkakunta: Tampere Haahtela-ind.: 78,0 / Hintataso: 78,7 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,2 Rakennuttaminen ja valvonta ,0 Liittymismaksut ,4 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,5 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,0 1 Rakennuksen maatyöt ,0 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,5 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,0 4 Täydentävät rakenteet ,7 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,0 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,4 7 Konetekniset työt ,2 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,5 Kate ,0 Yhteensä ,2 TAKU 2013 Haahtela-kehitys Oy B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,2 71 Vesi- ja viemärityöt ,5 71 Muut putkityöt ,5 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,4 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,8

25 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,1 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,4 Muu sähkö ,6 Yhteensä ,3 B5 Erillishankinnat ,2 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ TAKU 2013 Haahtela-kehitys Oy

26 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Sari Loponen Sweco PM Oy Hanke: R Metsäniityn pienten lasten yksikkö, vanhan osan muutokset Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu Tampere Vaihe: Paikkakunta: Hankesuunnitelma Tampere Haahtela-ind.: 78,0 / Hintataso: 78,7 / Laajuus: Hankekoko: 88 m2, 102 brm2, 396 rm3 115 brm2 Jakaja: 115 brm2 Korjausaste: 50,9% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,4 Rakennuttaminen ja valvonta ,5 Liittymismaksut Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,8 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt 1 Rakennuksen maatyöt 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,7 4 Täydentävät rakenteet ,3 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,6 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,8 7 Konetekniset työt 22 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,2 Kate ,7 Yhteensä ,4 TAKU 2013 Haahtela-kehitys Oy B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,8 71 Vesi- ja viemärityöt ,1 71 Muut putkityöt ,2 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,4 72 Muut iv-työt ,1 Yhteensä ,1

27 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,7 Sähkön jakelu ,5 Sähkökeskukset ,3 Muu sähkö ,7 Yhteensä ,2 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,5 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,5 Muut kustannukset ,5 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ TAKU 2013 Haahtela-kehitys Oy

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 INVESTOINTISOPIMUS HANKESUUNNITELMAN LIITE Toteuttaja TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS PL TAMPERE HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ UUDISRAKENNUS / LAAJENNUS Tilaaja / käyttäjät Tampereen kaupunki, Lasten ja nuorten palvelut Tarveselvitys Lanula / 131 Dnro TRE: 7306 / /2013 Hankesuunnitelma METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ UUDISRAKENNUS, HANKESUUNNITELMA Sopimuksen sitovuus Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvotteluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan pääomavuokran Tilakeskukselle. Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Metsäniityn pienten lasten yksikkö Pitkäniitynkatu 1, Tampere Asemakaavatilanne Hankkeen ajallinen tavoite Tontin asemakaavaa valmistellaan, luonnoksen mukaan tontti on YL-tontti, jonka rakennusoikeus on m 2. Tontin pinta-ala on n m 2. Sallituksi kerrosluvuksi esitetään kahta kerrosta. Auto- ja polkupyöräpaikkoja on rakennettava yhteensä 21 kpl, polkupyöräpaikoista puolet katoksissa. Rakennustyöt alkavat lokakuussa 2014 ja niiden on määrä valmistua joulukuussa Toiminta alkaa Kustannukset Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Investointikustannukset ovat yhteensä (alv 0%), josta Laajuus Rakennuksen koko huoneistoala on 2888 htm2, josta laajennuksen osuus on 2039 htm2 ja vanhan päiväkodin muutostöiden osuus on 88 htm2. Nyt tehtävien töiden osuus kokonaishuoneistoalasta on 2127 htm2. Rakennushankkeen laajuus huoneistoneliöinä yhteensä htm 2 josta vanhan osan muutostöiden osuus 88 htm 2 Koko huoneistoala htm 2 1

39 Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrista Vuokra-arvio perustuu vuoden 2013 hintatasoon Vuokraveloitus alkaa, kun kohde on luovutettu käyttäjälle Vuokrattava ala Investointi Huoneistoala yhteensä htm (alv 0%) PÄÄOMAVUOKRA m 2 /m 2 /kk / vuosi Pääomavuokra, laajennus 7% inv , Nykyinen pääomavuokra 761 8, , YLLÄPITOVUOKRA (Päivähoidon palvelukuvauksen mukaisesti) /m 2 /kk kk / vuosi Lämpö x 1,00 x 12 = Sähkö x 0,55 x 12 = Vesi x 0,2 x 12 = Jätehuolto x 0,10 x 12 = Ulkoalueiden hoito x 0,5 x 12 = Sisäpuolinen huolto x 0,5 x 12 = Muut huoltopalvelut x 0,10 x 12 = Kunnossapito x 0,80 x 12 = Yhteensä 3, /m 2 /kk kk / vuosi TONTIN VUOKRA x 0,20 x 12 = SIIVOUS x 2,20 x 12 = KALUSTEVUOKRA Hankesuunnitelmavaiheessa kalustevuokraa ei ole määritelty. Mikäli kalusteita hankitaan vuokranantajan kustannuksella, lisätään niiden kustannus vuokraan sovitun mallin mukaisesti. m 2 /m 2 /kk / vuosi VUOSIVUOKRA YHTEENSÄ , VUOSIVUOKRA KÄYTTÄJITTÄIN (Vuokran jyvitys tarkistetaan käyttäjän ilmoituksesta) htm 2 / vuosi varhaiskasvatus (päiväkoti,kerhot,esiopetus) perusopetus Tampereen Ateria yhteensä Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten sekä pinta-alan mukaisesti. LIITE PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS 2

40 PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS LIITE INVESTOINTISOPIMUKSEEN TILAKESKUKSEN HANKEKEHITYS JA RAKENNUTTAMISPALVELUT HANKEKEHITYS Tarveselvitys ja tilatarvekonsultointi Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa tarveselvityksen laadinnasta ja sen hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja pitkän aikavälin tilantarveselvitysten laadinnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja hankkeiden tilaohjelmien ja niitä täydentävien erityisvaatimusten määrittelyssä Selvittää eri tilajärjestelyvaihtoehdot Vastaa vanhojen kiinteistöjen kuntoselvityksen laatimisesta Hankesuunnittelu Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa hankesuunnitelman hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa ja hankkeen investointisopimuksen allekirjoittamisesta Tilakeskus konsultoi toimialoja toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden laadinnassa Määrittelee hankkeen elinkaaritalouden sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja ylläpidon asettamat yleiset tavoitteet yhdessä käyttäjien kanssa Selvittää vaihtoehtoiset toteutusmallit Kokoaa hankesuunnitelman investointipäätöskäsittelyä varten RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen suunnittelukokouksiin Johtaa suunnittelua ja valitsee suunnittelijat Määrittelee suunnittelutavoitteet sekä koordinoi ja ohjaa suunnittelua Selvittää ja valitsee hankkeen toteuttamistavan Vastaa hankkeen kustannussuunnittelusta ja ohjauksesta Koordinoi ja ohjaa hankkeen eri osapuolien yhteistyötä Sivu 1/2

41 Laatii rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat sekä valmistelee urakoitsijavalinnat, tarjouspyyntövertailut ja sopimukset Rakentamisvaihe Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen työmaakokouksiin Toimii rakennushankkeen johtajana ja koordinoinoijana Valvoo suunnittelua Organisoi ja toteuttaa työmaavalvonnan Hoitaa rakennuttajan velvoitteet Koordinoi viranomaisten ja hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön Valvoo rakentamisen teknistä laatua, toteutuksen aikataulua, kustannuksia sekä lisä ja muutostöitä Valvoo ja hoitaa rahaliikennettä Vastaa hankeraportoinnista Rakennustöiden vastaanotto, rakennuksen käyttöönotto ja takuuajan toimenpiteet Toimiala Osallistuu rakennushankkeen käyttöönottoon ja käyttöönoton opastukseen Kerää käyttäjän havainnot virheistä ja puutteista takuutarkastusta varten Osallistuu takuutarkastukseen Tilakeskus Ohjaa ja koordinoi rakennushankkeen vastaanottomenettelyn Vastaa rakennuksen käyttöönoton opastuksesta Luovuttaa rakennuksen käyttäjille sekä kokoaa luovutusmateriaalin Valvoo takuuaikaisten töiden suoritusta sekä valmistelee ja toteuttaa takuukatselmukset Sivu 2/2

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) 21 Haukiluoman päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen TRE:7583/10.03.06/2015 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Maria.Paivanen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Pääkirjaston laajennushanke ALUSTAVAA - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015. ^'^'y^ic^"' ROVASTIN-<%^1' l.^^ ^ ^ 1i^l y4825<yht675,:l^^'

Pääkirjaston laajennushanke ALUSTAVAA - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015. ^'^'y^ic^' ROVASTIN-<%^1' l.^^ ^ ^ 1i^l y4825<yht675,:l^^' Oheismateriaali PatuL 28.5.2015 19.5.2015 Pääkirjaston laajennushanke ALUSTAVAA - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015 ^'^'y^ic^"' ^t ^^Jlf^^ '^^^^w^ ROVASTIN-

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 27.1.2012 Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, 33230 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 2.12.2014 Jarmo Viljakka HANKE LIELAHDEN KOULU JA NUORISOTILAT, PÄÄRAKENNUKSEN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Lielahdenkatu 15, 33400 Tampere

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO Kiinteistövirasto Kohde paviljonkipäiväkoti Uutela,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 1.9.2011 Liisa Parviainen HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Koskenniementie 14 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8.

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8. MUISTIO 1 (4) Tilaaja: Orimattilan kaupunki Erkontie 9 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan Pelastusasema LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat on laadittu Ismo Aallon/Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 14 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 20 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 34. LämpöHelmi-paritalo, Asunto B Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 12 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Kiurunkiventie 1a A 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 5 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 1 (11) Sijainti Tontti 20819 / 3 Livornonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Climaconsult 0941-9 pvm. 24.5.2010 LVIA-rakennustapaselostus 2 HR 24.5.2010 0941-9 LOGOMO LVIA -RAKENNUSTAPASELOSTUS LUONNOSSUUNNITTELU 1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa

Lisätiedot

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO

Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO Hankesuunnitelman liite 6 KUSTANNUSSELVITYS SIPOONLAHDEN KOULU SIPOO 29.9.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto ja laskelmat 3 Erillishinnat

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot