Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti:"

Transkriptio

1 SIMPELEEN YHTENÄISKOULU, SELVITYS Lähtötilanne/suunnitteluvaihe: - Simpeleen yhtenäiskoulu-hanke on ollut suunnittelussa Urakkalaskennassa hanke oli toukokuussa Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti: Uudisosa+A-osan peruskorjaus euroa Vanhojen rakennusten purku euroa Väistötilat euroa Irtokalustus euroa YHTEENSÄ euroa (alv 0%) Hankkeelle on laadittu kustannusarvio suunnitteluvaiheessa Urakkalaskentavaihe: Tarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannukset olisivat euroa. Saatujen tarjousten perusteella hankkeen kokonaisbudjetti tulisi ylittymään +16,8 %. Kustannusarvion laadinnan jälkeen kustannusnousuun vaikuttavia suunnitelmatarkennuksia on tullut mm. viranomaismääräyksistä ja muista lähtötieto tarkennuksista yhteensä euroa. Muita kokonaisbudjetin ylityksen syitä ovat esim. markkinatilanne; rakennusurakkaan saatiin vain kaksi tarjousta, ja molemmat tarjoajat ilmoittivat jo laskentavaiheessa, että hankkeen ajoitus on erittäin huono, koska Kaakkois-Suomen laskenta, työtilanne ja kapasiteetit urakoitsijoilla on käytössä muissa hankkeissa. Tästä kertoo mm. halvimman rakennusurakka tarjouksen jättänyt Skanska Talonrakennus Oy, olisi toteuttanut hankkeen Mikkelin yksikön vetämänä. Tämä aiheuttaa jo matka- ja päivärahakuluja hankkeen aikana varovaisestikin arvioituna reilu euroa. Urakoitsijoiden tarjouslomakkeiden pyydettyjen erillishintojen vertailun, ja niiden suurien erojen perusteella voi päätellä, etteivät urakoitsijat laskeneet tiukkaa hintaa hankkeelle. Arviomme mukaan markkinatilanteen vaikutus hankkeen budjetin kustannusylitykseen on noin euroa. Tarkempi erittely liite 1 Jatkotoimenpiteet: Hankkeen avustuspäätökset saadaan viimeisen tiedon mukaan elokuussa, mutta jos hanke ei saa riittävästi tai ollenkaan avustusta on päätetty tutkia vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja kustannusten pienentämiseksi. Hankkeen kokonaistavoitekustannukseksi sovittiin 8,5-10 M. Hankkeen budjetista on kulunut

2 suunnitteluun ja laskentavaiheeseen sekä väistötilojen rakentamiseen yli euroa, sekä sidottuja kustannuksia on tiedossa noin 1,1 M, näitä ovat mm. väistötilavuokrat, irtokalusteet uudisrakennukseen yms. Tarkempi erittely on liitteessä 2. Vaihtoehdot: Tässä on kuvattu vaihtoehtojen kustannukset lyhyesti ja tarkemmat kustannustiedot on esitetty liitteessä 2. Pääsuunnittelijan laatimat tontinkäyttöluonnokset vaihtoehdoista 2 ja 3 on esitetty liitteessä 3. Vaihtoehto 1: Suunniteltu ja urakkalaskennassa ollut rakennusmassa siirretään kauemmaksi A-osasta, jolla vältytään palosuojauksilta, vesikaton kallistusmuutokselta ja kulku yhteyden rakentamiselta kellarissa. B, C- ja D-osat puretaan Kokonaiskustannus hankkeelle VE1 mukaan Johtopäätökset: Vaihtoehto 1 mukaisilla muutoksilla ei saada säästöä, koska muutoksista saadut säästöt ovat pieniä, ja lisäkustannusta aiheutuu mm. lisäsuunnittelusta. Kustannuksia nostaa hankkeen viivästymisestä johtuva väistötilojen pidempi vuokra-aika. Plussat ja miinukset vaihtoehto 1: + Toiminnallisuus saadaan pääosin tilaajan ja käyttäjien tavoitteiden mukaisina + Voidaan käyttää C- ja D-osaa väistötiloina rakennustyön aikana - Säästöt jäävät kuitenkin pieniksi, koska laajuus pysyy pääosin samana Vaihtoehto 2: Hankkeen laajuutta pienennetään, mm. lukion tilat jätetään pois. Uudisrakennus massoitellaan uudellaan tehokkaammaksi. Kulkuyhteys A-osaan ruokalan kulmaan porrashuoneen kohdalta. B, C- ja D-osat puretaan. Kokonaiskustannus hankkeelle VE2 mukaan Johtopäätökset: Vaihtoehto 2 mukaisilla toimenpiteillä saadaan säästöä aikaiseksi noin -2 M. Plussat ja miinukset vaihtoehto 2: + Nykyiset rakennusten rajoittavat tekijät jäävät vähäisiksi rakennuksen ja tilojen sijoittelun osalta, toiminnallisuus saadaan tyydyttävälle tasolle. + Saadaan uudet tilat (terveelliset ja turvalliset) + Yksi selkeä siipi johon saadaan sijoitettua kaikki tilat, yksi selkeä pääsisäänkäynti ja selkeä piha + Voidaan käyttää C- ja D-osaa väistötiloina rakennustyön aikana - Hankkeen suunnittelu joudutaan aloittamaan alusta - Suuremmat louhintatyöt väestönsuojatilojen sijoittumisesta kellariin A-osan viereen kuin vaihtoehto 3:ssa

3 Vaihtoehto 3: C- ja D-osa säilytetään ja peruskorjataan tarvittavilta osin. Laajennusosan laajuutta pienennetään, mm. lukion tilat jätetään pois. Uudisrakennus massoitellaan uudelleen tehokkaammaksi. Kulkuyhteys A-, C- ja D-osaan. Kokonaiskustannus hankkeelle VE3 mukaan Johtopäätökset: Vaihtoehto 3 mukaisilla toimenpiteillä saadaan säästöä aikaiseksi noin -2 M. Plussat ja miinukset vaihtoehto 3: + Purkukustannukset ovat pienemmän kuin VE 2 mukaisessa vaihtoehdossa. - Hankkeen suunnittelu joudutaan aloittamaan alusta - Nykyiset rakennukset rajoittavat suunnittelua, toiminnallisuus kärsii mm. luiskia, kaksi hissiä, enemmän pitkiä käytäviä - Liittyminen nykyisiin rakennuksiin vaikeita - Sisäilmaongelmaisten tilojen korjaaminen, saadaanko ongelmat varmasti pois-> aiheuttaa säästettävään C- ja D-osiin laajan peruskorjauksen - Koulun pääsisäänkäynnit kahteen suuntaan, piha-alueen toimivuus kärsii - Ei voida käyttää C- ja D-osaa väistötilana, tulee huomioida myös väistötilojen järjestely, ja mahdolliset kustannukset (ei ole arvioitu tähän mukaan) Muut huomiot: Vaihtoehto 2 ja 3 pienemmän tilaohjelman vuoksi lukio-opetukselle on järjestettävä tilat muualta. Hankkeen aikataulu: Hankkeen viivästymisestä johtuen hankkeen aikataulu tulee muuttumaan. Jos hankkeen päätökset jatkosta saadaan tehtyä elokuun 2014 aikana, rakentaminen olisi mahdollista aloittaa alku kesästä (Koskee vaihtoehtoja 2 ja 3, vaihtoehto 1 aloitus 2 kuukautta aiemmin). Edellyttää että käytetään vanhoja kilpailutettuja konsultteja. Jos konsultit kilpailutetaan uudestaan aikataulu siirtyy 6 kk:lla. Aikatauluun vaikuttaa myös suunnittelijoiden työtilanne yms. joka tulee selvittää ennen lopullisen aikataulun laatimista. Alustava arvio hankkeen aikataulusta (jaettu-urakka, vanhat konsultit) Ve2 ja Ve3: Suunnittelu käynnistäminen elokuu-syyskuu 2014 Urakkalaskentasuunnitelmat maaliskuussa 2015 Urakoitsijat valittu toukokuussa 2015 Rakennus töiden aloitus kesäkuussa 2015 Kohde valmis vuoden alussa/keväällä 2017

4 Hankkeen urakkamuoto: Hankkeen aikataulu ja kustannusriskien minimoiseksi esitämme urakkamuodon vaihtamista PJP-toteutukseksi (projektijohtopalvelu). PJP-toteutusmallista pidetään tarvittaessa erillinen esitys. Rakennuttamisen konsulttisopimus muutetaan PJP-sopimukseksi lisätyö tilauksella, ei kilpailutusta. Perusteita: Hanke pilkotaan pienempiin osaurakoihin jonka etuna ovat mm.: + paikalliset pienemmätkin urakoitsijat mukaan + saadaan kilpailua lisää + tilaaja/pjp-konsultti pystyy reagoimaan hankintapakettien sisältöihin kokoajan jos tulee yllätyksiä/muutoksia hankkeen aikana, tai markkinatilanne vaihtelee + urakoitsijoiden riskivaraukset jäävät tilaajan hyödyksi, kun ei kilpailuteta pitkiä urakoita + urakoitsijoiden lisätyöt paremmin hallittavissa. Aikataulu: + A-osan peruskorjaus voidaan aloittaa heti, kun voidaan kilpailuttaa erikseen. + Purkutyöt voidaan tehdä heti, saadaan vanhat rakennukset pois heti + Rakennustyöt voidaan aloittaa maanrakennustöiden perustusten osalta heti kun saadaan suunnitelmia näiltä osin-> ei tarvitse odottaa kaikkien suunnitelmien valmistumista, niin kuin perinteisesti. + Hankkeen aikataulusta voidaan saada pois nopeilla ratkaisuilla 6 kk, joka säästää väistötilakustannuksissa + Muuttoa voidaan vielä lopussa päällekkäin viimeistelyn kanssa, kun työmaa on tilaajan hallussa eikä rakennusurakoitsijan hallussa. Lyhentää myös hankkeen kestoa. Alustava aikataulu PJP toteutuksella: Suunnittelu käynnistäminen elokuu-syyskuu 2014 Nykyisten rakennusten purku syys-lokakuu 2014 A-osan peruskorjauksen aloitus (sääsuojassa) loka-marraskuussa 2014 Uudisosan maanrakennustyöt/perustustyöt helmi-maaliskuussa 2015 jne. Kohde valmis syksyllä koulun aloitukseen 2016 Jarkko Karvonen, Vesa Urpalainen Ramboll CM Oy

5 liitteet: 1. kustannusselvitys laskentavaihe 2. kustannusvertailut VE 1, 2, 3, 3. luonnokset VE2, VE3 4. hankintahinta A-osan peruskorjaus VE1. VE2. VE3. C D osan peruskorjaus

6 LIITE SIMPELEEN YHTENÄISKOULU, SELVITYS LASKENTAVAIHEESTA Kustannusarvio , helmikuu 2014, määräraha 10,9 M Peruskorjaus Uudisosa Vanhojen rakennusten purku Väistötilat Irtokalusteet Hankkeen kokonaiskustannus yhteensä, alv 0 % Hanketta karsittiin uudisosasta -271 m2, jolla päästiin 10,9 M budjettiin. Suunnittelukokouksessa , ja sen jälkeen tulleet suunnitelmamuutokset: A-osan yläpohjan korjaus/rakenteiden paloasiat (viranomainen) Louhintamäärä, tarkentui pohjatutkimusten valmistuttua Sääsuojaus myös uudisosalle Laskenta-ajan lyhentyminen, suunnittelun lisäaika tarpeesta johtuen em. vaikutus urakoitsijoiden yleiskuluihin, katteisiin yms Väistötilat tarjousten mukaan + lisäys, pidempi vuokra-aika KUST.ARVION LAATIMISEN JÄLKEEN TULLEIDEN ASIOIDEN VAIKUTUS Hankekustannus suunnittelumuutosten jälkeen Urakkatarjoukset saatu Urakkatarjouksilla päivitetyt hankekustannukset: Rakennusurakka RAK Sähköurakka SU Ilmanvaihtourakka IU Putkiurakka PU Rakennusautomaatiourakka RAU Urakat yhteensä Väistötilat Rakennuttajankustannukset (suunnittelu+rakennuttaminen+valvonta) Lisä-ja muutostyövaraus Irtokalustus Hankekustannus tarjouksilla korjattuna yhteensä YLITYS HANKEBUDJETTIIN Joista yli puolet selittyy suunnitelma muutoksilla (1,070 M) - Loput on markkitilanteesta johtuvaa, vain kaksi tarjousta RU:sta, kts. Tarjousten erittelyt esim. pihatyöt kohta.

7 LIITE SIMPELEEN YHTENÄISKOULU, YHTEENVETO HANKEKUSTANNUKSISTA Hintataso 6/2014; 79,5 Toteutuneet kustannukset (sis. tutkimukset, suunnittelut, rakennuttamisen, muut työt) Sitoutuneet, tulossa (mm. väistötilat, kunnan osuus väistötiloista) Irtokalusteet Hankkeen sitoutuneet ja toteutuneet yhteensä, alv 0 % Uusi hankebudjetti 8,5 M (-10 M) em. Kustannusten jälkeen rakentamiseen 6,85-8,35 M VAIHTOEHTO 1 (nyt suunniteltu osa siirretään kauemmas A-osasta) Huomioitu myös suunnitelma tarkennukset kustannuksissa! A-OSAN PERUSKORJAUS, brm LAAJENNUS / UUDISRAKENNUS, brm Toteutuneet+sitoutuneet kustannukset VAIHTOEHTO 1, SIS. EM. SIDOTUT+TOTEUTUNEET Kokonaislaajuus brm2 VAIHTOEHTO 2 (A-osa pk, lukion tilat pois, uudisosa massoiteltuna uudestaan tiiviimmäksi) A-OSAN PERUSKORJAUS, brm LAAJENNUS / UUDISRAKENNUS, brm Toteutuneet+sitoutuneet kustannukset VAIHTOEHTO 2, SIS. EM. SIDOTUT+TOTEUTUNEET Kokonaislaajuus brm2 VAIHTOEHTO 3 (C-ja D-osat säilytetään ja peruskorjataan, yhdistetään rakennukset uudisosalla) A-OSAN PERUSKORJAUS, brm C- JA D-OSAN PERUSKORJAUS, 900 brm LAAJENNUS / UUDISRAKENNUS, brm Toteutuneet+sitoutuneet kustannukset VAIHTOEHTO 3, SIS. EM. SIDOTUT+TOTEUTUNEET Kokonaislaajuus brm2

8 A Laajennus B-osa puretaan Koulun piha C- ja D-osa puretaan, säilyvät väistötiloina rakentamisen ajan 5 Pysäköintialue LUONNOS 1 1: ARK.TSTO MANNINEN Pi Pi Pi Pi Pi Pi

9

10 Sivu 1/1 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 019 A pk Simpeleen yhtenäiskoulu A-osan muutostyöt Simpele Vaihe: ARK Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: Hankekoko: m2, brm2, rm brm2 Jakaja: brm2 Korjausaste: 44,4% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset ,0 B2 Rakennustekniset työt ,4 B3 LVI-työt ,4 B4 Sähkötyöt ,2 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

11 Sivu 1/2 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 019 A pk Simpeleen yhtenäiskoulu A-osan muutostyöt Simpele Vaihe: ARK Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: Hankekoko: m2, brm2, rm brm2 Jakaja: brm2 Korjausaste: 44,4% PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,0 Rakennuttaminen ja valvonta Liittymismaksut Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,0 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,5 1 Rakennuksen maatyöt ,5 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,5 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,3 4 Täydentävät rakenteet ,2 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,8 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,5 7 Konetekniset työt 663 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,9 Kate ,0 Yhteensä ,4 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,8 71 Vesi- ja viemärityöt ,4 71 Muut putkityöt ,4 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,2 72 Muut iv-työt 202 Yhteensä ,4

12 Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,8 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,3 Muu sähkö ,9 Yhteensä ,2 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

13 Sivu 1/3 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 019 A pk Simpeleen yhtenäiskoulu A-osan muutostyöt Simpele TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Vaihe: ARK Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Korjausaste: 44,4% Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A KELLARI, PERUSKORJAUS A vss Liinavaate- ja paperivarasto 6,0 1, A vss Varasto 8,0 1, A vss Astia- ja tarvikevarasto 17,6 1, A vss Muonavarasto 6,0 1, A vss Varasto 2,5 1, A vss Wc-pesuhuone 4,0 1, A vss Varastot 1,0 2, A vss Eteinen 7,5 1, A KELLARI, EI TOIMENPIT. A Keittiö 110,0 1, A Varastohuone 6,0 1, A Siivous 2,0 1, A Lähtevä tavara 18,0 1, A Tuleva tavara 17,5 1, A Tiskaus 24,5 1, A Lastaus (puoli LÄmmin) 19,5 1, A Jätehuone 8,0 1, A Emännän tsto 5,0 1, A Ruokasali 148,0 1, A Siivouskeskus 7,0 1, A Wc-huone 2,3 2, A Wc-huone, inva 5,5 1, A Hallli / Jakava liikenne (käytävät) 32,0 1, A KELLARI ALAPOHJA UUSIMINEN A Ammunta 264,0 1, A Pukuhuone 24,0 1, A Wc-huone 7,0 1, A Opettajien työtila / PKH 6,5 1, A Pesuhuone 3,5 1, A Wc-huone 3,0 1, A Opp. väl. varasto 10,0 1, A Ampumaradan varasto 16,0 1, A Keittiöhenkilöjunnan sos.tila 7,5 1,

14 Sivu 2/3 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A Wc-pesuhuone 3,5 1, A Siivous 3,0 1, A Keittiöhenkilökunnan pukuhuone 20,5 1, A Wc-huone 7,0 1, A Pesuhuone 3,0 1, Yhteensä B KELLARI / LIIKENNE&TEKNIIKKA / B Jakava liikenne (käytävät) 36,0 1, B Osastoiva liikenne (porrashuone) 22,0 2, B Tekniikka 2,5 1, B KELLARI / LIIKENNE&TEKNIIKKA / B ei tp Ilmanvaihto (EI TOIMENPIT.) 18,0 1, Yhteensä C 1. KERROS / PERUSKORJAUS C Liikunta- ja juhlasali 683,5 1, C Varastohuone 6,0 1, C Siivous 2,0 1, C Pesuhuone 3,5 1, C Wc-pesuhuone 7,0 1, C Pukuhuone 24,0 1, C Näyttämö 64,0 1, C Varastotila 46,5 1, Yhteensä D 1. KERROS / LIIKENNE%TEKNIIKK D Osastoiva liikenne (porrashuone) 22,0 2, D Tuulikaappi 11,5 1, Yhteensä G 2. KERROS / PERUSKORJAUS G Varastotila 22,0 1, G Wc-huone 2,0 2, G Siivous 2,5 1, G Pukuhuone 21,0 1, G Pukuhuone, opett. 5,5 1, G Wc-huone 9,0 1, G Pesuhuone 4,0 1, G Wc-pesuhuone, opett 4,0 1, Yhteensä H 2. KERROS / LIIKENNE&TEKNIIKK H Jakava liikenne (käytävät) 41,0 1,

15 Sivu 3/3 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² H Jakava liikenne (käytävät) 7,5 1, H Osastoiva liikenne (porrashuone) 14,5 1, H Osastoiva liikenne (porrashuone) 22,0 1, H Ilmanvaihto 32,0 1, Yhteensä K 3. KERROS / PERUSKORJAUS K Varastotila 66,0 1, K Varastotila 46,0 1, Yhteensä L 3. KERROS / LIIKENNE&TEKNIIKK L Osastoiva liikenne (porrashuone) 22,0 1, Yhteensä Yhteensä Tiloille kohdistamattomat hanketekijät 41 Maa-aluetehtävät 42 Rahoitus ja markkinointi 51 Tilavarustus 52 Toiminnan ylläpito 6 Hankevaraukset Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä HANKINTAHINTA Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) HANKINTAHINTA YHTEENSÄ

16 Sivu 1/2 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 019 A pk Simpeleen yhtenäiskoulu A-osan muutostyöt Simpele HANKETEKIJÄT Vaihe: ARK Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 Korjausaste: 44,4% Aluetyöt Tontti pinta-ala 200 m² Sadevesiviemäröinti m²/kaivo % Ulkovarusteet % Liikennealue, kestopäällyste 200 m² Ulkopuoliset rakenteet % Liikennealue, sora m² Autokatokset ap % Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl % Pensasistutukset m² Ulkovalaistus % Nurmikot m² Piha-alue yhteensä 200 m² 100 % Maa- ja pohjarakenteet Esirakenteet Rakennuksen perustaminen Sääsuoja, vesikattotöiden aj % Kantavan alapohjan osuus % Rakennuksen lisäkustannukset Sokkelin vieruskaivu 800 m % % Louhintarakenneuksen viere % Salaojitus, sokkelin vesierist % Sokkelin vierustäyttö 800 m % Hissit Paalutussyvyys Asuntohissit kpl % Kerrosluku 0 krs jm Henkilöhissit kpl % Kerrosluku krs Henkilöluku kpl Nopeus m/s m/s Tavarahissit kpl % Kerrosluku krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 3 krs Keskim. kerroskoko 950 m² Hankekoko brm² Tietotekniikka Dataverkko % Kulunvalvonta % Rikosilmoitus % Paloilmoitus % Videovalvonta % AV-järjestelmä 100 %

17 Sivu 2/2 Tilalaitteet % % % Muut erillislisät Ulkoseinät 100 % Perusmuuri,-pilarit ja p Vesikattorakenteet Perusmuuri,-pilarit ja p Ikkunat Lämmönluovuttimet % Erit. ilmastointijärjestel Erit. sähköjärjestelmät % Vaipan korjaus Ulkoseinän rakenne 0 m² /yks Räystäät 128 jm 65 Ulkoseinän pinnoite 0 m² /yks Vesikatto ja yläp. rakenne 950 m² 150 /yks Ikkunat 108 m² 550 /yks Ulkotasot, parvekkeet 0 m² /yks Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät % Tontti Tonttitehtävät Liittyminen % Maa-alueen kehittäminen /yks Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Varaukset Hankevaraukset Lisä- ja muutostyö varaus +10 % Hankevaraukset 100 %

18 Sivu 1/4 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 019 A pk Simpeleen yhtenäiskoulu A-osan muutostyöt Simpele TILOJEN KORJAUSASTEET % Vaihe: ARK Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: Hankekoko: m2, brm2, rm brm2 Jakaja: brm2 Korjausaste: 44,4% Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v. Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Erill Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako kesku muu han m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % KELLARI, PERUSKORJAU A Liinavaate- ja paperivara 6, A Varasto 8, A Astia- ja tarvikevarasto 17, A Muonavarasto 6, A Varasto 2, A Wc-pesuhuone 4, A Varastot 2, A Eteinen 7, A Keittiö 110, A Varastohuone 6, A Siivous 2, A Lähtevä tavara 18, A Tuleva tavara 17, A Tiskaus 24, A Lastaus (puoli LÄmmin) 19,

19 Sivu 2/4 Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v. Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Erill Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako kesku muu han m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % A Jätehuone 8, A Emännän tsto 5, A Ruokasali 148, A Siivouskeskus 7, A Wc-huone 4, A Wc-huone, inva 5, A Hallli / Jakava liikenne (k 32, A Ammunta 264, A Pukuhuone 24, A Wc-huone 7, A Opettajien työtila / PKH 6, A Pesuhuone 3, A Wc-huone 3, A Opp. väl. varasto 10, A Ampumaradan varasto 16, A Keittiöhenkilöjunnan sos. 7, A Wc-pesuhuone 3, A Siivous 3, A Keittiöhenkilökunnan puk 20, A Wc-huone 7, A Pesuhuone 3, Pinta-ala yhteensä 839,7 KELLARI / LIIKENNE&TEK B Jakava liikenne (käytävä 36, B Osastoiva liikenne (porra 44, B Tekniikka 2,

20 Sivu 3/4 Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v. Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Erill Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako kesku muu han m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % B Ilmanvaihto (EI TOIMEN 18, Pinta-ala yhteensä 100,5 1. KERROS / PERUSKORJ C Liikunta- ja juhlasali 683, C Varastohuone 6, C Siivous 2, C Pesuhuone 3, C Wc-pesuhuone 7, C Pukuhuone 24, C Näyttämö 64, C Varastotila 46, Pinta-ala yhteensä 836,5 1. KERROS / LIIKENNE%T D Osastoiva liikenne (porra 44, D Tuulikaappi 11, Pinta-ala yhteensä 55,5 2. KERROS / PERUSKORJ G Varastotila 22, G Wc-huone 4, G Siivous 2, G Pukuhuone 21, G Pukuhuone, opett. 5, G Wc-huone 9, G Pesuhuone 4, G Wc-pesuhuone, opett 4, Pinta-ala yhteensä 72,0

21 Sivu 4/4 Pinta- Seinä Katto Lattia Kalus Ikku- Ovet Väli- Erit.v. Ap er. Runko Ulko- Ulko- Läm- Vesi, IV- IV- Muu Valais Sähkö Sähkö Sähkö Erill Osa Tilanimike ala pinta pinta pinta teet nat seinä seinä rak. vaip. tasot mitys viem kan. kone LVV tus jako kesku muu han m² % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2. KERROS / LIIKENNE&T H Jakava liikenne (käytävä 41, H Jakava liikenne (käytävä 7, H Osastoiva liikenne (porra 14, H Osastoiva liikenne (porra 22, H Ilmanvaihto 32, Pinta-ala yhteensä 117,0 3. KERROS / PERUSKORJ K Varastotila 66, K Varastotila 46, Pinta-ala yhteensä 112,0 3. KERROS / LIIKENNE&T L Osastoiva liikenne (porra 22, Pinta-ala yhteensä 22,0 Pinta-ala yhteensä 2155,2

22 Sivu 1/1 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 006 VE1 Uudis Simpeleen yhtenäiskoulu UUDISOSA, vanha suunnitelma Simpele Vaihe: Urakkalaskenta Paikkakunta: Muu Etelä-Suomi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset ,1 B2 Rakennustekniset työt ,3 B3 LVI-työt ,9 B4 Sähkötyöt ,7 B5 Erillishankinnat ,1 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,1 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,9 Muut kustannukset ,9 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

23 Sivu 1/2 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 006 VE1 Uudis Simpeleen yhtenäiskoulu UUDISOSA, vanha suunnitelma Simpele Vaihe: Urakkalaskenta Paikkakunta: Muu Etelä-Suomi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,2 Rakennuttaminen ja valvonta ,9 Liittymismaksut ,9 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,1 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,1 1 Rakennuksen maatyöt ,6 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,0 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,9 4 Täydentävät rakenteet ,7 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,4 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,5 7 Konetekniset työt ,3 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,1 Kate ,7 Yhteensä ,3 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,0 71 Vesi- ja viemärityöt ,2 71 Muut putkityöt ,3 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,4 72 Muut iv-työt ,6 Yhteensä ,9

24 Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,9 Sähkön jakelu ,4 Sähkökeskukset ,5 Muu sähkö ,0 Yhteensä ,7 B5 Erillishankinnat ,1 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,1 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,9 Muut kustannukset ,9 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

25 Sivu 1/5 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 006 VE1 Uudis Simpeleen yhtenäiskoulu UUDISOSA, vanha suunnitelma Simpele Vaihe: Urakkalaskenta Paikkakunta: Muu Etelä-Suomi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO, UUDISHINTA Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² B KELLARI / LIIKENNE&TEKNIIKKA / B uusi Jakava liikenne (käytävät) / UUSI 4,0 1, B Tuulikaappi 12,0 1, Yhteensä E 1. KERROS / UUSI E VSS Opettajien sos.tila 22,0 1, E VSS Opettajien sos.tila 30,0 1, E VSS Wc-huone 2,0 2, E VSS Pesuhuone 2,0 2, E VSS Varastohuone 15,0 1, E VSS Opp.väl.varasto 28,0 1, E VSS Oppilaiden pukutila 28,5 1, E VSS Pesuhuone 5,5 1, E VSS Wc-huone 8,0 1, E VSS Wc-huone 2,0 1, E VSS Pesuhuone 2,0 1, E VSS Pukuhuone 6,5 1, E VSS Paperivarasto 13,0 1, E VSS Siivouskeskus 12,0 1, E Keittiö ja siiv.taukotila 23,0 1, Yhteensä F 1. KERROS / LIIKENNE&TEKNIIKK F VSS Jakava liikenne (käytävät) 12,5 1, F VSS Jakava liikenne (käytävät) 11,5 1, F Jakava liikenne (käytävät) 29,5 1, F Jakava liikenne (käytävät), AULA 19,5 1, F Tekniikka LJH 27,5 1, F VSS Tekniikka, VSS laitetila 10,0 2, F Jakava liikenne (käytävät) 4,0 1, Yhteensä I 2. KERROS / UUSI

26 Sivu 2/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² I Opetustila, tekninen työ, metalli 56,0 1, I Opetustila, tekninen työ, kuumakäs. 20,0 1, I Opetustila, tekninen työ, maalaus 28,0 1, I Opetustila, tekninen työ, konesali 60,5 1, I Opetustila, tekninen työ, puutyö 58,0 1, I ATK-tila 8,0 1, I Opett.työtila 5,5 1, I Varastohuone 16,0 1, I Opetustila, kotitalous 114,5 1, I Kuivavar. 2,0 1, I Khh 6,0 1, I Wc-huone 2,0 1, I Opett.työtila 4,0 1, I Opetustila, tekstiilityö 103,0 1, I Varastohuone 3,5 1, I Wc-huone 1,5 1, I Siivous 5,0 1, I Opetustila, kuvataide 82,0 1, I Varastohuone 11,0 1, I Pimiö 4,5 1, I Varastohuone 6,5 1, I Musiikinopetus 79,0 1, I Varastohuone 4,5 1, I Ulkoväl.varasto 25,5 1, Yhteensä J 2. KERROS /LIIKENNE&TEKNIIKK J Eteinen 9,0 1, J Jakava liikenne (käytävät) 38,0 1, J Jakava liikenne (käytävät) (aula, kork) 63,5 1, J pois Jakava liikenne (käytävät) (luiskat) 46, J pois Jakava liikenne (käytävät) 8, J Oleskeluportaat 44,5 1, J Tuulikaappi 5,5 1, J Tekniikka, purunpoisto 9,0 1, J Tekniikka, kaasut 4,5 1, J Tekniikkakomero 1,0 1, J SPK 10,5 1, Yhteensä M 3. KERROS / UUSI M Terveyden hoitaja 16,0 1, M Lepohuone 11,0 1, M Stoppari 15,0 1,

27 Sivu 3/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² M Odotustila 8,5 1, M Wc-huone, inva 4,5 1, M Toimistohuone 18,0 1, M Toimistohuone 15,0 2, M Kanslia 20,0 1, M Kanslian aput. 14,0 1, M Varastohuone (Arkisto?) 4,0 1, M Neuvotteluhuone 26,0 1, M Siivouskeskus 9,0 1, M Varastohuone 33,5 1, M Kesk.radio 4,0 1, M ATK-konehuone 23,0 1, M Vahtimestari 10,0 1, M Wc-huone 6,0 2, M Naulakot, opett.huone 10,0 1, M Wc-huone 2,0 4, M Opettajien taukotila 55,5 1, M Keittokomero, ed. 7,5 1, M Opettajien työtila 35,0 1, M Toimistohuone, atk tukih. 14,0 1, M Perusopetus 59,5 2, M Perusopetus 53,0 1, M Erityisopetus 28,0 1, M Ryhmäopetus, jaettu 14,0 1, M Ryhmäopetus 14,5 1, M Opetustila, tietotekniikka 60,0 1, M Wc-huone 1,5 2, M Siivous 3,0 1, M Ryhmäopetus, jaettu 19,0 1, Yhteensä N 3. KERROS / LIIKENNE&TEKNIIKK N Jakava liikenne (käytävät) 56,5 1, N Jakava liikenne (käytävät) 41,0 1, N Jakava liikenne (käytävät) 79,5 1, N Jakava liikenne (käytävät) 80,5 1, N Osastoiva liikenne (porrashuone) 26,5 1, N Osastoiva liikenne (porrashuone) 34,5 1, N Osastoiva liikenne (porrashuone), mä 23,0 1, N Tekniikkakomero 0,5 2, Yhteensä O 4. KERROS / UUSI O Opetustila, fy/ke 62,0 2,

28 Sivu 4/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² O Varasto, fy/ke/bi 25,0 1, O Opetustila, fy/ke 50,0 1, O Aineopetus 40,0 1, O Opetustila, bi/ke 62,0 1, O Opetustila 62,0 1, O Opetustila 63,0 1, O Opetustila 36,0 1, O Opetustila 30,0 1, O Opetustila 28,0 1, O Wc-huone 2,0 2, O Varastohuone 1,5 1, O Wc-huone, inva 5,0 1, O Siivous 4,0 1, O Oppilaskunnan huone 29,5 1, O Ryhmäopetus, jaettu 14,0 1, O Opetustila 53,0 1, O Opetustila 55,5 1, O Opetustila 58,5 1, O Opetustila 53,5 1, O Opetustila 59,5 1, O Opetustila 60,0 1, O Ryhmäopetus, jaettu 19,0 1, O Ryhmäopetus 9,5 1, O Wc-huone 1,5 4, O Wc-huone 6,0 2, O Siivous 2,5 1, Yhteensä P 4. KERROS / LIIKENNE&TEKNIIKK P Jakava liikenne (käytävät) 115,5 1, P Jakava liikenne (käytävät) 31,5 1, P Jakava liikenne (käytävät) 76,0 1, P Jakava liikenne (käytävät) 16,5 1, P Tekniikkakomero 1,5 1, P Osastoiva liikenne (porrashuone) 15,5 1, P Osastoiva liikenne (porrashuone) 34,5 1, P Osastoiva liikenne (porrashuone) 15,5 1, Yhteensä Q 5. KERROS / TEKNIIKKA Q Ilmanvaihto 346,0 1, Q Osastoiva liikenne (porrashuone) 15,5 1, Yhteensä

29 Sivu 5/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² Yhteensä Tiloille kohdistamattomat hanketekijät 41 Maa-aluetehtävät 42 Rahoitus ja markkinointi 51 Tilavarustus 52 Toiminnan ylläpito 6 Hankevaraukset Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä HANKINTAHINTA Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) HANKINTAHINTA YHTEENSÄ

30 Sivu 1/2 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 006 VE1 Uudis Simpeleen yhtenäiskoulu UUDISOSA, vanha suunnitelma Simpele Vaihe: Urakkalaskenta Paikkakunta: Muu Etelä-Suomi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 HANKETEKIJÄT Aluetyöt Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 529 m²/kaivo Ulkovarusteet Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet Liikennealue, sora 400 m² Autokatokset 8 ap Liikennealue, vaativa 800 m² Lämmityspistorasiat 32 kpl Pensasistutukset m² Ulkovalaistus Nurmikot m² Piha-alue yhteensä m² Maa- ja pohjarakenteet Esirakenteet Rakennuksen perustaminen Vanhojen rakennusten purku Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys jm Rakennuksen lisäkustannukset Kellarin maankaivu, lisäkusta Tontin muotoilut varaus Louhinta, varaus GEO-tutkim Täytöt, lisäkustannus Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 5 krs Henkilöluku 8 kpl Nopeus m/s 1 m/s Tavarahissit kpl Kerrosluku krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 3 krs Keskim. kerroskoko 950 m² Hankekoko brm² Tietotekniikka Dataverkko Kulunvalvonta Rikosilmoitus Paloilmoitus Videovalvonta AV-järjestelmä

31 Sivu 2/2 Tilalaitteet Muut erillislisät Ulkoseinät Vesikattorakenteet Vesikattorakenteet Parvekkeet Ikkunat Lämmönluovuttimet Erit. ilmastointijärjestel Erit. sähköjärjestelmät Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät % Tontti Tonttitehtävät Liittyminen + 1,0 % Maa-alueen kehittäminen Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Varaukset Hankevaraukset Lisä- ja muutostyö varaus +4,5 % Hankevaraukset

32 Sivu 1/1 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 018 VE3 / LAAJ Simpeleen yhtenäiskoulu Laajennus Simpele Vaihe: Ark Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset ,3 B2 Rakennustekniset työt ,8 B3 LVI-työt ,7 B4 Sähkötyöt ,0 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,8 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,2 Muut kustannukset ,2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

33 Sivu 1/2 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 018 VE3 / LAAJ Simpeleen yhtenäiskoulu Laajennus Simpele Vaihe: Ark Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,4 Rakennuttaminen ja valvonta ,0 Liittymismaksut ,9 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,3 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,3 1 Rakennuksen maatyöt ,7 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,7 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,8 4 Täydentävät rakenteet ,8 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,7 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,1 7 Konetekniset työt ,7 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,7 Kate ,3 Yhteensä ,8 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,0 71 Vesi- ja viemärityöt ,2 71 Muut putkityöt ,7 72 Ilmanvaihtotyöt ,0 72 Säätölaitteet ,4 72 Muut iv-työt ,4 Yhteensä ,7

34 Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,8 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,4 Muu sähkö ,6 Yhteensä ,0 B5 Erillishankinnat B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,8 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,2 Muut kustannukset ,2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

35 Sivu 1/3 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 018 VE3 / LAAJ Simpeleen yhtenäiskoulu Laajennus Simpele Vaihe: Ark Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO, UUDISHINTA Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² A KELLARI A VSS A Pukuhuone / opett 17,0 2, A Pesuhuone / opett 5,0 2, A Wc-huone / opett 3,0 2, A Opetusvälinevarasto 20,0 1, A VSS / Laitetila 7,5 2, A Paperivarasto 15,0 1, A Siivouskeskus 15,0 1, A Pukuhuone / siiv 6,0 1, A Pesuhuone / siiv 2,0 1, A Wc-huone / siiv 2,0 1, A Pukuhuone / oppil 7,0 2, A Pesuhuone / oppil 4,0 2, A Wc-huone / oppil 2,0 4, Yhteensä B KELLARI / LIIKENNE & TEKNIIKKA B Jakava liikenne (käytävät) 8,0 2, B Jakava liikenne (käytävät) 66,0 1, B Osastoiva liikenne (porrashuone) 36,0 1, B Osastoiva liikenne (porrashuone) 20,0 1, B Tekniikka / SPK 10,0 1, B Tekniikka / LJH 25,0 1, Yhteensä C 1. KERROS C Opetustila 60,0 1, C Opetustila, tekstiilityö, sis var. 110,0 1, C Opetustila, kotitalous 55,0 2, C Wc-huone, kotital. 2,0 2, C Opettaja, kotital. 8,0 1, C Varastohuone, kotital. 8,0 1, C Erityisopetus 30,0 1,

36 Sivu 2/3 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² C Pienryhmätila 15,0 1, C Opettajien taukotila 60,0 1, C Opettajien työtilat 10,0 2, C Monistamo/kopio 20,0 1, C Opettajien kahvio, sis. keittiön 20,0 1, C Wc-huone, opett. 5,0 2, C Neuvotteluhuone 20,0 1, C Siivous 3,0 1, C Opetusvälinevarasto 10,0 1, C Ulkovälinevarasto 15,0 1, C Varasto / ATK-keskus 20,0 1, C Wc-huone 6,0 2, C Keskusradio 4,0 1, C Vahtimestari 12,0 1, C ATK-tukihenkilö 12,0 1, C Opo 18,0 1, C Rehtori ja apulaisrehtori 15,0 2, C Kanslia 20,0 1, C Kanslian aputila 10,0 1, C Arkisto / Asiakirjavarasto 4,0 1, C Terveydenhoitaja 16,0 1, C Lepohuone 11,0 1, C Stoppari 15,0 1, C Wc-huone, inva 4,5 1, C Odotustila 8,5 1, C Musiikin opetus 85,0 1, C Taukokeittiö, keittiöh. 12,0 1, C Pukuhuone, keittiöh. 4,0 2, C Wc-huone, keittöh. 2,0 2, C X Wc-huone 2,0 2, Yhteensä D 1. KERROS / LIIKENNE & TEKNIIK D Jakava liikenne (käytävät) 120,0 1, D Jakava liikenne (käytävät), aula 27,0 1, D Osastoiva liikenne (porrashuone) 16,0 1, D Osastoiva liikenne (porrashuone) 21,0 1, D Jakava liikenne (käytävät) 75,0 1, D Jakava liikenne (käytävät) 34,0 1, D Tuulikaappi 5,0 1, D Jakava liikenne (käytävät) 42,0 1, D Tuulikaappi 5,0 1, D X Jakava liikenne (käytävät) 15,0 1, D X Tekniikkakomero 0,5 5,

37 Sivu 3/3 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² /m² Yhteensä E 2. KERROS E Opetustila 60,0 7, E Opetustila, kuvataide 90,0 1, E Opetustila, kuv.taito, keramiikka 20,0 1, E Siivous 3,0 2, E Wc-huone 6,0 2, E Wc-huone, inva 4,5 1, E Wc-huone 2,0 4, Yhteensä F 2. KERROS / LIIKENNE & TEKNIIK F Jakava liikenne (käytävät) 120,0 1, F Jakava liikenne (käytävät), aula 45,0 1, F Osastoiva liikenne (porrashuone) 21,0 1, F Osastoiva liikenne (porrashuone) 16,0 1, Yhteensä G TEKNIIKKA G Ilmanvaihto 60,0 4, Yhteensä Yhteensä Tiloille kohdistamattomat hanketekijät 41 Maa-aluetehtävät 42 Rahoitus ja markkinointi 51 Tilavarustus 52 Toiminnan ylläpito 6 Hankevaraukset Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä HANKINTAHINTA Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) HANKINTAHINTA YHTEENSÄ

38 Sivu 1/2 Projektipäällikkö Jarkko Karvonen Ramboll CM Oy Hanke: 018 VE3 / LAAJ Simpeleen yhtenäiskoulu Laajennus Simpele Vaihe: Ark Paikkakunta: Rautjärvi Haahtela-ind.: 75,0 / Hintataso: 79,5 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 HANKETEKIJÄT Aluetyöt Tontti pinta-ala m² Sadevesiviemäröinti 549 m²/kaivo Ulkovarusteet Liikennealue, kestopäällyste m² Ulkopuoliset rakenteet Liikennealue, sora 400 m² Autokatokset 8 ap Liikennealue, vaativa 800 m² Lämmityspistorasiat 32 kpl Pensasistutukset m² Ulkovalaistus Nurmikot m² Piha-alue yhteensä m² Maa- ja pohjarakenteet Esirakenteet Rakennuksen perustaminen Vanhan osan purku Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys jm Rakennuksen lisäkustannukset Kellarin kaivu/täytöt lisäkusta Louhinta, varaus VSS-lisäkustannus 172 m Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs Henkilöhissit 2 kpl Kerrosluku 4 krs Henkilöluku 8 kpl Nopeus m/s 1 m/s Tavarahissit kpl Kerrosluku krs Kuorma kg Talokoko Keskim. kerrosluku 2 krs Keskim. kerroskoko 911 m² Hankekoko brm² Tietotekniikka Dataverkko Kulunvalvonta Rikosilmoitus Paloilmoitus Videovalvonta AV-järjestelmä

39 Sivu 2/2 Tilalaitteet Muut erillislisät Ulkoseinät Ulkoseinät Lämmönluovuttimet Erit. ilmastointijärjestel Erit. sähköjärjestelmät Rakennuttaminen Rakennuttamistehtävät + 4,5 % Suunnitelu- ja hallintotehtävät Suunnitelutehtävät + 7,2 % Tontti Tonttitehtävät Liittyminen + 1,0 % Maa-alueen kehittäminen Tilavarustus Irtaimisto Irtaimisto Irtaimisto Toiminnan kojeet Toiminnan kojeet Rahoitus ja markkinointi Väliaikainen toiminta Käyttöönotto Rahoitus Markkinointi Varaukset Hankevaraukset Lisä- ja muutostyövaraus +5 % Hankevaraukset

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 13.3.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 001 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Mäntsälä. Päivitys

KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Mäntsälä. Päivitys KUSTANNUSSELVITYS PÄIVÄKOTI AMANDA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS Mäntsälä Päivitys 22.9.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto (Laajennus) 3 Yhteenveto

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA 14.3.2017 Sivu 1/2 Elise Lännistö A-Insinöörit Oy Hanke: 654292.1 VE1 / A asuminen Palvelukeskus Tuuskoto Vaihe: L 27.02.2017 Paikkakunta: Tuusula Haahtela-ind.: 91,0 / 1.2017 Hintataso: 91,5 / 3.2017

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

973 (5,1 ryhmää/pv) koulutuspäivää 382 opisk

973 (5,1 ryhmää/pv) koulutuspäivää 382 opisk Liite 1 25.8.2014 Kohde: Asevelikatu 4, tulevat koulutusalat tulevilla opiskelijamäärillä Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Horeca, siivous, toimitilahuoltaja 167 12 koulutuspäivää YSAO AIK

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8.

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8. MUISTIO 1 (4) Tilaaja: Orimattilan kaupunki Erkontie 9 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan Pelastusasema LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat on laadittu Ismo Aallon/Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEEN TARVESELVITYS

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEEN TARVESELVITYS KAJAANINKAUPUNGINTEATTERI TOIMITILAHANKKEENTARVESELVITYS LUONNOS27.9.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 Työryhmä...2 Toiminnanjatilatarpeenkuvaus...3 Kajaaninkaupunginteatterintoiminnankuvaus...3

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1

VIHDIN KUNTA. Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 VIHDIN KUNTA 13.1.2016 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio 1.1. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/1 Dokumentin tiedot Kustannusselvitys on hankesuunnitteluvaiheen versio

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

KANGASALAN TOIMIPISTE

KANGASALAN TOIMIPISTE KANGASALAN TOIMIPISTE Sijainti: Toiminnot: Sahalahdentie 22, 36270 Kangasala Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Matkailualan

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS B3 ohjelma Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Kastellin monitoimitalo Huoneluettelo Luonnos 19.4.2011 Peruskoulu 1-2 Luokat 3-6 Luokat 7-9

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde) Telekopionumero Mäntsälän kunta. Heikinkuja 4, Mäntäslä Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm

Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde) Telekopionumero Mäntsälän kunta. Heikinkuja 4, Mäntäslä Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm 1(3) TILAOHJELMA, KOULUILLA YHTEISET RUOKAILU- JA HALLINTOTILAT SEKÄ OPETTAJIEN TAUKOTILA VE 6 VAIHEITTAINEN RAKENTAMINEN, PUNAISELLA VAIHEESEEN 2 SIIRTYVÄT TILAT muutokset Toiminnan järjestäjä Osoite

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 13.10.2014

HANKESUUNNITELMA 13.10.2014 Liite PatuL 7 / 30.10.2014 MASALAN KOULUN LIIKUNTASALI JA RUOKAILUN TILAT HANKESUUNNITELMA 13.10.2014 Tilakonsultit TM2 Oy Masalan koulun liikuntasali ja ruokailun tilat, Hankesuunnitelma 13.10.2014 MASALAN

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset. LIITE 1: Investointisopimus TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 1.9.2011 Liisa Parviainen HANKE TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO, TAO HERVANTA LAAJENNUS Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Haahtela. Hankesuunnitelma. Arcadahallen HANKE- SUUNNITELMA 1/10. Tilaaja. Arcada. 00120 Helsinki. "J^VfvfF^ 10.6.2014 Haahtela Bulevardi 16.

Haahtela. Hankesuunnitelma. Arcadahallen HANKE- SUUNNITELMA 1/10. Tilaaja. Arcada. 00120 Helsinki. J^VfvfF^ 10.6.2014 Haahtela Bulevardi 16. Haahtela HANKE- SUUNNITELMA 1/10 Tilaaja Arcada 10.6.2014 Haahtela Bulevardi 16 00120 Helsinki Hanke Arcadahallen www.haahtela.fi Hankesuunnitelma ^ "J^VfvfF^ 'w'-s*;-''siy-:-', ^ Haahtela HANKE- SUUNNITELMA

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Tilaluettelo Kerros Nimi Pinta-ala Lämmin/kylmä Osasto 1 Hallinto 05 3. krs APULAISJ 15.0 m² lämmin 1 Hallinto APULAISJ: 1 15.0 m² 05 3. krs HENKK.TYÖT 30.0 m² lämmin

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS 26 6,1 6,3 6, 2,4,4 2299,3,366 2828 24 6 6,,19 9 2727,1,,89 9 22,8 7,, +27, 23 23 4,8,6 2626,6 4,2 2,, 2 3,, 3 9 4, 1 3 2 7 9 8 6, 1 3 2 4 9 8 7 6 7, 4 3 4 6 8 9 1, 2 9, 8 3,7 7 6 4 3 2 1, 4 n.,4 3 n.

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 9 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 33. LämpöHelmi-paritalo, Asunto A Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö Viitesuunnitelmavaihtoehdot

Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö Viitesuunnitelmavaihtoehdot Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö 8569 Viitesuunnitelmavaihtoehdot Tilatakomo Oy 31.1.2017 108,9 106 1 UUDSVAHTOEHTO/ LAAJUUS: 4 3. KRS: 1155 kem2 2. KRS: 2520 kem2 1. KRS: 2950 kem2 Yht.

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 5 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

KIRJASTO-OPTIO ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE SSC-HANKE, LOVIISA MITTAKAAVA

KIRJASTO-OPTIO ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE SSC-HANKE, LOVIISA MITTAKAAVA KIRJASTO-OPTIO RAKENNUKSEN ALA n. 560 m² RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 Juho Ojala 0400 708 125 23.08.2017, 06.09.2017, 06.10.2017 TERASSI HUOLTOPIHA LAAT.VAR. 7.0 m² TK

Lisätiedot

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy

LAAKASIILO KATETTU. LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS. Rakennusala Sisäala m² 1523 m². Laakasiilo, katettu FarmiMalli Oy LAAKASIILOT, mv Esko Hautakorpi UUDISRAKENNUS A 6139 51 FarmiMalli Oy puristeneste pumppauskaivo mastojäykistys Rullaovi 6x6 615 Rullaovi 9x7 LAAKASIILO KATETTU Rakennusala Sisäala 1542 m² 1523 m² Kerrosala

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74)

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74) 1(74) ANTTILAN PÄIVÄKOTI Siivottava pinta-ala 484 Tiedot ovat puutteellisia Numero Tila m² Ikkuna 123 Käytävä 13,5 5 x vko Upofloor, Lifeline ei ei ei 3 Siivoustiheys lattiamateriaali Lamput iv-päät. Matto

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

39 Sähköistys 40 Vesijohto 41 Lämmin vesi 42 Viemäri 43 Kunnal.vesi 44 Sauna 45 Autotalli 46 Autokatos 52 Varaava uuni 55 Leivinuuni 56 Puukiuas

39 Sähköistys 40 Vesijohto 41 Lämmin vesi 42 Viemäri 43 Kunnal.vesi 44 Sauna 45 Autotalli 46 Autokatos 52 Varaava uuni 55 Leivinuuni 56 Puukiuas KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS 13.10.14 Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen 01 Hakija MoonMilk Oy 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Ysitie 1999 08 Mets.tuot, k-m³ 03 Postitoimipaikka 77460 MAAVESI

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO LIITE 3 15.10.2014

PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO LIITE 3 15.10.2014 PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO LIITE 3 toimisto@arkboehm.fi HUONESELOSTUS p. 09 170 787 1001 TK 10.5 m² T1 +R3 Kipsi/kiinteä Akryylibetoni Syvennyksessä tuulikaappimatto 1002 PÄÄAULA 169.0 m² T1+R4 Akusto/Focus

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 04.05.2010 2 / 6

Tilat yhteensä. Huonetilat 04.05.2010 2 / 6 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 2 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

ANTTILAN KOULUN SANEERAUS. Korjauksen suunnittelu ja toteutus Mitä korjattiin ja miten onnistuttiin

ANTTILAN KOULUN SANEERAUS. Korjauksen suunnittelu ja toteutus Mitä korjattiin ja miten onnistuttiin ANTTILAN KOULUN SANEERAUS Korjauksen suunnittelu ja toteutus Mitä korjattiin ja miten onnistuttiin 1 Korjaushistoriaa Kiinteistössä on tehty eri konsulttien toimesta paikallisia kuntoarvioita / -tutkimuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 20 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Koskenniementie 14 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot