TUHKAN KÄYTTÖ METSÄNPARANNUSAINEENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUHKAN KÄYTTÖ METSÄNPARANNUSAINEENA"

Transkriptio

1 TUHKAN KÄYTTÖ METSÄNPARANNUSAINEENA Regular Recycling of Wood Ash to Prevent Waste Production RECASH A Life Environment Demonstration Project LIFE03 ENV/S/ SISÄLTÖ MISSÄ TUHKAA MUODOSTUU? TUHKAN OMINAISUUDET KUINKA TUHKA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ METSÄSSÄ? MITÄ METSÄNOMISTAJA HYÖTYY TUHKAN KÄYTÖSTÄ? MITEN METSÄNOMISTAJA TOIMII? MILLOIN, MINNE JA MITEN PALJON TUHKAA LEVITETÄÄN?

2 MISSÄ JA MILLAISTA TUHKAA SYNTYY? Puun tuhkaa syntyy metsäteollisuuden kuorikattiloissa ja sahoilla noin t/a (v. 2000) Sekatuhkia syntyy puuta ja turvetta käyttävissä aluelämpölaitoksissa ja sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa noin t/a Kivihiilituhkia syntyy vuosittain myös suuria määriä, pelkästään Helsingin Energian Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa tonnia vuosittain, käyttökohteena on maanrakennus Leijukerroskattiloissa lentotuhka otetaan talteen sähkösuotimilta (suurin osa tuhkasta lentotuhkaa) Arinakattiloissa arinatuhka pudotetaan märkäaltaaseen eli tuhkalaatikkoon jäähtymään Metsäteollisuusympäristössä syntyy myös lietteitä, tuhkaa ja biolietettä voidaan hyödyntää myös yhdessä metsänparannusaineena Kuva: Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro Tuhkamäärä t/a m 3 /a 1, >400 >800

3 Saarijärven kaukolämpölaitos 5 MW:n leijukerroskattilassa sivutuotteena syntyy sekä lentoettä pohjatuhkaa Eri polttoaineita käytetään eri vuoden aikoina; kesällä puuta ja talvella turvetta, joten tuhka ei ole sekatuhkaa Tuhkasta 80 % on turvetuhkaa ja 20 % puuntuhkaa Vuotuinen tuhkamäärä on m 3, eli noin tonnia (kun irtotiheys on 500 kg/m 3 ) Lentotuhka otetaan talteen sähkösuodattimelta ja se on kuivaa ja hyvin hienojakoista ja pölyävää Pohjatuhka otetaan talteen kattilan alaosasta ja se on karkeaa ja sisältää myös petihiekkaa Viitasaaren Lämpö Vuosittain syntyy puuntuhkaa n i-m 3 = 2000 t raaka-aineena läheisen sahan kuori ja puru Voidaan levittää metsään ja pelloille Analyysitulosten mukaan sopii myös luomulannoitteeksi maanomistajat ovat vastanneet tuhkan levittämisestä itse lämpölaitos toimittanut tuhkan sovittuun paikkaan Kuvat: Luonnonvarainsituutti/TS

4 Rauhalahden voimalaitos, JKL Rauhalahden 300 MW:n kattilassa (kupliva leijupeti) poltetaan pääasiassa turvetta (energiaosuus noin 65 %) ja lisäksi puuta (energiaosuus noin 35 %). Kivihiiltä, öljyä ja REF:iä (jota vain vuoteen 2005 saakka) poltetaan pieniä määriä, yhteensä alle 3 % Puun osuus on suurimmillaan kesäaikaan Seospolton vuoksi tuhka on aina jossain määrin sekatuhkaa Tuhkaa syntyy noin t/a, josta 20 % pohjatuhkaa (sisältää hienoa hiekkaa) Sähkösuotimilta saatavaa lentotuhkaa on tuhkasta 80 % Tonnia Rauhalahden tuhkat vuonna 2003 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Arinatuhka t Lentotuhka t Ravinnepitoisuudet Puutuhkassa olevat ravinteet: Ravinteet % Fosfori (P) 0,30 % Kalium (K) 0,20 % Kalsium (Ca) 5,50 % Magnesium (Mg) 0,50 % Mangaani (Mn) 0,40 % Normaalissa peltoviljelyssä voidaan puutuhkaa levittää kg/ha vuodessa tai kg/ha viiden vuoden välein Luomuviljelyssä levitysmäärät ovat kg/ha vuodessa tai kg/ha viiden vuoden välein Neutraloiva kyky (Ca) 12,5 % Nopea neutraloiva kyky (Ca) 5,5 % (maanparannustuhkan tavoite 10,0 %)

5 Raskasmetallipitoisuudet Haitallisten raskasmetallien määrä on varsin vähäinen verrattuna sallittuihin enimmäispitoisuuksiin. H a ita llis e t ra s k a sm e ta llit Pitoisuus mg/kg Sallittu enim m äispitoisuus mg/kg Elohopea (Hg) 0,01 2 Kadm ium (Cd) 1 3 Arseeni (As) 1 50 N ik k e li (N i) Lyijy (Pb) Kupari (C u) Sinkki (Zn) Puuntuhka

6 Lähde: Metsänlannoitus kannattava sijoitus. Metsäkeskus Pohjois-Savon julkaisuja 1/2002 Ravinnemäärät levitettynä Lähde: Metsäkeskus Keski-Suomi

7 Ravinnepuutokset turv la Ravinteisilla turv la on yleensä riittävästi typpeä Fosforista (P), kaliumista (K), boorista (Bo) tai muista kivennäisravinteista voi olla puutetta Ravinnepuutos aiheuttaa puissa värivikoja ja kasvuhäiriöitä neulaset keltakärkisiä tai varisevat ennenaikaisesti (P) neulasten viherkato (K) monilatvaisuutta (Bo) taudinkestävyys heikkenee puusto kasvaa huonosti vaikka ojitus kunnossa Oireet on helpointa tunnistaa pienikokoisista puista Puutosoireet (1) Fosforin puutos männyllä. Kuva: Metla, MTT 688 Kaliumin puutos männyllä. Kuva: Metla, MTT 688 Boorin puutos männyllä. Kuva: Metla, MTT 688

8 Puutosoireet (2) Typen puutos männyllä. Kuva: Metla, MTT 688 Usean ravinteen yleispuutos Kuva: Kemira 2002 Ravinnepuutosten esiintyminen Suokasvupaikkojen luokittelu

9 Neulasnäytteiden otto Suometsän lannoitustarve voidaan määrittää tarkemmin neulasanalyysin avulla. Neulasnäytteet otetaan joulumaaliskuussa puun lepotilan aikana Näytteeseen 1-2 vuosikasvainta puun latvasta eteläpuolelta 5-10 puusta, suurimmista ja terveimmistä puista, ei ojanvarresta Näytteet kohdetietoineen lähetetään analysoitavaksi näytepussissa esim. Viljavuuspalveluun.Tulosten tulkinta. oksankärjet pussiin rankoineen Kuva: Viljavuuspalvelu 1991 Turvenäytteiden otto Käsillä tehtävä silmämääräinen puristustesti (von Postin menetelmä): Turpeesta puristettaessa irtoava kirkas puristusneste ilmaisee yleensä vähätyppisyyttä. Tarkempi ravinnetilan määritys voidaan tehdä maa-analyysillä. Näyte otetaan 5-15 cm:n paksuisesta turvekerroksesta. Osanäytteistä kootaan 0,5 l koostenäyte, joka lähetetään analysoitavaksi. Tulosten tulkinta. näyte 5-15 cm:n syvyydeltä Kuva: Viljavuuspalvelu 1991

10 Terveyslannoituksen rahoitus Kohteena ravinnehäiriöiset havupuustot (alue väh. 1 ha) pääravinteen puute tai epätasapaino turvemaalla myös happamoituneet kivennäismaat, muut tuhometsät sekä boorin puutealueet vanhoilla pelloilla ja viljavilla mailla Lannoitustarve selvitetään kasvuhäiriöiden, värivikojen tai neulas- tai maa-analyysin avulla. Analyysikulut korvataan kokonaan. Tuki KEMERA-varoista % Lannoitemäärät ja levitys Turvemaalle lannoitteiden avulla lisätään (lannoitteesta riippuen): typpeä 100 kg/ha kaliumia 85 kg/ha fosforia 45 kg/ha booria 2 kg/ha Lannoitteiden levitys Toimitus levityspaikkaan kiinteillä tai vaihdettavilla kuormatiloilla helikopteri (väh. 100 ha alueet; kg varasto) maakoneet lautaslevittimellä tai käsin

11 Tuhkalannoituksen vaikutus turvemaalla Tuhkassa ei ole typpeä (N), mutta fosforia (P), kaliumia (K) ja hivenravinteita on turvemaiden puuston tarvitsemassa suhteessa Lannoitusvaikutus on hitaasti käynnistyvä ja pitkäaikainen (20-50 v.) Puutuhka on emäksistä; happamuuden väheneminen vilkastuttaa pieneliötoimintaa, lisää puiden typensaantia ja vähentää muiden alkuaineiden myrkyllisyyttä CT+MT: kg tuhkaa/ha ph 7 v. kuluttua + 1,2 ja 16 v. kuluttua + 0,8 yksikköä Ei fosforihuuhtoumaa Kadmium ei rikastu sieniin, marjoihin Lannoitus lisää aluskasvillisuutta, mistä riista tykkää Puutuhkan vaikutukset metsän kasvuun Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan tuhkalannoituksen aikaansaama kasvunlisäys on 2-4 m 3 /ha/vuosi TUHKALANNOITUS 2001, SAARIJÄRVI, KUVA ELOKUU 04. IKÄ N. 100 V, KARU SUO Kuvat: Metsäkeskus K-S

12 Isovarpuräme. Tuhkalannoitus Kuva 2004: Metsäkeskus Keski-Suomi. Isovarpuräme. Tuhkalannoitus Kuva 2004: Metsäkeskus Keski-Suomi.

13 Tuhkan levityskustannukset Levitys 7 t/ha kustannus noin 210 /ha + alv Kemera-tuki kustannuksista 40% tai 55% Neulasnäyte riittävän rehevä, ei typen tarvetta ravinne-epätasapaino Puustossa ei hoidon tarvetta Ojitus kunnossa Kehitysluokka T1-03 Hyväksytty terveyslannoitussuunnitelma Tuhkan levitystekniikat Kuva: Luonnonvarainsituutti/TV Kuva: Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro Kuva: Luonnonvarainsituutti/TV

14 Tuhkalannoituksen kannattavuus Tyypillisesti puutuhkaa levitetään kg/ha, harvennus- tai ojalinjahakkuun jälkeen Kestävän metsätalouden rahoituslain kautta on saatavissa tukea metsänterveyslannoituksiin. Pelkkään typpilannoitukseen tukea ei myönnetä Myös puutuhka luetaan terveyslannoitteeksi KEMERA-Tuen suuruus on Viitasaarella 40 % toteutuneista kustannuksista. Tuhkalannoituksen kannattavuus Esimerkkilaskelma Tuhkan käsittely (n. 5 /t), kuljetus välivarastoon (8-12 /t) ja levitys (11 [pelto] -13 [metsä] /t) maksaa yhteensä n. 30 /tonni (käytännön hintataso) josta 40 % KEMERA tukea todellinen kustannus 18 /tonni jos hehtaarille levitetään 7 tonnia, kustannukseksi muodostuu 126 /ha vähennyskelpoinen myyntiverotuksessa lisäkasvua 2 m 3 * 20 vuotta eli 40 m 3, tällöin puukuutiometrin hinnaksi tulee hieman yli 3 (ilman tukia 5,25 ) Esim. Viitasaaren laitoksen tuhka riittäisi n. 340 ha:n alueelle vuosittain liikevaihtoa n /a KEMERA rahoja alueelle max /a

15 Tuhkalannoituksen ongelmia Tietoisuus asiasta; MHY:t, yhtiöt, maanomistajat Toimenpiteiden ketjutus tärkeää Hakkuu Neulasanalyysi Terveyslannoitussuunnitelma Tuhkalannoitus Ojitus Pinta-ala >5 ha Oltava hyvät varastot ja kääntöpaikat Levitysaika lyhyt Tuhka varastoitava lämpölaitoksella Kaluston työllisyys osa-aikaista Levityskalustoa ei saatavilla Pölytuhka Raskasmetallit kadmium Tilanne 2004 Lähde: Metsäkeskus Keski-Suomi

16 LANNOITTEIDEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Metsälannoitteita ei käytetä: vesistöjen tai pienvesien suojavyöhykkeellä (10-50 m) metsälain 10 arvokkaissa elinympäristöissä (20 m suojakaista) tärkeillä pohjavesialueilla Helppoliukoiset lannoitteet levitetään sulan maan aikana Puuntuhkan lannoitekäyttö Käyttö metsien lannoitteeksi Rakeistus levityksen edellytyksenä Pelkkä tuhka soveltuu suometsien lannoitukseen Levitys helikopteri tai maalevityksenä Levitysalueet Tarvetta saada uusia alueita yritysten omien metsien lisäksi Jotta voitaisiin käyttää kangasmetsiin puuston kasvun lisäämiseksi, pitäisi lannoitteessa olla typpeä Etelä-Ruotsissa käyttö max. 4 t/ha maan happamuuden vähentämiseksi; suuremmalla annostuksella negatiivisia vaikutuksia Kehitetty tuhka-biolieterae, joka on tarkoitettu kangasmetsiin Lannoitelaki säätelee; tällä hetkellä ei rajoituksia Kuka maksaa tuhkan käsittelyn ja levityksen? Polttoaineen toimittaja vai käyttäjä?

17 Tuhkanpalautusjärjestelmän kehittäminen Tuhka on markkinakelpoinen hyötytuote, jota missään tapauksessa ei kannata ajaa kaatopaikalle ja maksaa jätemaksuja, jotka eivät tästä ainakaan tulevaisuudessa pienene Tuhkan myyminen ei ole lämpölaitoksen perustehtävä, joten muu toimijataho voisi ottaa vastatakseen ja kehittääkseen sitä Tuhka luovutetaan ulkopuoliselle toimijalle lämpölaitoksen pihassa, joka vastaa markkinoinnista ja KEMERA rahoituksen hakemisesta kaukokuljetuksesta ja levityksestä laskutuksesta jne. käyttäen omien aliurakoitsijoita ja yhteistyötahoja

seostuhkaa. Boori (B) 123 110 21 3,4 19,3 Haketuhka Puutuhka 19,8 Kuorituhka 8,4 Turvetuhka 11,7 Eri tuhkien Fosfori (P) prosenttia

seostuhkaa. Boori (B) 123 110 21 3,4 19,3 Haketuhka Puutuhka 19,8 Kuorituhka 8,4 Turvetuhka 11,7 Eri tuhkien Fosfori (P) prosenttia Suometsien tuhkalannoitus Tuhkan ominaisuudet Metsälannoitteena käytettäväää tuhkaa saadaan energia- ja voimalaitosv sten sivutuotteena. Polttoaineena on yleensä jokoo puhdastaa puuta, puun eri ositteita,

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Esityksen sisältö Metsätalouden vesistökuormitus, vesistökuormitusta aiheuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista:

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta Jaana Laurila Jukka Saarinen Satafood Kehittämisyhdistys

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011 JUURIKASSARKA Betfältet 3 2011 JUURIKAS- SARKA 3/2011 24. vuosikerta/årgången Päätoimittaja/Huvudredaktör Marja Turakainen Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Marte Römer-Lindroos Taitto/Ombrytning

Lisätiedot

Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu

Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu Mika Nieminen ja Erkki Ahti Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset e e m t a Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu puuston kasvun parantamiseksi. Metsänparannustoiminnan on arvioitu

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Marraskuu 2014 JÄRKI on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön

Lisätiedot

AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015

AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015 growth through innovatio n AMMATTI- NURMIKKOTUOTTEET 2015 Berner Oy PL 15 00131 Helsinki Ammattinurmikkotuotteet Erkki Hakamäki Myyntipäällikkö 040-6783 343 erkki.hakamaki@berner.fi Tomi Laaksonen Myyntipäällikkö

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille

jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille T urvetuotantoalueiden jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille Maanomistaja päättää suonpohjien käytöstä Tärkeät sopimukset ja dokumentit Jälkikäytön suunnittelu Metsänkasvatus Viljely Kosteikot Muut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KOEASEMA

KESKI-SUOMEN KOEASEMA MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KESKI-SUOMEN KOEASEMA TIEDOTE N:o 3 HIESUN VILJELYTEKNIIKKA Paavo Simojoki Tuula Sunio MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KESKI-SUOMEN.KOBASEMA TIEDOTE N:o 3 HIESUN VILJELYTEKNIIKKA

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Kilpaillessa taito karttuu. Veikko Jaakonsaarella on vuosikymmenten kokemus metsätaitokisoista. Sivut 18 19

Kilpaillessa taito karttuu. Veikko Jaakonsaarella on vuosikymmenten kokemus metsätaitokisoista. Sivut 18 19 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 10. LOKAKUUTA 2013 Nro 19 WWW.METSALEHTI.FI Veikko Jaakonsaarella on vuosikymmenten kokemus metsätaitokisoista. Sivut 18 19 Ajankohtaista: Kivihiilen paluu sivu 3 Metsänhoito:

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot