ESIKAUPALLISET HANKINNAT innovaatiota synnyttämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIKAUPALLISET HANKINNAT innovaatiota synnyttämässä"

Transkriptio

1 ESIKAUPALLISET HANKINNAT innovaatiota synnyttämässä Sari Luostarinen Open Days seminaari, Tampere

2 Kasvatamme kaupunkiinnovaatioita. 2

3 FVH hankealueet Älykäs kaupunki Hyvinvointi Median uudet muodot Ympäristö & kestävä kehitys (valmistelussa v. 2012) Innovaatioyhteisöt Innovatiiviset hankinnat Kasvupalvelut Forum Virium Helsinki on osa Helsingin kaupunkikonsernia 3

4 Innovatiiviset julkiset hankinnat 4

5 Julkiset hankinnat uudistamassa julkisia palveluja Monituottajamalli tullut jäädäkseen Julkisten hankintojen osuus BKT:stä lähes 20 % (35 mrd., 2010) Kuntien ja kuntayhtymien tavara ja palveluostot hankinnat yksityisiltä toimittajilta 12 mrd. (2010) Välittömät työllisyysvaikutukset varovaisesti arvioiden henkilötyövuotta Välilliset vaikutukset??? Julkiset hankinnat entistä strategisempia Mitä ostetaan ja miten? JOHTAMINEN! Lähteet: TEM raportteja 18/2012, Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa; Pekka Lith: Suurten kuntien hankinnat, 2011; Eurostat 5

6 Innovatiivisuus hankinnoissa? Tarve /käyttäjälähtöisyys ja markkinoiden innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen lähtökohtana Jotain täysin uutta vai vanhan parannusta? Liittyy kysymyksiin: mitä hankitaan (palvelu, tuote, urakka) ja miten hankitaan (hankintamenettely ja siihen liittyvät toimintatavat)? Edistetään sekä tarjoajien innovatiivisuutta (innovaatiopolitiikan näkökulma) että parannetaan palveluiden laatua ja tuottavuutta (palvelujen järjestämisen ja käyttäjien näkökulma) 6

7 Mitä yhteistä on hyvillä esimerkeillä innovatiivisista hankinnoista? Loppukäyttäjät Innovaatiot Tilaajat Tarjoajat Lähde: Ilona Lundström, Tekes 7

8 Hankkia fiksummin tarpeisiin vastaavia vaikutuksia/lopputuloksia Hyödynnetään keskinäistä vuoropuhelua (tilaaja, loppukäyttäjät, tarjoajat) > mitä tarvitaan, mitä on olemassa, miten järkevää toteuttaa? Hyödynnetään markkinoiden mahdollisuuksia > ei kuvata liian tarkkaan hankinnan kohteen ominaisuuksia vaan jätetään tilaa tarjoajien oivalluksille ja annetaan näyttövelvollisuus, tämä soveltuu parhaiten teidän tarpeisiinne 8

9 Esikaupalliset hankinnat 9

10 Perusperiaatteita Käytännössä ostetaan T&K prosessi eli sellaisen innovaation tuotekehitysprosessi, jota ei ole vielä markkinoilla valmiina tuotteena/palveluna olemassa Lähtökohtana suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen Ei hankintadirektiivien (artikla 16f) ja hankintalain (hankintalain 8 ) alaista hankintaa Riskien ja hyötyjen jakaminen oleellista Julkinen sektori rahoittaa osittain tuotekehitysprosessia Markkinahinta (valtiontukisäännöt), huomioiden että immateriaalioikeuden jäävät toimittajien haltuun (käyttöoikeus hankintayksikölle) Ideoiden jatkojalostaminen yhteistyössä, aidoissa kenttäolosuhteissa 10

11 Perusperiaatteita, jatkuu Kaikille avoin tarjouskilpailu (valtiontukisäännöt) Ostaja määrittelee haasteen, johon haetaan ratkaisuja eli määrittelee ominaisuuksia muttei itse ratkaisua Ideakilpailu, johon valitaan useita toimittajia Toteutetaan vaiheittaisena kilpailuna Eri vaiheiden välillä karsitaan jatkoon pääseviä toimittajia Kenttätestauksen jälkeen tuotteet/palvelut jäävät tuottajien edelleen kehitettäviksi Ostajalle ei jää valmista tuotetta tai palvelua Esikaupallisen hankintaprosessin jälkeen voidaan käynnistää normaali julkinen hankintaprosessi 11

12 Lainsäädäntötausta Hankintadirektiivi, artikla 16f Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, jotka koskevat muita tutkimus ja kehitystoiminnan palvelujen ostoja kuin niitä, joista saatava hyöty koituu yksinomaan hankintaviranomaiselle käytettäväksi tämän omassa toiminnassa, jos hankintaviranomainen korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Hankintalaki 8 Tätä lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. 12

13 Euroopan komissio: esikaupallisten hankintojen prosessi Tarpeen tunnistus Esikaupallinen prosessi Kaupallistaminen eli mahdollinen julkinen hankinta Vuoropuhelu! 13

14 Esimerkkinä SILVER projekti 14

15 SILVER projektin keskeinen sisältö SILVER = Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics Luodaan eurooppalainen esikaupallisten hankintojen (PCP) prosessi ja siihen liittyvät yleiset dokumenttipohjat Toteutetaan ylikansallinen esikaupallinen hankinta Kohde: ikäihmisten kotona asumista tukeva robotiikka/teknologian (robotics based technologies) tuotekehitystyö 15

16 Perustietoja projektista Rahoitus EU:n 7. puiteohjelmasta Oulu ja Vantaa ovat mukana Tekes rahoituksella Projektin kokonaiskesto Kokonaisbudjetti noin 4 milj. euroa Varsinainen hankintabudjetti on noin 2,2 milj. euroa Forum Virium Helsinki vastaa kansallisesta koordinaatiosta Suomessa ja koko kansainvälisen projektin viestinnästä Osallistutaan myös PCP prosessin määrittelyyn ja kuvaukseen 16

17 Toteuttajat Viiden maan yhteisprojekti: Iso Britannia, Hollanti, Tanska, Ruotsi ja Suomi Technology Strategy Board (TSB), Iso Britannia (koordinaattori) NL Agency, Hollanti Brainport Development NV, Hollanti Etelä Tanskan seutu (Region Syddanmark), Tanska Odensen kaupunki, Tanska Vinnova, Ruotsi Västeråsin kaupunki, Ruotsi Aalto yliopisto, Suomi Forum Virium Helsinki, Suomi sekä Oulun ja Vantaan kaupungit (Tekesin rahoittamina) 17

18 Miksi? PCP on uusi työväline Suomessa, joten halutaan saada oppia ja kokemuksia Onko se tehokas väline ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja mahdollistaa uusia innovaatioita? Miten sitä voidaan käyttää kansallisella tasolla? Toisaalta SILVER keskittyy yhteen suurimmista haasteista eli miten mahdollistaa ikääntyvien itsenäistä asumista siinäkin vaiheessa kun fyysiset ja henkiset voimat alkavat ehtyä Palvelutarpeen kasvu antaa mahdollisuuden täysin uusille ratkaisuille Miten kotiintuotavalla teknologialla voidaan parantaa elämänlaatua? Miten parantaa kotihoidon tuottavuutta? 18

19 Erityispiirteitä Iso Britanniassa (2001 ) ja Hollannissa (2005 ) useamman vuoden kokemus esikaupallisista hankinnoista Luoneet omat prosessinsa, hyviä kokemuksia Toteutettu vain kansallisella tasolla (mm. ministeriöt, NHS) Muilla projektiin osallistuvilla kumppaneilla ei ole käytännön kokemuksia Komission lanseeraamaa kolmivaiheista prosessia testaan ensimmäistä kertaa käytännössä Ylikansallinen näkökulma Erilaiset palvelujärjestelmät eri maissa Haasteen määrittelyssä huomioitava erot mm. ikäihmisten tarpeissa ja kotihoidon järjestämisessä Yhteiset määritelmät: Ikäihminen, Itsenäinen kotona asuminen, kotihoito, robotiikka 19

20 Tällä hetkellä työstämme: Viestintä 1. Yleinen PCP prosesikuvaus ja dokumenttipohjat Lainsäädäntö selvitys 2. SILVER tarjouspyyntö dokumentit Tarvekartoitus Markkinakartoitus 20

21 Projektin lähiajan eteneminen Dokumentit lähestulkoon valmiita SILVER tarjouspyynnön arviointikriteerit vielä työn alla Tarjouspyyntö julkaistaan näillä näkymin tammikuussa 2013 Tarjousaikaa n. 3 kk Ulkopuoliset arvioitsijat pisteyttävät tarjotut ideat Valintapäätös tehdään kevään 2013 aikana parhaat ideat valitaan ensimmäiseen vaiheeseen 21

22 Tarjouspyyntö 1/2013 Tarpeiden ja haasteen määrittely Valinta ja sopimukset 4 5/2013 Vaihe 1 Kymmenen parasta ideaa valitaan Ratkaisun toteutettavuus (mallit ja simulaatiot) Päätös seuraavasta vaiheesta: Raportti ja seuraavan vaiheen suunnitelmat Arviointi ja valinta 11 12/2013 Vaihe 2 Viisi parasta ratkaisua jatkaa Prototyypin rakentaminen ja testaus (Living lab) Päätös seuraavasta vaiheesta: Seuraavan vaiheen suunnitelmat, kustannus hyöty analyysi, alustava liiketoimintasuunnitelma Arviointi ja valinta 11 12/2014 Vaihe parasta ratkaisua jatkaa Kenttätestaus ikäihmisten kodeissa kaikissa maissa Lopullisen tuotteen/palvelun toiminnallinen määrittely, päivitetty kustannushöyty analyysi ja liiketoiminta suunnitelma PCPprosessi päättyy 12/

23 Muutamia huomioita Haasteellinen projekti PCP, ylikansallisuus, robotiikan ja ikääntyvien palvelutarpeiden yhdistäminen Motivoituneet ja sitoutuneet partnerit Vuorovaikutus! Erilaisuuden ymmärtäminen ja yhteisten lähtökohtien löytäminen Lähtökohtana täytyy olla käyttäjien ja hankintayksiköiden todelliset tarpeet Tarvitaan EU tai kansallista rahoitusta, jotta saadaan pilotteja liikkeelle Tärkeää käydä keskustelua kokemuksista kansallisella tasolla Tekes, TEM, hankintayksiköt kaupungit, jotka eivät ole mukana SILVER projektissa 23

24 Kiitos! Puh

Tulevaisuutta tekemässä Esikaupallisten hankintojen ensimmäiset esimerkit. Tampere 11.4.2012 Kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsinki

Tulevaisuutta tekemässä Esikaupallisten hankintojen ensimmäiset esimerkit. Tampere 11.4.2012 Kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsinki Tulevaisuutta tekemässä Esikaupallisten hankintojen ensimmäiset esimerkit Tampere 11.4.2012 Kehityspäällikkö Sari Luostarinen Forum Virium Helsinki Miksi? Ikäihmisten elämänlaatu: kotona asumisen edellytysten

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN JOHDANTO ASKELEET INNOVATIIVIISIIN HANKINTOIHIN 2 TÄMÄN OPPIMATERIAALIN TAUSTA JA TARKOITUS Tämä oppimateriaali on syntynyt Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja. Angelica Roschier. Eli miten teen onnistuneen hankinnan Tekesin tuella ja avustuksella? Copyright Tekes 27/3/12

Fiksumpia hankintoja. Angelica Roschier. Eli miten teen onnistuneen hankinnan Tekesin tuella ja avustuksella? Copyright Tekes 27/3/12 Fiksumpia hankintoja Eli miten teen onnistuneen hankinnan Tekesin tuella ja avustuksella? Angelica Roschier ILU SMART CITY WELLBEING SAFETY & SECURITY INFORMATION TECHNOLOGY & APPLICATIONS SERVICES USER

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -hanke Harri Laaksonen Kari Karhu 1 2 Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa Jukka Yliherva Alustuksen sisältö 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet 2) Käytännön esimerkkejä kannusteiden

Lisätiedot

Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittiset kehittämistavoitteet

Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittiset kehittämistavoitteet TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - strategiset hankkeet Hyvinvointihanke HYVÄ Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittiset kehittämistavoitteet TEM jory 29.9.2009 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET

Lisätiedot

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Helsinki 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Julkaisu on saatavana vain internetistä: www.ymparisto.fi/default.asp?node=7468&lan=fi

Lisätiedot

Living Lab -toiminta Suomessa

Living Lab -toiminta Suomessa Aluekeskusohjelman verkostojulkaisu 3/2009 Living Lab -toiminta Suomessa Janne Orava aluekeskusohjelma innovaatio ja osaaminen -verkosto Living Lab -toiminta Suomessa Joulukuu 2009 Janne Orava, Javaro

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Esikaupalliset hankinnat: Menetelmä yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden yrityslähtöiseksi kehittämiseksi

Esikaupalliset hankinnat: Menetelmä yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden yrityslähtöiseksi kehittämiseksi Ville Valovirta VTT Innovaatiotutkimus Tammikuu 2010 1 (6) Esikaupalliset hankinnat: Menetelmä yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden yrityslähtöiseksi kehittämiseksi Merkittävät yhteiskunnalliset haasteet

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kehittäminen osana hankintamenetelmää Pro gradu, hankintojen johtaminen Tiehallinnon selvityksiä 46/2005 Palvelutoimittajan kyvykkyyden

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot