Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS)"

Transkriptio

1 RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 5, VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo Radanrakentamisen 3D-lähtötietomallin mittaus (Case Jorvas, UAS) Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto

2 Tausta 3D-lähtötietojen tarve rautateiden suunnittelussa ja rakentamisessa, lähtökohta ja edellytys BIM-mallintamisen käyttöön Mittauskohteena maastomalli (Digital Terrain Model), nykyinen rata sekä muut nykyiset rakenteet Tutkittavana UAS (Unmanned Aerial Surveying) mittausperiaate ja teknologia Autonomisesti toimiva pienoislentokone (UAS-robotti) Fotogrammetrinen mittausjärjestelmä Pieneering Oy, UAS-mittaustulosten analysointi- ja mallinnusohjelmisto Hypoteesina hyvä soveltuvuus Jorvaksen ratapihan maastomallin mittaukseen InfraFINBIM, lähtötietojen mallintamisohjeen kehitys

3 Tavoite Arvioida UAS-mittausperiaatteen soveltuvuus ratapihan maastomallin (ja vastaavien muiden kohteiden) mittaukseen

4 Mittausperiaatteen soveltuvuus johonkin, kriteerejä *) 1) Voidaanko halutut mittaussuureet määrittää? 2) Onko mittaustarkkuus riittävän hyvä? 3) Voidaanko mittaukset suorittaa riittävän luotettavasti? 4) Ovatko mittauksista saadut hyödyt suuremmat kuin mittauskustannukset? *) Sydenham, P. H. (1982) Handbook of Measurement Science. Volume 1. Theoretical Fundamentals. Singapore, John Wiley & Sons, p Sydenham, P. H. (1983) Handbook of Measurement Science. Volume 2. Practical Fundamentals. Singapore, John Wiley & Sons, p

5 UAS-mittausperiaate

6 Principal of 3D measurement : Stereo viewing (Pieneering)

7 3D / Stereo model measurement (Pieneering)

8 Photogrammetric end products (Pieneering) 3D terrain models 3D point clouds 2D ortho photos

9 Mapping flight principal (Pieneering)

10 Forward overlap along a strip (Pieneering) Forward Overlap % Target Area

11 Side overlap between strips (Pieneering) Side Overlap % Target Area

12 Observations galore (Pieneering) Side Overlap % Forward Overlap %

13 Toteutus UAS-mittaus Mitta Oy/Kuvaparonit Oy, Pieneering Oy Referenssimittaukset maalaserkeilaamalla Leica Scanstation C10, Referenssinä käytettiin myös VR Track Oy:n tekemää maalaserkeilausta Riegl VZ1000 -järjestelmällä Referenssimittauksia takymetrimittauksena Leica TS15, Vertailumallina käytettiin myös Maanmittauslaitokselta hankittua N2000 VKKM-korkeusmallia (mitattu ), mittaustarkkuus ±15 cm Mittaukset KKJ N60 -järjestelmissä

14 UAS-mittaustekniikka - SmartOne Manufacturer Smartplanes Mass 1 kg Speed 40 km/h Flying time 40 min Coverage 0,4 km 2 /lento Autopilot Paparazzi Derivate: GPS, IR Camera Canon Ixus70 (calibrated) Takeoff Manually Landing Manually

15 Referenssimittaukset Leica Scanstation C10 Leica Viva TS15 robottitakymetri Riegl VZ-1000 Trimble S6

16 Referenssimittaukset Scanstation C10

17 Jorvas - mittausalueet

18

19 Vertailun suorittaminen Maanmittauslaitoksen aineisto eri korkeusjärjestelmässä, muunnos N60 -> N2000 (noin +398 mm) UAS-mittapisteitä korkeusmallissa kpl, vertailualue noin 2,3 ha 1x1 m2 vertailuruudukko, samasta kohtaa katsotaan kaikkia vertailtavia ja kolmioituja aineistoja Riegl ja Scanstation aineistot todettiin yhteensopiviksi, molempia käytettiin referenssinä

20 Tulokset

21

22 UAS

23 C10

24 Riegl

25 Tulokset UAS-aineisto paikoitellen hyvää/paikoitellen vaihtelevan laatuista (erityisesti muissa kohteissa) UAS-pinta -1,7 cm (keskiarvo) laserkeilausaineistoa alempana, keskihajonta 26 cm (aika suuri) UAS-aineistossa jonkun verran suurempia poikkeamia (karkeita virheitä), puiden varjot (ja niiden liikkuminen) aiheuttaneet isoja geometrisiä virheitä Myös tasainen asfaltinpinta oli vaikea mittauskohde, ei selvästi erottuvia yksityiskohtia, ei mallintunut tarkasti

26 Muita havaintoja, tuloksia ja kokemuksia Maalaserkeilaus ei sovellu maastomallin mittaukseen (geometria, katveet) huonohko myös referenssinä Riegl-keilauksista tiheämmin Scanstation C10 -keilaukseen verrattuna, koordinaattipisteitä käytetty enemmän muunnoksiin Maalaserkeilaukset yhtä tarkkoja, sillan kannalla noin ±1 mm sisällä, ratapenkassa noin 1 cm ero Takymetrimittaukset oli tehty peitteisestä maastonkohdasta, ei voitu käyttää referenssinä vertailuun

27 Päätelmiä UAS-mittausperiaate soveltuu vaurauksella hyvin ratapihan tyyppisten pienehköjen alueiden 3D -maastomallin mittaukseen 1) Maaston pinta, raiteet ja muita nykyisiä rakenteita voitiin hyvin havaita 3D:ssä, tosin myöhäinen vuodenaika ja liian aurinkoinen sää aiheutti ongelmia (varjojen liikkuminen), asfaltin pinta vaikea mittauskohde 2) Mittaustarkkuus muiden kohteiden perusteella riittävä ±3 ±5 cm (z-suuntainen keskivirhe), tässä kohteessa tällaista tarkkuutta ei saavutettu 3) Mittausperiaate sisältää runsaasti ylimääritystä ja loppusuureet johdetaan PNS-sovituslaskennan kautta, luotettavuus hyvä, parantaa myös yksittäisten pisteiden havaittavuutta, jäännösvirhekartta toteutettavissa 4) Mittauskustannukset pienet suhteessa saatuihin hyötyihin (ei ehkä tässä, yleisesti vastaavissa kohteissa)

28 Yleisiä päätelmiä UAS-mittausmenetelmä on erittäin potentiaalinen, joskin vielä osittain kehitysvaiheessa Kaikissa mittauksissa pitäisi kiinnittyä paikalliseen koordinaatistojärjestelmään, ts. välttyä mm. geoidivirheiltä Mittausolosuhteet aurinkoinen sää huono, jyrkkiä varjoja, parempi tasainen pilvipeitteinen mutta kirkas ilma Vuodenaika myöhäisen syksyn johdosta aurinko paistoi viistosti aiheuttaen pitkiä varjoja, jotka liikkuvat noin 20 min mittausaikana Kasvillisuuden aiheuttama peitteisyys lehdetön aika paras erityisesti fotogrammetriselle menetelmälle UAS-signalointipisteet (referenssit) kannattaisi mitata mahdollisimman tarkasti, so. Robottitakymetrilla - ei RTK-GNSS-järjestelmällä UAS tarjoaa uutta ideaa ja mahdollisuuksia myös lähtötietojen mallintamisohjeiden ja vaatimusten kehitystyöhön InfraFINBIM:ssä

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola, Pekka Pulkkinen, Antti Karjalainen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) VÄLIRAPORTTI Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA 41 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA Laserkeilauksen käyttö liikennetunneleiden kunnossapidon hallinnassa Timo Cronvall, Pasi Kråknäs, Tommi Turkka

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA)

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Tiehallinnon selvityksiä 22/2008 Rauno Heikkilä Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen

Lisätiedot

VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA. Lauri Raunu Hannu Halkola. Julkaisu 90/2007. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto

VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA. Lauri Raunu Hannu Halkola. Julkaisu 90/2007. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA Lauri Raunu Hannu Halkola Julkaisu 90/2007 Helsinki 2007 ISBN 978-952-473-913-9 ISSN 1458-2198 GEO 90/2007 2 VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2012 Tekniikan kandidaatti Juho Simonen

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa

UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa Sakari Tuominen, Andras Balazs METLA, VMI Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Lisätiedot

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä Versio: 1.0 Julkaistu: 5.12.2012 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos Terrestriaalisen laserkeilaimen tosiaikainen orientointi virtuaali-rtk (Real Time Kinematic) menetelmällä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus. Maanmittauslaitoksen julkaisusarja nro 112

Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus. Maanmittauslaitoksen julkaisusarja nro 112 Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus Maanmittauslaitoksen julkaisusarja nro 112 Tekijät Kehittämiskeskus/KRKlaatu-projekti Julkaisun nimi Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuus

Lisätiedot

Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006

Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006 Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:14 Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio,

Lisätiedot

Johdatus tienrakentamisen automaatioon Tiehallinnon selvityksiä 61/2004

Johdatus tienrakentamisen automaatioon Tiehallinnon selvityksiä 61/2004 Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola Johdatus tienrakentamisen automaatioon Tiehallinnon selvityksiä 61/2004 Johdatus tienrakentamisen automaatioon 1 Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola Johdatus tienrakentamisen automaatioon

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 Tiehallinto

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen, Rauno Heikkilä Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2007 gg Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.)

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) 43 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ RAUNO HEIKKILÄ (TOIM.) Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen (5D-SILTA2) Rauno Heikkilä (toim.) Siltojen rakentamisen,

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22, No. 3, 2011 FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu,

Lisätiedot

GPS-paikannuksen tarkkuus

GPS-paikannuksen tarkkuus Metsätieteen aikakauskirja Rouvinen, Varjo & Korhonen t u t k i m u s a r t i k k e l i Seppo Rouvinen, Jari Varjo ja Kari T. Korhonen GPS-paikannuksen tarkkuus metsässä Seppo Rouvinen Rouvinen, S., Varjo,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Liikkuva kelihavainnointi

Liikkuva kelihavainnointi Jaakko Myllylä Liikkuva kelihavainnointi Jaakko Myllylä Liikkuva kelihavainnointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2004 Raportin kopionti ja jakelu: Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Lentokenttien ruohonleikkaukseen käytetyn työkonekaluston tärinän aiheuttamat terveysriskit Finavia Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet...

Lisätiedot

Maastotietojen hankinta

Maastotietojen hankinta Tiesuunnittelun laatujärjestelmä Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N

Lisätiedot

Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun

Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun ISBN 978-951-40-2299-9 (PDF) ISSN 1795-150X Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun Laserkeilaus- ja paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet turvemaaleimikon ennakkosuunnittelussa Maarit Haavisto,

Lisätiedot

JHS-suositus 184: Kiintopistemittaus EUREF-FINkoordinaattijärjestelmässä. Pasi Häkli Geodeettinen laitos

JHS-suositus 184: Kiintopistemittaus EUREF-FINkoordinaattijärjestelmässä. Pasi Häkli Geodeettinen laitos JHS-suositus 184: Kiintopistemittaus EUREF-FINkoordinaattijärjestelmässä Pasi Häkli Geodeettinen laitos Geodesian teemapäivä, Tieteiden talo, 10.9.2014 Taustaa Kiintopistemittaukset on perinteisesti tehty

Lisätiedot