Kuntienuusivalaistushankintaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntienuusivalaistushankintaohje"

Transkriptio

1 Kuntienuusivalaistushankintaohje Isa-MariaBergman,MotivaOy MotivaOy onasiantuntijayritys,jokatarjoaa palveluitaenergianjamateriaalien tehokkaaseenjakestäväänkäyttöön. Motivanpalvelujahyödyntävätjulkinen hallinto,yrityksetjayhteisöt sekä kuluttajat. MotivaOy 100%valtionomistama liikevaihto5,1milj.euroa henkilöstö 40 Asiantuntijapalveluita pääosinvaltionhallinnolle (ministeriöt,virastotjalaitokset) suurinasiakastem/energiaosasto MotivaServices Oy MotivaOy:ntytäryhtiö Asiantuntijapalveluita yrityksille järjestöillejaliitoille kunnille vientihankkeisiin ym.

2 Valaistusratkaisujenenergiatehokkuus Energiatehokkuusriippuumonestaseikasta Lampuista(valotehokkuus,lm/W) Valaisimistajaliitäntälaitteista(hyötysuhde,häviöt) Valaisimiensijoittelusta Ohjaustekniikasta Huonepintojenväreistä javalaisimienpuhtaudesta Valojenkäyttö vainsilloin,kunniitä tarvitaanontärkeinyksittäinenkeino (sammutusjo10mintauonajaksi) Läsnäolo- jaliiketunnistimet Päivänvaloautomatiikka Käyttäjienopastaminen Lamppujenjavalaisimienuusiminenvaatiiinvestointeja Helpointaolisivalitaoikeatekniikkarakennus- jasaneerausvaiheessa Valaistuksentavoitetasot VanhastaanonkäytettySuomenValoteknillisenSeuranlaatimiasuosituksia sisä- jaulkotyöpaikoille Katu- jaulkoalueidenvalaistukselleonolemassavalaistusluokat,jotka valitaanliikenne- jaympäristöolosuhteidenperusteella KuntaliitonUlkovalaistuksentarveselvitys Nykyäänvalaistustasotonmääriteltyeurooppalaisissastandardeissa,joita sovelletaanmyössuomessa SFS-EN SFS-EN SFS-EN12193 SFS-EN1838 SFS-EN SFS-EN15193 Sisätyöalueidenvalaistus Ulkotyöalueidenvalaistus Liikunta- jaurheilupaikat Turvavalaistus Valaistusluokat Energiatehokkuus,LENI-luvut

3 Valaistusonkokonaisuus Energiatehokkaanvalaistuksensuunnittelulähtee valaistustarpeenrealistisestaarvioinnista Tilaajanonarvioitavamyöskäytönaikaisiakustannuksia,ei pelkästäänhankintahintaa Asennuksenelinkaarionpitkä (20-30v) Hyvä valaistusratkaisuonmuunneltavissa,joskäyttötarkoitusmuuttuu Suunnittelijantehtävä onosoittaaerivalaistusratkaisujen energiatehokkuushalutullavalaistustasolla Valaistussuunnittelijahyödyntää saatavillaoleviavalaistus- ja ohjaustekniikoita Hankinnanmäärittelyjavalmistelu Tarkistaolemassaolevatsuositukset,tavoitteetjalainsäädäntö sekä niidenvaikutus hankintoihin Varmistaomanorganisaationresurssittaikäytä tarvittaessaulkopuolista asiantuntemusta onkoriittävästiomaaosaamistavalaistusmarkkinoista? erihankintamenettelyistä? energiantehostamiskeinoista? viestinnästä loppukäyttäjille? projektinjohtamisestajaseurannasta? Suoritariittävänlaajatarve- jainvestointiharkinta Mitä uuttatarvitaan? Voisikovanhanjärjestelmäntaisenosankunnostaa? Löytyykö vaihtoehtoistatoteutustapaatairatkaisua? Onkoinvestointiajankohtainenjuurinytvailähitulevaisuudessa? Huomioihankintojenvalmistelussamahdollisettuet(energiatuki) japalvelut(esco) Mietihankintayhteistyötä taiyhteishankintaatoisenkunnantaikaupunginkanssa

4 Tarveharkintajamarkkinakartoitus Ennentarjouskilpailunkäynnistämistä hankintayksiköntuleetietää: Mitä tuotteitataipalveluitajamitenollaanhankkimassa Millaisiatuotteitajapalvelujamarkkinoillaon Millaisiaratkaisujaonylipäätäänmahdollistahankkia Markkinoidenkartoittaminentehdäänpuolueettomastijatasapuolisesti.Lähdeliikkeelle tarpeistajatavoitteista,älä teknisistä ratkaisuista Markkinakartoitusauttaamäärittelemään,millaisiavaatimuksiatoimittajillevoidaanasettaa. Sehelpottaamyöstarjouspyynnönjasopimusehtojenlaatimistasekä hankintamenettelyn valintaa. Markkinakartoitusvoiollaesimerkiksi: Hilmaanlähetettävä tietopyyntö Lehti-ilmoitus Kirjallinenpyyntö Neuvottelujatarjoajienkanssa Kokonaistaloudellisuusvalintaperusteena Energiatehokkaissavalaistushankinnoissaonsyytä painottaariittävästihankinnan laatutekijöitä.kokonaistaloudellisuushyvä ollavalintaperusteena. Vertailuperusteinavoidaankäyttää esimerkiksi: Hintaa Elinkaarikustannuksia,käyttökustannuksia,kustannustehokkuutta Energiatehokkuutta(LENI-luku,kWh/m²/vuosi) Ammatillistapätevyyttä/teknisiä ansiotajakokemustavastaavistatoimeksiannoista (vainsiltä osinkunniitä eioleasetettukelpoisuusvaatimuksina) Toimitusaikaa Huoltopalveluitajateknistä tukea Esteettisiä ominaisuuksia Ympäristönäkökohtia,kutenkierrätettävyysjakäyttöikä,muuntojoustavuus, vaarallisetaineet,co2-päästöt. Hankintahinnansijaanonsyytä antaariittävästipainoarvoaelinkaarikustannuksille

5 Sopimusjaseuranta Sopimuksessaonotettavahuomioonvaadittujenteknistenarvojentoteutuminenja vaadittavatarjoajaatodentamaanne,esim.: Valaistustaso Energiankulutus,LENI-arvo Mikälikyseessä onenergiansäästöpalvelu,tarjoajanpitää hankintasopimuksessataata tavoitteidenonnistuminenjasäästöjensyntyminen Sopimukseenvoikirjatamyöspidempiaikaisiavaatimuksiaenergiatehokkuuden toteutumiseksielinkaarenaikana Sopimukseenvoidaankirjatavainsellaisiaasioita,jotkaonvaadittu tarjouspyyntöasiakirjoissa Seurannantuloksenasiirrä hyvätmenettelytkäytettäväksiseuraavissahankinnoissaja kerromuilleonnistuneestahankinnasta. TEM:in investointituet Energiansäästöä jaenergiankäytöntehostamistakoskeviainvestointihankkeitaovat: Tavanomaisenteknologianhankkeet,jotkaliittyvät energiatehokkuussopimusjärjestelmään(25%) Uudenteknologianhankkeet,jollatarkoitetaansellaisiateknisiä taimuitaratkaisuja, joitaeioleaikaisemminsovellettukaupallisessamittakaavassasuomessa(40%) ESCO-hankkeet (30%).Varsinkinkatuvalaistuksenkohdallaontällä hetkellä huomattavaenergiansäätöpotentiaalijavalaistushankintojenosaltaonkäynnissä myösescoprojekteja. Tuetovatharkinnanvaraisiajaesitetytprosenttiosuudetmaksimitukia.Käytännössä tuki voiollapienempi.

6 Motivanhankintapalvelu tarvekartoitus markkinaviestintä hankinnan määrittely kilpailutus tarjousten vertailu sopimuksen hallinta seuranta Motivanhankintapalvelutarjoaaneuvontaahankintaprojektinjoka vaiheeseen. Tarjoammetietoahyvistä käytännöistä,malleistajatyökaluistasekä avustammeniidensoveltamisessa.helpdesk- palvelummeon maksuton! Hankintaohjelöytyymyössivultawww.motiva.fi/julkaisut