Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus"

Transkriptio

1 Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin Case Pudasjärvi-Taivalkoski alueurakka Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2007

2

3 Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin Case Pudasjärvi-Taivalkoski alueurakka Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2007 Tiehallinto Helsinki2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Matti Pikkarainen: Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2007, 25 s. + liitt. 2 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: hoito, alueet, kunnat, maantiet, kadut, kevyen liikenteen väylät, kilpailuttaminen, urakoitsijat, urakat, konsultit, toimintalinjat Aiheluokka: 01 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon ja kuntien tai kuntaryhmien kanssa yhteisesti muodostettavat hoitoalueet ovat yleistymässä. Yhteisalueella maanteiden, katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisten teiden hoidon palvelusopimus kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. Yhteistyö Tiehallinnon ja kuntien sekä urakoiden muodostamiseen osallistuvien konsulttien kesken kaipaa toimintamallin ta, jolla kerrotaan urakan kilpailuttamisen edellyttämät tehtävät ja lähtötiedot. Tämän raportin tavoitteena oli kuvata Pudasjärvi-Taivalkoski alueen katujen ja yksityisteiden lähtötietojen hankinnan toimintamalli. Pudasjärvi-Taivalkoski alueen palvelusopimuksen kilpailuttamisen valmistelussa kehitettiin sähköistä yhteistyön toimintamallia ja testattiin sitä käytännössä. Käytännössä tämä tarkoitti mobiilin tiedonhallinnan, Digiroad aineiston, tietoverkkojen kautta käytettävien kanssakäymisportaalin palvelusivustojen ja Infra RYL -nimikkeistön hyödyntämistä sopimuksen valmistelussa. Toimintamallin kehittämisellä tähdättiin henkilöresurssein ja kustannusten säästämiseen. Palvelusopimuksen valmistelussa laadittiin osoitejärjestelmä kilpailutettavan alueen katuverkon, yksityistieverkon ja kevyenliikenteenväylien osalta käyttäen Digiroad aineistoa. Sopimusalueen suunnittelussa hyödynnettiin internet verkkoa ja selaimella käytettävää karttaohjelmistoa yhteistyön tehostamiseksi. Maastossa tapahtuva tietojen keräys tehtiin nopeasti käyttäen GPS paikannusta, valota, reaaliaikaista väyläosoitteen laskentaa ja mobiilia tiedonhallintaa. Tiestötietojen inventointi ja koostaminen tarjouspyyntöaineistoksi tehtiin eri osapuolien yhteistyönä käyttäen internet selaimella tehtävään erikoistuneita ohjelmistoja. Infra RYL nimikkeistöä käytettiin palvelusopimuksen lähtötietojen inventoinnissa. Urakan lähtötietojen hankinta tehtiin uudella toimintamallilla hyödyntäen uusinta teknologiaa ja tehtävään soveltuvia ohjelmistoja. Toimintamalli nopeutti lähtötietojen hankintaa ja teki eri osapuolien välisen yhteistyön sujuvaksi. Tuloksena työstä oli toimintamallin kehittämiseen liittyvät innovaatiot joita voidaan hyödyntää toiminnan edelleen kehittämiseksi.

6 ESIPUHE Tiehallinto voi tehdä kuntien ja kuntaryhmien kanssa yhteisiä hoitoalueita, joiden palvelusopimukseen sisältyy maanteiden lisäksi myös kunnan katujen, kevyen liikenteen väylien ja yksityisten teiden hoitoa. Palvelusopimus kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. Voittaneen paleluntuottajan kanssa tilaajaorganisaatiot tekevät erilliset sopimukset. Yhteisalueurakassa katuverkon ja yksityistieverkon aineiston hankinta aiheuttaa urakan muodostamiselle uusia haasteita. Yhteistyö Tiehallinnon ja kuntien sekä urakoiden muodostamiseen osallistuvien konsulttien kesken kaipaa toimintamallin ta, jolla kerrotaan urakan kilpailuttamisen edellyttämät tehtävät ja lähtötiedot. Tämän raportin tavoitteena oli kuvata Pudasjärvi-Taivalkoski alueen katujen ja yksityisteiden lähtötietojen hankinnan toimintamalli. Lähtötietojen hankinnan tilaajina olivat Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta. Työssä tavoitteena oli kehittää sähköistä yhteistyön toimintamallia ja testata sitä käytännössä. Saatuja kokemuksia voidaan siten hyödyntää toimintamallin edelleen kehittämiseksi. Tämän raportin tavoitteena on kuvata toimintamalli sillä tarkkuudella, että kunnan päättäjille voidaan tulevien yhteisalueurakoiden yhteydessä kertoa sopimusten valmistelun ja sähköisen kilpailuttamisen vaatimat tehtävät. Pudasjärvi-Taivalkoski alueen katuverkon ja yksityisteiden lähtötietojen inventoinnin suoritti ja tämän raportin laati Tietomekka Oy. Inventointityö tehtiin kesällä Yhteisalueurakka tulee kilpailuun keväällä 2008 ja palvelusopimus alkaa Oulussa lokakuussa 2007 Tiehallinto Oulun tiepiiri

7 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin 5 Sisältö 1 JOHDANTO 7 2 SÄHKÖINEN HOIDON HANKINTAMENETTELY TIEHALLINNOSSA 8 3 TOIMINTAMALLI Palvelusopimuksen valmistelu Tarjouspyynnön valmistelu Osoitejärjestelmän laadinta Sopimusalueen muodostaminen Lähtötietojen maastoinventointi Tiestötietojen valokuvainventointi tietokantaan Tarjouspyynnön lähtöaineiston vieminen sähköiselle kauppapaikalle 18 4 VÄYLÄVERKOLTA INVENTOITAVAT TIEDOT Tiehallinnon maanteiden palvelusopimusten tarjouspyynnön lähtötiedot Katuverkolta talvihoidon tarjouspyynnön yhteydessä tarvittavat lähtötiedot Katuverkolta liikenneympäristön kesähoidon tarjouspyynnön yhteydessä lisäksi tarvittavat tietolajit TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN KOKEMUKSIA 23

8

9 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin JOHDANTO 7 1 JOHDANTO Tiehallinnon hankintastrategian mukaan hoidon alueurakat kehitetään monipuolisiksi palvelusopimuksiksi. Hoidon palvelusopimusten kestoa pidennetään nykyisestä 5 ja 7 vuodesta mahdollisesti aina 10 vuoteen saakka. Kuntien ja kuntaryhmien kanssa voidaan yhdessä muodostaa laajempia hoitoalueita, jolloin palvelusopimukseen sisällyttää maanteiden lisäksi myös katujen ja yksityisteiden hoitoa. Vastaavasti kuntien urakoihin voidaan sisällyttää Tiehallinnon vastuulla olevien kevyen liikenteen väylien hoitoa. Tiehallinnossa on otettu käyttöön sähköinen hankintatoiminta kilpailutettaessa tiepitoon liittyviä urakoita ja palvelusopimuksia. Kuntien kanssa yhteisalueurakoina tapahtuva kilpailutus on yleistymässä. Yhteisalueurakassa katuverkon ja yksityistieverkon mukaantulo aiheuttaa urakan muodostamiselle uusia haasteita. Yhteistyö Tiehallinnon ja kuntien sekä urakoiden muodostamiseen osallistuvien konsulttien kesken kaipaa toimintamallin ta, jolla kerrotaan urakan kilpailuttamisessa tarvittavien tietojen hankintaprosessi. Pudasjärvi-Taivalkoski yhteisalueurakan kilpailuttamisen yhteydessä tavoitteena oli myös kehittää sähköistä yhteistyön toimintamallia ja testata sitä käytännössä. Saatuja kokemuksia hyödynnettiin toimintamallin edelleen kehittämiseksi. Tämän raportin tavoitteena on kuvata toimintamalli, jota on käytännössä kokeiltu Pudasjärven ja Taivalkosken hoidon yhteisalueurakoiden kilpailuttamisen valmistelussa. Raporttia voidaan käyttää työkaluna, jonka avulla kerrotaan kunnan päättäjille yhteisalueurakoiden tarjouspyynnön lähtötietojen hankinnan vaatimat tehtävät ja toimintamalli.

10 8 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin SÄHKÖINEN HOIDON HANKINTAMENETTELY TIEHALLINNOSSA 2 SÄHKÖINEN HOIDON HANKINTAMENETTELY TIEHALLINNOSSA Hoidon palvelusopimuksissa otetaan käyttöön sähköinen tiedon hallinta. Tavoitteena on tehostaa tarjoustoimintaa ja laadunhallintaa sekä automatisoida tietojen keruuta, käsittelyä ja jakelua. Pääosin verkossa tapahtuvalle sähköiselle hankintamenettelylle ovat tunnusomaisia seuraavat asiat ja toiminnot: Sähköiset tienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat Kaikki hankkeiden lähtö-, oheis- ja taustamateriaali sähköistä Sähköiset tarjouspyynnöt ja -asiakirjat Tarjousten tekeminen ja jättäminen sähköistä ja dokumentoitua Sähköinen verkossa tapahtuva tarjousten arviointi ja analysointi Sopimusten hallinta ja yhteistyö sähköistä verkossa tapahtuvaa Sähköinen maksuliikenne Automatisoitu laadunosoitus ja raportointi Automatisoitu laadunvalvonta ja sitä koskeva tiedonkeruu, jalostus ja jakelu Sähköinen tiestötiedon ylläpito (mobiilit toimintamallit). Sähköinen hankintamenettely otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uuden toimintamallin kehitysaskeleet on Tiehallinnossa jo otettu. Tiehallinnon urakoissa palveluntuottajat ovat mm. saaneet tarjouslaskennan lähtötiedot internet verkon välityksellä sähköisestä kauppapaikasta. Tavoitteena Tiehallinnossa on, että sähköinen hankintamenettely on käytössä täydessä laajuudessa vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palveluntuottajien välillä. Sähköiseen hankintaan ja kaupankäyntiin siirtyminen edellyttää, että kaikki suunnitelmat ja asiakirjat ovat sähköisessä muodossa. Täysi taloudellinen hyöty sähköisestä hankintamenettelystä saadaan, kun koko prosessi suunnittelusta hankintaan toimii sähköisesti. Kilpailuttamisportaalit tarjouspyyntöprosessissa ja kanssakäymisportaalit palvelusopimuksen toteutuksen seurannassa ovat käytössä osana sähköistä hankintamenettelyä. Portaaleissa tieto liikkuu kaksisuuntaisesti. Kilpailuttamisen osalta tarvittava sähköinen kauppapaikka kuuluu tilaajalle ja palvelun tuottamiseen liittyvä kanssakäymisportaali palveluntuottajalle. Tiehallinto edellyttää, että jokaisessa vuonna 2008 alkavassa hoidon palvelusopimuksessa käytetään palveluntuottajan toimesta tarjottavaa kanssakäymisportaalia tiedonvälitykseen tilaajan ja palveluntuottajien välillä. Hoidon ja ylläpidon hankinnoissa siirrytään koko Tiehallinnossa yhteisen tietoperustan käyttöön. InfraRYL -nimikkeistö otettiin käyttöön vuoden 2007 alusta ja käyttöä laajennetaan vaiheittain. Vuonna 2010 sisällytetään 3D - suunnitteluvaatimukset myös hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksiin, joihin sisältyy kohteiden (tiet, sillat, rakenteet, varusteet ja laitteet) teknistä suunnittelua. Palvelusopimuksilla siirretään uusia tehtäviä ja vastuuta markkinoille. Palvelusopimukset merkitsevät uutta toimintamallia ja uusia osaamisvaatimuksia sekä tilaajalle että palveluntuottajalle. Hoidon palvelusopimusten kehittämi-

11 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin SÄHKÖINEN HOIDON HANKINTAMENETTELY TIEHALLINNOSSA 9 sen askelluksiin kuuluvat markkinoiden kehittäminen, toimijoiden osaamisen kehittäminen, tiedon hallinnan kehittäminen, tilaajan hoito- ja ylläpitosuunnitelman sekä ylläpidon ohjausvälineistön kehittäminen.

12 10 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI 3 TOIMINTAMALLI 3.1 Palvelusopimuksen valmistelu Tiehallinnolla on vuosien kuluessa muodostunut yhtenäinen rakenne hoidon palvelusopimuksien asiakirjoille ja tarjouspyynnön yhteydessä annettaville lähtötiedoille. Sisällytettäessä kuntien katuverkkoa, kevyenliikenteenväyliä ja yksityisteitä mukaan maanteiden palvelusopimuksien kilpailuttamiseen, kannattaa tarjouspyyntöasiakirjat ja toimintamallit yhtenäistää mahdollisimman hyvin Tiehallinnon käyttämien sopimusmallien kanssa. Yhteisalueurakassa Tiehallinnolla ja kunnalla on yksi yhteinen tarjouspyyntö. Palveluntuottaja tekee tarjouksen, jossa molemmille organisaatioille on määritelty erillinen hinta. Tiehallinto ja kunta tekevät erilliset sopimukset kilpailun voittaneen palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimuksen suunnittelu alkaa yleensä Tiehallinnon ja kunnan yhteisellä palaverilla. Siinä todetaan Tiehallinnon palvelusopimuksen kilpailuttamisen aikataulu ja informoidaan molempia osapuolia yhteisalueurakan vaatimista tehtävistä ja toimintamallista. Taustalla kunnassa on yleensä teknisen lautakunnan päätös, jolla on oikeutettu tekninen toimi aloittamaan yhteisalueurakan valmistelutyöt ja asiasta on myös tiedotettu kaupunginhallitusta ja valtuustoa. Ensimmäinen tehtävä kunnassa on miettiä alustava suunnitelma urakkaalueen laajuuden ja palvelusopimukseen kuuluvien tehtävien osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa päätöstä siitä, mitkä kadut, kevyenliikenteenväylät ja yksityistiet otetaan mukaan palvelusopimukseen ja missä laajuudessa talvihoidon ja kesähoidon tehtävät sisältyvät sopimukseen. Näiden tietojen perusteella voidaan aloittaa konkreettinen työ palvelusopimuksen valmistelemiseksi. Tiehallinto tilaajavirastona kilpailuttaa hankintapalveluja tuottavia konsultteja ja käyttää näiden palveluja tarjouspyyntöjen valmistelussa. Yhteisalueurakassa kunta voi hyödyntää samoja asiantuntijoita aineiston valmistelussa. Konsultteja käytetään yleensä tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen laadinnassa sekä tarjouspyynnön lähtötietojen inventoinnissa ja koostamisessa. Jos asiakirjat laaditaan Tiehallinnon palvelusopimusten pohjalle, kunnan katuverkon mukaantulon vaikutus kaupallisten ja teknisten asiakirjojen muutosten työmäärään on mahdollisimman pieni. Kunnan vastuulle jää lähinnä tilata tarjouspyynnössä esitettävät lähtötiedot oman väyläverkon osalta. Jotta yhteisalueurakan kilpailuttaminen voidaan suorittaa Tiehallinnon kanssa sujuvasti, täytyy katuverkolta tehdä lähtötietojen inventointi samoilla periaatteilla kuin maanteiltäkin. Tarjouspyyntö liitetietoineen voidaan silloin välittää sähköisen kauppapaikan kautta palveluntuottajille. Tiedot myös tukevat sopimusaikana tapahtuvaa yhteistyötä ja sopimuksen hallintaa. Tarvittavien lähtötietojen inventointiin vaikuttaa kunnan päätös palvelusopimukseen sisällytettävien tehtävien määrästä.

13 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI Tarjouspyynnön valmistelu Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa laaditaan kaupalliset ja tekniset asiakirjat sekä koostetaan tarjouspyynnön yhteydessä laskennan tueksi luovutettavat lähtötiedot. Lähtötiedot määrittävät maanteiden, katujen ja yksityisteiden osalta sopimusalueen laajuuden ja tarjouslaskennassa tarvittavat liikenneväylien ominaisuustiedot. Pudasjärvi - Taivalkoski yhteisalueurakan kilpailuttamisessa tavoitteena oli kehittää sähköistä yhteistyön toimintamallia tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa ja testata sitä käytännössä. Tämä tarkoitti mobiilin tiedonhallinnan, Digiroad-aineiston, tietoverkkojen kautta käytettävien kanssakäymisportaalin palvelusivustojen ja Infra RYL -nimikkeistön hyödyntämistä asiakirjojen valmistelussa. Toimintamallin kehittämisellä tähdättiin henkilöresurssien ja kustannusten säästämiseen. Kunnat tekivät sopimuksen hankintapalveluja tarjoavan konsultin kanssa lähtötietojen koostamiseksi. Konsultti tarjosi projektin käyttöön kanssakäymisportaalin internet verkossa, josta eri osapuolet pääsivät karttapohjaisen käyttöliittymän kautta muuttamaan lähtötietoja sekä seuraamaan reaaliaikaisesti lähtötietojen koostamisen edistymisen. Konsultin keskeisimmät tehtävät olivat osoitejärjestelmän laadinta kilpailutettavan alueen katuverkon, yksityistieverkon ja kevyenliikenteenväylien osalta käyttäen Digiroad aineistoa, sopimusalueen muodostaminen laaditun osoitejärjestelmän mukaiselle verkolle, maastossa tapahtuva tietojen keräys käyttäen GPS paikannusta, valota, reaaliaikaista väyläosoitteen laskentaa ja mobiilia tiedonhallintaa, tiestötietojen inventointi ja koostaminen käyttäen internet selaimella käytettäviä ohjelmistoja ja palvelusopimuksen lähtötietojen koostaminen Osoitejärjestelmän laadinta Maanteiden tiedot on Tiehallinnossa tallennettu tierekisteriin, siltarekisteriin sekä tiestötietorekistereihin. Yhteistä kaikille rekisterille on sijaintitiedon esittämisessä käytettävä tierekisteriosoitejärjestelmä, jolla yksittäinen kohta tai tieväli ilmaistaan tienumeron, tieosanumeron ja tieosan alusta mitattujen etäisyystietojen avulla. Tierekisteriosoitejärjestelmän avulla saadaan ominaisuustiedot liitettyä tielinjalle ja tarjouspyynnön kaupallisissa sekä teknisissä asiakirjoissa voidaan yksiselitteisesti ja täsmällisesti ilmaista yksittäinen paikka tieverkolla. Tämä ominaisuus tarvitaan esimerkiksi hoitoluokituksen määrittelemiseksi liikenneväylälle. Yhteisesti käytettävä osoitejärjestelmä mahdollistaa sähköisen tienpidon hankintatoiminnan.

14 12 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI Kuntien katuverkolta, kevyenliikenteenväyliltä sekä yksityisteiltä puuttuu nykyisin tierekisterin kaltainen osoitejärjestelmä. Suomessa käytettävän Digiroad tietokannan avulla voidaan katuverkolle luoda tierekisteriosoitteen kaltainen katuosoitejärjestelmä. Tarjouspyyntöasiakirjojen valmisteluvaiheessa konsultin ensimmäisiä tehtäviä oli muodostaa Pudasjärvi-Taivalkoski alueelta katuverkolle, kevyenliikenteenväylille ja yksityisteille osoitejärjestelmät. Kukin kunnan katu sai nimensä perusteella yksilöllisen numeron. Katuosoitejärjestelmässä katu pilkottiin risteysvälien mukaisesti katuosiin ja kullekin katuosalle annettiin järjestysnumero. Katuosien geometria kullekin katuosalle muodostettiin ketjuttamalla Digiroadin liikenne-elementit luontevan osoitteen kasvusuunnan mukaisesti. Osoitteen kasvusuuntana käytettiin kaksisuuntaisilla kaduilla talonumeroinnin suuntaa ja yksisuuntaisilla sallittua ajosuuntaa. Sijainti katuosoitteella ilmaistiin siis kadunnumeron, katuosanumeron ja katuosan alusta mitatun etäisyyden avulla. Kaduille luotava numerointi tehtiin seuraavan mukaisesti. Ensimmäinen numero on Digiroadin väylätyyppi. Seuraavat kolme numeroa muodostuivat kuntanumerosta. Seuraavat neljä numeroa ovat kunnan sisäinen katunumero. Kokonaisuudessaan kadunnumero on siis esimerkiksi muotoa Laaditussa katuosoitejärjestelmässä paikka voidaan ilmaista seuraavasti: Uusikatu välillä Hallituskatu-Pakkahuoneenkatu etäisyydellä 37 m tai Uusikatu, Katuosa 5, Etäisyys 37 m tai Kuntien kevyen liikenteen väylille ja yksityisteille luotiin katuosoitteen kaltainen osoitejärjestelmä, jossa risteyskohdat jakoivat väyläosat. Kullekin väylälle annettiin väylänumero ja risteysvälien mukaisesti väyläosan numero. Sijainti ilmaistiin liittämällä edellä mainittuihin numeroihin väyläosan alusta mitattu etäisyysarvo. Sopimusalueen väyläverkko tehtiin yhdistämällä maanteiden, katujen, yksityisteiden ja kevyen liikenteen väylien geometriat. Maanteiden tierekisteriosoite ja geometriatiedot luettiin Tiehallinnon paikkatietojärjestelmästä ja kunnan väyläverkon osoitejärjestelmä muodostettiin Digiroadista. Ajoratojen geometria ja osoitejärjestelmät pakattiin tietokannaksi, jota käytettiin mobiililaitteissa ajoneuvoja paikannettaessa sekä kanssakäymisportaalissa inventointitietoja esitettäessä karttapohjalla Sopimusalueen muodostaminen Pudasjärvi-Taivalkoski sopimusalueen lähtötietojen koostaminen aloitettiin urakka-alueen määrittämisellä. Kanssakäymisportaaliin oli Digiroadin ja Tiehallinnon PTJ:n perusteella laadittu koko valtakunnan kattava maanteiden, katujen, kevyenliikenteenväylien ja yksityisteiden liikenneväylien geometria ja osoitejärjestelmä. Kunta luovutti tiedot aikaisempien vuosien aurausrei-

15 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI 13 teistä ja kunnan avustusta saaneista yksityisteistä konsultille karttamuodossa. Näiden tietojen perusteella konsultti teki alustavan valintatyön palvelusopimukseen mukaan tulevista liikenneväylien jaksoista. Työskentely tapahtui selaimella käytettävillä karttapohjaisilla työkaluilla suoraan internet palvelimen tietokantaan. Sopimusalueen lopullinen laajuus määräytyi kunnan teknisen toimen asiantuntijan toimesta tehdyn suunnittelutyön tuloksena käyttäen kanssakäymisportaalia. Suunnittelutyössä tarkistettiin vuoden aikana tapahtuneet muutokset yksityisteiden hoitotarpeen osalta. Samoin tarkistettiin karttaa ja valokuvia apuna käyttäen palvelusopimukseen mukaan tuleva pituus yksityistiestä. Kuva 1. Palvelusopimuksen laajuuden muokkaussivu. Koska tarjouspyynnön sopimusalueen muodostaminen tapahtui kanssakäymisportaalin yhteisesti käytettävillä työkaluilla, oli kunnan, Tiehallinnon ja konsulttien nähtävillä reaaliaikainen tilanne suunniteltavasta sopimusalueesta Lähtötietojen maastoinventointi Tarjouspyyntö muodostuu kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista sekä asiakirjojen sisältöä tarkentavista tarjouspyynnön lähtötiedoista. Tieverkon ominaisuustiedot eli tiestötiedot muodostavat keskeisen osan tarjouspyynnön lähtötietoja. Näiden tietojen hankinta vaatii vielä nykyisin maastossa tapah-

16 14 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI tuvaa havainnointia ja tietojen keräystä, koska koko alueen kattavaa ajantasaista rekisteriä ei ole vielä olemassa. Tarjouspyynnön yhteydessä urakoitsijalle annettavat lähtötiedot ovat tärkeä osa palvelusopimuksen hinnan muodostusta. Lähtötietojen avulla tarjoaja saa määrätiedot ja asiakirjoissa kuvatut laatuvaatimukset kohdennettuna väyläverkolle. Lähtötiedoista osa voidaan määritellä sitoviksi ja osa lisäinformaation luontoisiksi sitomattomiksi tiedoiksi. Sitomattomiksi määritellyn lähtötiedon sopimusaikana havaitut virheet eivät vaikuta sopimushintaan. Katuverkolta ja yksityisteiltä tarvittavien lähtötietojen inventoinnin määrä on riippuvainen kunnan tai kaupungin määrittelemistä sopimukseen sisällytettävistä tehtävistä. Sisältyykö siis talvihoidon ja liikenneympäristön kesähoidon tehtävät koko laajuudessaan vain osittain palvelun piiriin. Lähtötiedoilla pyritään antamaan tarjoajalle realistinen kuva sopimusalueen työmäärästä. Lähtötiedoilla on käyttöarvoa myös palvelusopimuksen toteutuksen aikana tilaajan ja palveluntuottajan välisen yhteistyön tukena. Alustavan tehtäväsuunnitelman perusteella Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta tekivät sopimuksen konsultin kanssa tiestötietojen inventoimiseksi. Sopimuksessa määriteltiin tarvittavat tietolajit ja inventoitava alue. Pudasjärvi-Taivalkoski alueen inventointi käynnistettiin kesäkuun alussa Alkukesä on yleensä paras aika maastotöiden suorittamiselle, koska aluskasvillisuus ei vielä estä väylältä tapahtuvaa kuivatusjärjestelmän toimivuuden arviointia. Vuorokauden valoisa aika on pitkä ja hyönteiset eivät vielä haittaa valota. Lähtötietojen maastoinventointi katuverkolla ja yksityistieverkolla on hitaampaa kuin maantieverkolla. Katuverkolla on enemmän hoidon ja ylläpidon kohteena olevia rakenteita kilometrillä kuin maantieverkolla. Yksityistieverkolla inventointikustannuksia nostaa hidas ajonopeus ja pitkät siirtymäajot. Sen vuoksi inventoinnin kokonaiskustannuksiin voidaan vaikuttaa suorittamalla maastossa tapahtuvat työvaiheet mahdollisimman nopeasti etenevällä tavalla. Pudasjärvi-Taivalkoski sopimusalueen katuverkon, yksityisteiden ja kunnan hoidettavien kevyenliikenteenväylien lähtötietojen inventoinnin toimintamallia pyrittiin kehittämään tehokkaammaksi. Työssä hyödynnettiin GPSpaikannusta, mobiilia tiedonhallintaa, valota ja tehtävään soveltuvia ohjelmistoja mahdollisimman tehokkaasti. Tietomekka suoritti aluksi ns. inventointikuvauksen kesällä Siinä katuverkko, yksityistiet ja kevyenliikenteenväylät kuvattiin 10 metrin välein molempiin suuntiin. Kuva-aineisto sidottiin hetkellä tarkasti Digiroadin väyläverkosta muodostettuun osoitejärjestelmään ja kuvat nimettiin sijaintitiedon perusteella. Kuvaushetkellä muodostettiin tiedosto, jossa kunkin kuvan nimi, sijainti ja suunta oli tallennettuna. Maastotöiden suorittamisessa käytettiin apuna puhelimen T&M Autori ja PC Autori sovelluksia. Puhelimen Autori sovelluksella ohjattiin kerääjät oikeaan kohteeseen. Yksityisteiden löytämisessä ja oikealla reitillä pysymisessä GPS paikannuksesta oli suuri apu. T&M Autori sovelluksella tapahtuvalla ajoreitin seurannalla muodostettiin lokitieto inventoiduista jaksoista. Tämä välitettiin langattomasti internet palvelimen karttapohjalle, jotta eri ryhmät pystyivät suunnittelemaan omat ajoreitit. Kuvauksessa ja yksittäisten kohteiden tieto-

17 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI 15 jen maastokirjauksessa työkaluna käytettiin Tietomekan PC Autori sovellusta. Ohjelmisto toimii Windows käyttöjärjestelmässä kannettavalla tietokoneella. Ohjelmisto automatisoi kuvauksen ohjaamalla digitaalikameraa ajoneuvon liikkeen perusteella. Ohjelmisto myös opasti kuljettajaa sanallisilla ääniviesteillä kuvauksen laadun varmistamiseksi. Kamera oli sijoitettu ajoneuvon katolle korkeuteen Tiehallinnon ohjeen mukaisesti. Kuvan sijainnin osoitetieto oli täsmätty tarkasti 15 metrin etäisyydelle ajoneuvon etupuolelle. Kuva 2. PC Autori sovelluksen kuvauksen ohjauksesta. Kuva 3. Nokian puhelin ja T&M Autori sovellus.

18 16 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI Kuva 4. Tulosaineiston käyttäminen internet selaimella. Maastossa tehtävää inventointikuvasta testattiin yhden ja kahden hengen työryhmillä. Koska oli automatisoitu, pystyi kuljettaja keskittymään ajoneuvon kuljettamiseen ja suunnistamiseen. Inventointi ei siis poikennut normaalista ajoneuvon kuljettamisesta ja yksi henkilö suoriutui tehtävästä hyvin. Kuva aineisto siirrettiin internet palvelimelle kanssakäymisportaaliin. Aineistoa käytettiin valokuvainventointijärjestelmässä. Internet selaimella käytettävä ohjelmisto mahdollisti nopean virtuaalisen liikkumisen ja inventointityön seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla Tiestötietojen valokuvainventointi tietokantaan Tiehallinnon hoidon palvelusopimuksissa on tavoitteena ollut vakioida sopimusrakenne ja palveluun sisältyvät tehtävät samanlaisiksi koko valtakunnassa. Myös sopimuksen valmisteluvaiheessa hankittavat lähtötietojen tietolajit ovat nykyisin samanlaisia eri urakoiden kesken. Maantieverkolla tarjouspyynnön lähtötietojen inventointia tiestötietokantaan on Tiehallinnossa tehty vuodesta 1996 alkaen käyttäen GPS-paikannusta. Työn ovat useimmiten suorittaneet inventointipalveluja tuottavat konsultit. Inventointityössä kaikki tiedot on kirjattu suoraan tietokantaan ajoneuvossa. Useiden tietojen samanaikainen kirjaus on vaatinut kuljettajan lisäksi toisen henkilön ajoneuvoon työn nopeuttamiseksi. Pudasjärvi-Taivalkoski alueen inventointityössä testattiin toimintamallia, jossa maastotyö tapahtui mahdollisimman nopeasti ja kirjaustyö siirrettiin tapahtuvaksi toimistossa. Kirjaukset tehtiin internet selaimella käytettävillä ohjelmistoilla hyödyntäen maastossa tehtyä valota. Näin kirjaustyö voitiin siirtää suoritettavaksi käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta järkevään paikkaan ja yhteistyö Tiehallinnon, kuntien ja konsulttien kesken työn aikana oli joustavaa.

19 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI 17 Toinen inventointiin liittyvä kehittämiskohde oli Infra RYL -nimikkeistön käyttöönottaminen väylien ominaisuustietojen määrittelyssä. Käytännössä tämä tarkoitti Infra RYL -rakennusosanimikkeistön ja litteroinnin käyttämistä inventoitavien paikkatietokohteiden nimeämisessä. Kunkin paikkatietokohteen ominaisuustiedon nimeämiseen käytettiin Tiehallinnon tiestötietojen yhteydessä vakiintunutta käytäntöä, koska nykyisin ei vielä ole valmista nimikkeistöä tai standardia ominaisuustietojen nimeämiseksi. Osa tarjouspyynnön lähtötiedoista on luonteeltaan sellaisia, ettei niitä kerätä maastossa. Kirjaustyö voidaan silloin tehdä raportissa aikaisemmin kuvatun internet karttakäyttöliittymän avulla suoraan tietokantaan. Esimerkiksi kilpailuttamisen kannalta olennaiset tiedot kuten hoitoluokat voidaan kirjata suoraan kunnan suunnitelman perusteella. Liikenneväylille olevien näkyvien varusteiden, laitteiden ja rakenteiden inventoinnissa käytettiin internet selaimella käytettävää ohjelmistoa, jolla valokuvasta osoittamalla kirjautui paikka kohteelle. Inventoitavat rakenneosat muodostivat ns. paikkatietokohteita, jotka tallennettiin tietokantatauluun. Kohteiden tyypit nimettiin käyttäen Infra RYL rakenneosanimikkeistön koodia ja nimeä. Kohteet olivat joko pistemäisiä tai välikohtaisia ja sijainnin tallennuksessa käytettiin väyläosoitetta. Kaikille rakenneosille kirjattiin lisäksi tarkempi paikkaselite sekä puoli erillisiltä valintalistoilta. Alla on esimerkki liikennemerkin kirjaamisesta tietokantaan. Kuva 5. Näkymä yhden paikkatietokohteen kirjaamisesta. Nopea virtuaalinen liikkuminen väylää pitkin eteenpäin ja takaisin teki välikohtaisten tietojen inventoinnista helppoa. Mahdollisuus katselusuunnan kääntämiseen tuki myös hyvin tietojen sijainnin kirjausta. Järjestelmässä oli käytössä myös toiminto, jolla voitiin listata osoitetun paikan lähelle aikaisemmin kirjatut kohteet tai noutaa katsottavaksi kaikki katuosan kohteet tietokannasta.

20 18 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLI 3.3 Tarjouspyynnön lähtöaineiston vieminen sähköiselle kauppapaikalle Tiehallinnolla on urakoiden kilpailuttamisessa käytössä sähköinen kauppapaikka. Tarjouslaskentaan osallistuva palveluntuottaja saa tunnukset kaupallisten ja teknisten asiakirjojen lataamiseen sekä tiestötietopalveluun. Tiestötietoja esitetään sähköisinä dokumentteina ja dynaamisesti suurennettavalla karttapohjalla käyttäen internetselaimella palvelusivuja. Kartalle tiedot luetaan suoraan rekisteristä ja hakuehdon mukaiset tiedot näytetään myös kohdeluettelona. Kauppapaikalla on myös käytettävissä maastossa tehty valo, mikä mahdollistaa tarjouslaskijalle rekisteritietojen ja kohteen kesänäkymän rinnan tapahtuvan tarkastelun. Sijainnin ilmaisemisessa käytetään tierekisteriosoitetta ja katuosoitetta. Inventoitujen tietojen vieminen kauppapaikalle tapahtui aineistolatauksena siirtotiedostojen kautta. Inventointiaineistosta muodostettiin tiedonsiirtorajapinnan mukaiset tiedostot ajamalla järjestelmän laaditut prosessit. Valokuvien siirto tapahtui käyttäen Tiehallinnon tiestöohjeen mukaista rajapintaa.

21 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin VÄYLÄVERKOLTA INVENTOITAVAT TIEDOT 19 4 VÄYLÄVERKOLTA INVENTOITAVAT TIEDOT Tarjouspyynnön lähtötietojen tarve katuverkon, yksityisteiden ja kunnan kevyenliikenteenväylien osalta voidaan karkeasti jakaa talvihoidon ja liikenneympäristön kesähoidon kilpailuttamisessa tarvittaviin tietoihin. Mikäli kunta päättää sisällyttää esimerkiksi vain talvihoidon tehtävät palvelusopimuksen piiriin, voidaan inventoitavien tietojen määrää supistaa. Tärkeintä urakoitsijoiden kannalta tarjouslaskennassa olisi hahmotta hoidettavien kohteiden määrä, sijainti ja eri alueilla vaadittavat laatutasot. Tietolajikohtaiset kokonaismäärät on esitettävissä määrätaulukoina. Kohdelistat ja niiden perusteella laaditut karttakuvat antavat kokonaiskuvan sopimusalueen laajuudesta ja yksittäisten kohteiden sijainnista. Valokuvasarjat mahdollistavat sopimusalueen liikenneverkon tarkastelun kesäolosuhteissa ja antavat siten nopeasti realistisen kuvan koko hoidettavasta alueesta. Pudasjärvi-Taivalkoski alueen hoitosopimuksiin kunnan verkolla olevien rumpujen korjaukset suunniteltiin huomioitaviksi yksikköhintaisina sopimusaikana kohdennettavina töinä. Sen vuoksi inventointikustannuksien pienentämiseksi koko verkolle tehtävää rumpujen inventointia ei tehty. Hulevesiviemäreiden ja niiden kaivojen inventointi jätettiin myös pois konsulttisopimuksesta, koska viheralueelta kaivojen löytäminen maastossa oli hidasta. Nämä tiedot suunniteltiin tarvittaessa kerättäväksi suunnitelmista tai liitettäväksi mukaan sähköisenä dokumenttina. 4.1 Tiehallinnon maanteiden palvelusopimusten tarjouspyynnön lähtötiedot. Alla olevassa taulukossa on lueteltu maanteiden hoitosopimusten kilpailuttamisen yhteydessä käytetyt lähtötiedot. Sisältö Selite Tiestötiedot ja luokitukset Toiminnallinen luokitus Talvihoitoluokitus Kevyen liikenteen väylät ja väylien hoitoluokat Päällysteet Soratiet ja sorateiden hoitoluokka Sillat ja laiturit Viherhoitoluokitus Viheralueet Viheraluekuviot Työkohdeluettelot Sorastus Avo-ojitus Rumpujen korjaus Vesakonraivaukset Runkokelirikkokorjaukset Tie- ja katuverkon toiminnallinen luokitus Tie- ja katuverkon talvihoidollinen luokitus Kevyen väylien määrät la hoitoluokat Päällysteen tyyppi ja leveys Sorateiden kunnossapitoluokitus Sillat ja laiturit Viherhoidon kuntoluokitus Erityistä hoitoa vaativat viheralueet Erilliskohteiden kuviosisältö Soratuskohteet Sivu- ja laskuojien kunnostuskohteet Korjattavat rummut Vesakonraivauskohteet Rakenteen parantamiskohteet sorateillä

22 20 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin VÄYLÄVERKOLTA INVENTOITAVAT TIEDOT Tien varusteet ja laitteet Levähdys- ja pysäköimisalueet Pysäkit ja pysäkkikatokset Liikennemerkit ja portaalit Talvinopeusrajoitukset Lapsimerkit Hirvivaroitusmerkit Kaiteet Reunapaalut Rummut Sadevesiviemäri- ja salaojakaivot sekä putkistot Meluesteet Suoja- ja riista-aidat Lumiaidat Hiekkalaatikot Tienvarsiteknologialaitteet Valaistut tieosuudet Liikennevalot Pumppaamot Tekniset laitteet (LAM-laitteet, tiesääasemat, kelikamerat ) Moottoritien puomit Erikoisrakenteet Pohjaveden suojaukset Lämpöeristeet, Geovahvisteet yms. Paannerakenteet Lämmityskaapelit Muita tietoja Tukikohdat, suola- ja hiekkavarastot, kalliosiilot Rautatien tasoristeykset Ohituskaistat Kohtaamispaikat Inventoidut runkokelirikot Kelirikkoalttiit tiet Pohjavesialueet Luonnonsuojelualueet Kulttuurihistoria- ja maisema-arvoalueet Tiemerkinnät Liikennemäärät Hirvivaroitusalueet Täsmäkohteet Koulut ja lastentarhat Reunakivet Välikaistat Hoidettavat levähdys ja pysäköimisalueet Hoidettavat pysäkit ja niiden katokset sekä niihin liittyvät portaat Liikennemerkit hoitoalueella Vaihdettavat talvinopeusrajoitukset Kesäaikaan poistettavat lapsimerkit Määräaikaiset hirvivaroitusmerkit Kaiteiden tyypit ja määrät Reunapaalutetut tiejaksot Rummut hoitoalueella Viemärit ja huuhdeltavat putkistot Kunnossapidettävät meluesteet Kunnossapidettävät suoja- ja riista-aidat Kunnossapidettävät ja kesäksi poistettavat lumiaidat Ylläpidettävät hiekkalaatikot Valaistut tie- ja katuosuudet ja valaistuksen omistaja Liikennevalot risteyksittäin Kiinteäpumppuiset pumppaamot Tekniset laitteet, kuten LAM-laitteet, tiesääasemat yms. Moottoriteillä ja 2-ajorataisilla teillä olevat huoltoaukot Tie- ja katujaksot, jotka sijaitsevat pohjaveden suojausalueella Tien rakenteissa olevat erikoisrakenteet Tiessä tai kadussa olevat paannerakenteet Tie- tai katurakenteisiin upotetut lämmityskaapelit Urakan yhteydessä käytettävät varastot ja tukikohdat Rautatien tasoristeykset sekä niiden sähköistys Tiejaksot, joissa ohitus- tai lisäkaista Kunnossapidettävät (aurattavat) kohtaamispaikat Aikaisempina vuosina havaitut runkokelirikot Aikaisempien vuosien tietojen perusteella kelirikkoalttiin tiet Tie- ja katujaksot, jotka sijaitsevat pohjavesialueella Tie- ja katujaksot, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueella Tie- ja katujaksot, jotka sijaitsevat maisemallisesti tärkeillä alueilla Tiemerkintäluokitus (A,B,C) Liikennemäärät Hirvivaroitusalueet Erilliset täsmäkohteet (esim. hiekoituskohteet) Koulut ja lastentarhat Reunakivetyt tie- ja katujaksot Tien ja pyörätien väliset kaistat (viher)

23 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin VÄYLÄVERKOLTA INVENTOITAVAT TIEDOT Katuverkolta talvihoidon tarjouspyynnön yhteydessä tarvittavat lähtötiedot. Sisältö/Talvihoito Selite Talvihoitoluokitus Hoidettava verkko ja katuverkon talvihoidon laatuluokitus Kevyen liikenteen väylät ja väylien hoitoluokat Määrät ja hoitoluokat Sillat ja laiturit Sillat ja laiturit Pysäköimisalueet Pysäköimisalueet liikenneväylällä Pysäkit ja pysäkkikatokset Hoidettavat pysäkit ja niiden katokset sekä niihin liittyvät portaat Liikennemerkit ja portaalit Liikennemerkit hoitoalueella Lumiaidat Kunnossapidettävät ja kesäksi poistettavat lumiaidat Hiekkalaatikot Ylläpidettävät hiekkalaatikot Paannerakenteet Kadussa olevat paannerakenteet Lämmityskaapelit Katurakenteisiin upotetut lämmityskaapelit Rautatien tasoristeykset Rautatien tasoristeykset sekä niiden sähköistys Kohtaamispaikat Kunnossapidettävät (aurattavat) kohtaamispaikat Muita tietoja Tukikohdat, suola- ja hiekkavarastot, Urakan yhteydessä käytettävät varas- kalliosiilot Erillisalueet tot ja tukikohdat Katuverkon ulkopuoliset aurauskohteet 4.3 Katuverkolta liikenneympäristön kesähoidon tarjouspyynnön yhteydessä lisäksi tarvittavat tietolajit. Sisältö/Liikenneympäristön hoito Selite Päällysteet Soratiet ja sorateiden hoitoluokka Viherhoitoluokitus Viheralueet Viheraluekuviot Välikaistat Työkohdeluettelot (nimetyt kohteet, määrämitattavat työt) Sorastus Avo-ojitus Rumpujen korjaus Vesakonraivaukset Päällysteen tyyppi ja leveys Sorateiden kunnossapitoluokitus Viherhoidon laatuluokitus Sopimukseen sisältyvät hoitoa vaativat erillisalueet Pensaat ja perannat Kadun ja pyörätien väliset kaistat Sorastuskohteet Sivu- ja laskuojien kunnostuskohteet Korjattavat rummut Vesakonraivauskohteet

24 22 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin VÄYLÄVERKOLTA INVENTOITAVAT TIEDOT Runkokelirikkokorjaukset Tien varusteet ja laitteet Lapsimerkit Kaiteet Sadevesiviemäri- ja salaojakaivot sekä putkistot Meluesteet Suoja- ja riista-aidat Tienvarsiteknologialaitteet Valaistut tieosuudet Liikennevalot Pumppaamot Tekniset laitteet (LAM-laitteet, tiesääasemat, kelikamerat, yms) Erikoisrakenteet Pohjaveden suojaukset Lämpöeristeet, Geovahvisteet yms. Rautatien tasoristeykset Kelirikkoalttiit tiet Täsmäkohteet Koulut ja lastentarhat Reunakivet Rakenteen parantamiskohteet sorateillä Kesäaikaan poistettavat lapsimerkit Kaiteiden tyypit ja määrät Viemärit ja huuhdeltavat putkistot joiden hoito kuuluu urakkaan Kunnossapidettävät meluesteet Kunnossapidettävät suoja- ja riistaaidat Valaistut tie- ja katuosuudet ja valaistuksen omistaja Liikennevalot risteyksittäin Kiinteä pumppu Tekniset laitteet, kuten LAM-laitteet, tiesääasemat yms. Katujaksot, jotka sijaitsevat pohjaveden suojausalueella Kadun rakenteissa olevat erikoisrakenteet Rautatien tasoristeykset sekä niiden sähköistys Aikasempien vuosien tietojen perusteella kelirikkoalttiin tiet Erilliset hoidossa huomioitavat täsmäkohteet (esim. hiekoituskohteet) Koulut ja lastentarhat Reunakivetyt tie- ja katujaksot

25 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN KOKEMUKSIA 23 5 TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN KOKEMUKSIA Palvelusopimuksen lähtötietojen kokoamisessa keskeisiä muutoksia aikaisempaan toimintamalliin oli uusimman teknologian hyödyntäminen maastossa tehtävään tiedonkeruuseen ja tietojen koostamiseen tarjouspyyntöaineistoksi. Inventointivaihe perinteisesti on ollut työläs ja aikaa vievä tehtävä varsinkin sellaisilla väyläosilla, jossa kirjattavia kohteita on paljon. Maastossa tapahtuva liikkuminen ja inventoitavien kohteiden löytäminen vaati yksityisteillä puhelimen GPS paikannusta ja inventointikohteiden piirtämistä karttapohjalle. Digiroad verkon käyttäminen puhelimen paikannusohjelmistossa teki tämän mahdolliseksi. Samalla syntyi automaattisesti tiedonkeräys tehtyjen kohteiden osalta. Tiedot välittyivät langattoman tiedonsiirron kautta internet palvelimen karttapohjalle ja muille keräysryhmille. Maastossa tapahtuva yhteistyö mahdollisti tehokkaiden ajoreittien suunnittelun ja säästi edelleen kustannuksissa. Pudasjärvi-Taivalkoski alueen katuverkon tietojen inventoinnissa tarkasti paikannetut valokuvat kumpaankin ajosuuntaan mahdollistivat kirjaustyön siirtämisen autosta konttorille. Samalla inventointijärjestelmällä tapahtuva virtuaalinen liikkuminen katuverkolla oli erittäin nopeaa verrattuna fyysiseen ajoneuvolla tapahtuvaan liikkumiseen. Kokonaisaika tietojen keräämisessä oli sen vuoksi lyhyempi verrattuna aikaisemmin tehtyyn maastossa tapahtuvaan tietojen kirjaukseen. Toimintamallia muuttamalla saavutettiin kustannussäästöä. Myös yhteistyö eri organisaatioiden henkilöiden kesken onnistui reaaliaikaisesti päivittyvän näkymän ansiosta internetissä erittäin hyvin. Katuverkolta inventoitavien tietojen eli kohteiden ja niiden ominaisuuksien osalta ei ole olemassa mitään vakiintunutta käytäntöä. Yhteisalueurakat ovat vasta yleistymässä, sillä aikaisempia kokemuksia on vain Kuusamon ja Rovaniemen palvelusopimusten kilpailuttamisesta. Sen vuoksi kilpailuttamiseen ja urakan aikaiseen toimintaan liittyviä tietotarpeita tulee vielä harkita keväällä tapahtuvan kilpailuttamisen yhteydessä. Kunnat ovat ilmaisseet että inventointitiedolle heillä on monia muitakin käyttötarpeita palvelusopimuksen kilpailuttamisen lisäksi. Selaimella käytettävä rekisteri, jossa karttapohjalla on esitetty ominaisuustiedot, antaa kuntalaisille helpon tavan katsoa eri tehtävissä liikenneverkon ominaisuuksia rinnan valokuvien kanssa.

26

27 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TÄRKEIMMÄT PAIKKATIETOKOHTEET JA NIMIKKEET Liite 1 LIITE 1. TÄRKEIMMÄT PAIKKATIETOKOHTEET JA NIMIKKEET Hoidon palvelusopimuksissa mahdollisesti tarvittavien rakenneosien Infra RYL-nimikkeet Salaojien tarkastuskaivot ja putket 1433 Avo-ojat ja uomat 1434 Rummut 2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 2141 Asfalttipäällysteet 2142 Pintaukset 2143 Betoniset pintarakenteet 2144 Luonnonkiviset pintarakenteet 2145 Sitomattomat pintarakenteet 2211 Reunatuet 2212 Hulevesikourut 2213 Maastoaskelmat 2214 Muurit 2221 Luiskakennostot 2222 Kiviheitokkeet 2223 Kiviladokset 2311 Kasvualustat 2319 Muut alusta- ja katerakenteet 2321 Nurmikot 2322 Niityt 2333 Pensaat ja köynnökset 2334 Perennat 2335 Ryhmäruusut 3123 Hulevesiviemärien tarkastuskaivot ja putket 3125 Hulevesipumppaamot 3211 Kaiteet 3212 Siltakaiteet 3213 Kokonpainuvat kaiteen päät 3214 Törmäysvaimentimet 3215 Päätepuskimet 3221 Riista-aidat 3222 Suoja-aidat 3223 Taajama-aidat 3224 Turva-aidat 3225 Portit 3226 Puomit 3227 Liikenne-esteet 3231 Reunapaalut 3232 Pollarit 3251 Hidasterakenteet 3261 Liikennemerkit 3262 Liikennevalot ja valo-opasteet

28 Liite 1 Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin TÄRKEIMMÄT PAIKKATIETOKOHTEET JA NIMIKKEET 3264 Opastustaulut 3265 Kilvet 3269 Muut opastavat ja ohjaavat järjestelmät 3333 Portaalit 3342 Keskukset 3360 Valaisimet 3379 Muut sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet 4200 Sillat 4511 Meluseinät 4512 Melukaiteet 4611 Katokset 4623 Liikennealueiden kalusteet ja varusteet

29

30

31

32 ISSN TIEH v

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe

Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe Teemu Perälä, Anssi Lohi, Pasi Pohjola, Matti Pikkarainen, Timo Saarenpää, Mika Stenmark ja Martti Perälä Infra 2010 / Kuusamon pilotti Toteutusvaihe Ylläpidon ja hoidon automaation kehittäminen, toimintamallin

Lisätiedot

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen 13.2.2015/Keijo Pulkkinen Sisältö Yleistä Tietopalvelukokonaisuus Kehittäminen OfficeAutori Tiedonsiirron

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Infra 2010 -pilotti:

Infra 2010 -pilotti: 1(12) Infra 2010 -pilotti: Ylläpito- ja hoitoprosessin testaaminen yhteisurakassa - Kuusamon pilotti 2(12) 1. TAUSTA Infra 2010 -pilottien suuntaaminen siten, että tarkastellaan kokonaisuutta, sen osia

Lisätiedot

- VERKOSTOPÄIVÄT , Oulu

- VERKOSTOPÄIVÄT , Oulu - VERKOSTOPÄIVÄT 12.10.2017, Oulu 12.10.2017 Valtakunnallinen infra-alan mittaus- ja konsulttipalveluja tarjoava yritys. Perustettu vuonna 2006 Organisaatio 23 toimihenkilöä Henkilöstöä vuosittain yhteensä

Lisätiedot

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE 1 (5) VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE Varusteet ovat tierekisterin 500-sarjan tietolajeja. Kaikki varusteita koskevat muutokset voidaan kirjata Harjan kautta. Tietojen kirjaamista varten

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU MIKÄ ON DIGIROAD? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Tiemerkintäpäivät 16.-17.2.2017 Kuopio HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Sisältö Mikä HARJA on? Käytössä hoitourakoissa Käyttöönotto tiemerkinnöissä

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu

Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007

Lisätiedot

Digiroadylläpitosovelluskoulutus

Digiroadylläpitosovelluskoulutus Digiroadylläpitosovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Anna Pursiainen / Digiroad-operaattori 15.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Lyhyt Digiroad-yleisesittely - Mikä Digiroad ja mikä

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

HARJA. Vesiväyläpäivä

HARJA. Vesiväyläpäivä HARJA Vesiväyläpäivä 6.4.2016 Mikä HARJA on? HARJA on kaikkien liikennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä sopimusten ja palautteiden hallintaan valmistuva järjestelmä

Lisätiedot

LIITE Digiroad-julkaisuun 2014/1. Digiroad. Laaturaportti 2014/1

LIITE Digiroad-julkaisuun 2014/1. Digiroad. Laaturaportti 2014/1 Digiroad Laaturaportti Sisällysluettelo 1 YLEISET LAADULLISET OMINAISUUDET... 3 2 AINEISTOPÄIVITYKSET TIETOLAJEITTAIN... 5 2.1 Geometriatiedot... 5 2.2 Ominaisuustiedot... 5 2.3 Aineistovirheistä ilmoittaminen

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

Laaturaportti 2012/3

Laaturaportti 2012/3 Digiroad Laaturaportti Sisällysluettelo 1 YLEISET LAADULLISET OMINAISUUDET... 3 2 AINEISTOPÄIVITYKSET TIETOLAJEITTAIN... 5 2.1 Geometriatiedot... 5 2.2 Ominaisuustiedot... 5 2.3 Aineistovirheistä ilmoittaminen

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta Väyläomaisuuden ylläpidon Tiedonkeruu, tiedon, järjestelmät 1 Mitä on väyläomaisuus? Päällystetyt tiet 50 616 km Soratiet 27 552 km Varusteet ja laitteet?? kpl Sillat 14176 kpl Kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKAN TIETOPALVELU. Tuotekuvauksen tiivistelmä

HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKAN TIETOPALVELU. Tuotekuvauksen tiivistelmä HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKAN TIETOPALVELU Tuotekuvaukse tiivistelmä 2014 Tietopalvelu tiivistettyä Hoido ja ylläpido alueurakoihi tarkoitettu tietopalvelukokoaisu. Sisältää maastokäyttöliittymä, web-pohjaise

Lisätiedot

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad metsätietiedon jakelualustana Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot Yhteensä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan

Lisätiedot

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet ja toimenpiteet Sisältö: Lähtötietoja haastatelluista tilaajatahoista

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille

Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille Ohje 1 (7) Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille Kuten syksyllä 2014 on tiedotettu, maantiepysäkkien tietoja on tarpeen ylläpitää toistaiseksi rinnakkain kahdessa järjestelmässä - Digiroadissa

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster - Competence Cluster 2 Sisältö Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tiehallinnon ydinosaaminen Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? n tehtävä Toimintamalli Klusterin hallinta Mitä klusteri tarjoaa? Toimintamuotoja

Lisätiedot

Infra 2010 / Kuusamon pilotti

Infra 2010 / Kuusamon pilotti Markku Tervo, Martti Perälä, Matti Pikkarainen, Jari Niskanen, Teemu Perälä, Timo Saarenpää Infra 2010 / Kuusamon pilotti Ylläpidon ja hoidon automaation kehittäminen, toimintamallin testaaminen yhteisalueurakassa

Lisätiedot

Ohje Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje ELY-keskuksille

Ohje Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje ELY-keskuksille Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje ELY-keskuksille Pysäkkiaineiston ylläpito tehdään jatkossa ainoastaan pysäkkitietojen valtakunnallisessa Mastertietokannassa Digiroadissa (OTH-sovellus). Digiroadin

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat - HKL

Innovatiiviset hankinnat - HKL Innovatiiviset hankinnat - HKL Liikennealan kasvuohjelma 26.10.2017 Hankinta innovatiivisuuden lähteillä Hankintoja ohjaavien lakien tarkoitus on tasapuolistaa hankintaa, mutta varjopuolena se ei anna

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 11.1 Infran hallinta Tieverkon kunnossapidon mallivaatimukset 23.4.2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 1 (9) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä

Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä Trimble Locus tuoteperhe Yleisten alueiden luvat Ympäristöluvat Palaute Omaisuuden hallinta - Katu- ja viheralueet - Kunnossapito

Lisätiedot

/ Kristiina Laakso. Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen

/ Kristiina Laakso. Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen 21.6.2006 / Kristiina Laakso einfon tarjouspyynnön esittely 2 Tiehallinnon tietopalveluhanke 2005-2010 2010 Tietopalveluiden el iden kehittämisprojektit Tietopalvelut

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Satu Pekkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula

Satu Pekkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 23.2.2016 Satu Pekkanen Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 2016-2021 1 Karstulan alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 2016-2021 Pääasiallinen alue: Karstula Saarijärvi Kyyjärvi

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

TIESTÖTIEDON KÄYTETTÄVYYS HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKOISSA

TIESTÖTIEDON KÄYTETTÄVYYS HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKOISSA TIESTÖTIEDON KÄYTETTÄVYYS HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKOISSA Antti Hintsala 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIESTÖTIEDON KÄYTETTÄVYYS HOIDON JA YLLÄPIDON ALUEURAKOISSA Antti Hintsala Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Ajankohtaista tiemerkintöjen palvelusopimusten hankinnasta

Ajankohtaista tiemerkintöjen palvelusopimusten hankinnasta Ajankohtaista tiemerkintöjen palvelusopimusten hankinnasta Tiemerkintäpäivät 2015 Torni, Tampere 13.2.2015 Ajankohtaista palvelusopimushankinnoista ELYjen hankinnan kiertosuunnitelma Vuonna 2016 alkavat

Lisätiedot

VARASTOINTI / INVENTOINTI

VARASTOINTI / INVENTOINTI 12.09.07 1 VARASTOINTI / INVENTOINTI INVENTOINNIN YLEINEN KULKU: 1) Luodaan inventointipohja ennen fyysisen inventoinnin aloittamista. Käytännössä inventoinnin vaatima aika ratkaisee inventointipohjan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

DIGILOIKAT VUOSINA 2011 2025 IIN ALUEURAKKA 2016-2020 26.2.2016 1

DIGILOIKAT VUOSINA 2011 2025 IIN ALUEURAKKA 2016-2020 26.2.2016 1 DIGILOIKAT VUOSINA 2011 2025 IIN ALUEURAKKA 2016-2020 26.2.2016 1 TAVOITTEET Tavoitteena digitalisoida KOKO hankintaprosessi viimeiseen ketjun lenkkiin saakka -> tieto syntyy osana työprosessia ja sitä

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja Tiehallinto Helsinki2008 RAPORTTI

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

Maanteiden tulvariskien hallinta. 25.10.2011 Tommi Merta

Maanteiden tulvariskien hallinta. 25.10.2011 Tommi Merta Maanteiden tulvariskien hallinta 25.10.2011 Tommi Merta Maanteiden tulvariskikartoituksen taustaa Tiehallinnon riskienhallintasuunnitelma (2009): riski, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Manu Marttinen Aluepäällikkö NCC Roads Oy Jyrsinnät ja kerrosstabiloinnit 1 Sisältö 1. Tieverkon ylläpito

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

Tierekisteri Tieosoitejärjestelmä

Tierekisteri Tieosoitejärjestelmä Tierekisteri Tieosoitejärjestelmä Tiehallinto Helsinki 2009 Tieosoitejärjestelmä 2/16 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. TEIDEN NUMEROT... 4 3. TIEN SUUNTA... 5 4. TIEOSAT, JAKOPISTEET JA ETÄISYYS

Lisätiedot

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa

Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Kääntymisrajoitusten ylläpitosäännöt Digiroadissa Tässä ohjeessa käydään läpi kääntymisrajoitusten ylläpito-ohjeet Digiroadissa. Ohje esittelee kääntymisrajoituksen tietolajina sekä antaa esimerkkitapauksia

Lisätiedot

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista IPT 9.5.-17, LIVI Mauri Mäkiaho Väylämuodot Hyödynnämme tietoa monipuolisesti Koko yhteiskunnan käytössä oleva liikennetieto mahdollistaa liikennejärjestelmän

Lisätiedot

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan TöyssyTutka Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan Idean kuvaus Suomen tiestön kunto rapistuu jatkuvasti käytettävissä olevien määrärahojen niukkuuden johdosta. Teiden ylläpidon tehostamiseksi tarvitaan

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta 2016-2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Satakunnan maakunnassa Sijoittuu pääosin Harjavallan, Euran ja Säkylän kuntien alueelle Tiestöä

Lisätiedot

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen 14.10.2015 21.10.2015 Yleistä Harja -projektista Liikennevirasto on vastuussa eri liikennemuotojen väylien hoidosta

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot