Digiroadylläpitosovelluskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digiroadylläpitosovelluskoulutus"

Transkriptio

1 Digiroadylläpitosovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Anna Pursiainen / Digiroad-operaattori

2 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Lyhyt Digiroad-yleisesittely - Mikä Digiroad ja mikä uusi Digiroad? - Mihin Digiroad-aineistoa käytetään? Digiroad-tietojen ylläpito ja ylläpitosovelluksen esittely - Miten ylläpidän Digiroad-tietoja? - Mitä kaikkea voi ylläpitää uudessa sovelluksessa? - Aiemmin kunnat ovat ylläpitäneet uudessa ylläpitosovelluksessa joukkoliikenteen pysäkkejä - Tässä tilaisuudessa ei perehdytä pysäkkiaineistoon (koulutukset pidetty vuoden 2014 aikana, järjestetään tarvittaessa edelleen)

3 Webinaari-ohjeistus Käytössä on chat-ikkuna Kysymykset käydään läpi ja vastataan aina yhden aihekokonaisuuden jälkeen Kiireellisiin kysymyksiin (esim. tekniset ongelmat) vastataan heti Kouluttajat saa keskeyttää puhumalla milloin vaan aktiivinen keskustelu aina aihekokonaisuuden jälkeen Aihekokonaisuudet Digiroad yleisesittely Digiroad-tietojen ylläpito ja Digiroad-ylläpitosovelluksen esittely Tielinkit Kääntymisrajoitus Nopeusrajoitus Suurin sallittu.. x7 tietolajit Demo - näin sovellusta käytetään Kysymyksiä ja keskustelua Koulutuksen materiaali (powerpoint esitys) sekä palautekysely lähetetään s-postitse myöhemmin tällä viikolla

4 Digiroad-yleisesittely

5 Mikä Digiroad? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka - sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot - liikkumisen suunnittelua palvelevat ominaisuustiedot, esimerkiksi nopeusrajoitukset ja joukkoliikenteen pysäkit Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä Digiroad kokoaa yhteen MML:n, Liikenneviraston ja kuntien aineistot Tavoitteena on edistää liikennetelematiikkaan liittyvien sovellusten ja palvelujen syntymistä Suomessa Digiroadin on tarkoitus olla laadukas ja ajantasainen reitityspalvelut mahdollistava tietoaineisto Juuri nyt Digiroadissa ollaan siirtymässä vanhasta järjestelmästä uuteen

6 Digiroad-prosessi SURAVAGE

7 Digiroad-aineiston hyödyntäminen Avointa aineistoa, saa käyttöön ilman erillistä sopimusta Aineisto on ladattavissa Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelusta Aiempien sopimusten perusteella Digiroadia on hyödynnetty - 1/3 opetus-, tutkimus- ja viranomaiskäyttöön ja 2/3 sovellusten ja palvelujen tuotantoon Digiroad käytössä mm: reitinoptimoinnissa, katuverkon ominaisuuksia kuvaavissa raporteissa ja kartoissa, navigointipalveluissa, erilaisten verkkojen suunnittelussa, onnettomuuksien paikantamisessa, erilaisissa analyyseissä, internetin karttapalveluissa jne. Käytön lisääntyessä myös aineiston puutteet ja mahdolliset virheet tulevat enemmän esille Ajantasaiset tiedot tuottavat laadukkaampia tuloksia!

8 Mitä hyötyä kunnalle on Digiroadista, millaiset palvelut käyttävät Digiroadia? Kunta hyötyy seudullisesti yhtenäisestä tie- ja katuaineistosta - Palo- ja pelastustoimi: Avuntarpeen paikannus ja hälytysajoneuvojen reititys kohteeseen - Seudullinen suunnittelu: Koulukuljetusten tarpeiden arviointi, kouluverkoston optimointi, paikkatietoanalyysit kaavoituksen yhteydessä - Seudulliset palvelut: Liikuntapaikkojen ja kirjastojen sijaintisuunnittelu, jätekuljetusten suunnittelu ja ohjaus, valtakunnallinen pysäkkiaineisto - Liikkumisen ammattilaiset: Kuljetustensuunnittelu ja autonavigointi - Internetin käyttäjät: Internet- ja mobiilikarttapalvelut; karttojen generointi ja osoite- ja reittihaut karttapalveluissa - Asukkaat ja matkailijat: Auto- ja kevyen liikenteen navigaattorit ja reitin suunnitteluohjelmat, valtakunnallinen pysäkkiaineisto

9 Ylläpitoaktiivisuuden vaikutus laatuun Geometria ja osoitetiedot - Geometria ja osoitetiedot tulevat Maanmittauslaitokselta - Kunta-aktiivisuus vaikuttaa välillisesti kunnan ja MML:n yhteistyö kunnan tietojen päivittyminen Digiroadiin on nopeampaa, mikäli kunta ilmoittaa geometriassa ja nimistössä tapahtuvista muutoksista suoraan MML:lle Tiedot voi toimittaa myös operaattorille Ominaisuustiedot kaduilla (sekä yksityisteillä ja kevyen liikenteen väylillä) - Digiroadin primäärilähde kunnat - Kunta-aktiivisuuden vaikutus merkittävä Ominaisuustiedot maanteillä - Digiroadin primäärilähde Liikenneviraston Tierekisteri

10 Digiroadissa ylläpidettävät ominaisuustiedot Joukkoliikenteen pysäkki (pistemäinen) Nopeusrajoitus Tielinkin ominaisuudet: - Toiminnallinen luokka - Liikennevirran suunta - Tielinkin tyyppi - Hallinnollinen luokka Kääntymisrajoitus Suurin sallittu.. x7 -tietolajit Ajoneuvo kielletty Ajoneuvo sallittu Suljettu yhteys (pistemäinen) Avattava puomi (pistemäinen) Silta/alikulku/tunneli Leveys Valaistus Päällyste Kelirikko Talvinopeusrajoitus Kaistojen lukumäärä Liikennemäärä Liittymänumero (vain maanteillä) Opastaulu (pistemäinen) Valo-ohjattu liittymä tai liikennevalo (pistemäinen) Palvelu (pistemäinen) Rautatien tasoristeys (Liikennevirasto, pistemäinen)

11 Uusi Digiroad ja uusi ylläpitosovellus Uusi Digiroad-järjestelmä muuttaa sekä Digiroad-sovelluksen että Digiroadin tietomallin - Ylläpitäjien ja hyödyntäjien dokumentaatio päivittyy ja dokumentit julkaistaan kevään/kesän 2015 aikana - mm. uusi tietosisällön kuvaus ja uusittu tietolajien kuvaus Uuteen Digiroad-järjestelmään siirrytään tietolaji kerrallaan, ensimmäisenä valmistui joukkoliikenteen pysäkkien ylläpitotyökalu keväällä 2014 Digiroad-ylläpitosovellus mahdollistaa ylläpitäjille suoran päivitysmahdollisuuden Digiroadin tuotantotietokantaan Sama sovellus käytössä sekä ylläpitäjillä (kunnat, ELYt, TVV:t) että operaattorilla Aktiivinen kanssakäyminen operaattorin ja ylläpitäjien kesken, jotta ylläpito uudessa järjestelmässä olisi mahdollisimman sujuvaa Sovellus on vielä kehitysvaiheessa, muutoksia tulee viikoittain (uusia ominaisuuksia/tietolajeja/muokkausmahdollisuuksia) Eri asia kuin vanha KYPS-sovellus, eivät ole suorassa yhteydessä toisiinsa

12 Digiroad-tietojen ylläpito ja ylläpitosovelluksen esittely - tielinkin ominaisuudet - kääntymisrajoitus - nopeusrajoitus - suurin sallittu.. x7 -tietolajit

13 Muokkausoikeudet Digiroadylläpitosovelluksessa Perustuu maantieteelliseen rajaukseen (kuntarajaus) Kuntakäyttäjä ei saa muokata maanteiden (=valtion omistamien teiden) tietoja, vaikka se on tällä hetkellä mahdollista sovelluksessa - Omistajatiedon voi tarkistaa pysäkkien ja tielinkkien kohdalta -Korjauspyynnöt maantieverkolle toimitetaan paikalliseen ELY-keskukseen tai operaattorille, josta ne toimitetaan Tierekisteriin ja sitä kautta Digiroadiin -Koskee kaikkia tietolajeja (pysäkkien kanssa voi olla erilaisia järjestelyitä)

14 Tielinkin ominaisuudet Digiroadjärjestelmässä Tiedot ovat kaikilla tielinkeillä Tielinkin ominaisuuksia ovat - toiminnallinen luokka - tielinkin tyyppi - hallinnollinen luokka (vain operaattori voi korjata) - liikennevirran suunta Tietoja voi muokata, mutta ei poistaa

15 Tielinkin ominaisuudet Digiroadylläpitosovelluksessa

16 Kääntymisrajoitus Digiroadjärjestelmässä Kääntymisrajoituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tielinkiltä on kiellettyä kääntyä toiselle tielinkille, kielletty kääntymissuunta Usein liikennevirran suunta estää tämän jo luonnostaan, jolloin erillisen kääntymisrajoituksen lisääminen on tarpeetonta, esim. yksisuuntaiset kadut Liikennevirran suuntanuolet näkyvät sovelluksessa kääntymisrajoitusten yhteydessä Liikennevirran suuntia voi tarvittaessa korjata tielinkkien muokkauksessa Kääntymisrajoitukselle voi myös lisätä poikkeuksen, esim. että rajoitus ei koske linja-autoja ja takseja Mahdollisuus lisätä vapaaseen tekstikenttään esim. poikkeuksia voimassaoloajasta Kääntymisrajoituksia voi lisätä, muokata tai poistaa

17 Kääntymisrajoitus Digiroadylläpitosovelluksessa

18 Nopeusrajoitus Digiroad-järjestelmässä Maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä kunta ei saa korjata maanteiden nopeusrajoituksia Nopeusrajoitustiedon kattavuus on Digiroadissa 100 % o Jos nopeusrajoitustietoa ei ollut aiemmin Digiroad-tietokannassa, generoituu rajoitus automaattisesti kaikille tielinkeille seuraavalla tavalla: Maantie: 80 km/h Katu: 50 km/h Yksityistie: 80 km/h o Generoiduilla nopeusrajoituksilla on näkyvissä tieto Lisätty järjestelmään: automatic_speed_limit_generation Mahdollisuus muokata olemassa olevien rajoitusten arvoa ja katkaista rajoituksia Rajoituksia ei voi poistaa

19 Nopeusrajoitus Digiroadylläpitosovelluksessa

20 Suurin sallittu -tietolajit Digiroadjärjestelmässä Suurin sallittu tietolajeja ovat: - Suurin sallittu massa (kg) - Yhdistelmän suurin sallittu massa (kg) - Suurin sallittu akselimassa (kg) - Suurin sallittu telimassa (kg) - Suurin sallittu korkeus (cm) - Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus (cm) - Suurin sallittu leveys (cm) Maanteillä, kaduilla, yksityisteillä ja kevyenliikenteen väylillä kunta saa korjata vain katujen, yksityisteiden ja klv:n tietoja

21 Suurin sallittu -tietolajit Digiroadjärjestelmässä Sovelluksessa suurin sallittu tietolajit ovat hyvin identtisiä toiminnallisuuksiltaan. o Mahdollisuus muokata olemassa olevia rajoituksia, luoda uusia, poistaa ja katkaista rajoituksia o Uuden rajoituksen oletuspituus on kyseisen tielinkin pituus Suurin sallittu tietoja ei ole vielä sidottu siltatietoihin, mutta tämä aiotaan toteuttaa myöhemmin - Siltatiedot eivät näy vielä uudessa Digiroad-järjestelmästä

22 Suurin sallittu -tietolajit Digiroadylläpitosovelluksessa

23 Digiroad-ylläpitosovellus Kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla Liikenneviraston extranetkäyttäjätunnuksilla (kuntalaisilla yleensä LX-alkuinen tunnus) Koulutuskanta https://apptest.liikennevirasto.fi/digiroad/ Tätä versiota käytetään opetteluun Tuotantokanta: https://testiextranet.liikennevirasto.fi/digiroad/ Ylläpitosovellus toimii seuraavilla verkkoselaimilla: Mozilla Firefox Google Chrome (Internet Explorer 10) (Internet Explorer 11)

24 Miten pääsen alkuun? Tunnukset sovellukseen voi tilata Digiroad-operaattorilta Puh: (klo 9-16) - Operaattorilta voi kysyä myös mitä tahansa muuta Digiroadiin liittyvää ja antaa palautetta sovelluksesta Ylläpitotietoja saa edelleen lähettää myös muilla tavoilla - KYPS-sovellus ajetaan alas kevään 2015 aikana Tuotantokannan osoite: https://testiextranet.liikennevirasto.fi/digiroad/ Linkki sovellukseen on myös Digiroadin nettisivuilla Ohjevideot sovelluksen käyttöön Aineisto Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelussa

25 Kiitos osallistumisesta!

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET 8 3.1 TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ 8 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus 14 3.3

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001 Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B16/2001 Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä

Lisätiedot

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Suosituksen rakenne

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ÄLLI-julkaisuja 3/2009 Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ISBN 978-952-221-238-2 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 Julkaisija ÄLLI-ohjelma Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS Luonnos, versio 2.0 14.2.2001 Tieliikelaitos/Konsultointi 14.2.01 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS... 3 1 YLEISKUVAUS... 4 2 KUVAUS LAADUNVARMISTUSMENETTELYSTÄ...

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE

TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE Kokemuksia DIGIROAD-järjestelmän suunnitteluvaiheesta Liikenne 2000 Hotelli Rantasipi, Aulanko,

Lisätiedot

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva Tiehallinto Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE 2 Ohjeet ylläpitäjälle Esittely...3 1. Kirjautuminen...3 2. Aloitus...3 3. Sivut...4 3.1. Sivupaneeli...4 3.1.1. Sivuston kielen vaihto...4 3.1.2.

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1. Tekniset vaatimukset... 3 2. Ylläpito... 4 2.1. Käyttäjäprofiilit... 5 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 6 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SISÄLLYS 1. Ylläpitosivu ja tunnukset... 3 2. Sivutyypit ja kentät... 3 3. Sivurakenne... 4 4. Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 4 5. Uuden

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleistä pilvipalveluista... 3 3 Casepankin perustaminen... 5 3.1 Yleistä case-pankista... 5 3.1.1 Casen rakenne... 6 3.1.2 Case-pankin

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 2.9.2015 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT KÄYTTÄJÄN OPAS, VERSIO 1.8 7.5.2010 JULKISET SIVUT http://www.sak-paikalliset.fi/ Username: Password: YLLÄPITO http://www.sak-paikalliset.fi/adm Username: Password:

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

National implementation scenario of ICT DRV quality indicators

National implementation scenario of ICT DRV quality indicators National implementation scenario of ICT DRV quality indicators for: FINLAND prepared by: Teemu Lähde, TTS WP 5 del: 13 last update: May 2015 contact: teemu.lahde@tts.fi, www.project ictdrv.eu Indikaattori

Lisätiedot