Tehokkaan valvonnan edellytykset yksiköissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehokkaan valvonnan edellytykset yksiköissä"

Transkriptio

1 Tehokkaan valvonnan edellytykset yksiköissä Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen koulutuspäivät 2015 Tiina Läikkö-Roto 4/13/15 1

2 Tutkimusprojekti: Elintarvikevalvonnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus Maatilatalouden Kehittämisrahaston (MMM) rahoittama hanke, Tehokkaan ja vaikuttavan elintarvikevalvonnan taustatekijät Viranomaisvalvonnan vahvuudet ja haasteet elintarvikevalvonnassa Tässä käsiteltävät tutkimusosat Tehokkaan valvonnan edellytykset yksiköissä 4/13/15 2

3 Teoriapohja Tehokkaan elintarvikevalvonnan edellytykset Riittävät resurssit Määrältään riittävä ja osaava valvontahenkilöstö, tarkoitukseen sopivat tilat, laitteet ja välineet Järkevä työn järjestäminen Päätösvallan delegointi, tehtävien jakaminen Riittävät ja asianmukaiset työtä tukevat välineet Laatujärjestelmä, valvonnassa tarvittavat muut välineet Esimiestuki, kollegiaalinen tuki Järjestetyt kokoukset, keskusteluilmapiiri Työviihtyvyys Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio 4/13/15 3

4 Yksiköiden taustatiedot Otos 17/79 valvontayksikköä (haastattelu) Elintarvikevalvontaan käytettävissä 1,4 30 htv 9/17 elintarvikevalvonnan viranhaltijoita < 10 Valvontakohteita kpl 8/17 < 1900 valvontakohdetta 9/17 päätösvaltaa delegoitu tarkastajille 4/13/15 4

5 Tarkastajien taustatiedot Tarkastajat (56, E-lomake) 47 % < 47 vuotta 50 % 10 vuoden työkokemus 80 % naisia 59 % delegoitua päätösvaltaa keskim. 155 valvontakohdetta 4/13/15 5

6 Elintarvikevalvonnan kustannukset Elintarvikevalvonnan kokonaiskustannukset vuodessa ( ) / htv Palkkakustannusten osuus keskim. 74 % 3,9 (1,8 5) / asukas 221 ( ) /valvontakohde Em. kustannusmittarit korreloivat keskenään Suurempi htv tai valvontakohdemäärä yksikössä à suuremmat kokonaiskustannukset / htv ja kohde. 4/13/15 6

7 Resurssien riittävyys Tilat ja laitteet, henkilöstön määrä Tilat ja laitteet riittävät tehokkaaseen valvontaan EvVast 89 % (15/17) Tarkastajat 72 % (38/53) Henkilöresurssit määrällisesti riittävät: EvVast 6 täysin tai melko hyvin riittävät elintarvikevalvontaan 10 melko huonosti riittävät tai täysin riittämättömät Arviot elintarvikevalvonnan resurssivajeesta 0,5-10 htv Henkilöresurssit määrällisesti riittävät: Tarkastajat 52 % (29/56) täysin tai melko hyvin riittävät 48 % melko huonosti riittävät tai täysin riittämättömät Yksiköiden välisiä eroja Pidempi työkokemus ê 4/13/15 7

8 Resurssien riittävyys Tarkastajien ammattitaidon lisääminen ja ajan tasalla pitäminen 29 % koki pystyvänsä kehittämään ammattitaitoaan ja osaamistaan työaikana riittävästi, 48 % riittämättömästi Suurempi kohdemäärä yksikössä é 57 % koki työaikansa riittävän lainsäädännön ja ohjeistuksen lukemiseen normaalivalvonnan asettamissa tarpeissa Suurempi kohdemäärä ja henkilömäärä yksikössä, pidempi työkokemus ê 29 % koki työaikansa riittämättömäksi uuteen lainsäädäntöön tutustumiseksi Yksiköiden välistä vaihtelua Suurempi kohdemäärä ja henkilömäärä yksikössä, suurempi valvontakohteiden määrä omalla vastuulla é 20 % koki työaikansa riittämättömäksi uusiin ohjeisiin tutustumiseksi Suurempi kohdemäärä ja henkilömäärä yksikössä é 4/13/15 8

9 Työn järjestäminen Tarkastajat käyttivät kokonaistyöajastaan elintarvikevalvontaan 64 % (vaihteluväli %) Yksiköiden välisiä eroja, suurempi kohdemäärä yksikössä é Tarkastajat käyttivät elintarvikevalvontaan käyttämästään työajasta 40 % tarkastuksiin (vaihteluväli %) Suurempi kohdemäärä tai henkilömäärä yksikössä tai pidempi työkokemus: työaika hajaantui voimakkaammin erilaisiin tehtäviin 4/13/15 9

10 Työn järjestäminen Delegoituun päätösvaltaan liittyvän osaamisen varmistaminen yksikössä: varmistettu erittäin hyvin 4 yksikössä, melko hyvin 8 yksikössä ja melko huonosti 5 yksikössä. Arviot eivät riippuneet siitä, oliko päätösvaltaa delegoitu tarkastajille. 4/13/15 10

11 Työtä tukevat välineet Ohjeita tarkastuksen tekemisestä 12 yksikössä, tarkastuskertomuksen kirjoittamisesta 9 yksikössä, suojavaatteiden käytöstä 8 yksikössä. Tarkastajista 56 % (31/55) piti yksikön ohjeita käytännön valvonnasta riittävinä ja 33 % (18/55) riittämättöminä. Näytteenottolomakkeita 16 yksikössä, tarkastuskertomuspohjia 15 yksikössä, kuulemiskirjepohjia 14 yksikössä, pakkokeinopohjia 7 yksikössä. EvVast ja tarkastajien vastaukset vastasivat toisiaan vain yhdessä yksikössä. Tarkastajista 68 % (38/56) vastasi noudattavansa yksikön ohjeita ja 69 % (37/54) käyttävänsä lomakemalleja aina tai useimmiten valvonnassaan. Nuoremmat tarkastajat é 46 % (17/37) koki mallipohjien ja lomakemallien ajankäytöllisen hyödyn erittäin suureksi ja 51 % (19/37) melko suureksi. 4/13/15 11

12 Työtä tukevat välineet Tarkastusten kattavuus varmistettiin 14 yksikössä Suurempi kohdemäärä yksikössä é Tarkastajista 63 % (27/43) käytti näitä työkaluja. 53 % (9/17) EvVast ja 33 % (18/54) tarkastajista piti uusien työntekijöiden perehdytystä valvontakäytäntöihin erittäin hyvänä. 11/16 EvVast arvioi yksikössään olevan erittäin paljon hiljaista tietoa. 4/13/15 12

13 Esimiestuki, kollegiaalinen tuki 15 yksikössä kokouksia valvontatapauksista. Tarkastajat keskustelevat valvontatapauksista esimiehen kanssa EvVast: erittäin paljon 1, melko paljon 11, melko vähän 5 Tarkastajat: vähintään viikoittain 30 % (16/54), väh. kuukausittain 20 % (11/54), harvemmin 50 % (27/54) jos ei päätösvaltaa, niin useammin Tarkastajat keskustelevat valvontatapauksista toistensa kanssa päivittäin 30 % (17/56), viikoittain 41 % (23/56), kuukausittain 21 % (12/56) harvemmin kuin kuukausittain 7 % (4/56) 4/13/15 13

14 Työviihtyvyys Negatiivisesti työtehoon vaikuttavat asiat (0-10) Tekijät Tarkastajat EvVast p Riittämätön palkka < Negatiivinen stressi Työtä ei koeta merkitykselliseksi < Epäselvät toimintatavat Epätasapuolinen kohtelu Epäselvät tavoitteet Ei mahdollisuutta vaikuttaa Epäselvä työnjako Epäselvät vastuut Huono työilmapiiri Kiusaamista /13/15 14

15 Työviihtyvyys Negatiivisesti työtehoon vaikuttavat asiat (0-10) EvVast Suurempi kohdemäärä ja henkilömäärä yksikössä: yleisesti huono työilmapiiri, negatiivinen stressi é Tarkastajat Pidempi työkokemus: epäselvät tavoitteet, epäselvä työnjako é Suurempi henkilömäärä yksikössä : ei mahdollisuutta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin, epäselvät tavoitteet é Suurempi kohdemäärä yksikössä: ei mahdollisuutta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin, epäselvät tavoitteet, epäselvät vastuut é Summamuuttujat Yksiköiden välistä vaihtelua Suurempi kohdemäärä yksikössä, pidempi työkokemus, nainen é 4/13/15 15

16 Johtopäätökset Ø Yksiköt luovat edellytyksiä tehokkaalle ja laadukkaalle valvonnalle muun muassa laatimalla ohjeita ja mallipohjia ja panostamalla positiiviseen keskustelukulttuuriin. Ø Hiljainen tieto sekä riittämätön perehdytys ja sitouttaminen laatujärjestelmään voivat heikentää valvonnan laatua ja tehokkuutta. Ø Erityisesti suurten yksiköiden on tarpeen panostaa toimiviin tukimekanismeihin ja hyvään työskentelyilmapiiriin entistä enemmän. Ø Myös tarkastajaan liittyvillä tekijöillä on vaikutusta siihen, koetaanko toiminnan edellytykset riittäviksi. 4/13/15 16

17 Tutkimusryhmä Helsingin yliopisto Tiina Läikkö-Roto (tohtorikoulutettava) Mari Nevas (hankkeen vastuullinen johtaja) Janne Lundén Silja Mäkelä (erikoistuva eläinlääkäri) Luke (Luonnonvarakeskus) Jaakko Heikkilä Katriina Heinola 5/2/

18 Kiitos! 4/13/15 18

Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan

Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan auditoinneista vuonna 2011 Kuvailusivu 2 Julkaisija Kokoajat Julkaisun nimi Tiivistelmä Asiasanat Julkaisun numero Julkaisu lähtenyt

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Liite 3: Kunta 10 tulosten käsittely: Virastojen/laitosten vastaukset

Liite 3: Kunta 10 tulosten käsittely: Virastojen/laitosten vastaukset Liite 3: Kunta 10 tulosten käsittely: Virastojen/laitosten vastaukset Kunta 10 kyselyn 2010 tulokset on käsitelty virastossamme/laitoksessamme seuraavasti: Olimme tyytyväisiä tuloksiimme erityisesti seuraavilla

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

Terveysvalvonnan strategian väliarvio: 2010-2012

Terveysvalvonnan strategian väliarvio: 2010-2012 Terveysvalvonnan strategian väliarvio: 2010-2012 Strategian päivitys vuoteen 2016 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Strategian väliarvio 2 Ympäristöterveydenhuolto 9.12.2013 Terveysvalvonta Sisältö

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - ARBETSLIVSFORSKNING 2/2008

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - ARBETSLIVSFORSKNING 2/2008 TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - ARBETSLIVSFORSKNING 2/2008 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 6. vuosikerta. Työelämän tutkimus Arbetslivsforskning -lehden päämääränä on edistää työelämään

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat Sari Erkkilä Kehittämistehtävä Huhtikuu 2007 Ammatilliset erikoistumisopinnot Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot

Lisätiedot

VSSHP VARSINAIS SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VSSHP VARSINAIS SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VSSHP VARSINAIS SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Ohjeita kuormittumisen hallintaan HENKINEN KUORMITTUMINEN KEVÄT 2006 TYÖSUOJELU SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 HENKINEN HYVINVOINTI...4

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot

Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 2014 Antti Nurminen SISÄLLYS 1. Johdanto 4 2. Eläinsuojeluvalvonta Suomessa 5 3. Eläinsuojeluvalvonta osana ympäristöterveydenhuoltoa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. JOHDANTO... 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 12 Vastaajien ikä...12

Lisätiedot

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2010 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Johanna Hedman ja Sanna-Mari Tokkari KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot